Sie sind auf Seite 1von 2

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Botosani str. Ion Pillat nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 710326 jud. BOTOSANI tel. 0231515158

c.f. RO4013062

r.c. J07/555/1993 Capital social 5000000

REGISTRU JURNAL

Nr.

Cont

Cont

crt.

Data

Explicatie

Nr. doc

debitor

creditor

Debit

Credit

Tip

1 FURNIZORI DE IMOBILIZARI

01.05.2018

%

404

22 389.85

22 389.85 Preluare

01.05.2018

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)

2131

18 815.00

18 815.00

Preluare

01.05.2018

TVA DEDUCTIBILA

4426

3 574.85

3 574.85

Preluare

Total pe 01.05.2018

22 389.85

22 389.85

2 02.05.2018

%

2131

7 500.00

7 500.00 Preluare

02.05.2018

AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

2813

5 250.00

5 250.00

Preluare

02.05.2018

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL

6583

2 250.00

2 250.00

Preluare

3 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

02.05.2018

6588

%

2 500.00

2 500.00

Preluare

02.05.2018

COMBUSTIBILI

3022

500.00

500.00 Preluare

02.05.2018

FURNIZORI

401

700.00

700.00 Preluare

02.05.2018

PERSONAL - SALARII DATORATE

 

421

600.00

600.00 Preluare

02.05.2018

ASIGURARI

SOCIALE

431

200.00

200.00 Preluare

02.05.2018

AJUTOR DE SOMAJ

 

437

500.00

500.00 Preluare

4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

02.05.2018

3024

7588

1 000.00

1 000.00 Preluare

Total pe 02.05.2018

11 000.00

11 000.00

5 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

03.05.2018

205

167

45 000.00

45 000.00

Preluare

6 CONTURI LA BANCA IN LEI

03.05.2018

167

5121

187.50

187.50 Preluare

7 AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE

03.05.2018

681

2805

187.50

187.50

Preluare

8 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE

03.05.2018

2805

205

45 000.00

45 000.00

Preluare

 

Total pe 03.05.2018

90 375.00

90 375.00

9 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)

05.05.2018

%

2131

317.00

317.00

Preluare

05.05.2018

AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

2813

60.23

60.23

Preluare

05.05.2018

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL

6583

256.77

256.77

Preluare

10 ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL

05.05.2018

4282

%

119.00

119.00

Preluare

05.05.2018

VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

7581

100.00

100.00

Preluare

05.05.2018

TVA COLECTATA

4427

19.00

19.00 Preluare

11 ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL

05.05.2018

5311

4282

119.00

119.00

Preluare

 

Total pe 05.05.2018

555.00

555.00

12 07.05.2018 CONTURI LA BANCA IN LEI

404

5121

22 389.85

22 389.85 Preluare

Total pe 07.05.2018

22 389.85

22 389.85

13 08.05.2018 FURNIZORI DE IMOBILIZARI

208

404

1 000.00

1 000.00 Preluare

14 08.05.2018 AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

6811

2808

500.00

500.00 Preluare

15 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

08.05.2018

%

208

1 000.00

1 000.00

Preluare

08.05.2018

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

2808

500.00

500.00 Preluare

08.05.2018

ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

621

500.00

500.00

Preluare

Total pe 08.05.2018

2 500.00

2 500.00

16 09.05.2018 CONTURI LA BANCA IN LEI

404

5121

1 000.00

1 000.00 Preluare

Total pe 09.05.2018

1 000.00

1 000.00

17 PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR

12.05.2018

205

4754

5 000.00

5 000.00

Preluare

Total pe 12.05.2018

5 000.00

5 000.00

18 VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE

14.05.2018

2112

722

1 000.00

1 000.00

Preluare

19 AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

14.05.2018

6811

281

500.00

500.00

Preluare

20 14.05.2018 AMENAJARI DE TERENURI

281

2112

1 000.00

1 000.00 Preluare

Total pe 14.05.2018

2 500.00

2 500.00

Pagina 1/2 SAGA C

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Botosani str. Ion Pillat nr. 18 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 710326 jud. BOTOSANI tel. 0231515158

c.f. RO4013062

r.c. J07/555/1993 Capital social 5000000

REGISTRU JURNAL

Nr.

