Sie sind auf Seite 1von 23

CUSTOMER VISIT SHOW VILLAGE in November

Customer
How Customers know about interested in
STT Name Telephone Address City ECOLAKES what property Why Customer don't buy

1 Nguyen Duc Duat 913681826 A56 Nguyen Trai, P.Nguyen Cu Trinh, Q.1 HCM News&Wom RH5m just want to take a look

2 Nguyen Hoang Viet 903966100 Binh Hung, Binh Chanh HCM News RH6m

3 Thai Hong Lam 908398990 35 Thao Dien, Q2, HCM HCM RH&Semi-D

4 Anh Loc 903840607 162 Bui Minh Truc, P3, Q8 HCM Villa just want to take a look

5 Chi Phuong 908328137 HCM RH&Semi-D potential

6 Chi Van 903752603 HCM RH&Semi-D potential

7 Anh Cuong 988044767 Q9 HCM RH&Semi-D get information

8 Vo Thanh Long 913975606 15 Tran Tu Binh, BD BD Villa get information

9 Nguyen Hoang Tuan 902485679 Q8, HCM HCM Apartment just want to take a look

10 Tran Van Hai 903731958 Q10, HCM HCM RH&Semi-D potential

11 Nguyen Thi Kim Trang 909048857 Q9, HCM HCM Villa not potential

12 Le Bich Phuong 903830930 Q5, HCM HCM Villa

13 Huynh Thi Tuyet 916733333 Tan Binh, HCM HCM Villa

14 Nguyen Huu Duc 903021789 Q.TB, HCM HCM Semi-D&Villa potential

15 Tran Le Cong Phuong 908194128 Q.Tan Phu, HCM HCM Semi-D&Villa

16 Tran Dinh Duy 903742723 Q3, HCM HCM Semi-D&Villa

17 Pham Tan Phat 913186666 Q.PN, HCM HCM RH&Semi-D

18 Nguyen Huynh Truc Chi 913115058 Q.Go Vap, HCM HCM RH&Semi-D not potential

19 Bui Ha Vu 918188788 Q.Binh Tan, HCM HCM RH&Semi-D potential

20 Nguyen Uyen Tran 19 Duong 53A HCM RH&Semi-D potential


21 Do Van Bac 977888699 Dong Anh, Ha Noi Ha noi RH&Semi-D get information

22 Do To Hoa 903989288 Tan Phu, HCM HCM Semi-D&Villa

23 Pham Thi Thao 1653657377 Q.Go Vap, HCM HCM RH7m potential

24 Pham Thoi Nghia 978246357 HCM News Villa

25 Ms Tho 983679668 HCM Sacomreal RH5m

26 Nguyen Duc Duat 913681826 HCM news RH&Semi-D

27 Yecheong Tai 60193383360 Selangor, malaysia Malaysia Khoo's friend RH6m

28 Tran Quang Anh 903769796 HCM news RH&Semi-D

29 Tran Quoc Bang 918511413 HCM news&sign RH6m

30 Vijendra Kuma sign RH&Semi-D

31 Pham Cong Binh 919692875 thu duc, hcm HCM news RH&Semi-D

32 Nguyen Van Hoa 913810240 q1,hcm HCM RH5m

33 Ms Mai 1258993100 HCM News&Wom RH7m

34 Lam Thanh Kiet 987782222 q4,hcm HCM RH6m

35 Hinh Vinh Liem 1222262222 Thot Not, Can Tho Can tho news RH&Semi-D

36 Tran Thi Ngoc Thao 918100445 q.Tan Binh, HCm HCM news RH6m Dat Xanh

37 Le Quoc Dung 977858855 q.Tan Binh, HCm HCM news RH&Semi-D

38 Le Van Ninh 936974660 q.thu duc, hcm HCM wom Villa

39 Ngo Thi Ninh 912141485 q.binh chanh, hcm HCM wom Semi-D&Villa

40 Nguyen Nhu Duc 989000386 q2, hcm HCM news RH&Semi-D

41 Nguyen Thi Phuong Nga 918273953 Di an, bd BD news RH&Semi-D not potential

42 Dang Thi Thu Ngoc 909091598 Di an, bd BD News&Wom rh&apartment not potential

43 Ma Thanh Thanh 987790793 Q5, HCM HCM wom Rh5m potential


