You are on page 1of 86

P r a k t i č n i p r i r u č n i k b r .

12
Izdavač: GEALAN-Odjel za savjete arhitekata
Stanje: travanj 2005.

Detalji za projektante

Detalji spoja prozora sa


sustavom s prislonom brtvom S8000 IQ 3
i sustavom sa srednjom brtvom S70000
Praktični priručnik Detalji za projektante

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 3 12.05.2009 10:27:51


Za informacije koje se nalaze u ovom Stanje: travanj 2005.
praktičnom priručniku ne daje se nikakvo
jamstvo po pitanju potpunosti i istinitosti. Naknadno tiskanje i umnožavanje, čak i
Tvrtka GEALAN Fenster-Systeme GmbH iznimno, samo uz naše odobrenje.
zadržava pravo u svako doba promijeniti
sadržaj sljedećih informacija. Ne postoji Sva prava pridržana.
obveza mijenjanja pogrešnih, zastarjelih
ili pogrešnih informacija kao ni obveza Pojavljivanjem ovog radnog predloška
dopunjavanja nepotpunih informacija. prestaju vrijediti sva prijašnja izdanja.
Preporuke se daju bez naknade. Vrijedi
članak 675 II BGB (njemačkog saveznog Usluge savjetovanja tvrtke
zakonika). Prije svake upotrebe ovih GEALAN Fenster-Systeme GmbH,
informacija korisnik ih mora samostalno Hofer Straße 80, D-95145 Oberkotzau
ispitati. Ove informacije ni u kojem slučaju pružaju se bez naknade.
ne predstavljaju jamstva ili garancije ka-
4 rakteristika. One nisu ni upute za upotrebu 1. izdanje
proizvoda ili drugih usluga tvrtke GEALAN 2. izdanje
Praktični priručnik Detalji za projektante

Fenster-Systeme GmbH.
Tvrtka GEALAN Fenster-Systeme GmbH
ne preuzima nikakvo jamstvo za korištenje
sljedećih informacija, s iznimkom jamstva
za namjeru ili grubi nemar. Za pravne
zahtjeve u vezi sa sljedećim informaci-
jama vrijede njemački pravni propisi uz
isključenje odredaba međunarodnog
privatnog prava.

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 4 12.05.2009 10:27:52


Predgovor praktičnom priručniku br. 12 „Detalji za projektante“

Poštovani arhitekti,
predočeni priručnik br. 12 „Detalji za projektante“ sadrži mnoštvo varijanti
povezivanja i spajanja sustava sa srednjom brtvom S7000 IQ i sustava s
prislonom brtvom S8000 IQ. Priručnik je na taj način izvrsno sredstvo za Vas
da brzo i bez velikog utroška vremena dospijete do rješenja detalja za Vaše
individualne zadatke.

Željeli bismo ukazati na to da je kod ovdje prikazanih detalja riječ o pregledu


rješenja nastalih u praksi koji su specijalno skrojeni za određeni konkretni
slučaj.

Stoga Vam preporučujemo da odnosnu točku usporedite sa zahtjevima


specifičnima za odnosni objekt, prije svega u građevinskoj fizici. Posebice
bismo ovdje željeli istaknuti fRsi-faktor koji prikazuje stupnjevitu mjeru za
opasnost nastanka gljivica plijesni.

Temperaturni faktor f

Nije obvezno, ali je ipak konstruktivna neophodnost.

Novo uvedeni temperaturni faktor f definiran je u njemačkom standardu


DIN EN ISO 10211-2.

Vidi i priručnik br. 7.

Za temperaturni faktor fRsi se u standardu DIN 4108-2 (verzija iz lipnja 1999.)


definira sljedeći zahtjev.
5
Praktični priručnik Detalji za projektante

fRsi ≥ 0,70

Zadavanjem minimalne vrijednosti za temperaturni faktor trebaju se prije svega


donijeti mjere za suzbijanje stvaranja plijesni u području toplinskih mostova.

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 5 12.05.2009 10:27:52


Naputci za primjenu u pogledu crteža za detalje za projektante

Crteži se načelno moraju ispitati jesu li prikladni za predviđeni slučaj primjene.


Svi detalji za projektante nacrtani su u mjerilu 1:3,33. Ovdje se može očitati
cjelokupna pogledna širina, kao i pojedine pogledne širine. Odgovarajućim
umnožavanjem presjeke možete prikazati i u mjerilu 1:1.

Faktor umnožavanja: 1. 200 %


2. 166 %

S obzirom na čelik ucrtane su maksimalno moguća čelična ojačanja. Pri


izboru dimenzija odnosno čelika moraju se uzeti u obzir smjernice za ojačanja
sadržane u Smjernicama za obradu tvrtke GEALAN, kao i statički zahtje-
vi. Statičko dimenzioniranje elemenata pronaći ćete u našem praktičnom
priručniku br. 6 „Statika“.

Za osobno savjetovanje rado će Vam pomoći naš odjel „Savjetovanje


arhitekata“.

Tel. 09286/77-4210
Fax. 09286/77-4141

Legenda:

folija za ubla-
žbuka žavanje vibracija
6
Praktični priručnik Detalji za projektante

izolacija zid
predkomprimirana brtvena traka za fuge armirani beton
brtveni materijal sa smjesom za
popunjavanje zatvorenih ćelija laki beton
unutrašnja prozorska klupčica ploče od tvrde pjene

folija gipsani karton

obloga poda

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 6 12.05.2009 10:27:52


Sadržaj

Sustav sa srednjom brtvom S7000 IQ


poglavlje stranica poglavlje stranica

1. Prečke PSK spojevi vrata 40


spojevi vrata podizno-kliznih vrata 41
Prečke 9
spojevi ulaznih vrata s pragom 42-43
2. Spojevi spojevi ulaznih vrata bez praga/
magnetni prag 44
vertikalni spoj 10-11
horizontalni spoj 12 spojevi ulaznih vrata
s GFK pragom 44
3. Kutovi spojevi ulaznih vrata s pragom
kutovi od 90o 13 koja se otvaraju prema van 45
kutovi od 135o 14
varijabilini kutovi 14 10. Spojevi prozora sa zidom
bez kutije roleta tupi
4. Spojevi vrata spoj 46/48
spojevi balkonskih vrata vanjska izolacija 47
s okvirom 15-17 unutrašnji prislon 49
spojevi ulaznih vrata izolacija jezgre
s pragom 18 s nadgradnom kutijom rolete 56/57
tupi spoj 50-51
5. Spojevi prozora vanjska izolacija 52-53
bez kutije roleta s isturenom kutijom
vanjska izolacija 19 tupi spoj 54-55
s nadgradnom kutijom izolacija jezgre 56-57
tupi spoj 20-21 s pregradbenom kutijom
vanjska izolacija 22-23 tupi spoj 60-61
s isturenom kutijom sa žaluzinama
tupi spoj 24-25 tupi spoj 62-63
s markizama
Sustav s prislonom brtvom S8000 IQ tupi spoj 64-65

6. Prečke 11. Krovne konstrukcije

Prečke 27 bočni soj 66


donji spoj 67-70 7
Praktični priručnik Detalji za projektante

7. Spojevi spoj na ploču s čeone strane 71-77


spoj međuzida 78
vertikalni spoj 28-30 gornji spoj atika 79
horizontalni spoj 31
12. Krovne konstrukcije
8. Kutovi
presjek sljemena 80
kutovi od 90o 32-33
presjek krovne okapnice 81-83
kutovi od 135o 33-34
prejek roga 84
varijabilini kutovi 34-35
gornji spoj na krov 85

9. Spojevi vrata
spojevi balkonskih vrata
s akvirom 36-39

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 7 12.05.2009 10:27:52


8
Praktični priručnik Detalji za projektante

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 8 12.05.2009 10:27:53


Prečka s lizenama 1
čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

9
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 9 12.05.2009 10:27:53


vertikalni spojevi

10
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 10 12.05.2009 10:27:53


vertikalni spojevi

čelična
2
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

11
Praktični priručnik Detalji za projektante

čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 11 12.05.2009 10:27:53


horizontalni spoj

horizontalni spoj

12
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 12 12.05.2009 10:27:54


2
kutovi pod 90°

13
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 13 12.05.2009 10:27:54


kutovi pod 135° / varijabilni kutovi

14
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 14 12.05.2009 10:27:54


spojevi balkonskih vrata s okvirom

15
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 15 12.05.2009 10:27:54


spojevi balkonskih vrata s okvirom

4
Smjernice za paniranje i izvedbu krovova s brtvljenjem – Smjernice za ravne
krovove -
10.3 Spojevi na vratima (4) U iznimnim slučajevima moguće je smanjivanje visine
spajanja, ako je uvjetovano mjesnim prilikama u svako doba osiguran besprijekoran
odvod vode u području vrata. To se događa u slučaju ako se u neposrednom području
oko vrata nalaze odvodi za terase ili neke druge mogućnosti odvodnje. U takvim
slučajevima bi visina spajanja trebala ipak iznositi barem 50 mm (gornji kraj brtve ili
limenog profila za spajanja ispod podizne vodilice) iznad površine obloge.

SitaDrain
16 150 x 1000
visina 70 - 110
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 16 12.05.2009 10:27:54


spojevi balkonskih vrata s okvirom

DIN 18195-9 Brtvljenje građevinskih objekata – Dio 9: prodori, prijelazi, spajanja


i priključci
4.2 Brtvljenje nekomprimirane vode … spojevi na uzlaznim konstrukcijskim dijelovima
se moraju osigurati na način da se brtveni rub povuče u utore ili se opremi steznim

4
vodilicama ili se konstruktivno pokrije. Brtvljenje se u pravilu mora povući barem 150
mm iznad površine obloge koja
se nalazi preko brtvljenja (sloj
koji odvodi vodu).

17
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 17 12.05.2009 10:27:55


spojevi ulaznih vrata s pragom

Pri nepovoljnim klimatskim uvjetima postoji

4 opasnost od stvaranja kondenzata na


unutrašnjoj strani praga.

SitaDrain
150 x 1000
visina 70 - 110

18
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 18 12.05.2009 10:27:55


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom u novim zgradama

bočni spoj DFs7X401

19
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu7X401


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 19 12.05.2009 10:27:55


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s nadgradnom kutijom rolete
u novim zgradama

bočni spoj DFs7A101

20
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu7A101


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 20 12.05.2009 10:27:55


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s nadgradnom kutijom rolete
u novim zgradama

21
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo7A101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 21 12.05.2009 10:27:56


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom s ugradbenom kutijom
rolete u novim zgradama
bočni vanjski spoj prozorske
klupčice s predkomprimiranim
brtvenim trakama

5 položaj
prozorske
klupčice

bočni spoj DFs7S405

22
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu7S405

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 22 12.05.2009 10:27:56


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom s ugradbenom kutijom
roleta u novim zgradama

23
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo7S405

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 23 12.05.2009 10:27:56


spoj prozora sa zidom tupi prislon s ugradbenom kutijom roleta
u novim zgradama

bočni spoj DFs7SX103

24
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu37S104


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 24 12.05.2009 10:27:56


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s ugradbenom kutijom rolete
u novim zgradama
kutija rolete
s građevinske
strane

izolacija i
poklopac s
građevinske strane

brtvljenje s
unutrašnje
strane prostorije

25
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo7S103

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 25 12.05.2009 10:27:57


26
Praktični priručnik Detalji za projektante

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 26 12.05.2009 10:27:57


Prečka s lizenama

čelična
podkonstrukcija
prema
statičkom
zahtjevu

čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

27
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 27 12.05.2009 10:27:57


vertikalni spojevi

28
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 28 12.05.2009 10:27:57


vertikalni spojevi

čelična pod-
konstrukcija
prema
statičkom
zahtjevu

29
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 29 12.05.2009 10:27:57


vertikalni spojevi

30
Praktični priručnik Detalji za projektante

čelična pod-
konstrukcija
prema
statičkom
zahtjevu

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 30 12.05.2009 10:27:58


horizontalni spoj

31
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 31 12.05.2009 10:27:58


kutovi pod 90°

32
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 32 12.05.2009 10:27:58


kutovi pod 90°

čelična
podkonstrukcija
8
prema statičkom
zahtjevu

kutovi pod 135°

33
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 33 12.05.2009 10:27:58


kutovi pod 135°

varijabilni kutovi
8

34
Praktični priručnik Detalji za projektante

čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 34 12.05.2009 10:27:58


varijabilni kutovi

limeni profil
zapečeno lakiran

8
čelična podkonstrukcija prema statičkim
zahtjevima s plosnatim čelikom
kratki komadi 50x4mm
vijčani spoj se mora obaviti
kroz plosnati čelik

