You are on page 1of 3

Kasfero Naturmedizin®homeopatski lekovi su HYPER K-STRUMIN M 7.

3 © 100ml
Struma mononodoza
HYPER K-STRUMIN MB 5.08 © 100 ml
Grejvs-Bazedovljeva bolest
finalni rezultat višedecenijskog rada, ispitivanja i istraživanja Sastojci: Sastojci:
dejstva prirodnih biljnih supstanci koje blagotvorno deluju na Zingiber officinale, Crataegus, Juniperus communis, Juglans regia, Juniperus communis, Juglans regia, Crataegus, Trigonella foenum-
poboljšanje opšteg stanja ljudskog organizma. Chelidonium, Hypericum perforatum, Thuja occidentalis, Ethanol graecum, Ferrum metallicum, Cuprum metallicun, Capsicum
43% (m/m) 51,0 ml. annuum, Hypericum perforatum, Ethanol 43 % (m/m) 54,0 ml.
Homeopatski lekovi se proizvode u Nemačkoj po jedinstvenim Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima koji Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima
recepturama “Kasfero Naturmedizin®”. se koristi kod strume mononodoze, kao i kod teškoća sa gutanjem i koji se koristi kod Grejvs- Bazedovljeve bolesti u kombinaciji sa
disanjem, kod zamora. strumom i endokrinom orbitopatijom, umorom, razdražljivošću,
Ove tradicionalne biljne kapi su usglašene sa zakonom o Doziranje: problemima sa spavanjem, nemirom, lupanjem srca i aritmijom.
proizvodnji homeopatskih sredstava u Nemačkoj, § 38 član Početni stadijum: 1 dnevno 10-15 kapi HYPER K-STRUMIN M 7.3© Doziranje:
1.odsek 3.AMG Srednji stadijum: 1 dnevno 20-30 kapi HYPER K-STRUMIN M 7.3© Početni stadijum: 1 dnevno 25 kapi HYPER K-STRUMIN MB 5.08©
Recepture: Kasfero Naturmedizin® Uznapredovali stadijum: 2 puta dnevno uzeti 20-25 kapi Srednji stadijum: 1 dnevno 30-40 kapi HYPER K-STRUMIN MB
Copyright §2 des UrhG BRD HYPER K-STRUMIN M 7.3© 5.08© Uznapredovali stadijum: 2 puta dnevno 25-30 kapi HYPER
Reg. No 8588005951098-1500 Akutna faza: 1-2 dana 2 x 40-60 kapi . K-STRUMIN MB 5.08©
Detaljni pregledi mogu se zakazati kod autorizovanog terapeuta. Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode. Akutna faza: 1 nedelja 2 x 30-50 kapi.
CENA: 63,90 evra –150 dana Pre i posle uzimanja kapi popiti 200ml čiste vode.
CENA: 65,90 evra –150 dana
HYPER K-STRUMIN D25© 100 ml
Difuzna struma, D1, D2,D3
Sastojci: HYPER K-STRUMIN P 2.09 © 100ml HYPER K-STRUMIN EO 0.9 © 100 ml
Thuja occidentalis, Curcubita pepo, Juniperus communis, Struma multinodoza Endokrina orbitopatija
Trigonella foenum-graecum, Capsicum annuum, Hypericum Sastojci: Sastojci:
perforatum, Cinnamomum verum, Ethanol 43% (m/m) 68,0 ml. Chelidonium majus, Juniperus communis, Juglans regia, Crataegus, Trigonella foenum-graecum, Juniperus communis, Juglans regia,
Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima Hypericum perforatum, Thuja occidentalis, Origanum vulgare, Thuja, Zingiber offic., Curcubita pepo, Capsicum annuum,
koji se koristi kod difuzne strume i strume prvog, drugog i trećeg Ethanol 43% (m/m) 55,5 ml. Cinnamomum verum, Ethanol 43% (m/m) 55,0 ml.
stepena po Hotze i Schumm - Draegerovoj klasifikaciji, kao i kod Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim koji se koristi Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima
teškog gutanja, disanja, zamora i menstrualnih poremećaja kod kod strume multinodoze (polinodozne strume), kao i kod problema koji se koristi kod endokrine oribitopatije – egzoftalamusa,
žena. sa gutanjem i disanjem. preosetljivosti na svetlo, uznemirenosti, razdražljivosti,
Doziranje: Doziranje: problema sa spavanjem.
Kod difuzne strume: 1 dnevno 20-30 kapi HYPER K-STRUMIN Početni stadijum: 1 dnevno 20 kapi HYPER K-STRUMIN P 2.09© Doziranje:
D25© Kod strume stepena I: 1 dnevno 30-50 kapi HYPER K- Srednji stadijum: 1 dnevno 25 kapi HYPER K-STRUMIN P 2.09© Početni stadijum: 1 dnevno 20 kapi HYPER K-STRUMIN EO 0.9©
STRUMIN D25© Kod strume stepena II: 2 puta dnevno 20-30 kapi Uznapredovali stadijum: 1 dnevno uzeti 30 kapi HYPER K- Srednji stadijum: 1 dnevno 30 kapi HYPER K-STRUMIN EO 0.9©
HYPER K-STRUMIN D25©. STRUMIN P 2.09© Uznapredovali stadijum: 2 puta dnevno uzeti 20-40 kapi HYPER
Kod strume stepena III:3 puta dnevno 25 kapi Akutna faza: 1-2 dana 2 x 40-60 kapi. K-STRUMIN EO 0.9© Akutna faza: 1 nedelja 2 X dnevno 50-60
HYPER K-STRUMIN D25© Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode. kapi HYPER K-STRUMIN EO 0.9©
Akutna faza: 1-2 nedelje 3 X dnevno 30-50 kapi. CENA: 63,90 evra –150 dana Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode.
Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode.
CENA: 64,90 evra –150 dana
CENA: 63,90 evra – 150 dana

www.kasfero.info www.kasfero.info www.kasfero.info


HYPO SOLVESTOR TT6 200 © 100 ml
Hašimoto – tireoiditis
Sastojci:
Hašimoto,
ne možeš
Juglans regia,Ammonium carbonicum, Strychnos ignatia,
Selenium metallicum, Origanum vulgare, Primula veris,
Ferrum metallicum, Fucus vesiculosus, Zingiber officinale, Kasfero Naturmedizin ®
Strontium carbonicum, Argentum metallicum, Ethanol 43%
(m/m) 38,0 ml.
Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima koji
mi ništa !
se koristi kod autoimune bolesti štitne žlezde – Hašimoto
tireoiditisa, i kod poremećaja telesne težine, umora, nedostatka
snage i volje, suve i krte kose.
Doziranje:
Početni stadijum: 2 puta dnevno 15-20 kapi HYPO SOLVESTOR TT6
200©
Srednji stadijum: 2 puta dnevno 25-30 kapi HYPO SOLVESTOR TT6
200©
Uznapredovali stadijum: 3 puta dnevno 30 kapi HYPO SOLVESTOR
TT6 200©
Akutna faza: 1-2 nedelje 3 x dnevno 40-50 kapi.
Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode.
CENA: 69,90 evra – 150 dana

HYPO SOLVESTOR TT6 100© 100 ml


Hipotireoza – smanjena funkcija
Sastojci:
Juglans regia, Ammonium carbonicum, Strychnos ignatia,
Selenium metallicum, Primula veris, Ferrum metallicum, Fucus
vesiculosus, Zingiber officinale, Ethanol 43% (m/m) 61,0ml.
Čemu je namenjen: homeopatski lek sa prirodnim elementima
koji se koristi kod smanjene aktivnosti štitne žlezde, i kod SPECIJALNE BILJNE KAPI
poremećaja metabolizma, malaksalosti, slabe koncentracije,
nezainteresovanosti, osetljivosti na hladnoću, kod menstrualnih
DR.MIGRENIUS one touch©
Kasfero Naturmedizin ®
poremećaja, poremećaja plodnosti, poremećaja u domenu
libida i potencije, oslabljenih mišićnih refleksa. Eliminiše...
Doziranje:
Početni stadijum: 1 dnevno 20-30 kapi HYPO SOLVESTOR TT6
- migrenu i glavobolju
100© - mučninu i povraćanje
Srednji stadijum: 1 dnevno 30-40 kapi HYPO SOLVESTOR TT6 - tegobe i bolove kod menstrualnog ciklusa
100© „Pomaže čak i jedna kap...“
Uznapredovali stadijum: 2 puta dnevno 25-40 kapi HYPO
SOLVESTOR TT6 100©
Akutna faza: 2-3 nedelje 3 x dnevno 30-50 kapi.
Pre i posle uzimanja kapi popiti 200 ml čiste vode.
CENA: 66,90 evra –150 dana

www.kasfero.info www.kasfero.info
www.kasfero.info