44 Doan Thanh Truc 987790793 Tay Ninh Tay ninh news Villa potential

45 Vo Minh Sang 905998811 Q3, HCM HCM wom Rh6m just want to take a look

46 Tran Dang Phi Dung 935319044 q7,hcm HCM news Rh7m get information

47 Nguyen Bao Nhon 903111226 phan thiet Phan Thiet news Semi-D&Villa potential

48 Hoang Trung Thong 974967709 binh chanh, hcm HCM Rh6m

49 Tran Xuan Trung 913174668 ql13,txtdm BD RH&Semi-D get information

50 Tran Vinh Phi Long 907010898 q4,hcm HCM shop not potential

51 Lu Thanh Ngoc 903037831 q1,hcm HCM Rh5m supplier

52 Le Quyen 903703452 27 Thao Dien,q2 HCM postcard condominium

53 Lu Van Dung 913918074 q.binh thanh, hcm HCM news Rh6m

54 Luu Trung Ha 903925353 q.thu duc, hcm HCM wom RH&Semi-D look design for their house

55 Nguyen Quy Minh 918912458 q12,hcm HCM News&Wom RH&Semi-D get information

56 Nguyen Thi Thuy Trang 989722273 q.binh thanh, hcm HCM news condominium get information

57 Vu Tien Bau 903988175 Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai news RH&Semi-D consider
interested but do not agree about
58 Dang Viet Hoang 908797911 q.thu duc, hcm HCM news RH&Semi-D Bcontract

59 Long 903712496 HCM RH&Semi-D just want to take a look

60 Ha Minh Man 938311101 q.binh thanh, hcm HCM sign&wom RH&Semi-D consider in 6m and 12m

61 Chung Chao Jui 1269779988 HCM sign RH&Semi-D

62 Do Tuan Cuong 986786777 Ben cat, bd BD news&sign RH&Semi-D get information

63 Wang Jang Chang 886229056226 Taipei Taipei sign RH&Semi-D get information

64 OH Sanghoon 915749013 korea Korea news Semi-D&Villa get information

65 Anh Danh 918158935 Binh Thanh, hcm HCM wom rh5m get information

66 Mr Tuan 909881808 HCM news RH&Semi-D potential


67 PHAN THỊ LOAN 913723416 105/7C NGUYỄN KIỆM, P.3, GÒ VẤP HCM NEWSPAPER RH&Semi-D VISIT SHOW VILLAGE

68 PHẠM DUY CHÍNH 986998367 38 THỦ KHOA HUÂN, Q.1, HCM HCM RH&Semi-D VISIT SHOW VILLAGE

69 HÙYNH THỊ MINH LAN 908547326 40/40E PHAN CHU TRINH, P.24, BT HCM ADVERTISEMENT RH&Semi-D

70 NGÔ MINH NHỰT 913679635 C1507 CAO ỐC ĐẤT PHƯONG NAM HCM RH&Semi-D

71 ANH KHOA 903741407 HCM RH&Semi-D

72 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 908125544 384/55/5 LÝ THÁI TỔ,P.10,Q.10 HCM NEWSPAPER RH&Semi-D VISIT SHOW VILLAGE

73 ĐẶNG HỮU QUANG 903953009 P102, DMC BUILDING, L11-L12 MIẾU NỔI, BT HCM RH&Semi-D VISIT SHOW VILLAGE

74 CHÂU THỊ ĐIỆP 982936093 172 ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11 HCM ADVERTISEMENT RH & SEMI-D

75 NGUYỄN VĂN THỌ 903636797 HCM RH & SEMI-D

76 ALEX CHOI 82 10 7171 3874 KOREA Korea RH & SEMI-D

77 Nguyễn Công Minh 0986 672 666 A75/20 Bach Dang Str, W2, Tan Binh Dist HCM Tuoi tre news RH & SEMI-D not demand

78 Trần Ngọc Anh 0908 014 455 103/24 Nguyen Hong Dao Str, W14, Tan Binh Dist HCM banner on Highway 13 & New paper RH & SEMI-D Need to consider