35
Praktični priručnik Detalji za projektante

čelična
podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu

zapečeno lakiran

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 35 12.05.2009 10:27:59


spojevi balkonskih vrata s okvirom

36
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 36 12.05.2009 10:27:59


spojevi balkonskih vrata s okvirom

Smjernice za paniranje i izvedbu krovova s brtvljenjem – Smjernice za ravne


krovove -
10.3 Spojevi na vratima (4) U iznimnim slučajevima moguće je smanjivanje visine
spajanja, ako je uvjetovano mjesnim prilikama u svako doba osiguran besprijekoran
odvod vode u području vrata. To se događa u slučaju ako se u neposrednom području
oko vrata nalaze odvodi za terase ili neke druge mogućnosti odvodnje. U takvim
slučajevima bi visina spajanja trebala ipak iznositi barem 50 mm (gornji kraj brtve ili
limenog profila za spajanja ispod podizne vodilice) iznad površine obloge.

SitaDrain
150 x 1000
visina 70 - 110

37
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 37 12.05.2009 10:27:59


spojevi balkonskih vrata s okvirom

DIN 18195-9 Brtvljenje građevinskih objekata – Dio 9: prodori, prijelazi, spajanja


i priključci
4.2 Brtvljenje nekomprimirane vode … spojevi na uzlaznim konstrukcijskim dijelovima
se moraju osigurati na način da se brtveni rub povuče u utore ili se opremi steznim
vodilicama ili se konstruktivno pokrije. Brtvljenje se u pravilu mora povući barem 150
mm iznad površine obloge koja se nalazi preko brtvljenja (sloj koji odvodi vodu).

38
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 38 12.05.2009 10:27:59


spojevi balkonskih vrata s okvirom i ugradbenom isturenom kutijom

Pri nepovoljnim klimatskim uvjetima postoji opasnost od stvaranja kondenzata na


unutrašnjoj strani praga.

39
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 39 12.05.2009 10:28:00


spoj paralelno klizno-otklopnih vrata sa zidom

Smjernice za paniranje i izvedbu


krovova s brtvljenjem – Smjernice
za ravne krovove -
10.3 Spojevi na vratima (4) U iznim-
nim slučajevima moguće je sman-
jivanje visine spajanja, ako je uvje-
tovano mjesnim prilikama u svako
doba osiguran besprijekoran odvod
vode u području vrata. To se događa
u slučaju ako se u neposrednom
području oko vrata nalaze odvodi
za terase ili neke druge mogućnosti
odvodnje. U takvim slučajevima bi
visina spajanja trebala ipak iznositi
barem 50 mm (gornji kraj brtve ili
limenog profila za spajanja ispod po-
dizne vodilice) iznad površine obloge.

poklopac: 91

40
SitaDrain
Praktični priručnik Detalji za projektante

150 x 1000
visina 70 - 110

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 40 12.05.2009 10:28:00


spojevi podizno-kliznih vrata sa zidom

Smjernice za paniranje i izvedbu


krovova s brtvljenjem – Smjernice
za ravne krovove -
10.3 Spojevi na vratima (4) U iznim-
nim slučajevima moguće je sman-
jivanje visine spajanja, ako je uvje-
tovano mjesnim prilikama u svako
doba osiguran besprijekoran odvod
vode u području vrata. To se događa

9
u slučaju ako se u neposrednom
području oko vrata nalaze odvodi
za terase ili neke druge mogućnosti
odvodnje. U takvim slučajevima bi
visina spajanja trebala ipak iznositi
barem 50 mm (gornji kraj brtve ili
limenog profila za spajanja ispod po-
dizne vodilice) iznad površine obloge.

41
Praktični priručnik Detalji za projektante

SitaDrain
150 x 1000
visina 70 - 110

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 41 12.05.2009 10:28:00


spojevi ulaznih vrata s pragom

Pri nepovoljnim klimatskim uvjetima


postoji opasnost od stvaranja
kondenzata na unutrašnjoj strani
praga

9
SitaDrain
150 x 1000
visina 70 - 110

42
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 42 12.05.2009 10:28:00


spojevi ulaznih vrata s pragom

Pri nepovoljnim klimatskim uvjetima postoji opasnost od stvaranja


kondenzata na unutrašnjoj strani praga

43
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 43 12.05.2009 10:28:01


spojevi ulaznih vrata bez praga / magnetni prag

SitaDrain
150 x 1000
visina 70 - 110

Spojevi balkonskih vrata s


GFK pragom

44 SitaDrain
150 x 1000
Praktični priručnik Detalji za projektante

visina 70 - 110

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 44 12.05.2009 10:28:01


spojevi ulaznih vrata s pragom koja se otvaraju prema van

Pri nepovoljnim klimatskim uvjetima postoji opasnost od stvaranja kondenzata na


unutrašnjoj strani praga

45
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 45 12.05.2009 10:28:01


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom u novim zgradama

bočni spoj DFs8X101

10

46
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFs8X101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 46 12.05.2009 10:28:01


