Sie sind auf Seite 1von 43

DAFTAR NAMA CALON

SDN

Ruang INDUK NO PESERTA NISN NAMA SISWA TEMPAT

01 131401001 10-021-001 8 10-021-001-8 0073311631 AFEEPA NURAZWA Bandung


01 131401007 10-021-002 7 10-021-002-7 0074931070 ALIKA PASHA AULIA Bandung
01 131401011 10-021-003 6 10-021-003-6 0077986200 ARGA AHSANI TAKWIMA Bandung
01 131401013 10-021-004 5 10-021-004-5 0066077183 AZKA NAZA RAMADHANIA Bandung
01 131401014 10-021-005 4 10-021-005-4 0077856825 CANRA LAELA YAHYA Bandung
01 131401016 10-021-006 3 10-021-006-3 0088274963 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS Bandung
01 131401018 10-021-007 2 10-021-007-2 0078670532 ERDIN MUHAMMAD RIZKY Bandung
01 131401019 10-021-008 9 10-021-008-9 0071511710 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM Bandung
01 131401021 10-021-009 8 10-021-009-8 0064051820 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN Bandung
01 131401024 10-021-010 7 10-021-010-7 0074453788 GIO MUHAMAD AL GAZALI Bandung
01 131401026 10-021-011 6 10-021-011-6 0067450859 HANA HANIFAH Bandung
01 131401029 10-021-012 5 10-021-012-5 0075066682 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN Bandung
01 131401030 10-021-013 4 10-021-013-4 0076568871 HELSA MUJIZAT SANJAYANI Bandung
01 131401031 10-021-014 3 10-021-014-3 0073057017 HIMYAR RAISSA WIANGGA Bandung
01 131401035 10-021-015 2 10-021-015-2 0073110312 LUTFI BAEHAKI HAKIM Bandung
01 131401037 10-021-016 9 10-021-016-9 0051429144 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA Bandung
01 131401042 10-021-017 8 10-021-017-8 0077013188 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA Bandung
01 151501069 10-021-018 7 10-021-018-7 0077487624 MUHAMMAD KEYZA BELALDI Bandung
01 131401043 10-021-019 6 10-021-019-6 0077122944 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN Bandung
01 16170184 10-021-020 5 10-021-020-5 0079296817 MUHAMMAD RIFKI FAISAL Bandung
02 131401045 10-021-021 4 10-021-021-4 0077860185 MUHAMMAD ROFIUL HAQ Bandung
02 131401049 10-021-022 3 10-021-022-3 0072851765 NAZMA FATIMA U.ZAHRA Bandung
02 131401050 10-021-023 2 10-021-023-2 0074247372 NAZMI SHAKIBBAH Bandung
02 131401052 10-021-024 9 10-021-024-9 0068297058 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS Bandung
02 131401053 10-021-025 8 10-021-025-8 0063389022 NURIPA NADA FAZRINA Bandung
02 131401033 10-021-026 7 10-021-026-7 0074588673 RADITYA ILHAM PRADIPTA Bandung
02 131401058 10-021-027 6 10-021-027-6 0068376259 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI Bandung
02 131401061 10-021-028 5 10-021-028-5 0074194555 RENDI SOPIAN Bandung
02 161701104 10-021-029 4 10-021-029-4 0063954127 REZA YUDISTIRA Bandung
02 131401062 10-021-030 3 10-021-030-3 0077585876 RIKA NURFATIMAH Bandung
02 131401068 10-021-031 2 10-021-031-2 0058425910 RISAB MUHAMAD NUROHMAN Bandung
02 131401069 10-021-032 9 10-021-032-9 0074784010 RISAHALA ALIA MURSIDHA Bandung
02 131401070 10-021-033 8 10-021-033-8 0065815486 RIZA DESTINA SALSABILA Bandung
02 131401071 10-021-034 7 10-021-034-7 0062279838 RUDHA RUDHANSYAH Bandung
02 121301039 10-021-035 6 10-021-035-6 0061508073 SALMA REGITA SAPITRI Bandung
02 131401074 10-021-036 5 10-021-036-5 0073707920 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF Bandung
02 131401076 10-021-037 4 10-021-037-4 0063271084 SHAHNAZ NURUL FADILAH Bandung
02 131401079 10-021-038 3 10-021-038-3 0071802965 SITI ASSURO NURAJIZAH Bandung
02 131401080 10-021-039 2 10-021-039-2 0076870905 SOPI SARIPAH Bandung
02 131401083 10-021-040 9 10-021-040-9 0076292363 SYAIKHA NAURA AZIS Bandung
03 131401084 10-021-041 8 10-021-041-8 0066567526 TIARA BUNGA LESTARI Bandung
03 131401086 10-021-042 7 10-021-042-7 0061609926 ZAHRA AULIA Bandung
03 131401003 10-021-043 6 10-021-043-6 0067709335 AGISTIAN SALAHUDIN Bandung
Ruang INDUK NO PESERTA NISN NAMA SISWA TEMPAT

03 131401004 10-021-044 5 10-021-044-5 0079715473 AHMAD ALIF ALFAN Bandung


03 131401005 10-021-045 4 10-021-045-4 0071649674 AHMAD MAULANA ASSYAKUR Bandung
03 131401006 10-021-046 3 10-021-046-3 0075157164 AHMAD SAHRUL MAULANA Bandung
03 131401008 10-021-047 2 10-021-047-2 0054822838 AMELIA Bandung
03 171805081 10-021-048 9 10-021-048-9 0073306966 ANDIKA HARIS TRIADI Bandung
03 131401012 10-021-049 8 10-021-049-8 0085966720 ASMA HASANAH Bandung
03 131401015 10-021-050 7 10-021-050-7 0062197074 DE AHMAD SALSYABIL Bandung
03 121301054 10-021-051 6 10-021-051-6 0072307868 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY AMBON
03 121301055 10-021-052 5 10-021-052-5 0064552051 DIKMAN GUNADI Bandung
03 131401017 10-021-053 4 10-021-053-4 0069946044 DINDA SALSABILA Bandung
03 131401022 10-021-054 3 10-021-054-3 0066349109 FAUZAN MOHAMAD RAFLI Bandung
03 121301057 10-021-055 2 10-021-055-2 0063982922 FITRI APRIANTI Bandung
03 131401025 10-021-056 9 10-021-056-9 0078280456 GIYATS FAIZUL HATAMI Bandung
03 131401027 10-021-057 8 10-021-057-8 0075235002 HANI APRILIA Bandung
03 131401034 10-021-058 7 10-021-058-7 0061511905 KAILA SOLEHAH Bandung
03 131401044 10-021-059 6 10-021-059-6 0073803366 M. OSAMA AL KAUTSAR Bandung
03 131401036 10-021-060 5 10-021-060-5 0071177441 MAULIDA Bandung
04 131401038 10-021-061 4 10-021-061-4 0065638908 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI Bandung
04 171805083 10-021-062 3 10-021-062-3 0065130346 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN Bandung
04 131401046 10-021-063 2 10-021-063-2 0074442200 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN Bandung
04 131401047 10-021-064 9 10-021-064-9 0062265621 MUNAJI SAWALUDIN Bandung
04 131401048 10-021-065 8 10-021-065-8 0088120385 NADIAH NURUL HUDA Bandung
04 131401051 10-021-066 7 10-021-066-7 0068403557 NELSA SAHLAILATUNAZWA Bandung
04 151603102 10-021-067 6 10-021-067-6 0075468182 NENG RISMA GISELA RIANTI Bandung
04 131401055 10-021-068 5 10-021-068-5 0067383161 NURSYIFA Bandung
04 131401054 10-021-069 4 10-021-069-4 0067941526 NURI SITI FADILAH Bandung
04 131401056 10-021-070 3 10-021-070-3 0071275628 PIDA FIRDAUS Bandung
04 131401057 10-021-071 2 10-021-071-2 0064168689 FUJIAH NURMUSTIKA Bandung
04 131401060 10-021-072 9 10-021-072-9 0063270287 RAIHAN TORIK NUGRAHA Bandung
05 131401095 10-021-073 8 10-021-073-8 0067613020 RENDI SUGIAR Bandung
05 121301069 10-021-074 7 10-021-074-7 0069719140 RENI APRILIANI Bandung
05 131401063 10-021-075 6 10-021-075-6 0073114422 RHUNA NURHIDAYAH Bandung
05 131401064 10-021-076 5 10-021-076-5 0061321891 RIFQI RIPALDI Bandung
05 131401067 10-021-077 4 10-021-077-4 0072823196 RISA Bandung
05 131401072 10-021-078 3 10-021-078-3 0076678823 SALMA NURALIKA Bandung
05 131401073 10-021-079 2 10-021-079-2 0065341618 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA Bandung
05 131401077 10-021-080 9 10-021-080-9 0073756606 SHUFI RISYANTI Bandung
05 131401078 10-021-081 8 10-021-081-8 0075497968 SILVI Bandung
05 131401101 10-021-082 7 10-021-082-7 0073894694 SYIFA NUR ZAHRA Bandung
05 131401085 10-021-083 6 10-021-083-6 0074168586 WANDA TIANA PUTRI Bandung
Ruang INDUK NO PESERTA NISN NAMA SISWA TEMPAT

