Sie sind auf Seite 1von 42

Državna matura iz matematike

OSNOVNA RAZINA
NI 2006., 2007., 2008. , PROBNA I OGLEDNA MATURA 2009.
Zadatci prema obrazovnim ishodima
izvor: ncvvo.hr
priprema: mojamatura.net

Brojevi i algebra – 1.dio


Skupovi brojeva N, Z, Q i R
- razlikovati skupove N, Z, Q i R (poznavati termine: prirodan, cijeli,
racionalan, iracionalan i realan broj te razlikovati navedene brojeve)
Probna matura 2009.
1.

- uspoređivati brojeve
Primjer ispita 2009.
2.

Primjer ispita 2009.


3.

NI 2006. za gimnazije OJK


4.
- prepoznati i rabiti oznake intervala
NI 2006. za gimnazije OJK
5.

NI 2007. za strukovne škole


6.

Nacionalni ispit 2008.


7.

- zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome


pravcu
Primjer ispita 2009.
8.
Nacionalni ispit 2008.
9.

Elementarno računanje
- zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati
apsolutne vrijednosti

Probna matura 2009.


10.

Primjer ispita 2009.


11.

Nacionalni ispit 2008.


12.

NI 2007. za strukovne škole


13.
NI 2007. za strukovne škole
14.

Probna matura 2009.


15.

Probna matura 2009.


16.

Primjer ispita 2009.


17.
NI 2006. za gimnazije OJK
18.

NI 2006. za gimnazije OJK


19.

- zaokruživati brojeve
- rabiti džepno računalo
Nacionalni ispit 2008.
20.

Nacionalni ispit 2008.


21.
Postotci i omjeri
- rabiti postotke
NI 2007. za strukovne škole
22.

Probna matura 2009.


23.

Primjer ispita 2009.


24.

Probna matura 2009.


25.

Primjer ispita 2009.


26.
Nacionalni ispit 2008.
27.

Nacionalni ispit 2008.


28.

NI 2007. za strukovne škole


29.

Probna matura 2009.


30.

- rabiti omjere
Probna matura 2009.
31.
Probna matura 2009.
32.

Primjer ispita 2009.


33.

Nacionalni ispit 2008.


34.

Nacionalni ispit 2008.


35.

Algebarski izrazi i algebarski razlomci


- rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata
NI 2006. za gimnazije OJK
36.
Probna matura 2009.
37.

Nacionalni ispit 2008.


38.

Primjer ispita 2009.


39.

NI 2007. za strukovne škole


40.

Primjer ispita 2009.


41.

NI 2007. za strukovne škole


42.
- zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke
NI 2006. za gimnazije OJK
43.

Probna matura 2009.


44.

Primjer ispita 2009.


45.

Nacionalni ispit 2008.


46.

NI 2007. za strukovne škole


47.

- iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih


Probna matura 2009.
48.
Primjer ispita 2009.
49.

Nacionalni ispit 2008.


50.

NI 2007. za strukovne škole


51.

NI 2007. za strukovne škole


52.
NI 2006. za gimnazije OJK
53.

Mjerne jedinice
- računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac
Probna matura 2009.
54.

- pretvarati mjerne jedinice


Probna matura 2009.
55.

Nacionalni ispit 2008.


56.

Primjer ispita 2009.


57.
NI 2007. za strukovne škole
58.

Nacionalni ispit 2008.


59.

- rabiti mjerne jedinice u geometriji i zadatcima s tekstom


Primjer ispita 2009.
60.
FUNKCIJE – 2.dio
Linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10
- izračunati funkcijske vrijednosti
NI 2006. za gimnazije OJK
61.

- prikazati funkcije tablično


NI 2007. za strukovne škole
62.

NI 2007. za strukovne škole


63.

NI 2006. za gimnazije OJK


64.

- prikazati funkcije grafički


Probna matura 2009.
65.

Primjer ispita 2009.


66.

- interpretirati graf funkcije


Probna matura 2009.
67.

Nacionalni ispit 2008.


