You are on page 1of 5

Skema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018.

TINGKATAN 4
Soalan Penyelesaian dan peraturan pemarkahan Markah

1 (a) Q
P
R
P1

(b)
Q
P
R R P2

3
3m + n = 3 atau setara K1
2. −2𝑛 = 6 K1
𝑚 = 2, 𝑛 = −3 N1,N1 4

2x2 + x -55 = 0 K1
3 (2x + 11)(x – 5) = 0 K1
11 N1
x = - 5 dan x = 5
x=5
N1 4
4x + 4y = 92 atau K1
4
2x = 16
N1
8 N1
15
Dilihat kerusi = 8 dan bangku =15 N1 4

1 K1
5 × 14 × 5 × 𝑡
3
1 22 K1
× × 72 × 5
2 7
1 1 22
× 14 × 5 × 𝑡 + × × 72 × 5 = 595𝑐𝑚3 K1
3 2 7

𝑡 =9 N1 4
(a) benar P1
6 (b) palsu P1
(c) Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2 atau setara P2
(d) 4 + 2(n-1) atau 2+2(n) atau setara K1
n = 1,2,3,... N1

6
(a) 𝑀 ∩ 𝑁′
7 (b) K1
𝜉
B
A 5 ●4 ●2
7 ●8 K1
9 ●6 K1
N1
NOTA: dilihat bentuk dapat K1
Dilihat 3 unsur pada persilangan set K1

(c) 4 + 2 + 5 + 3 + 16 atau setara K1


N1
30

Nota: 5 atau 16 atau 3 dilihat dapat K1 6

a) TPQ N1
8 b) 14 K1
tan 𝜃 = 7
N1 3
𝜃 = 63.43° atau 63° 26’

a) y+ 2(-1) = 3 atau setara K1


9 y= 5 N1

b) m=-2 K1
0 =-2(-1)+c K1
y= -2x-2 N1

pintasan–y =-2 N1 6

a) {3,5,9,13,21,33} K1
10 3
=4 N1
{3,9,21,33,42} K1
b) 5 N1
=8 K1
c) {3,5,9,13,21,33} N1
6 6
=8

11 (a) 22 12×100 K2
𝑥×2× × 12.5 = 1200 atau 22 atau setara
7 2× ×12.5
7
16 N1

Nota:
22
2× × 12.5 dilihat beri K1
7

22 1 22
× 492 − 4 × 2 × × 24.52 atau setara
7 7
(b)
3773 K2

Nota: N1
22 1 22
× 492 atau 2 × × 24.52 dilihat beri K1
7 7

6
a) 6,9 K1K1
12
Nota:
(1) Jika tidak dinyatakan, berikan K1K1 pada jadual @ jika
titik-titik ditanda dengan tepat pada grafnya @ lengkung
melalui tepat titik-titik itu.

b) Graf :

Paksi dilukis dengan arah yang betul, skala seragam K1


dalam −3 x 3 dan − 16 y 26.

6 titik dan 2 titik* diplot betul K2

Lengkung licin dan berterusan tanpa


bahagian lurus dan melalui 8 titik yang betul. N1

Nota:
(i) 6 @ 7 titik diplot betul, K1
(ii) Jika skala lain digunakan, tolak 1 markah daripada
markah KN yang diperoleh.
c)
(i) 5.5 y 6.5 P1
(ii) − 2⋅ 7 x − 2⋅ 5 P1

d) i) q= -3 P1
ii) 6 titik dan 1 titik* diplot betul K1
satu garis lurus dilukis berterusan melalui 7 titik yang betul K1

iii) − 2⋅45 x − 2.25 N1 12


a) (i) (-1, 5) P1
13 (ii) (3, 4) P1
(iii) (-3, 4) P1

b) (i) V = Pembesaran, K1
Faktor skala 2, pusat D (4, 1) N1N1
(ii) W = Putaran, K1
Pada pusat H (-2, 1), arah lawan jam, 90o N1N1

c) Luas DKJH = 22 x 12.7 K2


N1
= 50.8 unit2 12

14 Markah Kekerapan Titik Tengah


a)
Marks Frequency Midpoint
30 - 39 2 34.5

40 -49 5 44.5

50 - 59 8 54.5

60 - 69 6 64.5

70 -79 4 74.5

80 -89 3 84.5

90 - 99 2 94.5

Lajur markah: P1
Lajur kekerapan: P2
Lajur titik tengah: P1

Nota: Benarkan 2 kesalahan kekerapan untuk P1

b) (34.5x2)+(44.5x5)+(54.5x8)+(64.5x6)+(74.5x4)+(84.5x3)+(94.5x2) K2
30
61.83 N1

c) Paksi dilukis dalam arah yang betul dengan skala yang seragam K1

* 7 titik diplot dengan betul menggunakan titik tengah. K2

Poligon kekerapan dilukis betul menggunakan skala yang diberikan


dan dilihat (24.5,0) dan (104.5,0) dilabel atau diplotkan. N1

d) N1
23 12

15 a)
Tinggi Sempadan atas Kekerapan Kekerapan
(cm) Upper Boundary Frequency Longgokan
Height Cummulative
(cm) Frequency
136 - 140 140.5 0 0
141 - 145 145.5 7 7
146 – 150 150.5 8 15
151 – 155 155.5 10 25
156 – 160 160.5 6 31
161 – 165 165.5 5 36
166 – 170 170.5 3 39
171 - 175 175.5 1 40

P1
Lajur tinggi: P1
Lajur sempadan atas: P1
Lajur kekerapan: P1
Lajur kekerapan longgokan:

b) 143(∗ 7) + 148(∗ 8) + 153(∗ 10) + 158(∗ 6) + 163(∗ 5) + 168(83) + 173(∗ 1)


K2
∗ 7 +∗ 8 +∗ 10 +∗ 6 +∗ 5 +∗ 3 +∗ 1
N1
153.88
c) K1
Paksi dilukis dengan skala yang betul
1 titik dan*7 titik diplot dengan betul dan lengkung melalui semua K2
titik
Note:
*6 atau *7 titik diplot dengan betul, K1
N1
Lengkung yang licin dan melalui semua titik
d) N1
20 orang pelajar mempunyai ketinggian 153±0.5 cm 12