10-001-020-2
TAR NAMA CALON PESERTA UJIAN TAHUN 2018-2019
SDN CIPEUJEUH 01

JENIS ALAMAT RUMAH


TGL LAHIR KELAMIN NAMA ORANGTUA
KAMPUNG
21 Agustus 2007 Bandung, 21 Agustus 2007 P IHIN SOLIHIN Kp. Cipeujeuh
23 Februari 2007 Bandung, 23 Februari 2007 P KOSWARA Kp. Sudi
28 Juli 2007 Bandung, 28 Juli 2007 L ANAN Kp. Cipeujeuh
03 Oktober 2006 Bandung, 03 Oktober 2006 P DADAN HAMDANI Kp. Cikujang
02 Mei 2007 Bandung, 02 Mei 2007 P IIM ABDUROHIM Kp. Cipeujeuh
18 Juli 2007 Bandung, 18 Juli 2007 L NANDANG KOMAR Cipeujeuh
13 Agustus 2007 Bandung, 13 Agustus 2007 L ERWAN FIRDAUS Bbk Cilandak
21 Juni 2007 Bandung, 21 Juni 2007 L PARID SLAMET Cipeujeuh
02 Oktober 2006 Bandung, 02 Oktober 2006 L AGUS RIDWAN Cikoneng
14 Juli 2007 Bandung, 14 Juli 2007 L H. MULYANA Kp. Babakan Cilandak
28 Oktober 2006 Bandung, 28 Oktober 2006 P ALI SOMANTRI Kp. Cibodas
20 Maret 2007 Bandung, 20 Maret 2007 P HAYUN WAHYUDIN Kp. Cipeujeuh
13 Februari 2007 Bandung, 13 Februari 2007 P SOPIAN SANJAYA Kp. Cipeujeuh
11 Januari 2007 Bandung, 11 Januari 2007 L ERIK SUGIARTO Cipeujeuh
04 Februari 2007 Bandung, 04 Februari 2007 L LUKMAN HAKIM Kp. Babakan Cilandak
07 Februari 2006 Bandung, 07 Februari 2006 L WAWAN HERMAWAN Bbk. Cilandak
12 Februari 2007 Bandung, 12 Februari 2007 L SUDIRI Bbk. Cilandak
09 Juni 2007 Bandung, 09 Juni 2007 L PERI SUNANDI KP. Cipeujeuh
30 September 2007 Bandung, 30 September 2007 L SAEPUL MILAH Kp. Cipeujeuh
31 Maret 2007 Bandung, 31 Maret 2007 L JAJANG Kp.Maruyung
14 Maret 2007 Bandung, 14 Maret 2007 L AHMAD ROYANI Kp. Cipeujeuh
16 Maret 2007 Bandung, 16 Maret 2007 P ALI ISMAIL Kp. Cipeujeuh
20 Mei 2007 Bandung, 20 Mei 2007 P NURON HIDAYAT Kp. Cilandak
25 Oktober 2006 Bandung, 25 Oktober 2006 P IRFAN FIRDAUS Kp. Cilandak
21 Januari 2006 Bandung, 21 Januari 2006 P DUDU SADULOH Bbk Cilandak
10 Februari 2007 Bandung, 10 Februari 2007 L ASEP MOCH HIDAYAT Kp. Cipeujeuh
28 Februari 2007 Bandung, 28 Februari 2007 L AGUS PERMANA Kp. Cipeujeuh
