Sie sind auf Seite 1von 2

Prin procesul de măciniș se înțelege totalitatea fazelor din procesul tehnologic ce

se desfășoară într-o anumită succesiune, pentru transformarea cerealelor în făînă.


Procesul tehnologic se exprimă de obicei graphic, sub formă unei scheme, diagrame
de măciniș, în acestea fiind indicate prin semen convenționale utilajele, pasajele tehnologice cu
caracteristicile principale corespunzătoare. Diagramele
tehnologice sunt alcătuite în ordinea desfășurării fluxului tehnologic, respectând succesiunea
fazelor principale.
Sistemele de măciniș pot fi clasificate după mai multe criteria:
-Numărul de treceri ale bobului prin mașinile de sfărâmat
-Macinisuri plate
-Este măcinișul prin care produsul finit se obține prin operația de prelucrare a
cerealelor că urmare a unei singure treceri a cerealelor prin organelle de lucru ale unui utilaj
oarecare de măcinat. Regimul de
lucru al acestor mașini trebuie să fie atât de strâns, încât prin această singură trecere
cerealele să fie transformate într-un produs sufficient de mărunțit.
-Macinisuri repetate
-Produsul finit se obține că urmare a
unei acțiuni repetate din partea mașinilor de măcinat, prin care produsul este trecut
succesiv. Înainte de a întră la o nouă mașînă, în majoritatea cazurilor, se separă prin
cernere în diferite fracțiuni, inclusive făînă care, cu excepția acesteia, se dirijează spre alte utilaje.
Acest tip de măciniș impune prelucrarea bobului într-un process tehnologic lung, în care
se folosește un număr mare de utilaje și prin care, în mod treptat, se ajunge la separarea intensive
a învelișului de endosperm
-Gradul de dezvoltare a măcinișului
-Macinisuri simple
-Caracterizat printr-un process mai puțîn dezvoltat, rezultă o făînă cu indici calitativi
inferiori. Acest tip de măciniș apare la multe mori cu regim presator. Poate fi cu
separarea târâtelor (extracții simple) sau fără separarea târâtelor (integral).
-Macinisuri dezvoltate
-Pe lângă repetarea succesivă a prelucrărilor este însoțit și de o separare în câteva faze
tehnologice distinct (srotare, divizare, desfacere, curățire grisuri, măcinare).
-Gradul de dezvoltare a procesului de curățare a grisurilor
-Fără curățarea grisurilor (măciniș secară),
-Curățarea redusă a grisurilor (măciniș semiinalt),
-Curățarea dezvoltată a grisurilor (măciniș grific, înalt, pe calități).
-Gradul de dezvoltare a diagramelor tehnologice
-Măciniș scurt,
-Măciniș mediu,
-Măciniș lung.
-Numărul și tipul sortimentelor de fain ace se obțîn
-Măciniș integral – prin care se urmărește mărunțirea concomitentă a
tuturor părților anatomice ale bobului până la finețea corespunzătoare,
-Măciniș pe sortimente de fainuri – urmărește obținerea anumitor fracțiuni de făînă care,
amestecate în anumite proporții, formează sortimente tipizate de făînă.
-Modul de realizare a procesului de măciniș
-Măciniș presator,
-Măciniș industrial.
-Destinația produsului
-Măciniș grâu pentru panificație,
-Măciniș grâu pentru paște făinoase.
1.2 Srotarea
Srotarea este faza tehnologică care are că scop fragmentarea bobului de grâu în particule
de dimensiuni difrite și detașarea endospermului de înveliș.
Ea cuprinte două etape:
-Srotarea de categorie I – etapă în care se obține cantitatea maximă de
grisuri și dunsturi și cantitatea minimă de făînă; se desfășoară pe lungime a 3-4 pasaje, cu un
regim înalt;
-Srotarea de
categorie ÎI – etapă în care se prelucrează refuzurile din prima etapă, urmărindu-se extragerea
resturilor de endosperm, de pe straturile de înveliș sub formă de făînă, astfel încât, în final,
straturile de tărâță să fie cât mai mult eliberate de particule de făînă; se desfășoară pe lunginea a
2-3 pasaje, cu un regim de lucru foarte strâns.