Sie sind auf Seite 1von 24

KAPITA SELEKTA KIMIA SEKOLAH MENENGAH 2

Dosen pengampu : Drs. Eko Budi Susatyo, M.Si

Nama Kelompok :

1. Zuyyina Hasanati 4301416039


2. Astafiq Fahmi 4301416033
3. Rosika Harmiasri 4301417025
4. Siti Nurfaijah 4301416026
5. Zaqiatul Mudhakiyah 4301416016

TUGAS : Mencari batas maksimum dengan penambahan sedikit asam dan sedikit basa

pada larutan penyangga

Soal : Sebanyak 20 ml larutan 1 M KOH direaksikan dengan 25 ml larutan


CH3COOH (ka=10-5) yang mempunyai konsentrasi sebesar 1M. Tentukan
pH larutan setiap penambahan 1ml asam agar larutan dapat dikatakan
sebagai larutan penyangga
JAWABAN :

1) Menggunakan Pendekatan Asam


Volume
No Volume KOH pH
CH3COOH
1. 20 ml 25 ml 5.60
2. 20 ml 26 ml 5.52
3. 20 ml 27 ml 5.45
4. 20 ml 28 ml 5.39
5. 20 ml 29 ml 5.34
6. 20 ml 30 ml 5.30
7. 20 ml 31 ml 5.25
8. 20 ml 32 ml 5.22
9. 20 ml 33 ml 5.18
10. 20 ml 34 ml 5.15
11. 20 ml 35 ml 5.12
12. 20 ml 36 ml 5.09
13. 20 ml 37 ml 5.07
14. 20 ml 38 ml 5.04
15. 20 ml 39 ml 5.02
16. 20 ml 40 ml 5
17. 20 ml 41 ml 4.97
18. 20 ml 42 ml 4.95
19. 20 ml 43 ml 4.93
20. 20 ml 44 ml 4.92
21. 20 ml 45 ml 4.90
22. 20 ml 46 ml 4.88
23. 20 ml 47 ml 4.86
24. 20 ml 48 ml 4.85
25. 20 ml 49 ml 4.83
26. 20 ml 50 ml 4.82
27. 20 ml 51 ml 4.80
28. 20 ml 52 ml 4.79
29. 20 ml 53 ml 4.78
30. 20 ml 54 ml 4.77
31. 20 ml 55 ml 4.76
32. 20 ml 56 ml 4.91
33. 20 ml 57 ml 4.89
34 20 ml 58 ml 4.87
35 20 ml 59 ml 4.86
36 20 ml 60 ml 4.85
37 20 ml 61 ml 4.84
38 20 ml 62 ml 4.82
39 20 ml 63 ml 4.81
40 20 ml 64 ml 4.80
41 20 ml 65 ml 4.79
42 20 ml 66 ml 4.78
43 20 ml 67 ml 4.77
Perhitungan : 44 20 ml 68 ml 4.76
45 20 ml 69 ml 4.75
46 20 ml 70 ml 4.74
47 20 ml 71 ml 4.73
48 20 ml 72 ml 4.72
49 20 ml 73 ml 4.71
50 20 ml 74 ml 4.70
51 20 ml 75 ml 4.69
1) 20 ml 1M Larutan KOH dan 25 ml 1M Larutan CH3COOH
KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 25 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 5 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
5
= 10-5 pH = – log 0.25 x 10-5
20
= 0.25 x 10-5 pH = 5 – log 0.25
pH = 5,60

2) 20 ml 1M Larutan KOH dan 26 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 26 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 6 mmol 20 mmol 20 mmol

mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
6
= 10-5 pH = – log 0.3 x 10-5
20
= 0.3 x 10-5 pH = 5 – log 0.3
pH = 5,52

3) 20 ml 1M Larutan KOH dan 27 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 27 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 7 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
7
= 10-5 pH = – log 0.35 x 10-5
20
= 0.35 x 10-5 pH = 5 – log 0.35
pH = 5,45

