Sie sind auf Seite 1von 1

OPERATIVNI PLAN OŠ 3a

PREDMET:NJEMAČKI JEZIK

RAZRED: VI MJESEC:Januar ŠKOLSKA: 2018/2019godina

Datum Nastavna jedinica Tip časa

23.01 Stvari navesti obrada

30.01 Radnje navesti obrada

Nastavnik............................. Datum........................... Direktor.................................

M.P.