79 Hoàng Thanh Kim Huệ 0909 949 356 HCM Newpaper, internet RH & SEMI-D references

80 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0983 003 028 C08-05 Dat Phuong Nam Building, W12, Tan Binh Dist HCM Newpaper RH & SEMI-D Need to consider
Signboard; Developer's Track
81 Phạm Thu Hường 0909 905 566 Ngả Tư Bảy Hiền HCM Record & Awards RH & SEMI-D Need to consider

82 Trương Kim Tấn 0903 913 762 107 Nguyen Kim Building A, W7, Dist 10 HCM Newpaper Advertisement(Tuoi Tre) Rh7m Need to consider

83 Đoàn Văn Thúc 0983 844 414 S05 Sky Garden, Phu My Hung HCM Row houses(6,7x20) RH7m Need to consider

84 Tina Dang 0913 921 887-065233/1/2 Nguyen Trai Str, W2, Dist 5 HCM word of mouth Apartment Need to consider

85 Gan Han Seng .+65-911 80712 Singapore Singapore RH&Semi-D

86 Nguyễn Hữu Đức 0913 772 324 198 Le Cao Lang Str, Phu Thanh W, Tan Phu Dist HCM RH&Semi-D

87 Mr. Nhân 0903 715 020 C08-05 Dat Phuong Nam Building, W12, Tan Binh Dist HCM Newpaper RH&Semi-D Need to consider

88 Hoàng Thanh Nhàn 0912 230 348-04 67 W24, Đặng Tiến Đông Str, Dong Da Dist, Ha Noi Ha noi word of mouth RH&Semi-D Need to consider

89 Jimmy Wu 0908 362 500 124 My Hung Str, Dist 7 HCM RH&Semi-D Thinking
90 Mss. Thủy - Thiện 0908 277 769 47/533A Le Duc Tho Str, W17, Go Vap Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) RH6m

91 Trịnh Quốc Tuấn 0908 635 139 83 Doc Lap str, Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) RH5m

92 Lê Thị Thu Nguyệt 0982 055 093 532/20/10 Kinh Duong Vuong Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) rh6m

93 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0913 700 955 151 Hàn Hải Nguyên Str,, W2, Dist 11 HCM pass by STC( Prudential Staff) rh7m

94 Phan Thị Tuyết NGân 0907 819 751 1284/7 3/2 Str, Dist 11 HCM pass by STC( Prudential Staff) rh7m

95 Trần Thị Bích Nga 0126 977 4528 532/20/8 Kinh Duong Vuong Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) rh5m

96 Phan Kim Ngân 0986 825 816 532/24/14 Kinh Duong Vuong Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) rh6m

97 Nguyễn Thị Thanh Trang 0908 295 939 42/2K Nguyen Van Luong Str, W 16, Go Vap Dist HCM pass by STC( Prudential Staff) rh7m

98 Ngô Quang Hiển 0903 848 017 HCM pass by STC( Prudential Staff) Villa

99 Mr. Tuấn 0909 108 794 HCM Newspaper rh5m

100 Nguyễn Mai Châu 0958 382 784- 35 61/23 Nguyen Thuong Hien Str, W.16, Go Vap Dist HCM rh5m

Location chart in November

No Location Quantity

1 HCM 83
5%
2 Binh Duong 5 6%
5%
3 Tay Ninh 1
TPHCM
Binh Duong
4 Dong Nai 1
Other province
Foreigner
5 Can Tho 1

6 Ha Noi 2
84%
7 Phan Thiet 1

8 Singapore 1
9 Malaysia 1

10 Taipei 1

11 Korea 2

99

No Location Quantity

1 TPHCM 83

2 Binh Duong 5

3 Other province 6

4 Foreigner 5

99

Interested Product Chart in December


No Interested product Quantity
Quantity

1 RH5m 10 50
40
30
2 RH6m 11 20
10
3 Rh7m 8 0
t t
5m 6m 7m i-D lla lla en en op m
Vi Vi Sh iu
4 RH&Semi-D 40 RH RH Rh S em D& rtm rtm m
in
& m
i- pa Ap
a
do
RH Se H&A c on
5 Semi-D&Villa 7 R

