Sie sind auf Seite 1von 5
B1 am 20.11.2018 Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc Gruppe 1

B1 am 20.11.2018

Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Gruppe 1

Hören

Beginn : 8.00 Uhr 40 Minuten

Nr.

PTN-Nr

Anrede

Vorname

Familiename

ID-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsort

I/E

Modul

1

65274

Frau

Bich Phuong

Bui

         

2

65359

Herr

Manh Toan

Bui

         

3

65221

Frau

Ngoc Minh

Bui

         

4

65111

Frau

Nhat Linh

Bui

         

5

64138

Herr

Quang Hiep

Bui

         

6

65479

Herr

Quang Tiep

Bui

         

7

65222

Frau

Thi An

Bui

         

8

64570

Frau

Thi Thanh Hien

Che

         

9

65456

Frau

Thi Minh Quynh

Chu

         

10

65267

Frau

Thi Thu Trang

Chu

         

11

65355

Herr

Duc Anh

Dam

         

12

65361

Herr

Dai Duc

Dang

         

13

65238

Frau

Thi Anh

Dang

         

14

65200

Frau

Thi Hoai

Dang

         

15

65350

Frau

Thi Minh Anh

Dang

         

16

64946

Frau

Thi Phuong Thao

Dang

         

17

64612

Frau

Khanh Ly

Dao

         

18

63792

Frau

Ngoc Minh

Dao

         

19

65458

Herr

Hoang Duc

Dinh

         

20

65460

Frau

Ha Linh

Do

         

21

64740

Frau

Quynh Lan

Do

         

22

64339

Frau

Thi Phuong

Do

         

23

64194

Frau

Thi Phuong Hoai

Do

         

24

65041

Herr

Thien Bao

Do

         

25

65372

Herr

Van Co

Do

         

26

65315

Herr

Xuan Bach

Do

         

27

65442

Frau

Hai Yen

Doan

         

28

65497

Frau

Thi Le

Doan

         

29

65399

Frau

Thi Ngoc Huyen

Duong

         

30

65261

Frau

Thi Thuy Quynh

Duong

         

31

65307

Herr

Tuan Anh

Duong

         

Lưu ý:

Khi đi thi mang theo hộ chiếu gốc, 1 bản hộ chiếu phô tô dán 1 ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước kì thi.

Nếu không trình diện đầy đủ những giấy tờ được yêu cầu trên, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo dự kiến kết quả thi có thể tra cứu trên trang www.goethe.de/hanoi, mục Deutschprüfungen in Hanoi từ ngày 03.12.2018

Achtung:

Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass, eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 mit! Ohne diese Unterlagen ist Ihre Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab

03.12.2018

auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.

B1 am 20.11.2018 Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc Gruppe 2

B1 am 20.11.2018

Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Gruppe 2

Hören

Beginn : 9.00 Uhr 40 Minuten

Nr.

PTN-Nr

Anrede

Vorname

Familiename

ID-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsort

I/E

Modul

1

65330

Herr

Van Hung

Ha

         

2

65241

Frau

Linh Thao

Han

         

3

65526

Herr

Ngoc Chien

Ho

         

4

65379

Herr

Hiep

Hoang

         

5

65256

Frau

Huong Quynh

Hoang

         

6

65373

Herr

Nhat Thanh

Hoang

         

7

63887

Frau

Phuong Linh

Hoang

         

8

65140

Frau

Thi Minh

Hoang

         

9

65185

Herr

Viet Trung

Hoang

         

10

65374

Herr

Van Phuong

Huynh

         

11

65214

Herr

Duy Dat

Kim

         

12

65206

Frau

Ai Duyen

La

         

13

65084

Frau

Thi Bich Hien

La

         

14

65175

Herr

Duc Anh

Le

         

15

65217

Herr

Duc Binh

Le

         

16

65082

Herr

Ngoc Hau

Le

         

17

64280

Frau

Thi Huyen Thuong

Le

         

18

65426

Frau

Thi Linh

Le

         

19

65234

Frau

Thi Thuy Dung

Le

         

20

65213

Herr

Uy Long

Le

         

21

65395

Herr

Van Hai

Le

         

22

64457

Frau

Thu Ha

Luong

         

23

65127

Herr

Vinh Hai

Luong

         

24

65485

Frau

Thi Gam

Luu

         

25

65414

Herr

Dai Duong

Ngo

         

26

65288

Herr

Binh Quan

Nguyen

         

27

65244

Herr

Canh Thong

Nguyen

         

28

65125

Herr

Chi Thanh

Nguyen

         

29

64424

Frau

Dieu Linh

Nguyen

         

30

65134

Herr

Dinh Hai

Nguyen

         

31

64824

Herr

Dinh Loc

Nguyen

         

Lưu ý:

Khi đi thi mang theo hộ chiếu gốc, 1 bản hộ chiếu phô tô dán 1 ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước kì thi.

