Sie sind auf Seite 1von 7

SULIT

3472/1

Additional

Mathematics

Paper 1

Sept

2010

SULIT 3472/1 Additional Mathematics Paper 1 Sept 2010 PEJABAT PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA KEMENTERIAN

PEJABAT PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5

2010

MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5 2010 ADDITIONAL MATHEMATICS Paper 1 MARKING SCHEME This marking

ADDITIONAL MATHEMATICS

Paper 1

MARKING SCHEME

SPM TINGKATAN 5 2010 ADDITIONAL MATHEMATICS Paper 1 MARKING SCHEME This marking scheme consists of 7

This marking scheme consists of 7 printed pages

2

PAPER 1 : MARKING SCHEME

3472/1

Number

 

Solution and marking scheme

Sub

Full

Marks

Marks

1

(a)

7

1

2

(b)

11

1

2

(a)

k =

1

 

1

3

 

2

(b) g(x) =

4

2 x

x

,

x π 0

 

2

B1

:

y =

2

4

x +

1

 

3

a

= 6

 

and

 

b =

 

1

3

3

 

12

B2

:

4

a

=

2

3

or

1 =

a

2

b

 

x

4

 

3

x

2

 

B1

:

a

or

6 b

 

4

 

4

 

2

 

3

3

(a)

 

(b)

 
 

3

 

3

 

B2

:

4

3

or

2

3

B1 :

3

x

2

+

4

x +

2

 

=

0

5

k

> 2

 

3

3

B2

:

(

2 )

2

4 (1)( 3

+ k

)

<

0

B1

:

x

2

2

x +

3

+ k =

0

3

Number

 

Solution and marking scheme

 

Sub

Full

Marks

Marks

6

(a)

m = 2

1

3

(b)

n = - 3

1

(c)

x = 2

1

7

7   3 3
 

3

3

B2

:

B2 : or 1 5

or

1

B2 : or 1 5

5

B2 : or 1 5

B1

:

B1 :  
 

8

8   3 3
 

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

2 -2(x + 2)

9

9   4 4
 

4

4

B3

:

B3 :  
 

B2

:

oror

or

or or
or or
 

B1

:

orB1 :

B1 : or

10

(a ) -3

 

2

4

B1

:

-5(1)

-5(1)

 

(b)

4

B1

:

B1 :   2
 

2

4

Number

 

Solution and marking scheme

Sub

Full

Marks

Marks

11

11   2  
 

2

 
 

(kedua-duanya)

B1

:

B1 : or

or

B1 : or
 

or

2

4

(b)

213

1

3

or

640

3

or

21.33

B1

:

B1 :  
 

12

(a)

12 (a)   1  
 

1

 

(b)

,
,

(both)

3

4

B2

:

or

or

B2 : or
 

or

  or  
 

B1

:

B1 :

13

(a)

13 (a)   1  
 

1

 

(b)

(b) 3 4

3

4

B2

:

B2 :

B1

:

or

or

B1 : or

5

Number

 

Solution and marking scheme

Sub

Full

Marks

Marks

14

14   3 3
 

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

,
,

(both)

15

(a)

15 (a)   1
 

1

(b)

(b)   1 2
 

1

2

16

16   3 3
 

3

3

B2 : use Polygon Law

,

B2 : use Polygon Law ,

B1

:

B1 :

17

// ,
//
,

4

4

B3

:

,
,

(both)

 

B2

:

B2 :

B1

:

B1 :

18

8

3

3

B2

:

// , 4 4 B3 : , (both)   B2 : B1 : 18 8 3

B1

:

B1 : or  

or

or
 

6

Number

 

Solution and marking scheme

Sub

Full

Marks

Marks

19

10

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

B1 : or  

or

B1 : or  
 

20

20 3 3

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

B1 : or

or

B1 : or

21

21 3 3

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

or

or

B1 : or or

or

B1 : or or

22

(a)

40

 

1

 

(b)

10

2

3

B1

:

B1 :  
 

23

3

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

B1 : or

or

B1 : or

7

Number

 

Solution and marking scheme

Sub

Full

Marks

Marks

24

(a) 18

 

2

 

B1

:

4 C C

2

3

1

(b) 144

B1

:

4 P

3

3 P

2

or

(b) 144 B1 : 4 P 3 3 P 2 or 2 4

2

4

25

6.098

 

3

3

B2

:

B2 :  
 

B1

:

B1 : or

or

B1 : or