Sie sind auf Seite 1von 4

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare
Salutul.
Frontală
Crearea climatului favorabil.
Luare de notițe
Captarea atenției:
Trebuie să mă cunosc. Trebuie să
ştiu odată sigur cine sunt şi ce
vreau. Am amânat mereu lucrul
acesta, pentru că mi-era teamă. Mi-
era teamă că nu voi izbuti să-mi 10 min.
luminez sufletul sau că lumina ce va
aluneca asupra-i să nu mă Conversația
îndurereze. Eu mi-am închipuit
anumite lucruri despre mine
însumi. Ce se va întâmpla dacă Individuală
acestea nu există aievea? Dacă ele
n-au fost decât o părere?
Mircea Eliade în Romanul
adolescentului miop
Realizarea Anunț tema lecției. Luare de notițe
sensului „Memorii. Sti și limbaj. Modalități
de expunere.
Creez o situație de comunicare:
"Orice criza trebuie solutionata prin
munca. Nu rezista nici un obstacol
muncii încruntate, nesfârsite, calme.
Cei care au cazut, au fost slabi. Eu
trebuie sa ajung la tinta. Fara urale,
fara glorie, fara daruri, voi birui.
Nebunia si moartea sunt gânduri care Individual
înspaimânta pe cei mediocri.”
Elevii sunt conduşi la ideea cu Exercițiu Frontal
caracter de sinteză că romanul a fost
supranumit “Manual de sinceritate”
Sarcini de lucru:
1. la ce persoană este scris discursul
epic ?
2. numeşte o trăsătură a personajului
elevii alcătuiesc / fişa de identitate:
- vârsta adolescenţei, acţiune
hotărâtă, urmărirea unui scop,
perseverenţă 20 min.
Sarcini de lucru
1. numeşte modul de expunere
folosit
2. numeşte modul de
caracterizare
3. identifică tema citatului
explică, într-un enunţ dezvoltat
sintagma ”muncii încruntate,
nesfârsite, calme. ”
-Metoda cubului Metoda cubului În grup
Împart clasa în trei grupuri fiecare
grup va primi câte două sarci de pe
fețele cubului.
Grupul 1
1.Argumentează că Romanul
adolescentului miop este un jurnal.
2. Compară un episod din
adolescența ta cu un episod din
adolescența personajului.
Grupul 2
3. Explică relația dintre personaj
și cărțile citite.
4. Descrie stările sufletești ale
personajului pe tot parcursul
fragmentului.
Grupul 3
5. Analizează atitudinea
adolescentului miop față de
școală, colegi și profesori.
6. Aplică trăsăturile specifice
jurnalului intim într-un text
intitulat O filă din jurnalul meu.

Reflectie Elevii vor redacta un cvintet Cvintet Individual


Frontal 15 min.
Extindere Elevii vor avea de redactat o
compunere în care să relateze o Explicația Frontal
experiență personală dificilă din viața 5 min.
de școlar.
Anexa 1

Romanul adolescentului miop – Mircea Eliade (clasa a IX-a)

-Metoda cubului-

1.Argumentează că Romanul adolescentului miop este un jurnal.

7. Compară un episod din adolescența ta cu un episod din adolescența personajului.

8. Explică relația dintre personaj și cărțile citite.

9. Descrie stările sufletești ale personajului pe tot parcursul fragmentului.


10. Analizează atitudinea adolescentului miop față de școală, colegi și profesori.

11. Aplică trăsăturile specifice jurnalului intim într-un text intitulat O filă din jurnalul meu..

Anexa 2

-Cvintetul-
Adolescentul miop
singuratic orgolios

Citește scrie meditează.

Vrea să scrie un roman autentic.

Spirit enciclopedic
Proiect didactic
CLASA: a IX-a

SUBIECTUL LECŢIEI: „Memorii. Tentațiile unui tânăr miop.”Stil și limbaj.


Modalități de expunere.

TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE SPECIFICE:

- analizarea componentelor structurale și expresive ale textului literar;

- exprimarea orală sau în scris a propriilor reacții și opinii față de textul


literar;

- identificarea temei textului;

- redactarea de texte diverse;

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea:

1) Să încadreze opera Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade în


perioada interbelică;
2) Să explice semnificația titlului;
3) Să identifice tema textului;
4) Să caracterizeze protagonistul fragmentului;
5) Să identifice perspectiva narativă din fragmentul propus;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, dezbaterea, lucrul cu manualul,
învăţarea prin descoperire, activitatea în echipe, analiza pe text,
problematizarea, cubul, cvintetul.

FORME DE ORGANIZARE a activităţii elevilor : activitatea frontale, în


echipe şi
individuală
RESURSE : - conţinuturi conform programei,
- capactăţile de învăţare ale elevilor
- timp: 45 minute
MIJLOACE : manual (clasa a IX-a), fişe de lucru, tabla).