4) l 1M Larutan KOH dan 28 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 28 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 8 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
8
= 10-5 pH = – log 0.4 x 10-5
20
= 0.4 x 10-5 pH = 5 – log 0.4
pH = 5,39

5) 20 ml 1M Larutan KOH dan 29 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 29 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 9 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
9
= 10-5 pH = – log 0.45 x 10-5
20
= 0.45 x 10-5 pH = 5 – log 0.45
pH = 5,34

6) 20 ml 1M Larutan KOH dan 30 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 30 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 10 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
10
= 10-5 pH = – log 0.5 x 10-5
20
= 0.5 x 10-5 pH = 5 – log 0.5
pH = 5,30

7) 20 ml 1M Larutan KOH dan 31 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 31 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 11 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
11
= 10-5 pH = – log 0.55 x 10-5
20
= 0.55 x 10-5 pH = 5 – log 0.55
pH = 5,25

8) 20 ml 1M Larutan KOH dan 32 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 32 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 12 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
12
= 10-5 pH = – log 0.6 x 10-5
20
= 0.6 x 10-5 pH = 5 – log 0.6
pH = 5,22

9) 20 ml 1M Larutan KOH dan 33 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 33 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 13 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
13
= 10-5 pH = – log 0.65 x 10-5
20
= 0.65 x 10-5 pH = 5 – log 0.65
pH = 5,18

10) 20 ml 1M Larutan KOH dan 34 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 34 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 14 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
14
= 10-5 pH = – log 0.7 x 10-5
20
= 0.7 x 10-5 pH = 5 – log 0.7
pH = 5,15

11) 20 ml 1M Larutan KOH dan 35 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 35 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 15 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
15
= 10-5 pH = – log 0.75 x 10-5
20
= 0.75 x 10-5 pH = 5 – log 0.75
pH = 5,12

12) 20 ml 1M Larutan KOH dan 36 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 36 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 16 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
16
= 10-5 pH = – log 0.8 x 10-5
20
= 0.8 x 10-5 pH = 5 – log 0.8
pH = 5,09

13) 20 ml 1M Larutan KOH dan 37 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 37 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 17 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
17
= 10-5 pH = – log 0.85 x 10-5
20
= 0.85 x 10-5 pH = 5 – log 0.85
pH = 5,07

14) 20 ml 1M Larutan KOH dan 38 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 38 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 18 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
18
= 10-5 pH = – log 0.9 x 10-5
20
= 0.9 x 10-5 pH = 5 – log 0.9
pH = 5,4
15) 20 ml 1M Larutan KOH dan 39 ml 1M Larutan CH3COOH
KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 39 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 19 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
19
= 10-5 pH = – log 0.95 x 10-5
20
= 0.95 x 10-5 pH = 5 – log 0.95
pH = 5,02

16) 20 ml 1M Larutan KOH dan 40 ml 1M Larutan CH3COOH


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 20 mmol 40 mmol – –
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S – 20 mmol 20 mmol 20 mmol
mol Asam
[H+] ¿ ka pH = – log [H+]
mol Basa Konjugasi
20
= 10-5 pH = – log10-5
20
-5
= 10 pH =5

17) 20 ml larutan 1M KOH , 41 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

M 20 41 - -

R 20 20 20 20

S - 21 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 21/20 = -log 1,05 . 10-5

= 1,05 . 10-5 = 5 –log 1,05

= 4,97

18) 20 ml larutan 1M KOH , 42 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 42 - -

r 20 20 20 20

s - 22 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 22/20 = -log 1,1 . 10-5

= 1,1 . 10-5 = 5 –log 1,1

= 4,95

19) 20 ml larutan 1M KOH , 43 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O


m 20 43 - -

r 20 20 20 20

s - 23 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 23/20 = -log 1,1 . 10-5

= 1,15 . 10-5 = 5 –log 1,15

= 4,93

20) 20 ml larutan 1M KOH , 44 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 44 - -

r 20 20 20 20

s - 24 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 24/20 = -log 1,2 . 10-5