19 Februari 2007 Bandung, 19 Februari 2007 L ACEP SOPIAN Kp. Cipeujeuh
19 Juni 2006 Bandung, 19 Juni 2006 L INDRA JUANDA Kp. Cilandak
13 Mei 2007 Bandung, 13 Mei 2007 P AJANG HERMAN Kp. Cipeujeuh
26 Januari 2005 Bandung, 26 Januari 2005 L YOYO SUNARYO Kp Cipeujeuh
08 Maret 2007 Bandung, 08 Maret 2007 P YANTO SUPRIANTO Kp. Cipeujeuh
19 Desember 2006 Bandung, 19 Desember 2006 P ASRUL MUNIR Kp. Cipeujeuh
29 Nopember 2006 Bandung, 29 Nopember 2006 L HARIS PRIYADI Kp. Cilandak
16 Maret 2006 Bandung, 16 Maret 2006 P DODIH SUPRIATNA KP.CIPEUJEUH
25 Agustus 2007 Bandung, 25 Agustus 2007 P UUS SEGITIYANA Cipeujeuh
02 Desember 2006 Bandung, 02 Desember 2006 P AHMAD SOLEHUDIN Kp. Cipeujeuh
26 Januari 2007 Bandung, 26 Januari 2007 P YAYAN SOPYAN Kp. Sudi
22 Mei 2007 Bandung, 22 Mei 2007 P DODI ROMDONI Kp. Cipeujeuh
10 April 2007 Bandung, 10 April 2007 P DUDI AZIS Kp. Cibodas
31 Juli 2006 Bandung, 31 Juli 2006 P YAYAN SUHERMAN Cipeujeuh
31 Juli 2006 Bandung, 31 Juli 2006 P AGUS AHMAD AKBAR Kp. Cipeujeuh
11 April 2006 Bandung, 11 April 2006 L UJANG SUHARA Kp. Sukagalih
JENIS ALAMAT RUMAH
TGL LAHIR KELAMIN NAMA ORANGTUA
KAMPUNG
19 Agustus 2007 Bandung, 19 Agustus 2007 L PERI M MANSUR Kp. Sukanagara
04 Maret 2007 Bandung, 04 Maret 2007 L ANANG KOMARUDIN Kp. Babakan Cilandak
15 Januari 2007 Bandung, 15 Januari 2007 L ANENG Kp. Babakan Cilandak
20 September 2005 Bandung, 20 September 2005 P SODIKIN Kp. Cibodas
20 Mei 2007 Bandung, 20 Mei 2007 L BUDI SUPRIADI Kp.Sudi
25 Februari 2008 Bandung, 25 Februari 2008 P ALI ABDURAHMAN Babakan Cilandak
18 Juni 2006 Bandung, 18 Juni 2006 L ONENG PURNAMA Kp. Cilandak
19 Januari 2007 AMBON, 19 Januari 2007 P HUSEIN SALAMPESSY KP.Cikoneng
27 Maret 2006 Bandung, 27 Maret 2006 L ENGKUS KP.Cipeujeuh
12 September 2006 Bandung, 12 September 2006 P NURGANA PURADINATA Kp. Sudi
31 Agustus 2006 Bandung, 31 Agustus 2006 L YUSUP SOPYANSAH Kp. Sukagalih
