Sie sind auf Seite 1von 13

MINTATÉTEL A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

VIZSGÁZÓI PÉLDÁNY

I. Konversation

II. Situation

Sie studieren in Nürnberg und suchen nach Freizeitaktivitäten. Im Internet haben Sie folgende
Anzeige gefunden:

West Bowling Center


 0911/67 47 47

Sie bekommen Lust, Bowling zu spielen und möchten darüber Information bekommen.

Rufen Sie an und


● sagen Sie, warum Sie anrufen,
● fragen Sie nach den Bedingungen (nötige Kleidung, Ausrüstung, Preise),
● informieren Sie sich über die Adresse und die Öffnungszeiten.

Sie haben ca. 3 Minuten Zeit, alles zu klären. Ihr Gesprächspartner ist der Prüfer / die
Prüferin. Der Prüfer / die Prüferin fängt an.
III.

Sprechen Sie ausführlich über das folgende Thema:

Berufswahl

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein:

1. Für welche Berufe interessieren Sie sich und warum?


2. Was für einen Arbeitsplatz stellen Sie sich vor?
3. Woher bekommen Jugendliche Tipps zur Berufswahl?
4. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind wichtig bei der Arbeit?

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen.


Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit.
MINTATÉTEL A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

I.
Sie lesen dem Kandidaten die folgenden Fragen vor. Zu jeder Frage müssen Sie nach der
Antwort des Kandidaten eine Zusatzfrage stellen. Wenn der Kandidat Hilfe braucht,
können Sie ihm höchstens mit zwei Fragen helfen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Thema:

Familienurlaub

1. Wo verbringt Ihre Familie den Urlaub?

Zusatz- / Hilfsfragen:

 Warum machen viele Familien Urlaub in Ungarn?


 Wie finden Sie den Winterurlaub? Warum?
 Was ist Ihr Traumurlaub?

2. Wie können Sie sich im Urlaub erholen?

Zusatz- / Hilfsfragen:

 Warum machen viele Jugendliche einen Fahrradurlaub?


 Was für Unterhaltungsmöglichkeiten bietet ein Festival?
 Welche Urlaubsprogramme gibt es in Ihrem Wohnort?

3. Wie bereitet man sich auf eine Urlaubsreise vor?

Zusatz- / Hilfsfragen:

 Was ist für Sie beim Urlaubsziel wichtig?


 Womit fahren Sie am liebsten in Urlaub und warum?
 Wo übernachten Sie gern und warum?
II.
Kandidatenblatt

Sie studieren in Nürnberg und suchen nach Freizeitaktivitäten. Im Internet haben Sie
folgende Anzeige gefunden:

West Bowling Center


 0911/67 47 47

Sie bekommen Lust, Bowling zu spielen und möchten darüber Information bekommen.
Rufen Sie an und
 sagen Sie, warum Sie anrufen,
 fragen Sie nach den Bedingungen (nötige Kleidung, Ausrüstung, Preise),
 informieren Sie sich über die Adresse und die Öffnungszeiten.

Sie haben ca. 3 Minuten Zeit, alles zu klären. Ihr Gesprächspartner ist der Prüfer / die
Prüferin. Der Prüfer / die Prüferin fängt an.

Ein/e Student/in aus Ungarn ruft an und möchte sich über das Bowling-Center informieren.
Als Angestellte/r geben Sie ihr/ihm Auskunft. Sie müssen mindestens drei der
Zusatzfragen stellen. Sie beginnen das Gespräch.
Informationen:
● Bowling-Schuhe kann man sich am Ort ausleihen, keine besondere Ausrüstung ist nötig.
(Leihschuhe: 2,20 Euro)
● Preise: pro Person pro Spiel Gruppentarif pro Bahn pro Stunde
2,80 Euro 16 Euro
Montag – Donnerstag:
(nach 18 Uhr 3,90 Euro) (nach 18 Uhr 21 Euro)
2,80 Euro 16 Euro
Freitag:
(nach 18 Uhr 4,60 Euro) (nach 18 Uhr 27,90 Euro)
4,20 Euro 21 Euro
Samstag:
(nach 18 Uhr 4,60 Euro) (nach 18 Uhr 27,90 Euro)
Sonntag: bis 23 Uhr 3,90 Euro 21 Euro