Nếu không trình diện đầy đủ những giấy tờ được yêu cầu trên, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo dự kiến kết quả thi có thể tra cứu trên trang www.goethe.de/hanoi, mục Deutschprüfungen in Hanoi từ ngày 03.12.2018

Achtung:

Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass, eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 mit! Ohne diese Unterlagen ist Ihre Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab

03.12.2018

auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.

Gruppe 3 B1 am 20.11.2018 Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Gruppe 3

B1 am 20.11.2018

Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Hören

Beginn : 10.00 Uhr 40 Minuten

Nr.

PTN-Nr

Anrede

Vorname

Familiename

ID-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsort

I/E

Modul

1

65532

Frau

Do Quynh Anh

Nguyen

         

2

64245

Frau

Doan Thuy Nguyen

Nguyen

         

3

65095

Herr

Duc Khanh Hung

Nguyen

         

4

64259

Herr

Duc Viet

Nguyen

         

5

65137

Herr

Duy Hau

Nguyen

         

6

65211

Herr

Duy Nam

Nguyen

         

7

65305

Herr

Hoang Canh

Nguyen

         

8

65044

Herr

Hong Chien

Nguyen

         

9

65436

Frau

Khanh Huyen

Nguyen

         

10

65115

Frau

Khanh Ly

Nguyen

         

11

65092

Frau

Mai Ngoc Han

Nguyen

         

12

65507

Herr

Minh Chien

Nguyen

         

13

65481

Herr

Minh Danh

Nguyen

         

14

65465

Herr

Minh Hai

Nguyen

         

15

65407

Frau

Minh Phuong

Nguyen

         

16

65109

Frau

Minh Thao

Nguyen

         

17

65484

Herr

Ngoc Anh

Nguyen

         

18

64606

Frau

Ngoc Minh Trang

Nguyen

         

19

65377

Frau

Ngoc Thanh

Nguyen

         

20

63725

Herr

Nguyen Cau

Nguyen

         

21

65248

Frau

Pham Tu Anh

Nguyen

         

22

65277

Frau

Phuong Anh

Nguyen

         

23

64948

Frau

Phuong Thao

Nguyen

         

24

64815

Herr

Quang Trung

Nguyen

         

25

65103

Herr

Thanh Ngoc Anh

Nguyen

         

26

65131

Frau

Thanh Tam

Nguyen

         

27

65116

Herr

Thanh Vuong

Nguyen

         

28

65201

Frau

Thi Bich Thuy

Nguyen

         

29

65231

Frau

Thi Hai Yen

Nguyen

         

30

65147

Frau

Thi Hang

Nguyen

         

31

64335

Frau

Thi Hanh

Nguyen

         

Lưu ý:

Khi đi thi mang theo hộ chiếu gốc, 1 bản hộ chiếu phô tô dán 1 ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước kì thi.

Nếu không trình diện đầy đủ những giấy tờ được yêu cầu trên, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo dự kiến kết quả thi có thể tra cứu trên trang www.goethe.de/hanoi, mục Deutschprüfungen in Hanoi từ ngày 03.12.2018

Achtung:

Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass, eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 mit! Ohne diese Unterlagen ist Ihre Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab

03.12.2018

auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.

B1 am 20.11.2018 Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc Gruppe 4

B1 am 20.11.2018

Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Gruppe 4

Hören

Beginn : 11.00 Uhr 40 Minuten

Nr.

PTN-Nr

Anrede

Vorname

Familiename

ID-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsort

I/E

Modul

 

1 64622

Frau

Thi Hoai

Nguyen

         
 

2 65130

Frau

Thi Huyen Chi

Nguyen

         
 

3 65323

Frau

Thi Huyen Luong

Nguyen

         
 

4 65325

Frau

Thi Minh Hue

Nguyen

         
 

5 65499

Frau

Thi Ngan

Nguyen

         
 

6 65383

Frau

Thi Ngoc

Nguyen

         
 

7 65102

Frau

Thi Phuong

Nguyen

         
 

8 65078

Frau

Thi Quynh

Nguyen

         
 

9 64396

Frau

Thi Quynh Nhu

Nguyen

         
 

10 65251

Frau

Thi Thanh Hue

Nguyen

         
 

11 65156

Frau

Thi Thanh Thu

Nguyen

         
 

12 65086

Frau

Thi Thu Uyen

Nguyen

         
 

13 65362

Frau

Thi Thuy

Nguyen

         
 

14 65212

Frau

Thi Thuy Duong

Nguyen

         
 

