Sie sind auf Seite 1von 11

Proiect didactic

Disciplina: Informatica

Clasa: a-VII-a

Durata: 45 min

Subiectullecţiei: Aplicații destinate accesări serviciului internet.

Tipul lecţiei: lecţie de structurare a cunoştiinţelor


Competențespecifice:Generareașielaborarea automata a documentelor Web
Subcompetențe:
La sfîrşitul lecţiei elevul va fi capabil:
SC1. Să cunoască noțiuni despre internet ;
SC2.să acceseze corect o adresă a unei pagini web cu ajutorul browse-relor
SC3. Să extragă informații în baza unor criterii simple de căutare.
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, lucru cu fişa
Mijloace de învăţămînt: calculator, manual, fişe de lucru,

Bibliografie:
1. AnatolGremalschi, IurieMocanu, Ion Spinei “Informatica”, Manual pentruclasa a VII-a, edituraŞtiinţa
2. Curricula actualizată pentruclasele a V-IX-a
3. Surse de pe internet
Etapelele Obi Activitateaprofesorului Activitateaelevilor Strategiidid Ti
cţiei ecti actice m
ve p
Salutelevii. Eleviimăsalută. 3
mi
Întreb:Cumdispoziţiaastăzi? Îmirăspund la întrebare. n
Verific prezenţa elevilor Elevii se pregătesc pentru lecţie.
Cu toţi ştim că la lecţiile trecute aţi învăţat Elevii răspund la întrebări. Conversaţia 10
aplicaţia Notepad, Paint, Multimedia şi cum am mi
înţeles vă place să întroduce-ți texte, să n
Evocarea desenaţi, să inregistrați segvențe audio și video,
dar ca să verificăm cunoștințele pe care le aveți
despre aceste aplicații, am pregătit un rebus cu
noțiuni din teme.

Anexa1.

Da, la rebus v-ați descurcat de minune.

Tema noastră de astăzi este : Aplicații Elevii ascultă cu atenţie şi notează


destinate accesări serviciului internet. tema nouă în caiet.

Obiectivele lecției de azi sunt :

O1. Să cunoașteți utilizarea web-ului cu o


conecsiune la internet
O2. Să cunoașteți noțiuni despre internet ;
O3.să accesați corect o adresă a unei pagini
web cu ajutorul browse-relor
O4. Să extrageți informații în baza unor criterii
simple de căutare.

Am pregătit pentru voi un filmuleț.

Le prezintelevilor un filmuleț despre


conexiunile în internet.

Ce este Internetul World Wide Web.mp4

Ob1 Aș dori să-mi spuneți ce aplicații de accesare a Explicaţia 15


serviciilor internet cunoașteți? Elevii caută informațiile pe mi
Cu ajutorul internetului aș dori să căutați internet n
iformații și să completați tabela: Demonstrarea
Realizarea
sensului Completati :
www=

Adresa IP=

Protocol de comunicare

Http= Eleviiîşinoteazădefiniţiaîncaiet.

Browsere
ISP=

FTP= Elevii navighează pe internet.


Comunică informația de pagină.
Portalul=

După ce au finisat îi rog să citească


semnificația cuvintelor din tabelă.
Repartizez fiecărui o fişă.
Pe fişă sunt indicate câteva adrese de pagini
web care elevii vor trebui să le acceseze şi să
spună ce văd ei pe această pagină.
Exemplu de adresă Internet:
1. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=
48
2. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=59
3. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=55
4. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=70
5. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=71
6. http://www.geengee.eu/geengee/index.jsp?idPagina=69
Aș dori să-mi spune-ți prin câteva cuvinte
ce informație ați luat de pe paginile
respective.
După ce au finisat îi rog să citească
semnificația cuvintelor din tabelă.
Desenați în Paint desene despre internet.
Ob2 Desenați în Paint desene despre internet. Elevii desenează în paint. Problematizar 9
Accesați adresa ea mi
http://learningapps.org/index.php?categor Elevii rezolvă testul. n
y=10&s=
Și rezolvați testul.
Reflecții Printr-o explozie stelară aș dori să vedem Elevii vin la tablă cu cuvintele noi
despre ce am vorbit azi la lecție. aflate. Explozia
pe tablă aveți scis cuvîntul cheie din tema stelară
noastră de azi, iar la locurile voastre de
lucru aveți câte o mutrișoară, aș dori să
scrieți pe mutrișoară cuvântul nou aflat la
tema de azi și să spuneți semnificația lui.
Tema pentru acasă este:

Extinderea De creat un fișier notepad unde să introduce-ți Elevii notează tema de acasă. 3
trei argument pro și trei contra la tema mi
„Internetul”.Apreciez elevii. n
P A I N T

N O T E P A D

P I X E L I

M E N I U R I

R E C O R D E R

W A V

M U L T I M E D I A

A U D I O

A V I

1. Crearea desenelor se face cu ajutorul aplicației…


2. Editor de texte…
3. Suprafața de desena aplicației Paint este împărțită în pătrățele mici numite…
4. Comenzile aplicației Notepad sunt grupate în…
5. Cea mai simplă aplicație Multimedia este aplicația Sound…
6. Extensia fișierului Sound Recorder este ….
7. Aplicații video și audio se mai numesc …
8. Fișierele de sunet se mai numesc….
9. Extensie la filme video…
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=
Completati :

www=
Adresa IP=
Protocol de comunicare
Http=
Browsere
ISP=
FTP=
Portalul=