You are on page 1of 19

HYPNOSE

MAAKT
MENSEN
BETER

©2019 HYPNOSE INSTITUUT NEDERLAND


HOOFDSTUK 1

Het begin...
Iedereen is in hypnose, iedereen wordt geboren met zijn eigen unieke kleur. Helaas verdwijnt
die kleur bij veel mensen door de Gevestigde Orde.
Iedereen is in hypnose

VERLIEZEN VAN KLEUR

K
inderen zijn continu in hypnose. meeste mensen zijn zich daar helemaal
Wanneer je hun breinactiviteit niet bewust van met alle gevolgen van
vergelijkt met die van mensen dien.
in diepe hypnose, dan is die
Kinderen zijn continu in flow, zijn helemaal
vrijwel identiek. Logisch ook,
in het nu en hebben hun eigen unieke
want zo leren zij supersnel en heel
talenten, ideeën en fantasie. Ze hebben
effectief. Net als mensen in diepe hypnose.
hun eigen kleur nog wat ze uniek maakt.
Maar het heeft ook een keerzijde.
Maar dan komen ze in een gezin waar
Suggesties worden meteen opgeslagen als
allerlei regels gelden. Om te overleven in
instructies en komen veel harder binnen.
dat gezin passen ze zich aan. Je wilt toch
Kijk maar eens naar een gemiddelde
je eten, je drinken en aandacht hebben.
hypnose show. De hypnotiseur geeft een
Die aanpassingen zorgen ervoor dat je
suggestie aan de gehypnotiseerde en die
langzaam je eigen kleur begint te verliezen.
voert de suggestie direct uit. Tot hilariteit
van het publiek. Dan ga je naar school en het onderwijs
maakt van iedereen een eenheidsworst
Als ouder ben jij in wezen die hypnotiseur,
door te letten op twee dingen.
je kind is de gehypnotiseerde en het
publiek is de rest van de wereld. De

2
er

Hypnose nd
O ijs Het Onderwijs
w
en zo word je steeds meer in een EENHEIDSWORST
Die twee dingen zijn:
soort van hokje geduwd. Je eigen Door op maar twee intelligenties
kleur is niet belangrijk, je moet mee te testen, krijg je een hele aparte
1. Begrijpend lezen kunnen draaien in de zwart-wit verdeling. Door dan ook maar
een paar profielen te creëren,
2. Rekenen maatschappij waar alles is zoals het
krijg je snel een eenheidsworst.
hoort.
Maar er zijn nog veel meer ZWART-WIT
intelligenties. Psycholoog Howard Het woord onder-wijs is daarnaast ook
interessant, want dat zegt al genoeg. Het is heel erg zwart-wit denken.
Gardner beschrijft er negen. Als je dus Geschiedenis is ook de
slechts op twee intelligenties gaat Even een kleine disclaimer, voordat ik geschiedenis van de overwinnaar
toetsen en de andere zeven weglaat allemaal haatmail krijg. Ik hou van de bijvoorbeeld. Zo word je al
dan krijg je al een vertekend beeld. gehypnotiseerd van jongs af aan.
mensen die er werken en ik heb er

Nu denk je misschien, wat maakt het enorm veel respect voor. ALLES VOOR EEN BAAN
uit, maar het kan het verschil Als ik zie wat die mensen te verduren Het gaat toch vooral om een
betekenen of jij jezelf slim vindt of hebben dan neem ik mijn pet daarvoor baan. En de keus is beperkt. Zo
dom. En dat maakt later in je leven wel af. Waar ik het over heb is het
word je gehypnotiseerd om te
degelijk uit. En zo verlies je dus weer denken dat er weinig te kiezen is.
systeem en niet de mensen. De
wat meer kleur. Op de middelbare mensen zijn mooi, het systeem is
school moet je dan een profiel kiezen verrot.

