Sie sind auf Seite 1von 25
ISSN 1847-7674 proljeće primavera 15 www.istra.com
ISSN 1847-7674
proljeće primavera 15
www.istra.com
ISSN 1847-7674 proljeće primavera 15 www.istra.com
ISSN 1847-7674 proljeće primavera 15 www.istra.com
Love travelling? Love blogging? Apply and win 7 days of great adventure in Istria! www.shareistria.com
Love travelling? Love blogging?
Apply and win 7 days of
great adventure in Istria!
www.shareistria.com

enjoyistra [no 34]

impresumimpressum

Nakladnik | Editore TuristiËka zajednica Istarske æupanije Ente per il turismo dell’Istria

Pionirska 1, HR-52440 PoreË +385 (0)52 452797, enjoy@istra.hr Za nakladnika | Per l’editore Denis Ivošević Urednica | Redattrice Vesna IvanoviÊ Oblikovanje | Design Za nakladnika | Per l’editore Denis Ivošević Urednica | Redattrice Vesna IvanoviÊ Oblikovanje | Design Suzana Borzić, Teddy-Lee Akelić Fotografije | Fotografie Igor Karasi, Wolfgang Neuhuber Igor Zirojević, Markus Haslinger Goran Šebelić, Renco Kosinožić Teddy-Lee Akelić, Martin Čotar & Arhiv TZIŽ | Archivio ETI Tisak | Stampa Radin print d.o.o. Sveta Nedelja

proljećeprimavera

ISSN 1847-7674 [01.04. - 30.06.2015]

sadržajindice

enjoywineroads

04-09

enjoyfestivals

10-13

enjoyhistory

14-19

enjoygourmet

20-23

enjoyoutdoor

24-29

enjoyfamily

30-35

enjoyevents

36-43

enjoyattractions

44-45

enjoymuseums

46-47

addressbook

48-49

Podaci su prikupljeni zaključno s 10/03/2015. Nakladnik nije odgovoran za naknadne promjene datuma ili neodržavanje manifestacije. Uza sav trud uložen u objavljivanje potpunih i točnih infor- macija, uredništvo ne može preuzeti odgovornost za eventualne pogreške. I presenti dati sono stati aggiornati il 10/03/2015. L’editore non risponde di eventuali cambi- amenti di date o di appuntamenti rimandati. Nonostante l’attenzione rivolta alla raccolta e alla pubblicazione di dati esatti, la redazione non risponde di posibili errori riscontrabili nella presente pubblicazione.

posibili errori riscontrabili nella presente pubblicazione. Pogledi Immagini Gore In alto: Porer S rta Kamenjak

Pogledi Immagini

Gore In alto: Porer

S rta Kamenjak južno od Pre- manture pruža se pogled na impresivan svjetionik na isto- imenoj hridi, izgrađen u prvoj polovici 19. st. prema projektu Giuseppea Sforzija, učenika glasovitog tršćanskog i beč- kog arhitekta Pietra Nobilea. Da Punta Promontore la vista spazia sul bellissimo faro Po- rer, situato sull’omonimo sco- glio: fu costruito nella prima metà del XIX secolo secondo il progetto di Giuseppe Sforzi, allievo del famoso architetto Pietro Nobile, che fu molto attivo a Trieste e a Vienna.

Naslovnica Copertina:

Red Bull Air Race 2015 World Championship Najekstremnije avio natjecanje na svijetu La gara aerea più estrema del mondo Rovinj-Rovigno, 30. - 31.05. Fotografija/Foto:

© Red Bull Media House

3

Jelovice Plovanija Požane Kaštel Buje Buie Buzet Grožnjan Grisignana Brtonigla Roč Oprtalj Rijeka
Jelovice
Plovanija
Požane
Kaštel
Buje
Buie
Buzet
Grožnjan
Grisignana
Brtonigla
Roč
Oprtalj
Rijeka
Verteneglio
Portole
Opatija
Lupoglav
Kaštelir Labinci
Hum
Novigrad
Castellier
Motovun
Cittanova
Vižinada
BUTONIGA
Santa Domenica
Montona
Visinada
Tar-Vabriga
Cerovlje
Torre-Abrega
Višnjan
Visignano
Poreč
Pazin
Gračišće
Parenzo
Tinjan
Pićan
M
I
Kršan
Sv. Lovreč
Funtana
R
Sv. Petar
Fontane
u Šumi
Brestova
Žminj
Vrsar
Kanfanar
Plomin
Orsera
Limski kanal
A
Svetvinčenat
Rabac
Rovinj
Barban
N
Labin
Rovigno
Bale
Raša
Valle
Vodnjan
Dignano
Marčana
Fažana
Fasana
NP Brijuni
National park
Pula
Pola
Ližnjan
Lisignano
Medulin
Porer
Rt Kamenjak
ww w.istra.c o m
R
A
Š
A

Savudrija

Salvore

Umag

Umago

enjoywineroads

Istra među 10 najboljih svjetskih vinskih destinacija za 2015! L’Istria tra le 10 migliori destinazioni vinicole al mondo per il 2015

le 10 migliori destinazioni vinicole al mondo per il 2015 Istria: 10 Best Wine Travel Destinations
le 10 migliori destinazioni vinicole al mondo per il 2015 Istria: 10 Best Wine Travel Destinations

Istria: 10 Best Wine Travel Destinations 2015

Istria: Best Wine Regions For Winter and Spring Travel 2014

Istria: Best of Europe - Top 15 Food & Wine Destinations 2013

Istria: 10 Most Affordable Wine Destinations

Kada vas ugledni američki Wine Enthusiast, s 35 godišnjim iskustvom na području „whe- re wine lives“, pozicionira među 10 najbo- ljih vinskih turističkih destinacija u 2015. pa vam uz bok stavi regije poput talijanskog Pijemonta, španjolske Galicije ili francuske Loire i Rhône, onda svi vinari iz te regije - u ovom slučaju Istre - imaju velikog razloga za slavlje. Ali, ne samo oni! Vino, gotovo nikad ne treba promatrati odvojeno od jela. Čaša dobrog vina, prirodni je završetak svakog obroka. Najuzbudljivije vinske destinacije su, stoga, mjesta gdje se piju odlična vina uz vrhunska jela.

Nel momento in cui la prestigiosa Wine Enthu- siast americana, con 35 anni di esperienza nel campo “where wine lives”, vi indica tra le prime 10 destinazioni del turismo del vino nel 2015, mettendo a vostro fianco le regioni quali il Pie- monte italiano, la Galizia spagnola o le francesi Loira e Rhône, allora tutti i viticoltori della regi- one - in questo caso dell’Istria - hanno un buon motivo per festeggiare. Ma non solo loro! Quasi mai il vino deve essere analizzato separatamen- te dal cibo. Un bicchiere di buon vino è la conclu- sione naturale di ogni pasto. Le più emozionanti destinazioni vinicole sono, quindi, il luogo dove si beve ottimo vino assaggiando del cibo favoloso.

wineroads

wineroads wineroads Iznimno je zadovoljstvo započeti 2015. godinu s odličnim vijestima koje pristižu iz Sjedinjenih

wineroads

wineroads wineroads Iznimno je zadovoljstvo započeti 2015. godinu s odličnim vijestima koje pristižu iz Sjedinjenih

Iznimno je zadovoljstvo započeti 2015. godinu s odličnim vijestima koje pristižu iz Sjedinjenih Američkih Država - Istra je uvrštena među TOP 10 vinskih destinacija za 2015. godinu i to po iz- boru Wine Enthusiasta. Wine Enthusiast osnovan još 1979. godine svjetski je lider kada su vina u pitanju, sa stotinama njihovih recenzija u svakom broju i s više od 300 milijuna tiskanih kataloga. Internetske stranice čine sadržaj Wine Enthusia- sta dostupnim diljem svijeta, a uzevši sve u obzir jasno je da je ovo savršena prilika za promociju Istre. Laskavo priznanje pristiže od strane Mikea DeSimonea i Jeffa Jensenna. Dvojac poznat kao World Wine Guys triput je dosad posjetio Istru, posljednji put u srpnju 2013. godine. Prilikom boravka na Istarskom poluotoku imali su priliku upoznati istarske autohtone vinske sorte i vina, poput malvazije, terana te merlota i drugih. Savje- tuju i gdje odsjesti i što posjetiti kao i gdje kušati najbolja vina. Upravo su oni Istru smjestili na sam svjetski vrh uz već etablirane vinske regije poput Pijemonta u Italiji, dolina Loire i Rhone u Francu- skoj, američkog Mendocina. Na listi najboljih našli su se i Orlando i Finger Lakes u SAD-u, Hawkes Bay u Novom Zelandu, Galicija u Španjolskoj te Okanagana u Kanadi.

6

È un piacere iniziare il 2015 con ottime notizie prove-

nienti dagli Stati Uniti - l’Istria è elencata tra le prime 10 destinazioni vinicole per il 2015 secondo la scelta della società Wine Enthusiast. La Wine Enthusiast, fondata nel 1979, è leader mondiale per quanto ri- guarda il vino, con centinaia di recensioni in ogni nu- mero è con oltre 300 milioni di cataloghi pubblicati.

I siti web rendono i contenuti della Wine Enthusiast

disponibili in tutto il mondo, e nel complesso, è chia- ro che questa è l’occasione perfetta per la promo- zione dell’Istria. Il prestigioso riconoscimento arriva da Mike DeSimone e Jeff Jensenn. Il duo noto come

i World Wine Guys ha finora visitato l’Istria per ben

tre volte, l’ultima nel luglio del 2013. Durante il loro

soggiorno sulla penisola istriana hanno avuto l’op- portunità di incontrare le varietà e i vini autoctoni

istriani come la malvasia, il terrano, il merlot e altri. Consigliano anche dove dormire, cosa fare e dove degustare i migliori vini. Sono stati proprio loro a po- sizionare l’Istria tra le migliori destinazioni vinicole mondiali con le regioni vinicole già affermate come

il Piemonte in Italia, la Valle della Loira e del Rodano

in Francia, Mendocina negli Stati Uniti. Sulla lista dei migliori ci sono anche Orlando e Finger Lakes negli Stati Uniti, Hawkes Bay in Nuova Zelanda, la Galizia in Spagna e Okanagan in Canada.

Wine Day, 31.05.

Dan vina Giorno del vino

Svake godine istarski vinski po- drumi daju svoj obol Danu vina što se u mnogim regijama svijeta obilježava posljednje nedjelje u svibnju. Tako će 31. svibnja, isto- dobno s tisućama vinskih podru-

ma u svijetu, i stotinjak istarskih širom otvoriti vrata za sve znati- željne posjetitelje, ljubitelje vina

i one koji će to tek postati. Na

Dan otvorenih vrata gosti mogu od 10 do 19 sati zaviriti u moder- ne vinarije, uređene kušaonice

i obiteljska imanja u kojima po-

sjetitelje očekuju ljubazni doma-

ćini. Prilika je to za degustaciju i ugodne vinske razgovore s do- maćinima, ali i kupnju vrhunskih butelja. Vrhunska istarska vina redom su dostignuća iz razdo- blja posljednjih petnaestak godi- na intenzivnog razvoja vinarstva

i vinogradarstva u Istri. Projekt

Dana vina krenuo je iz talijanske regije Toskane sredinom 1990-

vina krenuo je iz talijanske regije Toskane sredinom 1990- ih, kao novi vid turističke promo- è

ih, kao novi vid turističke promo-

è

un’occasione per degustare i

cije vina, da bi do danas popri-

vini e parlare di quest’argomen-

mio obilježja pravog globalnog

to

con i proprietari ma anche per

pokreta. Istra se pridružila već

acquistare delle ottime bottiglie.

1999. godine i u prvom izdanju ove manifestacije obuhvatila 37 vinara koje je posjetilo oko 800

Gli eccellenti vini istriani sono il frutto degli ultimi quindici anni di sviluppo intenso della viticoltura

gostiju. Do danas, Dan otvorenih

e

dell’industria vinicola in Istria.

vinskih podruma je i u Istri izra-

Il

progetto del Giorno del vino è

stao u respektabilni jednodnevni

partito dalla regione italiana del-

festival vinske kulture. Ogni anno

la

Toscana verso la metà degli

le cantine vinicole partecipano al Giorno del vino che in molte re- gioni del mondo si celebra l’ulti- ma domenica di maggio. Così il 31 maggio in migliaia di cantine

anni Novanta del secolo scorso come una nuova forma di pro- mozione turistica, per assumere oggi le caratteristiche di un vero movimento globale. Già nei primi

vinicole e un centinaio di cantine istriane, apriranno le loro porte a

anni si è diffuso in tutta l’Italia, e nel 1998 ne ha superato i confini.

tutti i visitatori curiosi, amanti del

In

quell’anno, l’Istria vi ha aderi-

vino e quelli che appena lo diven-

to

già nel 1999, quando la prima

teranno. Nel Giorno delle porte aperte, che inizia alle ore 10 e dura fino alle 19, gli ospiti han-

edizione di questa manifestazio- ne ha coinvolto 37 produttori di vino ed è stata visitata da circa

no l’occasione di entrare nelle

800 ospiti. Fino a oggi, la Giorna-

cantine vinicole moderne, nelle

ta

delle cantine vinicole anche in

sale degustazioni e nelle azien- de familiari dove li accoglieranno i cordiali padroni di casa. Questa

Istria è cresciuta fino a diventare un festival rispettabile di cultura vinicola.

7

wineroads

wineroads Jedna sorta, četiri zemlje, pre- gršt doživljaja Una varietà, qu- attro terre, tantissime emozioni

Jedna sorta, četiri zemlje, pre- gršt doživljaja Una varietà, qu- attro terre, tantissime emozioni

Brtonigla Verteneglio

Istra, najveći hrvatski poluotok, prožet je s 4 vrste tla spojenih u jedinstveno bogatstvo ove regije. U srcu njegovog sjeverozapadnog dijela, smjestila se Brtonigla - Istra u malom! U ovom gradiću, na obroncima brežuljaka prekrivenih vinogradima, spajaju se 4 istarske zemlje - bijela, siva, crna i cr- vena. S padina planinskih masiva Učke i Ćićarije spušta se bijela Istra sa svojim kamenitim tlom. Sivo flišno područje središnje Istre građeno je od lapora, pješčenjaka i mekših vapnenaca, dok je zemlja cr- nica najplodnija, bogata humusom. Crvenica, terra rossa, zemlja je posebne crvene-smeđecrvene ili žutocrvene boje koju čine glina, sitniji i krupniji pjesci te čestice praha i najtipičnija je u mediteran- skoj klimi. Istarska malvazija neprikosnovena je kra- ljica, kako je ovdje nazivaju, ovih plodnih površina. Najrasprostranjenija u Istri, bijela autohotna sorta kroz stoljeća je sačuvala svoju tradiciju uzgoja, a vrsni su vinari od njenih grozdova tijekom godina stvarali sve bolja i poznatija vina. Izvori kažu da je sorta malvazija stara barem 2 tisuće godina, a do danas ih je opisano tridesetak diljem Mediterana. Posjetite li Istru, neizostavno kušajte čari istarske malvazije, vina osobitog karaktera, našu ponosnu Ljepoticu. No, dođete li Brtoniglu, ovdje ćete imati priliku iskusiti nešto sasvim drugačije: ovdje ćemo vam otkriti sve njezine tajne, tajne vina s 4 tala „Če- tiri zemlje-Quattro terre“.

