Sie sind auf Seite 1von 14

1 Abend akşam 43 Apfel elma

2 Abendessen akşam yemeği 44 Apfelsaft Elma suyu


3 Abenteuer macera 45 Apfelsine portakal
4 aber ama 46 Apotheke eczane
5 Abfalleimer çöp kutusu 47 Apotheker eczaci
hareket 48 Appetit iştah
6 abfliegen etmek(ucak) 49 Arbeit iş
7 Abteilung bölüm 50 arbeiten Calismak
8 abtrocknen kurulamak 51 Arbeiter işçi
9 abwaschen çamaşır yıkamak 52 Architekt mimar
10 adjiektive sıfat 53 ärgern Kizmak
11 advokat avukat 54 arm fakir
12 affe maymun 55 Arm kol, kollar
13 Ahnung fikir 56 Arzt doktor
alle bütün, hepsi, 57 aspirin aspirin
14 herkes astronaut astronot
58
15 allein tek başına, yalnız
59 Aubergine patlıcan
16 allergie alerji
60 auch de/da
17 alles hepsi
61 auf üstüne
18 also yani
62 auf wiedersehen hoşçakalın
19 alt eski, yaşlı
63 Aufgabe ödev
20 Alte yaşlı
64 aufgeben bırakmak
21 Alter yaş
65 aufgeregt heyecanlı
22 an yanında
66 aufhören bitmek, bırakmak
sunmak,
67 aufmachen (kapı) açmak
23 anbieten önermek
Andenken hatıra 68 aufmerksam dikkatli
24
andere başka 69 aufstehen kalkmak
25
ändern değişmek aufsteigen tren, otobuse
26
70 binmek
27 anfangen, beginnen Baslamak
71 Auftrag görev
28 anfangs önceleri
72 Aufträge ödevler
29 angebot çeşit
73 aufwachen Uyanmak
30 angenehm rahat, hoş aufzug asansör
74
31 ängstlich korkak
75 Auge göz
32 anhalten durmak
76 Augen gözler
33 ankommen varmak
77 Augenblick an
34 anmachen elektrik açmak
78 augenblicklich şu anda
35 anmelden başvurmak
79 aus off
36 annullieren iptal etmek Ausflug gezinti
80
37 anrufen tel. etmek
81 ausfüllen doldurmak
38 anschauen, ansehen bakmak (film)
82 ausgang çıkış
39 antibiotika antibiyotik
83 ausgeben para harcamak
40 antworten Cevap Vermek
84 ausgehen dışarı çıkmak
41 anziehen giyinmek
85 Auskunft bilgi
42 Anzug takım elbise
86 Ausländer turist, yabancı
87 ausmachen oluşturmak 130 bereits henüz
88 ausschlafen uykusunu almak 131 Berg dağ
89 aussehen görünmek (dış) 132 beruf meslek
90 aussteigen inmek 133 berühmt meshur, ünlü
satılmış, 134 beschäftigt,besetzt mesgul
91 ausverkauft tükenmiş 135 bescheinigung sertifika
92 Auswahl seçim 136 Besen süpürge
93 ausweis kimlik kartı 137 besonders özellikle
94 ausziehen soyunmak 138 bestellen Siparis etmek
95 Auto otomobil 139 bestimmt belli
96 Baby bebek 140 besuchen Ziyaret etmek
97 Babysitter Bebek bakıcısı 141 beten Dua etmek
98 Bäcker ekmekçi 142 Bett yatak
99 Bäckerei fırın 143 bewegt hareketli
100 Bad banyo 144 bewerben Uygulamak
101 baden banyo yapmak 145 bewölkt bulutlu
102 Bahn Tren 146 bezahlen borç ödemek
103 Bahnhof gar, istasyon 147 biegen, abbiegen dönmek
104 bald yakında 148 Bier bira
105 Balkon balkon 149 bieten to offer
106 Banane muz 150 Bild resim
107 Bank Banka 151 billig ucuz
108 Bankbeamter bankaci 152 Birne armut
109 bart sakal 153 bis kadar
110 Basketball Basketbol 154 bißchen biraz
111 bauabeiter amele 155 bitte lütfen
112 Bauch karın, göbek 156 bitten Sunmak
113 bauen inşa etmek 157 bitter acı
114 Bauer ciftci 158 blau mavi
115 Bauingenieur insaat mühendisi 159 bleiben Kalmak