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom u novim zgradama

bočni spoj DFs8X101

10

47
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFs8X101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 47 12.05.2009 10:28:01


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom u starim zgradama

bočni spoj DFs8X105

10

48
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8X105


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 48 12.05.2009 10:28:02


spoj prozora sa zidom s unutrašnjim prislonom u starim zgradama

bočni spoj DFs8X202

10

49
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8X201

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 49 12.05.2009 10:28:02


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s nadgradnom kutijom rolete
u novim zgradama

10
bočni spoj DFs8A101

50
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8A101


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 50 12.05.2009 10:28:02


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s nadgradnom kutijom
rolete u starim zgradama

10

51
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo8A101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 51 12.05.2009 10:28:02


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s ugradbenom kutijom rolete
u novim zgradama

10 bočni spoj DFs8S103

52
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFs8S103


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 52 12.05.2009 10:28:02


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s ugradbenom kutijom rolete
u novim zgradama

izolacija i poklopac
s građevinske strane

brtvljenje s unutrašnje
strane prostorije
10

gornji spoj DFo8S103

53
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 53 12.05.2009 10:28:03


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom s ugradbenom kutijom
rolete u novim zgradama
bočni spoj vanjske prozorske
klupčice s predkomprimiranim
brtvenim trakama

10 bočni spoj DFs8S405

54
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8S405


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 54 12.05.2009 10:28:03


spoj prozora sa zidom s vanjskom izolacijom s ugradbenom kutijom
rolete u novim zgradama

10

55
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo8S405

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 55 12.05.2009 10:28:03


spoj prozora sa zidom s izolacijom jezgre i s ugradbenom kutijom role-
te u novim zgradama

bočni spoj DFs8S501

10

56
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8S501


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 56 12.05.2009 10:28:03


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom s ugradbenom kutijom rolete
u novim zgradama

kutija rolete s građevinske strane

izolacija i poklopac s građevinske strane


10

57
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo8S501

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 57 12.05.2009 10:28:04


spoj prozora sa zidom s izolacijom jezgre u novim zgradama

bočni spoj DFs8X504

10

58
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8X504


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 58 12.05.2009 10:28:04


spoj prozora sa zidom s izolacijom jezgre u novim zgradama

gornji spoj DFo8X504

10

59
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 59 12.05.2009 10:28:04


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom
s pregradbenom kutijom rolete

bočni spoj DFs8V101

10

60
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8V101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 60 12.05.2009 10:28:04


spoj prozora sa zidom s tupim prislonom
s pregradbenom kutijom rolete

10

gornji spoj DFo8V101

61
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 61 12.05.2009 10:28:04


spoj prozora sa zidom sa žaluzinama

bočni spoj DFs8J101

10

62
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8J101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 62 12.05.2009 10:28:05


spoj prozora sa zidom sa žaluzinama

10
gornji spoj DFo8J101

63
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 63 12.05.2009 10:28:05


spoj prozora sa zidom s markizom

10
bočni spoj DFs8M101

64
Praktični priručnik Detalji za projektante

donji spoj DFu8M101


Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 64 12.05.2009 10:28:05


spoj prozora sa zidom s markizom

10

65
Praktični priručnik Detalji za projektante

gornji spoj DFo8M101

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 65 12.05.2009 10:28:05


fasadna konstrukcija, bočni spoj

art. 2268 do art. 2271


može se skratiti
na različite dužine

obratiti pozornost na
rubni razmak od tiple

11

66
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 66 12.05.2009 10:28:05


fasadna konstrukcija, dužinska točka

brtvljenje u području
statičkog profila 7291

11

67
Praktični priručnik Detalji za projektante

kutni držač

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 67 12.05.2009 10:28:06


fasadna konstrukcija dužinska točka

brtvljenje u području
statičkog profila 7291

nadgradnja na pod

debljina ploče
obratiti pozornost na rubni razmak od tiple

11

68
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 68 12.05.2009 10:28:06


fasadna konstrukcija, dužinska točka

nadgradnja na pod
pravokutna cijev 50x30x4; mora se
ispitati statiku u odnosnom slučaju