3
Hypnose
i a
d
Me De Media

alles helemaal top gaat. Zeker niet, er MAAKT BANG


En dan de media
is genoeg te doen en genoeg te Het is goed als je bang wordt
verbeteren. Absoluut. Maar er is ook al want dan ga je natuurlijk niet
We leven in de meest vredelievende heel veel verbeterd en dat wordt niet jouw eigen kleur laten zien en
tijd die er bestaat. In de jaren ’80 blijf je mooi zwart-wit.
helemaal in balans weergegeven.
bijvoorbeeld waren er veel meer
terroristische aanslagen dan nu. Veel Snap ik ook wel, je moet je kranten
IS EENZIJDIG
meer zelfs. Het was veel onveiliger in verkopen, maar het slaat wel wat door.
De Gevestigde Orde wil alleen
die tijd maar had jij dat idee? Ik niet.
Het is allemaal een hypnose. Kijk, als maar laten zien wat zij willen dat

En wat dacht je van 40 jaar daarvoor? jij bang bent dan ga je niet meer voluit je ziet. Wij willen dat je gaat

leven. Eerst ben je al kleur inzien dat jij uniek bent en dat de


Of in de Middeleeuwen waar op een
wereld jouw talenten en gaves
regulier stapavondje in Utrecht 35 kwijtgeraakt door je aan te passen aan
nodig heeft.
mensen werden vermoord. Dat is nu je gezin, daarna aan je school en dan
ook niet meer zo. En toch leven heel word je ook nog eens bang gemaakt
veel mensen in angst. met allemaal nieuwberichten die niet
helemaal de waarheid weerspiegelen.
Dat doet de media. Die hypnotiseert je
om te geloven dat het allemaal echt Dus wat doen de meeste mensen? Die
heel slecht gaat. Nu zal ik niet verlammen en worden ook letterlijk
beweren dat we in LaLa land leven en bang.

4
e

Hypnose
ci
ma
r
Fa De Farmacie

Maar goed, als jij verdoofd bent, dan VERDOOFD


En dan de Farmacie
ga je al helemaal je eigen kleur niet Wil graag dat jij verdoofd blijft en
terug vinden. dat kennis over heling niet
Tja en als je dan al je kleur kwijt bent gedeeld wordt. Want stel je voor
geraakt en niet meer precies weet wie Ja, het zit ijzersterk in elkaar allemaal. dat je het allemaal zelf kan?

je echt bent? Dan hebben we de Je wordt geboren met een eigen


ultieme oplossing voor je. unieke kleur. Dan zorgt de omgeving
VERDIENT AAN ZIEKTE
ervoor dat je die (voor een groot deel)
Een pil. 11 miljoen Nederlanders verliest want je moet je toch Ze zijn er niet om je gezond te
slikken er tegenwoordig een. houden, maar juist om je ziek te
aanpassen. Je wil erbij horen namelijk.
maken. Daar verdienen ze aan.
Het werkt supergoed. Er gaat duizend En als dat gebeurt is dan houden we 11 miljoen Nederlanders slikken
miljard euro in om per jaar, dus het is medicijnen. Reken maar uit.
je bang en verdoofd als Gevestigde
een winstgevende branche. Aan zieke Orde en zo leven de meeste mensen 1000 MILJARD
mensen wordt een hoop geld helaas hun leven.
verdiend. Nogmaals, de mensen die er Een 1000 miljard euro industrie.

• 1 op de 5 heeft een depressie Stel je voor dat hypnose echt


werken zijn geweldig. Ik hou van
werkt... Wat het ook doet. Dan
mensen die hun passie volgen en
• 1 op de 5 heeft aan angststoornis zouden heel veel mensen heel
mensen willen helpen. Maar het veel geld verliezen...
systeem? Dat is op zijn zachtst • 1 op de 5 een burn-out
gezegd helemaal verrot.

5
De Rebellen

IN HET FORT VAN DE REBELLEN

G
elukkig zijn er rebellen. De meer kleur te geven. Om mensen die zwart-
anders-denkenden, de rare wit zijn geworden hun eigen kleur weer
vogels en de mensen die zich terug te geven.
hiertegen verzetten.
Dat doen ze door terug te gaan met die
Je hebt ze in alle soorten en mensen naar de tijd waarin ze de beslissing
maten. Mensen die wel hun kleur hebben hebben genomen om zich aan te passen.
behouden of hebben teruggevonden. Die nu Nu hoeft dat namelijk niet meer, maar dat
andere mensen op hun manier helpen. onbewuste programma zit er nog steeds in.

Je vindt ze in het onderwijs, bij de media en In hypnose kan je dan teruggaan om die
ook in de zorg. Maar ze staan vaak op een beslissing ongedaan te maken. Dat geeft
eilandje te roepen en worden gezien als vrijheid, ruimte en het wordt niet
vreemd, apart en soms zelfs gek. doorgegeven naar volgende generaties.

Maar de anders-denkenden veranderen de Wij van Hypnose Instituut Nederland maken


wereld. De rebellen die tegen de Gevestigde mensen beter. Iedereen is mooi, alleen ze
Orde ingaan die bereiken iets. Al is het dat hebben zich aangepast. Sluit je aan bij de
ze anderen inspireren om anders te denken. rebellen die strijden tegen de Gevestigde
Dit ebook komt ook van rebellen die vanuit Orde die mensen zwart-wit willen houden.
hun fort en bastions proberen de wereld
6
Hoofdstuk 2

Hypnose Leren
Mensen hebben een heel apart idee over hypnose. In dit hoofdstuk leg ik je uit wat hypnose
is, wat je ermee kan en hoe je het kan doen.
Hypnose is makkelijk

HYPNOSE LEREN KAN IEDEREEN

H
ypnose is geen kernfysica. Het vanaf de binnenkant dan merk je hoe
is juist heel makkelijk. Het anders het is.
hypnotiseren van iemand is
Heel anders.
zelfs zo makkelijk dat een kind
het kan leren. Je kan dan dingen herinneren die je
vergeten was, sneller dingen oplossen,
Wat je in hypnose doet, daar gaat het om.
sneller genezen en beter presteren.
Dat maakt of je een goede hypnotherapeut
bent of iemand die een trucje doet. Hypnose wordt nu daarom ook toegepast
in zeventig ziekenhuizen in Nederland en
Heel veel mensen zijn bang voor hypnose
het is de nummer één behandelmethode
en dat komt omdat ze het bestuderen
als het gaat om chronische buikklachten.
vanaf de buitenkant. Dan lijkt of:
Maar dat niet alleen, ook in de topsport
- Mensen helemaal weg zijn
wordt er steeds meer gebruik van
- De controle verliezen gemaakt. Zelf train ik nu een kickbokser
die wereldkampioen gaat worden.
- Tegen hun wil in allerlei dingen doen
Wanneer dat gebeurt, dan zal ook die
Niets is minder waar. Het zit heel anders in
wereld opengaan en heel veel werk zal dan
elkaar. Wanneer je het namelijk bestudeert
vrijkomen voor onze hypnotherapeuten.
8
Methode
e na
m
e no
Ph Phenomena Method

het ook. Een mooi voorbeeld is natuurlijk VERWONDEREN


The Phenomena Method
het placebo effect waar zelfs een nep- Wanneer mensen gaan
operatie hetzelfde effect heeft als een verwonderen dan gebeurt er iets
1. Verwonderen echte operatie. Waarom? Mensen wonderlijks. Ze gaan dan meer...

2. Geloven geloven.

3. Genezen Wie geloven er in wezen alles? Kleine


GELOVEN
kinderen uiteraard. Die zitten in diepe
Wanneer je mensen wilt helpen en in hypnose en geloven daardoor alles. En Wanneer mensen gaan geloven
in zichzelf, in hun lichaam of in
hypnose wilt brengen dan moet je waarom geloven ze alles? Ze zijn
de therapie dan gebeurt er iets
eigenlijk altijd vanaf het eind gaan verwonderd. Alles in de wereld is nog een
interessants want dan gaan ze
denken. wonder en dat is een van de redenen dat sneller...
ze alles geloven.
Dus op het eind zijn ze ‘genezen’ van hun
GENEZEN
klacht. Ze hebben zichzelf genezen Als jij dus de cliënt verwondert dan gaat
Mensen genezen zichzelf en om
uiteraard, maar hoe hebben ze dat hij jou en de techniek meer geloven en
dit goed te fasciliteren is echt
gedaan? Als je alles weghaalt wat niet dan zal de kans dat hij zichzelf zal een kunst die beter werkt met
perse voor iedereen van toepassing hoeft genezen enorm toenemen. The The Phenomena Method.
te zijn, dan blijft geloof over. Wanneer Phenomena Method is waar wij mee
mensen geloven dat het werkt, dan werkt werken als enige in Nederland.

9
En dan..
1. VOLGZAAMHEID
Hoe je hypnose Het belangrijkste in hypnose is volgzaamheid.

doet Doen ze niet precies wat je zegt dan houdt het


op.

Hypnose is heel 
 daar nog wel eens simpel. Als de cliënt misgaan. Als je mij
meegaat met wat niet vertrouwt dan
de hypnotiseur zegt ga je mij ook niet
dan werkt het. Doet volgen toch? Volgzaamheid is het 

hij dat niet dan Daarom is 

D E S TAPPEN werkt het niet. Hoe vertrouwen,
allerbelangrijkste!
laat je iemand 
 veiligheid en 

1. Volgzaamheid volgen? Zorg dat hij compassie zo 

je wilt volgen. Geen belangrijk. Als dat
2. Toestemming er is dan gaat 

hogere wiskunde
3. De inductie maar je ziet het iemand gewoon.

4. Verdiepen

5. Feedbackloop 2. Toestemming
Klinkt als een open deur, maar niets is minder
6. De Overtuiger
waar. Als de cliënt een afspraak maakt dan wil
hij wel in hypnose, maar wil hij het ook als hij
er is? In de ruimte, met jou, alleen wellicht. Is
opeens een andere setting. Daarom vraag je
altijd of iemand in hypnose wil. Op dat
moment maakt hij dan een beslissing om ook
mee te gaan. Dan gaat het niet tegen zijn wil.


10
3. De Inductie

VERSCHILLENDE MANIEREN

E
en inductie klinkt misschien Iedere inductie heeft zijn voor en zijn
gek en het zou kunnen dat je nadelen. Voor de meeste cliënten werkt het
aan een elektrische kookplaat beter om het snel te doen. Voor sommige
denkt zelfs. Dat is niet niet. Het cliënten is het beter om er langer de tijd
is een manier om iemand in voor te nemen.
hypnose te brengen.
Voor iedere cliënt is het sowieso belangrijk
Er zijn verschillende manieren om iemand om verwonderd te raken en het liefst al bij
in hypnose te brengen. de inductie.

Je hebt de: Wanneer de opleiding te kort is dan zal je


niet de diepgang krijgen in het
- Langzame manier die je vaak leert in de
hypnotiseren zelf of juist niet in de techniek
hele lange opleidingen. 30 minuten lang
die je doet in hypnose.
een inductie doen.
Bij hele lange opleiding zie je vaak dat ze
- Snelle manieren zoals een shockinductie,
de snelheid missen wat vaak ervoor zorgt
een verwarringsinductie of een fysieke
dat de cliënt twijfelt of hij wel in hypnose is
inductie.
geweest. Dat wil je al helemaal niet.
- Of via verwondering en met ogen open.

11
Stap 4 en 5 4. VERDIEPEN

Wanneer je een snelle inductie gebruikt dan


moet je ook meteen verdiepen.

Je hebt een paar bruiken. Daar is iets


keuzes wanneer 
 meer kennis en
iemand in hypnose kunde voor nodig.
is na de inductie. Je Sommige 

Verdiepen kan het gevoel geven van 

moet dan gaan 
 opleidingen 
 loslaten van controle. En dat wil je ermee
verdiepen. Dan kan gebruiken nog bereiken.
H YPNOSE IS SIMPEL heel simpel door 
 steeds visualisaties
gewoon de woorden maar dat kan tricky
1. Verwonder mensen ‘dieper’ ‘dieper’ 
 zijn. Stel je voor 

gebruiken. Je kan iemand heeft een
2. Laat ze geloven ook echter com- trauma daarbij...
3. En ze genezen... plexe verdiepers ge- Houd het simpel!

5. Feedbackloop
De feedbackloop zijn de woorden zoals ‘precies’,
‘juist’, ‘inderdaad’, ‘heel goed’. Je geeft de cliënt
zo het gevoel dat hij het goed doet en daardoor
verdiept de hypnose. Daarnaast geeft het de cliënt
veel vertrouwen dat jij blijkbaar ziet dat het goed
gaat. De feedbackloop heeft daarnaast nog veel
meer voordelen zoals het oproepen van
overtuigers.


12
Overtuiger
e na
m
e no
Ph Verschillende
Overtuigers

af te komen zoals een angst, een IDEOMOTORISCH


Overtuigers

 verslaving of zelfs een depressie, dan is Wanneer er een onbewuste
het heel belangrijk dat hij wel gaat beweging plaatsvindt dan
Stap zes is de belangrijkste stap omdat
geloven dat het werkt. Anders kan het de noemen we dat een
hier de cliënt echt gaat geloven dat hij in
ideomotorisch signaal. Een arm
hypnose is. Sla je deze stap over dan sessie ondermijnen.
die bijvoorbeeld omhoog gaat.
heb je wel een uitdaging omdat het de
Wij werken in een sessie met drie
sessie kan beïnvloeden na afloop. AMNESIE
belangrijke overtuigers:
Wanneer iemand iets vergeet
Een overtuiger is een hypnotisch
1. De hypnose. Iemand die zeker weet zoals een getal of zijn naam dan
fenomeen. Iets dat de cliënt niet bewust
dat hij in hypnose is geweest die zal noemen we dat amnesie.
doet zoals een arm die op een suggestie
niet zo snel aan de sessie twijfelen.
omhoog gaat (armlevitatie) of dat hij zijn
naam vergeet door een suggestie 2. De sessie zelf. Wanneer je echt een
(amnesie). Wanneer iemand dat goede regressiesessie hebt gedaan HALLUCINATIE

meemaakt dan raakt hij verwonderd en met veel inzichten dan zal dat een Als iemand iets ziet wat er niet is
dat niet alleen, hij gaat geloven. goede overtuiger zijn. of iets niet ziet dat er wel is dan
hebben we een hallucinatie
En dat is belangrijk want wat je erna gaat 3. Testen. Het testen of het echt weg is fenomeen.
doen daar gaat het natuurlijk om. Als hij en zelfs een echte test (buiten of
bijvoorbeeld komt om van een probleem binnen) is een belangrijke overtuiger.

13
Hoofdstuk 3

Na Hypnose
Wat je na de hypnose doet is natuurlijk het belangrijkste. 

Wat doe je als iemand in hypnose is?
De Sessie

REGRESSIE

R
egressie is een van de meest Opeens begon hij over zijn zoon, die nu 19
effectieve technieken die er is. jaar is. Hij vertelde dat hij opeens enorm
aan het veranderen was. Er was iets met
Een tijd geleden kwam ik een
hem wat anders was. Hij wilde opeens uit,
oude kennis tegen. Wij kennen
was vaak boos en ook somber.
elkaar van vroeger toen we
allebei een iets ander leven hadden dan ‘Hoe komt dat opeens?’
nu. Heel anders zelfs.
‘Nou… Weet je Ed, toen ik 19 was begon
We zaten namelijk flink aan de shit allebei eigenlijk alle ellende. Ik had een vriendin
en waren een soort doodseskader. In de die eerst met mijn beste vriend was. Niet
zin dat we onszelf beiden de dood zo een handige zet bleek later, want ze
injoegen met al die middelen die we ging weer naar die vriend terug.
gebruikten.
Het brak mijn hart man.
Het grappige is dat we allebei een heel
We kregen enorme ruzie en ik heb serieus
ander leven hebben en hij in de hoek zit
op het punt gestaan om mezelf van kant te
van de online marketing. Daar hadden we
maken. Daarna zakte ik in een enorme
het over.
depressie en even daarna kwam ik jou

