You are on page 1of 1

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM FACULTY OF ISLAMIC CONTEMPORARY STUDIES

Ruj. Kami : FKI/LI/03 (01)


Tarikh : 26 Mac 2018

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JEMPOL


BANDAR SERI JEMPOL
72120 JEMPOL NEGERI SEMBILAN

Assalamualaikum wrm. wbt.,

Tuan/Puan,

PENOLAKAN TAWARAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dukacita dimaklumkan bahawa pelajar berikut terpaksa menolak tawaran untuk menjalani latihan
industri di organisasi syarikat tuan/puan :

Nama pelajar :
No. Matrik :
No. KP :
Program :

3. Untuk makluman tuan/puan, penolakan ini adalah kerana pelajar yang berkenaan di atas telah
mendapat tawaran penempatan di organisasi yang lain.

4. Sehubungan dengan itu, kami memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Semoga
usahasama ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan segala kerjasama yang diberikan didahului
dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"Ilmu dan Akhlak"

Saya yang menurut perintah

Penyelaras Data dan Latihan Industri

Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman, Malaysia