116 Baum ağaç 160 bleistift kurşunkalem
117 Beamte memur 161 blicken bakış atmak
118 bedeuten anlamına gelmek 162 Blume çiçek
119 bedeutend önemli 163 Blumenhandlung çiçekçi
120 Bedeutung önem 164 Blumenkohl karnabahar
121 beeilen Acele Etmek 165 Bluse bluz
122 bei yanında 166 Boden toprak, yer
123 beide her ikisi 167 Boxen Boks
124 Bein bacak 168 böse fena, kötü
125 beispiel mesela 169 braten kızartmak
126 bekannt tanınmış 170 Braten kızartma
bekommen, erhalten almak (biri 171 brauchen Ihtiyaci olmak
127 veriyor)
172 brav uslu
128 benutzen use
173 brechen Kırmak
129 bequem rahat
174 brechreiz bulanti
175 breit geniş 217 dasein bulunmak
176 Brett ekmek tahtası 218 Datum tarih
177 brezel simit 219 dauern Sürmek (zaman)
178 Brief mektup 220 Daumen başparmak
179 brieftasche cüzdan 221 denn çünkü
180 brieftrȁger postacı 222 Deutsche Alman
181 bringen Getirmek 223 Dichter şair, yazar
182 Brokkoli brokoli 224 dick şişman
183 Brot ekmek 225 Dienstmädchen hizmetçi
184 Brötchen küçük ekmek 226 diese bu
185 Bruder erkek kardeş 227 Direktor müdür
186 Brunnen çeşme 228 diskutieren Tartismak
187 Brust göğüs 229 doch ama
188 Brücke köprü 230 Dorf köy
189 Buch kitap 231 dort orada
190 buchen yer ayırtmak 232 dorthin oraya
191 Buchhalter muhasebeci 233 Dose kavanoz
192 Buchhandlung kitapçı 234 draussen dışarısı
193 buchstabieren hecelemek 235 drehen döndürmek
194 Bude büfe 236 drinnen içerisi
195 Bus otobüs 237 drücken Basmak (tus)
196 Busbahnhof Otogar 238 du sen
197 butter tereyağı 239 dumm aptal
198 Bügelbrett ütü masası 240 duschen Dus yapmak
199 Bügeleisen ütü 241 dünn zayıf
200 bügeln ütü yapmak 242 dürfen ebilmek
201 Büro büro 243 eben erst az önce
202 bürsten Fircalamak 244 echt gerçek
203 cafeteria kafeterya 245 eckig köşeli
204 Chance şans 246 Ehefrau karı, eş
205 charmant büyüleyici 247 Ehemann koca, eş
206 chatten çet yapmak 248 Ei yumurta
207 Chef şef, patron 249 eier yumurtalar
208 chic şık 250 einander birbirine
209 cousin erkek kuzen 251 einbiegen sapmak
210 cousine kız kuzen 252 einfach basit, kolay
da burada, orada, o 253 einfallen hatırlamak
211 esnada 254 eingang giriş
dabei aynı 255 einige birkaç
212 zamanda,yanında
256 einkaufen alışveriş yapmak
damals eskiden, o
213 zamanlar 257 Einkaufswagen alışveriş arabası
danke teşekkür 258 einmal bir kere
214
215 danken Tesekkür etmek 259 einnehmen yutmak
dann o zaman, sonra 260 einschalten açmak
216
261 einschlafen uyuyakalmak
262 einsteigen binmek 306 Fahrrad bisiklet
263 eintritt verboten girilmez 307 Fahrt seyahat
264 Einwohner sakin(kişi) 308 fallen Düşmek
265 Eis buz, dondurma 309 falsch yanlış
266 Eisen demir 310 Familie aile
267 eislaufen Buz pateni 311 fangen Yakalamak
268 elegant zarif 312 Farbe renk
269 Eltern ebeveyn 313 fast hemen hemen
270 empfehlen Önermek 314 faul tembel
271 Ende son 315 faulenzen Tembel olmak
272 endlich sonunda,nihayet 316 fehlen Eksik olmak
273 enkel erkek torun 317 Fehler yanlış
274 enkelin kız torun 318 feiern Kutlamak