02 Nopember 2006 Bandung, 02 Nopember 2006 P AGAN MIKDAD Kp. Cibodas
26 Maret 2007 Bandung, 26 Maret 2007 L JEJEN JAENAL MUTAKIN Kp. Sudi
14 April 2007 Bandung, 14 April 2007 P UJANG HILMAN Kp. Cilandak
09 Desember 2006 Bandung, 09 Desember 2006 P YANA MULYANA Kp. Cipeujeuh
29 Mei 2007 Bandung, 29 Mei 2007 L JUNAIDI Kp. Babakan Cilandak
10 April 2006 Bandung, 10 April 2006 P EUTIK SUHENDAR Kp. Cilandak
20 Oktober 2006 Bandung, 20 Oktober 2006 L MOCHAMAD DADAN WILDAN Kp. Cipeujeuh
04 Juni 2006 Bandung, 04 Juni 2006 L ASEP SETIAWAN Kp.Cipeujeuh
01 Februari 2007 Bandung, 01 Februari 2007 L RIDWAN ALI Kp. Sudi
29 Desember 2005 Bandung, 29 Desember 2005 L DADANG SETIAWAN Kp. Sudi
07 Agustus 2007 Bandung, 07 Agustus 2007 P DAIS KOMARUDIN Kp. Cilandak
17 September 2006 Bandung, 17 September 2006 P UJANG MASTUR Kp. Sudi
06 Agustus 2007 Bandung, 06 Agustus 2007 P USEP WAHYUDIN Kp.Maruyung
05 Mei 2006 Bandung, 05 Mei 2006 P KOMAR NURDIN Kp. Cipeujeuh
02 Mei 2006 Bandung, 02 Mei 2006 P YUDI SUPRIADI Kp. Cipeujeuh
04 Januari 2007 Bandung, 04 Januari 2007 P ACENG SOPANDI Kp. Cibodas
15 Maret 2006 Bandung, 15 Maret 2006 P TATANG HIDAYAT Kp. Cibodas
29 September 2006 Bandung, 29 September 2006 L DEDE SUPLIHAT Kp. Sudi
15 April 2007 Bandung, 15 April 2007 L IDING Kp. Babakan Cilandak
17 April 2006 Bandung, 17 April 2006 P UNDANG Kp. Cipeujeuh
20 Juni 2007 Bandung, 20 Juni 2007 P TEDI SUPRIADI Kp. Cilandak
28 Nopember 2006 Bandung, 28 Nopember 2006 L ROHANA Kp. Cipeujeuh
11 Mei 2007 Bandung, 11 Mei 2007 P MUMUN MUHIDIN Babakan Cilandak
10 September 2007 Bandung, 10 September 2007 P ATEP SUARLAN Kp. Cipeujeuh
04 April 2006 Bandung, 04 April 2006 P PIRMAN Kp. Maruyung
19 Juli 2007 Bandung, 19 Juli 2007 P JAJANG RUHIYAT Kp. Sudi
04 Mei 2007 Bandung, 04 Mei 2007 P ADE Kp. Babakan Cilandak
18 Mei 2007 Bandung, 18 Mei 2007 P TATANG ROHANA Kp. Sudi
02 Juni 2007 Bandung, 02 Juni 2007 P DARUL IMARO Kp. Cipeujeuh

Pacet , 09 Maret 2019


Kepala Sekolah,
JENIS ALAMAT RUMAH
TGL LAHIR KELAMIN NAMA ORANGTUA
KAMPUNG

Wawa Suhanda, S.Pd


NIP.19610404 198305 1 004
ALAMAT RUMAH
RT RW DESA
1 8 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
3 3 Cipeujeuh
6 4 Maruyung
2 3 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
1 7 Cipeujeuh
1 3 Cipeujeuh
1 8 Cikoneng
1 7 Cipeujeuh
3 7 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
4 3 Cipeujeuh
1 7 Cipeujeuh
2 7 Cipeujeuh
1 7 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
1 3 Cipeujeuh
3 4 Maruyung
2 8 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
2 4 Cipeujeuh
2 4 Cipeujeuh
2 7 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
1 3 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
1 1 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
4 3 Cipeujeuh
2 4 Cipeujeuh
2 8 Cipeujeuh
3 8 Cipeujeuh
2 3 Cipeujeuh
1 7 Mekarsari
2 3 Cipeujeuh
3 7 Cipeujeuh
4 3 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
1 6 Cikoneng
ALAMAT RUMAH
RT RW DESA
1 6 Mekarsari
2 7 Cipeujeuh
2 7 Cipeujeuh
3 7 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
1 7 Cipeujeuh
2 4 Cipeujeuh
5 15 Cikoneng
2 3 Cipeujeuh
1 2 Cipeujeuh
1 6 Cikoneng
3 7 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
1 4 Cipeujeuh
4 3 Cipeujeuh
2 7 Cipeujeuh
1 2 Cipeujeuh
1 3 Cipeujeuh
1 1 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
3 7 Cipeujeuh
2 4 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
1 1 Maruyung
2 3 Cipeujeuh
2 8 Cipeujeuh
2 5 Cipeujeuh
3 7 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
1 7 Cipeujeuh
5 3 Cipeujeuh
2 3 Cipeujeuh
3 3 Cipeujeuh
1 7 Cipeujeuh
1 3 Cipeujeuh
2 1 Maruyung
1 2 Mekarsari
2 7 Cipeujeuh
1 2 Mekarsari
2 7 Kp. Cipeujeuh
ALAMAT RUMAH
RT RW DESA

198305 1 004
NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI
SDN CIPEUJEUH 01
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KELAS : VI A
Aspek yang dinilai
Jumlah
No Nama Siswa Baca Do'a Sehari- Rata-rata
Wudhu Shalat Nilai
Al'Qur'an hari
1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA

Pacet, Maret 2019


Mengetahui,
Kepala SDN Cipeujeuh 01 Guru PAI & Budi Pekerti
Aspek yang dinilai
Jumlah
No Nama Siswa Baca Do'a Sehari- Rata-rata
Wudhu Shalat Nilai
Al'Qur'an hari
Wawa Suhanda, S.Pd Ema Siti Maemunah, S.Pd.I
NIP.19610404 198305 1 004 NUPTK
NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI
SDN CIPEUJEUH 01
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KELAS : VI B
Aspek yang dinilai
Jumlah
No Nama Siswa Baca Do'a Sehari- Rata-rata
Wudhu Shalat Nilai
Al'Qur'an hari
1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI
35 RISA
36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI

Pacet, Maret 2019

Mengetahui, Guru PAI & Budi Pekerti


Kepala SDN Cipeujeuh 01
Aspek yang dinilai
Jumlah
No Nama Siswa Baca Do'a Sehari- Rata-rata
Wudhu Shalat Nilai
Al'Qur'an hari
Wawa Suhanda, S.Pd N. Nurhayati, S.Pd.I
NIP.19610404 198305 1 004 NIP. 19680514 200701 2 005
HASIL UJIAN PRAKTEK PAI & BUDI PEKERTI KELAS VI A HASIL UJIAN PRAKTEK PAI & BUDI PEKERTI KELAS VI B

NO NAMA SISWA NILAI NO NAMA SISWA NILAI


1 AFEEPA NURAZWA 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 ALIKA PASHA AULIA 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 AMELIA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ASMA HASANAH
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 DIKMAN GUNADI
11 HANA HANIFAH 11 DINDA SALSABILA
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 FITRI APRIANTI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 HANI APRILIA
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 KAILA SOLEHAH
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MAULIDA
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 NURSYIFA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 NURI SITI FADILAH
28 RENDI SOPIAN 28 PIDA FIRDAUS
29 REZA YUDISTIRA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RENDI SUGIAR
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RENI APRILIANI
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RIFQI RIPALDI
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 RISA
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SALMA NURALIKA
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SHUFI RISYANTI
39 SOPI SARIPAH 39 SILVI
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 ZAHRA AULIA
ELAS VI B
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai No Nilai
1. Membaca / a. Fasih 1. Membaca / b. Tajwid 1. Membaca / c. Kelancaran
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai
2. Menulis / a. Ketepatan Huruf 2. Menghapal / b. Kerapihan Menulis
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai No Nilai
3. Menghapal / a. Fasih 3. Menghapal / b. Tajwid 3. Menghapal / c. Kelancaran
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai No Nilai
1. Wudhu / a. Gerakan 1. Wudhu / b. Tertib 1. Wudhu / c. Doa Setelah Wudhu
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai
2. Adzan/Iqomah/ a.Ketepatan Lafadz 2. Adzan/Iqomah/ b. Lagu
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai No Nilai
3. Sholat / a. Bacaan 3. Sholat / a. Ketepatan Gerakan 3.Sholat/a.Keserasian Bacaan & Gerakan
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai
3. Sholat / d. Tuma'ninah 3. Sholat / e. Tertib
1 AFEEPA NURAZWA 1 AFEEPA NURAZWA
2 ALIKA PASHA AULIA 2 ALIKA PASHA AULIA
3 ARGA AHSANI TAKWIMA 3 ARGA AHSANI TAKWIMA
4 AZKA NAZA RAMADHANIA 4 AZKA NAZA RAMADHANIA
5 CANRA LAELA YAHYA 5 CANRA LAELA YAHYA
6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS 6 DENDEN JULIAN P PAMUNGKAS
7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY 7 ERDIN MUHAMMAD RIZKY
8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM 8 FACHREZA MIFTAHUD DARUSSALAM
9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN 9 FATHIR SYAHRIL RAMADHAN
10 GIO MUHAMAD AL GAZALI 10 GIO MUHAMAD AL GAZALI
11 HANA HANIFAH 11 HANA HANIFAH
12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN 12 HAYLA ASFERIADHITA WAHYUDIN
13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI 13 HELSA MUJIZAT SANJAYANI
14 HIMYAR RAISSA WIANGGA 14 HIMYAR RAISSA WIANGGA
15 LUTFI BAEHAKI HAKIM 15 LUTFI BAEHAKI HAKIM
16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA 16 MUHAMAD GILANG PUTRA PRATAMA
17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA 17 MUHAMAD FEREL ARRAZIKA
18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI 18 MUHAMMAD KEYZA BELALDI
19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN 19 MUHAMMAD NABIL SAEFUL RAMADHAN
20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL 20 MUHAMMAD RIFKI FAISAL
21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ 21 MUHAMMAD ROFIUL HAQ
22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA 22 NAZMA FATIMA U.ZAHRA
23 NAZMI SHAKIBBAH 23 NAZMI SHAKIBBAH
24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS 24 NEYLA AURELIA RAHMA FIRDAUS
