You are on page 1of 2

08.05-08.

30 Sâmbătă și Duminică
,,Domnule… (gradul)… (denumirea în clar a subunității) execută… (raportează ce activitate
desfășoară). Sunt gradat de serviciu pe companie… (gradul și numele)”.
La sosirea comandanțiilor ierarhici, de la
Cdt.Cp. în sus, în sectorul în care își La solicitarea persoanelor aflate în control, GSS-ul dă relații asupra situației din sectorul subunității.
desfășoară activitatea
Când aceștia sunt întâmpinați ( însoțiți de Cdt. Cp., GSS-ul nu mai dă raportul, ci doar se prezintă):
,,Domnule… (gradul), sunt gradat de serviciu pe companie… ( gradul și numele) ”.
Se subordonează ofițerului de serviciu pe unitate, ajutorului acestuia, comandantului și administratorului de
În permanență
subunitate.
Gradatul de serviciu pe subunitate răspunde de:
- integritatea și păstrarea armamentului, bunurilor subunității și obiectelor personale ale militarilor;
- menținerea ordinii interioare și a disciplinei militare în cadrul subunității;
În permanență
- respectarea programului orar;
- executarea corectă a serviciului de către plantoane;
- desfășurarea programului de dimineață și a celui de seară în cadrul subunității.
Gradatul de serviciu pe subunitate este obligat de:
- să cunoască locul unde se află subunitatea și programul pe care îl execută aceasta;
- să cunoască efectivul subunității, existentul și răspândirile de personal și armament;
- să păstreze permanent asupra sa cheile de la dulapurile-rastel cu armament, să distribuie și să
primească armamentul la începerea și terminarea programului de instrucție, precum și la ordinul Cdt.
Cp., menționând acest lucru în Registrul serviciului de zi pe companie;
- să ia măsuri urgente și să raporteze imediat O.S.A. și Cdt.Cp. , iar în lipsa acestuia administratorului
de subunitate, când se produc evenimente deosebite;
În permanență - să urmărească existentul și starea mijloacelor pentru stingerea incendiilor, respectarea măsurilor de
prevenire și stingere a acestora în companie;
- să instaleze plantoanele și să dea în primire acestora materialele și armamentul din sectorul companiei;
- să asigure supravegherea permanentă a sălilor de armament;
- să însoțească la infirmeria unității pe toți militarii bolnavi și să raporteze Cdt.Cp. sau administratorului
de subunitate rezultatul vizitei medicale;
- să încuie toate ușile încăperilor, când părăsește interiorul subunității;
- să trezească pe toți militarii în caz de alertă și, până la sosirea cadrelor subunității, să execute ordinele
O.S.A.