You are on page 1of 4

 

 
DESET GODINA OD OSNIVANJA FAKULTETA HUMANISTIČKIH NAUKA
 

 
«TEN YEARS SINCE THE ESTABLISHMENT OF THE FACULTY OF HUMANITIES»
 

 
by Adnan Velagić
 

Source:  
Researching (Istraživanja), issue: 05 / 2010, pages: 11­13, on www.ceeol.com.  

The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service 

 
Doc. dr. Adnan Velagić, prodekan za nastavu

DESET GODINA OD OSNIVANJA


FAKULTETA HUMANISTIČKIH NAUKA

Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji,


imam čast da Vam se obratim povodom svečane godišnjice od
osnivanja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić"
u Mostaru. Današnja svečanost predstavlja pravi povod da se prisjetimo
značajnih rezultata koje je naš Fakultet ostvario tokom proteklih godina u
oblasti naučno-istraživačkog rada.
Prvi koraci u pravcu osnivanja Fakulteta napravljeni su 1999. godine,
kada je formiran Studij za jezike. Svoje djelovanje tada su započela dva
odsjeka:
• Odsjek za bosanski jezik i književnost, kao dvopredmetni četverogodišnji
studij, te
• Odsjek za engleski jezik i književnost, kao trogodišnji studij.
Međutim, društvena potreba za kadrovima iz oblasti humanističkih
nauka otvorila je nove perspektive i vizije za razvoj. Kada je Odlukom
Savjeta Univerziteta "Džemal Bijedić", od 25. marta 2002. godine, zvanično
osnovan Fakultet humanističkih nauka, nastupile su velike promjene.
Razvijajući nove studijske programe, Fakultet je vodio tešku borbu sa
nedostatkom kadrova i neuvjetnim prostorima za rad. I pored toga, rezultati
nisu izostali. Naime, od svoga osnivanja do 31. decembra 2009. godine na
Fakultetu je diplomiralo ukupno 689 studenata. Po odsjecima to izgleda
ovako: 63 profesora bosanskog jezika i književnosti; 512 profesora engleskog
jezika i književnosti; 26 profesora historije; 37 profesora njemačkog jezika
i književnosti; 32 diplomirana glumca; 11 profesora bosanskog i engleskog
jezika i književnosti; 1 profesor bosanskog i njemačkog jezika i književnosti,
te 8 diplomiranih bibliotekara. U prvim godinama svoga djelovanja, kada je
na Odsjeku za bosanski jezik i književnost postojao dvogodišnji studij, višu
stručnu spremu steklo je ukupno 56 kandidata. Također, treba istaći da su na
Fakultetu svoje diplome stekla 23 magistra i 5 doktora nauka. U narednom
periodu Fakultet humanističkih nauka očekuje prve diplomirane žurnaliste,
dramske pedagoge, te nove magistre i doktore nauka. Važno je istaći da

11
Access via CEEOL NL Germany

Dr. Adnan Velagić: Deset godina od osnivanja Fakulteta humanističkih nauka


navedeni rezultati predstavljaju plod nesebičnog zalaganja svih uposlenih
radnika, a posebno osnivača Fakulteta i njegove prve dekanese, profesor
emeritus Elbise Ustamujić.
Finansijske poteškoće s kojima se susreće društveni sistem odrazile
su se i na naš Fakultet. Međutim, zahvaljujući vlastitim sredstvima uspjeli
smo razviti i značajnu naučnu djelatnost. Treba spomenuti da od 2006.
godine izdajemo časopis naučno-istraživačkog karaktera pod naslovom
"Istraživanja", u kojem obajavljujemo naučne radove iz oblasti lingvistike,
književnosti, historije i komunikologije. Također, zapažena su i učestvovanja
naših nastavnika i saradnika na brojnim naučnim skupovima domaćeg i
međunarodnog karaktera, a Fakultet pruža i određenu podršku zaposlenicima
u procesu njihova naučno-istraživačkog napredovanja.
Danas Fakultet humanističkih nauka nudi mogućnost studiranja na
šest odsjeka:
• Odsjek za bosanski jezik i književnost,
• Odsjek za engleski jezik i književnost,
• Odsjek za historiju,
• Odsjek za njemački jezik i književnost,
• Odsjek za komunikologiju,
• Odsjek za dramsku umjetnost.

Akademske 2008. godine Nastavno-naučno vijeće Fakulteta usvojilo


je novi Nastavni plan i program, pa je kandidatima omogućeno studiranje
prema bolonjskim principima i standardima. Na svim odsjecima Fakulteta
humanističkih nauka uveden je studijski koncept po principu 4 + 1, što
praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i
odbranjenog diplomskog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na
drugi ciklus, tj. na master studij. Master-program na Fakultetu humanističkih
nauka započet će akademske 2012/2013. godine. Nastavnim planom i
programom predviđeno je njegovo trajanje u dužini od jedne akademske
godine, nakon čega će magistranti steći zvanje magistra struke. Svoje
usavršavanje zainteresirani kandidati će moći nastaviti na trogodišnjem
doktorskom studiju, nakon kojega će steći zvanje doktora humanističkih
nauka.

U narednom periodu Fakultet očekuju mnogi izazovi. Prije svih,


akreditacija Univerziteta i u tim okvirima usklađivanje predviđenih propisa

12
Časopis Fhn

i uvođenje određenih standarda, te, svakako, izgradnja savremene zgrade


u kojoj će studentima i nastavnicima biti omogućeni bolji uvjeti za rad. U
ostvarivanju ovih ciljeva bit će nužno uključivanje ne samo šire akademske
nego i društvene zajednice, koja će, nadamo se, uvidjeti značaj ovoga Fakulteta
kako za budućnost grada Mostara i šire regije, tako i cijele države.

13