You are on page 1of 9

I PRIPREMNI RADOVI

1 Organizacija gradilišta , izvedba privremenih


priključaka gradilišta, (opskrba vodom, električnom
energijom), izvedba skladišta za deponiranje alata i
materijala i sl.
paušal 1.00 0.00 0.00

2 Fasadna skela visine do 17,50 m. Izvedba u skladu


sa tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu.
Skelu izvesti sa svim spojnim elementima, sa svim
potrebnim ukrućenjima, sidrenjima ,uzemljenjem i
sl. Sa vanjske strane postaviti zaštitu od jutenih ili
plastičnih traka. Prije izvedbe skele izvođač je
dužan izraditi projekt skele što je uračnato u
jediničnu cijenu ove stavke. Jedinična cijena sadrži
dobavu i dopremu materijala, izradu i skidanje
skele po završetku radova i otpremu.
Obračun po m2 izvedene skele.

m2 2,510.00 0.00 0.00

3 Zaštita svih vanjskih otvora (prozora i vrata) te


zaštita podova oko zgrade, podova lođa i ulaza.
Zaštita se izvodi za cijelo vrijeme izvođenja radova.
Obračun po broju otvora, odnosno m2 podova.

otvori - kom 246.00 0.00 0.00


podovi - m2 236.00 0.00 0.00

4 Djelomično obijanje stare dotrajale fasade sa svim


slojevima na mjestima gdje je došlo do odvajanja
od zdrave podloge. Obračun po m2. Stvarni
obračun na licu mjesta po izvedenim radovima.

m2 400.00 0.00 0.00

5 Sanacija onih dijelova fasade gdje se morala skinuti


postojeća obloga. Sanirati na odgovarajući način i
odgovarajućim materijalom do faze da se može
postaviti toplinska izolacija. Obračun po m2. Stvarni
obračun na licu mjesta po izvedenim radovima.

m2 400.00 0.00 0.00

6 Cjelokupno visokotlačno pranje fasade pod


pritiskom da se dobije čista površina za daljnje
radove.
m2 2,551.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00

II DEMONTAŽE I OSTALI RADOVI


1 Pažljivo skidanje svih prozorskih klupčica sa
spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom
na deponiju. Na mjesto postojećih klupčica ugraditi
kamene klupčice, materijala debljine 2 cm. Obračun
po m'.
prozori- m' 170.00 0.00 0.00

2 Demontaža postojećih rešetki na prozorima na


prizemlju zgrade. Stavka uključuje skidanje stare
boje i rđe brušenjem. Nakon brušenja slijedi
premazivanje temeljnom bojom u dvije ruke,
bojanje završnom bojom po izboru projektanta te
ponovnu montažu. Obračun po kom.

kom 9.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
3 Pažljivo skidanje limenog opšava ravnog krova i
opšava dimnjaka sa spuštanjem materijala na tlo,
utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m`.

m` 177.00 0.00 0.00

4 Demontaža postojećeg vertikalnog i horizontalnog


oluka sa svim fazonskim komadima, obujmicama i
pričvršćenjima. U cijeni sav potreban
rad,horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na
deponij. Obračun po m'

m` 323.00 0.00 0.00

5 Uklanjanje šljunka sa krova te čišćenje postojeće


horizontalne hidroizolacije od raznih nečistoća i
pripremu za lijepljenje ploča mineralne vune.
Obračun po m2 očišćene površine.

m2 540.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
6 Povlačenje (pražnjenje) plina [freon) iz sustava
klimatizacije od ovlaštenog servisera te demontaža
vanjskih jedinica sa nosivom podkonstrukcijom.
Demontirane jedinice deponirati cijelo vrijeme
izvođenja radova. Po završetku fasaderskih radova,
vanjske jedinice ponovno montirati i staviti u
funkciju.
demontaža - kom 33.00 0.00 0.00
montaža - kom 33.00 0.00 0.00

7 Sanacija ograda na loggiama. Sanacija obuhvaća


skidanje stare boje i rđe brušenjem. Nakon
brušenja slijedi premazivanje temeljnom bojom u
dvije ruke, te bojanje završnom bojom po izboru
projektanta. Obračun po kom ograde.

kom 30.00 0.00 0.00

8 Demontaža i ponovna montaža strujnih i drugih


instalacijskih ormarića radi izvedbe novog pročelja
uključujući otpajanje, prilagodbu i ponovno
spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. Demontažu i
ponovnu montažu vrši ovlaštena osoba. Privremeno
uklanjanje postojećih tv antena, satelitskih antena,
kablova, sušila za rublje, držača škura, pločica
kućnih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, i sl. na
vanjskim zidovima, stropovima loggia i krovu. Sve
demontirane elemente potrebno je sigurno
pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon
izvedbe fasade, upotrebljive demontirane elemente
potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive
dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U
stavku je uključeno otpajanje i ponovno spajanje
svih vodova, uzemljenja i sl.

paušal 1.00 0.00 0.00

9 Ispitivanje gromobranskih instalacija, električnih


instalacija, instalacija 'SPLIT' sustava i drugih
instalacija nakon izvedbe nove fasade i ponovne
montaže istih, zajedno sa izdavanjem uvjerenja o
sigurnom funkcioniranju kod upotrebe.

paušal 1.00 0.00 0.00

10 Demontaža starih grilja te dobava, izrada i montaža


novih aluminijskih grilja. U stavku su uključeni svi
pripremni i pomoćni radovi te gradilišni transport.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po
kom
grilje dimenzija 1.25x1.40, kom 90.00 0.00 0.00
grilje dimenzija 0.70x1.10, kom 30.00 0.00 0.00
grilje dimenzija 1.25x1.10, kom 30.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00

III UREĐENJE PROČELJA

1 Izvedba grube žbuke te izravnavanje zidova


prizemlja zgrade gdje se postavlja toplinska
izolacija. U cijenu je uračunat sav potreban rad i
materijal. Obračun po m2.
gruba žbuka 230.00 0.00 0.00

2 Podnožje zgrade

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
Izvedba podnožja zgrade visine 100 cm, postavom
ploča od ekstrudiranog polistirena (XPS), sa
tankoslojnom polimer cementnom žbukom debljine
0,5 cm armiranom staklenom alkalnootpornom
mrežicom, te završnim vodoodbojnim slojem kao
teraplast u granulaciji i boji po odabiru projektanta.
Teraplast se postavlja u visini 100 cm na
sjevernom, zapadnom i istočnom pročelju, dok na
južnom pročelju se postavlja u visini od 255 cm. U
cijenu su uključeni svi potrebni profili i okapi, te
brtvene trake na spoju dijela zida izoliranog XPS-
om i dijela zida izoliranog mineralnom vunom.
Obračun po m2.

XPS 8 cm- m2 112.00 0.00 0.00


završna žbuka 216.00 0.00 0.00

3 Izvedba završnog vodoodbojnog sloja na ulaznom


pročelju zgrade gdje se ne postavlja toplinska
izolacija kao teraplast u granulaciji i boji prema
odabiru projektanta. U cijenu uključena
impregnacija i priprema podloge prema uputama
proizvođača. Obračun po m2.

završna žbuka 24.00 0.00 0.00

4 Vanjski zidovi zgrade


Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih
zidova sa svim potrebnim predradnjama i
pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi
mineralnom vunom klase negorivosti A1, računske
toplinske provodljivosti λ= 0,035 W/mK, debljine 8
cm, sa tankoslojnim polimer cementnim mortom
debljine 0,5 cm nanesenom u dva sloja i armiranom
staklenom alkalnootpornom mrežicom između
slojeva. Završni dekorativni sloj izvesti od
tankoslojne silikatne žbuke debljine 3 mm na
prethodno impregniranu podlogu. Izbor završne
žbuke, boja i tekstura žbuke po odabiru projektanta
- nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna.
Ploče mineralne vune su lijepljene na podlogu u dva
sloja sa izmaknutim reškama i mehanički učvršćene
plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve
prema preporuci proizvođača. Za pričvršćenje je
potrebno minimalno 6 kom/m2 pričvrsnica, u
šabloni slova W, a na uglovima minimalno 8
kom/m2. U cijenu je uključena i izvedba špaleta
oko vanjske stolarije i bravarije od mineralne vune
debljine 3 cm. U cijenu su uključeni svi potrebni
sokl profili, okapni profili na nadvojima otvora, te
brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i
bravarije brtvom Sd=0,50. Sve radove treba izvesti
isključivo

