Sie sind auf Seite 1von 6

TNVS Application Process and Requirements (PA to CPC)

Step by Step Guide for TNVS Application

To process the TNVS Accreditation on your own, please follow the steps below:

SUBJECT TO CHANGE BASED ON LTFRB INSTRUCTIONS

Step 1. Document Preparation

Kailangan kumpletuhin ng aplikante ng CPC ang mga requirements para sa CPC.

All CPC requirements must be completed by the Applicant.

TNVS Requirements upon Filing of Application:

1. Apat na kopya (4) ng Verified Application alleging proof of citizenship and financial capacity with
annexes and Verification and Certification of Non-Forum Shopping

2. Proof of Filipino Citizenship (any of the following)

Authenticated Birth Certificate from Philippine Statistics Authority, valid Philippine Passport, Voter's ID,
Marriage Certificate

3. LTO OR/CR of authorized unit/s with year model in the name of the applicant

ang sasakyan ay hindi dapat lalampas sa edad na 3 years old mula sa year of manufacture

Para sa mga kasalukuyang pumapasada na ang date of manufacture ay 2014 o mas maaga, at sila ay
kasama sa Final Masterlist. Ang mga operators ay pahihintulutan na mabigyan ng CPC kapag ang mga ito
ay pumasa sa Motor Vehicle Inspection System or MVIS
4. Operators’ Data Sheet with complete details, latest picture and valid Driver's License/s of authorized
driver/s

5. Government Issued ID with picture

Paalala: Siguraduhin na ang mga requirements ay sunod-sunod at naka-fasterner sa long orange folder.

Step 2. Application Submission to LTFRB

Pumunta sa LTFRB para ibigay ang requirements at i-claim ang receiving copy ng application kung saan
ilalagay ng LTFRB ang case number. Siguraduhin na ang mga requirements ay sunod-sunod at naka-
fastener sa long orange folder.

Step 3. Proceed to Grab Driver Center for Case Number Registration

Pumunta sa Grab Driver Center para i-report ang case number.

Step 4. Proceed to PAMI or SCCI for Insurance

Dala ang receiving copy ng application na may case number, kumuha ng passenger insurance sa PAMI or
SCCI. Pumunta sa opisina ng PAMI o SCCI sa Prima Building, 16 East Avenue Corner Magalang Street,
Pinyahan, Quezon City.

Sedan/Hatchback: P1,479

AUV/Wagon: P1,729

Step 5. Issuance of Provisional Authority by the LTFRB


After 20 working days, pumunta sa Public Assistance Office para makakuha ng Transmittal.

Requirements:

1. Photocopy ng Application Form kalakip ang Official Receipt mula sa LTFRB at case number.

2. Photocopy ng Government ID ng Applicant

3. PAMI

Pagkatapos makuha ang Transmittal, mag-tungo sa 2nd floor Legal Division para i-claim ang Notice of
Hearing at Provisional Authority (PA). Matapos i-claim ang Notice of Hearing at PA, mag-tungo sa Grab
Booth para mag-request ng Certificate of Good Standing at Endorsement letter para sa publication.

Step 6. Publication of Notice of Hearing (NOH)

Pumunta sa Publisher with the endorsement letter at ipa-publish ang Notice of Hearing. Siguraduhing ito
ay naka publish limang (5) araw bago ang hearing. Maaaring sumangguni sa Grab tungkol sa mga
publisher na maaaring magbigay ng kanilang serbisyo sa kabayarang sapat lamang.

Step 7. CPC Hearing

Kailangan maghanda ng partner ng Formal Offer of Evidence (FOE) kung saan nakapaloob lahat ng
requirements ng LTFRB bago ang scheduled CPC hearing. Kinakailangan umattend ng partner sa CPC
hearing at ipresenta ang mga original copies ng mga dokumento at requirements.

1. Affidavit
2. *Affidavit of Publication

3. *Clipping of Newspaper

4. Certificate of Accreditation and Good Standing

5. Passenger Insurance Policy (PAMI)

6. Birth Certificate/Philippine Passport

7. BIR Certificate of Registration (BIR Form 2303)

8. Proof of Financial Capability

a.Certified True Copy of latest Income Tax Return received by the BIR or BIR Form 2316 or

b. Proof of Bank Deposit in the amount of Php50,000.00

9. DTI Registration

10. Affidavit of Proof of Existence and Sufficiency of Garage under the name of the applicant

a. Location Map

b. Dimension of Garage
c. If the applicant is the owner of garage, Transfer Certificate of Title (TCT)/Tax Declaration in the name of
the applicant; if not, notarized Contract of Lease/Authority to use with TCT of Lessor

d. LGU Zoning Certificate for the location of the garage for three (3) units

e. If the applicant is renting, Contract of Lease or Authority to use Parking with TCT

11. Operator's Data Sheet

12. Photocopy of Driver’s License for Driver

13. NBI and Police Clearance for Driver

14. OR/CR of vehicle

OR/CR must be accompanied by the financing institution's certificate that the original copy of the OR/CR
is in its custody because of the loan and mortgage agreement between the financial institution and the
applicant. Certified True Copy of OR/CR from the bank, Certificate of Auto Loan)

15. 5R Photograph of units subject of the application (Front, back, and sides of the vehicles)

Note: Photo should include the front page of a newspaper to show the date when the pictures were
taken.

16. Scanned documents saved in Compact Disc (CD)

Step 8. Issuance of Certificate of Public Convenience (CPC) and new TNVS sticker
Ilalabas na ang CPC at kakabitan ang sasakyan ng bagong TNVS sticker.