Sie sind auf Seite 1von 3

Etapele Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

lecţiei didactice
(metode,
tehnici şi
procedee,
suport
didactic)

Evocare Salutul.
Crearea climatului favorabil.
Verificarea temei pentru acasă Conversația Individual
Captarea atenției:
Vieru, pare-se, are un singur erou,un
singur ideal, un singur chip, care îi Frontal 10
strapunge creaţia dintr-un capăt în min
altul.Acesta stă scufundat în contextul
versurilor ca un aisberg în valurile mării
Cometariul
şi numai rar apare de sub valuri cu o
creastă, cu o frunte nouă.Versurile lui vin
fierbinţi, palpitînd pînă la ultima virgulă,
vin să strecoare în sufletul cititorului un
fior de dragoste şi sfinţenie pentru
pămîntul natal.(Ion Druţă)

Realizarea Anunț tema lecției, și obiectivele operaționale. Luare de


sensului Grigore Vieru (n. 14 notite
februarie 1935, Pererîta, județul interbelic Hotin, Regatul
României - d. 18 ianuarie 2009, Chișinău) a fost un
poet român din Republica Moldova. În 1993 a fost ales
membru corespondent al Academiei Române.
„Ars poetica ”lui Grigore Vieru
Concepția lui Grigore Vieru despre misiunea
poetului și poeziei în societate.
Ce vă sugereză titlul?
Titlul „Ars poetica” format din 2 termeni
accentuează arta prin care sunt exprimate
trăsăturile poeziei și în același timp arta în sine.
-Lectura model
-Lectura selectivă
Explicarea cuvintelor necunoscute
-Din câte versuri este alcătuită poezia, ce fel de
versuri?
În această poezie cu strofe de 6 versuri și vers
alb e prezentă o evoluție și continuitate a vieții
sugerează fragmentele „Merg eu... Mergi tu...
Vine moartea... toți sîntem luminați”. Viața e
formată din momente plăcute și mai puțin
favorabile, iar omul cade pentru a se ridica,
pentru a atinge noi limite.
-Ce vă sugerează metafora:
„Cu spicele albe în brațe/ Ale părului mamei.

-Comentați fragmentul: Și toți sîntem
luminați/ De-o bucurie neînțeleasă”
Reflectie Cinquen Cinquen În perechi 10
Grigore Vieru min.
Extindere Comentariul literar al poeziei.
Explicația
Individual 5 min

Ars poetica
de Grigore Vieru
Merg eu dimineaţa, în frunte,
Cu spicele albe în braţe
Ale părului mamei.
Mergi tu după mine, iubito,
Cu spicul fierbinte la piept
Al lacrimii tale.
Vine moartea din urmă
Cu spicele roşii în braţe
Ale sângelui meu –
Ea care nimic niciodată
Nu înapoiază.
Şi toţi suntem luminaţi
De-o bucurie neînţeleasă.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova
Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: IX-a
Data:
Unitatea:
Tema:
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1-să citească corect și fluent textul;
O2- să;
O3- să
O4- să
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, lectura
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.
Repere bibliografice: