Sie sind auf Seite 1von 2

Still Feel LikeYour Man

Intro

A 1 3 ( “ 4 ) D Œ „ Š 7 F © 7
A 1 3 ( “ 4 )
D Œ „ Š 7
F © 7
& # # V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
5
E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
& # # V
V
V
V
V
V
V
V
7
A
G / A
A
G / A
& # # V V
V
‰ V
V
V
V V
V
V V
‰ V
V
V V
V
J
J
Verse
11
A
G / A
A
G / A
& # #
™ ™ V
V
V
‰ V
V
V
V V
V V
V
‰ V
V V
V V
J
J
Chorus
15
E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
A 1 3
D Œ „ Š 7
F © 7
& # # V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
19
E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
A 1 3
F © 7
B ‹
B ‹ / A
& # # V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
23
A
G / A
A
G / A
& # # V V
V
‰ V
V
V
V V
V
V V
‰ V
V
V V
V
J
J
Verse
27
A
G / A
A
G / A
& # #
™ ™ V
V
V
‰ V
V
V
V V
V V
V
‰ V
V V
V V
J
J
Chorus
31 E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
A 1 3
D Œ „ Š 7
F © 7
& # # V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
35
E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
A 1 3
F © 7
B ‹
B ‹ / A
& # # V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

2 Breakdown (halftime feel)

39 E ¨ Œ „ Š 7 B ¨ Œ „ Š 7 # #
39
E ¨ Œ „ Š 7
B ¨ Œ „ Š 7
#
#
&
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
"Still like the letters in your name
"
43
E ¨ Œ „ Š 7
B ¨ Œ „ Š 7
& # #
V
V
V V
V
V
V V
V
V
V V
V
V
V V
E ¨ Œ „ Š 7
A ( “ 4 )
47
"Still like to leave the party
"
& # # V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V
V V V V

Chorus

53

E ‹ 9

A 1 3 ( “ 4 )

A 1 3

D Œ „ Š 7

F © 7

& # #

™ ™ V V V V V V V V V V V V V
V
V V
V
V
V V
V
V
V V
V
V
V V
V
57
E ‹ 9
A 1 3 ( “ 4 )
A 1 3
F © 7
B ‹
B ‹ / A
V
V
V V
V
V
V V
V
V
V V
V

& # # V V V

61

& # #

A

G / A

A

G / A

   
         
   
         
 
 

™ ™ V

V

V

V

V

V

V V

V V

V

V

V V

V V

         
 

J

J