8

wineroads

s 4 tala „Če- tiri zemlje-Quattro terre“. 8 wineroads La penisola istriana, la più estesa della

La penisola istriana, la più estesa della Croazia, è permeata da 4 diversi tipi di terreno combinati tra loro a formare l’incredibile ricchezza di quest’area. Nel cuore della sua parte nordoccidentale trova posto Verteneglio, un’autentica Istria in miniatura!

In questa cittadina, ubicata sui pendii di colline co-

stellate di vigneti, i 4 tipi di terra istriana (bianca, grigia, nera e rossa) coesistono e si fondono. Dalle cime dei massici del Monte Maggiore e della Cicce- ria ha origine l’Istria bianca, caratterizzata dal suolo

roccioso. Il terreno grigio di flysch dell’Istria centra-

le è invece composto da marna, arenaria e calcari

morbidi, mentre la terra nera è quella più fertile in quanto ricca di humus. La terra rossa infine, la più diffusa nelle zone a clima mediterraneo, presenta tonalità che spaziano dal rosso al rosso-marrone o rosso-giallo ed è composta da argilla, sabbie di di- verse granulometrie e particelle di polvere. La mal- vasia istriana è l’incontrastata regina, come viene definita in quest’area, di questi fertili territori. Que- sta varietà bianca autoctona, la più diffusa in Istria, vanta una tradizione viticola secolare e nel corso degli anni gli esperti produttori hanno continuato

a creare vini di sempre maggiore qualità e fama.

Secondo alcune fonti, la varietà della malvasia risa- lirebbe ad almeno 2 mila anni fa. Oggigiorno l’area del bacino del Mediterraneo ne conta una trenti- na. Qualora visitiate l’Istria, non mancate quindi di degustare il magico sapore della malvasia istriana, fiera regina dal carattere deciso. A Verteneglio però scoprirete qualcosa di totalmente inedito: tutti i se- greti di questo vino prodotto nelle “Quattro terre”.

Parenzana Train:

Put čarobnog muškata Il per-

corso del moscato magico

IV - VI: utorkom i srijedomPut čarobnog muškata Il per- corso del moscato magico IV - VI: martedì e mercoledì Stara

IV - VI: martedì e mercoledì Stara rimska poslovica kaže: Da

bi upoznao jedan narod - sjedi za

njegov stol, probaj njegovu hra- nu i pij njegovo vino, onda ćeš znati kakvi su to ljudi. Upravo preko vina, ovaj vas put vodi na upoznavanje Istre i njezinih ljudi, tradicija i običaja. Programom Put čarobnog muškata gostima

se pruža nezaboravno putova- nje prekrasnom Momjanštinom,

s posebnim naglaskom na eno-

logiju. Ovaj kraj poznat je po svo- jim vrhunskim vinima, a poseb-

no po muškatu, koji se nalazi u središtu ove priče. Gosti putem uživaju u prekrasnom pogledu na vinograde i prirodu jer prola- ze vinskom cestom Momjanšti- ne. Razgled vinograda iz vlaka, svakako će nadopuniti iskustvo degustacije vina te priču zaokru-

žiti u jednu punu cjelinu kojom

se dočarava priča o Istri i vinu. Neka Vam ovaj put muškata

ostane u čarobnom sjećanju. Il vecchio detto romano dice: Per conoscere bene un popolo - sie-

di alla sua tavola, assaggia il suo

cibo, bevi il suo vino e saprai che tipo di persone sono. Proprio at- traverso il vino questo percorso

vi farà conoscere l’Istria e la sua

gente, la tradizione e le usan- ze. Lo scopo del programma Il percorso del moscato magico

è quello di offrire agli ospiti un

indimenticabile viaggio lungo il Momianese con particolare ac-

cento all’enologia. Quest’area è conosciuta per gli eccellenti vini che produce, in particolare per il moscato che si trova al centro di questa storia. Lungo la strada, gli ospiti potranno godersi la bellis- sima vista della natura e dei vi- gneti, siccome attraversiamo le strade del vino del Momianese. Osservare i vigneti dal trenino completerà sicuramente l’espe-

rienza trasmettendo la ricchezza della storia istriana e del vino. Ci auguriamo che il percorso del moscato rimarrà un ricordo ma- gico anche per voi.

del moscato rimarrà un ricordo ma- gico anche per voi. 10:00 Konoba Marino, Kremenje Taverna Marino,

10:00 Konoba Marino, Kremenje

Taverna Marino, Kremegne 10:15 Vinarija Cantina Kabola 11:45 Obitelj Famiglia Sinković 12.15 Vinarija Cantina Prelac 13:00 Polazak iz vinarije Prelac Partenza dalla cantina Prelac 13:20 Konoba Marino, Kremenje Taverna Marino, Kremegne

Vinistra Poreč-Parenzo, 08. - 10.05. Međunarodna izložba vina Rassegna internazionale del vino

Međunarodna izložba vina Rassegna internazionale del vino info must Put Velog Jože Il percorso di Veli

infomust

Put Velog Jože Il percorso di Veli Jože Vozni red/Orario: IV - V Vižinada - Motovun - Vižinada Visinada - Montona - Visinada

09:30 - 11:25 /11:35 - 12:45- Motovun - Vižinada Visinada - Montona - Visinada 12:55 - 14:50 /16:20 - 17:30 T

12:55 - 14:50 /16:20 - 17:30 T +385 (0)52 496 068, 496 069 www.parenzana.hr www.parenzana.hr

- Visinada 09:30 - 11:25 /11:35 - 12:45 12:55 - 14:50 /16:20 - 17:30 T +385
Visinada 09:30 - 11:25 /11:35 - 12:45 12:55 - 14:50 /16:20 - 17:30 T +385 (0)52

9

enjoyfestivals

Predsezona u Istri vrvi glazbenim eventima

Istra je već niz godina poznata po broj- nim glazbenim eventima koji se održa- vaju tijekom ljeta, no status Istre kao regije zabave započinje već u predsezo- ni. U prilog tome govore eventi koji se održavaju već u travnju i svibnju, kao što su Pula Seasplash Underground Edition partiji organizirani u pulskim podze- mnim tunelima (30/04, 02/05), potom Big Spring Break u Kanegri kraj Umaga (30/04 - 03/05) ili Lighthouse Festival elektronske underground glazbe na po- luotoku Lanterna u Taru (29/05 - 31/05). Vruća party sezona u Umagu nastavlja se već početkom lipnja uz Spring Break Europe i afterparty igre, zabave, partije na bazenima, natjecanja, sportove na vodi (04/06 - 07/06). Rovinj jazz festival s tri vrhunska koncer- ta odvija se u svibnju i srpnju, a zado- voljit će i najzahtjevnije poklonike ovog glazbenog stila i vrhunske glazbe (David Murray, 22/05). Iz svibnja u lipanj uvodi nas Tear it up!Rockabilly festival koji u Medulinu (04/06 - 08/06) okuplja ljubitelje 50-ih uz veselu rock glazbu i prekrasne oldtime- re, cjelodnvene programe i posjetitelje koji pristižu iz sasvim drugog vremena. Party Never Ends - party u Istri odista nikad ne prestaje, jer nakon zaigrane predsezone i vruće sezone, slijedi i je- sen prepuna vrhunskih festivala: Outlo- ok i Dimensions festival u Puli, Unknown festival u Rovinju

La pre-stagione in Istria è ricca di grandi eventi musicali

Già da anni l’Istria è conosciuta per mol-

ti eventi musicali che si svolgono duran-

te l’estate, ma lo status dell’Istria come

regione del divertimento inizia nella pre- stagione turistica. Lo confermano gli eventi che si svolgono nel mese di aprile

e maggio quali i party del Pula Seasplash Underground Edition organizzati nelle

gallerie sotterranee della città (30/04, 02/05), il Big Spring Break a Canegra vicino a Umago (30/04 - 03/05), il Li- ghthouse Festival di musica elettronica underground sulla penisola di Lanterna

a Torre (29/05 - 31/05). La stagione dei

party caldi a Umago continua ai primi di giugno con Spring Break Europe e i gi-

ochi afterparty, l’intrattenimento, feste in piscina, competizioni, sport acquatici (04/06 - 07/06).

I tre concerti dell Rovinj Jazz Festival si svolgono nel maggio e luglio. Il festival che si è ormai trasformato in un evento musicale top, sarà in grado di soddis- fare anche i fan più esigenti di questo genere musicale e dell’ottima musica (David Murray, 22/05). A guidarci nel passaggio da maggio a giugno è il Tear

it up!Rockabilly festival (04/06 - 08/06)

che a Medolino riunisce gli appassionati degli anni Cinquanta presentando mu- sica rock allegra e belle auto d’epoca, programmi che durano tutta la giornata

e visitatori che arrivano da un tempo

completamente diverso. Party Never Ends - la festa in Istria davve- ro non finisce mai, perché dopo una pre- stagione giocosa e vivace, una stagione calda, segue l’autunno ricco di magnifici festival: Outlook e Dimensions Festival di Pola, l’Unknown Festival a Rovigno

festivals

festivals Festival Visualia Pula-Pola, 07. - 09.05. Festival audio-vizualne umjetnosti plijeni veliku po- zornost

Festival Visualia Pula-Pola, 07. - 09.05.

Festival audio-vizualne umjetnosti plijeni veliku po- zornost ponajprije zbog svoje nesvakidašnje tema- tike. Nova tehnologija na atraktivan način prezenti- ra i promiče nove i manje poznate vizualne izričaje poput 3D mappinga na povijesnim građevinama, dizajna rasvjete, svjetlosne izložbe, performansi i instalacija, i na taj ih način pokušava približiti po- sjetiteljima. Većina velikih 3D mappinga odvija se na pulskom Forumu u kasnim večernjim satima, a u 2014. godini festival je iznjedrio i jednu od najve- ćih atrakcija - Svjetleće divove na rivi, osvjetljene dizalice pulskog brodogradilišta. Il Festival dell’arte audio-visiva desta un grande interesse innanzitut- to per la sua insolita tematica. La nuova tecnolo- gia presenta in modo interessante e promuove espressioni visive nuove e meno conosciute come

il 3D mapping sugli edifici storici, il design dell’illu- minazione, le mostre dell’illuminazione, varie esibi- zioni e installazioni, proponendosi in questo modo

di

avvicinarli ai visitatori. La maggior parte dei gran-

di

3D mapping ha luogo in Piazza Foro a Pola nelle

tarde ore serali, mentre nel 2014 il festival ha dato vita a una delle più importanti attrazioni - i “Giganti

illuminati”, ossia le gru del cantiere navale che con

la loro luce adornano il cielo della riva polese.

12

Vrsar UL Aviation Expo

Vrsar-Orsera, 23. - 26.05.

Vinuti se u visine, osjetiti potpunu slobodu i mir, ali isprepleten s adrenalinom, san je svakog zaljublje- nika u letenje. Vrsar UL Aviation Expo nudi odličnu prigodu za upoznavanje s novim trendovima i mo- delima letjelica. UL - ultralight zrakoplovstvo, ozna- čava ultra lagane zrakoplove pokretane motorom, čija je maksimalna uzletna brzina 65 km/h. Na Vrsar UL Aviation Expou svi zainteresirani imat će priliku prisustvovati prezentaciji rekreativnih zrakoplova i njihovih proizvođača kao i novih UL modela letje- lica. Organizira se i sajam rabljenih UL zrakoplova koji se ovdje mogu i kupiti. Svi posjetitelji, pa i oni koji su se dosad čvrsto držali tla, na malom aero- dromu u Vrsaru mogu se upoznati sa svim čarima koje donosi let iznad oblaka, zahvaljujući promotiv- nim vožnjama girokoptera, motornih zmajeva i UL zrakoplova! Librarsi in alto, sentire una sensazione

di pace e assoluta libertà, mista ad adrenalina, è

il sogno di ogni amante del volo. Il Vrsar UL Avia- tion Expo offre un’occasione unica per conosce-

re le nuove tendenze e i modelli di aeromobili. Il

concetto di UL - aviazione ultraleggera indica degli aeromobili ultraleggeri azionati da un motore, la cui velocità massima di decollo è 65 km/h. Al Vrsar

UL Aviation Expo tutti gli interessati avranno l’oc-

casione di assistere alla presentazione degli aero- mobili da diporto e dei loro produttori, come pure dei nuovi modelli di alianti. Durante l’evento viene organizzata anche la fiera degli ultraleggeri con la

possibilità di acquistarli. Tutti i visitatori, compresi quelli che finora hanno mantenuto i piedi ben sal-

di a terra, possono sentire al piccolo aeroporto di

Orsera tutta la magia che suscita un volo sopra le nuvole, grazie ai giri promozionali dei girocotteri, dei deltaplani a motore e degli ultraleggeri!

girocotteri, dei deltaplani a motore e degli ultraleggeri! Swatch Beach Volleyball Poreč Major Series Poreč-Parenzo,
girocotteri, dei deltaplani a motore e degli ultraleggeri! Swatch Beach Volleyball Poreč Major Series Poreč-Parenzo,

Swatch Beach Volleyball Poreč Major Series

Poreč-Parenzo, 02. - 07.06.

Svjetska odbojkaška elita dolazi u Istru! I upravo je Poreč prvi od tri turnira Major Series u sklopu FIVB World Tour kalendara za 2015. godinu, a kojim za- počinje i drugi krug kvalifikacija za Olimpijske igre u Rio de Janeiru 2016. U uvali Peškera bit će po- stavljen centralni teren, tik uz more, s pogledom na starogradsku jezgru i Eufrazijevu baziliku. Zanimljivi dvoboji na pijesku održavat će se i na pomoćnim terenima u Zelenoj laguni te pješačko-rekreativnoj zoni Borik. Iako je odbojka na pijesku iznimno dina- mičan sport te slovi kao jedan od najatraktivnijih, Poreč Major Series ponudit će i više od sporta. Tije- kom pet dana, koliko turnir traje, dodatna zabava, nastupi plesača i DJ-eva pretvorit će Poreč u epi- centar vrhunskog spektakla. L’elite mondiale della pallavolo arriva in Istria! Proprio a Parenzo si tiene il primo di tre tornei Major Series nell’ambito del FIVB World Tour calendario per il 2015 che darà il via anche al secondo turno di qualificazioni per le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Il campo di pal- lavolo centrale sarà allestito nella baia di Peškera a pochi passi dal mare. Da qui spazia una meraviglio- sa vista sul centro storico e la Basilica Eufrasiana. Un duello interessante sulla sabbia si terrà anche nei campi secondari di Zelena laguna e nella zona pedonale e ricreativa di Borik. Nonostante la pal- lavolo sulla sabbia sia uno sport molto dinamico e famoso per essere uno dei più attrattivi, il Poreč Major Series offre qualcosa di più: durante i cinque giorni del torneo, accompagnati da un ricco pro- gramma d’intrattenimento con varie esibizioni di ballerini e DJ, Parenzo diventerà l’epicentro di uno spettacolo d’eccellenza.

diventerà l’epicentro di uno spettacolo d’eccellenza. festivals Arenaturist Outdoor Festival

festivals

Arenaturist Outdoor Festival

Premantura-Promontore, 11. - 12.04.