= 1,2 . 10-5 = 5 –log 1,2

= 4,92

21) 20 ml larutan 1M KOH , 45 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 45 - -

r 20 20 20 20

s - 25 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 25/20 = -log 1,25 . 10-5

= 1,25 . 10-5 = 5 –log 1,25

= 4,90
22) 20 ml larutan 1M KOH , 46 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 46 - -

r 20 20 20 20

s - 26 20 20

[H+] = Ka. mol asam/ mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 26/20 = -log 1,3 . 10-5

= 1,3 . 10-5 = 5 –log 1,3

= 4,88

23) 20 ml larutan 1M KOH , 47 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 47 - -

r 20 20 20 20

s - 27 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 27/20 = -log 1,35 . 10-5

= 1,35 . 10-5 = 5 –log 1,35

= 4,86

24) 20 ml larutan 1M KOH , 48 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 48 - -

r 20 20 20 20

s - 28 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+]

= 10-5. 28/20 = -log 1,4 . 10-5


= 1,4 . 10-5 = 5 –log 1,4

= 4,85

25) 20 ml larutan 1M KOH , 49 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 49 - -

r 20 20 20 20

s - 29 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+]

= 10-5. 29/20 = -log 1,45 . 10-5

= 1,45 . 10-5 = 5 –log 1,45

= 4,83

26) 20 ml larutan 1M KOH , 50 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 50 - -

r 20 20 20 20

s - 30 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+]

= 10-5. 30/20 = -log 1,5 . 10-5

= 1,5 . 10-5 = 5 –log 1,5

= 4,82

27) 20 ml larutan 1M KOH , 51 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 51 - -

r 20 20 20 20

s - 31 20 20
[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+]

= 10-5. 31/20 = -log 1,55 . 10-5

= 1,55 . 10-5 = 5 –log 1,55

= 4,80

28) 20 ml larutan 1M KOH , 52 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 52 - -

r 20 20 20 20

s - 32 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+

= 10-5. 32/20 = -log 1,6 . 10-5

= 1,6 . 10-5 = 5 –log 1,6

= 4,79

29) 20 ml larutan 1M KOH , 53 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 53 - -

r 20 20 20 20

s - 33 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH= -log [H+]

= 10-5. 33/20 = -log 1,65 . 10-5

= 1,65 . 10-5 = 5 –log 1,6

= 4,78

30) 20 ml larutan 1M KOH , 54 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 54 - -
r 20 20 20 20

s - 34 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 34/20 = -log 1,7 . 10-5

= 1,7 . 10-5 = 5 –log 1,7

= 4,77

31) 20 ml larutan 1M KOH , 55 ml larutan 1M CH3COOH

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

m 20 55 - -

r 20 20 20 20

s - 35 20 20

[H+] = Ka. mol asam/mol basa konjugasi pH = -log [H+]

= 10-5. 35/20 = -log 1,75 . 10-5

= 1,75 . 10-5 = 5 –log 1,75

= 4,76

32) 25 mL KOH 1 M dan 56 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 56
R 25 25 25 25
S 0 31 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 31/25
= 1,24 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,24
= 4,91

33) 25 mL KOH 1 M dan 57 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 57
R 25 25 25 25
S 0 32 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 32/25
= 1,28 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,28
= 4,89

34) 25 mL KOH 1 M dan 58 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 58
R 25 25 25 25
S 0 33 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 33/25
= 1,32 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,32
= 4,87

35) 25 mL KOH 1 M dan 59 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 59
R 25 25 25 25
S 0 34 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 34/25
= 1,36 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,36
= 4,86

36) 25 mL KOH 1 M dan 60 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 60
R 25 25 25 25
S 0 35 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 35/25
= 1,40 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,40
= 4,85
37) 25 mL KOH 1 M dan 61 mL CH3COOH 1M
KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 61
R 25 25 25 25
S 0 36 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 36/25
= 1,44 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,44
= 4,84

38) 25 mL KOH 1 M dan 62 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 62
R 25 25 25 25
S 0 37 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 37/25
= 1,48 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,48
= 4,82

39) 25 mL KOH 1 M dan 63 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 63
R 25 25 25 25
S 0 38 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 38/25
= 1,52 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,52
= 4,81

40) 25 mL KOH 1 M dan 64 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 64
R 25 25 25 25
S 0 39 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 39/25
= 1,56 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,56
= 4,80

41) 25 mL KOH 1 M dan 65 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 65
R 25 25 25 25
S 0 40 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 40/25
= 1,60 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,60
= 4,79

42) 25 mL KOH 1 M dan 66 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 66
R 25 25 25 25
S 0 41 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 41/25
= 1,64 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,64
= 4,78

43) 25 mL KOH 1 M dan 67 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 67
R 25 25 25 25
S 0 42 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 42/25
= 1,68 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,68
= 4,77

44) 25 mL KOH 1 M dan 68 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 68
R 25 25 25 25
S 0 43 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 43/25
= 1,72 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,72
= 4,76

45) 25 mL KOH 1 M dan 69 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 69
R 25 25 25 25
S 0 44 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 44/25
= 1,76 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,76
= 4,75

46) 25 mL KOH 1 M dan 70 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 70
R 25 25 25 25
S 0 45 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 45/25
= 1,80 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,80
= 4,74

47) 25 mL KOH 1 M dan 71 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 71
R 25 25 25 25
S 0 46 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 46/25
= 1,84 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,84
= 4,73
48) 25 mL KOH 1 M dan 72 mL CH3COOH 1M
KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 72
R 25 25 25 25
S 0 47 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 47/25
= 1,88 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,88
= 4,72

49) 25 mL KOH 1 M dan 73 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 73
R 25 25 25 25
S 0 48 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 48/25
= 1,92 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,92
= 4,71

50) 25 mL KOH 1 M dan 74 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 74
R 25 25 25 25
S 0 49 25 25

[H+] = ka . mmol asam/mmol basa


= 10-5 . 49/25
= 1,96 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 1,96
= 4,70

51) 25 mL KOH 1 M dan 75 mL CH3COOH 1M


KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
M 25 75
R 25 25 25 25
S 0 50 25 25
[H+] = ka . mmol asam/mmol basa
= 10-5 . 50/25
= 2 . 10-5
PH = -log [H+]
= 5 – log 2
= 4,69

2) Menggunakan pendekatan basa

Volume
No Volume KOH pH
CH3COOH
1. 20 ml 25 ml 5.12
2. 21 ml 25 ml 5.72
3. 22 ml 25 ml 5.87
4. 23 ml 25 ml 6.06
5. 24 ml 25 ml 6.38
6. 24.1 ml 25 ml 6.43
7. 24.2 ml 25 ml 6.48
8. 24.3 ml 25 ml 6.54
9. 24.4 ml 25 ml 6.61
10. 24.5 ml 25 ml 6.69
11. 24.6 ml 25 ml 6.79
12. 24.7 ml 25 ml 6.92
13. 24.8 ml 25 ml 7.09
14. 24.9 ml 25 ml 7.39

PERHITUNGAN :

1) 25 ml 1M CH3COOH dan 20 ml 1M KOH


CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O
M 25 mmol 20 mmol - -
R 20 mmol 20 mmol 20 mmol 20 mmol
S 15 mmol - 20 mmol 20 mmol
mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B
15
= 10-5 pH = -log 0.75 x 10-5
20
= 0.75 x 10-5 pH = 5-log 0.75
pH = 5,12
2) 25 ml 1M CH3COOH dan 21 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 21 mmol - -
R 21 mmol 21 mmol 21 mmol 21 mmol

S 4 mmol - 21 mmol 21 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

4
= 10-5 pH = -log 0.19 x 10-5
21

= 0.19 x 10-5 pH = 5-log 0.19

pH = 5,72

3) 25 ml 1M CH3COOH dan 22 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 22 mmol - -

