You are on page 1of 2

807 God van licht

q = 110
A
###
A D A D A E
! c .. ‰ j Œ Œ
1 2 3 4

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ
1 In mijn twij - fels, mijn ver - driet, in mijn fa - len ont - breekt U niet.
2 In mijn on - rust neemt U mijn hand; in mijn vra - gen houdt uw Woord stand.
3 Storm en gol - ven vrees ik niet. In de mor - gen zing ik mijn lied.

###
A D A D A E A
Œ ‰ j Œ Œ
! j
5 6 7 8

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ œ
In uw lief - de reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee.

### j
1 2, 3
D A E A
! ‰ œj œ œ œ Œ œ œ 2 œ.
4 œ c w ∑ .. ∑
9 10 11 12 13

U bent de rust als het stormt op zee.

# #
###
B D A Fm E D A Fm E
œ. œ Ó œ œ. œ Ó œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Ó
!
14 15 16 17

œ
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het don - ker. Ik ver - trouw op U.

# #
###
D A Fm E D A Fm E
! œ. œ Ó œ œ. œ Ó œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ ‰ œ j
18 19 20 21

œ œ
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het don - ker vei - lig naar de kust, waar U

###
C D A E D A E
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ
!
22 23 24 25

œ. œ.
woont. Waar U woont, waar U

###
D A E A
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ Œ Ó ∑ ..
!
26 27 28 29

œ.
woont, waar U woont.
# #
### . œ
D D A Fm E D A Fm E
.‰ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
!
30 31 32 33

J J J
U schijnt fel - ler dan de ster - ren. Heer, U leidt ons door de storm.

# #
###
1
D A Fm E D A Fm E
‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ .. 24
!
34 35 36 37

J J J
U schijnt fel - ler dan de ster - ren. Heer, U leidt ons door de storm.

| Kopiëren van bladmuziek schaadt de belangen van de


auteur(s) en is bij de wet verboden | www.opwekking.nl
God van licht • 2/2

#
# # 2 œ
2
Fm E
! # 4 œ c w ∑
38 39 40

door de storm.
#
### .
E D A Fm E D A
! .œ œ. œ Ó œ œ. œ Ó œ œ œ œ œ œ Œ
41 42 43

œ
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het don - ker.
# #
### œ
Fm E D A Fm E
œ œ œ œ Ó œ. œ Ó œ œ. œ Ó
!
44 45 46

œ
Ik ver - trouw op U. God van licht, wees mijn gids.

# #
# #
1 2
D A Fm E Fm E
œ œ œ œ œ ‰ œ j
! # œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Ó .. œ œ
47 48 49

œ
Leid mij door het don - ker vei - lig naar de kust, vei - lig naar de kust, waar U

###
F D A E D A E
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ
!
50 51 52 53

œ. œ.
woont. Waar U woont, waar U

###
D A E A
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ ˙ Ó
!
54 55 56

œ.
woont, waar U woont.

Genesis 1:3-5, Psalm 27:1 en 1 Johannes 1:5


Oorspr. titel: My Lighthouse
Tekst & muziek: Rend Collective
Ned. tekst: Harold ten Cate
© 2013 Thankyou Music / Small Stone Media