debljina ploče
obratiti pozornost na
rubni razmak od tipli

11

folija koja ne propušta paru

69
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 69 12.05.2009 10:28:06


fasadna konstrukcija, dužinska točka

11

70
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 70 12.05.2009 10:28:06


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

nadgradnja na pod
razmak od tipli
paziti na rubni

debljina ploče

11

71
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 71 12.05.2009 10:28:07


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

nadgradnja na pod

debljina ploče
paziti na rubni razmak od tipli

11

72
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 72 12.05.2009 10:28:07


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

nadgradnja na pod

debljina ploče
paziti na rubni razmak od tipli

11

73
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 73 12.05.2009 10:28:07


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

nadgradnja na pod
zapečeno lakirani
aluminijski lim

razmak od tipli
paziti na rubni

debljina ploče

folija otvorena za
difuziju vodene
pare

11

74
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 74 12.05.2009 10:28:08


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

brtvljenje u području
statičkog profila 7291

nadgradnja na pod
paziti na rubni
debljina ploče

razmak od tipli

11

75
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 75 12.05.2009 10:28:08


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

nadgradnja na pod
pravokutna cijev 50x30x4;
ispitati statiku u odnosnom slučaju
zapečeno lakirani
aluminijski lim

paziti na rubni
razmak od tipli

debljina ploče

folija otvorena za

11
difuziju vodene
pare
razmak od tipli
paziti na rubni

art.:2268 do art.: 2271


može se skratiti
na različite dužine

76
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 76 12.05.2009 10:28:08


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

obratiti pozornost na
rubni razmak od tipli

11

77
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 77 12.05.2009 10:28:08


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

11

78
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 78 12.05.2009 10:28:08


fasadna konstrukcija, spoj na ploču s čeone strane

kutni držač zavaren


za pravokutnu cijev limeni profil na atici

11
pravokutna cijev
100x50x4,5

nadgradnja na
krov

79
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 79 12.05.2009 10:28:09


krovna konstrukcija, presjek, sljeme

zapečeno lakirani
aluminijski lim

vijak s brtvenom glavom

ostakljenje krova gledana izvana čelična podkonstrukcija


prema statičkom
zahtjevu

12
zapečeno lakirani
aluminijski lim

vijak s brtvenom glavom

80
Praktični priručnik Detalji za projektante

ostakljenje krova gledana izvana čelična podkonstrukcija


prema statičkom
zahtjevu

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 80 12.05.2009 10:28:09


krovna konstrukcija, presjek, krovna
okapnica

12
81
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 81 12.05.2009 10:28:09


krovna konstrukcija, presjek, krovna okapnica

12
82
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 82 12.05.2009 10:28:09


krovna konstrukcija, presjek, krovna okapnica sa stupnjevitim

stupnjevito staklo

lakirani
aluminijski lim

zapečeno
lakirani
aluminijski
lim

čelična podkonstrukcija
prema statičkom
zahtjevu
odvodnja iz utora
preko crijeva

12
83
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 83 12.05.2009 10:28:09


krovna konstrukcija, presjek, rog

12
84
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 84 12.05.2009 10:28:10


krovna konstrukcija presjek gornji spoj

12
85
Praktični priručnik Detalji za projektante

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Mjerilo: 1:3,33

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 85 12.05.2009 10:28:10


Impresum
Izdavač:
GEALAN-odjel za savjetovanje arhitekata
Hofer Straße 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon 0 9286/77-0
Telefax 0 9286/77-2222
e-Mail: info@gealan.de
Internet: http://www.gealan.de

Dizajn, Litho, slog i tisak:


Müller Fotosatz&Druck
Johannes-Gutenberg-Straße 1
95152 Selbitz
Telefon 0 9280/971-0
Telefax 0 9280/971-71
e-Mail: info@druckerei-gmbh.de
Internet: www.druckerei-gmbh.de

86
Praktični priručnik Detalji za projektante

PHB_Nr_12_kroatisch.indd 86 12.05.2009 10:28:10


PHB_Nr_12_kroatisch.indd 87 12.05.2009 10:28:10
PHB_Nr_12_kroatisch.indd 88 12.05.2009 10:28:10