You are on page 1of 1

http://cafef.

vn/khoan-phai-thu-hon-10000-ty-dong-cua-hoa-binh-co-dang-lo-ngai-
20190405131539054.chn

Đầu năm 2019, Hòa Bình đã trúng thầu các dự án của Vingroup và Tập đoàn Sunshine với tổng giá trị
hợp đồng lên tới 2.500 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng chưa thực hiện mang sang năm 2019 là 24.583 tỷ đồng,
gấp 1,5 lần doanh thu thuần năm 2018 của công ty mẹ cũng là một yếu tố thuận lợi cho triển vọng kinh
doanh năm nay.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng dự phòng cho lợi nhuận của mảng xây lắp với các dự án bất động sản góp
vốn liên doanh đầu tư. Chung cư Ascent Lakeside dự kiến mang về cho Hòa Bình 38,1 tỷ đồng lợi nhuận
trong năm 2019 cùng với khả năng sang nhượng 3 dự án bất động sản đã được đề cập trong ĐHCĐ năm
2018. Năm 2020, 2021 các dự án Ascent Plaza, Ascent Garden Home dự kiến đóng góp 60 và hơn 100 tỷ
đồng lợi nhuận.

Theo chia sẻ tại cuộc gặp mặt với các nhà phân tích mới đây, lãnh đạo Hòa Bình chia sẻ rằng vẫn tiếp tục
nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các ngân hàng, với hạn mức tín dụng gần 6.000 tỷ đồng và mức lãi
suất 5,2% - 6,5%/năm. Ngoài ra, trong quý 2/2019 Tập đoàn dự kiến sẽ hoàn thành việc phát hành riêng
lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong cùng ngành.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, tổng các khoản phải thu ngắn hạn (bao gồm phải thu theo tiến độ
hợp đồng, phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác) của Hòa Bình lên tới 11.089 tỷ đồng, tăng
1.898 tỷ đồng so với đầu năm. So với tổng tài sản ở mức 15.900 tỷ đồng thì con số phải thu ngắn hạn kể
trên là khá lớn khi chiếm xấp xỉ 70%.