Sie sind auf Seite 1von 2

Determinarea substanţei uscate solubile pentru produsele dulci

STANDARD DE STAT STAS 2213/5-68


INSTITUTUL ROMÂN PRODUSE DULCI
DE
Determinarea substanţei uscate
STANDARDIZARE solubile Clasificarea alfanumerică
N 42

1. Generalităţi
1.1. Prezentul standard se referă la determinarea prin metoda refractometrică a substanţei
uscate solubile la produsele dulci de toate categoriile.
1.2. Metoda nu se referă la produsele dulci care conţin lapte, grăsimi sau alcool.
2. Principiul metodei
Produsul de analizat se diluează cu apă distilată într-o anumită proporţie şi se determină cu
refractometrul, indicele de refracţie al soluţiei obţinute.
3. Aparatură
- refractometru Abbe sau de mână
- pahar Berzelius
- balanţă tehnică
- baghetă
- pipetă
4. Pregătirea aparatului
Pe prisma inferioară a refractometrului se pun două picături de apă distilată, se acoperă cu
cealaltă prismă şi se lasă să circule apa prin montura prismelor timp de 5 minute pentru a le aduce la
20oC. Se deplasează ocularul până la suprapunerea reperului cu linia de separare este în dreptul
indicelui de refracţie de 1,333 care corespunde la 0% substanţă uscată. Dacă există o deviere, cu
ajutorul unei chei speciale se aduce linia de separare în dreptul reperului de 1,333.
5. Mod de lucru
5.1. Pe prisma inferioară a aparatului se pun 2 picături din probă. Se apropie prisma şi se
deplasează ocularul până la suprapunerea reperului cu linia de separare a celor două câmpuri. Se
citeşte apoi direct conţinutul de substanţă uscată solubilă la temperatura de 20oC,%.
5.2. În cazul produselor vâscoase, se cântăresc 5 g probă şi se adaugă cu pipeta un volum de
apă distilată egal cu masa cântărită, si se amestecă până la dizolvare. Se cântăreşte cu precizia de
0,01 g, şi apoi se determină substanţa uscată.
5.3. În cazul produselor cu o consistenţă tare sau care conţin cristale de zahăr , precum în
cazul în care vâscozitatea este prea mare linia de separaţie nu este clară, proba se diluează cu o
cantitate egală cu apă.
5.4. Într-o fiolă cu capac sau pahar Berzelius acoperit cu sticlă de ceas, şi cu o baghetă se
cântăresc 5-10 g probă cu precizie de 0,01 g şi se adaugă cu pipeta un volum de apă distilată egal cu
masa cântărită, şi apoi se amestecă până la dizolvare. Pentru grăbirea dizolvării se încălzeşte pe o
baie de apă la 50-60oC, după care se răceşte la 20oC. Se cântăreşte apoi cu precizie de 0,01 g şi se
determină conţinutul de substanţă uscată.
5.5. Dacă soluţia este prea închisă la culoare, pentru a se putea face citirea la refractometru,
se amestecă cu o soluţie concentrată de zaharoză în proporţii stabilite prin cântărire.
Determinarea substanţei uscate solubile pentru produsele dulci
6. Calcul şi exprimare rezultat
Im 1

% Substanţă uscată =
m
În care:
I- valoarea indicelui de refracţie citită pe scara refractometrului
m1- masa soluţiei cu proba, g
m- masa probei luate pentru determinare, g
În cazul citirii la alte temperaturi decât 20oC I se înlocuieşte cu I+a, în care a reprezintă corecţia de
temperatură citită din tabel, care se adaugă dacă temperatura este mai mare de 20oC sau se scade dacă
este sub 20oC.

În cazul folosirii refractometrului universal se citeşte în tabel procentul de substanţă uscată


corespunzător indicelui de refracţie determinat.
Ca rezultat se ia media aritmetică a trei determinări.
Diferenţa dintre rezultatele a două determinări paralele să nu depăşească max 0,3%.

Indice de Substanţă Indice de Substanţă Indice de Substanţă Indice de Substanţă


refracţie la uscată refracţie la uscată refracţie la uscată refracţie la uscată
20oC 20oC 20oC 20oC
1,3330 0 1,3723 25 1,4199 50 1,4771 75
1,3344 1 1,3740 26 1,4220 51 1,4789 76
1,3359 2 1,3758 27 1,4242 52 1,4825 77
1,3374 3 1,3778 28 1,4263 53 1,4850 78
1,3389 4 1,3793 29 1,4285 54 1,4876 79
1,3401 5 1,3814 30 1,4306 55 1,4904 80
1,3418 6 1,3829 31 1,4328 56 1,4927 81
1,3433 7 1,3847 32 1,4350 57 1,4953 82
1,34448 8 1,3865 33 1,4373 58 1,4980 83
1,3464 9 1,3883 34 1,4395 59 1,5006 84
1,3470 10 1,3902 35 1,4417 60 1,5032 85
1,3494 11 1,3920 36 1,4440 61 1,5059 86
1,3510 12 1,3939 37 1,4463 62 1,5086 87
1,3526 13 1,3958 38 1,4486 63 1,5112 88
1,3542 14 1,3978 39 1,4509 64 1,5139 89
1,3558 15 1,3997 40 1,4532 65 1,5166 90
1,3574 16 1,4016 41 1,4556 66
1,3590 17 1,4036 42 1,4580 67
1,3606 18 1,4056 43 1,4603 68
1,3622 19 1,4076 44 1,4627 69
1,3639 20 1,4096 45 1,4654 70
1,3655 21 1,4117 46 1,4676 71
1,3672 22 1,4137 47 1,4700 72
1,3689 23 1,4158 48 1,4725 73
1.3706 24 1,4178 49 1,4749 74