Interested Product
6 Villa 8

7 RH&Apartment 1

8 Apartment 2
9 Shop 1

10 condominium 2

Chanel Chart in Nov.


No. Chanel Quantity

1 Newpaper 34
Newpaper
banner on Highway 13 & New
2 paper 1 34% banner on Highway 13 &
45% New paper
1%
3 word of mouth 11
9% 11% word of mouth

4 pass by STC 9 pass by STC

Others
5 Others 45
Remarks

Hai

Trang

Cam

Hoa

Hoa

Cam

Hoa

Cam

Hien

Hien

Chinh

Chinh

Hien

Cam

Cam

Cam

Hien

Hien

Hien
Hien

Chinh

Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Chinh

Han

Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Han

Hai

Hien

Hien

Hien
Hien

Chinh

Chinh

Hien

Hien

Hien

Hoa

Hoa

Hoa

Hien

Hoa

Hoa

Hien

Chinh

Chinh

Chinh

Chinh

Cam

Hien&Dien
CHINH

CHINH

CHINH

DIỄN

DIỄN

CHINH

CHINH

CHINH

HÂN

CHINH

Trang

Trang
goes with
goes with Japanese Japanese
Trang Guy Guy

Trang Register to visit Galary aRegister to visit Galary at 22/11/09, to buy to living

Hai buy to living buy visit


will to living
will
show visit
show at
Trang buy to living, Friday wil Village
buy to living,
Village at Friday will visit show Village(02 peoples)
22/11/09(
will visit show Village 22/11/09(
4
Trang will visit show peoples)
at 22/11/09(4 Village 02peoples)
at 22/11/09(02 peoples,
peoples, purchase to purchase
Hai living to living

Trang

Trang

Dien Potential Potential

Cam Investor Investor

Dien Will contact soon Will contact soon


will visit
show
will visit show Village Village
Chinh soon soon
will visit show Village
Chinh soon
will introduce to her
Chinh son
will visit show Village
Chinh soon
will visit show Village
Chinh soon
will visit show Village
Chinh soon
will visit show Village
Chinh soon
will visit show Village
Dien soon

Hai Event Company

Hai

Hai
CUSTOMER VISIT SHOW VILLAGE in December

How Customers Customer


STT Name Telephone Address City know about interested in what Why Customer don't buy
ECOLAKES property
1 Dao Minh Thuan 913657758 Ben Cat - BD BD rh&semi-d