Kamenjak je idealno mjesto i za rekreativno i za profesionalno bicikliranje, u što se možete i sami

uvjeriti na Kamenjak Rocky Trailu, biciklističkoj utrci, po prvi puta održanoj još 1997. godine. U subotu se vozi XCO (MTB olimpijski cross country), međuna- rodna utrka kružnog karaktera, dužine 4 km, s tri starta/kategorije. U nedjelju slijedi XCM utrka čiji

je start u mjestu Premantura, a proteže kroz cijeli

Donji i Gornji Kamenjak. Voze se dvije verzije - za

rekreativce (40 km) i vrhunske natjecatelje (60 km),

a na dijelu iste staze istog se dana održava i trail

utrka. Područje Medulina i njegova zadivljujuća pri- roda kao i brojne mogućnosti raznovrsnih outdo- or aktivnosti čine ga atraktivnom cjelogodišnjom destinacijom za sportski turizam. Kamenjak (Capo Promontore) è il luogo ideale sia per il ciclismo amatoriale che per quello a livello professionale. Che sia così, lo potete vedere di persona al Ka- menjak Rocky Trail, una corsa ciclistica la cui prima edizione risale al lontano 1997. Per sabato è previ- sto l’XCO (MTB cross country olimpico), una gara internazionale lunga 4 km con tre partenze/cate- gorie; di domenica invece si tiene la gara XCM con partenza da Premantura-Promontore e abbraccia l’intera superficie di Capo Promontore. Due sono le versioni di questa gara: una per i dilettanti (40 km) e l’altra per i concorrenti d’eccellenza (60 km). Su parte di questo percorso, lo stesso giorno si tiene anche la gara trail. Grazie alla sua incantevole na- tura e alle numerose opportunità per dedicarsi alle più svariate attività all’aperto, l’area di Medulin-Me- dolino è una destinazione attrattiva per il turismo sportivo in tutte le stagioni dell’anno.

l’area di Medulin-Me- dolino è una destinazione attrattiva per il turismo sportivo in tutte le stagioni

13

history

enjoyhistory
enjoyhistory

Kaštel Petrapilosa nalazi se 6 km za-

padno od Buzeta, nedaleko ceste koja uz rijeku Mirnu vodi prema Livadama i Motovunu. Kaštel je služio za nadziranje cijele doline rijeke Mir- ne akvilejskim patrijarsima u srednjem vijeku i Mlečanima u XV. st. Prvi pisani izvori spominju utvrdu, Ruin, još u X. st. Od tada pa do početka XIII. st. u Istri su se izmjenjivala razdoblja dugo- trajnih borbi za nasljedno pravo vlasti između germanskih feudalnih obitelji, akvilejskih i gra- deških patrijarha. Akvilejski patrijarh preuzeo je kaštel 1208. godine i držao ga u posjedu sve do 1420. godine kada ga je oduzela Venecija. Ime feudalca Vulingiusa de Petrapilosa, kao akvilej- skog vazala, prvi se put pojavilo u spisu 1210. godine. Kaštel je opstao sve do kraja XVIII. st. iako je prema nekim izvorima izgorio u drugom desetljeću XVII. st. i poslije nije više bio obnav- ljan. Crkva sv. Marije Magdalene koja se nalazi u sklopu kaštela Petrapilose ostala je u funkciji sve do 1793. godine iako se život u utvrdi ranije ugasio. U crkvici su nakon početka obnavljanja 1999. godine pronađeni brojni ostaci srednjo- vjekovnih fresaka koji se danas čuvaju u Zavi- čajnom muzeju u Buzetu.

Il Castello di Pietrapelosa si trova a sei chi-

lometri a ovest di Pinguente, poco lontano dalla strada che lungo il fiume Quieto conduce a Levade e Montona.

Il Castello era usato nel Medioevo dai patriarchi d’Aqui-

leia e nel XV secolo dai Veneziani per controllare l’intera valle del fiume Quieto. Le prime fonti che ne documen- tano l’esistenza, sono datate nel X secolo e menzionano una fortezza denominata “Ruin”. Da allora, fino all’inizio del XIII secolo in Istria si susseguirono periodi di lunghe lotte per il potere fra le famiglie feudali germaniche, i pa-

triarchi di Aquileia e di Grado. Il patriarca d’Aquileia rilevò il Castello nel 1208 e lo mantenne in suo possesso fino al 1420 quando l’imponente edificio passò sotto il dominio

di Venezia. Il nome del feudatario Vulingius de Petrapilo-

sa, quale vassallo di Aquileia, apparve per la prima volta

in un documento del 1210. Il Castello rimase intatto fino

alla fine del XVIII secolo, anche se secondo alcune fonti

fu distrutto da un incendio nel secondo decennio del XVII

secolo, dopo di che non fu più ristrutturato. La chiesa di S. Maria Maddalena ubicata nel complesso del Castello

di Pietrapelosa è rimasta in funzione fino al 1793, nono-

stante la vita qui si fosse spenta già da prima. A seguito del restauro avvenuto nel 1999, nella chiesetta sono stati ritrovati numerosi resti di affreschi medievali oggi custo- diti nel Museo civico di Pinguente.

Motovun osobno Na brdu u središnjoj Istri iznad doline Mirne smjestio se grad s najočuvanijim fortifikacij- skim sustavom u Istri. Još su u prapovijesti ljudi prepoznali pogodnosti života na njegovoj zaravni i podigli naselje. Ka- kvu je snagu onomad imao, ne znamo, no kako se razvijao, iščitat ćemo u dokumentu iz 804. godine, kada je sastavljen izvještaj s Rižanske skupštine. Uz brojne probleme koje su iznosili predstavnici istarskih gradova na velikom skupu na rijeci Rižani, riječi je bilo i o poreznim davanjima Bizantu pa je njihova visina govorila o ekonomskoj snazi gradova i naselja. Prema davanjima Motovun je bio odmah iza Pule, Poreča i Rovinja. S obzirom na takvu ekonomsku moć u ranom sred- njem vijeku nevjerojatan je mali broj materijalnih svjedočan- stava iz tog vremena. Pronađeno je tek nekoliko ulomaka kamenog crkvenog namještaja, a jedan od njih uzidan je u jednom od motovunskih kafića, vrijedi ga potražiti!

Montona personalmente Su una rupe dell’Istria

centrale, sopra la valle del Quieto, sorge la città che possiede

il sistema murario meglio conservato di tutta la regione. Gli

uomini conobbero sin dalla preistoria i vantaggi del vivere su questo altopiano e vi fondarono un insediamento. Non sappiamo quale fosse allora la sua potenza, ma ne possiamo intuire lo sviluppo da un documento dell’anno 804, allega-

to al rapporto redatto per il Placito del Risano. Alla grande

assemblea tenutasi sul fiume Risano, oltre a esporre i loro innumerevoli problemi, i rappresentanti delle città istriane discussero anche delle tasse versate a Bisanzio: ecco, il loro importo è un chiaro indice del prestigio economico di cia- scuna città o insediamento. Stando ai dati riportati, Monto- na era quarta, dopo Pola, Parenzo e Rovigno. A fronte di un tale peso economico, la quantità di testimonianze concrete dall’Alto Medioevo è incredibilmente esigua. Sono stati rin- venuti soltanto alcuni frammenti di arredi sacri in pietra, uno dei quali è stato murato in uno dei caffè-bar di Montona che vale la pena di andare a cercare!

Pazinski kaštel Pazin njeguje SF i avanturističku knji- ževnost, polazeći od romana Mathias Sandorf (Pariz, 1885.) Julesa Vernea u kojem protagonist uspijeva pobjeći iz zato- čeništva u kaštelu nad Pazinskom jamom. Kaštel je postojao već u 10. stoljeću, a sadašnji oblik dobio 1540. U njemu djeluju gradski muzej i Etnografski muzej Istre. Castello di Pisino Pisino promuove la fantascienza

e la letteratura avventuristica, idea nata dal romanzo Ma-

thias Sandrof (Parigi, 1885) di Jules Verne, in cui il protago- nista riesce a fuggire dal castello sulla foiba di Pisino in cui era detenuto. Il castello esisteva già nel X secolo, mentre assunse il suo aspetto attuale nel 1540. All’interno di esso troviamo il museo civico e il museo etnografico dell’Istria.

14

il museo civico e il museo etnografico dell’Istria. 14 history Dani Velog Jože Giornate di Veli

history

Dani Velog Jože Giornate di Veli Jože Motovun-Montona, 05. - 06.06.
Dani Velog Jože
Giornate di Veli Jože
Motovun-Montona, 05. - 06.06.
Pazin-Pisino
Pazin-Pisino

15

history

history Povijest Novigrada Na izmaku 6. stoljeća, Novigrad se prvi put spominje u pisanim dokumentima, u

Povijest Novigrada

Na izmaku 6. stoljeća, Novigrad se prvi put spominje u pisanim dokumentima, u pismu pape Grgura I. U 7. stoljeću ga kao Neapolis spominje Anonim Rave- njanin, nepoznati pisac iz Rave- ne koji je sastavio opis tada po- znatog svijeta s popisom od oko 5.000 mjesta, 200 rijeka i opisom sredozemnih otoka. U kasnijim

stoljećima, različiti izvori navo- de Novigrad kao Civitas Nova, Emona i Emonia. O doseljavanju Slavena na ovo područje svjedo-

či novigradsko arheološko nala-

zište Čelega s dvanaest grobova

iz druge polovice 7. stoljeća. U

njima je nađena kućna keramika,

srebrne naušnice, koštani češlje-

vi i drugi predmeti koji upućuju

16

na miješanje doseljenih Slavena s barbariziranim romanskim sta- novništvom. Novija arheološka istraživanja daju naslutiti da je u vrijeme Franačke države i Kar- la Velikog, na prijelazu iz 8. u 9. stoljeće, Novigrad proživio jedno od najbogatijih razdoblja svoje povijesti. Kao sjedište franačkog kneza Ivana, bio je polazište za nadiruću feudalizaciju te postao dio glavnih kulturnih tokova ta- dašnje Europe. Iz karolinškog razdoblja koje danas plijeni sve veću pažnju znanstvenika, saču-

van je ciborij biskupa Mauricija, rijedak primjer umjetnosti ranog

karolinškog doba. Izložen je u muzeju Lapidariju koji čuva jed- nu od najvažnijih zbirki kamenih

spomenika u zemlji.

Storia di Cittanova

Al tramonto del VI secolo, Citta-

nova viene nominata per la pri- ma volta nei documenti scritti,

nella lettera del papa Gregorio I. Nel VII secolo viene menzionata come Neapolis da un Anonimo Ravennate, uno scrittore anoni- mo di Ravenna che scrisse un documento contenente l’allora conosciuto mondo, con circa 5.000 luoghi, 200 fiumi e la de- scrizione delle isole mediterra- nee. Nei secoli successivi, varie fonti menzionano Cittanova come Civitas Nova, Emona ed Emonia. Dell’immigrazione slava

in queste zone, testimonia il sito

archeologico di Cittanova deno- minato Celega con dodici tombe della seconda metà del VII seco-

lo. Qui sono stati trovati oggetti

di ceramica per uso domestico,

orecchini d’argento, pettini d’os-

so e altri oggetti che indicano una

fusione degli Slavi immigrati con

la popolazione romanica barba-

rizzata. Nuove ricerche archeo- logiche fanno presumere che ai

tempi dello Stato dei Franchi e di Carlo Magno, a cavallo fra l’VIII

e il IX secolo, Cittanova avesse

vissuto uno dei periodi più ricchi della sua storia. Come centro del principe dei Franchi Giovanni,

è stata il punto di partenza per

l’imminente feudalizzazione ed

è diventata uno dei principali

luoghi di cultura di quel periodo in Europa. Dell’epoca carolin- gia che oggi attira sempre più

l’attenzione degli scienziati, si è conservato il ciborio del vescovo Maurizio, un raro esempio d’ar-

te del primo periodo carolingio.

È esposto al museo Lapidarium

che custodisce una delle più im- portanti collezioni di monumenti

di pietra nel Paese.

im- portanti collezioni di monumenti di pietra nel Paese. Bale-Valle Bale očaravaju arhitekturom, slikovitim

Bale-Valle Bale očaravaju arhitekturom, slikovitim uličica- ma, crkvicama i očuvanim dija- lektom davnih romanskih sta- novnika južne Istre. Dominantna struktura je kaštel Soardo Bem-

bo, nastao gradnjom stambe- nog prostora između dviju starih kula. Iz srednjeg vijeka potječu i gradska lođa, pretorska palača

te ostaci kula, zidina i vrata. Žu-

pna crkva je iz 1880. Uz obalu

nedaleko Bala otkriveni su osta-

ci dinosaura. Valle incanta con

l’architettura e con le sue pitto- resche viuzze, con le chiesette e il suo dialetto, diretto testimone dell’antica parlata romanza. Il castello Soardo-Bembo domina la vallata ed è nato con l’allar- gamento della zona residenziale tra le due vecchie torri. La loggia cittadina, il palazzo pretorio, non- ché i resti di torri, mura e porte cittadine, provengono tutte dal Medioevo. Sulla spiaggia, non lontano dalla cittadina, sono stati rilevati resti di dinosauro.

dalla cittadina, sono stati rilevati resti di dinosauro. Vodnjan-Dignano Vodnjan će oduševiti mumifici- ranim

Vodnjan-Dignano

Vodnjan će oduševiti mumifici- ranim tijelima svetaca i blaženi- ka što se čuvaju u župnoj crkvi sv. Blaža. Građena 1760 - 1850, ima bogatu unutrašnjost i najvi-

ši zvonik u Istri (63m). Vodnjan je sačuvao izgled srednjovjekovnog neutvrđenog grada i stari istro- romanski dijalekt. Oko glavnog trga su crkve te kuće i palače s renesansnim i gotičkim detalji- ma. Okolica grada krije više crkvi, od predromaničkih do onih iz 19. st. Dignano stupirà chiunque con

le mummie di santi e beati, con-

servate nella chiesa parrocchiale

di San Biagio. È stata costruita

tra il 1760-1850 con degli inter-

ni assai ricchi e il campanile più

alto in Istria (63m). Dignano ha salvaguardato il suo originario aspetto di cittadina medievale

non fortificata e l’antico dialetto istroromanzo. Attorno alla piaz-

za

principale troviamo le chiese

e

i palazzi con dettagli rinasci-

mentali e gotici. Nei dintorni di Dignano si nascondono varie

chiese, da quelle preromaniche a quelle risalenti al XIX secolo. U 19. st. Vodnjan je važno admini- strativno i gospodarsko središte južne Istre. Obitelj Sottocorona pokreće uzgoj dudovog svilca za proizvodnju svile, kroz grad pro- lazi željeznica, već se 1899. gradi električna centrala. Zahvaljujući razvijenoj poljoprivredi, a po- sebice uzgoju maslina, u 19. st. obnavlja se tradicionalan način života u karakterističnim stam- beno-gospodarskim sklopovima stancijama. Povratak stoljetnoj

history

tradiciji uzgoja maslina u novije je vrijeme doveo Vodnjan u vrh proizvođača izvrsnog maslino- vog ulja. Nel XIX secolo Dignano è un importante centro econo- mico e amministrativo dell’Istria meridionale: la famiglia Sottoco- rona introduce la bachicoltura; la città è raggiunta dalla ferrovia; nel 1899 si edifica una centra- le elettrica. Grazie al progresso dell’agricoltura, in particolare all’olivicoltura, nel XIX secolo ri- prende la tradizionale vita nelle stancije, caratteristici complessi

economico-abitativi. Il ritorno alla centenaria tradizione dell’olivi-

coltura ha recentemente portato Dignano in cima alle classifiche

degli olivicoltori che producono un eccellente olio d’oliva.

ha recentemente portato Dignano in cima alle classifiche degli olivicoltori che producono un eccellente olio d’oliva.

17

history

history Pulski amfiteatar Za pulsku se Arenu vežu i brojne legende, poput one da su je

Pulski amfiteatar

Za pulsku se Arenu vežu i brojne legende, poput one da su je noću gradile vile, donoseći kamen s najve- će istarske planine Učke, ili pak da ju je car Flavije Vespazijan dao sagraditi za svoju ljubavnicu Antoniju Cenidu.

dao sagraditi za svoju ljubavnicu Antoniju Cenidu. Anfiteatro di Pola All’Arena di Pola si legano molte

Anfiteatro

di

Pola

All’Arena di Pola si legano molte leggende: secondo una di queste essa fu co- struita di notte dalle fate che portavano la pietra dal monte più alto dell’Istria, il Monte Maggiore. Si narra inoltre che l’imperatore Flavio Vespasiano la fece costruire per la sua aman- te Antonia Cenida.

Pula Superiorum

11.

14.

14. giornate dell’antichità

- 13.06.

dani antike

18

Poreč grad mozaika

Maleni poluotok na kojem se smjestio Poreč, jedan od dragulja istarskog turizma, krije prekrasne ranokršćanske mozaike. Grad mozaika doista s ponosom nosi svoje ime zahvaljujući prije svega Eufrazijevoj bazilici. Njezini zidovi obloženi su s tisućama sićušnih komada kamenja tvoreći izuzetne geometrijske oblike i biblijske pri- zore. Datirana u 6. st. Eufrazijeva bazilika se od 1997. godine nalazi na popisu UNESCO-ove svjetske baštine. Grad Poreč krase i mo- derni mozaici, primjerice oni na staroj porečkoj pošti koja se na- lazi na glavnom gradskom trgu ili oni u Zelenoj laguni, turističkom naselju u neposrednoj blizini Po- reča, nastali od ruke Ede Murti- ća jednog od najvećih hrvatskih umjetnika. Bogata zbirka nadopu- njava se i danas kroz Simpozij koji u Poreču okuplja eminentne hr- vatske, ali i međunarodne umjet- nike. Uz mozaik, umjetnici izra- đuju i mozaičnu skulpturu koja potom ostaje gradu, poput klupe ukrašene mozaikom na porečkoj Peškeri ili kocka dobrodošlice na ulazu u naselje Kukci.

Parenzo, la città dei mo-

saici La piccola penisola sulla quale

è

adagiata la città di Parenzo, una del-

le

perle del turismo istriano, cela degli

stupendi mosaici paleocristiani e porta con orgoglio il soprannome di città dei mosaici, grazie innanzitutto alla Basilica Eufrasiana. Le pareti di quest’antica ba-

silica sono ricoperte da migliaia di minu- scoli frammenti di pietra che danno ori- gine a straordinarie forme geometriche

e scene bibliche. Datata nel VI secolo, la

Basilica Eufrasiana sin dal 1997 si tro-

va sotto l’egida dell’UNESCO. La città di

Parenzo è adornata anche da mosaici moderni, come quelli presenti sulla vec- chia posta, nella piazza centrale della città, o quelli a Zelena laguna, un vil- laggio turistico situato nelle immediate vicinanze, nati dall’estro di Edo Murtić, uno dei maggiori artisti croati. Questa bella collezione viene ampliata anche ai giorni nostri, grazie a un simposio che raduna a Parenzo i più eminenti artisti

croati e internazionali. Questi non fanno soltanto mosaici, ma realizzano anche delle sculture a mosaico che poi riman- gono alla città, come per esempio la panchina decorata a mosaico nell’area

di Peškera a Parenzo o i cubi di benve-

nuto all’entrata nell’abitato di Kukci.

i cubi di benve- nuto all’entrata nell’abitato di Kukci. Vrijeme bez vremena: Priče s fažanske rive
i cubi di benve- nuto all’entrata nell’abitato di Kukci. Vrijeme bez vremena: Priče s fažanske rive

Vrijeme bez vremena:

Priče s fažanske rive

Fažana je prekasno malo ribar- sko mjesto na jugu Istre, čija vas slikovitost zavodi, a more ostav- lja bez daha, no zagrebete li još malo ispod površine otkrit ćete još tisuće slojeva zadivljujuće prošlosti. Priče s fažanske rive upravo prepričavaju te minule dane vraćajući ih ponovno u ži- vot, a svi oni koji se zateknu u Fa- žani osjetit će pravi duh prošlosti kako vlada mjestom. Antičko, novovjekovno i moderno doba isprepliću prste u manifestaciji koja donosi cijeli niz ličnosti iz fažanske povijesti, a sve začinje- no glazbom i naravno autohto- nom gastronomskom ponudom. Rimske i grčke božice susrest će ličnosti iz austro-ugarske ari- stokracije poput carice Sissy, ali i filmskim zvijezdama kao što su Sophia Loren i Angelina Jolie. Kre- ativne radionice keramike, izrade mozaika i lovorovih vijenaca ili Mala ribarska akademija Sardela naučit će polaznike novim i za- nimljivim umijećima. Priče s fa- žanske rive oduševit će svakoga

umijećima. Priče s fa- žanske rive oduševit će svakoga svojim poznatim ličnostima koje su živjele ili
umijećima. Priče s fa- žanske rive oduševit će svakoga svojim poznatim ličnostima koje su živjele ili

svojim poznatim ličnostima koje su živjele ili posjetile Fažanu, a gastro-ponuda povijesna jela kroz stoljeća dodatno će vas ma- mit svojim zavodljivim aromama.

Sospesi nel tempo:

Le storie della riva

fasanese Fasana è una piccola, stupenda e pittoresca località di pescatori dell’Istria meridionale, con un mare la cui bellezza toglie il fiato; se poi vi fermate a osservare un po’ sotto la sua superficie, troverete una storia ricca e straordinaria. Le storie della riva fasanese raccon- tano questi tempi passati ripor- tandoli in vita, e tutti quelli che si troveranno a Fasana, sentiranno lo spirito autentico del passato che domina il luogo. L’epoca an- tica, l’era nuova e quella moder- na, s’intrecciano a vicenda in una manifestazione che propone tut- ta una serie di personaggi appar- tenuti alla storia fasanese, il tutto arricchito dalla musica e natu- ralmente dall’autoctona offerta gastronomica. Le dee romana e greca incontreranno i personaggi dell’aristocrazia austro-ungarica

history

i personaggi dell’aristocrazia austro-ungarica history come l’imperatrice Sissy, ma anche stelle del cinema come

come l’imperatrice Sissy, ma anche stelle del cinema come Sophia Loren e Angelina Jolie. I laboratori creativi di ceramica, di mosaico e delle corone di alloro, oppure la Piccola accademia dei pescatori Sardella, sveleranno ai partecipanti tante curiosità nuo- ve e interessanti. Le storie della riva fasanese entusiasmeranno chiunque, per la moltitudine di personaggi famosi che hanno vissuto a Fasana o l’hanno visi- tata, mentre l’offerta gastrono- mica dei piatti storici attraverso i secoli, con i loro aromi inebrianti, stuzzicheranno il vostro palato.

gastrono- mica dei piatti storici attraverso i secoli, con i loro aromi inebrianti, stuzzicheranno il vostro

19

gourmet

enjoygourmet Upoznajte Istru kroz šparoge Prava je atrakcija u proljeće, kad dani zatople i bivaju
enjoygourmet
Upoznajte Istru kroz šparoge
Prava je atrakcija u proljeće, kad dani zatople
i bivaju sve sunčaniji, provesti dan u prirodi i
to na aktivan način - berući šparoge. Zatim
navečer, ugodno umorni od rekreacije, sretni
od dobro iskorištenog dana, pustiti nepcu
da uživa u nekom od specijaliteta. Šparogu
je moguće pronaći na svim područjima,
međutim najbolje uspijeva na kamenitim,
krškim tlima. Raste od ožujka do lipnja kao
samonikla grmolika biljka, a za jelo se koristi
mladica i to njen mekši dio. Od specijaliteta
savjetujemo fritaje sa šparogama ili one u
koje smo uz šparoge dodali pršut, pance-
tu, kobasice
Preporučamo i nasjeckane
šparoge u sezonskoj salati kao prilog jelima
od tjestenine i mesa te kao krem juhe. U Istri
tijekom proljeća možete prisustvovati brojnim
manifestacijama posvećenim divljoj šparogi.
Tradicionalna manifestacija Dani istarskih
šparoga omogućuje svim ljubiteljima šparoga
kušanje specijaliteta pripremljenih na bazi
šparoga kušanje specijaliteta pripremljenih na bazi ove istarske delicije u restoranima i konobama širom Istre

ove istarske delicije u restoranima i konobama širom Istre (ožujak/svibanj). Raznovrstan program Šparogade u Novigradu ili one u Kaštelu kraj Buja, donosi za svakoga ponešto uz ponu- du tradicionalnih ili suvremenih jela spremljenih od šparoga te ponudu istarskih vina, maslinovog ulja i sla- stica. Nemojte propustiti ni Fažanske gušte i delicije gdje ćete moći kušati jela od šparoga, ali i drugih istarskih delicija. U kojem god smjeru krenuli, u Istri vas očekuju vrhunski specijaliteti spremljeni prema lokalnoj tradiciji. Dobar tek!

Conoscete l’Istria attraverso gli asparagi

In primavera, quando il caldo e il sole

cominciano a farsi sentire, trascorrere

la giornata nella natura raccogliendo

gli asparagi, diventa anche un’attra- zione. Poi alla sera, piacevolmente stanchi della camminata e felici per aver felicemente impiegato la giornata,

lasciar andare il palato nel piacere di uno dei piatti. L’asparago selvatico si può trovare dappertutto, comunque predilige terreni rocciosi e carsici. L’asparago è una pianta cespugliosa che cresce spontaneamente da marzo

a giugno e in cucina si usa la parte

tenera del germoglio. Delle specialità agli asparagi consigliamo la frittata con gli asparagi oppure la frittata con asparagi e prosciutto, pancetta,

salsiccia

asparagi tagliuzzati nell’insalata di stagione, come contorno ai piatti di pasta e carne oppure come brodo cremoso. In Istria in primavera potete partecipare agli eventi dedicati agli asparagi selvatici. L’ormai tradizio- nale evento Giornate dell’asparago istriano offre a tutti gli amanti degli asparagi la possibilità di assaggiare specialità locali preparate con questa prelibatezza nei ristoranti e nelle trattorie dell’Istria (marzo/maggio).

Consigliamo anche gli

La manifestazione gastronomica Spa- risada a Cittanova e a Kaštel (Buie)

presenta un vasto programma che

offre l’asparago e i piatti tradizionali

a base di asparagi accompagnati da

vini locali, olio d’oliva, dolci ed altri prodotti tipici. Non perdetevi i Gusti

e delizie Fasanesi, dove si possono

gustare piatti a base di asparagi e altre prelibatezze. Qualunque sia la

vostra direzione, in Istria vi aspettano

le migliori specialità istriane, preparate

secondo la tradizione locale. Buon

appetito!

20

preparate secondo la tradizione locale. Buon appetito! 20 gourmet info must Maneštre Posebnost istarske ku- hinje

gourmet

infomust

info must Maneštre Posebnost istarske ku- hinje su i vrlo raznolika i bogata variva, maneštre. Pripremaju

Maneštre

Posebnost istarske ku- hinje su i vrlo raznolika i bogata variva, maneštre. Pripremaju se od mesa i povrća, vrlo su hranjive, a njihova je posebnost u tome što se začinjavaju peštom - sasjeckanom suhom slaninom, češ- njakom i listom peršina.

sasjeckanom suhom slaninom, češ- njakom i listom peršina. La minestra La regina della cucina tradizionale

La minestra

La regina della cucina tradizionale dell’interno istriano - brodo molto denso con fagioli, pata- te e verdure di stagione alla quale vengono ag- giunti pezzi di pancetta, prosciutto oppure l’osso del prosciutto.

Istra Gourmet

iPhone app:

vengono ag- giunti pezzi di pancetta, prosciutto oppure l’osso del prosciutto. Istra Gourmet iPhone app: Android

Android app:

vengono ag- giunti pezzi di pancetta, prosciutto oppure l’osso del prosciutto. Istra Gourmet iPhone app: Android

21

gourmet

Flos Olei 2015 Istra visoko rangirana u “bibliji” maslinovih

Dokaz za to su brojke, a one uka- zuju na stalno povećanje broja zastupljenih maslinara i uljara u vodiču, od njih 52 u 2014. go-

ulja Već niz godina istarsko ek- stra djevičansko maslinovo ulje zauzima drugo mjesto na ljestvici najboljih ulja na svijetu - tik do Toskane. Nova potvrda o njihovoj

dini naspram 56 u 2015. i to s visokim ocjenama ulja. Posebno treba naglasiti povećanje udjela istarskih proizvođača u katego- riji najbolje ocijenjenih ulja, s 90

kvaliteti pristiže iz Rima u obliku novog vodiča. Ova prestižna priča

i više bodova. Lanjski se broj u ovoj kategoriji s 19 popeo na

o

uvrštenju u Flos Olei započela

23 proizvođača, a porastao je i

je

još davne 2005. godine, i od

ukupan zbroj bodova s 4.520 na

tada istarska maslinova ulja samo rastu u svojoj kvaliteti.

4.957. U vodiču Flos Olei za 2015. najviše bodovano maslinovo ulje

vodiču Flos Olei za 2015. najviše bodovano maslinovo ulje L’Istria in alto sulla graduatoria della bib-
vodiču Flos Olei za 2015. najviše bodovano maslinovo ulje L’Istria in alto sulla graduatoria della bib-

L’Istria in alto sulla graduatoria della bib- bia degli oli d’oliva

no costantemente di qualità. Lo provano i numeri che indicano un aumento costante degli olivi- coltori e produttori d’olio d’oliva

L’olio extravergine d’oliva istriano occupa ormai da anni il secondo posto nella graduatoria dei mi- gliori oli al mondo, subito dopo la Toscana. Un nuovo riconosci- mento della loro qualità è giunto da Roma nella guida per il 2015! Questa storia importante sulla presenza dell’olio extravergine d’oliva nella guida Flos Olei ebbe inizio nel lontano 2005, e da allo- ra gli oli d’oliva istriani aumenta-

nella guida: 52 nel 2014 e 56 nel 2015, con oli altamente valuta- ti. In particolare va accentuato l’aumento della percentuale di produttori istriani nella categoria degli oli migliori, con 90 e più voti. In questa categoria il numero dei produttori è salito da 19 a 23, ed è cresciuto anche il totale dei punti, da 4.520 a 4.957. Il produt- tore d’olio d’oliva che ha ricevuto il punteggio più alto nella guida

22

iz Istre ima Olea B.B. čije je ulje ocijenjeno s čak 97 bodova od mogućih 100, a pri tom treba naglasiti da je najbolje ocijenje- no ulje na svijetu dobilo tek bod više. Istra je iznjedrila još jedno vrhunsko ulje, ono Obiteljskog gospodarstva Enio Zubin, uvršte- no u TOP 20 najboljih maslinovih ulja na svijetu! Vodič Flos Olei doista je biblija za sve maslinare, uljare i ljubitelje maslinova ulja pa je i uspjeh istarskih proizvođača vrijedan divljenja.

pa je i uspjeh istarskih proizvođača vrijedan divljenja. Flos Olei 2015 è l’Olea B.B. il cui

Flos Olei 2015 è l’Olea B.B. il cui olio si è aggiudicato addirittura 97 punti su un massimo di 100; va sottolineato che l’olio reputato come migliore al mondo ha un solo punto in più. L’Istria ha un al- tro olio d’oliva eccellente, quello dell’azienda a conduzione fami- liare di Enio Zubin, entrato nella graduatoria TOP 20 dei migliori oli d’oliva al mondo! La guida Flos Olei è veramente la bibbia per tutti gli olivicoltori, produttori e amanti dell’olio d’oliva e così anche il successo dei produttori istriani è un motivo d’orgoglio.

gourmet

dei produttori istriani è un motivo d’orgoglio. gourmet Slatki kuhani krafi Krafi su tradicionalno jelo s

Slatki kuhani krafi

Krafi su tradicionalno jelo s po- dručja Labinštine, a pripravljaju se od vrlo jednostavnih namir- nica - brašna, masti, jaja i sira. No, skromna je istarska kuhinja stvorila brojne maštovite krea- cije, među kojima i ovo slatko tijesto sa sirom u obliku raviola. Priprema: Umijesite tijesto i pustite da odstoji 15 do 20 minuta na dasci prekriveno krpom. Za to vrijeme pripre- mite nadjev od sira: istucite jaja sa šećerom, dodajte sir, rastopljeni maslac, suho grož- đe namočeno u rum, naribani limun, dobro promješajte i po potrebi dodajte mrvica ako je nadjev premekan. Razvaljaj- te tijesto na debljinu 2-3 mm, žlicom oblikujte kuglice nadje- va koje rasporedite po tijestu tako da ostavite malo razmaka među njima, prekrijte tijestom pa pomoću čaše ili rezača izrežite polumjesece i zatim im pritisnite rubove vilicom da se ne otvore pri kuhanju. Krafe kuhajte u slanoj kipućoj vodi 7 do 10 minuta, ocijedite na ta- njur i posipajte ribanim kravljim sirom.

