Sie sind auf Seite 1von 1

Škola:

Nastavni predmet: Njemački jezik


Razred: VII
Datum realizacije:
Nastavnik:

Nastavna tema: Meine Familie


Nastavna jedinica: Vorbereitung auf die Klassenarbeit
Tip časa: Čas sistematizacije.
Cilј časa: Učenik se pripremio za pismenu provjeru.
Obrazovni zadaci: Priprema za pismeni zadatak.
Funkcionalni zadaci: Učenik treba da se pripremi za pismeni zadatak.
Vaspitni zadaci: Razvijanje logičkog mišlјenja i samostalnosti u radu.
Klјučni pojmovi: Vorbereitung auf die Klassenarbeit
Obrazovni ishodi: Učenik je ponovio i utvrdio usvojeno gradivo i pripremio se za pismenu provjeru.
Oblici rada: Kombinovani
Nastavne metode: Dijaloška/Monološka/metoda čitanja i pisanja
Nastavna sredstva:  Udžbenik
 Radni listići
 Tabla, kreda
 Cd-player, cd
Mjesto izvođenja nastave: Učionica
Napomene:

Uvodni dio časa: Nastavnik ističe klјučne reči današnjeg časa i saopštava učenicima da će se danas pripremiti
(5 minuta) za pismenu provjeru.

Glavni dio časa: Nastavnik piše na tabli sve teme i oblasti koje će biti sastavni deo pismene provjere. Za
(38 minuta) svaku temu nastavnik navodi određeni primjer, kako bi učenici bili upoznati sa vrstom
zadataka koja ih očekuje. Nastavnik takođe treba da uputi učenike u važne detalјe, kako ne
bi gubili vreme na času provjere.

Zatim učenici rade vježba na radnom listu

Završni dio časa: Domaći zadatak: učenici vežbaju za pismeni zadatak.


(2 minuta)