Sie sind auf Seite 1von 4

PUKU RANGI MANU

Ana hetu te u’ira i runga orongo Haka taka-taka era i te Matato’a

Mai te ahi-renga i haka hetu mai O te urumanga era o pöu va’e tea

Hapa’o tatou i puku rangi manu Kona a’ati era o te ho’i tupuna

PÖU VA’E TEA

E te hopu era, ko pöu va’e tea e i a ia te mamari manu ka ve’u ki runga ki puku rangi manu ka ohu ¡a pöu va’e tea te ao!

E uta e ka varu te puoko ka papaki orongo runga Paki-paki orongo runga ki raro haka vari-vari ro

Na ta me’e e ki’i atu ena to’u ro’i haka ra’a-ra’a ko more manava tangi ro koe i roto i a te ahu a ira e.

MATA TAKA-TAKA ERA

Rau huru o te mata i taka-taka era mai runga o rano kau i te hihi o te kari-kari

E kai ‘a te hopu manu e tiaki a ki te manu e paru ana i te ki’ea here-here a i te hopo

(Hiri-hiri te opata)

ka rere! Ka rere turu hiri-hiri te opata ka kau i’rote vaikava ki runga i te pora Ki te mamari ra’e o te manutara Ana ’e ki ana oho ki puku rangi manu

(x3)

-e uta e tai e! Ka varu te rau’oho ka papaki ro ki raro ki pöu va’e tea te ao!

Oheho!!

MATA NGARAHU

Ko ai te taote mo te u’i makitu’u Ko te korohua era o mata ngarahu Ha potu era i te uka neru Mo te tangata manu a’ati era Ka kau te hopu manu ki runga i te motu Ki te mamari manutara to’o mai

UKA NERU

Ai rote ana era o ana o keke Te uka te uka e hapa’o era Te uka te uka e hapa’o era Ma’u atu era ki te poko uri Mo u’i te mata ngarahu

Hiri-hiri atu era ite opata Hiri-hiri atu era ite opata Mataki era ho’i ite va’e Mo u’i atu ite komari Tano ‘ä mo o’o mo ariki

He topa te manu ki runga ki te motu He ohu te re’o ra’e e uta e Mai puku rangi manu te rano e kau era

TAVAKE

E haro te kara o te tavake Ana rapu ana teka te puku rangi manu

Kona a’ati era o te ‘aito To mamari era o te hopu-manu

Mai i ’runga orongo ana topa mai Matato’a pua’i o te hopumanu

POKO URI

- E uta e tai e ka varu te rau’oho!

Mai nga-kope a te ta’anga Ka kau-kau a rote vaikava Ka hiri-hiri ana i te opata Ki te ahu runga Ki te ahí renga Mo te a’ati o te tangata manu

- E te hopu e! E te neru!

A mu’a tatou ki te poko uri

-

E te neru!

Mai puku rangi manu Ki te ahu runga

-

I mato’u!

A

mu’a tatou ki te poko uri

E huru tatou i roto i te kohu Ki ana hue neru More mata puku, ki ana o keke Mo te a’ati o te tangata manu

Mai pua katiki ki te ahi renga

Ki haka taka-taka tatou Mo te rongo o te tangata manu