Ravioli dolci - krafi

I cosiddetti krafi sono un piatto tra- dizionale dell’Albonese e vengono preparati con ingredienti molto

semplici - farina, strutto, uova e for- maggio. La modesta cucina istriana però ha dato origine a numerose creazioni fantasiose, fra le quali an- che questa pasta dolce che ricorda

i ravioli, farcita al formaggio.

Preparazione: Impastare la pasta

e lasciare riposare per 15 a 20 mi- nuti su una tavola coperta con un panno. Nel frattempo preparate

il ripieno di formaggio: sbattete le

uova con lo zucchero, aggiungere

il formaggio, il burro fuso, l’uvetta

ammollata nel rum, il limone grattu- giato. Mescolate bene, e, se neces-

sario aggiungete il pangrattato se il ripieno è troppo morbido. Stendete

la pasta ad uno spessore di 2-3 mm.

Fate le forme di ripieno con un cuc- chiaio e distribuitele sulla pasta in modo da lasciare un po’ di spazio tra di loro, coprite con la pasta. Con un bicchiere o taglierino, tagliate il tutto a forma di mezze lune e poi premete i bordi con una forchetta per non farle aprire durante la cot- tura. Cuocete i krafi in acqua bol- lente salata per circa 7-10 minuti, scolare su un piatto e cospargete con formaggio di mucca grattugiato.

infomust

Recept za 30 komada Ricetta per 30 pezzi

Tijesto Pasta:

300 g brašna di farina

2

8

0,2 dl ulja di olio maslac burro

Nadjev Ripieno:

350 g naribanog kravljeg sira

formaggio di mucca grattugiato

80 g skute di ricotta

3 jaja uova

0,5 dl ruma di rum

150 g šećera di zucchero

80 g suhog grožđa di uvetta

krušne mrvice pangrattato

1 vanilin šećer zucchero vanigliato 1/2 naribane korice limuna scorza di limone grattugiata

jaja uova g soli di sale

scorza di limone grattugiata jaja uova g soli di sale Krafifest Kršan-Chersano, 01.05. Smotra tradicionalne

Krafifest Kršan-Chersano, 01.05. Smotra tradicionalne vrste jela Rassegna delle varietà di pietanze tradizionali

Krafifest Kršan-Chersano, 01.05. Smotra tradicionalne vrste jela Rassegna delle varietà di pietanze tradizionali 23

23

Istra Outdoor za aktivan odmor na poluotoku

Istra sa svojim prirodnim ljepotama nudi velike mogućnosti za bora- vak na otvorenom, pa je s ciljem promocije cjelogodišnjeg aktivnog odmora osnovan i poseban odjel koji je početkom 2015. realizirao novu brošuru. Istra Bike & Outdoor DMC osmišljen je da na jednom mjestu okupi sve potrebne informacije, s posebnim naglaskom na razvoj i promociju aktivnog odmora na po- dručju Istarskog poluotoka. Trekking, pješačenje, planinarenje i trail danas su jedni od najpropulzivnijih oblika aktivnog turizma. U sklopu projekta Istra Trekking and Walking, uređeno je i označeno 30-tak pješačkih i

trekking staza na području Buzeta,

Kaštelira, središnje Istre i Buja, a u planu je uređenje čak 500 kilome- tara novih staza diljem Istarskog poluotoka. Istra nudi i odlične mo- gućnosti za penjanje, paraglajding, kajaking ili speleologiju, a iako su planinarske staze poseban sustav i posebno se označavaju, predstavljat će se zajedno s ostalim outdoor aktivnostima.

U novoj brošuri Turističke zajednice

Istre na jednom se mjestu mogu

pronaći sve biciklističke staze, kao

i staze za trčanje i pješačenje, a

nudi i ostale potrebne informacije za boravak u Istri, od smještaja pa do kalendara atraktivnih sportskih događanja za 2015. godinu.

L’Istra

attiva

sulla penisola Le bellezze

naturali dell’Istria offrono nu- merose opportunità per stare all’aperto. Con l’obiettivo di promuovere la vacanza attiva nel corso di tutto l’anno e creare un’adeguata offerta, è stata aperta una sezione a parte che agli inizi del 2015 ha realizzato un nuovo opuscolo. L’Istra Bike & Outdoor DMC è stato ideato per concentrare in un unico punto tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento sul- lo sviluppo e la promozione della vacanza attiva sul ter- ritorio della penisola istriana. Trekking, camminata, alpini- smo e trail rappresentano oggi alcune delle forme più propulsive di vacanza attiva.

una

per

Outdoor

vacanza

Nell’ambito del progetto Istra Trekking and Walking, sono stati allestiti e contrassegnati trenta sentieri pedonali e da trekking sul

territorio di Pinguente (Buzet), Castellier (Kaštelir), dell’Istria centrale e di Buie (Buje), ed è in piano l’allestimento di addirittura 500 chilometri di nuovi sentieri in tutta la pe- nisola istriana. L’Istria offre inoltre ottime opportunità per l’alpinismo, il parapendio, il kajaking o la speleologia, e nonostante i sentieri alpini siano un sistema a parte particolarmente contrasse- gnato, saranno presentati assieme alle altre attività all’aperto. Prodotto dall’Istra Bike & Outdoor DMC, è stato pubblicato un nuovo opusco- lo dell’Ente per il turismo della Regione Istriana che consente di trovare in un unico punto tutti i sentieri ciclistici, come pure quelli per lo jogging e la camminata.

Nell’opuscolo sono compre- se anche altre informazioni necessarie per il soggiorno in Istria, dall’alloggio, al ca- lendario degli eventi sportivi più interessanti per il 2015.

degli eventi sportivi più interessanti per il 2015. Karte Istra Bike potražite u turističkim uredima Per
degli eventi sportivi più interessanti per il 2015. Karte Istra Bike potražite u turističkim uredima Per
degli eventi sportivi più interessanti per il 2015. Karte Istra Bike potražite u turističkim uredima Per

Karte Istra Bike potražite u turističkim uredima Per le mappe Istra Bike rivolger- si all’ufficio turistico più vicino

outdoor

Labin-Albona
Labin-Albona

Valamar Terra Magica 2015

Rabac, 12. - 17.05.

Tražite avanturu? Terra Magica vas ove godine spaja u timove i vodi znanim i neznanim, ali svakako magičnim, stazama i puteljcima Istre. Od surovog kamena Labin- štine preko Učke i Ćićarije do

središnje Istre. Uz fizičku pripre- mljenost za višednevnu vožnju, bit

će Vam potrebna i odgovarajuća

tehnička vještina kako bi uspjeli ispenjat sve uspone do vrhova

s panoramskim pogledima na

istarsku unutrašnjost i more. Ali ne brinite, nakon uspona slijedi

Nakon dugogodišnjih iz-

danja u pojedinačnoj kategoriji i na ograničenom području, Terra Magica vas vodi na “maratonske”

spust

etape istočnim dijelom poluotoka. Etape utrke pokazat će vam neke

od

najboljih terena za MTB vožnje

u

Istri. Od kamenitih stazica uz

more, mističnih šumskih puteljaka pa sve do “krova” Istre, velebne Učke. Uz kvalitetnu kondicijsku pripremljenost, ključna će biti i

26

Magica è una gara di squadra che vi porta per le vie note e sconosciute, ma sempre per i ma-

gici sentieri dell’Istria; dal Monte Maggiore all’est attraverso Ciceria fino all’Istria centrale. Accanto ad una preparazione fisica che

vi permette di fare una gara di

più giorni, necessaria sarà anche

un’abilità tecnica per fare salite fino alle cime quali offrono il panorama sull’Istria centrale e il mare. Non scoraggiatevi, ad ogni salita segue sempre una disce-

Quest’anno la Valamar Terra

Magica vi porta lungo le tappe “maratoniche” attraverso la parte orientale della penisola, passando per uno dei migliori terreni per MBT in Istria; da sentieri rocciosi lungo il mare e quelli mistici fore-

tehnička vještina savladavanja surovog terena Istre. Da Vam pedaliranje ne bi bilo dosadno pobrinut će se Vaš timski partner. Udvoje će svakako biti lakše sa- vladati sve kilometre i visine, a dobit ćete i svjedoka za priče o dogodovštinama s vaše istarske avanture. U 2015. godini Terra Magica uz ovu timsku utrku na 5 etapa, donosi i expo sajam na Rabačkoj rivi, rekreativnu bicikli-

jadu pa i dječju utrku. Cercate un’avventura? Una gara di squadra! Nuovi percor-

si! Quest’anno la Valamar Terra

Highlights 1 događanje | 2 člana tima | 3 kategorije | 5 etapa 100 timova | 256 kilometara | 6908 metara uspona 1 evento | 2 membri di squadra | 3 categorie | 5 tappe | 100 squadre 256 chilometri | 6908 metri in salita

e le altezze che vi attendono, e

più facile superare i chilometri

di squadra. D’altronde, in due è

mo introdotto una novità - sarà necessario avere un compagno

di noia durante l’itinerario, abbia-

stali fino al tetto dell’Istria - Monte Maggiore. Accanto ad una buona preparazione atletica, quest’anno per superare il terreno ruvido dell’Istria fondamentale sarà la padronanza delle abilità tecniche. Per evitare ogni possibile pizzico

sa

abilità tecniche. Per evitare ogni possibile pizzico sa outdoor così avrete anche il testimone delle vostre

outdoor

tecniche. Per evitare ogni possibile pizzico sa outdoor così avrete anche il testimone delle vostre avventure.

così avrete anche il testimone delle vostre avventure. Terra Magica, gara ciclistica che si disputa in cinque tappe tra squadre, durante il 2015 allestirà una fiera espositiva sul lun- gomare di Rabac (Porto di Albona), nonché una pedalata ricreativa e una corsa per bambini.

Park prirode Učka Parco naturale Učka

Poklon - Vojak 1.396 m

Od prijevoja Poklon (922 m) uspon do vrha Vojak (1.396 m) traje otprilike jedan i pol sat. S vidikovca - kamene kule pruža se fantastičan pogled na Istru i Kvarner. Na Poklonu je manji hotel, planinarski dom i info punkt Parka prirode Učka. Dal passo Poklon (922 m), la salita che porta alla vetta del Vojak (1,396 m) dura circa un’ora e mezza. La torre di pietra panoramica in cima offre una fantastica vista che abbraccia l’Istria e il Quarnero. Sul Poklon c’è un al- berghetto, un rifugio di montagna e l’info point del Parco naturale Učka (Monte Maggiore).

Mala Učka Selo se nalazi na 995 metara nadmorske visine i najviše je naselje u Istri. Sačuvalo je originalnu ruralnu arhitekturu, a bilo je poznato po proizvodnji ovčjeg sira. Danas se ovčarstvom bavi još jedna obitelj, a sada selo posjećuju vikendaši, izletnici i planinari. Mala Učka è un villaggio a 995 metri sul livello del mare. Data la sua posizione, è considerato il centro abitato più alto dell’Istria. Un tempo noto per la produzione del pecorino (mentre oggi soltanto una famiglia si occupa di pastorizia) ha conservato intatto il proprio originale patrimonio architettonico rurale. Oggi Mala Učka è diventata un’interessante meta per gitanti, escursionisti e amanti della montagna.

infomust

info must Festival samoniklog bilja Festival delle erbe spontanee Kršan, 25. - 26.04. U proljeće, kada

Festival samoniklog bilja Festival delle erbe spontanee Kršan, 25. - 26.04. U proljeće, kada priroda postaje čarobni vrt u ko- jem ubiremo hranu, ali i lijekove, Kršan postaje središte biljnog svijeta kao domaćin 6. festivala samo- niklog bilja. Questa primavera, quando la natura si trasforma in un magico giardino dal quale raccogliamo il cibo ma an- che le medicine, Chersano diverrà il centro del mondo vegetale e ospiterà il VI festival delle erbe sponta- nee. Pokazno branje bilja Come si raccolgono le piante Radionice pripreme prirodne kozmetike Laboratori per la preparazione della cosmesi naturale

si raccolgono le piante Radionice pripreme prirodne kozmetike Laboratori per la preparazione della cosmesi naturale 27
si raccolgono le piante Radionice pripreme prirodne kozmetike Laboratori per la preparazione della cosmesi naturale 27

27

outdoor

Umag-Umago
Umag-Umago

Biciklijada Putevima smrčka Lungo i sen- tieri delle spugnole

Umag-Umago, 19.04.

U proljeće kad se istarska priroda napuni najrazličitijim samoniklim (o)biljem, među kojim je i smrčak, rijetka i vrlo cijenjena gljiva, odr- žava se biciklijada posvećena toj iznimnoj gastro poslastici. Budući da je staza lagana, biciklijada koja vodi šumskim i poljskim putevima otvorenog je tipa, namijenjena svim rekreativcima i ljubiteljima prirode. Kaciga je obavezan do- datak. Na vožnju dugu 35 km kreće se s Nove obale stazama umaške rivijere u pravcu Savu- drije, ribarskog mjesta antičkih korijena. Ako niste iznimka i ne susrećete se svakodnevno sa svjetionicima, i vaš će pogled prikovati čuvena savudrijska „lan- terna” čije svjetleće oko od 19. stoljeća naovamo budno motri brodove. Od vidikovca Sv. Petar s prekrasnim pogledom na Piranski zaljev, staza vas vodi kroz bujnu

vegetaciju borova do Kanegre, koja je omiljeno odredište gljivara i šparogara. Ako s makadama pogled podignete uvis, ukazat će vam se slika prošarana mnogo- brojnim sečovljanskim solanama, a to je uistinu prizor vrijedan truda. Odatle ćete se uspeti do Kolombanije i nastaviti prema Sošima, odakle počinje lagani spust prema Murinama. Iz Mu- rina ste u tren oka na početnoj poziciji, Novoj obali gdje pro- lazite kroz cilj. Stoga krenite i vi putevima dobrih gljiva i osjeti- te mirise proljeća u sjeverozapadnoj Istri! Pronađete li kojim slu- čajem pažnje vrijedan primjerak, sačuvajte ga i ponosno izložite na Smrčkijadi - me- đunarodnim danima gljiva kada se bira najveći i najljepši smrčak. Možda vam se osmjehne sreća!