● Adresse: Dombühler Str. 9; mit öffentlichem Verkehr: U2, Busse 35, 61, 62, 63.
● Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 15 – 24 Uhr; Freitag: 15 – 01 Uhr
Samstag: 12 – 01 Uhr; Sonntag: 12 – 23 Uhr

Zusatzfragen:
● Wie gut kennen Sie das Bowling?
● An welchem Tag möchten Sie spielen kommen?
● Um welche Uhrzeit möchten Sie spielen kommen?
● Haben Sie eigene Bowling-Schuhe? / Wollen Sie Bowling-Schuhe ausleihen?
● Wie viele Personen sind Sie?
● Wie / mit welchem Verkehrsmittel wollen Sie zum Center kommen?
III.
Kandidatenblatt:
Sprechen Sie ausführlich über das folgende Thema:

Berufswahl

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein:

1. Für welche Berufe interessieren Sie sich und warum?


2. Was für einen Arbeitsplatz stellen Sie sich vor?
3. Woher bekommen Jugendliche Tipps zur Berufswahl?
4. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind wichtig bei der Arbeit?

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen.


Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit.

Wenn der Kandidat Hilfe braucht, können Sie ihm mit den folgenden Fragen helfen:

1. Welche sind Ihrer Meinung nach die typischen Frauenberufe oder Männerberufe?
Finden Sie ein Studium wichtig? Warum (nicht)?
Welche Berufe kommen in Ihrer Familie vor?

2. Wo möchten Sie gerne arbeiten?


Würden Sie eine Zeit lang im Ausland arbeiten? Warum (nicht)?
Wie wichtig ist Geld für Sie bei der Berufswahl?

3. Wie informieren sich Jugendliche über Studien- oder Arbeitsmöglichkeiten?


Wie können Jugendliche Arbeitserfahrungen sammeln?
Würden Sie für Studium oder Ausbildung umziehen? Warum (nicht)?

4. Mögen Sie lieber selbstständig oder im Team arbeiten? Warum?


Was können Sie besonders gut?
Welche Fähigkeiten braucht man für Ihren Wunschberuf?
ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

Általános útmutató
1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével
történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen szempontok segítségével
kell értékelni.
2. Összefoglaló táblázatok az értékelési szempontokról és az egyes szempontoknál adható
maximális pontszámokról.
Első feladat (társalgás):
Értékelési szempont Pontszám
A témában való jártasság, részletesség és önállóság 5
Szókincs, kifejezésmód 5
Nyelvtan 5
Összesen 15
Második feladat (szerepjáték):
Értékelési szempont Pontszám
A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 5
Szókincs, kifejezésmód 5
Nyelvtan 5
Összesen 15
Harmadik feladat (önálló témakifejtés):
Értékelési szempont Pontszám
Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése 5
Szókincs, kifejezésmód 5
Nyelvtan 5
Összesen 15
A három feladat után együttesen értékeljük:
Értékelési szempont Pontszám
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 5
Összesen 5
3. Amennyiben a vizsgázó felelete az adott feladat első értékelési szempontja alapján 0
pontos (A témában való jártasság, részletesség és önállóság;A kommunikációs cél elérése és
az interakció megvalósítása; Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése),
az adott feladat összpontszáma is 0 pont.
4. Az első, a második és a harmadik feladathoz tartozó skálák értékelési szempontjai és
szintjei az első értékelési szempont kivételével azonosak. Tehát a mindhárom feladatnál
értékelendő Szókincs, kifejezésmód és Nyelvtan szempont teljesítésének mérése egyazon
skálával történik.
5. A szóbeli vizsgán legfeljebb 50 pontot szerezhet a tanuló a három feladat során. A vizsga
egészére 150 vizsgapont adható, ennek 22%-a, tehát 33 vizsgapont szerezhető a szóbeli
vizsgán. Ezért átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja az
értékelési útmutató végén található átszámítási táblázatot!

1
ELSŐ FELADAT (TÁRSALGÁS)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

A témában való jártasság, részletesség és önállóság

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy


 a vizsgázó megérti-e a hozzá intézett beszédet;
 a vizsgázó mondanivalója tartalmilag megfelel-e a feladatnak, és kellő mennyiségű
információt tartalmaz-e;
 a vizsgázó a kiegészítő kérdésekre adott válaszaival teljesebbé teszi-e a
mondanivalóját;
 a vizsgáztatónak kell-e segítő kérdéseket feltennie;
 a vizsgázó képes-e kommunikációs stratégiák alkalmazására.