po uputama, koristeći materijale, alate i način


izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade
i prema projektu i detaljima.
Obračun je po m² izvedene površine. Kod obračuna
TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. Kod
obračuna završne žbuke oduzimaju se samo otvori
veći od 3 m² (razlika). Obrada špaleta otvora većih
od 3 m² nije obračunata zasebno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
mineralna vuna- m2 1,617.00 0.00 0.00
završna žbuka- m2 1,543.00 0.00 0.00

5 Vanjski zidovi zgrade


Izvedba zaštitno dekorativne silikonsko-silikatne
žbuke valjane teksture (zrno do 2 mm) u svemu
prema uputama proizvođača na zidove gdje se ne
postavlja toplinska izolacija.
- nakon sušenja (od 10-14 dana, ovisno o
vremenskim uvjetima), suha i čista podloga
premazuje se ravnomjerno i temeljito
nerazrijeđenim dubinskim aktivnim predpremazom,
koji ujednačava i za 30 % smanjuje vodupojnost
podloge, te svojom penetracijom u podlogu,
poboljšava prionjivost na istu, a svojim algicidnim
dodacima, mogućnost pojave algi i gljivica smanjuje
na najmanju moguću mjeru.
- nakon
minimalno 24 sata sušenja, nanosi se vodoodbojna
i paropropusna silikonsko-silikatna završna
dekorativna žbuka, visokootporna na vremenske
utjecaje, u granulaciji 2mm (u boji po izboru
investitora i tonu dopuštenom za ETICS).
U cijenu uključena impregnacija i priprema podloge
prema uputama proizvođača.

završna žbuka- m2 367.00 0.00 0.00

6 Strop iznad vanjskog prostora


Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije stropa
iznad vanjskog prostora sa svim potrebnim
predradnjama i pripremom podloge. Toplinska
izolacija se izvodi mineralnom vunom klase
negorivosti A1, računske toplinske provodljivosti λ=
0,035 W/mK, debljine 14 cm, sa tankoslojnim
polimer cementnim mortom debljine 0,5 cm
nanesenom u dva sloja i armiranom staklenom
alkalnootpornom mrežicom između slojeva. Završni
dekorativni sloj izvesti od tankoslojne silikatne
žbuke debljine 3 mm na prethodno impregniranu
podlogu. Izbor završne žbuke, boja i tekstura žbuke
po odabiru projektanta - nikakva dodatna obrada
ploha nije potrebna. Ploče mineralne vune su
lijepljene na podlogu u dva sloja sa izmaknutim
reškama i mehanički učvršćene plastičnim
pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema
preporuci proizvođača. Za pričvršćenje je potrebno
minimalno 6 kom/m2 pričvrsnica, u šabloni slova
W, a na uglovima minimalno 8 kom/m2. U cijenu je
uključena i izvedba špaleta oko vanjske stolarije i
bravarije od mineralne vune debljine 3 cm. U cijenu
su uključeni svi potrebni sokl profili, okapni profili
na nadvojima otvora, te brtvljenje spojeva pročelja
i vanjske stolarije i bravarije brtvom Sd=0,50. Sve
radove treba izvesti isključivo

po uputama, koristeći materijale, alate i način


izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade
i prema projektu i detaljima.
Obračun je po m² izvedene površine.
mineralna vuna- m2 9.00 0.00 0.00
završna žbuka- m2 9.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
7 Vanjski zidovi
Izvedba završnog sloja od dekorativne silikonsko-
silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 2 mm) te
teraplasta u svemu prema uputama proizvođača na
zidove gdje već postoji toplinska izolacija.
U cijenu uključena impregnacija i priprema podloge
prema uputama proizvođača.

završna žbuka- m2 368.00 0.00 0.00


završna žbuka (teraplast)- m2 24.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00

IV SANACIJA RAVNOG KROVA


1 Dobava i izvedba sloja hidroizolacije na bazi
bitumena prema uputama proizvođača

Kao RESITOL HRN.U.M3.240, -hladan


bitumenski prednamaz ili jednakovrijedan

Kao ELASTOBITUFIX TEX -5 HREN 13969, HREN


13707 ili jednakovrijedan
– visokofleksibilna top
elastomerna polimer bitumenska hidroizolacijska
traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine
cca 200 g/m2, s donje strane obložena slojem
tekstila u 2/3 trake, kategorije 5, zavarena potpuno
na uzdužnim i poprečnim preklopima min 10cm i po
grundiranoj površini 20 cm uz preklope radi
amortizacije rada betona, te potpuno uz rubne
djelove objekta cca 30 cm.Utrošak trake 1,15 m2 150.00 0.00 0.00
2 m’/m2.
Dobava,doprema i ugradnja toplinske izolacije od
ploča tvrde kamene vune u dva sloja, ukupne
debljine d = 14 cm. Najprije se na postojeću
bitumensku podlogu (parna brana) polažu tvrde
ploče od kamene vune kao Knauf Insulation DDP ili
jednakovrijedno, gustoće minimalno 150 kg/m3,
kao osnovna toplinska izolacija, a na njih kosine
kamene vune kao DDP-G piljene ploče u nagibu od
1% ili jednakovrijedno, prema planu polaganja koji
je izradio proizvođač na temelju tlocrta ravnog
krova i pozicije slivnika.

Potrebne karakteristike

*deklarirana toplinske provodljivosti


λd=0,039W/mK po HRN EN 12667
*klasa negorivosti A1
po HRN EN 501-1
*otpor difuziji
vodene pare μ =1 po HRN EN
12086

U cijeni sav potreban rad, materijal kao i holker na


spoju horizontalne i verikalne površine na nadozidu
i oko dimnjaka. Obračun po m2 tlocrtne površine
krova

m2 540.00 0.00 0.00


3 Dobava i izvedba montažnih slivnika za prihvat
slivne vode za ravni krov. Promjer tip, način
ugradnje utvrditi na licu mjesta .Obračun po
komadu ugrađenog slivnika sa svim potrebnim
radnjama do uporabne vrijednosti.

kom 20.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
4 Dobava, doprema i ugradnja ventilacijskih kapa na
zidovima te na ravnom krovu zgrade. Obračun po
komadu ugrađenih ventilacijskih kapa na zidovima i
ravnom krovu sa svim potrebnim radnjama do
uporabne vrijednosti.

zidovi- kom 90.00 0.00 0.00


ravni krov- kom 9.00 0.00 0.00
5 Dobava materijala te izrada hidroizolacije iz
sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirana
poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom,
debljine 1,5mm, tip kao Sikaplan 15G ili Fatrafol
810/V ili jednakovrijedno. Trake se polažu na
razdjelni sloj preko toplinske izolacije, u sustavu
mehaničkog učvršćenja o podlogu. Mehaničko
privršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom
podložnom pločicom, u skladu s proračunom
proizvođača hidroizolacije. Npr. vijci za ravni krov iz
programa EJOT ili SFS ili jednakovrijedno.
Predvidivo 5kom/m2.

Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem


sa širinom spoja od min 40mm i preklopom traka
min. 10cm, u skladu s propisanim normama od
strane proizvođača trake. Hidroizolacija se na
detaljima učvršćuje plastificiranim limovima istog
proizvođača i hermetizira po potrebi poliuretanskim
kitovima kao Sikaflex PRO 2HP ili jednakovrijedno
uz prethodno nanošenje odgovarajućeg primer-a
(limovi i kitanje predmet posebne stavke).

Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica


o primjeni propisanih od strane proizvođača
materijala. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije
dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u
trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski
dnevnik. Obračun po m2 tlocrtne površine krova

m2 540.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00

V LIMARSKI RADOVI
1 Dobava,doprema i ugradnja horizontalnog opšava
atike koja se sastoji od dve limena elementa od
pocinčanog lima debljine lima d=0.6 mm(prema
detalju u nacrtnom dijelu. Na razmaku cca 1.0 m
postavljati konstruktivni lim za nosivo držanje atike
.U cijeni je obračinat komplet s pričvrsnim
materijalom i spajanje na horizontalni
žlijeb.Obračun po m'

r.š. 90 cm m' 150.00 0.00 0.00


r.š. 60 cm m' 150.00 0.00 0.00
2 Dobava, doprema i ugradnja vertikalnog i
horizontalnog oluka na dispoziciji u nacrtnom dijelu
od pocinčanog lima fi 120 mm d=0.6 mm. Verikale
su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama. Na
razmaku cca 1.0 m.U cijeni je i koljeno 45 ,komplet
s pričvrsnim materijalom i spajanje na horizontalni
žlijeb.Obračun po m'

m' 323.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
3 Dobava i ugradnja kamenih, vanjskih klupčica sa
okapnicom. Klupčice su od granita po izboru
investitora. Širina klupčice prosječno iznosi 25 cm,
debljine d=2 cm, postavljaju se u cementni mort M-
10. Sudar fuga s prozorom obraditi kitom (UV
otporan). U jediničnoj cijeni sadržan je sav
potreban rad i materijal za ugradbu klupčice s
obaveznom provjerom dimenzija na licu mjesta.
Obračun po m'.

prozori- m` 170.00 0.00 0.00

4 Izrada raznih opšava od pocinčanog lima (HRN


C.B4.081), debljine 0,55 mm, po potrebi vidljivi
dijelovi usklađeni sa fasadom, završno obrađeni
plastificiranjem u boji po odabiru projektanta na
temelju predloženog uzorka, r.š. do 50 cm iz
jednog ili 2 dijela. Uključeni opšavi kao što su oni
uz prodor raznih cijevi kroz konstrukciju krovova
(dimnjaci, ventilacije, odzrake, klimatizacije - tzv.
'putz' lajsne, razne okapnice, zatvaranje dilatacija
vanjskih i unutarnjih, sl.). U cijeni je kompletan rad
i potreban osnovni i pomoćni materijal kao: tiplanje
vijcima Ø 8mm te brtvljenje trajnoelastičnim kitom,
plosna željeza ili kuke za učvršćenje opšava,
podložna krovna ljepenka i sl. Izvesti prema izmjeri
na gradilištu.

paušal 1.00 0.00 0.00


5 Dobava materijala i ugradnja podžbuknog
vertikalnog oluka za prihvat kondenzata klima
uređaja izrađenih od HDPE cijevi promjera 50 mm.
Oluk učvrstiti pomoću pocinčanih kuka od plosnog
čelika 40/3 mm, usidrenih pomoću vijaka sa tiplima
za ugradbu u betonski serklaž. U cijenu uključiti
kose priključnice za klima uređaje, kuke, sav
pomoćni i spojni materijal i sva potrebna
podešavanja i prilagođavanja. Obračun po m`
postavljenog oluka.

m` 156.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka
REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI 0.00


II DEMONTAŽE I OSTALI RADOVI 0.00
III UREĐENJE PROČELJA 0.00
IV SANACIJA RAVNOG KROVA 0.00
IV LIMARSKI RADOVI 0.00
UKUPNO 0.00

PDV (25%) 0.00


A UKUPNO RADOVI 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
K-tim Energetska rješenja j.d.o.o., Rijeka