You are on page 1of 1

January 17, 2019

Para sa mga kinauukulan,

Kami ang magkakapatid na sina Simeon Baral, Precila Baral, Eloisa Baral, Luceta Baral, Teofila Baral,
Felix Baral, at Lerry Baral ay nagbibigay pahintulot sa aming kapatid na si Gemma Baral na tumanggap ng
aming birth certificate at death certificate ng aming mga magulang na sila Bonifacio Baral at Daprosa
Baral. Maraming Salamat po!

Gumagalang,

Simeon Baral

Eloisa Baral

Precila Baral

Luceta Baral

Teofila Baral

Felix Baral

Lerry Baral