Sie sind auf Seite 1von 240

A B C E F G H

4 HARGA BELI HARGA BELI MARGIN HARGA JUAL


NO NAMA OBAT & ALKES SEDIAAN
5 BOX (RP) SATUAN (RP) SATUAN (RP)
6 1 AMOXICILLIN 500 MG (G) TAB/100 36900 369 1.00 738.00
7 2 YUSIMOX 500 TAB/100 40575 405.75 1.00 811.50
8 3 MOXIGRA 500MG TAB/100 39700 397 1.00 794.00
9 4 RAMOXYL 500MG TAB/100 39700 397 1.00 794.00
10 5 BERLIMOX 500 TAB/100 38000 380 1.00 760.00
11 6 BROADAMOX 500MG TAB/100 50800 508 1.00 1016.00
12 7 CEFADROKSIL 500 MG (G) TAB/100 76364 763.64 1.00 1527.28
13 8 GENCEF 500 CAPS/100 70405 1408.1 1.00 2816.20
14 9 LOSTACEF 500 CAPS/50 42350 847 1.00 1694.00
15 10 PHARMAXIL 500 CAPS /100 62500 625 1.00 1250.00
16 11 CEFIXIM 100 CAPS/50 65000 1300 1.00 2600.00
17 12 CEFIXIM 100 CAPS/100 93525 935.25 1.00 1870.50
18 13 PHARMAVIX 100 CAPS/50 75000 1500 1.00 3000.00
19 14 CIPROFLOXACIN 500 MG (G) TAB/100 52000 520 1.00 1040.00
20 15 CIPROFLOXACIN 500 MG TAB/50 22850 457 1.00 914.00
21 16 FLOXIGRA 500 TAB/100 59520 1190.4 1.00 2380.80
22 17 NOVAFLOX 500 TAB/100 45800 458 1.00 916.00
23 18 FLOXIFAR TAB/100 51500 515 1.00 1030.00
24 19 ETAFLOX 500MG TAB/100 36500 365 1.00 730.00
25 20 COTRIMOXAZOLE (G) TAB/100 22078 220.78 1.00 441.56
26 21 FASIPRIM TAB/100 21325 213.25 1.00 426.50
27 22 ETAMOXUL TAB/100 20770 207.7 1.00 415.40
28 23 PRIMADEX TAB/100 31500 315 1.00 630.00
29 24 FASIPRIM FORTE TAB/100 42300 423 1.00 846.00
30 25 PRIMADEX FORTE TAB/100 53910 1078.2 1.00 2156.40
31 26 MILORIN 300 CAPS/50 67750 1355 1.00 2710.00
32 27 DOHIXAT 100 CAPS/100 31100 622 1.00 1244.00
33 28 ERYRA FORTE TAB/100 130000 2600 1.00 5200.00
34 29 OFLOXACINE 400 MG TAB/50 58000 1160 1.00 2320.00
35 30 ZIDALEV 500 TAB20 45000 2250 1.00 4500.00
36 31 METRONIDAZOL 500 MG TAB/100 20925 209.25 1.00 418.50
37 32 GRAFAZOL 500 TAB/100 30000 300 1.00 600.00
38 33 FARIZOL 500 TAB/100 26100 261 1.00 522.00
39 34 METROLET TAB TAB/100 63860 638.6 1.00 1277.20
40 35 KETOCONAZOLE TAB TAB/50 20965 419.3 1.00 838.60
41 36 SOLINFEC TAB/50 34250 685 1.00 1370.00
42 37 TOKASID 200 TAB/50 40635 406.35 1.00 812.70
43 38 MYCAZOLE TAB TAB/50 46500 930 1.00 1860.00
44 39 SOLATHIM TAB CAPS/100 88550 812.7 1.00 1625.40
45 40 DIONICOL 500 TAB/100 89300 893 1.00 1786.00
46 41 ACYCLOVIR 200 MG (G) TAB/50 40635 812.7 1.00 1625.40
47 42 ACYCLOVIR 200 MG (G) TAB/100 32000 640 1.00 1281.28
48 43 ACIFAR 200 TAB/100 41850 418.5 1.00 837.00
49 44 ACYCLOVIR 400 MG (G) TAB/50 34000 1133.333333333 1.00 2266.67
50 45 ACYCLOVIR 400 MG (G) TAB/100 31430 628.6 1.00 1257.20
51 46 ACIFAR 400 TAB/30 23000 230 1.00 460.00
52 47 LOVIRES 400 MG TAB/30 23442 781.4 1.00 1562.80
A B C E F G H
53 48 AMBROXOL TAB/100 15000 150 1.00 300.00
54 49 BROXAL TAB/100 18000 180 1.00 360.00
55 50 MOLAPECT 30MG TAB/100 51200 512 1.00 1024.00
56 51 ROVERTON TAB/100 16800 168 1.00 336.00
57 52 OMEROXOL TAB TAB/100 180700 1807 1.00 3614.00
58 53 BRONEX TAB/100 15560 103.7333333333 1.00 207.47
59 54 GLYCERYL GUAICOLAT TAB/100 14000 140 1.00 280.00
60 55 GLYCERYL GUAICOLAT POT/100 8580 85.8 1.00 171.60
61 56 GUAIFENESIN TAB/100 9000 90 1.00 180.00
62 57 ALPARA TAB/150 85700 571.3333333 1.00 1142.67
63 58 DAPYRIN FB TAB/100 79967 533.1133333 1.00 1066.23
64 59 ANATON TAB/100 27190 271.9 1.00 543.80
65 60 BROCON TAB/100 31800 318 1.00 636.00
66 61 CALORTUSIN TAB TAB/100 34800 348 1.00 696.00
67 62 DEXTRAL TAB/150 67700 451.3333333333 1.00 902.67
68 63 ELSIRON TAB/100 27800 27.8 1.00 55.60
69 64 FLUCADEX TAB/100 57175 571.75 1.00 1143.50
70 65 GRANTUSIF TAB TAB/100 33000 330 1.00 660.00
71 66 BROCHIFAR TAB TAB/100 39600 396 1.00 792.00
72 67 COLFIN TAB TAB/100 56100 561.00 1.00 1122.00
73 68 DEXAMETHASON 0,5MG TAB/100 50600 506 1.00 1012.00
74 69 CARBIDU 0,5 TAB/200 27800 139 1.00 278.00
75 70 ERMETHASON 0,5 TAB/100 9750 97.5 1.00 195.00
76 71 DEXAMETHASON 0,75MG TAB /100 23800 238 1.00 476.00
77 72 CARBIDU 0,75 TAB/200 34700 173.5 1.00 347.00
78 73 ERMETHASON 0,75 TAB /100 20100 100.5 1.00 201.00
79 74 TAZIMUT 0,75 TAB/100 15216 152.16 1.00 304.32
80 75 FARIDEXON 0,75 TAB/100 11000 110 1.00 220.00
81 76 METHYLPREDNISOLON 4 TAB/100 40050 400.5 1.00 801.00
82 77 LEXCOMET 4 MG TAB/100 39060 390.6 1.00 781.20
83 78 OMETILSON TAB/100 37775 377.75 1.00 755.50
84 79 ERSOLON 4 TAB/100 34000 340 1.00 680.00
85 80 RHEMAFAR 8 MG TAB/50 30000 600 1.00 1200.00
86 81 PREDNISON 5 POT/1000 150000 150 1.00 300.00
87 82 INFLASON 5 TAB/200 36000 180 1.00 360.00
88 83 DEXTEEM PLUS TAB/100 29106 291.06 1.00 582.12
89 84 REMACORT TAB POT/100 9500 95 1.00 190.00
90 85 GRAFACHLOR TAB/100 18000 180 1.00 360.00
91 86 DEXTAF TAB/100 15217 152.17 1.00 304.34
92 87 ALLERGEN TAB TAB/200 50000 250 1.00 500.00
93 88 ALLERON TAB/200 17500 87.5 1.00 175.00
94 89 ORPHEN TAB/200 17520 87.6 1.00 175.20
95 90 LORATADINE TAB TAB/50 21525 804 1.00 1608.00
96 91 WINATIN TAB/100 27700 277 1.00 554.00
97 92 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G) CAPS/100 38300 383 1.00 766.00
98 93 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/50 18500 370 1.00 740.00
99 94 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/30 24100 803.3333333333 1.00 1606.67
100 95 CETIRIZIN 10 MG TAB/20 4000 200 1.00 400.00
101 96 LERZIN KAPS CAPS/50 19500 195 1.00 390.00
102 97 TRISELA TAB/50 18800 376 1.00 752.00
103 98 GABITEN TAB/100 30000 300 1.00 600.00
A B C E F G H
104 99 ALINAMIN F TAB TAB/100 110000 1100 1.00 2200.00
105 100 AFOLAT TAB/100 20000 200 1.00 400.00
106 101 ANELAT TAB TAB/100 14590 145.9 1.00 291.80
107 102 CALCIFAR TAB/100 15250 152.5 1.00 305.00
108 103 FOLAXIN TAB/100 23200 232 1.00 464.00
109 104 LICOKLAK TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
110 105 TRIMAKAL TAB/100 20000 200 1.00 400.00
111 106 NOVAKAL TAB/100 12250 122.5 1.00 245.00
112 107 ARKAVIT-C TAB/100 71100 711 1.00 1422.00
113 108 CAVIPLEX TAB/100 41100 411 1.00 822.00
114 109 CAVICUR TAB TAB/100 47250 472.5 1.00 945.00
115 110 ETABION CAPS TAB/100 23200 232 1.00 464.00
116 111 SAMCOBION TAB/100 18900 189 1.00 378.00
117 112 NOVABION TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
118 113 RAMABION TAB TAB/100 35000 350 1.00 700.00
119 114 HUFABION TAB TAB/100 24000 240 1.00 480.00
120 115 SELVIPLEX TAB TAB/100 37395 373.95 1.00 747.90
121 116 IMUFOR TAB TAB/50 162500 5416.666666667 1.00 10833.33
122 117 VITAMIN C (250) POT/250 12100 48.4 1.00 96.80
123 118 VITAMIN C ISI 100 POT/100 4027 40.27 1.00 80.54
124 119 VITAMIN B COMPLEX BOX TAB/100 13000 130 1.00 260.00
125 120 VITAMIN B COMPLEX POT POT/100 4250 42.5 1.00 85.00
126 121 LICONAM POT/1000 35000 35 1.00 70.00
127 122 VITAMIN B6 POT/250 14625 58.5 1.00 117.00
128 123 ZECANEURON TAB/100 61775 61.775 1.00 123.55
129 124 NEURALGIN TAB/100 78650 786.5 1.00 1573.00
130 125 OMEGESIC TAB/100 33400 334 1.00 668.00
131 126 NEURODEX TAB/200 108500 542.5 1.00 1085.00
132 127 VITAZYM TAB/100 90000 900.00 1.00 1800.00
133 128 LIBROZYM TAB/100 85000 850 1.00 1700.00
134 129 SODIUM BICARBONAT (BICNAT) TAB/100 20000 666.6666666667 1.00 1333.33
135 130 URINTER TAB/30 505000 5050 1.00 10100.00
136 131 KEJIBELING CAPS/20 91000 1820 1.00 3640.00
137 132 ADROME SACCHET 20000 200 1.00 400.00
138 133 NEXITRA 500 TAB/50 66000 1320 1.00 2640.00
