Sie sind auf Seite 1von 6

Proiect pedagogic

pentru desfasurarea activității didactice

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Student : Stoia Cristina-Andreea


Proiect pedagogic
pentru desfăsurarea activității didactice

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE


DISCIPLINĂ: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL: Lecția ,,Cocoș de munte fotografiatꞌꞌ de Ionel Pop
TIPUL LECŢIEI: de comunicare/însuşire de noi cunoştiinţe
Student : Stoia Cristina-Andreea
Data: 26.11.2018
Timp disponibil: 45 minute
Clasa: a 8 a

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1 - să citeasca expresiv, cursiv, conștient;

O2– să denumească care sunt ființele, obiectele, acțiunile și însușirile obiectelor;

O₃ – sa precizeze cuvinte cu același înțeles;

O₄- să pună propozițiile în ordinea întâmplării din text;

O₅– să raspundă corect la întrebari referitoare la conținutul lecției;

O₆ - să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor individual şi în


echipă.

Resurse didactice:
METODE ȘI PROCEDEE
- Expunerea, conversația, observația dirijată, aprecierea verbală, instructaj verbal, joc
didactic.

MATERIAL DIDACTIC
Planșe, fișe de lucru individual/ în echipă, cocoșul împăiat ( joc didactic)
CAPACITĂTI DE INVĂȚARE :
Grupa I - trei copii execută sarcini adaptate PIP
Grupa a II-a- trei elevi executa sarcini la standarde de performanta minime a programei scolare
Grupa III- șase elevi executa sarcini cu nivel de dificultate adecvat programei scolare;

Strategii didactice Evaluarea


Obiective Evenimentul Continutul formativa sau
operationale instructional adecvat itemii testului
Metode si Mijloace de evaluare
procedee didactice

Moment
Instructaj verbal,
organizatoric stabilirea ordinii și
captarea atenției
pentru sarcinile ce
urmează.
Reactualizarea Prin metoda Conversația Suport vizual
cunoștiințelor conversației, Explicația
profesorul
dimamizează ritmul
clasei prin câteva
întrebări simple
despre termenul de
obiect, ființă, ce este
o acțiune și o
însușire.
Captarea Întrebări simple: Conversația Un cocoș Astăzi în textul
atenției confecționat nostru va fii
Voi ce păsări mai știți Explicația
din carton, prezentă o
? Da-ti exemplu ?
pene și alte pasăre.
Cum face X ? elemente din
Mai exact un
plastic.
Dar y ? cocoș.
(onomatopee) Invitatul nostru
special este
domnul ,, Cu-
curiguꞌꞌ

Anunțarea Activitatea pe care o Conversația


temei și a vom desfășura astăzi
Explicația
la Limba și Literatura
obiectivelor
Română se referă la
operaționale lecția ,,Cocoș de
munte fotografiatꞌꞌ de
Ionel Pop, pe
parcursul activității
vă recomand să citiți
corect, expresiv și să
participați la
activități, raspunzând
la întrebări.
Obținerea - Identificați și Conversația Elevii răspund
performanței denumiți activ la
Explicația
obiectele, întrebările din
însușirile și harta conceptuală
acțiunile și ies pe rând la
prezente în tablă si scriu
O₄- să pună text .
răspunsul corect.
propozițiile în - Unde s-a
ordinea întâmplării întâmplat
din text; acțiunea ?
- Găsiți cuvinte
O₅– să raspunda cu același
corect la intrebari sens pentru:
referitoare la arbore, a se
conținutul lecției; sui.

O₆ - să participe în
mod activ şi
eficient în
activitatea de
rezolvare a
sarcinilor
individual şi
în echipă.

Evaluarea Fisa 2. Axa timpului: Conversația Fișe de lucru


performanței Axa timpului.
Elevii vor pune în Explicația
ordine pe fisa
Munca
individuală
independentă
propozițiile din text.

Obiectivul se Încheierea Activitatea se încheie Conversația Imagini Un cocoș


consideră realizat, activității cu recapitularea celor plastifiate cu
Explicația împăiat care va
dacă elevii grupei I, învățate printr-un mic raspusurile
realizează corect joc didactic. corecte și mânca
toate incorecte. răspunsurile
corespondențele,
iar elevii grupei a Cocoșul corecte. Fiecare
II-a realizeaza trei împăiat
copil trebuie să
din patru cofecționat
corespondente. din carton, raspundă la câte
o întrebare, va
pene și alege imaginea
plastic. corectă pentru a
hranii cocoșul
împăiat.