Sie sind auf Seite 1von 5

Thai Lighthouse SODRATI CO.

, LTD
Sales Manager LWS Exclusive Distributor in Viet Nam
Mobile: 0934 172 539 4 Nguyen Dinh Chieu St, District 1, HCMC, Vietnam
Email: thai.sodrati@gmail.com Tel: +84 8 6287 8170 Fax: +84 8 6287 8171
Email: info@sodrati .com www.sodrati.com

HANDHELD PARTICLE COUNTERS (MÁY ĐẾM BỤI CẦM TAY)


Handheld 3016 IAQ Handheld 2016 Handheld 5016
0.3 - 10 µm 0.2 - 2 µm 0.5 - 25 µm
0.1 CFM (2.83 LPM) 0.1 CFM (2.83 LPM) 0.1 CFM (2.83 LPM)

Handheld 3013 Handheld 3016


0.3 - 10 µm 0.3 - 25 µm
0.1 CFM (2.83 LPM) 0.1 CFM (2.83 LPM)
REMOTE PARTICLE COUNTERS (MÁY ĐẾM BỤI ONLINE)

REMOTE 2014P 0.2 - 2 µm REMOTE 5104PN REMOTE 3102 0.3 - 25 µm


REMOTE 3014P 0.3 - 25 µm 0.5 - 5 µm REMOTE 5102 0.5 - 25 µm
REMOTE 5014P 0.5 - 25 µm 1 CFM (28.3 LPM) 1 CFM (28.3 LPM)
0.1 CFM (2.83 LPM)

REMOTE 3104 0.3 - 25 µm


REMOTE 5104 0.5 - 25 µm
1 CFM (28.3 LPM) APEX R5 0.5 - 5.0 µm
Otional T/RH Probe 1 CFM (28.3 LPM)
AIRBORNE PARTICLE COUNTERS (MÁY ĐẾM BỤI ĐỂ BÀN)

SOLAIR 3100 0.3 - 25.0 µm SOLAIR 3200 0.3 - 25.0 µm


SOLAIR 5100 0.5 – 25.0 µm SOLAIR 5200 0.5 – 25.0 µm
1.0 CFM (28.3 LPM) 50 LPM or 2.0 CFM (56.6 LPM)

SOLAIR 3350 0.3 - 25.0 µm BOULDER COUNTER SOLAIR 1100LD


SOLAIR 5350 0.5 – 25.0 µm 5.0 - 100.0 µm 0.1 - 1.0 µm
100 LPM 1.0 CFM (28.3 LPM) 1.0 CFM (28.3 LPM)
LIQUID PARTICLE COUNTERS
(MÁY ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG CHÁT LỎNG)

LIQUID SAMPLER REMOTE LPC 0.1


LS 20 1.0 - 200 µm (Máy để bàn) 0.1 – 0.5 µm (Máy đo online)

SCANAIR PRO SYSTEM


(HỆ THỐNG KIỂM TRA ĐỘ RÒ RỈ LỌC HEPA)

MICROBIOLOGICAL AIRSAMPLER
(MÁY LẤY MẪU VI SINH KHÔNG KHÍ và KHÍ NÉN)

ACTIVECOUNT-100
ENVIRONMENTAL SENSORS (ĐO MÔI TRƯỜNG PHÒNG SẠCH)

REMOTE TRH SENSOR TEMPERATURE SENSOR

DIFFERENTIAL PRESSURE
AIR VELOCITY

DISINFECTION FOGGING SYSTEM


(THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG PHÒNG SẠCH)

KleenOptima: BASKUMA PRO (Dry-Fog)

Chân thành cảm ơn quý khách hàng và hy vọng có cơ hội hợp tác
Công ty SODRATI