139 134 FARSORBID 5 TAB/100 14750 1229.166666667 1.00 2458.33
140 135 AMLODIPINE 5 MG (G) TAB/30 5000 166.6666666667 1.00 333.33
141 136 AMLODIPIN 5 MG TAB/50 12000 240 1.00 480.00
142 137 ACTAPIN 5 TAB/100 30000 300 1.00 600.00
143 138 ZEVASK 5MG TAB/30 11391 379.7 1.00 759.40
144 139 OMESIVASK 5MG CAPS/50 11500 115 1.00 230.00
145 140 ZENICARDO 5 AMP 11600 11000 1.00 22000.00
146 141 GRAVASK 5MG TAB/30 11700 390 1.00 780.00
147 142 SELESCARDIO 10MG TAB/50 12380 247.6 1.00 495.20
148 143 AMLODIPINE 10 MG (G) TAB/30 7000 233.3333333 1.00 466.67
149 144 ACTAPIN 10 TAB/50 56736 383.3333333333 1.00 766.67
150 145 ZENICARDO 10 TAB/100 13500 135.00 1.00 270.00
151 146 OMESIVASK 10MG CAPS/30 13500 562.5 1.00 1125.00
152 147 ZEVASK 10MG TAB/50 30000 600 1.00 1200.00
153 148 CAPTROPIL 12,5 MG (G) TAB/100 12380 123.8 1.00 247.60
A B C E F G H
154 149 FARMOTEN 12,5 TAB/50 20400 408 1.00 816.00
155 150 FORTEN 12,5 TAB TAB/50 13620 272.4 1.00 544.80
156 151 CAPTROPIL 25 MG (G) TAB/30 12100 403.3333333333 1.00 806.67
157 152 OTTORYL 25 TAB/100 21930 219.3 1.00 438.60
158 153 FARMOTEN 25 TAB/100 27200 544 1.00 1088.00
159 154 PRIX 25 TAB/100 19700 197 1.00 394.00
160 155 FUROSEMID 40 TAB/100 13920 139.2 1.00 278.40
161 156 FARSIRETIC TAB/100 15900 159 1.00 318.00
162 157 GRALIXA 40 TAB/100 23000 230 1.00 460.00
163 158 NIFEDIPINE 10 MG (G) TAB/100 14625 146.25 1.00 292.50
164 159 FARGOXIN 0,25 TAB/100 15000 150.00 1.00 300.00
165 160 BETAHISTINE 6MG TAB/100 30000 300 1.00 600.00
166 161 HISTIGO TAB/50 26600 532 1.00 1064.00
167 162 LEXIGO TAB/30 20000 666.6666666667 1.00 1333.33
168 163 NARMIG TAB/30 40000 1333.333333333 1.00 2666.67
169 164 SEREMIG TAB/50 31500 630.00 1.00 1260.00
170 165 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 6000 60 1.00 120.00
171 166 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 17000 170 1.00 340.00
172 167 ERLAMOL TAB TAB/100 16000 160 1.00 320.00
173 168 EMTURNAS 500MG TAB/100 15270 152.70 1.00 305.40
174 169 GRAFADON TAB/100 18350 183.5 1.00 367.00
175 170 ITRAMOL 500MG TAB TAB/100 15200 152 1.00 304.00
176 171 KAMOLAS 500 TAB/30 44500 2225.00 1.00 4450.00
177 172 NOVAGESIC TAB TAB/100 13500 135 1.00 270.00
178 173 PACETIK 500 TAB/50 16750 335 1.00 670.00
179 174 FASIDOL 500MG TAB/100 16000 160 1.00 320.00
180 175 ITAMOL 500MG TAB/100 18500 185 1.00 370.00
181 176 EMTURNAS FORTE TAB/100 17249 172.49 1.00 344.98
182 177 FASIDOL FORTE TAB/100 18000 180 1.00 360.00
183 178 ITAMOL FORTE FLS 23900 2390 1.00 4780.00
184 179 ASAM MEFENAMAT 500 MG (G) TAB/100 23000 230 1.00 460.00
185 180 OPISTAN 500 TAB/100 34775 347.75 1.00 695.50
186 181 MEFENAMIC ACID TAB/100 25000 250 1.00 500.00
187 182 SOLASIC 500 TAB/100 29000 290 1.00 580.00
188 183 MOLASIC 500 TAB/50 30456 1015.2 1.00 2030.40
189 184 CARGESIC 500MG TAB/100 18000 180 1.00 360.00
190 185 IBUPROFEN 200 MG (G) TAB/100 15300 153 1.00 306.00
191 186 FARSIFEN 200MG TAB/100 19150 191.50 1.00 383.00
192 187 IBUPROFEN 400 MG (G) TAB/100 31169 311.69 1.00 623.38
193 188 ZENTARIN 400 TAB/30 31440 1048 1.00 2096.00
194 189 NOVAXIFEN 400 TAB/100 24800 248 1.00 496.00
195 190 TIAFEN 400 TAB/100 33800 338 1.00 676.00
196 191 LIFLAMAL 400 TAB/4 25000 250 1.00 500.00
197 192 FARSIFEN 400MG TAB/100 19200 192 1.00 384.00
198 193 TROBUGES TAB/100 33000 192 1.00 384.00
199 194 FARSIFEN PLUS TAB/100 24500 245.00 1.00 490.00
200 195 MIRASIC PLUS TAB/100 28500 285.00 1.00 570.00
201 196 BIMACYL TAB/100 21300 213.00 1.00 426.00
202 197 RATNACAP CAPS/30 25000 500.00 1.00 1000.00
203 198 KETOPROFEN 50 TAB/100 62700 627 1.00 1254.00
204 199 KETOPROFEN 100 TAB/100 85000 850 1.00 1700.00
A B C E F G H
205 200 ANREMA CAPS/50 21900 730 1.00 1460.00
206 201 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (G) TAB/100 16200 162 1.00 324.00
207 202 SAMCOFENAC TAB/100 22000 220 1.00 440.00
208 203 FENAREN TAB TAB/100 23000 230 1.00 460.00
209 204 KEMOREN TAB TAB/100 17400 174 1.00 348.00
210 205 RENADINAC 50 MG TAB/20 28000 1400 1.00 2800.00
211 206 ZELONA TAB/100 19425 194.25 1.00 388.50
212 207 PROSTANAC 50 TAB/50 17143 342.86 1.00 685.72
213 208 MELOXICAM 7,5 MG (G) TAB/20 11075 553.75 1.00 1107.50
214 209 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/50 23750 475 1.00 950.00
215 210 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/20 17000 850 1.00 1700.00
216 211 FLASICOX TAB/50 33000 660 1.00 1320.00
217 212 MELOGRA 15 TAB/50 20844 1042.2 1.00 2084.40
218 213 RHEMACOX 15 TAB/100 16640 166.4 1.00 332.80
219 214 MELOGRA 7,5 TAB/100 16200 162 1.00 324.00
220 215 PIROXICAM 10MG (G) TAB/100 10500 105.00 1.00 210.00
221 216 FAXIDEN 10 TAB/100 16700 167 1.00 334.00
222 217 PIROXICAM 20 MG (G) TAB/100 18780 187.8 1.00 375.60
223 218 FAXIDEN 20 TAB/100 25000 250 1.00 500.00
224 219 GRAZEO 20MG TAB/100 25000 250 1.00 500.00
225 220 GABAPENTIN 300 MG TAB/50 155000 3100 1.00 6200.00
226 221 ONDANSENTRON 4MG TAB/50 77000 5000 1.00 10000.00
227 222 ONDANSENTRON 4MG TAB/100 25228 252.28 1.00 504.56
228 223 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/30 13500 450 1.00 900.00
229 224 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/20 5250 262.5 1.00 525.00
230 225 ETAGASTRIN TAB TAB/50 35991 1199.7 1.00 2399.40
231 226 LOKEV TAB/50 24000 480 1.00 960.00
232 227 LANACER CAPS TAB/30 13568 452.2666667 1.00 904.53
233 228 REDUSEC TAB/30 24720 494.4 1.00 988.80
234 229 PROMEZOL 20 CAPS/20 11000 550 1.00 1100.00
235 230 LANSOPRAZOLE CAPS TAB/20 16500 825 1.00 1650.00
236 231 LAZOL TAB/30 49500 1650 1.00 3300.00
237 232 DOBRIZOL TAB/100 28000 280 1.00 560.00
238 233 ANTASIDA TAB TAB/100 10390 103.9 1.00 207.80
239 234 ATMACID TAB TAB/100 28000 280 1.00 560.00
240 235 RANITIDIN 150 MG (G) TAB/100 20000 200 1.00 400.00
241 236 GASELA TAB/100 22000 220 1.00 440.00
242 237 GRASERIC TAB/100 29900 299 1.00 598.00
243 238 HUFADINE TAB/100 30000 300.00 1.00 600.00
244 239 HUFADON TAB TAB/100 20000 200 1.00 400.00
245 240 GRAMETA TAB TAB.50 10600 212 1.00 424.00
246 241 VESPERUM TAB TAB/100 21000 210 1.00 420.00
247 242 NILATIKA TAB/10 20000 200 1.00 400.00
248 243 NORVOM TAB/100 14350 287 1.00 574.00
249 244 AKITA TAB/100 21200 212 1.00 424.00
250 245 MOLAGIT POT/150 73100 487.3333333333 1.00 974.67
251 246 SELESDIAR CAPS/30 28700 1435 1.00 2870.00
252 247 LACTO B TAB/100 236000 7800 1.00 15600.00
253 248 L-BIO SET 222000 8000 1.00 16000.00
254 249 LOPERAMID TAB/100 10650 106.5 1.00 213.00
255 250 BIDIUM TAB TAB/30 13400 134 1.00 268.00
A B C E F G H
256 251 MIDIX TAB TAB/100 33000 330 1.00 660.00
257 252 INAMID TAB TAB/100 17950 179.5 1.00 359.00
258 253 NORIT 125 MG TAB/100 10000 100 1.00 200.00
259 254 ZINK 20 MG (G) TAB/100 50750 507.5 1.00 1015.00
260 255 ZIPHA TAB/100 54267 542.67 1.00 1085.34
261 256 ORALIT TAB/20 800 1.00 1600.00
262 257 ORALIT PCS/100 42000 800 1.00 1600.00
263 258 PHAROLITH SACHET PCS 1400 1.00 2800.00
264 259 COMBANTRIN TABLET 250 CAPS/30 37300 746 1.00 1492.00
265 260 COMBANTRIN LIQUID 10ML TAB/100 37750 377.5 1.00 755.00
266 261 DULCOLAX TAB SACCHET 16172 808.6 1.00 1617.20
267 262 LAXANA TAB/100 30000 300.00 1.00 600.00
268 263 SPASMINAL TAB/100 63000 630.00 1.00 1260.00
269 264 SCOPMA TAB/100 110000 1100 1.00 2200.00