In primavera, quando la natura

dell’Istria si arricchisce di una grande varietà di piante sponta- nee, tra cui anche lo spugnolo, fungo raro e particolarmente apprezzato, si svolge una bici-

cliade dedicata a questa incre- dibile gastro delizia. Trattandosi

di un percorso di difficoltà bassa,

questa bicicliade che conduce

attraverso sentieri di bosco e

di campagna è aperta a tutti e

dedicata a chiunque ami lo sport

e la natura. L’utilizzo del casco è

obbligatorio. Il punto di partenza

di questa corsa di 35 km sarà la

Riva nuova di Umago e si pro- seguirà poi lungo il lungomare umaghese in direzione di Salvore, antica località di pescatori. Se non siete avvezzi ai fari, anche il vostro sguardo rimarrà incantato dalla celebre “lanterna” di Salvore il cui occhio luminoso vigila sulle navi ancora dal 19° secolo. Dal belvedere di San Pietro, che offre una splendida vista sul Golfo di Pirano, il percorso vi porterà attraverso una rigogliosa vege- tazione di pini fino a Canegra,

Umag-Umago
Umag-Umago

la destinazione prediletta dei

raccoglitori di funghi e asparagi.

Alzando lo sguardo dal sentiero in macadam, vi si presenterà davanti agli occhi un paesaggio

costellato dalle numerose saline

di Sicciole. Un’immagine che vi

ricompenserà di tutta la fatica.

Da lì salirete fino a Colombanìa e

proseguirete verso Sossi dopo di

che inizierete pian piano a scen- dere in direzione di Morino. Una volta raggiunto Morino arriverete

in un battibaleno al punto iniziale,

Riva nuova, dove attraverserete la linea del traguardo. Avventuratevi anche voi allora lungo i sentieri dei buoni funghi e assaporate i profumi della primavera nell’Istria nordoccidentale! Qualora troviate un esemplare degno di nota, conservatelo ed esibitelo con orgoglio in occasione della Sagra dello spugnolo nell’ambito delle Giornate internazionali dei funghi, nel corso della quale verranno premiati lo spugnolo più bello e quello più grande. Chissà che la

fortuna non vi sorrida!

Umjetnički Grožnjan Grisignana artistica

Grožnjan-Grisignana, 13.06.

Grožnjan, drevna Graeciniana

- grad umjetnika, u lipnju ugo-

šćuje četvrtu po redu rekreativnu biciklijadu! Umjetnički Grožnjan namijenjen je svima onima koji

u najljepšim krajolicima sjevero-

zapadne Istre žele uživati na dva kotača. Staza duga 27 km starta u središtu slikovitog gradića, srednje je zahtjevna, a vozi se makadamom, kao i očaravajućim šumskim putevima. Biciklijada započinje u 14 sati i prolazi kroz mjesta Bibali, Marušići, Kornarija i Martinčići. Za nesmetan užitak,

28

Kornarija i Martinčići. Za nesmetan užitak, 28 outdoor Grožnjan-Grisignana biciklistima se preporuča

outdoor

Grožnjan-Grisignana
Grožnjan-Grisignana

biciklistima se preporuča poni- jeti zračnicu i zaštitnu kacigu. Startnina u iznosu od 30 kuna uključuje piće i okrijepe za vrijeme vožnje. Na početku rekreativne rute razotkriva se nekadašnja željeznička pruga, danas oživljena kao biciklistička staza Parenzana. Bike ‘Umjetnički Grožnjan’ vodi i kroz dva atraktivna i očuvana tunela Parenzane kojima je od 1902. do 1935. godine Poreč i Trst povezivao istoimeni vlak. Povratak u Grožnjan, u kojem tijekom ljeta borave i stvaraju

brojni umjetnici, predviđen je za

oko 17 sati. Nel mese di giugno, il paesino

degli artisti di Grisignana, l’antica

Graeciniana, ospiterà la quarta edizione della biclicliade ricreati-

va! La manifestazione “Grisignana

artistica“ è dedicata a tutti co- loro che desiderano ammirare i meravigliosi paesaggi dell’Istria nordoccidentale a bordo delle due ruote. La gara di 27 km, che prenderà l’avvio dal centro

di questa pittoresca località e

presenta una difficoltà media,

comprenderà un percorso in massicciata di pietrisco e sug- gestivi sentieri di bosco. L’inizio della gara è previsto per le ore 14 e durante il percorso i cicli- sti attraverseranno le località

di Bibali, Marussici, Cornaria e

Martincici. Per evitare intoppi e

godersi appieno l’avventura, è

consigliabile portarsi una camera d’aria di ricambio e utilizzare il casco. La quota di iscrizione, pari

a 30 kune, comprende bibite e

snack per ristorarsi durante la gara. Nella parte iniziale del percorso i ciclisti percorreranno

la celebre pista ciclabile “Paren-

zana”, dove in passato correvano dei binari ferroviari. Avranno poi l’occasione di passare attraverso

le due suggestive e ben curate

gallerie della stessa Parenza- na, dove tra il 1902 e il 1935 circolava l’omonimo treno che collegava Parenzo e Trieste. Il ritorno a Grisignana, dove nel corso dell’estate soggiornano e

trovano ispirazione numerosi arti-

sti, è previsto intorno alle ore 17.

29

family

family 30 Aquapark Aquacolors Il parco acquatico Aquacolors opening 16/05/2015 Novi vodeni park u Poreču Aquacolors

30

Aquapark Aquacolors Il parco acquatico Aquacolors

opening 16/05/2015

Novi vodeni park u Poreču Aquacolors pridru- žuje se popisu atrakcija istarskog poluotoka! Il nuovo parco acquatico a Poreč (Parenzo), l’Aquacolors si aggiunge all’elenco delle attrazioni della penisola istriana! Mjesto gdje i mali i veliki mogu u sigurnosti uži- vati u adrenalinskim aktivnostima smješten je 2 km južno od Poreča, u pravcu Funtane i Vrsara,

u neposrednoj blizini Zelene lagune. Jedan od

najmodernijih aquaparkova u Europi svoja vrata posjetiteljima otvara 16. svibnja, a u njemu možete uživati sve do konca rujna. Zaljubljenike u adre- nalin oduševit će činjenica da Aquacolors Poreč nudi čak 17 različitih atrakcija, među kojima 13 tobogana i akvagana, podijeljenih na četiri vrste:

adrenalinske, zabavne, relaks i one namijenjene djeci. Međusobno se razlikuju po svjetlosnim efektima, ovisno o tipu atrakcije. Adrenalinskih je

najviše, među kojima treba izdvojiti Magicone, jednu od najposebnijih u Europi. S prolaznom rampom visine 20-ak metara i širine 28 metara bit će pravi izazov samo za najhrabrije! Za nešto mirniju zabavu

tu su Family Rafting Slide, Body Slide i Multislide

dok se u relaks-zoni može birati između bazena s valovima koji se proteže na gotovo 3.000 m2 ili plovidbe”lijenom rijekom”dugom 500 metara. Za najmlađe su rezervirani Kids’ Tower, Mushroom i Turtle slide, a dok se oni zabavljaju roditelji mogu biti mirni, jer su bazeni izrađeni potpuno sigurno.

mogu biti mirni, jer su bazeni izrađeni potpuno sigurno. Questo luogo in cui grandi e picci-
mogu biti mirni, jer su bazeni izrađeni potpuno sigurno. Questo luogo in cui grandi e picci-

Questo luogo in cui grandi e picci-

ni possono godersi in sicurezza tutta

l’adrenalina che vogliono, si trova a 2

km

a sud di Poreč (Parenzo), in direzione

di

Funtana (Fontane) e Vrsar (Orsera),

nelle immediate vicinanze della Zelena laguna. Uno dei parchi acquatici più moderni in Europa, aprirà le sue porte ai visitatori il 16 maggio e rimarrà aperto fino alla fine di settembre. Gli amanti dell’adrenalina rimarranno entusiasti del fatto che l’Aquacolors Poreč offre addirittura 17 attrazioni diverse, fra le quali ci sono 13 scivoli e acquascivoli,

divisi in quattro tipi: adrenalinici, diver- tenti, rilassanti e per bambini che si differenziano fra loro in base agli effetti luminosi che consentono di distinguerli. Prevalgono quelli adrenalinici, fra i quali

si distingue il Magicone, uno dei più

sensazionali d’Europa. Con una rampa di partenza di 20 metri e una larghezza di 28 metri, sarà una vera sfida anche per

i più coraggiosi! Chi desidera qualcosa

di più tranquillo, può divertirsi con il

Family Rafting Slide, il Body Slide e il Multislide, mentre nella zona relax si può scegliere fra piscine con onde che attraversano addirittura 3.000 m2 o la navigazione per il “fiume pigro” lungo 500 metri. Ai più giovani sono dedicati il Kids’ Tower, il Mushroom e il Turtle slide. Mentre loro si divertono, i genitori possono stare completamente tranquilli, perché le piscine sono costruite in modo completamente sicuro.

completamente tranquilli, perché le piscine sono costruite in modo completamente sicuro. family opening 01/06/2015 31

family

completamente tranquilli, perché le piscine sono costruite in modo completamente sicuro. family opening 01/06/2015 31

opening 01/06/2015

completamente tranquilli, perché le piscine sono costruite in modo completamente sicuro. family opening 01/06/2015 31
completamente tranquilli, perché le piscine sono costruite in modo completamente sicuro. family opening 01/06/2015 31

31

family

32

Zupka Ciprea
Zupka
Ciprea
Periska dubinska Pinna lisera
Periska dubinska
Pinna lisera

Zaštićeni školjkaši istarskog podmorja I molluschi protetti del fondale marino istriano

Zakon o zaštiti prirode regu- lira zaštitu strogo zaštićenih vrsta, među njima i školjkaša.

Zabranjeno je iz prirode uzeti, namjerno uhvatiti ili ubiti, namjerno oštetiti ili uništiti

njihove razvojne oblike, kao

i uništavanje područja njiho-

va razmnožavanja. La Legge sulla tutela ambientale dis-

ciplina la tutela delle specie

severamente protette, fra le

quali anche i molluschi. È vietato estrarre dalla natura, catturare volontariamente

o uccidere, danneggiare o

distruggere volontariamente

Kamotočac Dattero bianco
Kamotočac
Dattero bianco

Kamotočac, na latinskom Pholas dactylus (Linné, 1758.), pripada obitelji Pholadidae, svrdlastim školjkašima. Školjka je to izduženog ovalnog obli- ka s prednjim krajem ljušture

u obliku prsta, široko otvorena.

Cijelu vanjsku površinu hrapave ljušture prekrivaju koncentrične

pruge i rebra sa zubićima. S

vanjske je strane bijeložućkaste,

a s unutrašnje bjelkaste boje.

Najveća dužina školjke doseže do 12 centimetara, a težina do 40 grama, no uobičajeno teži oko 20 grama. Kamotočac obitava uzduž

cijele jadranske obale, pretežno na čvrstom morskom dnu, ali sasvim

u plićacima gdje su dna mekanih

struktura. Okretanjem ljušture buši duge hodnike u mekanom

le

loro forme di sviluppo e

kamenu, mulju, tresetu, ilovači

le

aree in cui essi si ripro-

pa i drvetu, a usporedno s nje-

ducono.

nim rastom i hodnici postaju širi.

Periska Pinna comune
Periska
Pinna comune
Prstac Dattero di mare
Prstac
Dattero di mare

Ova se školjka hrani planktonom i organskim lebdećim česticama te polaže jaja za razmnožavanje. Karakteristično je za kamotočca da izlučuje sluz koja noću svjetluca.

Il dattero bianco, co-

mune in latino Pholas dactylus (Linné 1758), appartiene alla fa- miglia delle Pholadidae, molluschi perforatori. Lo caratterizza una forma allungata e ovale. La parte anteriore del guscio è a forma di dito, ampiamente aperta. L’intera superficie esterna del suo guscio rugoso è ricoperta da linee con- centriche e coste dentellate. Il lato esterno presenta un colore bianco-giallognolo e quello interno ha un colore bianco. Raggiunge una lunghezza massima di 12 centimetri, e un peso di 40 grammi, ma in media ha sui 20 grammi. Il dattero bianco vive lungo la costa adriatica, prevalentemente su un

bianco vive lungo la costa adriatica, prevalentemente su un Prugasta povezača Mitra zonata fondale marino solido
Prugasta povezača Mitra zonata
Prugasta povezača
Mitra zonata

fondale marino solido ma basso, dove prevalgono rocce tenere. Girando il suo guscio, penetra nella roccia tenera, nella melma,

nella torba, nell’argilla e anche nel legno. Man mano che cresce, si allargano anche le gallerie che scava. Questo mollusco si nutre

di plancton o di particelle orga-

niche sospese nell’acqua e per riprodursi depone le uova. Una

caratteristica del dattero bianco

è che secerne un muco che di notte s’illumina.

Periska

dubinska ili

Atrina fragilis (Pennant, 1777) pripada obitelji periski, Pinnidae. Iznimno atraktivna školjka ima oblik šiljastog trokuta, no vanjska površina ljušture nema izrazite ljuskave lamele kao periska (Pinna nobilis). Ljušture su joj simetrič- ne, tanke i lomljive. Vanjska im je strana zelenkastosmeđe, a

family

unutrašnja opalosedefaste boje. Dubinska periska može narasti do najviše 35 centimetra i težiti do 750 grama, ipak srednja težina iznosi oko 400 grama. Zadržava se na pjeskovito-muljevitom dnu za koje se pričvršćuje bisusnim nitima. Područja na kojim obita- va bogato su naseljena raznim drugim morskim organizmima, naročito bodljikašima. Uobičajeno

ne živi pliće od 75 metara dubine,

ni

dublje od 130 metara i spada

u

manje rasprostranjene školjke.

Mrijesti se u proljeće i ljeto, a hrani organskim lebdećim tvarima.

L’atrina o Atrina fragilis (Pen- nant, 1777) appartiene alla famiglia delle Pinnidae. È un mollusco molto attraente e ha la forma di un

triangolo affilato. A differenza del-

la pinna comune (Pinna nobilis) la

superficie esterna del guscio non

è provvista di lamelle squamose.

I gusci sono simmetrici, sottili e

fragili. Il lato esterno ha un colore verde-marrone, quello interno invece è madreperlaceo. L’atrina può crescere fino a raggiungere un massimo di 35 centimetri di lunghezza e pesare fino a 750 grammi, anche se il peso medio

si aggira attorno ai 400 grammi.

Vive su un terreno sabbioso e

melmoso al quale si attacca con

i filamenti del bisso. Il suo habitat

è ricco di vari organismi marini,

in particolare di echinodermi. Solitamente vive in profondità non

inferiori ai 75 metri e non superiori ai 130 metri e appartiene alle conchiglie meno diffuse. Depone le uova in primavera ed estate,

e si nutre di particelle organiche sospese nell’acqua.