Szókincs, kifejezésmód

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó


 szókincse megfelel-e a témának és a közlési szándéknak, a szituációnak és a
szerepnek,
 törekszik-e a nyelvi szintnek megfelelő szóhasználatra;
 képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására.

Nyelvtan

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó a nyelvi szintnek, a témá-
nak, a szituációnak és a szerepnek megfelelő nyelvtani eszközöket használja-e.

2
Értékelési skála (középszint 1. feladat)

A témában való jártasság, részletesség és önállóság


5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó megérti a hozzá A vizsgázó lényegében A vizsgázó hiányosan érti A vizsgázó nehezen vagy
intézett beszédet. megérti a hozzá intézett meg a hozzá intézett beszé- egyáltalán nem érti a hozzá
Teljes mértékben eléri beszédet, bár előfordulhat, det, de a kommunikáció (pl. intézett beszédet. Nem éri el
kommunikációs célját, hogy a kérdés megismétlé- a kérdés(ek) újrafogalmazá- kommunikációs célját,
mindhárom fő és kiegé- sét igényli. Nagyrészt eléri sával) még fenntartható. legfeljebb csak kevés
szítő kérdésre is segítő kommunikációs célját, a Legfeljebb egy-két fő kér- értékelhető információt
kérdések nélkül, megfele- három fő kérdésre megfe- désre válaszol megfelelően, közöl. A segítő kérdésekre
lően válaszol. lelő mennyiségű informá- a többire nem vagy csak fe- is csak alig vagy egyáltalán
A vizsgázó megfelelően ciót közöl. Egy-két kiegé- lületesen. Segítő kérdések nem tud válaszolni.
alkalmazza a kommuniká- szítő kérdésre is megfele- segítségével is csak részben A vizsgázó alig vagy nem
ciós stratégiákat. lően válaszol, a többire nem képes kommunikációs célját képes a beszélgetésben részt
vagy csak felületesen. elérni, a kiegészítő vagy se- venni, kommunikációt meg-
Segítő kérdést nem igényel. gítő kérdések többségére valósítani.
A vizsgázó általában meg- nem vagy hiányosan
felelően alkalmazza a kom- válaszol.
munikációs stratégiákat. Nem mindig megfelelően
alkalmazza a kommuni-
kációs stratégiákat.
Szókincs, kifejezésmód
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó a témának és a A vizsgázó nagyrészt a té- A vizsgázó nagyrészt A vizsgázó szókincse túl
közlési szándéknak meg- mának és a közlési szán- egyszerű szókincset hasz- egyszerű, szegényes, a
felelő szókincset használ. déknak megfelelő szókin- nál, de közlési szándéka nem megfelelő szóhasz-
Néhol nem megfelelő a cset használ. még megvalósítható. nálat sokszor akadályozza
szóhasználata, ez azonban Többször nem megfelelő a Többször nem megfelelő a a megértését.
alig nehezíti a mondani- szóhasználata, ami csak szóhasználata, ami eseten- A vizsgázó feltűnően
való megértését. kis mértékben nehezíti a ként jelentősen nehezíti a keresi a szavakat.
A vizsgázó ritkán keresi a mondanivaló megértését. megértését. A vizsgázó durván
szavakat. A vizsgázó többször keresi A vizsgázó sokszor keresi megsérti, vagy nem veszi
Megfelelően alkalmazza a a szavakat, esetleg ismétel. a szavakat, és/vagy sokat figyelembe a célnyelvi
célnyelvi udvariasság A vizsgázó általában meg- ismétel. udvariasság
alapszabályait. felelően alkalmazza a cél- Előfordul, hogy a vizsgázó alapszabályait.
nyelvi udvariasság alap- megsérti a célnyelvi ud-
szabályait. variasság alapszabályait.
Nyelvtan (mondattan, alaktan)
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó többnyire he- A vizsgázó több hibával A vizsgázó sok hibával A vizsgázó csak a legegy-
lyesen használja az egy- használja az egyszerű használja az egyszerű szerűbb nyelvtani struktú-
szerű nyelvtani struktúrá- nyelvtani struktúrákat. nyelvtani struktúrákat. rákat használja, és/vagy
kat. Hibái általában nem nehe- Hibái többször megnehe- mondanivalója a nyelvtani
Kevés hibát ejt, hibái nem zítik a megértést, csak zítik a megértést. hibák miatt nem vagy csak
nehezítik a megértést. egy-két, a megértést alig érthető.
nehezítő nyelvi hibát ejt.