270 265 SCOPMA PLUS TAB/100 117000 1170.00 1.00 2340.00
271 266 KOLICGON CAPS/30 137090 4569.666666667 1.00 9139.33
272 267 SALBUTAMOL 2 MG (G) TAB/100 11200 112 1.00 224.00
273 268 GRAFALIN 2MG TAB TAB/30 11190 373 1.00 746.00
274 269 SALBUTAMOL 4 MG (G) TAB/30 13250 132.5 1.00 265.00
275 270 GRAFALIN 4MG TAB TAB/100 19520 195.2 1.00 390.40
276 271 BRONCHOSAL 4MG TAB/100 15616 156.16 1.00 312.32
277 272 GRAFASMA TAB/100 2000 66.67 1.00 133.33
278 273 TEOSAL TAB/100 19100 191 1.00 382.00
279 274 ALLOPURINOL 100 MG (G) TAB/100 11700 117 1.00 234.00
280 275 ALOFAR 100 POT/40 21850 218.5 1.00 437.00
281 276 OMERIC 100MG TAB/100 23200 232 1.00 464.00
282 277 ALLOPURINOL 300 MG (G) TAB/100 36000 360 1.00 720.00
283 278 ALOFAR 300 AMP 48000 480 1.00 960.00
284 279 OMERIC 300 TAB/100 36966 246.44 1.00 492.88
285 280 GLIBENKLAMIDE 5 MG (G) PCS 17750 177.5 1.00 355.00
286 281 LATIBET TAB/100 15750 158 1.00 316.00
287 282 METFORMIN 500 MG (G) PCS 18750 187.5 1.00 375.00
288 283 GLIKOS 500 AMP 19000 3000 1.00 6000.00
289 284 GLUDEPATIC 500MG TAB/100 29900 299 1.00 598.00
290 285 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/100 90000 900 1.00 1800.00
291 286 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/30 8500 9000 1.00 18000.00
292 287 SIMVASTATAIN 10 MG TAB/50 13500 135 1.00 270.00
293 288 SELVIM 10 TAB/50 17755 355.1 1.00 710.20
294 289 LIPIVLAS 10 TAB/100 42270 422.7 1.00 845.40
295 290 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/100 105000 525 1.00 1050.00
296 291 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/50 42406 848.12 1.00 1696.24
297 292 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/30 8500 340 1.00 680.00
298 293 FG TROCHES TAB/100 13500 1.00 27000.00
299 294 ETHAMBUTOL TAB/100 86040 860.4 1.00 1720.80
300 295 ISONIAZID PCS 60000 600 1.00 1200.00
301 296 INADOXIN FORTE PCS 104000 10400 1.00 20800.00
302 297 PYRAZINAMIDE TAB/100 28000 280 1.00 560.00
303 298 RIFAMPICIN 300 TAB/100 114600 1146 1.00 2292.00
304 299 AMBEVEN (JAMU) TAB/100 129800 1298 1.00 2596.00
305 300 VALISANBE 2 MG TAB/100 60000 5000 1.00 10000.00
306 301 STESOLID 2 MG TAB/100 96800 968 1.00 1936.00
A B C E F G H
307 302 VALISANBE 5 TAB/100 125000 1250 1.00 2500.00
308 303 STESOLID 5 MG TAB/100 169400 1694 1.00 3388.00
309 304 ALPRAZOLAM 0,5MG TAB/100 187800 1878 1.00 3756.00
310 305 ETAMOX 125 SYR FLS 4454 1.00 8908.00
311 306 OMEMOX 125 SYR FLS 4100 1.00 8200.00
312 307 RAMOXYL SYR FLS 3900 1.00 7800.00
313 308 BINTAMOX 125 SYR FLS 7800 1.00 15600.00
314 309 NOVAMOX 125 SYR FLS 5000 1.00 10000.00
315 310 BRODAMOX 125 SYR FLS 3700 1.00 7400.00
316 311 YUSIMOX 125 SYR FLS 5000 1.00 10000.00
317 312 HOLIMOX 125SYR FLS 0 1.00 0.00
318 313 XILTROP 125 SYR FLS 13024 1.00 26048.00
319 314 ETAMOX 250 SYR FLS 5791 1.00 11582.00
320 315 BROADAMOX 250 SYR FLS 9250 1.00 18500.00
321 316 CEFADROXIL 125 SYR FLS 9000 1.00 18000.00
322 317 LIFADROX 125 SYR FLS 9300 1.00 18600.00
323 318 LOSTACEF 125 SYR FLS 9070 1.00 18140.00
324 319 GENCEF 125 SYR FLS 8000 1.00 16000.00
325 320 OPICEF 125 DRY SYR FLS 28900 1.00 57800.00
326 321 LIFADROX 250 SYR FLS 12257 1.00 24514.00
327 322 LOSTACEF 250 SYR FLS 6100 1.00 12200.00
328 323 CEDROX 250 SYR FLS 5000 1.00 10000.00
329 324 CEFIXIME SYR FLS 10876 1.00 21752.00
330 325 HELIXIM SYR FLS 12800 1.00 25600.00
331 326 CEFILA SYR drop FLS 58094 1.00 116188.00
332 327 NOVACHLOR SYR FLS 5400 1.00 10800.00
333 328 MIRATRIM SYR FLS 5600 1.00 11200.00
334 329 OMEGTRIM SYR FLS 5870 1.00 11740.00
335 330 GITRI SYR FLS 4000 1.00 8000.00
336 331 NOVATRIM SYR FLS 8449 1.00 16898.00
337 332 GRAPRIMA SYR FLS 7500 1.00 15000.00
338 333 FASIPRIM SYR FLS 9500 1.00 19000.00
339 334 PRIMADEX SYR FLS 9000 1.00 18000.00
340 335 COTRIMOXAZOLE SYR FLS 3125 1.00 6250.00
341 336 ERYRA SYR FLS 9000 1.00 18000.00
342 337 DIONICOL SYR FLS 6100 1.00 12200.00
343 338 RIAMYCIN SYR FLS 6600 1.00 13200.00
344 339 THIAMFILEX SYR FLS 9271 1.00 18542.00
345 340 FARIZOL SYR FLS 4650 1.00 9300.00
346 341 OMENIZOL SYR FLS 4296 1.00 8592.00
347 342 CAZETIN DROP FLS 20850 1.00 41700.00
348 343 BRONCHITIN SYR FLS 6960 1.00 13920.00
349 344 ANACETIN SYR FLS 5870 1.00 11740.00
350 345 ETAFLUSIN SYR FLS 4237 1.00 8474.00
351 346 FLUCADEX SYR FLS 8449 1.00 16898.00
352 347 FLUTROP SYR FLS 4949 1.00 9898.00
353 348 QUANTIDEX SYR FLS 4800 1.00 9600.00
354 349 REMCO SYR FLS 4909 1.00 9818.00
355 350 COPARCETIN SYR FLS 6546 1.00 13092.00
356 351 UNI BABY COUGH SYR FLS 5000 1.00 10000.00
357 352 PACDIN BABY COUGH SYR FLS 5000 1.00 10000.00
A B C E F G H
358 353 OMECOUGH SYR FLS 3900 1.00 7800.00
359 354 PARATUSIN SYR FLS 15000 1.00 30000.00
360 355 FLUTOP C SYR FLS 5000 1.00 10000.00
361 356 PIM-TRACOL SYR FLS 11500 1.00 23000.00
362 357 MUCERA DROP FLS 36000 1.00 72000.00
363 358 AMBROXOL 15MG SYR FLS 3425 1.00 6850.00
364 359 BROXAL ELIXIR 15 ML FLS 22000 1.00 44000.00
365 360 ERLAPECT 15 SYR FLS 6500 1.00 13000.00
366 361 MUCERA 15 SYR FLS 20000 1.00 40000.00
367 362 MOLAPECT 15MG SYR FLS 8000 1.00 16000.00
368 363 ROVERTON SYR FLS 3880 1.00 7760.00
369 364 BROXAL ELIXIR 30ML FLS 9372 1.00 18744.00
370 365 ETABROXOL 30 SYR FLS 4909 1.00 9818.00
371 366 MOLAPECT 30MG SYR FLS 6500 1.00 13000.00
372 367 OBH SYR FLS 4400 1.00 8800.00
373 368 OBP SYR FLS 4300 1.00 8600.00
374 369 COUGH FREND SYR FLS 4500 1.00 9000.00
375 370 FENIDRYL SYR FLS 5500 1.00 11000.00
376 371 TROPIDRYL PLUS SYR FLS 5123 1.00 10246.00
377 372 TROPIDRYL EXP SYR FLS 3766 1.00 7532.00
378 373 WINAPEN SYR FLS 9900 1.00 19800.00
379 374 ZEMINDO SYR FLS 22200 1.00 44400.00
380 375 BISOLVON SYR FLS 4916 1.00 9832.00
381 376 LERZIN SYR FLS 4900 1.00 9800.00
382 377 TRISELA SYR FLS 5000 1.00 10000.00
383 378 LERZIN DROP FLS 16000 1.00 32000.00
384 379 BEVITA SYR FLS 44000 1.00 88000.00
385 380 CAVIPLEX SYR FLS 7875 1.00 15750.00
386 381 CAVICUR SYR FLS 8925 1.00 17850.00
387 382 CAVICUR +DHA+PREBIOTIK SYR FLS 7500 1.00 15000.00
388 383 MULSANOL SYR FLS 4750 1.00 9500.00
389 384 MULSANOL DROP FLS 11000 1.00 22000.00
390 385 PACDIN VITCUR SYR FLS 3700 1.00 7400.00
391 386 UNIVIT SYR FLS 3880 1.00 7760.00
392 387 FASIDOL DROP FLS 12000 1.00 24000.00
393 388 SANMOL DROP FLS 15300 1.00 30600.00
394 389 PARACETAMOL SYR FLS 3819 1.00 7638.00
395 390 ITRAMOL SYR FLS 4100 1.00 8200.00
396 391 ZETAMOL SYR FLS 4400 1.00 8800.00
397 392 FASIDOL SYR FLS 3900 1.00 7800.00
398 393 ETAGESIC SYR FLS 9372 1.00 18744.00
399 394 TROPIGESIC SYR FLS 2380 1.00 4760.00
400 395 RAMAGESIC SYR FLS 3409 1.00 6818.00
401 396 DAPYRIN SYR FLS 5500 1.00 11000.00
402 397 ALPHAMOL 120 SYR FLS 6134 1.00 12268.00
403 398 SANMOL SYR FLS 13200 1.00 26400.00
404 399 UNI CETAMOL SYR FLS 6500 1.00 13000.00
405 400 KAMOLAS SYR FLS 7500 1.00 15000.00
406 401 OMEGRIP SYR FLS 9000 1.00 18000.00
407 402 TAMANOPAN SYR FLS 4500 1.00 9000.00
A B C E F G H
408 403 NOVAGESIC SYR FLS 15000 1.00 30000.00
409 404 ITAMOL NEW SYR FLS 4500 1.00 9000.00
410 405 CITOMOL 120 SYR FLS 8875 1.00 17750.00
411 406 MIRASIC SYR FLS 5000 1.00 10000.00
412 407 GRAFADON SYR FLS 9500 1.00 19000.00
413 408 OMESTAN SYR FLS 5525 1.00 11050.00
414 409 NOVASTAN SYR FLS 3300 1.00 6600.00