33

family

Istra Inspirit Putujte kroz vrijeme Viaggiate nel tempo

Devet doživljaja, more osjećaja, bezbroj okusa, jedna Istra

Nove esperienze, un mare

di

sensazioni, una miriade

di

sapori, un’Istria

Putovanje kroz vrijeme ni- kada nije bilo jednostavnije - dovoljno je posjetiti jedno od događanja Istra Inspirit! Želite li se vinuti unatrag čak 2 tisuće godina ili tek nekoliko stotina, susretati rimske ratnike i prisustvo-

vati progonu vještica, ili tek prošetati srednjovjekovnim uličicama u pratnji dvorskih

dama

Mitovi i legende, ali i

nevjerojatni događaji koji su

se zbili u Istri postaju stvarni diljem poluotoka, a rimske vile, kašteli i starogradske jezgre poprištem bezvre- menske čarolije. Girovagare nel tempo non

è

mai stato così sempli-

ce: basta visitare uno degli

eventi Istra Inspirit e viag- gerete indietro nel tempo

di

addirittura 2000 anni o

appena qualche secolo, in- contrerete i guerrieri romani

e assisterete alla caccia alle streghe, o semplicemente camminerete per le viuz-

ze

medievali in compagnia

delle dame di corte

Miti e

leggende, avvenimenti stra- ordinari avvenuti in Istria, diventano realtà in tutta la Penisola, mentre le ville ro-

mane, i castelli e i centri sto- rici, assumono le sembianze

di

un luogo avvolto in una

magia senza tempo. www.istrainspirit.hr

34

Morganovo blago Il tesoro del capitano Morgan
Morganovo blago
Il tesoro del capitano Morgan
Kupelwieser na Brijunima Kupelwieser sulle Isole Brioni
Kupelwieser na Brijunima
Kupelwieser sulle Isole Brioni

Raspored događanja Programma degli eventi

Morganovo blago Il tesoro del capitano

Morgan

Dvigrad-Duecastelli

25.06. / 18.08.

Gdje je zakopano gusarsko blago

i zašto je kapetan Morgan izabrao Dvigrad Dove è nascosto il teso- ro dei pirati e perché il capitano Morgan ha scelto Duecastelli

Kupelwieser na

Brijunima Kupelwieser sulle Isole Brioni

Brijuni, Veli Brijun

08.07. / 22.07. / 05.08.

Zašto je Kupelwieser kupio Briju- ne i tko mu je pomogao učiniti ih

čarobnima Perchè Kupelwieser comprò le Isole Brioni e chi lo aiutò a tra- sformarle in un paradiso

Rudarska republika Repubblica delle miniere
Rudarska republika
Repubblica delle miniere
Spacio
Spacio

Rudarska republika Repubblica delle miniere

Labin-Albona, 09.07. Lamparna i rudnik Raša Lamparna e la miniera di Arsia

Ima li neba ispod zemlje: Otkrijte kako su živjeli i što su jeli labinski rudari Esiste un cielo anche sotto terra:

Scoprite come vivevano e cosa mangiavano i minatori di Albona

Spacio Rovinj-Rovigno, 16.07.

Što su jeli i pili ribari i težaci Rovi- nja te o čemu se pričalo u kono- bama na kraju radnog dana Che cosa mangiavano i pescatori e i contadini, e di cosa parlavano nelle cantine?

Svjetionik ljubavi Faro dell’amore
Svjetionik ljubavi
Faro dell’amore
Crispo
Crispo

Svjetionik ljubavi Faro dell’amore

Umag-Umago, 23.07. Savudrijski svjetionik Faro di Salvore

Koga je potajno ljubio grof Metternich i zašto nisu živjeli sretno do kraja Chi fu l’amore segreto del conte Metternich e perchè non vissero felici e contenti?

Crispo

Medulin-Medolino, 30.07. Vižula, arheološki lokalitet Visula, sito archeologico

Kako je izgledala gozba kojom je Konstantin Veliki proslavio povra- tak svojeg sina Crispa i zašto je maćeha bila zla Com’era il banchetto che Con- stantino il Grande allestì per fe- steggiare suo figlio e perchè la matrigna era cattiva

fe- steggiare suo figlio e perchè la matrigna era cattiva Bijeg iz kaštela La fuga dal
Bijeg iz kaštela La fuga dal castello
Bijeg iz kaštela
La fuga dal castello
Vještica Mare Maria, la strega
Vještica Mare
Maria, la strega

Jules Verne:

Bijeg iz kaštela La fuga dal castello

Pazin-Pisino, 06.08.

Kaštel Castello

Zašto je i kako, grof Sandorf po- bjegao iz pazinskog kaštela te što o tome zna Jules Verne Come riuscì il conte Sandorf ad evadere dal castello e cosa ne sa di quest’avventura Giulio Verne

Vještica Mare Maria, la strega

Svetvinčenat-Sanvincenti,13.08.

Kaštel Morosini-Grimani Castello Morosini-Grimani

family

Iustitia
Iustitia
Buzet po starinski Pinguente all’antica
Buzet po starinski
Pinguente all’antica

Iustitia

Poreč-Parenzo, 20.08. Uvala Peškera Baia di Peškera

Što je ukrao Domenico Furlan i kako je zadovoljena pravda na ulicama Poreča Cosa rubò Domenico Furlan a Parenzo e come fu fatta giustizia

Buzet po starinski Pinguente all’antica

Buzet-Pinguente, 27.08. Stara jezgra-Centro storico

Zašto je travarka Mare završila

Kako se nekada pekao kruh, pra-

na lomači i kako su slavili njezini

la

roba i na koju se glazbu plesalo

krvnici

u

starom Buzetu

Perchè l’erborista Mare fu bru- ciata sul rogo e come festeggia- rono i suoi giustizieri compaesani

Come preparavano il pane e su che musica danzavano nella Pin- guente di una volta

35

enjoyevents

KALENDAR MANIFESTACIJA CALENDAR OF EVENTS VERANSTALTUNGSKALENDER

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

[01.04. - 30.06.2015]

UMAG/NOVIGRAD Savudrija Umag Buje Grožnjan Brtonigla Novigrad
UMAG/NOVIGRAD
Savudrija
Umag
Buje
Grožnjan
Brtonigla
Novigrad

23.03. - 15.05. Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla Dani istarskih šparoga Days of istrian asparagus Spargeltage Giornate dell’asparago istriano

04.04. Novigrad, Kino dvorana

Bluespring Festival/Blues Music Festival

04. - 05.04. Novigrad, Galerija Agata

Open Door Days

06.04. Seget (Umag)

Dan Segeta i boćarski turnir Seget celebration day & St. Pelegrin

boules tournament / Tag des Vereins Seget und Bocciaturnier Hl. Pelegrin Giornata di Seghetto e torneo di bocce

06.04. Sv. Pelegrin, Ðuba (Umag)

Piknik za Uskrsni ponedjeljak Traditional picnic on Easter Monday

Traditionelles Ostermontags Picknick Picnic tradizionale di Pasquetta

06.04. Kaldanija (Buje)

Pasquetta d’una volta Zabavni program Entertainment program Unterhaltungsprogramm Programma d’intrattenimento

10. - 12.04. Kaštel (Buje)

Šparogada / Asparagus festival Spargelfest / Sparisada

10. - 12.04. Fiorini (Brtonigla)

Ottava - Pučka fešta / Folk festival

Volksfest / Festa popolare

11. - 12.04. Sv. Marija na Krasu

Umag Grand Prix

International boules pairs tournament

11.04. Savudrija, Golf Club Adriatic

Šparoge Open Golf Tournament

11.04. Kaštel (Buje)

Istrianissima recreational MTB tour

11.04. Umag, Muzej

Foto izložba/Photo Exhibition Foto-ausstellung/Mostra fotografica

12.04. Brtonigla

Sv. Zenon - Dan općine Municipality day

Tage der Gemeinde Giornata del Comune

17. - 19.04. Umag, Nova obala

Međunarodni dani gljiva / Internatio- nal Mushroom Days / Internationale

Pilztage / Giornate dei funghi

enjoyevents

www.istra.com

17.

- 19.04. Labin, Buzet, Umag

01.05.

Bašanija (Savudrija)

Književno-znanstveni skup

100 milja Istre / 100 miles of Istria Endurance utrka / Endurance race Ausdauerrennen / Gara endurance

45.

Prvosvibanjski nogometni turnir

Literary-scientific conference Literaturwissenschaftliches Treffen Conferenza scientifico-letteraria

Labour Day Football Tournament Fußballturnier anlässlich des Tages der

17.

- 19.04. Umag, Nova obala

Arbeit / Torneo di calcio del 1° maggio

21.

- 23.05. Umag

Umag Sport - Sport and Leisure Fair

01.05.

Novigrad, Hotel Maestral

Ricordando San Pellegrino

18.04.

Umag, Nova obala

Proslava 1.svibnja/ 1st May Celebration 1. Maifeier / Festa del 1° maggio

Kulturno-zabavni program Cultural and entertaining program Kultur- Unterhaltungs-Programm Programma d’intrattenimento

Natjecanje u podvodnom ribolovu

Spearfishing contest Wettbewerb im Unterwasserfischen Gara di pesca subaquea

01.05.

Savudrija, Golf Club Adriatic

Savudrija Open Golf Tournament

01.

- 02.05. Buje

 

23.05.

Novigrad, Veliki trg

18.04.

Završje (Grožnjan)

Vatrogasna zabava/Fire-fighting party Feuerwehrfest/Festa dei vigili del fuoco

Gnam Gnam Fest: Sardelafest

Oživimo Završje Rekreativna biciklijada Recreational cycling ride

 

23.05.

Sv. Pelegrin, Ðuba

02.05.

Novigrad, Veliki trg

Proslava dana zaštitnika grada Celebration of the patron of the city Feier des Stadtpatrons Festa del patrono della città

Gnam Gnam Fest: Asparagus Festival

Radtour für Freizeitsportler Giro ciclistico ricreativo

02.

- 03.05. Umag

3. Street Race Umag

18.04.

Novigrad

02.05.

Dajla (Novigrad)

 

24.05.

Buje, Starogradska jezgra

Eko dan / Eco day

Prvomajska fešta / Labor Day Feast

Ex tempore IstrArt Likovni natječaj/Art competition

Öko-Tage / Eco-giornata

Tages der Arbeit / Festa del 1° Maggio

18.

- 19.04. Završje (Grožnjan)

03.05.

Umag

Malwettbewerb/Concorso artistico

Sv. Frančeško / St. Francis

Kup 6. svibnja Sportski ribolov / Sport fishing

24.

- 25.05. Buje

Hl. Franziskus / S. Francesco

Proljetni natječaj / Spring Contest

18.04.

Savudrija, Golf Club Adriatic

Sportfischfang / Pesca sportiva

Frühlings Wettbewerb

International Managers Cup 2015 Golf tournament

05.05.

Umag, Crkva sv. Roka

Concorso primaverile

Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra

25.

- 31.05. Umag, ATP stadion

18.04.

Umag, TN Stella Maris

05.05.

Umag, TN Stella Maris

ITF International Championship of Croatia, veteran tennis tournament

Start up - scuba diving season opening

HMS Coriolanus

& diving party

70.

obljetnica potonuća minolovca

29.

- 30.05. Kastanija (Novigrad)

19.04.

Umag

britanske mornarice

Pirates Party Bikers’Meeting

Biciklijada Putevima smrčka Recreational cycling ride

70th anniversary of sinking of the British Navy minesweeper

 

29.05.

Novigrad, Mandrač

Fischerfest - Ribarska fešta

21.

- 24.04. Umag

70.

Jahrestag des Untergangs des

Fisherman’s festival/Festa dei pescatori

Microsoft WinDays 15 Business & Technology Conference

britischen Marineminensuchboots

30.

- 31.05. Umag

70° anniversario del naufragio del

CACIB - Međunarodna izložba pasa International dog exhibition

24.

- 03.05. Kanegra (Buje)

dragamine della Marina britannica

Big Spring Break

08.

- 11.05. Umag, Sol Stella Maris

Internationale Hundeausstellung

Electronic music festival

14.

Staaari Rokeri: Bikers meeting

Mostra canina internazionale

24.

- 26.04. Triban (Buje)

08.05.

Umag, Trg slobode

30.- 31.05. Brtonigla

Sv. Juraj - San Giorgio

Youth Sports Games

31.

festival istarske malvazije

Pučka fešta / Folk festival Volksfest / Festa popolare

10.05.

Umag, Nova obala, 11 - 14

Malvasia Wine Festival

Umag Bike: Recreational cycling ride

Malvasia Wein Festival

25.04.

Umag

11.

- 17.05. Umag

Festival della malvasia istriana

Alpe-Adria

Handball Festival

 

30.05.

Bašanija (Savudrija)

International basketball tournament

15.05.

Sv. Pelegrin (Umag)

Pučka fešta po starinski Traditional Folk Festival Altertümliches Volksfest

25.04.

Santi Demo Day Dry Suit Organizirano ronjenje/Organised diving

Umag, TN Stella Maris

Dernek 7 - Festival of alternative art and sports

15.05.

Novigrad, Mandrač

Festa popolare all’antica

Organisierter Tauchgang

Fischerfest - Ribarska fešta Fisherman’s festival/Festa dei pescatori

 

30.05.

Umag, TN Stella Maris

Immersioni organizzate

Mares Day Event & Flea Market

25.

- 26.04. Umag

15.

- 17.05. Novigrad

Diving equipment presentation

Mittel Europa Opti Race Jedriličarska regata / Sailing regatta Segelregatta / Regata di vela

Turnir u podvodnom ribolovu Spearfishing tournament

 

30.05.

Umag

Veterans Basketball Tournament

Turnier des Unterwasserfischfangs

 

31.05.

Novigrad

25.04.

Umag, Nova obala

Torneo di pesca subacquea

Večer folklore/ Folklore Evening

6.

International Old Timer Exhibition

16.05.

Sv. Pelegrin (Umag)

Folkloreabend/Serata del folclore

25.

- 26.04. Umag

FlegmaMusic Festival

 

31.05.

Vinske ceste Istre, 10 - 19

Campus Sailing for All: Access 303 Jedriličarska regata / Sailing regatta Segelregatta / Regata di vela

16.05.

Savudrija, Golf Club Adriatic

Wine Day

Vinistra Golf Cup

04.

- 06.06. Buje

16.

- 17.05. Umag

Festival istromletačkog govora Festival of Istrian-Venetian dialect

25.04.

Pula - Umag

Memoriale Nerio Vok

Tour of Croatia

Jedriličarska regata / Sailing regatta

Festival der istrisch-venezianischen Mundart / Festival dell’Istroveneto

5.

etapa profesionalne biciklističke

Segelregatta / Regata di vela

utrke / 5th stage of professional cycling race / 5. Etappe Professionelle

16.05.

Umag, POU Ante Babić

04.

- 07.06. Umag

Sv. Pelegrin, susret klapa Harmony-singing groups Auftritt von Gesangsgruppen

Springbreak Europe:

internationale Radrennen / 5a tappa della gara ciclistica per professionisti

Electronic music festival

05.

- 06.06. Novigrad, Mandrač

26.04.

Umag

Concerto dei gruppi musicali

Gnam Gnam Fest

Prvenstvo Hrvatske u roštiljanju Croatian Barbecue Championship Kroatische Grill Meisterschaft Campionato croato di barbecue

16.05.

Buje

6. večer novigradske kapešante

Wine & Walk

Novigrad scallop night / Abend der Novigrader Jakobsmuscheln / Serata della capasanta cittanovese

18.

- 25.05. Umag, ATP stadion

ITF GMP Cup Tennis Tournament

26.04.

Nova Vas (Brtonigla)

18.05.

- 14.06. Umag, Muzeja grada

05.

- 06.06. Novigrad-Venezia

8.

Šparogada / Asparagus festival

Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra

32.

Transadriatica

Spargelfest / Sparisada

18.05.

Buje

Jedriličarska regata / Sailing regatta Segelregatta / Regata di vela

01.05.

