Sie sind auf Seite 1von 4

Erkundungen B2 Kompakt

Wortschatzliste Kapitel 1 – Personen und Lebensläufe

Verben

sich durchsetzen

ingang vinden, veld winnen

herstellen

produceren

etwas / jemandem weichen

wijken voor iets / iemand

erfolgen

gebeuren

zurückverfolgen

traceren

wandern

rondtrekken, zich verspreiden

erlernen

aanleren

absolvieren

slagen voor, voltooien, doorlopen

verfügen über + Akkusativ

beschikken over

nachweisen

bewijzen

ergeben

aantonen

betrachten

beschouwen

setzen auf + Akkusativ

rekenen op, wedden op

nachgeben

zwichten, toegeven

herausfinden

ontdekken

Substantive

die Staatsangehörigkeit (-en) die Tätigkeit (-en) die Schwierigkeit (-en) die Fähigkeit (-en)

de nationaliteit de functie, het werk, de bezigheid het probleem, de moeilijkheid het talent, de bekwaamheid

der Familienstand (/)

de burgerlijke staat

die Landwirtschaft (/)

de landbouw

die Bekanntschaft (-en)

de kennismaking

der Zeichentrickfilm (-e)

de tekenfilm

der Betriebswirt (-e)

de bedrijfseconoom

der Stadtteil (-e)

het stadsdeel, de wijk

die Hausaufgabe (-n) die Hälfte (-n) die Schultüte (-n) die Kinderkrippe (-n) die Realschule (-n) die Hauptschule (-n) die weiterführende Schule (-n) die Berufsschule (-n) die Note (-n) die Miene (-n) die Kontaktanzeige (-n) die Grundlage (-n)

het huiswerk de helft de puntzak met schoolbenodigdheden de crèche de tso-school de bso-school de middelbare school de vakschool het cijfer de gezichtsuitdrukking de contactadvertentie de basis

die Partnersuche (/) die Liebe (/)

het zoeken naar een partner de liefde

die Handschrift (-en)

het handschrift

Wortschatz Teil A (S. 5-19)

Erkundungen B2 Kompakt

Wortschatzliste Kapitel 1 – Personen und Lebensläufe

das Experiment (-e)

het experiment

das Fach (-¨er) das Lieblingsfach (-¨er)

het vak het lievelingsvak

der Schatz (-¨e)

de schat

die Vokabel (-n)

het woord

der Brauch (-¨e)

het gebruik

das Kennzeichen (-)

het kenmerk

die Einschulung (-en) die Ausbildung (-en) die Vorlesung (-en) die Prüfung (-en) die Bewerbung (-en) die Beziehung (-en) die Verlobung (-en) die Scheidung (-en) die Trennung (-en) die Enttäuschung (-en) die Gefährdung (-en)

de eerste schooldag de opleiding het hoorcollege de toets, het examen de sollicitatie de relatie de verloving de scheiding de relatiebreuk de ontgoocheling het gevaar, de bedreiging

die Allgemeinbildung (/)

de algemene vorming, algemene kennis

der Anlass (-¨e)

de aanleiding

die Schicht (-en)

de laag (van de bevolking)

der Kindergarten (-¨)

de peuter-, kleuterschool

das Gymnasium, Plural: die Gymnasien

de aso-school

das Bildungswesen (/)

het onderwijssysteem

die Schulpflicht (/)

de leerplicht, schoolplicht

der Schulabschluss (-¨e)

het schooldiploma, het einddiploma

das Abitur (/) Gymnasium die mittlere Reife Realschule

het eindexamen

das Seminar (-e)

het werkcollege

das Zeugnis (-se) das Ergebnis (-se) das Ereignis (-se)

het rapport

het resultaat

de gebeurtenis

die Erkenntnis (-se)

het inzicht

der Aufsatz (-¨e)

het opstel

der Klassenbeste (-n)

de primus

der Unterricht der Nachhilfeunterricht (/)

het onderwijs, de les de bijlessen

der Musterschüler (-) der Schriftsteller (-)

de voorbeeldige leerling de schrijver

der Liebeskummer (/)

het liefdesverdriet

der Trennungsschmerz (/)

het pijn van de scheiding

das Diktat (-e)

het dictee

das Prädikat (-e)

de vermelding

der Lebenslauf (-¨e)

het cv

der Wehrdienst (/) der Zivildienst (/)

de legerdienst de vervangende dienstplicht

Wortschatz Teil A (S. 5-19)

Erkundungen B2 Kompakt

Wortschatzliste Kapitel 1 – Personen und Lebensläufe

die Bundeswehr (/)

het Duitse leger

das Praktikum, Plural: die Praktika

de stage

das Studium, Plural: die Studien

de studie

der Auszubildende (-n)

de leerjongen

der Aufgabenbereich (-e) der Zuständigkeitsbereich (-e)

de bevoegdheid de rechtstreekse bevoegdheid

der Ehering (-e)

de trouwring

der Traummann (-¨er)

de droomman, de ideale man

das Brautkleid (-er)

de bruidsjurk

die Sehnsucht (-¨e)

de passie, het verlangen

die Hochzeit (-en) = die Heirat (/)

het huwelijk

die Verliebtheit (/)

de verliefdheid

das Verhalten (/)

het gedrag, de houding

sonstige Redemittel / Redewendungen / Adjektive …

faul

lui

verdächtig

verdacht

eine Schule besuchen = zur Schule gehen

naar school gaan

die Schule schwänzen

brossen

die Schulausbildung abschließen

de schoolopleiding beëindigen

ein gutes Zeugnis erhalten/bekommen

een goed rapport krijgen

für eine Prüfung lernen/büffeln (umg.)

voor een toets/examen studeren

durch eine Prüfung fallen = bei einer Prüfung durchfallen

buizen voor een toets/examen

in die nächste Klasse versetzt werden

overgaan naar het volgend jaar

sitzen bleiben

blijven zitten

einen Kurs belegen

een cursus volgen

einen Beruf ergreifen

een beroep uitkiezen

fehlerfrei

foutloos

der berufliche Werdegang

de beroepsloopbaan

gängig

courant

ledig

ongehuwd

in Wort und Schrift

in woord en geschrift

freischaffend

zelfstandig

mit jemandem verlobt sein

met iemand verloofd zijn

sich mit jemandem verloben

zich met iemand verloven

jemanden heiraten

met iemand trouwen

mit jemandem verheiratet sein

met iemand getrouwd zijn

verliebt sein in jemanden

op iemand verliefd zijn

jemanden lieben

van iemand houden

von jemandem geschieden sein

van iemand gescheiden zijn

sich von jemandem scheiden lassen

zich van iemand doen scheiden

von jemandem getrennt leben

van iemand gescheiden leven

sich von jemandem trennen

uit elkaar gaan

Wortschatz Teil A (S. 5-19)

Erkundungen B2 Kompakt

Wortschatzliste Kapitel 1 – Personen und Lebensläufe

nach wie vor

nog steeds

Gleich und gleich gesellt sich gern.

Soort zoekt soort.

anziehend = attraktiv

aantrekkelijk

grundlegend

wezenlijk, fundamenteel

gepflegt

verzorgd

spöttisch

spottend

untersetzt

ineengedrongen (van gestalte)

lässig

casual

genügsam

sober

aufgeschlossen

open

hilfsbereit

hulpvaardig

selbstgefällig

zelfingenomen

freigiebig

gul, vrijgevig

launisch

grillig

engstirnig

bekrompen, kleingeestig

gesprächig

spraakzaam

bösartig

kwaadaardig

angeberisch

opschepperig

geizig

gierig

ausgeglichen

evenwichtig

gutmütig

goedhartig

gewissenhaft

gewetensvol

zuverlässig

betrouwbaar

von Angesicht zu Angesicht

face to face

einfühlsam

empatisch, meelevend

Wortschatz Teil A (S. 5-19)