You are on page 1of 1

LAPORAN PERTANDINGAN KOAKADEMIK TAHUN 2019

ZON X
DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
BAHASA INGGERIS
TARIKH : XX APRIL 2019
HARI : XXX
MASA : XXX PAGI HINGGA XXX PETANG
TEMPAT : SK

STORY TELLING
SEKOLAH YANG MENGAMBIL BAHAGIAN
1. 12.
2. 13.
3. 14.
4. 15.
5. 16.
6. 17.
7. 18.
8. 19.
9. 20.
10. 21.
11. 22.
KEPUTUSAN
NO
TEMPAT NAMA SEKOLAH NAMA MURID
GILIRAN
JOHAN

NAIB JOHAN
KETIGA

GAMBAR 2
GAMBAR 1

Penerangan gambar Penerangan gambar

GAMBAR 3 GAMBAR 4

Penerangan gambar Penerangan gambar