Karpinjan (Novigrad)

Dan muzeja / Museum Day Tag des Museums / Giornata del museo

Prvosvibanjski piknik / Labor Day picnic Pic nic zum Ersten Mai / Pic nic in

06.

- 07.06. Umag, Rovinj, Pula

20.

- 23.05. Umag

67.

Istarska regata / Istrian regatta

occasione del Primo Maggio

15.

Forum Tomizza

Istrische Regatta / Regata istriana

www.istra.com

enjoyevents

12.06. Novigrad, Mandrač

Fischerfest - Ribarska fešta

Fisherman’s festival/Festa dei pescatori

13.06. Grožnjan, 14:00

5. Umjetnički Grožnjan

Recreational cycling ride

13.06. Novigrad, Park Irme Benčić

12. Ex tempore

15. - 21.06. Grožnjan

Dan Općine Grožnjan/Municipality day Tag der Gemeinde/Giornata del Comune

18.06. Brtonigla

U

bojama tradicije

In

the colors of tradition

In

den Farben der Tradition

Nei colori della tradizione

19. - 20.06. Umag

IndirektMusic Festival

20. - 21.06. Novigrad

3. Čarobni NoviGrad

Magical NoviGrad

Magisches Novigrad

Cittanova magica

20. - 27.06. Umag

Umag International Basketball Camp

20.06. Novigrad, Hotel Nautica

Ensemble Linđo

20.06. Novigrad, Punto Mare

The Frajle

Tourist season opening

23.06. Umag, Trg slobode

Melodije Istre i Kvarnera MIK Music Festival

24. - 28.06. Dajla (Novigrad)

Sv. Ivan Krstitelj Pučka fešta / Folk festival

Volksfest / Festa popolare

24.06. Sveti Ivan (Umag)

Pučka fešta / Folk festival

Volksfest / Festa popolare

POREČ

VRSAR/FUNTANA Vižinada Kaštelir-Labinci Tar-Vabriga Višnjan Poreč Funtana Vrsar
VRSAR/FUNTANA
Vižinada
Kaštelir-Labinci
Tar-Vabriga
Višnjan
Poreč
Funtana
Vrsar

- 08.05. Poreč, Galerija Sinčić

50

godina Turističko-ugostiteljske škole

50

years of Tourism and Hospitality

Management School in Poreč

50 Jähriges Jubiläum der Schule für

Tourismus und Gastronomie in Poreč

50 anni della Scuola turistico-alberghiera

Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra

01.01. - 31.12. Poreč, Drvored, 08 - 15

Petkom/Fridays/Freitags/Venerdì

Sajam antikviteta i umjetnosti Antiques and art fair

Antiquitäten - und Kunstmesse

Fiera dell’arte e dell’antiquariato

28.03. - 05.04. Vrsar

Istarska rivijera

Tennis tournaments

02. - 05.04. Poreč, Zelena laguna

Jadran Poreč

www.istra.com

23.04.

Poreč, Trg Marafor

International youth football tourna-

Noć knjige / Book Night Nacht der Bücher / Notte dei libri

ment / Internationales Junioren Fußballturnier / Torneo internazionale

23.04.

Vrsar, Riva Vrsar, Otok Sv. Juraj

di

calcio giovanile

Proslava Dana sv. Jurja Celebration of St. George´s Day

23.- 24.05. Poreč, Ulice grada DanceStar Urban Chapter Poreč

Feier des Hl. Georg Celebrazione della festa di San Giorgio

 

23.

- 26.05. Vrsar, Aeropark

Vrsar UL Aviation Expo

25.04.

Poreč, Zelena laguna

 

25.

- 29.05. Vrsar, GŠ Vrsar

ISBO Poreč Speed Badminton Open

Škola slikanja / Painting course

29.04.

Poreč, Byblos

Malkurs / Corso di pittura

Byblos Spring 2015

 

29.

- 31.05. Poreč, Tar/Lanterna

Prvomajska žagarija & Tanja Žagar

Lighthouse Festival

30.04.

- 03.05. Tar, Lanterna Resort

Electronic underground music festival

Collegium Spring Break Festival

31.05.

Karojba, Izvor Badavca, 17

Electronic music festival

Književni susret/Literary Meeting

30.04.

Vrsar, Riva, 19:00

Literarisches Treffen/Incontro letterario

Ribarska fešta / Fisherman Festival

 

02.

- 05.06. Tar, Atelier Snježana

Fischer-Fest / Festa dei pescatori

Vidović, 10 - 13

01.05.

Tar, Školsko igralište, 18:00

Malen in Istrien

Tourist Season Opening

Tečaj slikanja / Painting course

01.05.

Poreč, Gradsko kupalište

Malkurs / Corso di pittura

Proslava 1.svibnja/1st May Celebration

 

02.

- 07.06. Poreč, Uvala Peškera

1.

Maifeier/Festa del 1. maggio

FIVB Beach Volleyball World Tour 2015

01.05.

Vižinada

Poreč Major Series

Proslava 1. svibnja/1st May Celebration

 

05.

- 07.06. Poreč, POU Poreč

1.

Maifeier/Festa del 1. maggio

&

Cafe del Mar

01.05.

Poreč, Byblos

Fit

Week &King & Queen of the Beach

Byblos Spring 2015

Croatian Bodybuilding Championship

Collegium Spring Break & Sigma

 

06.

- 13.06. Poreč, Dvorana Žatika

01.05.

Vrsar, Gradska plaža

Svjetsko i europsko prvenstvo u pikadu World and European Dart Championship

Welt- und Europameisterschaft im Darts spielen Campionato mondiale ed europeo

Proslava Praznika rada Labour Day Celebration

Feier zum Tag der Arbeit Giornata dei lavoratori

02.

- 16.05. Poreč, Lapidarium

di

tiro a freccette

Poreč, grad mozaika Poreč, Town of Mosaics Poreč, Stadt der Mosaike Parenzo, città dei mosaici

12.06.

Vrsar, Riva, 19:00

Ribarska fešta / Fisherman Festival Fischer-Fest / Festa dei pescatori

13.06.

Vižinada, Batistelina šterna, 18

26.06.

- 05.07. Umag

Međunarodni uskršnji dječji nogometni turnir / International Easter youth football tournament Internationales Osterfußball Turnier Torneo internazionale pasquale di calcio per bambini

Simpozij mozaičke umjetnosti Mosaic art simposium Symposium der Mosaikkunst Simposio sul mosaico

Verši na šterni Susret istarskih pjesnika Meeting of istrian poets

16. Zlatni lav - Golden Lion

Goldener Löwe - Leone d’oro

Međunarodni festival komornog teatra International chamber theatre festival Internationales Theaterfestival/ Festival internazionale del teatro da camera

Treffen der istrischen Dichter

 

02.05.

Poreč

Incontro di poeti istriani

Prvomajska rekreativna Parenzana 1st May Recreational Parenzana Freizeit Parenzana zum Maifeiertag

13.06.

Funtana, 11:00

03.

- 05.04. Tar

Fešta od sipa / Cuttlefish Festival

27.06.

Savudrija

Međunarodni pionirski nogometni

Tintenfisch Fest / Festa delle seppie

Pučka fešta po starinski

turnir / International pioneer football tournament / Internationale Fußball- turnier der Pioniere / Campionato calcistico internazionale juniores

Parenzana ricreativa del 1. maggio

16.

- 21.06. Poreč, Riva

Traditional Folk Festival Altertümliches Volksfest Festa popolare all’antica

08.

- 10.05. Poreč, Dvorana Žatika

Festival malvazije Malvasia Wine Festival Malvasia Wein Festival Festival della malvasia

22. Vinistra Međunarodna izložba vina i vinarske

27.06.

Novigrad, Park Novigradske

03.

- 06.04. Poreč, Trg slobode

opreme / International wine exhibition

biskupije: Parkfest Youth Music Festival

Obilježavanje Uskrsa uz zabavni

Internationale Messe von Weinen

19.06.

Funtana, Marina, 20:00

27.06.

Umag, Stella Maris

program / Easter celebration with

Rassegna internazionale del vino

Ribarska fešta / Fisherman Festival

5.

Beach Volley Championship

a special entertainment program Osterfest mit passendem Unterhal- tungsprogramm / Programma per le festività Pasquali

 

08.05.

Poreč, Istarska sabornica, 17:00

Fischerfest / Festa dei pescatori

27.

- 28.06. Kršete (Buje)

Laurus Nobilis Award Ceremony

25.06.

Poreč, Trg slobode

Proslava Sv. Petra i Sv. Pavla Celebrating St. Peter and St. Paul Feier des hl. Peters i hl. Paulus

 

08.05.

Vrsar, Riva, 19:00

Concert: New Folder Band

Ribarska fešta / Fisherman Festival

25.

- 27.06. Vrsar, Montraker

 

05.04.

Poreč, Byblos

Fischer-Fest / Festa dei pescatori

Casanovafest

Celebrazione dei SS. Pietro e Paolo

Byblos Spring 2015

11.

- 15.05. Tar, Atelier Snježana

Festival ljubavi i erotike Festival of love and erotism Liebe- und Erotikfestival

27.

- 28.06. Umag

Easter Beats & Metodi Hristov

Vidović, 10-18 Malen in Istrien

Trofeo Legea Umago Nogometni turnir Football tournament Fußballturnier Torneo di calcio

07.

- 10.04. Tar, Atelier Snježana

Tečaj slikanja / Painting course

Vidović, 10-18 Malen in Istrien

Malkurs / Corso di pittura

Festival dell’amore e dell’erotismo

14.

- 17.05. Poreč

27.

- 28.06. Tar, Lanterna

Tečaj slikanja / Painting course Malkurs / Corso di pittura

Prvenstvo u mačevanju Fencing Championship

2. Super Surfers Challenge Croatian SUP elite race

27.

- 28.06. Umag, TN Stella Maris

 

21.04.

Poreč, Dvorana Žatika

Fechtmeisterschaft Campionato di scherma

30.06.

Tar, Kamp Lanterna

Charity Diving Weekend

Svijet malvazija/World of Malvasia Međunarodno natjecanje malvazija International competition of Malvasia wines/Internationaler Wettbewerb von Malvasia Weinen/Rassegna internazio-

Ceremonija dočeka pola Nove godine Half New Year Ceremony Neujahrsfeier der ersten Hälfte des Jahres / Ceremonia per festeggiare la

27.06.

- 03.07. Umag

19.

- 20.05. Poreč, Intersport Centar

Balić-Metličić Međunarodni rukometni kamp International handball camp

DanceStar World Tour 2015

All Other Countries

19.

- 24.05. Poreč, Intersport Centar

metà del nuovo anno

Internationales Handball-Camp Campo internazionale di pallamano

nale del vino malvasia

DanceStar Finals

30.06.

- 04.07. Poreč, Trg slobode

22.

- 25.04. Poreč, Trg Marafor

World Dance Masters

Zlatna sopela - Sopela d’oro Mediteranski folklorni susreti Mediterranean folklore meeting Mediterranes Folkloretreffen Incontri folkloristici del Mediterraneo

28.06.

Kanegra - Portorož

BOOKtiga, festival pročitanih knjiga

Big DanceStar Finals

8.

Swimming marathon

Festival of read books Festival gelesener Bücher Fiera dei libri letti

23.

- 24.05. Poreč, Zelena laguna

29.06.

- 05.07. Umag

Amfora cup - Međunarodni juniorski

Junior Karate World Championship

nogometni turnir

enjoyevents

 

www.istra.com

enjoyevents

ROVINJ Kanfana r Bale Rovinj
ROVINJ
Kanfana r
Bale
Rovinj

Rovinj, Zavičajni muzej Izložbe / Exhibitions Ausstellungen / Mostre

02.04. - 30.09.

Pablo Picasso: The Lake Collection

Izložba radova umjetničke keramike Ceramic art works exhibition / Ausstel- lung von Kunstwerken aus Keramik Mostra dei lavori in ceramica

08.05. - 14.05.

Remek djela fotografske povijesti Photographic History Masterpieces

Meisterwerke der Fotogeschichte Capolavori della storia della fotografia

15.12. - 13.05.

Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre Filigree: silver thread from Kosovo to Istria / Filigran: Silberfaden von Kosovo bis nach Istrien / Filigrana: filo argen- tato dal Kosovo all’Istria

27.01. - 25.04.

Odabir umjetničke keramike iz fundusa muzeja / Selection of ceramic art from

the Museum’s collection / Auswahl an Keramikkunst aus der Sammlung des Museums / Raccolta di ceramiche del fondo museale

28.05. - 21.06. Bane Milenković

30.06. - 31.07. Ljubo Ivančić

Rovinj, Galerija sv. Toma

08.05. - 14.05. Robert Doisneau

16.06. - 05.07. Branko Lepen

Mali sajam starina Small antiques fair

Kleine Antiquitätenmesse Piccola fiera dell’antiquariato Rovinj, Trg brodogradilišta

06.04.

/ 03.05. / 07.06.

14.06.

/ 28.06.

04. - 06.04. Rovinj, Gradsko središte

Uskrs u Rovinju / Easter in Rovinj

Ostern in Rovinj / Pasqua a Rovigno

08.04. Rovinj, MMC

Glazbeni poučak / Music Lesson

Bildungskonzert / Teorema musicale

10. - 11.04. Rovinj, MMC &Teatro

Antonio Gandusio 20. Šoljanovi dani / Šoljan’s Days Šoljans Tage / Giornate di Šoljan Književno-znanstveni skup Literary-scientific conference Literaturwissenschaftliches Treffen

Convegno scientifico-letterario

16. - 19.04. Rovinj, Hotel Lone

Dani komunikacija Days of Communications Conference Tage der Kommunikation Giornate della comunicazione

enjoyevents

23.04. Rovinj, Teatro Gandusio, 20h

SHAKEspeare na Exit Kazališna predstava/Theater play

Theatervorstellung/Spettacolo teatrale

23. - 25.04. Rovinj, MMC

7. Etnofilm - Međunarodni festival etnografskog filma / International ethno film festival / Internationaler

Ethnographischer Filmfestival / Festival internazionale del film etnografico

24. - 26.04. Rovinj, Gradsko središte

Popolana - Sportsko-rekreativna mani- festacija / Recreational sports event Sport- und Freizeitveranstaltung Manifestazione sportivo-ricreativa

07. - 09.05. Rovinj, MMC

Exhibition: Rovinj Photo Days

07. - 10.05. Rovinj

55. festival hrvatskih kazališnih amatera / Croatian Amateur Theatre Festival / Festival des kroatischen

Amateuretheater / Festival dei dilet- tanti teatrali croati

07. - 10.05. Rovinj

FAKS Plays - Međunarodni festival

puhačkih orkestra / International festi- val of wind orchestras / Internationales Festival der Blasorchester / Festival internazionale delle orchestre a fiati

13.05. Rovinj, MMC

Glazbeni poučak / Music Lesson

Bildungskonzert / Teorema musicale

15. - 17.05. Rovinj, Gradsko središte

12. Histria Classic

Old-timer race and exhibition

15.05. Rovinj, Zavičajni muzej

Luka Veštar: Der Hafen von Veštar Archaeological exhibition and book

promotion

22.05. Rovinj

Rovinj Jazz Festival: David Murray

27.

100. sjednica UNWTO-a

UNWTO Conference / Konferenz Conferenza della UNWTO

28.

FAKS sings Međunarodni festival zborova International choir festival Internation-

ales Chorfestival

Festival internazionale dei cori

29.05.

Exhibition: Josip Broz Tito

30.

Red Bull Air Race 2015