Sie sind auf Seite 1von 2

No.

Rekening : 761623451900
Jenis Produk : Tab iBXtra - IDR
Nama : JUMMYANTO PAREANG
Mata Uang : IDR

Tanggal Uraian Transaksi Nominal Transaksi SALDO


2018-08-01 OVERBOOKING CR 1,000,000.00 3,305,265.47
AtmBersama TRF FR DORETEUS
JEMALUT
9999999999999999 BANK MANDIRI
2018-08-06 OVERBOOKING CR 1,000,000.00 4,305,265.47
ATM Prima TRF FR SRI
TANDIPAYUK
9999999999937055 BANK MANDIRI
2018-08-08 OVERBOOKING - 1,523,835.70 2,781,429.77
ATM Master
3DSWWW.ALIEXPRESS.COM
5576920014594735
000000000010531 USD
009124366078 3DS
2018-08-08 OVERBOOKING - 2,170,500.00 610,929.77
ATM Master
3DSWWW.ALIEXPRESS.COM
5576920014594735
000000000015000 USD
006785003496 3DS
2018-08-08 OVERBOOKING - 395,031.00 215,898.77
ATM Master
3DSWWW.ALIEXPRESS.COM
5576920014594735
000000000002730 USD
008124938231 3DS
2018-08-11 OVERBOOKING CR 2,100,000.00 2,315,898.77
AtmBersama TRF FR JUMMYANTO
PAREANG
9999999999999999 BANK MANDIRI
2018-08-13 OVERBOOKING - 1,232,000.00 1,083,898.77
Go Mobile TRF TO JULIANNE
MOORE
95956281220111050 BANK
MANDIRI
2018-08-13 ATM BERSAMA CHARGES - 6,500.00 1,077,398.77
2018-08-13 OVERBOOKING - 140,000.00 937,398.77
Go Mobile TRF TO EVAN GUNAWAN
TUNGGAL
95956281220111050 BCA
2018-08-13 ATM PRIMA CHARGES - 6,500.00 930,898.77
2018-08-14 OVERBOOKING - 34,305.75 896,593.02
ATM Master
3DSWWW.ALIEXPRESS.COM
5576920014594735
000000000000237 USD
007283571304 3DS
2018-08-20 OVERBOOKING CR 4,100,000.00 4,996,593.02
AtmBersama TRF FR JUMMYANTO
PAREANG
9999999999999999 BANK MANDIRI
2018-08-23 OVERBOOKING CR 4,800,000.00 9,796,593.02
AtmBersama TRF FR SRI
TANDIPAYUK
9999999999999999 BANK MANDIRI
2018-08-23 OVERBOOKING - 7,700,000.00 2,096,593.02
Go Mobile TRF TO RIZA MARDANI
95956281220111050 BRI
2018-08-23 ATM BERSAMA CHARGES - 6,500.00 2,090,093.02
2018-08-24 OVERBOOKING - 78,586.20 2,011,506.82
ATM Master
3DSWWW.ALIEXPRESS.COM
5576920014594735
000000000000539 USD
007793640319 3DS
2018-08-25 OVERBOOKING - 1,181,000.00 830,506.82
Go Mobile TRF TO MUHAMMAD
IRWAN
95956281220111050 BRI
2018-08-25 ATM BERSAMA CHARGES - 6,500.00 824,006.82
2018-08-25 OVERBOOKING CR 500,000.00 1,324,006.82
AtmBersama TRF FR JUMMYANTO
PAREANG
9999999999999999 BANK MANDIRI
2018-08-27 OVERBOOKING CR 1,800,000.00 3,124,006.82
AtmBersama TRF FR JUMMYANTO
PAREANG
9999999999999999 BANK MANDIRI
Saldo Awal : IDR 2,305,265.47
Total Kredit : IDR 15,300,000.00
Total Debit : IDR 14,481,258.65
Saldo Akhir : IDR 3,124,006.82