3
MÁSODIK FELADAT (SZEREPJÁTÉK)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy


 a vizsgázó elérte-e a feladatnak megfelelő kommunikációs cél(oka)t,
 a vizsgázó megfelelően válaszolt-e a vizsgáztató kiegészítő kérdéseire,
 a vizsgázó aktívan vett-e részt a beszélgetésben,
 a vizsgázó képes volt-e a kommunikációs stratégiák alkalmazására,
 a vizsgáztatónak kellett-e segítő kérdéseket feltennie.

A többi értékelési szempont megegyezik a társalgás értékelési szempontjaival.

Értékelési skála (középszint 2. feladat)

A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása


5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó teljes mértékben A vizsgázó nagyrészt eléri A vizsgázó többnyire segítő A vizsgázó nem éri el kom-
eléri kommunikációs célját, kommunikációs célját, a kérdések segítségével éri el munikációs célját, önállóan
minden információra rákér- lényeges információkra kommunikációs célját, nem fogalmaz meg kérdé-
dez, illetve minden infor- önállóan rákérdez, illetve önállóan alig kérdez, illetve seket, közléseket, és/vagy
mációt közöl partnerével. minden ilyen információt kevés információt közöl segítő kérdések segítségével
A kiegészítő kérdésekre is közöl partnerével. Csak ke- partnerével. sem képes a megfelelő
megfelelően válaszol. vés segítő kérdést igényel. A kiegészítő kérdések több- információkat közölni,
A vizsgázó aktívan vesz A kiegészítő kérdésekre is ségére nem megfelelően illetve ezekre rákérdezni.
részt a beszélgetésben, és nagyrészt megfelelően vá- válaszol. A vizsgázó a kiegészítő
megfelelően alkalmazza a laszol. A vizsgázó alig kezde- kérdésekre nem vagy nem
kommunikációs stratégiá- A vizsgázó igyekszik aktí- ményez, többnyire a feltett megfelelően válaszol.
kat. van részt venni a beszélge- kérdésekre válaszol. A vizsgázó nem kezdemé-
tésben, és általában meg- Nem mindig megfelelően nyez, és/vagy nem képes a
felelően alkalmazza a kom- alkalmazza a kommuni- beszélgetésben részt venni,
munikációs stratégiákat. kációs stratégiákat. kommunikációt megvaló-
sítani.

4
HARMADIK FELADAT (ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS)

Az értékelési szempontok részletes kifejtése

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy


 a vizsgázó elég részletesen fejtette-e ki a témát,
 a vizsgázó logikusan rendezte-e el a mondanivalóját,
 a vizsgázó összefüggően fejtette-e ki a mondanivalóját,
 a vizsgáztatónak kellett-e segítő kérdéseket feltennie.

A többi értékelési szempont megegyezik a társalgás értékelési szempontjaival.

Értékelési skála (középszint 3. feladat)

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése


5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó mind a négy A vizsgázó témakifejtése A vizsgázó túl röviden tár- A vizsgázó nem képes
irányító szempont felhasz- még megfelelően részletes, gyalja a témát (önállóan önállóan kifejteni a témát,
nálásával részletesen és három irányító szempontot csak egy-két irányító csak egy-két irányító
megfelelően tárgyalja a fejt ki önállóan. szempontot fejt ki részlete- szempontot tárgyal felüle-
témát. Segítő kérdésekre válaszol- sen, a többit felületesen). tesen.
Témakifejtése önálló, nincs va képes a negyedik irányí- Segítő kérdésekre válaszol- Nem tud válaszolni a se-
szüksége segítő kérdések- tó szempont kifejtésére is. va legalább részben képes gítő kérdésekre, nem képes
re. Törekszik arra, hogy mon- a téma további kifejtésére. a téma további kifejtésére.
Mondanivalóját logikusan danivalóját logikusan és Mondanivalójának elrende- A vizsgázó nem logikusan
és összefüggően adja elő. összefüggően adja elő. zése többnyire nem logi- rendezi el mondanivalóját,
kus, témakifejtése többnyi- és/vagy összefüggéstelen,
re nem összefüggő. izolált mondatokat használ.