15 65146

Frau

Thi Thuy Trang

Nguyen

         
 

16 64358

Frau

Thi Trang Nhung

Nguyen

         
 

17 65098

Frau

Thi Van Anh

Nguyen

         
 

18 65396

Herr

Trong Trung

Nguyen

         
 

19 65510

Herr

Van Binh

Nguyen

         
 

20 65309

Herr

Van Dung

Nguyen

         
 

21 65257

Herr

Van Thien

Nguyen

         
 

22 65421

Herr

Viet Cuong

Nguyen

         
 

23 65210

Herr

Xuan Viet Dung

Nguyen

         
 

24 65260

Herr

Dinh Duc

Pham

         
 

25 64748

Herr

Duy Khanh

Pham

         
 

26 65189

Frau

Ha Anh

Pham

         
 

27 64403

Herr

Khanh Duy

Pham

         
 

28 64127

Herr

Minh Duc

Pham

         
 

29 65385

Frau

Ngoc Quynh

Pham

         
 

30 65108

Herr

Nhat Duong

Pham

         
 

31 65298

Frau

Phuong Mai

Pham

         

Lưu ý:

Khi đi thi mang theo hộ chiếu gốc, 1 bản hộ chiếu phô tô dán 1 ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước kì thi.

Nếu không trình diện đầy đủ những giấy tờ được yêu cầu trên, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo dự kiến kết quả thi có thể tra cứu trên trang www.goethe.de/hanoi, mục Deutschprüfungen in Hanoi từ ngày 03.12.2018

Achtung:

Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass, eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 mit! Ohne diese Unterlagen ist Ihre Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab

03.12.2018

auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.

B1 am 20.11.2018 Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc Gruppe 5

B1 am 20.11.2018

Prüfungsort: Halle - Goethe Institut Hanoi, 56-58-60 Nguyen Thai Hoc

Gruppe 5

Hören

Beginn : 13.15 Uhr 40 Minuten

Nr.

PTN-Nr

Anrede

Vorname

Familiename

ID-Nr.

Geburtsdatum

Geburtsort

I/E

Modul

 

1 64583

Herr

Thanh Nam

Pham

         
 

2 65227

Frau

Thi Huong

Pham

         
 

3 65469

Frau

Thi Thu Trang

Pham

         
 

4 65371

Frau

Thi Lien

Phan

         
 

5 65237

Frau

Thi Thu Huong

Phan

         
 

6 65334

Frau

Vi Anh

Phung

         
 

7 65489

Herr

Anh Quan

Tran

         
 

8 65226

Frau

Dieu Linh

Tran

         
 

9 65420

Frau

Le Ha My

Tran

         
 

10 65328

Frau

Phuong Hoa

Tran

         
 

11 64297

Herr

Phuong Nam

Tran

         
 

12 65495

Frau

Thi Ngoc Anh

Tran

         
 

13 65229

Frau

Thi Trang

Tran

         
 

14 65534

Frau

Thu Trang

Tran

         
 

15 65154

Herr

Van Hai

Tran

         
 

16 65367

Herr

Van Son

Tran

         
 

17 65455

Herr

Hai Dang

Trinh

         
 

18 65133

Frau

Khanh Linh

Trinh

         
 

19 65291

Frau

Thi Hang

Trinh

         
 

20 65444

Frau

Thi Phuong Lan

Trinh

         
 

21 65263

Frau

Thi Hai Yen

Truong

         
 

22 65104

Herr

Anh Duc

Vu

         
 

23 65242

Herr

Dinh Trung Anh

Vu

         
 

24 65453

Frau

Ky Duyen

Vu

         
 

25 65537

Herr

Nguyen Minh Duc

Vu

         
 

26 65437

Herr

Thanh Tam

Vu

         
 

27 65527

Frau

Thi Quynh Anh

Vu

         
 

28 64956

Frau

Thi Thuy Hang

Vu

         
 

29 65218

Frau

Thuy Mi

Vu

         
 

30 64425

Herr

Tung Lam

Vu

         
 

31 64260

Herr

Viet Anh

Vu

         

Lưu ý:

Khi đi thi mang theo hộ chiếu gốc, 1 bản hộ chiếu phô tô dán 1 ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước kì thi.

Nếu không trình diện đầy đủ những giấy tờ được yêu cầu trên, thí sinh sẽ không được vào phòng thi.

Theo dự kiến kết quả thi có thể tra cứu trên trang www.goethe.de/hanoi, mục Deutschprüfungen in Hanoi từ ngày 03.12.2018

Achtung:

Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass, eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 mit! Ohne diese Unterlagen ist Ihre Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab

03.12.2018

auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.