415 410 ETAFEN FORTE SYR FLS 6500 1.00 13000.00
416 411 NOVAXIFEN SYR FLS 4200 1.00 8400.00
417 412 ORAPROFEN SYR FLS 3850 1.00 7700.00
418 413 INSIC SYR FLS 4709 1.00 9418.00
419 414 TIAFEN SYR FLS 5000 1.00 10000.00
420 415 IBUPROFEN SYR FLS 4000 1.00 8000.00
421 416 ZENTARIN SYR FLS 3850 1.00 7700.00
422 417 FARSIFEN SYR FLS 4600 1.00 9200.00
423 418 OMEDOM SYR FLS 4150 1.00 8300.00
424 419 HUFADON SYR FLS 5000 1.00 10000.00
425 420 ROSIDON SYR FLS 4000 1.00 8000.00
426 421 VESPERUM SYR FLS 4500 1.00 9000.00
427 422 GRAMETA SYR FLS 3300 1.00 6600.00
428 423 ANTASIDA DOEN SYR FLS 4300 1.00 8600.00
429 424 LAMBUCID 60ML SYR & 100ML FLS 7413 1.00 14826.00
430 425 BUFANTACID F SYR FLS 4000 1.00 8000.00
431 426 GASTRUCID 60ML SYR FLS 3050 1.00 6100.00
432 427 HUFAMAG PLUS SYR FLS 5500 1.00 11000.00
433 428 TRIOCID SYR FLS 4950 1.00 9900.00
434 429 ATMACID SYR FLS 6300 1.00 12600.00
435 430 PROPEPSA SYR FLS 55000 0.50 82500.00
436 431 SUCRALFATE SYR FLS 16600 1.00 33200.00
437 432 MOLAFATE SYR FLS 12900 1.00 25800.00
438 433 KAOTIN SYR FLS 5000 1.00 10000.00
439 434 KANINA SYR FLS 4447 1.00 8894.00
440 435 NEO KAOMINAL FLS 5991 1.00 11982.00
441 436 PROZINK SYR FLS 5000 1.00 10000.00
442 437 ZINKID SYR FLS 27500 1.00 55000.00
443 438 LECOZINC SYR FLS 6500 1.00 13000.00
444 439 KOMPOLAX SYR FLS 7500 1.00 15000.00
445 440 LAXADINE SYR FLS 4800 1.00 9600.00
446 441 ACYCLOVIR CREAM FLS 4000 1.00 8000.00
447 442 ACIFAR CREAM FLS 5000 1.00 10000.00
448 443 LACYVIR CRM FLS 4500 1.00 9000.00
449 444 LICOVIR CR FLS 4500 1.00 9000.00
450 445 LOVIRES CRM FLS 3575 1.00 7150.00
451 446 ERLADERM N FLS 8200 1.00 16400.00
452 447 BIOPLACENTON CREAM FLS 15500 1.00 31000.00
453 448 BETAMETASON FLS 8500 1.00 17000.00
454 449 ORSADERM CR 5 GRAM FLS 4383 1.00 8766.00
455 450 SKIZON CRM FLS 55000 1.00 110000.00
456 451 NISAGON CREAM FLS 5850 1.00 11700.00
457 452 SCABIMITE FLS 40000 0.50 60000.00
A B C E F G H
458 453 DEXIGEN FLS 6613 1.00 13226.00
459 454 GENTAMICIN CREAM FLS 3000 1.00 6000.00
460 455 LICOGENTA FLS 35000 1.00 70000.00
461 456 GENALTEN CREAM FLS 3100 1.00 6200.00
462 457 GENOINT SALEP KULIT FLS 5250 1.00 10500.00
463 458 GENTALEX CREAM FLS 4500 1.00 9000.00
464 459 HYDROCORTISON CREAM FLS 6500 1.00 13000.00
465 460 NESTACORT CREAM FLS 6500 1.00 13000.00
466 461 HICO GEL TUBE 13500 1.00 27000.00
467 462 KETOCONAZOL CREAM TUBE 5850 1.00 11700.00
468 463 SOLINFEC CREAM TUBE 6500 1.00 13000.00
469 464 MICONAZOLE KRIM 2% TUBE 3041 1.00 6082.00
470 465 OXYTETRACYCLINE KRIM 3% TUBE 4434 1.00 8868.00
471 466 SALEP ICHTYOL TUBE 3500 1.00 7000.00
472 467 ALLETEROL T. MATA TUBE 9000 1.00 18000.00
473 468 GENOINT T. MATA TUBE 8200 1.00 16400.00
474 469 ERLAMYCETIN T. MATA TUBE 8475 1.00 16950.00
475 470 ERLAMYCETIN T. MATA PLUS TUBE 11400 1.00 22800.00
476 471 RECO T.MATA TUBE 3800 1.00 7600.00
477 472 LYTERS 15ML TUBE 22500 1.00 45000.00
478 473 PANTOCAIN T. MATA TUBE 16500 1.00 33000.00
479 474 ERLAMYCETIN SALEP MATA TUBE 6475 1.00 12950.00
480 475 GENOINT SALEP MATA TUBE 7625 1.00 15250.00
481 476 ERLAMYCETIN T. TELINGA TUBE 6775 1.00 13550.00
482 477 RECO T. TELINGA TUBE 8200 1.00 16400.00
483 478 GOM TUBE 6000 1.00 12000.00
484 479 SANMOL INFUS TUBE 59600 1.00 119200.00
485 480 PARACETAMOL INFUS TUBE 75000 1.00 150000.00
486 481 KALTROFEN SUPP TUBE 6500 1.00 13000.00
487 482 MYCROLAX SUPP TUBE 18750 1.00 37500.00
488 483 DULCOLAX SUPP TUBE 11000 1.00 22000.00
489 484 DUMIN 125 SUPP TUBE 16500 1.00 33000.00
490 485 DUMIN 250 SUPP TUBE 19500 1.00 39000.00
491 486 SUPERHOID SUPP TUBE 9500 1.00 19000.00
492 487 STESOLID 5 MG SUPP TUBE 35000 1.00 70000.00
493 488 STESOLID SUPP 10MG TUBE 47500 1.00 95000.00
494 489 VENTOLIN NEBU TUBE 12000 1.00 24000.00
495 490 VALISANBE 5 MG INJ AMP 171300 17130 1.00 34260.00
496 491 AMINOPHYLIN INJ TUBE 17000 1.00 34000.00
497 492 ASAM TRANEXAMAT INJ TUBE 6500 1.00 13000.00
498 493 ATS INJ FLS 115000 1.00 230000.00
499 494 BIOSAT INJ FLS 165000 0.50 247500.00
500 495 BENODON INJ TUBE 9500 1.00 19000.00
501 496 BUSCOPAN INJ TUBE 6500 1.00 13000.00
502 497 SCOPAMIN INJ TUBE 17500 1.00 35000.00
503 498 CEFOTAXIME INJ TUBE 17500 1.00 35000.00
504 499 LITAXIME INJ FLS 9000 1.00 18000.00
505 500 CEFTRIAXONE INJ AMP 14500 1.00 29000.00
506 501 CITICOLIN INJ SUPP 12000 1.00 24000.00
507 502 CORTISON ACETAT INJ SUPP 24000 1.00 48000.00
A B C E F G H
508 503 DEXA INJ AMP 7000 1.00 14000.00
509 504 BENODEX INJ VIAL 5000 1.00 10000.00
510 505 DECADRIL INJ VIAL 35000 1.00 70000.00
511 506 RECODRYL INJ VIAL 7000 1.00 14000.00
512 507 DECAMIDON INJ VIAL 45000 1.00 90000.00
513 508 DECATOSIN INJ AMP 13000 1.00 26000.00
514 509 OXYTOCIN INJ AMP 6000 1.00 12000.00
515 510 SYNTOCINON INJ AMP 15500 1.00 31000.00
516 511 SANTOCYN INJ AMP 112100 11210 1.00 22420.00
517 512 EPINEPRINE INJ AMP 4500 1.00 9000.00
518 513 FUROSEMIDE INJ AMP 35000 1.00 70000.00
519 514 GENTAMICIN INJ AMP 145000 1.00 290000.00
520 515 GENTANAL INJ AMP 145000 1.00 290000.00
521 516 LIDOCAIN INJ AMP 4000 1.00 8000.00
522 517 LIDOX INJ AMP 28106 1.00 56212.00
523 518 BIOCOMBIN INJ AMP 15811 1.00 31622.00
524 519 MERSIBION INJ AMP 14000 1.00 28000.00
525 520 NEUROTROPIC INJ AMP 14500 1.00 29000.00
526 521 NEUROBORAN INJ AMP 14000 1.00 28000.00
527 522 MYOMERGIN INJ VIAL 4500 1.00 9000.00
528 523 KANAMYCIN HJ INJ VIAL 15000 1.00 30000.00
529 524 KETOROLAC INJ VIAL 12500 1.00 25000.00
530 525 LACTOR INJ AMP 11000 1.00 22000.00
531 526 PANTOPRAZOL INJ AMP 15000 1.00 30000.00
532 527 AMPICILIN INJ AMP 15000 1.00 30000.00
533 528 ONDANSENTRON INJ AMP 7700 1.00 15400.00
534 529 PYTOMENADION INJ AMP 6500 1.00 13000.00
535 530 NEO K INJ AMP 15000 1.00 30000.00
536 531 PEHACAIN INJ AMP 14000 1.00 28000.00
537 532 RANITIDIN INJ AMP 4500 1.00 9000.00
538 533 SOTATIC INJ AMP 5700 1.00 11400.00
539 534 METOLON INJ AMP 5140 1.00 10280.00
540 535 NORAGES INJ AMP 11000 1.00 22000.00
541 536 NOVALDO INJ AMP 9000 1.00 18000.00
542 537 TRAMADOL INJ VIAL 8000 1.00 16000.00
543 538 TRANEX INJ AMP 3000 1.00 6000.00
544 539 CYCLOFEM KB INJ I BLN AMP 3000 1.00 6000.00
545 540 CYCLOGESTON INJ AMP 13250 1.00 26500.00
546 541 ANDALAN INJ 3 BLN AMP 8000 1.00 16000.00
547 542 DEPO PROGESTIN KB INJ 3 BLN AMP 15000 1.00 30000.00
548 543 DEPO NEO INJ 3 BLN VIAL 151500 7575 1.00 15150.00
549 544 BISOLVON SOLUTION VIAL 73600 1.00 147200.00
550 545 NACL SANBE VIAL 12500 1.00 25000.00
551 546 ALKOHOL 1 LITER BTL 33000 1.00 66000.00
552 547 AQUABIDEST AMP 40000 1.00 80000.00
553 548 AQUABIDES 25ML & 20 ML AMP 6500 1.00 13000.00
554 549 AQUABIDES 50ML VIAL 14000 1.00 28000.00
555 550 DEXTROSA 40 % 25 ML AMP 15000 1.00 30000.00
556 551 GLUKOSA 5% AMP 6500 1.00 13000.00
557 552 H2O2 100 ML AMP 8500 1.00 17000.00
558 553 H2O2 1 LITER BTL 25000 1.00 50000.00
A B C E F G H
559 554 NACL 25 ML VIAL 6545 1.00 13090.00
560 555 NACL 0,9 % VIAL 95000 1.00 190000.00
561 556 POVIDON IODINE 30 ML VIAL 9000 1.00 18000.00
562 557 POVIDON IODINE 1 LITER BTL 62000 1.00 124000.00
563 558 RIVANOL 100 ML FLS 7904 1.00 15808.00
564 559 RINGER LAKTAT LABU 8000 1.00 16000.00
565 560 ABOCATH 18 PCS 4500 1.00 9000.00
566 561 ABOCATH 20 PCS 5700 1.00 11400.00
567 562 ABOCATH 22 PCS 14500 1.00 29000.00
