You are on page 1of 1

LAPORAN PERTANDINGAN KOAKADEMIK TAHUN 2019

ZON X
DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
BAHASA INGGERIS
TARIKH : XX APRIL 2019
HARI : XXX
MASA : XXX PAGI HINGGA XXX PETANG
TEMPAT : SK

STORY TELLING
PENYELARAS PERTANDINGAN : XXX

KEHADIRAN HAKIM
HADIR
NAMA SEKOLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TIDAK HADIR
NAMA SEKOLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Disediakan oleh,

(LEHA BIN LEMAN)


Penyelaras Koakademik Pidato
Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara