Sie sind auf Seite 1von 17

Scribd <https://www.scribd.

com/>
Search
Search

Close suggestions

Upload <https://tr.scribd.com/upload-document>
enChange Language <#language>
<#user-util-view-profile>

*
Home
<https://www.scribd.com/>
*
Saved
<https://tr.scribd.com/saved>

*
Bestsellers
<https://www.scribd.com/bestsellers>
*
Books
<https://tr.scribd.com/books>
*
Audiobooks
<https://tr.scribd.com/audiobooks>
*
Magazines
<https://tr.scribd.com/magazines>
*
Documents
<https://tr.scribd.com/docs>
*
Sheet Music
<https://tr.scribd.com/sheetmusic>

Download

Jump to Page

You are on page 1of 119


Search inside document

Scribd
/Trusted by over 1 million members/
941 views
1Up votes, mark as useful
0Down votes, mark as not useful

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Projesi

Uploaded by muhammeteker
<https://www.scribd.com/user/120475084/muhammeteker>on Jun 06, 2013
Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım ProjesiFull description <#>
*Copyright:* Attribution Non-Commercial (BY-NC)
*Download* as PDF, TXT or read online from Scribd
Flag for inappropriate content <#>
save
Related
Info
Embed

Share

Print

Search

Related titles

Carousel Next <#>

*
hidrolik-açık kanal akımları
hidrolik-açık kanal akımları
<https://tr.scribd.com/doc/56242933/hidrolik-ac%C4%B1k-kanal-ak%C4%B1mlar
%C4%B1>
*
ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ TASARIM KRİTERLERİ
ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ TASARIM KRİTERLERİ
<https://tr.scribd.com/document/27971201/ATIKSU-ARITMA-UN%C4%B0TELER%C4%B0-
TASARIM-KR%C4%B0TERLER%C4%B0>
*
su temini projesi
su temini projesi
<https://tr.scribd.com/document/44345163/su-temini-projesi>
*
BOYUTLANDIRMA
BOYUTLANDIRMA
<https://tr.scribd.com/document/88137243/BOYUTLANDIRMA>
*
zeytinyağı
zeytinyağı
<https://tr.scribd.com/doc/113497773/zeytinya%C4%9F%C4%B1>
*
Ankara Aski Atik Su Ozellikleri Ve Aritma Sisteminin Degerlendirilmesi
Ankara Aski Atik Su Ozellikleri Ve Aritma Sisteminin Degerlendirilmesi
<https://tr.scribd.com/document/94926362/Ankara-Aski-Atik-Su-Ozellikleri-Ve-
Aritma-Sisteminin-Degerlendirilmesi>

Download

Jump to Page

You are on page 1of 119


Search inside document

T. C.CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


TARSUSİLÇESİARITMA TESİSİTASARIMPROJESİ
Muhammet EKER MÜHENDİSLİK PROJESİHaziran – 2013SİVAS
Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!
Start Free Trial
<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

I
İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
...................................................................................
.......................................
I
ŞEKİLLER DİZİNİ
...................................................................................
............................
III
ÇİZELGELER DİZİNİ
...................................................................................
......................
IV
EKLER DİZİNİ
...................................................................................
....................................
V1.
BELDENİN TANITILMASI
...................................................................................
............
1
1.1.
Coğrafi konum
...................................................................................
.............................
11.2.
Tarihçesi
...................................................................................
......................................
11.3.
İklim ve bitki örtüsü
...................................................................................
....................
3
1.4. Topografyası
...................................................................................
................................
4
1.5. Akarsular ve su kaynakları
...................................................................................
..........
41.6.
Tarım ve endüstri
...................................................................................
.........................
51.7. Turizm
...................................................................................
.........................................
61.8.
Ulaşım imkanları
...................................................................................
.........................
6
2.
NÜFUS HESAPLARI
...................................................................................
.......................
8
2.1.
Giriş
...................................................................................
.............................................
82.2.
Nüfus hesapları
...................................................................................
............................
82.2.1.
İller bankası yöntemi ile nüfus hesabı
.................................................................... 82.2.2.
Aritmetik artış yöntemi ile nüfus hesabı
............................................................... 102.2.3.
Geometrik artış yöntemi ile nüfus hesabı
............................................................. 112.2.4.
Lineer regresyon
yöntemi ile nüfus hesabı
........................................................... 122.2.5.
Üstel regrasyon yöntemi ile nüfus hesabı
............................................................. 13
2.3. Önerilen proje nüfusu
...................................................................................
................
14
3.
DEBİ HESAPLARI
...................................................................................
.........................
16
3.1. Sanayi debileri
...................................................................................
...........................
163.1.1.
Özel sarfiyat veren kuruluşlar
...............................................................................
163.1.2.
Hayvan su ihtiyacı (özel
)
...................................................................................
...
17
3.1.3. Sanayi ihtiyacı
...................................................................................
....................
173.2.
Q sızma debisi
...................................................................................
...........................
173.3.
Atıksu arıtma tesisine giren tasarım debilerinin hesaplanması
.................................... 173.3.1. Proje debileri
...................................................................................
......................
193.3.2. Maksimum debiler
...................................................................................
.............
203.3.3. Ortalama debiler
...................................................................................
................
203.3.4. Minimum debiler
...................................................................................
...............
20
4.
KİRLİLİK YÜKLERİ
...................................................................................
....................
22
4.1.
Evsel organik yük
...................................................................................
......................
224.2.
Endüstriyel kirlilik yükü
...................................................................................
............
224.3.
Kirlilik yüküne esas olan eşdeğer nüfuslar
................................................................... 224.4.
Endüstriyel kirlilik yükü değerleri
................................................................................
234.5.
Toplam kirlilik yükleri
...................................................................................
...............
23
5.
ARITMA TESİSİNİN BOYUTLANDIRILMASI
.......................................................... 25
5.1. Terfi merkezi
...................................................................................
.............................
255.2. Izgaralar
...................................................................................
.....................................
285.2.1. Izgara
yaklaşım kanalının projelendirilmesi
......................................................... 295.2.2.
Izgara kanalı ve ızgaranın boyutlandırılması
........................................................ 305.2.3. By-
pass kanalının boyutlandırılması
.................................................................... 345.3.
Havalandırmalı kum tutucu
...................................................................................
.......
345.3.1.
Havalandırmalı kum tutucu boyutlandırılması
..................................................... 345.3.2.
Gerekli hava miktarı
...................................................................................
..........
39

II
5.3.3.
Tutulacak kum miktarı
...................................................................................
.......
405.3.4.
Kum toplama çukuru
...................................................................................
.........
40
5.4. Ventüri kanalı
...................................................................................
............................
425.4.1.
Ventüri kanalı boyutlandırılması
..........................................................................
425.4.2.
Yapılan hesapların mansab şartları bakımından kontrolü
..................................... 465.4.3.
Ventüri yaklaşım kanalı
...................................................................................
.....
475.4.4.
Ventüri çıkış kanalı (
Q
max

için)
.............................................................................
485.4.5.
Ventüri çıkış kanalı (
Q
min

için)
.............................................................................
485.5.
Ön çökeltim havuzu
...................................................................................
...................
485.5.1.
Ön çökeltim havuzunun boyutlandırılması
........................................................... 495.5.2.
Kısa devre ve akım stabilizesinin belirlenmesi
..................................................... 515.5.3.
Çıkış savaklarının tasarımı
...................................................................................
.
525.5.4.
Çamur toplama haznesinin boyutlandırılması
...................................................... 545.5.5.
Ön çökeltim havuzu çıkış yapısı
...........................................................................
565.6.
Biyolojik arıtma ünitelerinin tasarımı
...........................................................................
575.6.1. Aktif
çamur sisteminin tasarımı (1. Alternatif
) .................................................... 575.6
.1.1. Çıkış kanalı
...................................................................................
................
705.6
.2. Yüksek hızlı damlatmalı filtre tasarımı (2.
Alternatif) ......................................... 715.6
.2.1. Dağıtıcı yapısının boyutlandırılması
............................................................. 745.6.2.2.

Yüksek hızlı damlatmalı filtre enerji gereksinimi hesapları


......................... 765.6.3.
Aktif çamur sonrası son çökeltim havuzu tasarımı
............................................... 775.6
.3.1. Son çökeltim havuzu
...................................................................................
..
785.6
.3.2. Çıkış savaklarının tasarımı
...........................................................................
805.6
.3.3. Çamur miktarının hesabı
...............................................................................
825.6
.4. Damlatmalı filtresi sonrası son çökeltim havuzu tasarımı
................................... 855.6.4.1.
Çıkış savaklarının tasarımı
............................................................................
875.6.4.2.
Çamur miktarının hesabı
...............................................................................
895.7.
Klorlama havuzunun boyutlandırılması
.......................................................................
925.7.1.
Klor temas odasının boyutlandırılması
................................................................. 925.8
. Çamur arıtımı
...................................................................................
.............................
945.8.1.
Alternatiften meydana gelen çamurun arıtımı
...................................................... 945.8.1.1.
Çamur yoğunlaştırıcının boyutlandırılması
................................................... 955.8.1.2.
Anaerobik çamur çürütme tankı
....................................................................
965.8.1.3.
I. Kademe sonrası filtre pres tesisleri
............................................................ 995.8.2. II
. Alternatiften meydana gelen çamurun arıtımı
.................................................. 101
5.8.2.1. Çamur yoğunlaştırıcının boyutlandırılması
................................................. 101
5.8.2.2. Anaerobik çamur çürütme tankı
..................................................................
1035.8.2.3. II.
Kademe sonrası filtre
pres tesisleri......................................................... 105
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
...................................................................................
..............
1077. KAYNAKLAR
...................................................................................
...............................
112

III
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1.
Yıllara göre artış yüzdeleri

...................................................................................
....
9
Şekil 2.2.
Hesaplanan yöntemlere göre karşılaştırmalı proje nüfus eğrileri
............................ 15
Şekil 5.1.
Terfi merkezi
...................................................................................
.........................
26
Şekil 5.2.
Kum toplama çukuru en kesiti
.................................................................................
41

Şekil 5.3.
Ventüri kanalı (Parshall Savağı)
..............................................................................
44

Şekil 5.4.
Çökeltim havuzu çıkış savağı
..................................................................................
53
Şekil 5.5.
Ön çökeltim havuzu çamur toplama haznesi
........................................................... 55
Şekil 5.6.
Tam
karışımlı geri devirli aktif çamur sistemi şeması
............................................. 57
Şekil 5.7.
Aktif
çamur ünitesi için son çökeltim havuzu kesiti
................................................ 85
Şekil 5.8.

Damlatmalı filtre ünitesi için son çökeltim havuzu kesiti


....................................... 92
Şekil 5.9.
Klorlama havuzu plan ve kesiti
...............................................................................
94
Şekil 5.10.
Yükse
k
hızlı çamur çürütme prosesi
...................................................................... 97
Şekil 6.1.

Proje kapsamında Tarsus ilçesi atıksu arıtma tesisi yerleşim planı


....................... 108
Şekil 6.2.

Pompa istasyonu ve kaba ızgara planı


................................................................... 109
Şekil 6.3.

İnce ızgara ve kum tutucu planı


.............................................................................
109
Şekil 6.4.

Ön çökeltim havuzu planı


...................................................................................
...
109
Şekil 6.5.

Dağıtım yapısı planı


...................................................................................
............
109
Şekil 6.6.

Havalandırma havuzu planı


...................................................................................
110
Şekil 6.7.
Son çökeltim havuzu planı
...................................................................................
..
110
Şekil 6.8.
Çamur yoğunlaştırıcı planı
...................................................................................
..
110
Şekil 6.9.
Çamur çürütme tankı planı
...................................................................................
.
111
Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!
Start Free Trial
<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.
Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Scribd
/Titles you can't find anywhere else/

Try Scribd *FREE* for 30 days to access over 125 million titles without
ads or interruptions!

Start Free Trial


<https://tr.scribd.com/archive/pmp_checkout?doc=146108672&metadata=%7B%22context
%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D>

Cancel Anytime.

Reward Your Curiosity


Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
Read Free For 30 Days <https://www.scribd.com/>
No Commitment. Cancel anytime.

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

* Share on Facebook, opens a new window


<#>
* Share on Twitter, opens a new window
<#>
* Share on LinkedIn, opens a new window
<#>
* Share with Email, opens mail client
<mailto:?subject=Read Tarsus At%C4%B1ksu Ar%C4%B1tma Tesisi
Tasar%C4%B1m Projesi on Scribd&body=Hi there, I%E2%80%99m reading
Tarsus At%C4%B1ksu Ar%C4%B1tma Tesisi Tasar%C4%B1m Projesi on Scribd
and thought you might like it. Tarsus At%C4%B1ksu Ar%C4%B1tma Tesisi
Tasar%C4%B1m Projesi by muhammeteker
https:&#x2F;&#x2F;tr.scribd.com&#x2F;document&#x2F;146108672&#x2F;Tarsus-At
%C4%B1ksu-Ar%C4%B1tma-Tesisi-Tasar%C4%B1m-Projesi%20Scribd%20gives%20you%20monthly
%20access%20to%20books,%20audiobooks,%20and%20more%20-%20for%20less%20than%20the
%20cost%20of%20a%20paperback.%20Join%20today%20and%20read%20free%20for%2030%20days.
%20Find%20out%20more%20at:%20http://www.scribd.com/>
* Copy Text
<#>

Documents Similar To Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Projesi

*
hidrolik-açık kanal akımları
hidrolik-açık kanal akımları
Uploaded by
Eric Shaydullin
<https://tr.scribd.com/doc/56242933/hidrolik-ac%C4%B1k-kanal-ak%C4%B1mlar
%C4%B1>
*
ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ TASARIM KRİTERLERİ
ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ TASARIM KRİTERLERİ
Uploaded by
Gokcen
<https://tr.scribd.com/document/27971201/ATIKSU-ARITMA-UN%C4%B0TELER%C4%B0-
TASARIM-KR%C4%B0TERLER%C4%B0>
*
su temini projesi
su temini projesi
Uploaded by
atilay29
<https://tr.scribd.com/document/44345163/su-temini-projesi>
*
BOYUTLANDIRMA
BOYUTLANDIRMA
Uploaded by
Seda Göktaş
<https://tr.scribd.com/document/88137243/BOYUTLANDIRMA>

More From muhammeteker

*
zeytinyağı
zeytinyağı
Uploaded by
muhammeteker
<https://tr.scribd.com/doc/113497773/zeytinya%C4%9F%C4%B1>
*
Seyreltik Cozeltilerden Gumus Iyonlarinin Uzaklastirilmasinda
Elektrodiyalizin Uygulanmasi
Seyreltik Cozeltilerden Gumus Iyonlarinin Uzaklastirilmasinda
Elektrodiyalizin Uygulanmasi
Uploaded by
muhammeteker
<https://tr.scribd.com/doc/108824658/Seyreltik-Cozeltilerden-Gumus-
Iyonlarinin-Uzaklastirilmasinda-Elektrodiyalizin-Uygulanmasi>
*
[Tez Çalışması] Ağır Metal ve Ağır Metal Kirlilik Haritası
[Tez Çalışması] Ağır Metal ve Ağır Metal Kirlilik Haritası
Uploaded by
muhammeteker
<https://tr.scribd.com/doc/84935635/Tez-Cal%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-A%C4%9F
%C4%B1r-Metal-ve-A%C4%9F%C4%B1r-Metal-Kirlilik-Haritas%C4%B1>
*
Ankara Aski Atik Su Ozellikleri Ve Aritma Sisteminin Degerlendirilmesi
Ankara Aski Atik Su Ozellikleri Ve Aritma Sisteminin Degerlendirilmesi
Uploaded by
muhammeteker
<https://tr.scribd.com/document/94926362/Ankara-Aski-Atik-Su-Ozellikleri-Ve-
Aritma-Sisteminin-Degerlendirilmesi>

Footer Menu

Back To Top <#global_header>

About

* About Scribd <https://tr.scribd.com/about>


* Press <https://tr.scribd.com/press>
* Our blog <https://literally.scribd.com/>
* Join our team! <https://tr.scribd.com/careers>
* Contact Us <https://tr.scribd.com/contact>
* Invite Friends <https://tr.scribd.com/referrals?source=footer>
* Gifts <https://tr.scribd.com/giftcards>

Support

* Help / FAQ <https://tr.scribd.com/faq>


* Accessibility <https://tr.scribd.com/accessibility-policy>
* Purchase help <https://support.scribd.com/hc/sections/202246306>
* AdChoices <https://support.scribd.com/hc/articles/210129366>
* Publishers <https://tr.scribd.com/publishers>

Legal

* Terms <https://tr.scribd.com/terms>
* Privacy <https://tr.scribd.com/privacy>
* Copyright <https://tr.scribd.com/copyright>

Social Media

*
o <https://literally.scribd.com/>
o <https://www.facebook.com/pages/Scribd/6978454082>
o <https://twitter.com/scribd>
o <https://www.pinterest.com/scribd/>
*
o Scribd - Download on the App Store
<https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?
mt=8&uo=4&at=11lGEE>
o Scribd - Get it on Google Play
<https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.scribd.app.reader0&hl=en>

* Copyright © 2019 Scribd Inc.


* Browse Books <https://tr.scribd.com/books>
* Site Directory <https://tr.scribd.com/directory>
*
Site Language:
EnglishChange Language <#language>

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd.