You are on page 1of 4

Nr 1

1. Intermediari reactii exergonice-endergonice

2. Proteinkinaza A. Structura si rol.

3. Piruvatkinaza. Reactie si reglara.

4. Piruvatcarboxiligaza. Reactie si rol.

5. Transformarea izocitratului in alfa cetoglutarat

6. Catabolismul catecolaminelor

7. Beta oxidarea acidului oleic

8. Reglarea biosintezei corpilor cetonici

9. Glucagon

10. LDL

Nr 2

1. Fosfolipaza C

2. Sinteza PGE2

3. Hormonii sexuali barbatesti. Sinteza si reglare.

4. Rol STH

5. Bilant energetic glicoliza

6. Sinteza ATP. Oxidari la nivel de substrat

7. Formarea succinat din succinat-CoA. Rol.

8. Enzima de deramificare a glicogenului. Reactie si rol.

9. Chilomicroni.

10. Beta oxidarea acizilor grasi

Nr 3

1. Fosfolipaza C

2. Actiunea insulinei pe metabolisme

3. 2 cai de metabolizare a oxalacetatului si carui metabolism apartin

4. Cati ATP se consuma la transformarea piruvatului in glucoza

5. Reglarea biosintezei hemului

6. Sinteza acetoacetatului
7. Mod de actiune a hormonilor liposolubili

8. Argumentarea raportului de fosforilare pe lant scurt si lant lung

9. Enzima reglatoare a ciclului krebs si reactia

10. Glicogen fosforilaza

Nr 4

1. Proteine G

2. Catabolismul hormonilor tiroidieni

3. Gligogenogeneza enzima cheie

4. Formarea acidului palmitic

5. Metabolismul fructozei

6. Acid gras sintaza

7. Calea pentozo-fosfatilor faza de oxidare

8. Gluconeogeneza din acidul lactic

9. Trigligeridele in eritrocite. Formare.

10. Glicoliza pana la triozofosfati

Nr 5

1. Complexul 3

2. Rolul Ca2+ ca mesager secund

3. Sinteza hormonilor MSR

4. Catabolizare hormoni tiroidieni

5. Sinteza acidului gama amino levulinic

6. Glicogen sintaza

7. Glicoliza

8. Cetogeneza

9. Bilantul arderii unui mol de glucoza

10. PGI2 structura si rol

Nr 6

1. AMPc
2. Calea glucuronatului

3. FFK1

4. 3 reactii in care este implicata Acetil-CoA

5. Aldosteron sinteza si reglare

6. Compusi macroergici

7. HMG CoA reductaza

8. Hidroliza TAG

9. Bilant energetic ciclul Krebs

10. Cati moli de ATP se obtin din arderea acidului oleic

Nr 7

1. Complexul 4

2. Proteinele Gs

3. Sinteza insulinei

4. Rol cortizol

5. Sinteza TAG

6. Chilomicroni

7. Sinteza colesterol pana la izopren activ

8. Glucokinaza/hezokinaza

9. Ciclul Cori

10. Piruvat dehidrogenaza

Nr 8

1. IP3 si DAG

2. Ciclul Krebs cale amfibolica

3. Colesterol catabolism

4. Beta oxidarea acidului stearic

5. Metabolismul acetoacetatului

6. Gluconeogeneza din glicerol


7. Suntul NADPH-pentozo fosfati

8. Glucozo 6 fosfat biosinteza si rol

9. Biosinteza si catabolism colesterol

10. Complexul 1