Sie sind auf Seite 1von 3

Proiect didactic la fizică, clasa VII-a.

Profesorul: Oprea Maria


Disciplina: Fizica
Data: 10.01.2019
Subiectul: Presiunea solidelor
Clasa: a VII-a
Tipul lectiei: de comunicare a cunoștințelor noi

Subcompetenţe:
-Investigarea experimentală a presiunii exercitate de corpurile solide, lichide şi găzoase.
-Masurarea şi calcularea presiunii.

Obiective:
O.1 Să definească oral şi scris noţiunea de presiune;
O.2 Să aplice formula de calcul a presiunii la rezolvarea problemelor;
O.3 Să aplice unitatea de măsură în SI şi multiplii presiunii la rezolvarea problemelor;
O.4 Să dea exemple şi de alte unităţi de măsură a presiunii;
O.5 Să explice din punct de vedere fizic, pe baza imaginilor, diverse situaţii din viaţa
cotidiană.

Metode: explicaţia, conversaţia, rezolvarea de problemă, studiul de caz, descoperire, modelare,


observaţia, experimentul, demonstraţia.
Forme: expunerea orală, lucru independent, lucrul în grup.

Resurse: Manual de Fizică pentru cl.VII-a


Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială-2010.
Eveniment Activitatea de învăţare
Nr.
didactic Activitatea profesorului Activ elevilor
1 Moment Verific prezenţa şi ţinuta elevilor Se pregătesc pentru lecţie
organizatoric
Propun elevilor cîteva întrebări pentru a ne aminti Elevii răspund la întrebări.
Captarea cîteva cuvinte cheie a acestei lecții.
atenţiei -Ce numim interacțiune?
-Ce numim forță?
-Ce fel de mărime este forța?
-Prin ce se caracterizează mărimea vectorială? Formulează concluzii
-Cîte tipuri de forțe ați studiat în capitolul precedent?
2 Conţinutul noii -Anunţă tema şi obiectivele lecţiei. Ascultă, notează în caiete
învăţări Rezultatul acțiunii unei forțe depinde nu numai de Participă la exprimarea unei
Prelungirea valoarea numerică a forței dar și de orientarea ei. necunoscute din formulă, la
noii învăţări Azi vom studia cum depinde rezultatul acțiunii unei scrierea multiplilor şi
forțe de aria suprafeței de contact cu corpul asupra submultiplilor presiunii
căruia se exercită forța.
-Analizăm primul experiment din temă.
-Facem concluzii.
-Dau definiția presiunii.
-Dau formula de calcul a presiunii și triunghiul de
memorare.
-Dau unitatea de măsură a presiunii-Pa, și multiplii lui.
-Dau și alte unități de presiune.
Propune elevilor o problemă teoretică:
Un corp cu greutatea de 100N se sprijină pe o
suprafaţă orizontală cu aria de 100 cm2. Ce presiune
exercită el? Exprimă această presiune în kPa.
(1cm2=0,0001m2)
3 Reflexie Întrebări de verificare conform conţinutului lecţiei: Răspund oral
1. Care a fost astăzi tema de studiu?
2. Cum depinde presiunea de aria suprafeţei?
3. Care sunt unităţile de măsură a presiunii?
4 Tema pentru Ex. 2, pag. 61. Notează tema de acasă în
acasă caiete
4.1

2.
4.1

6.