275 entdecken keşfetmek 319 Feinkostladen şarküteri
276 ente ördek 320 Feld tarla
277 entfernt uzaklikta 321 Fenster pencere
278 entscheiden Kararvermek 322 fernsehen tv seyretmek
279 entschuldigen Affetmek 323 fertig hazır, tamam
280 entschuldigung özür dilerim 324 fest sıkı
281 entspannen Rahatlamak 325 feuerwehrmann itfaiyeci
282 Erbsen bezelye 326 Film film
283 Erdbeere çilek 327 finden Bulmak
Erde dünya, toprak, 328 Finger parmak
284 yer 329 Fisch balık
285 erkälten Üsütmek 330 Fischer balikci
286 erkennen Tanimak 331 Fischgeschäft balıkçı dükkânı
287 erklären Aciklamak 332 fit zinde
288 erlauben Müsade etmek 333 flach sığ
289 erleben Deneyimli olmak 334 Fleisch et
290 Ermäßigung indirim 335 fleissig çalışkan
291 ernst ciddi 336 fliegen Ucmak
292 erreichen yetişmek 337 Flughafen Hava limanı
293 erst daha, önce 338 Flugnummer uçuş numarası
294 erzählen Anlatmak 339 Flugzeug ucak
295 es gibt there is 340 Fluß nehir
296 Es tut mir leid üzgünüm 341 folgen Takip etmek
297 esel eşek 342 formular form
298 Essen yemek 343 fortgehen ayrılmak
299 Esslöffel yemek kaşığı 344 fotografieren Fotograf cekmek
300 etwas biraz, daha 345 fönen Fön cekmek
301 Fabrik fabrika 346 Frage soru
302 Fachman uzman 347 fragen Sormak
303 fahren şoför 348 Frau kadın
304 fahren Arac ile gitmek 349 frech yaramaz
305 Fahrer sürücü, şoför 350 frei boş, serbest
351 fremd yabancı 395 Gerät alet
352 Fremdenführer rehber 396 gern seve seve
353 freuen Memnun olmak 397 Geschäft Dükkan
354 freuen über sevinmek 398 Geschäftsmann isadami
355 Freund arkadaş 399 Geschenk hediye
356 Freundin kız arkadaş 400 geschlossen kapalı
357 freundlich arkadaşça 401 Geschwister kardeşler
358 Friseur berber 402 Gesicht yüz
359 froh memnun, sevinçli gespannt heyecanlı,
360 frosch kurbağa 403 meraklı
361 fröhlich sevinçli 404 gestern dün
362 früh erken 405 gesund sağlıklı
363 früher eskiden 406 getrank içecek
364 Frühstück kahvaltı 407 giftig zehirli
365 frühstücken kahvaltı yapmak 408 Glas bardak, cam
366 Fuß ayak 409 Glaser camci
367 FussBall Futbol 410 glauben düşünmek
368 fühlen Hissetmek 411 gleich hemen, şimdi
369 füller dolmakalem 412 gleichzeitig aynı zamanda
370 für için 413 Glück şans
371 gabel çatal 414 glücklich mutlu
372 gans kaz 415 Gold altın
373 ganz bütün, çok, tam 416 Goldschmied kuyumcu
374 gȁrtner bahçıvan 417 Grab mezar
375 Gas gaz 418 Granatapfel nar
376 Gast misafir 419 gratis, umsonst beleş
377 Gäste misafirler 420 gratulieren Tebrik etmek
378 Gebäude bina 421 Grenze sınır
379 geben Vermek 422 grillen ızgara yapmak
380 Gebiet bölge 423 grobzüzig cömert
kullanma 424 groß büyük
381 Gebrauchsanweisung kılavuzu 425 Grosseltern büyük anne-baba
382 gebraucht kullanılmış 426 Grossmutter, büyükanne, nine
383 geburtstag doğumgünü 427 grün yeşil
384 Gedicht şiir 428 Gurke salatalık
385 gefährlich tehlikeli 429 gut iyi, pekala
386 gefallen beğenmek 430 guten morgen günaydın
387 gehen Gitmek 431 Haar sac
388 Geist akıl 432 haben Sahip olmak
389 gelb sarı 433 Hafen liman
390 Geld para 434 halb buçuk, yarım
391 Gemüse sebze 435 Hälfte yarım
392 genau tam 436 Hals boyun
393 gepack bagaj 437 halten Tutmak
394 geradeaus dosdogru 438 Hammelfleisch koyun eti
439 Hand el 484 Hotel otel
440 HandBall hentbol 485 höflich nazik
441 handeln Hareket etmek 486 hören Duymak
442 Handgelenk bilek 487 hösstich çirkin
443 Handtuch havlu 488 Hund köpek
444 hängen Asmak 489 hunger aç
445 hanhn horoz 490 Hut şapka
446 hart hard 491 Hügel Tepe
447 Hauptbahnhof gar 492 Idee fikir
448 Haus ev 493 Insel ada
449 hausaufgabe ev ödevi 494 igel kirpi
450 Hausfrau ev kadını 495 ihr siz
451 Hausmann ev adamı 496 im Anflug inişte
452 Haut insan derisi 497 immer daima
453 Hebamme ebe 498 impfung aşı
454 heft defter 499 in içine
455 heiraten Evlenmek 500 information danışma
456 heiß sıcak 501 ingenieur mühendis
457 heißen ismi olmak 502 installateur tekniker
458 heiter canlı, hareketli 503 interessant enteresan
459 Heizung kalorifer 504 interessieren Ilgilenmek
460 helfen Yardim etmek 505 Jacke ceket
461 Hemd gömlek 506 Jahr yıl
462 henne tavuk 507 Jahreszeit mevsim
463 Herbst sonbahar 508 jede her
464 Herd fırın 509 jeder herkes
465 herrlich harika 510 jemals bir zamanlar
466 herz kalp 511 jetzt şimdi
467 herzlich kalpten 512 job iş
468 heute bugün 513 jogge koşu yapmak
469 heutzutage bugünlerde 514 Joghurt yoğurt
470 hexenschuß bel tutulmasi 515 Journalist gazeteci
471 hier burada, buraya 516 jung genç
472 hierher buraya 517 Junge erkek çocuk
473 Himmel gök 518 Kaffee kahve
474 hinfallen yere düşürmek 519 Kalbfleisch dana eti
475 hinfligskarte gidis bileti 520 kalt soğuk
476 hinten arkada 521 kamera kamera
477 Hobby hobi 522 kämmen Taramak
478 hoch yüksek 523 kämpfen savaşmak
479 hoffen umut etmek 524 kaputt bozuk
480 holen Almak (birini) 525 Karate Karate
481 Honig bal 526 Karotte havuç
482 Honigmelone kavun 527 Karte bilet
483 hose pantolon 528 Kartoffel patates
529 Käse peynir 574 Kreditkarte kredi kartı
530 Käsekuchen peynirli pasta 575 Kuchen pasta
531 Kasse kasa 576 kuh inek
532 Kassenzettel kasa fişi 577 kuli tükenmezkalem
533 katze kedi 578 Kunde müşteri
534 kaufen satın almak 579 Kundin bayan müşteri
535 Kaufhaus mağaza 580 kurz kısa
536 Kauf-mann tüccar 581 Küche mutfak
537 Kaugummi sakız 582 kühlschrank buzdolabı
538 keller kiler 583 künftig gelecekte
539 Kellner garson 584 Kürbis kabak
540 kennen Tanimak kısa bir zaman
kürzlich
541 Kind çocuk 585 önce
542 Kinn çene 586 küssen Öpmek
543 Kino sinema 587 lächeln Gülümsemek
544 Kiosk gazete bayii, büfe 588 laden, einladen davet etmek
545 Kirche Kilise 589 Lammfleisch kuzu eti
546 Kirsche vişne 590 Lampe lamba
547 Kiwi kivi 591 Land kara
548 klassenzimmer sınıf 592 landen yere inmek(uçak)
549 Kleid elbise 593 lang uzun
550 klein küçük 594 langsam yavaş
551 klettern Tırmanmak 595 Lappen bez
552 klingen Zil calmak 596 lassen Birakmak
553 klopfen vurmak laufen Yürümek,
597 Kosmak
554 klug akıllı
598 Laune moral
555 Knoblauch sarımsak
599 laut yüksek ses
556 Knochen kemik
600 Leben hayat
557 Koch aşçı
601 leben Yasamak
558 kochen Pisirmek
