You are on page 1of 2

JK.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
SK.ORANGKAYA ALI, MUAR
JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE 21 | PAK21

Pengerusi : Pn. Hjh. Siti Mowlina bt. Mashadi | Guru Besar


N. Pengerusi : Pn. Siti Shahriah bt. Rafiee | GPK Kurikulum / Pentadbiran
Penyelaras 1 : Pn. Zaharah bt. Kamal | GPK Hal Ehwal Murid
Penyelaras 2 : En. Jamil bin Piee | GPK Ko Kurikulum
Setiausaha 1 ; En. Kharin Anwar b. Mohd. Ithnin
Setiausaha 2 : En. Shah Rizal bin Mohd Akip @ M. Sarip
Bendahari : Pn. Ruhana bt Khairi
AJK : En. Jaafar bin Isnin - KP Bahasa Melayu
Pn. Azyyati bt. A. Rahim - KP Matematik
En. Shah Rizal bin Mohd Akip - KP Bahasa Inggeris
Pn. Nazurah bt. Zaid - KP Pendidikan Islam
Pn. Noziha bt. Din - KP Sains
Pn. Norhaliza bt. Mohamed Yusof - KP Rekabentuk & Teknologi
En. Nasrul bin Mohd. Salleh - KP PJ/PK
Pn. Shubihah bt. Osman - KP DMZ
Pn. Rozana bt. Rajikan - KP Sejarah
En. M. Adi Ramlan bin Robaee - KP PSV/ Keseniaan
En. Muhd. Suhail Faris b. A.Manan - KP Bahasa Arab
En. Muhamad Hair bin Samian - KP TMK
Pn. Siti Nurdiyana bt. Mohd. Yusof - Peny. Pemulihan Khas
En. Tukiran bin Taslim - Peny. Pendidikan Khas
Pn. Siti Haisah bt. Sahrom - Peny. Pend. Pra Sekolah

AJK BILIK DARJAH

PRA SEKOLAH 1 PRA SEKOLAH 2 PEMULIHAN KHAS


Nurul Asyikin bt. Zainal Siti Haisah bt. Sahrom Siti Nurdiyana bt. Mohd.
Jainah bt. Dagimi Norazura bt. Abu Naim Yusof
1 CERDIK 1 CERDAS 2 CERDIK
Nurul Nadhirah bt. Md. Yusuf Adi Ramlan bin Roba’ee Shubihah bt. Osman
Nasrul bin Mohd. Salleh Zainuddin b. Rohsah Azyyati bt. A. Rahim
2 CERDAS 3 CERDIK 3 CERDAS
Nuraini bt. Salim Nazurah bt. Zaid Syuhaila bt. Mohd. Taib
Muhd. Hair b. Samian Shah Rizal b Mohd. Akip M. Suhail Faris b. A.Manan
4 CERDIK 4 CERDAS 5 CERDIK
Norhaliza bt Mohd. Yusof Pajilah bt. Abd. Wahab Rozana bt. Rajikan
Rozyta bt. Kamis Hamsan b. Sariman Aswandi b. Hamzah
5 CERDAS 6 CERDIK 6 CERDAS
Kharin Anwar b. Mohd Ithnin Rosliza bt. A. Rahman Jaafar b. Isnin
Noziha bt. Din Ros Maiza bt. Zakaria Suhaimie b. Moridan
Tukiran bin Taslim
Nur Erahazleen Shaficca Rusli
PENDIDIKAN KHAS Haron b. Othman
Norhidayu bt. Mohd. Mohid
Kalsom @ Kalthom bt. Mohd. Ishak
JK. PEMBELAJARAN ABAD KE 21
SK.ORANGKAYA ALI, MUAR
INSTRUMEN PENGESANAN | BILIK DARJAH PEMBELAJARAN ABAD KE 21(PAK21)

KELAS : ___________________ NAMA GURU : __________________________________________


Tandakan ( / ) pada ruang status pelaksanaan
BI STATUS PELAKSANAAN CATATAN
L PERKARA
0 1 2 3 4 5 PEMANTAU
1.1 Label Bilik Darjah
1.2 Carta Organisasi
1.3 Jadual Waktu
1.4 Jadual Tugas
1.5 Buku Kawalan
PENGURUSAN

1.6 Pelan Lantai


1.7 Peraturan Kelas
1.
1.8 Misi & Visi
1.9 Sudut Carta Prestasi
1.10 Sudut Parking Lot
1.11 Sudut Carta Ganjaran
1.12 Sudut Hasil Kerja Murid
1.13 Sudut Buku / Bahan
1.14 Info PAK 21
2.1 Susun atur meja ,kerusi
Papan putih & Peralatan
2.2
INSFRASTRUKTUR

menulis
2.3 Traffic lights
2.4 Almari & Kabinet
2.
2.5 Papan putih mini, marker
Ruang Pembelajaran Kendiri
2.6
/ Ruang Membaca
2.7 Ruang Aktiviti
2.8 Ruang Sisa
3.1 Penglibatan Komuniti
Kebersihan, Keceriaan,
LAIN

3. 3.2
Kondusif
3.3 Kreativiti & Kesungguhan
JUMLAH
JUMLAH SKOR
PERATUS PENCAPAIAN [ skor / 125 x 100 ]
TARAF PENCAPAIAN

SKALA ULASAN : TANDATANGAN :


1 SGT. TIDAK MEMUASKAN
2 TIDAK MEMUASKAN
3 SEDERHANA
4 MEMUASKAN
5 SGT. MEMUASKAN

PERATUS TARAF PENCAPAIAN


80 -100 CEMERLANG
60 – 79 BAIK
40 – 59 SEDERHANA
20 - 39 SEDERHANA LEMAH
0 – 19 LEMAH