You are on page 1of 3

1. Anong mga hayop ang inyong inaalagaan ?

Pusa,aso,at manok

2. Ano-ano ang kailangan sa pag-aalaga ng mga hayop ?


Kailangan pakainin,paliguan,at alagaang ng mabuti

3. Ano ang mga kapakinabangan sa pag-aalaga ng mga hayop ?


Manok- pangulam
Pusa- manghuli ng daga
Aso- taga-bantay

4. Ano-ano ang naging suliranin sa pag-aalaga ng mga hayop ?


Kapag mabisi tayo sa trabaho hindi sila mapansin

5. Paano mahihikayat ang mga tao na mag-alaga rin ng hayop ?


Turuan sila para may alam sila sa paraan ng pag-aalaga

6. Gaano kalaki ang inyong naging puhunan sa hanapbuhay o negosyong ito ?


Kunti lang

7. Alin sa mga alagang hayop ang madaling alagaan ? Ang mahirap alagaan at bakit ?
A. MANOK-dahil magpakain hindi sila maarte
B. PUSA-dahil mag tago lang sila at kapag nagugutom sila babalik sila sa bahay at kakain
C. ASO –maingay kapag nagugutom

8. Alin sa mga hayop ang madaling pagkakitaan at hindi gaanong nangangailanga ng malaking
puhunan ?

MANOK