Sie sind auf Seite 1von 4

Konjugacija glagola

1. U rječniku su navedeni glagoli u svom osnovnom obliku, tj. u infinitivu.


U infinitivu glagoli završavaju na –en (machen, činiti) ili –n (wandern, hodati; lunjati).
Kada maknemo nastavak u infinitivu, ostaje glagolska osnova – mach-, wander-.
Glagolska osnova u svakom licu dobiva drugi nastavak.
2. Većina glagola dobiva sljedeće nastavke:
ich –e wir –en

du –st ihr –t

er, sie, es –t sie, Sie –en

primjerice
kommen → komm-en

ich komme wir kommen

du kommst ihr kommt

er, sie, es kommt sie, Sie kommen

machen → mach-en

ich mache wir machen

du machst ihr macht

er, sie, es macht sie, Sie machen

brauchen → brauch-en

ich brauche wir brauchen

du brauchst ihr braucht

er, sie, es braucht sie, Sie brauchen


3. Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.
sein

ich bin wir sind

du bist ihr seid

er, sie, es ist sie, Sie sind

haben

ich habe wir haben

du hast ihr habt

er, sie, es hat sie, Sie haben

1
werden

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

er, sie, es wird sie, Sie werden

wissen

ich weiß wir wissen

du weißt ihr wisst

er, sie, es weiß sie, Sie wissen


4. Kada glagolska osnova završava na:
-s- reis-en
-ss- küss-en
-ß- heiß-en
-z- duz-en
-tz- sitz-en
završava, dobiva u drugom licu jednine nastavak -t.
heißen → heiß-en

ich heiße wir heißen

du heißt ihr heißt

er, sie, es heißt sie, Sie heißen


5. Kada glagolska osnova završava na:
-t- arbeit-en
-d- bad-en
-tm- atm-en
-chn- zeichn-en
-ffn – öffn-en
završava, dobiva u drugom licu jednine nastavak – est,
dobiva u trećem licu jednine nastavak -et,
dobiva u drugom licu množine nastavak -t.
arbeiten → arbeit-en

ich arbeite wir arbeiten

du arbeitest ihr arbeitet

er, sie, es arbeitet sie, Sie arbeiten

baden → bad-en

ich bade wir baden

du badest ihr badet

er, sie, es badet sie, Sie baden

2
6. Kada glagolska osnova završava na:
-t- arbeit-en
-d- bad-en
-tm- atm-en
-chn- zeichn-en
-ffn – öffn-en
završava, dobiva u drugom licu jednine nastavak – est,
dobiva u trećem licu jednine nastavak -et,
dobiva u drugom licu množine nastavak -t.
arbeiten → arbeit-en

ich arbeite wir arbeiten

du arbeitest ihr arbeitet

er, sie, es arbeitet sie, Sie arbeiten

baden → bad-en

ich bade wir baden

du badest ihr badet

er, sie, es badet sie, Sie baden

6. Kada glagolska osnova završava na:


-eln- sammeln
endet, entfällt in der 1. Person Sg. (ich) das –e- vom Verbstamm,
bekommt der Verbstamm in der 1. Person Pl. (wir) und in der 3. Person Pl. (sie, Sie) die Endung -n.
sammeln → sammel-n

ich sammle wir sammeln

du sammelst ihr sammelt

er, sie, es sammelt sie, Sie sammeln


7. Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja
samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).
a → ä kod glagola schlafen (spavati)
schlafen → schlaf-en

ich schlafe wir schlafen

du schläfst ihr schlaft

er, sie, es schläft sie, Sie schlalfen

laufen → lauf-en

ich laufe wir laufen

du läufst ihr lauft

er, sie, es läuft sie, Sie laufen

3
tragen → trag-en

ich trage wir tragen

du trägst ihr tragt

er, sie, es trägt sie, Sie tragen

8. e → i kod glagola geben (dati)


geben → geb-en

ich gebe wir geben

du gibst ihr gebt

er, sie, es gibt sie, Sie geben

nehmen → nehm-en

ich nehme wir nehmen

du nimmst ihr nehmt

er, sie, es nimmt sie, Sie nehmen

9. e → ie kod glagola sehen (gledati, vidjeti)


sehen → seh-en

ich sehe wir sehen

du siehst ihr seht

er, sie, es sieht sie, Sie sehen

Das könnte Ihnen auch gefallen