You are on page 1of 4

BIL TARIKH / MINGGU AKTIVITI CATATAN

1  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MESYUARAT KALI PERTAMA
 UCAPAN ALU-ALUAN DARIPADA GURU
PENASIHAT KELAB
1  PEMILIHAN AJK KELAB BAGI TAHUN 2019
 PERBINCANGAN AKTIVITI YANG AKAN
DIJALANKAN
 RUMUSAN AKTIVITI
2  MENGAMBIL KEDATANGAN
 PENERANGAN GURU PENASIHAT
BERKENAAN KELAB
 MEMBUAT LOGO KELAB
2
 PENERANGAN BERKENAAN LOGO YANG
TELAH DIREKA
 RUMUSAN AKTIVITI

3  MENGAMBIL KEDATANGAN
3  PENGENALAN VISI DAN MISI KELAB
 RUMUSAN AKTIVITI
4  MENGAMBIL KEDATANGAN
 KENAL PASTI BAHAN-BAHAN KITAR
SEMULA
4  MENYENARAIKAN 10 BAHAN-BAHAN
KITAR SEMULA
 RUMUSAN AKTIVITI
5  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT LAWATAN KAWASAN
SEKOLAH
 MENGENAL PASTI KEDUDUKAN TONG
KITAR SEMULA
5  MURID DI AJAR CARA MENGUMPUL
BAHAN KITARV SEMULA DAN
MENGASINGKAN SETIAP BARANG YANG
TELAH DIKUMPUL
 RUMUSAN AKTIVITI

6  MEMBUAT LAWATAN KAWASAN


SEKOLAH
 MENGENAL PASTI KEDUDUKAN TONG
KITAR SEMULA
 MURID DI AJAR CARA MENGUMPUL
6 BAHAN KITARV SEMULA DAN
MENGASINGKAN SETIAP BARANG YANG
TELAH DIKUMPUL
 RUMUSAN AKTIVITI

1
7  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT POKOK HIASAN DARI
BARANGAN TERBUANG
7  PENERANGAN BERKENAAN BAHAN YANG
TELAH DIREKA
 RUMUSAN AKTIVITI

8  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT POKOK HIASAN BAHAN DARI
BARANGAN TERBUANG
8  PENERANGAN BERKENAAN BAHAN YANG
TELAH DIREKA
 RUMUSAN AKTIVITI
9  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MELUKIS POSTER “CINTAI ALAM
9 SEKITAR”
 RUMUSAN AKTIVITI
10  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MELUKIS POSTER “CINTAI ALAM
10 SEKITAR”
 RUMUSAN AKTIVITI
11  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT SUDUT KITAR SEMULA
11  MEMBUAT HIASAN
 MEMBUAT KEMPEN KITAR SEMULA
 RUMUSAN AKTIVITI
12  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT SUDUT KITAR SEMULA
12  MEMBUAT HIASAN
 MEMBUAT KEMPEN KITAR SEMULA
 RUMUSAN AKTIVITI
13  MENGAMBIL KEDATANGAN
 GURU MEMBERI NOTA ALAM SEKITAR
13  KUIZ ALAM SEKITAR
 RUMUSAN AKTIVITI
14  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT GOTONG –ROYONG UNTUK
14 MEMBERSIHKAN KAWASAN SEKOLAH
 RUMUSAN AKTIVITI
15  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MENANAM ANAK POKOK HIASAN
15  MENGAMBIL TAMAN HERBA SEBAGAI
TAMAN ANGKAT KELAB
 RUMUSAN AKTIVITI

2
16  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MENANAM ANAK POKOK HIASAN
16  MENGAMBIL TAMAN HERBA SEBAGAI
TAMAN ANGKAT KELAB
 RUMUSAN AKTIVITI
17  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT LAKARAN LUKISAN
BERTEMAKAN : BINATANG LAUT/DARAT
17  (LAKARAN LUKISAN AKAN DIGUNAKAN
UNTUK AKTIVITI KOLAJ PADA MINGGU
HADAPAN)
 RUMUSAN AKTIVITI
18  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT KOLAJ DARIPADA BAHAN
18 TERBUANG
 SAMBUNG AKTIVITI KE MINGGU
HADAPAN
19  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MENYAMBUNG MEMBUAT KOLAJ
19 DARIPADA BAHAN TERBUANG
 RUMUSAN AKTIVITI
20  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MELUKIS DAN MEWARNA BERTEMA
20 KITAR SEMULA
 SAMBUNG KE MINGGU HADAPAN
21  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MENYAMBUNG MELUKIS DAN
21
MEWARNA BERTEMA KITAR SEMULA
 RUMUSAN AKTIVITI
22  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMASAK/ JAMUAN
22  MEMBUAT SANDWICH
 RUMUSAN AKTIVITI
23  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT GOTONG –ROYONG UNTUK
22 MEMBERSIHKAN KAWASAN SEKOLAH
 RUMUSAN AKTIVITI
24  MENGAMBIL KEDATANGAN
 MEMBUAT GOTONG –ROYONG UNTUK
24
MEMBERSIHKAN KAWASAN SEKOLAH
 RUMUSAN AKTIVITI

DISEDIAKAN OLEH:

……………………………………

3
SK (ASLI) BKT CHEDING
42700 BANTING, SELANGOR

AKTIVITI TAHUNAN
KELAB KITAR
SEMULA

2019
4