You are on page 1of 7

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN ________


PERSATUAN : KELAB DOKTOR MUDA

MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


VISI : MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
NILAI : KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM :9
ISU : PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

PETUNJUK SASARAN
PEGAWAI
MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF PRESTASI UTAMA INISIATIF / STRATEGI
TO BERTANGGUNGJAWAB
(KPI) 2016 2017 2018
V
KRA 2 : 1. Meningkatkan penglibatan Penasihat Persatuan
100% murid hadir dalam % murid terlibat 65% 80% 90% 100% murid dalam aktiviti Kelab
Pencapaian prestasi sukan Doktor Muda Penyelaras Koko
aktiviti Kelab Doktor Muda dalam aktiviti
dan kokurikulum yang persatuan
- Sayalah Doktor Muda
S/U Koko
tinggi oleh semua murid 2. Penglibatan dalam aktiviti
60% pencapaian murid layak Bilangan pencapaian 50% 60% 80% 100% pendidikan rakan sebaya
menduduki ujian lencana murid layak - “Penyediaan Bahan PK KoKu
ASPIRASI SISTEM : Pendidikan Kesihatan
Doktor Muda menduduki ujian
Kecekapan ● Model
lencanaDoktor Muda ● Rajah
● Buku Skrap
ASPIRASI MURID : ● Bahan Pameran
● Lain-lain Bahan
Kemahiran Memimpin
-Ceramah / Pengucapan Awam
● Bilik Darjah
● Perhimpunan Pagi

GURU :

KEPIMPINAN :

PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM :9
ASPIRASI SISTEM : Kecekapan
ASPIRASI MURID : Kemahiran Memimpin

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kelab


INISIATIF / STRATEGI S2 Meningkatkan murid layak menduduki ujian Lencana Doktor Muda

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Pelan


Bil Output / Outcome KPI Sasaran
Tindakan jawab Hari Sumber Kontingensi
1 Penyediaan Bahan Pendidikan Penasihat Minggu ke 2 RM 200.00 / Koko Peningkatan peratus % murid terlibat Semua ahli Persatuan
Kesihatan Persatuan, Mac 2015 murid yang hadir dalam aktiviti
● Model Ahli Kelab aktiviti Kelab daripada
● Rajah 65% kepada 80%
kokurikulum
● Buku Skrap Doktor Muda
● Bahan Pameran
● Lain-lain Bahan

Ceramah / Pengucapan awam % Murid


2 Ketua Minggu ke-4 RM 200.00 Pertambahan Semua ahli Persatuan
Penasihat, bulan Jun peratus bilangan pencapaian murid
Penasihat murid memberi dalam pengucapan
Persatuan sumbangan dan awam
Ahli Kelab komitmen mereka
dalam semua aktiviti
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan murid layak menduduki ujian Lencana


Doktor Muda
Nama Program / Projek : Penyediaan Bahan Pendidikan Kesihatan

Objektif Program / Projek : Peratus murid yang mempunyai layak menduduki ujian
lencana Doktor Muda daripada 50% kepada 60%

Tanggungjawab : Ketua Penasihat, penasihat persatuan

Tempoh / Hari : Februari – April (3 bulan)

Tempat : Bilik khas sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Yuran Ahli

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4
Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan mendapatkan
maklumat dalam pelbagai sumber dan menghasilkan dalam pelbagai bentuk, model, buku skrap,
bahan pameran dan lain-lain.

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan murid layak menduduki ujian Lencana


Doktor Muda
Nama Program / Projek : Ceramah / Pengucapan awam

Objektif Program / Projek : Peratus murid yang mempunyai layak menduduki ujian
lencana Doktor Muda daripada 50% kepada 60%

Tanggungjawab : Ketua Penasihat, penasihat persatuan, Ahli Kelab

Tempoh / Hari : Februari – Julai sekurang-kurangnya 5 kali

Tempat : Dewan terbuka SKBSA


Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Yuran Ahli

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi latihan untuk menyebarkan


maklumat kepada rakan sebaya serta mempersiapkan
ahli ke arah pengucapan awam yang berkesan.

Dan

Menggalakkan setiap ahli mencapai tahap kecemerlangan kendiri dalam aspek pengetahuan,
kemahiran dan penghayatan nilai.

PROSES KERJA 2
Status/Pela
Langka Tanggungjawa
Proses Kerja KPI Sasaran n
h b
Kontigensi
1 Mesyuarat PK PTD 17 Jan Kertas PK PTD
Jawatankuasa: cadangan PK KOKU
diluluskan Guru B & K
- Bentang kertas kerja GKMP
- Lantikan J/Kuasa Penyelaras
- Tetapkan tarikh Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang Penyelaras 20 Jan Penerangan Semua guru
terlibat Program program dan murid
disampaika
n
3 Kenalpasti kumpulan Penyelaras 24 Jan Murid tahun Pengerusi dan
sasaran Program 4-6 JK PIBG
- Analisis hasil ujian Semua ibu
- Pembahagian murid bapa
dalam kumpulan
mengikut pencapaian Penceramah /
fasilitator luar
4 Penyediaan bahan AJK 25 Jan Siap untuk Tiada
– 12 digunakan
Mac
6 Pelaksanaan Program Penyelaras 1 Feb Keakuran Jawatankuasa
- Murid dibahagikan Program – 30 jadual dan murid
kepada 6kumpulan April
-
7 Penilaian, Pelaporan Penyelaras 5 julai Kajian Murid
dan Post Mortem Program Pencapaian
murid

● Sila Ubah tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan