Sie sind auf Seite 1von 2

shree saamba parameshvara

shoDashopachaara poojaa
aaraadhito manushyaistvam siddhair devaa suraadibhi: |
aaraadhayaami bhaktyaa tvaa anugrahaaNa maheshvara ||

|| kalasheshu dhyaanam ||

dhyaayen niraamayam vastu sargastithi - layaadikam |


nirguNa nishkalam nityam mano vaachaama gocharam ||

gangaadharam shashidharam jaTaamakuTa shobhitam |


shvetabhooti - tripunDrena viraajita - lalaaTakam ||

lochanatraya - sampannam svarNa kunDala - shobhitam |


smeraananam chaturbaahum muktaahaaropa shobhitam ||

aksha maalaam sudhaa kumbham chinmayeem mudrikaam api |


pustakam cha bhujair divyair dadhaanam paarvatee patim ||

shvetaambara dharam shvetam ratna simhaasana - sthitam |


sarvaabheeshTa - pradaataaram vaTamoola - nivaasinam ||

japaakusuma - saahasra - samaana - shriya - meeshvareem |


suvarNa – ratna khachita - makuTena viraajitaam ||

lalaaTa paTTa samraajat - sanlagna - tilakaanchitaam |


raajeevaayata - netraantaam - neelotpala dalekshaNaam ||

santapta - hemakhachita - taaTankaabharaNaanvitaam |


taamboola - charvaNa - rata – rakta jivhaa - viraajitaam ||

pataakaa bharaNopetaam muktaahaaropa shobhitaam |


svarNa kankaNa - samyuktai – shchaturbhir baahubhir yutaam ||

suvarNa ratna khachita - kaancheedaama - viraajitaam |


kadalee lalita stambha - sannibhoru - yugaanvitaam ||

shriyaa viraajita padaam bhakta traaNa paraayaNaam |


anyonyaashlishTa hrudbaahu – gouree shankara - sanjgyakam ||

sanaatanam param brahma paramaatmaanam avyayam |


aavaahayaami jagataa - meeshvaram parameshvaram ||

Saamba Parameshvara Shodashopachaara Poojaa v1 1


www.bharatiweb.com
aa tvaa vahantu harayas sachetasa: shvetairashvaissaha ketumadbhi: |
vaataajitair balabadbhir manojavair aayaahi - sheeghram mama havyaaya ||

Saamba Parameshvara Shodashopachaara Poojaa v1 2


www.bharatiweb.com