5
A HÁROM FELADAT UTÁN EGYÜTTESEN ÉRTÉKELJÜK:

Az értékelési szempont részletes kifejtése

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó beszéde érthető-e és kö-
vethető-e, azaz megfelelő-e
 a beszédtempója,
 kiejtése és hanglejtése.

Értékelési skála (együttesen)

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés


5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont
A vizsgázó beszédtempója A vizsgázó beszédtempója A vizsgázó lassan, aka- A vizsgázó nagyon lassan,
megfelelő, esetleg helyen- elfogadható, bár többször dozva beszél. szaggatottan beszél.
ként lassú. lelassul. Kiejtése és hanglejtése Beszédtempója, valamint
Kiejtése és hanglejtése Kiejtése és hanglejtése el- többnyire elfogadható. kiejtése és hanglejtése
megfelelő, bár beszédén fogadható, bár beszédén Beszédén az anyanyelvi sokszor akadályozzák a
kis mértékben érezhető az az anyanyelvi hatás hatás erősen érezhető. megértést.
anyanyelvi hatás. erősebben érezhető. Beszédtempója, kiejtése és
Beszéde érthető és követ- Beszéde többnyire érthető hanglejtése helyenként
hető. és követhető. nehezíti a megértést.

6
Átszámítási táblázat

Összesítse a felelet végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a


feleletpont (legfeljebb 50 pont). Az átszámítási táblázat segítségével határozhatja meg, hogy
az elért feleletpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Feleletpont Vizsgapont Feleletpont Vizsgapont


50 33 25 17
49 32 24 16
48 32 23 15
47 31 22 15
46 30 21 14
45 30 20 13
44 29 19 13
43 28 18 12
42 28 17 11
41 27 16 11
40 26 15 10
39 26 14 9
38 25 13 9
37 24 12 8
36 24 11 7
35 23 10 7
34 22 9 6
33 22 8 5
32 21 7 5
31 20 6 4
30 20 5 3
29 19 4 3
28 18 3 2
27 18 2 1
26 17 1 1

A vizsgázó feleletének értékeléséhez mellékelten található egy értékelő lap minta. Az értékelő
lapon a megfelelő pontszámot X-szel jelöljék meg. Az egyes vizsgarészek összeredményét
vezessék a megfelelő keretbe, majd adják össze a két vizsgarész összeredményét és ezt a
pontszámot a „Feleletpont” jelzésű keretbe írják. Végül az átszámítási táblázat segítségével
váltsák át a feleletpontokat vizsgapontokra, és az így kapott pontszámot a „Vizsgapont”
jelzésű keretbe írják.

7
EGYÉNI ÉRTÉKELŐ LAP
középszint

A vizsgázó neve: ____________________________________ A tétel sorszáma: ________

1. feladat (társalgás)
Szempont Értékelés
1. A témában való jártasság,
részletesség és önállóság 5 4 3 2 1 0

2. Szókincs, kifejezésmód 5 4 3 2 1 0

3. Nyelvtan 5 4 3 2 1 0

Összesen
2. feladat (szerepjáték)
Szempont Értékelés
1. A kommunikációs cél elérése,
és az interakció megvalósítása 5 4 3 2 1 0

2. Szókincs, kifejezésmód 5 4 3 2 1 0

3. Nyelvtan 5 4 3 2 1 0

Összesen
3. feladat (önálló témakifejtés)
Szempont Értékelés
1. Részletesség, önállóság és a
mondanivaló összefüggő kifejtése 5 4 3 2 1 0

2. Szókincs, kifejezésmód 5 4 3 2 1 0

3. Nyelvtan 5 4 3 2 1 0

Összesen
Együttesen értékeljük
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 5 4 3 2 1 0

Összesen

Feleletpont (max. 50)

Vizsgapont (max. 33)

Dátum: _____________________________ _____________________________


A vizsgáztató aláírása