2 Nguyen Thi Phuong Thao 903802292 19 Dinh Tien Hoang, P.Da Kao, Q1 HCM News Semi-D&villa

3 Ngo Van Khuong 903624708 HCM HCM News RH5m

4 Nguyen Minh Luan 913888343 72/25 Phan Dang Luu, PN HCM Wom Rh5m

5 Nguyen Van Hieu 903964404 76B Duong 17, P.HBC, Tduc, HCM HCM RH6m

6 Do Thanh Phu 918553838 35 Quang Hien, p11, Q.TB, HCM HCM Sign RH7m potential

7 Tran Minh Khai 913728130 So 2, Duong 14, P.HBC, Tduc, HCM HCM News Rh5m potential

8 Ngo Thi Anh Thao 906887907 Q.10, HCM HCM rh&semi-d

9 Chi Ha 918253627 Q.PN, HCM HCM rh&semi-d

10 Phan Thi Mong Mo 1228785188 Q.5, HCM HCM Wom RH6M

11 Nguyen Huu Ha 903923982 Q.BT, HCM HCM RH5m not potential

12 Chung Thi Thanh Hang 903936890 Q6, HCM HCM Sign RH&Apartment potential

13 Tran Thanh Trung 943599383 TDM, BD BD News&Wom RH5m competitor

14 Pham Thi Hoang Oanh 909994997 Binh Duong BD Wom Semi-D&villa potential

15 Mai thi Hue 903372040/0979767978 HCM News Rh7m potential

16 Nguyen Dac Trung 918278274 q.tan phu, hcm HCM News&Wom rh&semi-d

17 Nguyen Thi Tuyet Xuan 938180359 q1,hcm HCM news rh&semi-d

18 Pham Duy Binh 903658637 219 phan van tri,q.binh thanh,hcm HCM Semi-D&villa

19 Dang Thi Minh Nguyet 913809939 q10, hcm HCM rh&semi-d potential

20 Tran Dang Hoang Anh 908549959 q.thu duc, hcm HCM RH5m
21 Truong Nguyen Anh Thi 918063630 q.thu duc, hcm HCM news rh&semi-d

22 Bui Nguyen Manh 903828246 q.binh thanh, hcm HCM news RH6M

23 Le Van Tri 913711486 Q.10, HCM HCM news rh&semi-d

24 Nguyen Thanh Nha 903199910 Tan An, txtdm, bd BD Wom Semi-D&villa

25 Le Pham Tuan Hung 909789553 q.binh thanh, hcm HCM RH7M

26 Truong Cong Toa 913928062 HCM Wom Semi-D&villa potential

27 NGUYỄN HỮU TRÍ 908271327 34/5B QUANG TRUNG, P.8, GÒ VẤP HCM rh&semi-d

28 NGUYỄN THANH ĐẠM 979965678 328-330 ĐỪƠNG 3/2, P.15,Q.10 HCM rh&semi-d

29 TRẦN MẠNH HÙNG 913804978 601 CMT8, P.15, Q.10 HCM NEWSPAPER rh&semi-d

30 CHỊ THỦY 912193456 HCM rh&semi-d

31 NGUYỄN HỒNG HẢI 908848702 37 TÔN ĐỨC THẮNG HCM rh&semi-d

32 TRẦN LÝ QUANG SƯƠNG 906698880 41/13 HOÀNG LÊ KHA, P.9, Q.6 HCM NEWSPAPER rh&semi-d

33 TRẦN BÌNH 913711895 262/84 TÔN THẤT THUYẾT, P.3, Q.4 HCM rh&semi-d NOT INTERESTED IN

34 MR. KHOA 909975921 CHUNG CƯ THÁI AN, Q.12 HCM rh&semi-d

35 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 958813929 47/4 HÙYNH TẤN PHÁT, NHÀ BE HCM VILLA

36 NGUYỄN THIỊ BÍCH NGỌC 989041051 HCM rh&semi-d

37 ANH VU 958834567 HCM TUOI TRE NEWSPAPER rh&semi-d

38 ĐẶNG THI THU THỦY 908971856 315/3A LÊ VĂN SỸ, Q.3 HCM rh&semi-d

39 NGUYỄN THỊ CÁC TRINH 918344877 trinh.nt@hsc.com.vn HCM rh&semi-d

40 NGUYỄN HỮU TRÍ 1286277340 175 PHẠM NGU LÃO, Q.1 HCM rh&semi-d

41 NGÔ VIẾT SANG 989919999 16 PHẠM VĂN HAI, P.2, BÌNH THẠNH HCM VILLA nhathoanggia@yahoo.com.vn

42 NGUYỄN DUY KHOA 903728897 ndmkhoa@searafico.com HCM rh&semi-d

43 NGUYỄN LÊ DIỄM NGA 902464325 HCM rh&semi-d


44 NGUYỄN ĐỨC NAM 908794754 23F/1 KP2, P.HIỆP THÀNH, Q.12 HCM rh&semi-d

45 PHAN VĂN CỪƠNG 903091414 HCM rh&semi-d

46 TRẦN THU PHƯỢNG 0989 354050 HCM rh&semi-d

47 LÂM MINH PHỤNG 903842644 GÒ VẤP HCM THANH NIÊN MAGAZINE rh&semi-d

No City Quantity Location chart in December

1 TPHCM 43

7%
2 Binh Duong 3

46 TPHCM
Binh Duong

93%

No Product Quantity

1 RH5m 6
Interested Product chart in December
30
quantity

2 Rh6m 3
25
20
3 RH7m 3
15

4 RH&Semi-D 26 10
5

5 Semi-D&Villa 4 0
t
5m 6m m i-D illa Vil
la en
Rh H7 em &V
RH R S - D artm
6 Villa 2 i
H& m
&A
p
R Se
RH
7 RH&Apartment 1 Interested Product

45

Chanel Chart in Dec.


No. Chanel Quantity Chanel Chart in Dec.

1 News 12

26%
2 news & wom 2
News
news & wom
3 wom 5
wom
55% 4% 4%
sign
4 sign 2
11% undetermined

5 undetermined 26

Total 47
Remarks

Hoa/Trang

Hai

Hai

Hien

Hien

Hien

Hien

Hien

Hien/Dien

Hien

Han

Hai

Chinh

Chinh

Hai
Hai

Hai

Hai

Hai

Hai

Hien

CHINH / HÂN

HÂN

HÂN

CHINH

HÂN

HÂN

HÂN

CHINH

CHINH

TRANG

TRANG

TRANG

CHINH

CHINH

CHINH
CHINH

CHINH
Jimmy Wu 0908 362 500 HCM

Mss. Thủy - Thiện 0908 277 769 HCM

Trịnh Quốc Tuấn 0908 635 139 BD

Lê Thị Thu Nguyệt 0982 055 093 TN

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0913 700 955 BD

Phan Thị Tuyết NGân 0907 819 751 HCM

Trần Thị Bích Nga 0126 977 4528 HCM

HCM 4
BD 2
TN 1
0902464325
0902485679
0903021789
0903037831
0903091414
0903111226
0903199910
0903624708
0903636797
0903658637
0903703452
0903712496
0903728897
0903731958
0903741407
0903742723
0903752603
0903769796
0903802292
0903828246
0903830930
0903840607
0903842644
0903923982
0903925353
0903936890
0903953009
0903964404
0903966100
0903988175
0903989288
0905998811
0906698880
0906887907
0907010898
0908125544
0908194128
0908271327
0908328137
0908398990
0908547326
0908549959
0908794754
0908797911
0908848702
0908971856
0909048857
0909091598
0909789553
0909881808
0909975921
0909994997
0912141485
0912193456
0913115058
0913174668
0913186666
0913657758
0913679635
0913681826
0913681826
0913711486
0913711895
0913723416
0913728130
0913804978
0913809939
0913810240
0913888343
0913918074
0913928062
0913975606
0915749013
0916733333
0918063630
0918100445
0918158935
0918188788
0918253627
0918273953
0918278274
0918344877
0918511413
0918553838
0918912458
0919692875
0935319044
0936974660
0938180359
0938311101
0943599383
0958813929
0958834567
0974967709
0977858855
0977888699
0978246357
0979965678
0982936093
0983679668
0986786777
0986998367
0987782222
0987790793
0987790793
0988044767
0989000386
0989041051
0989722273
0989919999
01222262222
01228785188
01258993100
01269779988
01286277340
01653657377
01269774528
01269774528
0903715020
0903848017
0903913762
0907819751
0907819751
0908014455
0908277769
0908277769
0908295939
0908362500
0908362500
0908635139
0908635139
0909108794
0909905566
0909949356
0912230348
0913700955
0913700955
0913772324
0913921887
0958382784
0982055093
0982055093
0983003028
0983844414
0986672666
0986825816
0989354050
0979767978
0903372040