15
tegen en je weet wel wat er toen allemaal is gebeurd…’ Gisteren belde hij mij op en zei: ‘Thanks man, wat denk je? Komt
mijn zoon naar mij toe, slaat zijn arm om mij heen, kijkt mij aan en
‘Yep, de apotheek was geopend ;-)’, zei ik.
zegt dat ie mij toch wel een toffe gast vindt… Dat heeft ie nog
‘Precies! nooit gedaan man…’

Maar ik zie nu hetzelfde bij mijn zoon gebeuren. Alsof de Hij barstte in huilen uit.
geschiedenis zich herhaald man. Zijn ex is nu met zijn beste
En ik ook.
vriend die een eigen auto heeft. Die vriend van mij had ook een
eigen auto… In die periode was er iemand bij mij op school die Veranderen doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de
zichzelf ophing en wat denk je? Bij hem op school vorige week generaties daarna en daarvoor. Dat is de kracht van hypnose en
ook. regressie.

En het meest bizarre? Geef ik vorige week een webinar en wat


denk je? Is dat meisje waarmee ik was dat ik 19 was online op
dat webinar! Ze is nu natuurlijk een vrouw, maar ik schrok mij
helemaal het apelazerus.

Toen klikte opeens alles in elkaar.

Ed, ik ben mijn geschiedenis door aan het geven ofzo aan mijn
zoon. Zo lijkt het. Kan dat?’

‘Ja man’, zei ik. ‘Als jij dit nu niet oplost dan geef je het door en
dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren met je zoon…’

‘Fuck, ik voel ook gewoon die pijn weer van vroeger man’

‘Ok dit gaan we oplossen…’

Ik deed een regressie met hem om het trauma los te laten. Hij
loste die oude pijn op en was het kwijt.

16
Hypnose
R
INA
M
SE HYPNOSE
SEMINAR

TWEE DAGEN
Het Hypnose Seminar
Twee dagen lang met een mooie
groep mensen echt de diepte in
Wil jij dit ook gaan leren, maar niet op het gebied van hypnose.
meteen een hele opleiding gaan volgen? Uniek in Nederland.

Dat snap ik.

Het hypnose seminar is dan een goed HIN HYPNOSE


idee. In twee dagen leer je alles over De meest geavanceerde hypnose
hypnose en dat niet alleen, je kan het ook doen, de HIN Hypnose. Ook die

daarna echt doen. vorm vind je nergens, alleen bij


ons.
Je zal ook zien hoe krachtig het werkt bij
iemand en daarnaast is het gewoon heel
MIDDEN VAN HET LAND
tof om te kunnen.
In de buurt van Utrecht, inclusief
Je kan via deze link meer informatie drankjes en een heerlijke lunch.
vinden over het hypnose seminar.

17
HYPNOSE “Ik doe dit werk al van 1980 en ik moet zeggen, dat dit de
INSTITUUT beste opleiding is in Nederland. Ik was al succesvol, nu
nog steeds, alleen sneller en met meer humor. Het is echt
NEDERLAND Fantastisch en wordt heel simpel gegeven. Simpelweg
Fantastisch”

-Jeffrey Koot

(Psycholoog)
Heel veel mensen denken dat hypnose heel moeilijk is of heel eng is. Niets is
minder waar. Het is simpel en leuk.

American Health Magazine heeft in een onderzoek laten zien dat


hypnotherapie vergeleken met cognitieve gedragstherapie vier keer sneller
werkt en daarbij ook nog eens effectiever is. 72% (CGT) om 93%
(hypnotherapie).

Wanneer je het wilt leren, let dan goed op het aanbod. In een paar dagen
kan je echt geen hypnotherapeut zijn, maar vier jaar hoef je er ook niet over
te doen.

Wij hebben een goede mix na dertien jaar gevonden. Als je wilt ervaren of
onze trainingsstijl bij jou past kom dan gerust eens langs op een seminar of
playshop.

Hypnotische groet!

Edwin Selij

xviii