25 NURIPA NADA FAZRINA 25 NURIPA NADA FAZRINA
26 RADITYA ILHAM PRADIPTA 26 RADITYA ILHAM PRADIPTA
27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI 27 RAFIK NUROKHMAN MUHAMAD RIZKI
28 RENDI SOPIAN 28 RENDI SOPIAN
29 REZA YUDISTIRA 29 REZA YUDISTIRA
30 RIKA NURFATIMAH 30 RIKA NURFATIMAH
31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN 31 RISAB MUHAMAD NUROHMAN
32 RISAHALA ALIA MURSIDHA 32 RISAHALA ALIA MURSIDHA
33 RIZA DESTINA SALSABILA 33 RIZA DESTINA SALSABILA
34 RUDHA RUDHANSYAH 34 RUDHA RUDHANSYAH
35 SALMA REGITA SAPITRI 35 SALMA REGITA SAPITRI
36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF 36 SEFIRANNISA FATIHANURI AZZUKHRUF
37 SHAHNAZ NURUL FADILAH 37 SHAHNAZ NURUL FADILAH
38 SITI ASSURO NURAJIZAH 38 SITI ASSURO NURAJIZAH
39 SOPI SARIPAH 39 SOPI SARIPAH
40 SYAIKHA NAURA AZIS 40 SYAIKHA NAURA AZIS
41 TIARA BUNGA LESTARI 41 TIARA BUNGA LESTARI
42 ZAHRA AULIA 42 ZAHRA AULIA
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai No Nilai
1. Membaca / a. Fasih 1. Membaca / b. Tajwid 1. Membaca / c. Kelancaran
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai
2. Menulis / a. Ketepatan Huruf 2. Menghapal / b. Kerapihan Menulis
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an A. Aspek Al-Qur'an
No Nilai No Nilai No Nilai
3. Menghapal / a. Fasih 3. Menghapal / b. Tajwid 3. Menghapal / c. Kelancaran
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai No Nilai
1. Wudhu / a. Gerakan 1. Wudhu / b. Tertib 1. Wudhu / c. Doa Setelah Wudhu
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai
2. Adzan/Iqomah/ a.Ketepatan Lafadz 2. Adzan/Iqomah/ b. Lagu
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai No Nilai
3. Sholat / a. Bacaan 3. Sholat / a. Ketepatan Gerakan 3.Sholat/a.Keserasian Bacaan & Gerakan
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42 42
II. PEDOMAN PENILAIAN II. PEDOMAN PENILAIAN
ASPEK YANG DINILAI ASPEK YANG DINILAI
B. Aspek Fiqih B. Aspek Fiqih
No Nilai No Nilai
3. Sholat / d. Tuma'ninah 3. Sholat / e. Tertib
1 AGISTIAN SALAHUDIN 1 AGISTIAN SALAHUDIN
2 AHMAD ALIF ALFAN 2 AHMAD ALIF ALFAN
3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR 3 AHMAD MAULANA ASSYAKUR
4 AHMAD SAHRUL MAULANA 4 AHMAD SAHRUL MAULANA
5 AMELIA 5 AMELIA
6 ANDIKA HARIS TRIADI 6 ANDIKA HARIS TRIADI
7 ASMA HASANAH 7 ASMA HASANAH
8 DE AHMAD SALSYABIL 8 DE AHMAD SALSYABIL
9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY 9 DHEANA ZAURIAH SALAMPESSY
10 DIKMAN GUNADI 10 DIKMAN GUNADI
11 DINDA SALSABILA 11 DINDA SALSABILA
12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI 12 FAUZAN MOHAMAD RAFLI
13 FITRI APRIANTI 13 FITRI APRIANTI
14 GIYATS FAIZUL HATAMI 14 GIYATS FAIZUL HATAMI
15 HANI APRILIA 15 HANI APRILIA
16 KAILA SOLEHAH 16 KAILA SOLEHAH
17 M. OSAMA AL KAUTSAR 17 M. OSAMA AL KAUTSAR
18 MAULIDA 18 MAULIDA
19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI 19 MOCHAMMAD NADIF RAMDANI
20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN 20 MUHAMAD NANDRA SETIAWAN
21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN 21 MUMTAZ MUHAMMAD PAUZAN
22 MUNAJI SAWALUDIN 22 MUNAJI SAWALUDIN
23 NADIAH NURUL HUDA 23 NADIAH NURUL HUDA
24 NELSA SAHLAILATUNAZWA 24 NELSA SAHLAILATUNAZWA
25 NENG RISMA GISELA RIANTI 25 NENG RISMA GISELA RIANTI
26 NURSYIFA 26 NURSYIFA
27 NURI SITI FADILAH 27 NURI SITI FADILAH
28 PIDA FIRDAUS 28 PIDA FIRDAUS
29 FUJIAH NURMUSTIKA 29 FUJIAH NURMUSTIKA
30 RAIHAN TORIK NUGRAHA 30 RAIHAN TORIK NUGRAHA
31 RENDI SUGIAR 31 RENDI SUGIAR
32 RENI APRILIANI 32 RENI APRILIANI
33 RHUNA NURHIDAYAH 33 RHUNA NURHIDAYAH
34 RIFQI RIPALDI 34 RIFQI RIPALDI
35 RISA 35 RISA
36 SALMA NURALIKA 36 SALMA NURALIKA
37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA 37 SALSABILA MUTIA KHOERUNNISA
38 SHUFI RISYANTI 38 SHUFI RISYANTI
39 SILVI 39 SILVI
40 SYIFA NUR ZAHRA 40 SYIFA NUR ZAHRA
41 WANDA TIANA PUTRI 41 WANDA TIANA PUTRI
42 42