R 22 mmol 22 mmol 22 mmol 22 mmol

S 3 mmol - 22 mmol 22 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

3
= 10-5 pH = -log 0.136 x 10-5
22

= 0.136 x 10-5 pH = 5-log 0.136

pH = 5,87

4) 25 ml 1M CH3COOH dan 23 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 23 mmol - -

R 23 mmol 23 mmol 23 mmol 23 mmol

S 2 mmol - 23 mmol 23 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

2
= 10-5 pH = -log 0.087 x 10-5
23
= 0.087 x 10-5 pH = 5-log 0.087

pH = 6.06

5) 25 ml 1M CH3COOH dan 24 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24 mmol - -

R 24 mmol 24 mmol 24 mmol 24 mmol

S 1 mmol - 24 mmol 24 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

1
= 10-5 pH = -log 0.04 x 10-5
24

= 0.04 x 10-5 pH = 5-log 0.04

pH = 6.38

6) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.1 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25mmol 24.1mmol - -

R 24.1mmol 24.1mmol 24.1mmol 24.1mmol

S 0.9 mmol - 24.1mmol 24.1mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0.9
= 10-5 pH = -log 0.037 x 10-5
24.1

= 0.037 x 10-5 pH = 5-log 0.037

pH = 6,43

7) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.2 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25mmol 24.2mmol - -
R 24.2mmol 24.2mmol 24.2mmol 24.2mmol

S 0.8 mmol - 24.2mmol 24.2mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0.8
= 10-5 pH = -log 0.03 x 10-5
24.2

= 0.03 x 10-5 pH = 5-log 0.03

pH = 6,48

8) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.3 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25mmol 24.3mmol - -

R 24.3mmol 24.3mmol 24.3mmol 24.3mmol

S 0.7 mmol - 24.3mmol 24.3mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0.7
= 10-5 pH = -log 0.028 x 10-5
24.3

= 0.028 x 10-5 pH = 5-log 0.028

pH = 6,54

9) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.4 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,4 mmol - -

R 24,4mmol 24,4 mmol 24,4mmol 24,4mmol

S 0,6mmol - 24,4mmol 24,4mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0,6
= 10-5 pH = -log 0.024 x 10-5
24,4
= 0.024 x 10-5 pH = 5-log 0.024

pH = 6.61

10) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.5 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,5 mmol - -

R 24,5mmol 24,5 mmol 24,5mmol 24,5mmol

S 0,5mmol - 24,5mmol 24,5mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0,5
= 10-5 pH = -log 0.020 x 10-5
24,5

= 0.020 x 10-5 pH = 5-log 0.020

pH = 6.69

11) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.6 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,6 mmol - -

R 24,6mmol 24,6 mmol 24,6mmol 24,6mmol

S 0,4mmol - 24,6mmol 24,6mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0,4
= 10-5 pH = -log 0.016 x 10-5
24,6

= 0.016 x 10-5 pH = 5-log 0.016

pH = 6.79

12) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.7 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,7 mmol - -


R 24,7 mmol 24,7 mmol 24,7mmol 24,7mmol

S 0,3 mmol - 24,7mmol 24,7mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0,3
= 10-5 pH = -log 0.012 x 10-5
24,7

= 0.012 x 10-5 pH = 5-log 0.012

pH = 6.92

13) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.8 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,8 mmol - -

R 24,8 mmol 24,8 mmol 24,8 mmol 24,8mmol

S 0,2 mmol - 24,8 mmol 24,8 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B

0,2
= 10-5 pH = -log 8.06 x 10-8
24,8

= 8.06 x 10-8 pH = 8-log 8.06

pH = 7.09

14) 25 ml 1M CH3COOH dan 24.9 ml 1M KOH

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

M 25 mmol 24,9 mmol - -

R 24,9 mmol 24,9 mmol 24,9 mmol 24,9mmol

S 0,1 mmol - 24,9 mmol 24,9 mmol

mol A
[H+] ¿ ka pH = -log [H+]
mol B
0,1
= 10-5 pH = -log 4.01 x 10-8
24,9

= 4.01 x 10-8 pH = 8-log 4.01

pH = 7.39