68.
- odrediti nultočke funkcije
Nacionalni ispit 2008.
69.

- odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima


NI 2007. za gimnazije
70.
NI 2006. za gimnazije OJK
71.
- iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju
Probna matura 2009.
72.

Probna matura 2009.


73.

NI 2007. za gimnazije
74.
Primjer ispita 2009.
75.

- za kvadratnu funkciju:
interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante
odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole
NI 2007. za gimnazije
76.
JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
Linearne jednadžbe i nejednadžbe
- rješavati linearne jednadžbe
Probna matura 2009.
77.

Primjer ispita 2009.


78.

NI 2007. za strukovne škole


79.

- rješavati linearne nejednadžbe


Probna matura 2009.
80.

Primjer ispita 2009.


81.

Nacionalni ispit 2008.


82.
NI 2007. za strukovne škole
83.

NI 2006. za gimnazije OJK


84.

Kvadratne jednadžbe
- rješavati kvadratne jednadžbe
Probna matura 2009.
85.

Nacionalni ispit 2008.


86.

Primjer ispita 2009.


87.
NI 2007. za gimnazije
88.

Nacionalni ispit 2008.


89.

NI 2006. za gimnazije OJK


90.

NI 2007. za gimnazije
91.

Jednostavnije eksponencijalne jednadžbe


- rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza
Probna matura 2009.
92.

Primjer ispita 2009.


93.
Jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi
- rješavati sustave algebarski i grafički
Probna matura 2009.
94.

Primjer ispita 2009.


95.

Nacionalni ispit 2008.


96.

NI 2007. za strukovne škole


97.
NI 2006. za gimnazije OJK
98.

Nacionalni ispit 2008.


99.

Probna matura 2009.


100.

Nacionalni ispit 2008.


101.

- interpretirati grafički prikaz jednadžbama


GEOMETRIJA
Elementarna geometrija likova u ravnini
- odrediti mjeru kuta
Probna matura 2009.
102.

NI 2007. za strukovne škole


103.

- razlikovati vrste trokuta


- rabiti poučke o sukladnosti trokuta
- rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat
NI 2007. za gimnazije
104.
- rabiti osnovna svojstva paralelograma
- rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga
- odrediti opseg i površinu
Probna matura 2009.
105.

Primjer ispita 2009.


106.

NI 2007. za strukovne škole


107.
Primjer ispita 2009.
108.

Nacionalni ispit 2008.


109.

Prizma, piramida, valjak, stožac, kugla


- skicirati geometrijska tijela
- prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu, pobočke (strane) i
plašt
- odrediti oplošje i obujam
Probna matura 2009.
110.

Primjer ispita 2009.


111.

Koordinatni sustav na pravcu i u ravnini


- prikazati točke u koordinatnome sustavu
NI 2007. za strukovne škole
112.
- očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu
Probna matura 2009.
113.
Primjer ispita 2009.
114.
Nacionalni ispit 2008.
115.
NI 2007. za strukovne škole
116.
NI 2006. za gimnazije OJK
117.

- izračunati udaljenost točaka


NI 2007. za strukovne škole
118.
Nacionalni ispit 2008.
119.

jednadžba pravca
- rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca
NI 2007. za strukovne škole
120.

Nacionalni ispit 2008.


121.

- odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera


- odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama
- rabiti uvjet usporednosti pravaca
MODELIRANJE
sva područja ispitivanja
- modelirati situacije rabeći:
brojeve, algebru, geometriju, funkcije, jednadžbe, nejednadžbe
Nacionalni ispit 2008.
122.

Primjer ispita 2009.


123.

Primjer ispita 2009.


124.
Probna matura 2009.
125.

NI 2007. za strukovne škole


126.

NI 2007. za gimnazije
127.
Nacionalni ispit 2008.
128.
NI 2007. za strukovne škole
129.
NI 2007. za gimnazije
130.
NI 2006. za gimnazije OJK
131.

NI 2006. za gimnazije OJK


132.

NI 2006. za gimnazije OJK


133.