Sie sind auf Seite 1von 57
acre ;,DEFAPT, RASPUNSURI ati, abiitigle de comunicare preventate pot eficientiza modul in cate abordati 0 negociere, Metodele lui Allan Pease functioneaz, fie cf int foloste de persoane din medial financiar sau de afacer, de avocatl, de manageri sau de asistentt social, Pace Cece eae ~ INTREBARILE Sit Distrati-vifnvitind cu Allan Pease si veti sti ca prin minune cum svi valorifcti mat bine ima gintea personal, Fee ves cca (een eratsea td ac 3 Westenra sas aris o> 65,000/ 8 z Z 3 aq | SON 973-6120-43-8 ANNI, #risali 20635 @® ALLAN PEASE, australian de oxigine, este unul dine cei msl celebri gl originall autori st orator din tumea, fntreaga. Pornind de la studi intreprins asupra lim Dbajutl trupulut sf de la @ ichniea de vinzare proprie, 1 ans i-si tinpur stil sacontundabil st poate fh couisklerat un adewiral campion in doborirea a lifer (e recordun din damental vinzivilor A inceput si serie gl s4-s1 dezvolle propria leliniea de vinaare la vista de 18 ant sia fost genta de vinzari hnumivul 1 pe plan national al unet compan. vinaind ‘ale st eralile. La 21 de ant a fost cea mat tinarat per soand care a vindut vreodata asigurant de vial de peste 1 lion de dolar i kn 24 de ani era eel ma ti Ady om care a reusit sa devina membru in elita Nati: ‘hal Mutual, International Tap 20". dupa ce Rieuse vinwaet de mat multe milione de dolasi. La 20 de ania event director executiv gi asociat la cea maf ware companie de asigurani din Australis, etisind sa vind asigurrt in valoare de 108 miligane de dolar intr-un singur an, inainle dea deveni oralor profesionist. Asti, il coneduce propria compane de instru $i ne seminaril fn 30 de (Art, Pe lista lu de eienti se nu mira (BM, Sheraton, AMP, ESSO, Woolworths. McDo- nalds, BUC, Mazda, Institute of Accountants. New Yorke Life. Barciay’s Bank, Telecoms, Suzuki 9 chiar Bi Foul de axe gi Impozite. Allan Pease a mai tin sent nari pentru Polifie, Armata gf Marina, In spitale, unt versal 9i cole. Stature sale pe teina Imagini! pu bliee sin apreciate de oament dit cele miai difeite dos meni, de ta director! execitivt la potiieient fusi pre= Zentatori de televiziune si vedete rock. Programm att sudo si video de Instrutce este inelus in mumeronee ‘cursurt de pregalire pent afacert Allan Pease este un autor reeunoscul dato lucratlor sale, cate se inscrit printze ecle ma bine vindule car clin humea intreagis: dintee ele face parte st Limbajit ‘rupalui, care sa vindut i al anuille milloane, de «xemplae gia fost (radusa in 32 de iimbl Gnelisiv in Tima romain), Alte tucrart: Why Men Don't Listen estl Women Cant Real Mops. Tale Language, Write Lan guage. Memory Language, ule Ana Potielly ican Fect Jokes. Communicating Jor Resulls, Hove to Hane {he Differences in Others. Este membra al Royal Sociely of Arts (Londra, al institute of Management st al Lifewriters Association, « ALLAN PEASE. intrebdrile sint de fapt, v Traducere de LUCIAN POPESCU Descricrea CIP a Bibliotecii Nationale le sint, de fapt, raspunsurl / Allan Pease uae Lstelan Popesen Bucuresit: Curtea Veehe Publishing. 2001 112 ps 20 em (Cari eheie: 22) “TW orig. eng: Questions Are the Answers, ISEN 973-8120-43-8 1. Popeseu, Lucian (rad) 399.378 Coperia colectie! de DAN PERJOVSCHI Coperts de DAN STANCIU Allan Pease QUESTIONS ARE THE ANSWERS How to Get fo -Yes" in Networke Marketing Copyright © Allan Pease, 2000 First published in Australia by Pease Training International Ply Lid © CURTEA VECHE PUBLISHING, 2001, enti: preventa versiune in Himba remand ISHN 973-8120-43-8 Pentru Barbara Pease, care poate transforma taciunit in diamant Se HEHE eee eeed CEP eee eee eee Pee cece CCC ECC