602 lebendig canlı
559 koffer bavul
603 lebensgefahr ölüm tehlikesi
560 Kohl lahana
604 Leder deri (kıyafet)
561 Kokosnuss hindistan cevizi
605 ledig bekar
562 Kollege meslektaş
606 leer boş
563 komisch komik
607 legen yere koymak
564 komma virgül
608 Lehrer öğretmen
565 kommen Gelmek
609 lehrerin kadın öğretmen
566 konzentrieren Konsantre olmak
610 leicht kolay
567 Kopf baş
611 leider maalesef
568 kosten fiyatında olmak
leihen ödünç
569 können bilmek
612 almak/vermek
570 Kranke hasta leise alçak sesli
613
571 Krankenhaus Hastane 614 Leiter müdür
572 Krankenschwester hemşire lernen Ögrenmek
615
573 Krawatte kravat
616 lesen kitap okumak 661 Metzger kasap
617 letzte son 662 Miete kira
618 Leute kişiler, insanlar 663 mieten kiralamak
619 Licht ışık 664 Mieter kiracı
620 lieb sevgili 665 Mikrowellenherd mikrodalga fırın
621 lieben Sevmek 666 Milch süt
622 Lied şarkı 667 Mineralwasser maden suyu
623 liegen yatmak 668 minute dakika
624 limonade limonate 669 mit birlikte, ile
625 links sol, solda 670 Mitarbeiter iş arkadaşı
626 Lippe dudak 671 Mittagessen öğle yemeği
627 lochen gülmek 672 Mitte orta
628 locker gevşek 673 Mixer mikser
629 löffel kaşık 674 modern modern
630 Luft hava 675 Moment an
631 lustig komik, neşeli 676 Momente anlar
632 machen yapmak 677 Monat ay
633 Mädchen kız 678 Mond aydede
634 Mais mısır 679 Morgen sabah
635 mal defa, kere 680 motorrad motosiklet
636 malen resim çizmek 681 möchten istemek
637 Maler ressam mögen istemek, rica
638 man insan, kişi 682 etmek
639 manchmal bazen 683 Mund ağız
640 mandarine mandalina 684 Museum müze
641 Mann adam 685 Musik müzik
642 Männer adamlar 686 Musiker müzisyen
643 Mantel palto 687 mutig cesaretli
644 Märchen masal 688 mutter anne
645 Margarine margarin 689 müde yorgun
646 markieren işaretlemek 690 müssen must
647 Markt pazar 691 Nachbar komşu
648 Marmelade reçel 692 Nachricht haber
649 maschine makine 693 nächst gelecek
650 maus fare 694 nachste next
651 Mechaniker tamirci 695 nächstens pek yakında
652 medizin ilaç 696 Nacht gece
653 mehr,sehr,viel çok 697 Nachtisch tatlı
654 meinen Düsünmek 698 nagelneu yepyeni
655 meinung düşünce 699 nah yakın
656 Meister usta 700 Name isim
657 melden haber vermek 701 Namen isimler
658 Mensch insan 702 nämlich çünkü
659 Menschen insanlar 703 Nase burun
660 Messer bıçak 704 nass yaş
705 natürlich tabii 749 Parken Otopark
706 neben next 750 Paß pasaport
707 neblig sisli 751 passen uygun olmak
708 nehmen Almak (take) 752 Patient hasta
709 nein hayır 753 pausenhof okul pahçesi
710 nennen isim vermek 754 Person kişi
711 nett hoş 755 Pfanne tava
712 neu yeni 756 Pfeffer biber/karabiber
713 neugierig meraklı 757 Pferd at
geçenlerde,son 758 Pfirsich şeftali
neulich
714 günlerde 759 Pflaume erik
715 nicht değil 760 Pilz mantar
716 niedrig alçak 761 planen planlamak
717 noch daha, hala, henüz 762 Platz meydan, yer
718 noch immer hala Plätze meydanlar,
719 Norden kuzey 763 yerler
720 normalerweise normalde 764 platzen patlamak
721 notieren not almak 765 plötzlich aniden
722 nur yalnız 766 Polizei polis
723 oben üst kat 767 Polizeiwache Polis karakolu
724 Obst meyva patates
725 Obsthändler manav 768 Pommes kızartması
726 ofen ocak 769 Post posta, postane
727 offen açık 770 Praktikant stajyer
728 offiziell resmi 771 prima mükemmel
729 offizier memur 772 Pudding muhallebi
730 Ohr kulak 773 Pullover kazak
731 okay tamam 774 punkt nokta
732 Olive zeytin 775 putzen Temizlemek
733 oma büyükanne 776 Quitte ayva
734 Omelett omlet 777 rad tekerlek
735 onkel amca 778 radhaus belediye binası
736 opa büyükbaba 779 radiergummi silgi
737 Optiker gözlükçü 780 Radio radyo
738 Oragensaft Portakal suyu 781 rasieren Tras olmak
739 Ort place raten tahmin,tavsiye
782 etmek
740 Osten doğu
783 Ratfahren Bisiklet sürmek
741 Ozean Okyanus
784 rauchen sigara içmek
742 öffnen Acmak
785 rechnen saymak
743 Öffnungszeiten açılış süresi
786 Rechnung hesap
744 packen Paketlemek
787 rechts sağda
745 Packung paket
788 reden talking
746 papier kağıt
789 reduziert indirimli
747 Paprika biber
790 regal raf
748 Paprikaschotte dolmalık biber
791 rege canlı, hareketli 835 schauen Bakmak (look)
792 regen yağmur 836 scheinen Görünmek(seen)
793 regenschirm şemsiye 837 schicken yollamak
794 regnen Yagmur yagmak 838 schieben push
795 reich zengin 839 schiff gemi
796 Reis pirinç 840 Schlafanzug pijama
797 reisen Seyehat etmek 841 schlafen Uyumak
798 reiten Ata binmek 842 schlange yılan
799 rennen Kosu, yaris 843 Schlange sıra, kuyruk
800 rennen koşmak 844 schlecht kötü
801 reparieren onarmak 845 schließen sonuçlandırmak
802 reservieren Rezerve etmek 846 schließlich nihayet
803 Rest artık 847 schlimm fena
804 Restaurant lokanta 848 Schloß saray
805 retten Kurtarmak 849 schmal dar
806 richter yargıç 850 schmecken Tadina bakmak
807 richtig doğru 851 schmertzen ağri
riechen kokmak, 852 schmetterling kelebek
808 koklamak 853 schnecke salyangoz
809 Rindfleisch sığır eti 854 schnee kar
810 Rock etek 855 schneiden Kesmek
811 rot kırmızı 856 schnell çabuk, hemen
812 rufen çağırmak 857 Schokolade çikolata
813 ruhig sakin, sessiz 858 schon artık, daha
814 rund yuvarlak 859 schön güzel
815 Rücken sırt 860 schrank dolap
816 rückflugskarte dönüs bileti 861 schrecklich korkunç
817 Saft Meyve suyu 862 schreiben Yazmak
818 sagen Söylemek 863 schreien Bagirmak
819 Sahne krema 864 schublade çekmece
820 Salat salata 865 schuh ayakkabı
821 Salz tuz 866 schulbank sıra
822 Salzstreuer tuzluk 867 Schuldigung özür
823 sammeln toplamak 868 schule okul
824 satz cümle 869 Schulter omuz
825 sauber machen temizlik yapmak 870 Schüler öğrenci
826 schade yazık 871 schülerin kız öğrenci
827 schaden Zarar vermek 872 Schüssel büyük çanak
828 schaf koyun 873 schwach güçsüz
829 Schäfer coban 874 schwarz kara, siyah
830 schaffen başarmak 875 schwein domuz
831 Schaffner biletci 876 schwellen sismek
832 Schale çanak 877 schwer ağır, zor
833 schälen soymak 878 Schwester kız kardeş
834 scharf keskin 879 schwierig difficult
880 schwimmen Yüzmek 925 Spültuch bulaşık bezi
881 schwül bunaltıcı 926 Stadt şehir
882 See göl 927 stark güçlü
883 See deniz 928 Station istasyon
884 sehen Görmek 929 Statue heykel
885 sein olmak 930 Staubsauger elektrikli süpürge
886 Sekretär sekreter 931 Staubtuch toz bezi
887 sekunde saniye 932 stehen Ayakta durmak
888 selber kendi 933 stehenbleiben ayakta kalmak
889 Selbstbedienung self servis 934 stehlen çalmak
890 seltsam tuhaf 935 Stein taş
891 Serviette peçete 936 Stelle location
892 servus merhaba (selam) 937 stellen Koymak
893 sessel koltuk 938 sterben Ölmek
894 Set takım 939 Steward hostes
895 Shorts şort 940 stief üvey
896 Sie siz 941 still sessiz
897 singen Şarki söylemek 942 stimmen Düzenlemek
898 sitze koltuklar 943 Stockwerk kat
899 sitzen Oturmak 944 stop dur
900 Skaten Paten 945 Störung ariza
901 Skorpion akrep 946 Strand sahil
902 so böyle 947 Straße cadde
903 soeben demin 948 strassenbau yol yapımı
904 Sofa kanepe streiten kavga etmek,
905 Sohn oğul 949 savaşmak
906 Soldat asker 950 Strom elektrik
907 sollen should 951 Strumpf corap
908 Sommer yaz 952 studieren Okumak
909 sonne güneş 953 stuhl sandalye
910 sonnig güneşli 954 stumpf kör keskinlik
911 Söhne oğullar 955 suchen Aramak
912 sparen para biriktirmek 956 Supermarkt süper market
913 spät geç 957 suppe çorba
914 spater daha sonra 958 surfen Sörf yapmak
915 später sonra 959 süss tatlı
916 Spiel oyun 960 Tablett tepsi
917 spielen Oynamak 961 tablette hap
918 Spinat ıspanak 962 tafel tahta
919 spinne örümcek 963 Tag gün
920 sprechen Konusmak 964 Tage günler
921 sprechzimmer muayenehane 965 tagesblauf günün vakitleri
922 springen Atlamak 966 täglich her gün
923 spülen yıkamak 967 Tante hala
924 spülmaschine bulaşık makinesi 968 Tanz dans
969 tanzen Dans etmek 1013 tür kapı
970 Tasche çanta 1014 Türke Türk
971 taschentuche mendil 1015 türkisch Türk
972 Tasse fincan naylon torba,
973 Taxi taksi 1016 Tüte poşet
974 Techniker teknisyen 1017 Ubahn Metro
975 technisch teknik 1018 Ubahnhof Metro istasyonu
976 Tee çay 1019 Ufer kıyı
977 Teigrolle oklava 1020 Uhr saat
978 teilen paylasmak 1021 umbuchen transfer etmek
979 telefonieren tel.de konuşmak 1022 umgebung çevre
980 Teller tabak 1023 Umtausch değişim
981 Tennis Tenis 1024 umtauschen değiştirmek
982 teppich halı 1025 unaufmerksam dikkatsiz
983 termin randevu 1026 unbedingt mutlaka
984 teuer pahalı 1027 Unfall kaza
985 Theater tiyatro 1028 unglück kötü şans
986 tief derin 1029 unglücklich mutsuz
987 tier hayvan 1030 Universität üniversite
988 Tisch masa kısa bir zaman
unlengst önce,yakın
989 Tischtennis Masa tenisi
1031 zamanda
990 Toast tost unser bizim
1032
991 Toaster tost makinesi unten alt kat
1033
992 Tochter kız
1034 Unterhemd atlet
993 Tod ölüm
1035 Unterhose külot
994 toll harika
1036 untersuchung muayene
995 Tomate domates
1037 Unterwäsche ic camasiri
996 Topf tencere üben alıştırma yapmak
1038
997 Torte Yaş pasta
1039 über üstüne, üzerine
998 Tour tur
1040 überlegen düşünmek
999 Tourist turist
1041 überragen geçmek
1000 töten Öldürmek
1042 übersetzen tercüme etmek
1001 tragen Tasimak
1043 übrigens bu arada
1002 traube üzüm
1044 Vater baba
1003 träumen Rüya görmek
1045 verdienen para kazanmak
1004 traurig üzüntülü
1046 vergessen Unutmak
1005 treffen karşılaşmak
1047 verheiratet evli
1006 treiben yapmak
1048 verkaufen satmak
1007 treten Girmek
1049 Verkäufer satıcı, tezgahtar
1008 trinken Icmek
1050 Verkäuferin bayan tezgâhtar
kurutma
1051 verlieren Kayip etmek
1009 Trockenautomat makinesi
1052 verloben Nisanlanmak
1010 trocknen Kurutmak
1053 Vermieterin ev sahibi
1011 Tschüs hoşçakal
1054 vermuten sanmak
1012 Tshirt tişort
1055 verrückt deli 1099 weich yumuşak
1056 Verspätung gecikme 1100 weil çünkü, için
1057 verstehen Anlamak 1101 Wein şarap
1058 versuchen denemek 1102 weinen Aglamak
1059 Verwandte akrabalar 1103 weiß beyaz
1060 verwenden kullanmak 1104 weit uzak
1061 Verzeihung afedersin 1105 welch biraz, birkaç
1062 vielleicht belki 1106 welcher hangi
1063 Viertel çeyrek 1107 Welt dünya
1064 visum vize 1108 wenig az
1065 Vogel kuş 1109 wenigstens en az
1066 voll dolu 1110 wer kim
1067 vorbereiten Hazirlamak 1111 werfen Atmak
vorlesen başkasına 1112 Westen batı
1068 sesliokumak 1113 Wetter hava
1069 Vormittag öğleden önce 1114 wichtig önemli
1070 vorne önde 1115 wichtig, dringend acil,mühim
1071 vorschlagen Önermek 1116 wie kadar, nasıl
1072 Vögel kuşlar 1117 wie? nasıl?
1073 wachsen Büyümek 1118 wieder tekrar
1074 Wagen vagon 1119 wiederholen tekrar etmek
1075 wahrscheinlich muhtemel 1120 windig rüzgarlı
1076 Wald orman 1121 Winter kış
1077 Wand evin duvarı 1122 wir biz
1078 wandern Dogada yürümek 1123 wirklich doğru, gerçek
1079 wann ne zaman 1124 wissen Bilmek
1080 Ware mal 1125 wo nerede
1081 Warenhaus market 1126 Woche hafta
1082 warm ılık 1127 wochenende hafta sonu
1083 warten Beklemek 1128 woher nereden
1084 wartesaal bekleme salonu 1129 wohin nereye
1085 warum niçin 1130 wohnen Oturmak
1086 was ne 1131 Wohnung malikane
1087 Waschbecken lavabo 1132 wollen istemek
1088 Wäsche waschen çamaşır yıkamak 1133 word kelime
1089 waschen yıkamak 1134 wunderbar harika
1090 Waschmaschine çamaşır makinesi 1135 Wunsch istek
1091 Wasser su 1136 wünschen Dilemek
1092 Wasserkessel çaydanlık 1137 zahlen Ödemek
1093 Wassermelone karpuz 1138 zählen saymak
1094 Wechselgeld bozuk para 1139 Zahn diş
1095 Weg yol 1140 Zahnarzt diş doktoru
1096 wegen yüzünden 1141 Zahnbürste diş fırçası
1097 wegwerfen çöpe atmak 1142 zeichnen çizmek
1098 wehtun acımak, ağrımak 1143 Zeigefinger işaret parmağı
1144 zeigen Göstermek
1145 Zeit zaman
1146 zeitschrift dergi
1147 Zeitung gazete
1148 Zeitungsladen gazete bayii
1149 ziege keçi
1150 ziehen Cekmek
1151 ziemlich oldukça
1152 Zigarette sigara
1153 Zimmer oda
1154 Zitrone limon
1155 Zoo hayvanat bahçesi
1156 zu kapalı
1157 zu Hause evde
1158 Zucker şeker
1159 zuerst önce, önceden
1160 zufrieden memnun
1161 Zug tren
1162 Zukunft gelecek
1163 zum Beispiel örneğin
1164 zum Mitnehmen sein bedava olmak
1165 zumachen kapamak
1166 zusammen birlikte
1167 Zweig dal
1168 Zwiebel soğan
1169 zwischen arasında