Cont

Cont

crt.

Data

Explicatie

Nr. doc

debitor

creditor

Debit

Credit

Tip

21 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

15.05.2018

1012

456

12 000.00

12 000.00 Preluare

22 TERENURI

15.05.2018

456

2111

7 000.00

7 000.00 Preluare

23 CONTURI LA BANCA IN LEI

15.05.2018

456

5121

5 000.00

5 000.00 Preluare

Total pe 15.05.2018

24 000.00

24 000.00

24 DONATII PENTRU INVESTITII

17.05.2018

2131

4753

319.00

319.00 Preluare

25 AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

17.05.2018

6811

2813

66.45

66.45

Preluare

26

17.05.2018

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)

2813

2131

319.00

319.00

Preluare

Total pe 17.05.2018

704.45

704.45

27

18.05.2018

CLIENTI

4111

%

3 570.00

3 570.00 Preluare

18.05.2018

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

704

3 000.00

3 000.00 Preluare

18.05.2018

TVA COLECTATA

4427

570.00

570.00 Preluare

Total pe 18.05.2018

3 570.00

3 570.00

28 PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE

20.05.2018

6812

1513

100 000.00

100 000.00

Preluare

29 20.05.2018

MATERIALE AUXILIARE

611

3021

14 000.00

14 000.00 Preluare

30 20.05.2018

FURNIZORI

628

401

21 000.00

21 000.00 Preluare

31 20.05.2018

VEN. DIN PROVIZIOANE

1513

7812

300 000.00

300 000.00

Total pe 20.05.2018

435 000.00

435 000.00

32 21.05.2018

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)

%

2131

1 135.00

1 135.00

Preluare

 

21.05.2018

AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

2813

851.25

851.25

Preluare

21.05.2018

DONATII ACORDATE

6582

283.75

283.75 Preluare

 

Total pe 21.05.2018

1 135.00

1 135.00

33

22.05.2018

FURNIZORI

%

401

620.00

620.00 Preluare

22.05.2018

CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII

626

500.00

500.00

Preluare

22.05.2018

TVA DEDUCTIBILA

4426

120.00

120.00 Preluare

 

Total pe 22.05.2018

620.00

620.00

34

25.05.2018

TVA DEDUCTIBILA

%

4426

3 694.85

3 694.85 Preluare

25.05.2018

TVA COLECTATA

4427

589.00

589.00 Preluare

25.05.2018

TVA DE RECUPERAT

4424

3 105.85

3 105.85 Preluare

 

Total pe 25.05.2018

3 694.85

3 694.85

35

27.05.2018

PROFIT SI PIERDERE

121

%

140 044.47

140 044.47

Preluare

27.05.2018

CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE

611

14 000.00

14 000.00

Preluare

27.05.2018

CHELT. CU COLABORATORII

621

500.00

500.00 Preluare

27.05.2018

CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII

626

500.00

500.00

Preluare

27.05.2018

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

628

21 000.00

21 000.00

Preluare

27.05.2018

DONATII ACORDATE

6582

283.75

283.75 Preluare

27.05.2018

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL

6583

2 506.77

2 506.77

Preluare

27.05.2018

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

6811

1 253.95

1 253.95

Preluare

27.05.2018

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE

6812

100 000.00

100 000.00

Preluare

36

27.05.2018

PROFIT SI PIERDERE

%

121

304 100.00

304 100.00 Preluare

27.05.2018

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

704

3 000.00

3 000.00 Preluare

27.05.2018

VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

7581

100.00

100.00

Preluare

27.05.2018

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

7588

1 000.00

1 000.00 Preluare

27.05.2018

VEN. DIN PROVIZIOANE

7812

300 000.00

300 000.00 Preluare

Pagina 2/2 SAGA C

Total pe 27.05.2018

444 144.47

444 144.47

Total luna

5

1 070 578.47

1 070 578.47

 

Intocmit