Sie sind auf Seite 1von 6

PROIECT DIDACTIC

Data:
Propunator:prof. dr. ing. LEUŞTEAN IULIANA
Practicant:Boboc DORINA
Clasa: a X-a D
Aria curriculară: Tehnologii
Domeniul de pregătire de bază: Tehnician in industria alimentara
Modulul 1: Microbiologia si igiena produselor alimentare
Tema: Moduri de răspândire a microorganismelor în natură
Lecţia: Microflora solului
Timpul acordat: 50 minute

Cunoștințe
2.1.4. Moduri de răspândire a microorganismelor în natură
Abilități
2.2.3. Aplicarea regulilor de igienă individuală
2.2.4. Igienizarea spațiilor și echipamentelor din industria alimentară
2.2.5. Pregătirea materialelor de igienizare
2.2.6. Aplicarea bunelor practici de igienizare, manipulare, depozitare și transport la fabricarea produselor
alimentare
2.2.7. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
2.2.8. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini
2.3.3. Respectarea procedurii de lucru la efectuarea operațiilor de igienizare
2.3.4. Colaborarea cu membrii echipei pentru respectarea regulilor de igienă a spațiilor și echipamentelor din
industria alimentară
2.3.5. Asumarea responsabilității în abordarea unei conduite preventive pentru eliminarea riscurilor de îmbolnăvire
prin consumul de alimente contaminate
2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și PSI la igienizarea spațiilor și
echipamentelor
2.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme

Competenţe derivate:
C1 –enunţarea principalelor bacterii si ciuperci;
C2 – identificarea microrganismelor patogene si factorilor care influenteaza dezvoltarea micoorganismelor;
C3 – determinarea microorganismelor patogene ;
C4 – importanta florei si faunei in dezvoltarea microorganismelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode si procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observarea dirijata, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, demonstraţia, exerciţiul.
 Mijloace de învăţământ: Manual ,Fisa de lucru
 Forme de organizare: frontal şi individual

Locul de desfăşurare: sala de clasa

Bibliografie:
1. Barna A, Antohe G, Curs de pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării, Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004.
2. Barna A şi colaboratorii, Indrumar metodic pentru practica pedagogică, Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004.
3. Nichita L, şi Manual pentru pregătire practică – industria alimentară, clasa a-IX-a, Editura Oscar
colaboratorii, Print, Bucureşti, 2004.
****** Colecţie de standarde pentru industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti, 1971.
Scenariul didactic
Nr. Etapele lecţiei Timp Com- Activitate desfăşurata Metode de Mijloace Moda-lităţi
crt min. pe- învăţământ de învăţă- de partici-
tenţe de profesor de elevi mânt pare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Instructaj 3'  Verifică prezenţa si ţinuta elevilor în  Răspund la salut profesorului. Conversaţia Frontal
introductiv vederea desfăşurării corespunzătoare a
a)Organizarea activităţii
clasei  Verifică starea de curăţenie a clasei
 Verifică dacă sunt toate materialele
necesare desfaşurării activităţii

b) Captarea 3'  Prezintă planse cu diverse  Vizioneaza microorganisme Conversaţia Manu Frontal şi
atenţiei microorganisme .  Răspund la întrebări al răspun-suri
- Care este legătura dintre tipurile de  Ascultă explicaţiile profesorului Expunerea indivi-
microorganisme ? duale
- Care sunt ciperci , bacterii ? Explicaţia
- Care sunt caracteristicile senzoriale ale
microorganismelor patogene ?
Problemati-
-Ce componentă îşi modifică conţinutul in zarea
timpul dezvoltarii plantelor? Flip-chard

c) Anunţarea  Profesorul anunţă titlul lecţiei  Elevii notează in caiet titlul lecţiei
temei şi a "Microflora solului”  Notează competenţele specifice Conversaţia Frontal
competenţelor 3'  Scrie pe tabla titlul lecţiei
vizate Expunerea
 Prezintă competenţele specifice ale  Ascultă şi notează in caiete
lecţiei cu ajutorul flip-chard-ului
d)
 Adresează elevilor următoarele  Sunt atenţi
Reactualizarea
cunoştinţelor
întrebări:  Răspund la întrebările Conversaţia
- Care sunt bacteriile ? profesorului
dobândite 4’
- De ce este nevoie pentru dezvoltarea
anterior
bacteriilor si ciupercilor in sol ?
e) Planse
Insusirea de  Explică şi demonstrează lent modul în
noi cunostinte care se dezvolta fiecare microorganism in
8’ C1 sol .  Sunt atenţi Explicaţia
 Enumera elevilor bacteriile si ciupercile  Pun întrebări lămuritoare
intalnite in sol.  Noteaza in caiete Demonstra-
ţia

2. Instructajul  Prezentare microorganismelor  Se împart în grupele Conversaţia Fişe de Individual


curent C2 patogene. constituite de profesor lucru
8’  Recomandă elevilor să-şi noteze  Primesc fişele de lucru
in caiete principalele tipuri de sol .
’  Identifica factorii care determina
dezvoltarea micoorganismelor in  Pun întrebări lămuritoare Demonstra-
sol. ţia
 Factorii care influenteaza
C3 dezvoltarea mocroorganismelor in
8’ C4 sol:temperatura si umiditatea .  Sunt atenţi
 Prezentarea microorganismelor Explicaţia
patogene Elevii noreaza in caiete
 Tipurile de fungi :filamentosi . Frontal
 Tipuri de bacterii: actinomicete.
 Prezentarea importantei florei si
5’ Observarea
faunei in dezvoltarea
dirijată
microorganismelor in sol .
 Importanta dezvoltarii
micoorganismelor in sol.

Instructaj final  Prezentarea fisei de lucru Primesc fisele de lucru Conversaţia


3.  Explicarea cerintelor de lucru Individual
a) Fisa de Asculta explicatia profesorului
lucru
5’ Problemati-
zarea
Tema pentru acasa :Incheierea Noteaza unde au ramas pentru
fisei de lucru a continua fisa acasa

b) Încheierea 3’ Concluzii
lectiei Anuntarea lectiei pentru ora
urmatoare „Microflora aerului” Noteaza in caiete lectia pentru
ora urmatoare.
Individual
Schema tablei
Microflora solului

1. Definirea solului .
2. Enumerarea principalelor microorganisme prezente in sol .
3. Enumerarea microorganismele patogene .
4. Prezentarea ciupercilor filamentoase si bacterii actinomicete.
5. Flora si fauna in dezvoltarea microorganismelor .
6. Concluzii.
Fişă de documentare
Microflora solului

Solul este un amestec de particule de substanțe organice și anorganice, apă și aer.

Particulele anorganice ale solului sunt substanțe minerale înconjurate de un strat de substanțe coloidale de natură organică sau
anorganică.

Particulele organice ale solului sunt rămășițe ale organismelor vegetale și animale, adică humus. Solul este populat din abundență cu
microorganisme, deoarece are tot ceea ce este necesar pentru viață: materie organică, umiditate, protecție împotriva razelor solare.

În sol există toate formele de microorganisme care există pe Pământ: bacterii, viruși, actinomycete, drojdii, fungi, protozoare, plante.

Numărul microbian total în 1 g de sol poate ajunge la 1-5 miliarde de hectare de sol conține 1 tonă de greutate în viu de bacterii, dar
numărul de microorganisme în straturi diferite nu este același. Există foarte puține microorganisme în stratul superior de sol (stratul "0,5 cm). La
o adâncime de 1-2-5 cm până la 30-40 cm, numărul de microorganisme este cel mai mare. În acest strat de TBC, o medie de 10-50 milioane pe
1 g. În soluri relativ curate, această cifră este de 1,5-2 milioane pe 1 g. Mai mult de 30-40 cm, numărul de microorganisme scade, iar în straturile
mai adânci există din nou puține. .

Patogenitatea este proprietatea unui microorganism de a determina in conditii naturale sau experimentale, aparitia unui proces infectios,
decelabil din punct de vedere clinic, la o gazda receptiva.

In mod obisnuit, patogenitatea este asociata, inexact, cu modul de viata parazitara a microorganismelor, dar calitatea de patogen nu se
asociaza totdeauna cu parazitismul. Majoritatea bacteriilor patogene sunt parazite, iar in vitro se dezvolta ca saprobionte pe medii organice,
uneori cu compozitie chimica complexa. Unele bacterii, desi sunt strict saprobionte, adica se dezvolta pe materia organica in mediile naturale (de
exemplu, Cl. botulinum), dar nu sunt parazite, produc totusi efecte patologice prin intermediul exotoxinelor pe care le secreta.
Ciupercile filamintoase pot deplasa substanta nutritive si apa in sol pe distante relative mari .
Bacteriile actinomicete sunt grupuri de microorganisme unicelulare parazite, asemănătoare mucegaiurilor, considerate ca fiind intermediare între
bacterii și ciuperci, importante în producerea antibioticelor.
Flora si fauna reprezinta sursa majora de material organic de care sunt dependente microorganismele . Diferite micoorganisme sunt
asociate cu frunzele , radacinile , florile sau semintele plantelor. Prezenta acestora influenteaza direct sau indirect ciclul de viata al plantelor ,prin
cresterea vitezei de eliberare a materialului organic de catre radacini . Insecte si alte animale din sol precum viermii contribuie la randul lor la
transformarea materialului organic din component acestuia .
Fisă de lucru
Microflora solului

1. Completati spatiile punctate :


Solul este ………….de particule de ……………………….și anorganice, ……și ………...
În sol există toate formele de …………………….care există pe Pământ:…………., ……………, actinomycete,
…………….., …………, protozoare,…………….

Ciupercile ……………. pot deplasa substanta …………si …………..in sol pe distante relative mari.
Diferite …………………sunt asociate cu ………….., …………., florile sau ……………….plantelor.
2. Adevarat sau Fals .
Solul este populat din abundență cu microorganisme, deoarece are tot ceea ce este necesar pentru viață:
materie organică, umiditate, protecție împotriva razelor solare. A/F
Majoritatea bacteriilor patogene sunt parazite, iar in vitro se dezvolta ca saprobionte pe medii organice, uneori
cu compozitie fizica complexa. A/F
În sol există toate formele de microorganisme care există pe Pământ: bacterii, viruși, actinomycete, drojdii,
fungi, protozoare, plante. A/F