568 563 ABOCATH 24 PCS 10500 1.00 21000.00
569 564 ABOCATH 26 PCS 7600 1.00 15200.00
570 565 BENANG SILK + JARUM PCS 12000 1.00 24000.00
571 566 BENANG CHROMIC + JARUM PCS 13500 1.00 27000.00
572 567 BISTURI NO 10,11,15 PCS 5000 1.00 10000.00
573 568 CELANA SUNAT PCS 21900 1.00 43800.00
574 569 CHATETER NO 16 PCS 17000 1.00 34000.00
575 570 DELEE PCS 20000 1.00 40000.00
576 571 FLASH EAR PCS 25000 1.00 50000.00
577 572 GUNTING ALOGATOR PCS 110000 1.00 220000.00
578 573 HANDSCOON PCS 55000 1.00 110000.00
579 574 HANDSCOON STERIL MAXTER PCS 175000 3500 1.00 7000.00
580 575 INFUSET MAKRO PCS 10500 1.00 21000.00
581 576 INFUSET MIKRO PCS 7100 1.00 14200.00
582 577 JARUM HEACTING NO 11,12,13,14,15PCS 15000 1.00 30000.00
583 578 JARUM INSULIN PCS 5000 1.00 10000.00
584 579 JARUM LANCET 26 PCS 25000 250 1.00 500.00
585 580 KASSA STERIL PCS 28000 2800 1.00 5600.00
586 581 KASSA HYDROFIL PCS 130000 1.00 260000.00
587 582 KAPAS GULUNG 500 GRAM PCS 23000 1.00 46000.00
588 583 KASSA GULUNG 5 CM PCS 38000 3800 1.00 7600.00
589 584 KASSA GULUNG 10 CM PCS 6545 1.00 13090.00
590 585 KERTAS PERKAMEN PCS 11600 1.00 23200.00
591 586 LEUKOPLAS 7,4 GIDCARE PCS 45000 1.00 90000.00
592 587 LOMATUL PCS 19600 1.00 39200.00
593 588 MINORSET PCS 375000 375000 1.00 750000.00
594 589 MASKER TALI/ KARET PCS 25000 250 1.00 500.00
595 590 ULTRASOUND GEL 250ML PCS 22000 1.00 44000.00
596 591 NEDLE 24 ONEMAD & BD PCS 68000 1.00 136000.00
597 592 NEDLE 27 ONEMAD PCS 25000 1.00 50000.00
598 593 NASSAL ADULT PCS 15000 1.00 30000.00
599 594 NASSAL CANULT PCS 15000 1.00 30000.00
600 595 NASSAL ASPIRATOR PCS 80000 1.00 160000.00
601 596 MASKER NEBU PCS 45000 1.00 90000.00
602 597 PLESTER WIMMER 7 X 4,5 PCS 45000 1.00 90000.00
603 598 PIPET DROP PCS 4000 1.00 8000.00
604 599 PLASTIK KLIP 10 X 7 PCS 8400 1.00 16800.00
605 600 PLASTIK KLIP 13 X 8,7 PCS 13500 1.00 27000.00
606 601 REGULATOR OXYGEN PCS 300000 1.00 600000.00
607 602 STETOSCOP PCS 130000 1.00 260000.00
608 603 SUNGKUP DEWASA PCS 15000 1.00 30000.00
A B C E F G H
609 604 SELANG NEBULIZER PCS 35000 1.00 70000.00
610 605 SPUIT 1 CC PCS 3300 1.00 6600.00
611 606 SPUIT 3CC PCS 750 1.00 1500.00
612 607 SPUIT 5 CC PCS 2200 1.00 4400.00
613 608 SPUIT 10 CC PCS 900 1.00 1800.00
614 609 SPUIT 20 CC PCS 1.00 0.00
615 610 SPALEK PCS 7000 1.00 14000.00
616 611 SUFRA-TULE PCS 29100 1.00 58200.00
617 612 STIK URIC ACID PCS 111800 4472 1.00 8944.00
618 613 STIK GLUCOSE PCS 120000 4800 1.00 9600.00
619 614 STIK CHOLESTEROL PCS 200000 20000 1.00 40000.00
620 615 TENSI LAPANGAN ( PCS 215000 215000 1.00 430000.00
621 616 ETHAMBUTOL PCS 25054 1.00 50108.00
622 617 TESK PACK PCS 100000 2000 1.00 4000.00
623 618 TIANG INFUS PCS 140000 1.00 280000.00
624 619 TONIQUET PCS 16000 1.00 32000.00
625 620 TIMBANGAN CAMRY PCS 110000 1.00 220000.00
626 621 UMBILICAL PCS 3500 1.00 7000.00
627 622 URIN BAG PCS 7000 1.00 14000.00
628 623 VASELIN SWAB PCS 8162 1.00 16324.00
629 624 WIMMERFIX 10 X 5 PCS 45000 1.00 90000.00
630 625 HYPAPIX 5 CM X 5 CM PCS 73000 1.00 146000.00
631 626 GELANG IDENTITAS PASIEN PCS 100000 1000 1.00 2000.00
632 627 POT CREAM 15 ML PCS 321 1.00 642.00
633 628 WARM WATER BAG (HOT) PCS 65000 1.00 130000.00
634 629 WARM WATER BAG ( COOL) PCS 65000 1.00 130000.00
635 630 PISPOT PCS 30000 1.00 60000.00
636 631 PINGSET ANATOMI PCS 175000 1.00 350000.00
637 632 GUNTING AFF HEACTING PCS 25000 1.00 50000.00
638 633 BENGKOK PCS 65000 1.00 130000.00
639 634 RESOURCA INFRARED TERMOMETER PCS 7000 1.00 14000.00
640 635 URINAL PEREMPUAN PCS 35000 1.00 70000.00
641 636 URINAL LAKI-LAKI PCS 25000 1.00 50000.00
642 637 NIRBEN BENGKOK PCS 65000 1.00 130000.00
643 638 KORENTANG + TEMPAT PCS 75000 1.00 150000.00
644 639 PARTUSET PCS 450000 1.00 900000.00
645 640 HYPAPIX ALCARE 10X10 PCS 165000 1.00 330000.00
646 641 CUTICELL CLASIC LOMATUL PCS 110000 11000 1.00 22000.00
NO NAMA OBAT & ALKES SEDIAAN STATUS HARGA BELI STOCK JUMLAH
1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
18 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
19 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
22 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
25 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
26 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
37 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
44 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
45 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
47 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
48 AMBROXOL TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 150 0
50 MOLAPECT 30MG TAB/100 Rp 512 0
51 ROVERTON TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 168 0
53 BRONEX TAB/100 HABIS OBAT!! 103.7333333333 0
54 GLYCERYL GUAICOLAT TAB/100 140 0
57 ALPARA TAB/150 HABIS OBAT!! 571.3333333333 0
59 ANATON TAB/100 HABIS OBAT!! 271.9 0
60 BROCON TAB/100 Rp 318 0
62 DEXTRAL TAB/150 Rp 451 0
63 ELSIRON TAB/100 27.8 0
65 GRANTUSIF TAB TAB/100 Rp 330 0
67 COLFIN TAB TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 561 0
68 DEXAMETHASON 0,5MG TAB/100 Rp 506 0
70 ERMETHASON 0,5 TAB/100 97.5 0
71 DEXAMETHASON 0,75MG TAB /100 HABIS OBAT!! Rp 238 0
72 CARBIDU 0,75 TAB/200 173.5 0
73 ERMETHASON 0,75 TAB /100 100.5 0
74 TAZIMUT 0,75 TAB/100 Rp 152 0
75 FARIDEXON 0,75 TAB/100 Rp 110 0
76 METHYLPREDNISOLON 4 TAB/100 HABIS OBAT!! 400.5 0
77 LEXCOMET 4 MG TAB/100 Rp 391 0
78 OMETILSON TAB/100 HABIS OBAT!! 377.75 0
79 ERSOLON 4 TAB/100 Rp 340 0
81 PREDNISON 5 POT/1000 HABIS OBAT!! 150 0
82 INFLASON 5 TAB/200 180 0
83 DEXTEEM PLUS TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 291 0
84 REMACORT TAB POT/100 Rp 95 0
85 GRAFACHLOR TAB/100 HABIS OBAT!! 180 0
87 ALLERGEN TAB TAB/200 HABIS OBAT!! Rp 250 0
88 ALLERON TAB/200 HABIS OBAT!! 87.5 0
90 LORATADINE TAB TAB/50 804 0
91 WINATIN TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 277 0
92 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G) CAPS/100 HABIS OBAT!! Rp 383 0
93 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/50 Rp 370 0
94 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/30 Rp 803 0
95 CETIRIZIN 10 MG TAB/20 Rp 200 0
96 LERZIN KAPS CAPS/50 HABIS OBAT!! 195 0
97 TRISELA TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 376 0
98 GABITEN TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 300 0
99 ALINAMIN F TAB TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 1,100 0
102 CALCIFAR TAB/100 Rp 153 0
103 FOLAXIN TAB/100 232 0
104 LICOKLAK TAB/100 187.5 0
105 TRIMAKAL TAB/100 200 0
106 NOVAKAL TAB/100 Rp 123 0
108 CAVIPLEX TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 411 0
109 CAVICUR TAB TAB/100 HABIS OBAT!! 472.5 0
111 SAMCOBION TAB/100 189 0
112 NOVABION TAB/100 Rp 188 0
114 HUFABION TAB TAB/100 Rp 240 0
115 SELVIPLEX TAB TAB/100 373.95 0
116 IMUFOR TAB TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 5,417 0
117 VITAMIN C (250) POT/250 Rp 48 0
119 VITAMIN B COMPLEX BOX TAB/100 Rp 130 0
120 VITAMIN B COMPLEX POT POT/100 42.5 0
121 LICONAM POT/1000 HABIS OBAT!! 35 0
122 VITAMIN B6 POT/250 0 Rp 59 0
123 ZECANEURON TAB/100 Rp 62 0
124 NEURALGIN TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 787 0
127 VITAZYM TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 900 0
128 LIBROZYM TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 850 0
129 SODIUM BICARBONAT (BICNAT) TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 667 0
130 URINTER TAB/30 HABIS OBAT!! 5050 0
133 NEXITRA 500 TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 1,320 0
136 AMLODIPIN 5 MG TAB/50 HABIS OBAT!! 240 0
139 OMESIVASK 5MG CAPS/50 115 0
140 ZENICARDO 5 AMP HABIS OBAT!! 11000 0
141 GRAVASK 5MG TAB/30 HABIS OBAT!! 390 0
142 SELESCARDIO 10MG TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 248 0
146 OMESIVASK 10MG CAPS/30 HABIS OBAT!! Rp 563 0
152 OTTORYL 25 TAB/100 HABIS OBAT!! 219.3 0
153 FARMOTEN 25 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 544 0
154 PRIX 25 TAB/100 HABIS OBAT!! 197 0
155 FUROSEMID 40 TAB/100 Rp 139 0
156 FARSIRETIC TAB/100 Rp 159 0
157 GRALIXA 40 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 230 0
158 NIFEDIPINE 10 MG (G) TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 146 0
159 FARGOXIN 0,25 TAB/100 Rp 150 0
164 SEREMIG TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 630 0
165 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 60 0
166 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 170 0
167 ERLAMOL TAB TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 160 0
171 KAMOLAS 500 TAB/30 HABIS OBAT!! 2225 0
172 NOVAGESIC TAB TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 135 0
174 FASIDOL 500MG TAB/100 HABIS OBAT!! 160 0
176 EMTURNAS FORTE TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 172 0
177 FASIDOL FORTE TAB/100 Rp 180 0
180 OPISTAN 500 TAB/100 HABIS OBAT!! 347.75 0
181 MEFENAMIC ACID TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 250 0
182 SOLASIC 500 TAB/100 290 0
183 MOLASIC 500 TAB/50 HABIS OBAT!! Rp 1,015 0
184 CARGESIC 500MG TAB/100 HABIS OBAT!! 180 0
185 IBUPROFEN 200 MG (G) TAB/100 153 0
188 ZENTARIN 400 TAB/30 Rp 1,048 0
189 NOVAXIFEN 400 TAB/100 HABIS OBAT!! 248 0
192 FARSIFEN 400MG TAB/100 Rp 192 0
195 MIRASIC PLUS TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 285 0
196 BIMACYL TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 213 0
198 KETOPROFEN 50 TAB/100 HABIS OBAT!! 627 0
199 KETOPROFEN 100 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 850 0
200 ANREMA CAPS/50 HABIS OBAT!! Rp 730 0
201 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (G) TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 162 0
202 SAMCOFENAC TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 220 0
203 FENAREN TAB TAB/100 HABIS OBAT!! 230 0
205 RENADINAC 50 MG TAB/20 HABIS OBAT!! 1400 0
206 ZELONA TAB/100 HABIS OBAT!! 194.25 0
208 MELOXICAM 7,5 MG (G) TAB/20 HABIS OBAT!! 553.75 0
211 FLASICOX TAB/50 HABIS OBAT!! 660 0
212 MELOGRA 15 TAB/50 HABIS OBAT!! 1042.2 0
214 MELOGRA 7,5 TAB/100 162 0
216 FAXIDEN 10 TAB/100 HABIS OBAT!! 167 0
218 FAXIDEN 20 TAB/100 HABIS OBAT!! 250 0
221 ONDANSENTRON 4MG TAB/50 HABIS OBAT!! 5000 0
222 ONDANSENTRON 4MG TAB/100 HABIS OBAT!! 252.28 0
223 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/30 450 0
224 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/20 Rp 263 0
226 LOKEV TAB/50 480 0
228 REDUSEC TAB/30 494.4 0
229 PROMEZOL 20 CAPS/20 550 0
230 LANSOPRAZOLE CAPS TAB/20 HABIS OBAT!! 825 0
233 ANTASIDA TAB TAB/100 HABIS OBAT!! 103.9 0
234 ATMACID TAB TAB/100 HABIS OBAT!! 280 0
235 RANITIDIN 150 MG (G) TAB/100 HABIS OBAT!! 200 0
236 GASELA TAB/100 Rp 220 0
237 GRASERIC TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 299 0
240 GRAMETA TAB TAB.50 Rp 212 0
241 VESPERUM TAB TAB/100 HABIS OBAT!! 210 0
242 NILATIKA TAB/10 HABIS OBAT!! 200 0
244 AKITA TAB/100 212 0
248 L-BIO SET HABIS OBAT!! Rp 8,000 0
249 LOPERAMID TAB/100 106.5 0
251 MIDIX TAB TAB/100 330 0
256 ORALIT TAB/20 HABIS OBAT!! Rp 800 0
261 DULCOLAX TAB SACCHET 808.6 0
262 LAXANA TAB/100 HABIS OBAT!! 300 0
263 SPASMINAL TAB/100 630 0
264 SCOPMA TAB/100 HABIS OBAT!! 1100 0
265 SCOPMA PLUS TAB/100 Rp 1,170 0
266 KOLICGON CAPS/30 4569.666666667 0
267 SALBUTAMOL 2 MG (G) TAB/100 112 0
268 GRAFALIN 2MG TAB TAB/30 HABIS OBAT!! 373 0
269 SALBUTAMOL 4 MG (G) TAB/30 HABIS OBAT!! 132.5 0
271 BRONCHOSAL 4MG TAB/100 HABIS OBAT!! 156.16 0
273 TEOSAL TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 191 0
275 ALOFAR 100 POT/40 HABIS OBAT!! 218.5 0
276 OMERIC 100MG TAB/100 HABIS OBAT!! 232 0
278 ALOFAR 300 AMP 480 0
282 METFORMIN 500 MG (G) PCS Rp 188 0
283 GLIKOS 500 AMP HABIS OBAT!! 3000 0
284 GLUDEPATIC 500MG TAB/100 HABIS OBAT!! 299 0
286 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/30 Rp 9,000 0
287 SIMVASTATAIN 10 MG TAB/50 135 0
288 SELVIM 10 TAB/50 HABIS OBAT!! 355.1 0
289 LIPIVLAS 10 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 423 0
290 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/100 HABIS OBAT!! 525 0
296 INADOXIN FORTE PCS HABIS OBAT!! 10400 0
297 PYRAZINAMIDE TAB/100 280 0
298 RIFAMPICIN 300 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 1,146 0
299 AMBEVEN (JAMU) TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 1,298 0
301 STESOLID 2 MG TAB/100 HABIS OBAT!! 968 0
302 VALISANBE 5 TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 1,250 0
303 STESOLID 5 MG TAB/100 HABIS OBAT!! Rp 1,694 0
304 ALPRAZOLAM 0,5MG TAB/100 HABIS OBAT!! 1878 0
305 ETAMOX 125 SYR FLS HABIS OBAT!! 4454 0
311 YUSIMOX 125 SYR FLS 5000 0
312 HOLIMOX 125SYR FLS HABIS OBAT!! 0 0
314 ETAMOX 250 SYR FLS 5791 0
315 BROADAMOX 250 SYR FLS HABIS OBAT!! 9250 0
316 CEFADROXIL 125 SYR FLS HABIS OBAT!! 9000 0
317 LIFADROX 125 SYR FLS HABIS OBAT!! 9300 0
319 GENCEF 125 SYR FLS HABIS OBAT!! 8000 0
320 OPICEF 125 DRY SYR FLS HABIS OBAT!! 28900 0
321 LIFADROX 250 SYR FLS HABIS OBAT!! 12257 0
322 LOSTACEF 250 SYR FLS 6100 0
324 CEFIXIME SYR FLS 10876 0
325 HELIXIM SYR FLS 12800 0
326 CEFILA SYR drop FLS HABIS OBAT!! 58094 0
327 NOVACHLOR SYR FLS HABIS OBAT!! 5400 0
328 MIRATRIM SYR FLS Rp 5,600 0
330 GITRI SYR FLS 4000 0
331 NOVATRIM SYR FLS HABIS OBAT!! Rp 8,449 0
332 GRAPRIMA SYR FLS HABIS OBAT!! Rp 7,500 0
335 COTRIMOXAZOLE SYR FLS 3125 0
336 ERYRA SYR FLS Rp 9,000 0
337 DIONICOL SYR FLS Rp 6,100 0
338 RIAMYCIN SYR FLS Rp 6,600 0
339 THIAMFILEX SYR FLS HABIS OBAT!! 9271 0
340 FARIZOL SYR FLS 4650 0
341 OMENIZOL SYR FLS HABIS OBAT!! 4296 0
343 BRONCHITIN SYR FLS 6960 0
344 ANACETIN SYR FLS HABIS OBAT!! 5870 0
345 ETAFLUSIN SYR FLS HABIS OBAT!! 4237 0
346 FLUCADEX SYR FLS 8449 0
347 FLUTROP SYR FLS HABIS OBAT!! 4949 0
348 QUANTIDEX SYR FLS 4800 0
350 COPARCETIN SYR FLS 6546 0
351 UNI BABY COUGH SYR FLS 5000 0
352 PACDIN BABY COUGH SYR FLS Rp 5,000 0
356 PIM-TRACOL SYR FLS HABIS OBAT!! 11500 0
358 AMBROXOL 15MG SYR FLS HABIS OBAT!! Rp 3,425 0
359 BROXAL ELIXIR 15 ML FLS HABIS OBAT!! 22000 0
360 ERLAPECT 15 SYR FLS Rp 6,500 0
362 MOLAPECT 15MG SYR FLS HABIS OBAT!! 8000 0
365 ETABROXOL 30 SYR FLS HABIS OBAT!! 4909 0
366 MOLAPECT 30MG SYR FLS 6500 0
367 OBH SYR FLS Rp 4,400 0
370 FENIDRYL SYR FLS HABIS OBAT!! 5500 0
371 TROPIDRYL PLUS SYR FLS 5123 0
373 WINAPEN SYR FLS 9900 0
376 LERZIN SYR FLS HABIS OBAT!! 4900 0
382 CAVICUR +DHA+PREBIOTIK SYR FLS Rp 7,500 0
384 MULSANOL DROP FLS HABIS OBAT!! Rp 11,000 0
390 ITRAMOL SYR FLS Rp 4,100 0
391 ZETAMOL SYR FLS 4400 0
393 ETAGESIC SYR FLS 9372 0
395 RAMAGESIC SYR FLS HABIS OBAT!! 3409 0
396 DAPYRIN SYR FLS Rp 5,500 0
397 ALPHAMOL 120 SYR FLS 6134 0
398 SANMOL SYR FLS 13200 0
399 UNI CETAMOL SYR FLS 6500 0
400 KAMOLAS SYR FLS Rp 7,500 0
401 OMEGRIP SYR FLS Rp 9,000 0
402 TAMANOPAN SYR FLS HABIS OBAT!! 4500 0
403 NOVAGESIC SYR FLS Rp 15,000 0
404 ITAMOL NEW SYR FLS 4500 0
410 ETAFEN FORTE SYR FLS HABIS OBAT!! Rp 6,500 0
411 NOVAXIFEN SYR FLS 4200 0
413 INSIC SYR FLS HABIS OBAT!! Rp 4,709 0
414 TIAFEN SYR FLS HABIS OBAT!! 5000 0
416 ZENTARIN SYR FLS HABIS OBAT!! 3850 0
417 FARSIFEN SYR FLS 4600 0
418 OMEDOM SYR FLS 4150 0
419 HUFADON SYR FLS Rp 5,000 0
420 ROSIDON SYR FLS 4000 0
421 VESPERUM SYR FLS 4500 0
422 GRAMETA SYR FLS 3300 0
423 ANTASIDA DOEN SYR FLS Rp 4,300 0
424 LAMBUCID 60ML SYR & 100ML FLS 7413 0
427 HUFAMAG PLUS SYR FLS HABIS OBAT!! 5500 0
429 ATMACID SYR FLS 6300 0
430 PROPEPSA SYR FLS HABIS OBAT!! 55000 0
431 SUCRALFATE SYR FLS 16600 0
435 NEO KAOMINAL FLS HABIS OBAT!! 5991 0
437 ZINKID SYR FLS 27500 0
438 LECOZINC SYR FLS 6500 0
439 KOMPOLAX SYR FLS 7500 0
440 LAXADINE SYR FLS 4800 0
441 ACYCLOVIR CREAM FLS 4000 0
442 ACIFAR CREAM FLS HABIS OBAT!! 5000 0
443 LACYVIR CRM FLS 4500 0
444 LICOVIR CR FLS 4500 0
445 LOVIRES CRM FLS 3575 0
448 BETAMETASON FLS 8500 0
449 ORSADERM CR 5 GRAM FLS 4383 0
454 GENTAMICIN CREAM FLS Rp 3,000 0
456 GENALTEN CREAM FLS 3100 0
457 GENOINT SALEP KULIT FLS HABIS OBAT!! 5250 0
458 GENTALEX CREAM FLS HABIS OBAT!! 4500 0
459 HYDROCORTISON CREAM FLS HABIS OBAT!! 6500 0
460 NESTACORT CREAM FLS HABIS OBAT!! Rp 6,500 0
461 HICO GEL TUBE HABIS OBAT!! 13500 0
462 KETOCONAZOL CREAM TUBE 5850 0
465 OXYTETRACYCLINE KRIM 3% TUBE HABIS OBAT!! 4434 0
466 SALEP ICHTYOL TUBE 3500 0
468 GENOINT T. MATA TUBE 8200 0
473 PANTOCAIN T. MATA TUBE HABIS OBAT!! 16500 0
476 ERLAMYCETIN T. TELINGA TUBE Rp 6,775 0
477 RECO T. TELINGA TUBE PESAN LAGI! 8200 0
478 GOM TUBE 6000 0
480 PARACETAMOL INFUS TUBE HABIS OBAT!! 75000 0
482 MYCROLAX SUPP TUBE 18750 0
484 DUMIN 125 SUPP TUBE 16500 0
485 DUMIN 250 SUPP TUBE HABIS OBAT!! 19500 0
486 SUPERHOID SUPP TUBE 9500 0
490 VALISANBE 5 MG INJ AMP Rp 17,130 0
492 ASAM TRANEXAMAT INJ TUBE 6500 0
493 ATS INJ FLS Rp 115,000 0
494 BIOSAT INJ FLS HABIS OBAT!! 165000 0
495 BENODON INJ TUBE HABIS OBAT!! 9500 0
497 SCOPAMIN INJ TUBE HABIS OBAT!! Rp 17,500 0
498 CEFOTAXIME INJ TUBE 17500 0
499 LITAXIME INJ FLS HABIS OBAT!! 9000 0
500 CEFTRIAXONE INJ AMP HABIS OBAT!! 14500 0
501 CITICOLIN INJ SUPP HABIS OBAT!! 12000 0
502 CORTISON ACETAT INJ SUPP HABIS OBAT!! 24000 0
503 DEXA INJ AMP HABIS OBAT!! 7000 0
504 BENODEX INJ VIAL 5000 0
505 DECADRIL INJ VIAL HABIS OBAT!! 35000 0
506 RECODRYL INJ VIAL 7000 0
507 DECAMIDON INJ VIAL 45000 0
508 DECATOSIN INJ AMP HABIS OBAT!! 13000 0
509 OXYTOCIN INJ AMP 6000 0
510 SYNTOCINON INJ AMP 15500 0
511 SANTOCYN INJ AMP 11210 0
512 EPINEPRINE INJ AMP 4500 0
513 FUROSEMIDE INJ AMP HABIS OBAT!! Rp 35,000 0
514 GENTAMICIN INJ AMP HABIS OBAT!! 145000 0
515 GENTANAL INJ AMP HABIS OBAT!! 145000 0
516 LIDOCAIN INJ AMP HABIS OBAT!! Rp 4,000 0
519 MERSIBION INJ AMP HABIS OBAT!! Rp 14,000 0
520 NEUROTROPIC INJ AMP HABIS OBAT!! 14500 0
521 NEUROBORAN INJ AMP HABIS OBAT!! 14000 0
522 MYOMERGIN INJ VIAL HABIS OBAT!! 4500 0
523 KANAMYCIN HJ INJ VIAL HABIS OBAT!! 15000 0
524 KETOROLAC INJ VIAL Rp 12,500 0
525 LACTOR INJ AMP Rp 11,000 0
526 PANTOPRAZOL INJ AMP HABIS OBAT!! 15000 0
528 ONDANSENTRON INJ AMP HABIS OBAT!! Rp 7,700 0
529 PYTOMENADION INJ AMP HABIS OBAT!! 6500 0
530 NEO K INJ AMP 15000 0
531 PEHACAIN INJ AMP HABIS OBAT!! 14000 0
534 METOLON INJ AMP Rp 5,140 0
535 NORAGES INJ AMP HABIS OBAT!! 11000 0
536 NOVALDO INJ AMP 9000 0
538 TRANEX INJ AMP HABIS OBAT!! 3000 0
539 CYCLOFEM KB INJ I BLN AMP Rp 3,000 0
541 ANDALAN INJ 3 BLN AMP HABIS OBAT!! Rp 8,000 0
542 DEPO PROGESTIN KB INJ 3 BLN AMP HABIS OBAT!! Rp 15,000 0
543 DEPO NEO INJ 3 BLN VIAL 7575 0
544 BISOLVON SOLUTION VIAL Rp 73,600 0
545 NACL SANBE VIAL HABIS OBAT!! 12500 0
546 ALKOHOL 1 LITER BTL HABIS OBAT!! 33000 0
547 AQUABIDEST AMP HABIS OBAT!! 40000 0
551 GLUKOSA 5% AMP HABIS OBAT!! Rp 6,500 0
552 H2O2 100 ML AMP 8500 0
553 H2O2 1 LITER BTL Rp 25,000 0
555 NACL 0,9 % VIAL 95000 0
557 POVIDON IODINE 1 LITER BTL HABIS OBAT!! Rp 62,000 0
562 ABOCATH 22 PCS HABIS OBAT!! 14500 0
563 ABOCATH 24 PCS Rp 10,500 0
564 ABOCATH 26 PCS 7600 0
565 BENANG SILK + JARUM PCS 12000 0
566 BENANG CHROMIC + JARUM PCS 13500 0
567 BISTURI NO 10,11,15 PCS 5000 0
568 CELANA SUNAT PCS 21900 0
569 CHATETER NO 16 PCS 17000 0
571 FLASH EAR PCS Rp 25,000 0
572 GUNTING ALOGATOR PCS 110000 0
573 HANDSCOON PCS Rp 55,000 0
575 INFUSET MAKRO PCS 10500 0
576 INFUSET MIKRO PCS PESAN LAGI! Rp 7,100 0
577 JARUM HEACTING NO 11,12,13,14,15 PCS HABIS OBAT!! 15000 0
579 JARUM LANCET 26 PCS HABIS OBAT!! 250 0
580 KASSA STERIL PCS HABIS OBAT!! Rp 2,800 0
581 KASSA HYDROFIL PCS HABIS OBAT!! 130000 0
582 KAPAS GULUNG 500 GRAM PCS 23000 0
583 KASSA GULUNG 5 CM PCS HABIS OBAT!! Rp 3,800 0
584 KASSA GULUNG 10 CM PCS HABIS OBAT!! 6545 0
586 LEUKOPLAS 7,4 GIDCARE PCS HABIS OBAT!! 45000 0
587 LOMATUL PCS HABIS OBAT!! 19600 0
588 MINORSET PCS HABIS OBAT!! 375000 0
589 MASKER TALI/ KARET PCS HABIS OBAT!! 250 0
590 ULTRASOUND GEL 250ML PCS HABIS OBAT!! Rp 22,000 0
591 NEDLE 24 ONEMAD & BD PCS HABIS OBAT!! 68000 0
593 NASSAL ADULT PCS HABIS OBAT!! 15000 0
594 NASSAL CANULT PCS HABIS OBAT!! 15000 0
595 NASSAL ASPIRATOR PCS HABIS OBAT!! 80000 0
596 MASKER NEBU PCS Rp 45,000 0
597 PLESTER WIMMER 7 X 4,5 PCS 45000 0
598 PIPET DROP PCS Rp 4,000 0
599 PLASTIK KLIP 10 X 7 PCS HABIS OBAT!! 8400 0
600 PLASTIK KLIP 13 X 8,7 PCS HABIS OBAT!! 13500 0
601 REGULATOR OXYGEN PCS HABIS OBAT!! 300000 0
602 STETOSCOP PCS HABIS OBAT!! 130000 0
606 SPUIT 3CC PCS HABIS OBAT!! 750 0
607 SPUIT 5 CC PCS HABIS OBAT!! 2200 0
609 SPUIT 20 CC PCS 0
610 SPALEK PCS HABIS OBAT!! 7000 0
611 SUFRA-TULE PCS HABIS OBAT!! 29100 0
612 STIK URIC ACID PCS HABIS OBAT!! 4472 0
613 STIK GLUCOSE PCS 4800 0
615 TENSI LAPANGAN ( PCS HABIS OBAT!! 215000 0
616 ETHAMBUTOL PCS HABIS OBAT!! Rp 25,054 0
617 TESK PACK PCS 2000 0
618 TIANG INFUS PCS HABIS OBAT!! Rp 140,000 0
619 TONIQUET PCS HABIS OBAT!! 16000 0
620 TIMBANGAN CAMRY PCS HABIS OBAT!! Rp 110,000 0
621 UMBILICAL PCS HABIS OBAT!! 3500 0
622 URIN BAG PCS HABIS OBAT!! 7000 0
623 VASELIN SWAB PCS HABIS OBAT!! 8162 0
624 WIMMERFIX 10 X 5 PCS Rp 45,000 0
625 HYPAPIX 5 CM X 5 CM PCS 73000 0
626 GELANG IDENTITAS PASIEN PCS Rp 1,000 0
627 POT CREAM 15 ML PCS 321 0
628 WARM WATER BAG (HOT) PCS HABIS OBAT!! 65000 0
629 WARM WATER BAG ( COOL) PCS HABIS OBAT!! 65000 0
630 PISPOT PCS 30000 0
631 PINGSET ANATOMI PCS 175000 0
632 GUNTING AFF HEACTING PCS 25000 0
633 BENGKOK PCS 65000 0
635 URINAL PEREMPUAN PCS 35000 0
636 URINAL LAKI-LAKI PCS 25000 0
637 NIRBEN BENGKOK PCS 65000 0
638 KORENTANG + TEMPAT PCS Rp 75,000 0
639 PARTUSET PCS Rp 450,000 0
640 HYPAPIX ALCARE 10X10 PCS Rp 165,000 0
641 CUTICELL CLASIC LOMATUL PCS Rp 11,000 0
642 SUHU RUANGAN PCS 110000 0
643 OTOSCOPE GENERAL CARE PCS 55000 0
644 ALKOHOL SWAB PCS 13000 0
645 0
647 0
648 0
649 0
650 0
651 0
653 0
654 0
655 0
656 0
657 0
658 0
659 0
660 0
662 0
663 0
665 0
666 0
667 0
668 0
669 0
670 0
671 0
672 0
673 0
674 0
676 0
677 0
678 0
679 0
680 0
681 0
683 0
684 0
685 0
686 0
687 0
688 0
689 0
690 0
691 0
693 0
694 0
695 0
700 0
702 0
704 0
706 0
707 0
708 0
709 0
710 0
711 0
712 0
713 0
714 0
716 0
717 0
718 0
721 0
722 0
723 0
724 0
725 0
726 0
727 0
728 0
729 0
730 0
737 0
738 0
739 0
740 0
741 0
742 0
743 0
745 0
746 0
748 0
750 0
751 0
752 0
754 0
755 0
756 0
758 0
759 0
760 0
761 0
762 0
763 0
764 0
765 0
766 0
767 0
768 0
769 0
770 0
771 0
772 0
773 0
774 0
775 0
776 0
777 0
778 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 0
788 0
789 0
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
798 0
799 0
800 0
801 0
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 0
809 0
810 0
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
821 0
824 0
826 0
829 0
834 0
836 0
837 0
840 0
841 0
842 0
843 0
859 0
861 0
862 0
863 0
867 0
870 0
872 0
873 0
880 0
882 0
883 0
889 0
890 0
891 0
892 0
894 0
895 0
897 0
899 0
908 0
910 0
915 0
918 0
919 0
922 0
924 0
925 0
927 0
928 0
JUMLAH STOCK RENCANA
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
NO NAMA OBAT & ALKES

1 FLUCADEX SYR
2 COPARCETIN SYR
3 REMCO SYR
4 MOLAPECT 15 SYR
5 MOLAPECT 30 SYR
6 SANADRIL DMP SYR
7 BRONCHITIN SYR
8 LERZIN SYR
9 KOMPOLAX SYR
10 CAVIPLEX SYR
11 CAVICUR SYR
12 PLANTASID SYR
13 OMEDOM SYR
14 FARIZOL SYR
15 FASIPRIM SYR
16 HELIXIM SYR
17 LIFADROX 125 SYR
18 LIFADROX 250 SYR
19 LOSTACEF 125 SYR
20 DIONICOL SYR
21 ERYRA SYR
22 BROADAMOX 250 SYR
23 YUSIMOX 125 SYR
24 ETAMOX 125 SYR
25 FASIDOL FORTE
26 PROCET 500
27 NOVAXIFEN 400
28 TIAFEN 400
29 FARSIFEN PLUS
30 ALPARA
31 DEXTRAL
32 FLUCADEX
33 ELSIRON
34 ACIFAR 200
35 ACIFAR 400
36 SOLINFEC
37 MILORIN 300
38 URINTER
39 FASIPRIM
40 FASIPRIM FORTE
41 FARIZOL 500
42 GRAFAZOL 500
43 THIAMEX 500
44 DIONICOL 500
45 ERYRA FORTE
46 FLOXIGRA 500
47 PHARMAXIL 500
48 LOSTACEF 500
49 ADROME
50 NEXITRA 500
51 FARGOXIN 0,25
52 FARSORBID 5
53 FARSORBID 10
54 FARMALAT 10
55 FARSIRETIC
56 FARMOTEN 12,5
57 FARMOTEN 25
58 SEREMIG
59 HISTIGO
60 RENADINAC
61 MEZAC 50
62 FLASICOX
63 ALOFAR 300
64 ALOFAR 100
65 FAXIDEN 20
66 FAXIDEN 10
67 OPISTAN 500
68 CARBIDU 0,75
69 CARBIDU 0,5
70 GRAFACHLOR
71 DEXTEEM PLUS
72 ALLERON
73 LERZIN KAPS
74 LOKEV
75 LAZOL
76 GASELA
77 NILATIKA
78 SPASMINAL
79 SCOPMA PLUS
80 SCOPMA
81 MOLAGIT
82 BRONCHOSAL
83 TEOSAL
84 SELVIM
85 LATIBET
86 GLIKOS 500
87 ARKAVIT-C
88 CAVIPLEX
89 NOVABION
90 NEURALGIN
91 NEURODEX
92 CAVICUR TAB
93 TRIMAKAL
94 AMOXICILLIN 500 MG (G)
95 CEFADROKSIL 500 MG (G)
96 CIPROFLOXACIN 500 MG (G)
97 COTRIMOXAZOLE (G)
98 OFLOXACINE 400 MG (G)
99 METRONIDAZOLE 500 MG (G)
100 KETOKONAZOLE 200 MG (G)
101 ACYCLOVIR 400 MG (G)
102 ACYCLOVIR 200 MG (G)
103 AMLODIPINE 10 MG (G)
104 AMLODIPINE 5 MG (G)
105 CAPTROPIL 12,5 MG (G)
106 CAPTROPIL 25 MG (G)
107 FUROSEMID 40 MG (G)
108 NIFEDIPINE 10 MG (G)
109 ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG (G)
110 GLIBENKLAMIDE 5 MG (G)
111 METFORMIN 500 MG (G)
112 SIMVASTATIN 10 MG (G)
113 OMETILSON
114 METHYLPREDNISOLON 4
115 ASAM MEFENAMAT 500 MG (G)
116 IBUPROFEN 200 MG (G)
117 EMTURNAS FORTE
118 ALLOPURINOL 100 MG (G)
119 ALLOPURINOL 300 MG (G)
120 MELOXICAM 15 MG (G)
121 PIROXICAM 20 MG (G)
122 SALBUTAMOL 4 MG (G)
123 SALBUTAMOL 2 MG (G)
124 BRONEX
125 AMBROXOL TAB
126 NUVOPEC
127 ROVERTON
128 OMEPRAZOLE 20 MG (G)
129 RANITIDIN 150 MG (G)
130 NORVOM
131 ROSIDON TAB
132 ZINK 20 MG (G)
133 AFOLAT
134 OMEGESIC
135 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G)
136 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G)
137 GABITEN
138 GRAFADON SYR
139 OBH SYR
140 ROSIDON SYR
141 ANTASIDA DOEN SYR
142 TRIMETA SYR
143 OXYTETRACYCLINE KRIM 3%
144 MICONAZOLE KRIM 2%
145 NACL O,9% ( EMJEBE)
146 ASERING
147 GLUKOSA 5%
148 RINGER LAKTAT MJB
149 SANMOL INFUS
150 PARACETAMOL INFUS
151 BIOPLACENTON CREAM
152 HYDROCORTISON CREAM
153 DEXIGEN CREAM
154 GENOINT SALEP KULIT
155 ACIFAR CREAM
156 HICO GEL
157 ACYCLOVIR CREAM
158 GENTAMICIN CREAM
159 KETOCONAZOL CREAM
160 ICHTYOL SALEP
161 ERLAMYCETIN SALEP MATA
162 ERLAMYCETIN T. MATA
163 RECO T MATA
164 RECO T TELINGA
165 GENOINT T. MATA
166 PANTOCAIN T. MATA
167 ALLETEROL T. MATA
168 ERLAMYCETIN T. TELINGA
169 GOM
170 CAZETIN DROP
171 KANAMYCIN HJ INJEK
172 CYCLOFEM KB INJEK ( KB 1 BLN )
173 TRICLOFEM KB INJEK
174 ANDALAN INJ ( KB 3 BLN)
175 GESTIN F1 INJ (KB 1 BLN)
176 DEPO PROGESTIN KB INJ 1 ML( KB 3 BLN )
177 CEFOTAXIME INJEK
178 CEFTRIAXONE INJEK
179 LIDOCAIN INJEK
180 ANTASIDA (POT)
181 IFITAMOL 500 ( POT)
182 GLYCERYL GUAICOLAT
183 PREDNISON 5
184 LICONAM
185 VITAMIN C
186 ANTIDIA
187 VESPERUM 10
188 ANREMA
189 KETOPROFEN 100
190 KETOPROFEN 50
191 GRAFASMA
192 KEJIBELING
193 PHENOBARBITAL
194 PYRAZINAMIDE
195 MOLAFAT SYR
196 KANINA SYR
197 DEXTROS 40 % 25 ML
198 NACL 25 ML
199 PIPET KACA
200 TESK PACK
201 KASSA GULUNG 5 CM
202 KASSA GULUNG 10 CM
203 SPUIT 25 CC
204 GENTAMICIN INJEK
205 KETOROLAC INJEK
206 CITICOLIN INJEK
207 NORAGES INJ
208 RANITIDIN INJEK
209 SOTATIC INJEK
210 ONDANSENTRON INJEK
211 DEXA INJEK
212 DECADRIL INJEK
213 CORTISON ACETAT INJEK
214 NEUROBORAN INJEK
215 TRAMADOL INJEK
216 MERSIBION INJEK
217 EPINEPRINE INJEK
218 MYOMERGIN INJEK
219 PHYTOMENADIONE INJEK
220 FUROSEMIDE INJEK
221 DECATOSIN INJEK
222 AMINOPHYLIN INJEK
223 STESOLID 10 MG INJEK
224 DIAZEPAM 10 MG INJEK
225 KALTROFEN SUPP
226 MYCROLAX SUPP
227 DUMIN 125 SUPP
228 DUMIN 250 SUPP
229 SUPERHOID SUPP
230 AMBEVEN (JAMU)
231 LACTO B
232 VENTOLIN NEBU
233 CARSIDA SYR
234 THIAMFILEX SYR
235 ZIDALEV 500
236 RHEMAFAR 4 MG
237 TRISELA
238 SOLINFEC CRM
239 DOHIXAT 500MG
240 TAMANOPAN 500
241 RHEMAFAR 8MG
242 ETABION CAPS
243 PIROXICAM 10 MG (G)
244 AMBROXOL 15MG SYR
245 VOSEA
246 ALINAMIN F TAB
247 SOLATHIM SYR
248 OMEMOX SYR
249 FARSIFEN 200MG
250 PHARMAVIX 100
251 SOLATHIM TAB
252 LIMAAG
253 GENTALEX CREAM
254 IFIDEX 0,5
255 IFIDEX 0,75
256 BIOCOMBIN 5000
257 GRATEOS TAB
258 INTIBROX TAB
259 BROCON
260 BROXAL
261 COLFIN TAB
262 PACDIN COUGH SYR
263 ERLAMOL TAB
264 TRIFAMOL (POT)
265 NOVACHLOR SYR
266 ORSADERM CR 5 GRAM
267 NOVAFLOX 500
268 SELESMOL F TAB
269 BISOLVON SOLUTION
270 CITOVIPLEX
271 THIAMFILEX TAB
272 VALISANBE 5
273 ETAFEN 400
274 LACYVIR CRM
275 INFLASON
276 DULCOLAX TAB
277 BIOSAT INJ
278 LICOPROX
279 TRISELA SYR
280 BUFACIPRO
281 TROBUGES 400
282 FLACOID 0,75
283 DEPO GESTON INJ ( KB 3 BLN)
284 ZELONA
285 BIMACYL
286 NOVADEX 0,5
287 ITAMOL FORTE
288 MELOGRA 15
289 SKIZON CRM
290 ETAFEN SYR
291 OMESTAN SYR
292 PROPEPSA SYR
293 FG TROCHES
294 AKITA
295 FENAREN TAB
296 VESPERUM SYR
297 ORPHEN
298 ONDANSETRIN 4MG TAB
299 GENOINT SALEP MATA
300 DULCOLAX SUPP
301 PEHACAIN INJ
302 STESOLID 5 MG SUPP
303 RINGER LAKTAT (WIDATRA)
304 NOVAXIFEN SYR
305 EASY URIC ACID
306 EASY GLUCOSE
307 EASY CHOLESTEROL
308 DULCOLAX TAB (ISI 4)
309 YEKAPRIM SYR
310 PROINTI SYR
311 NOVAMOX SYR
312 BUSCOPAN INJ
313 GRALIXA 40
314 INADOXIN FORTE
315 NOVADEX 0,75
316 NOVAGESIC SYR
317 OMEPROXIL 500
318 VALISANBE 2
319 RIFAMPICIN 300
320 SELVIPLEX TAB
321 ACTAPIN 10
322 ACTAPIN 5
323 UNI BABY COUGH SYR
324 BENODON INJEK
325 ITAMOL NEW SYR
326 L-BIO
327 ZECANEURON
328 PARACETAMOL 500 (G)
329 LANSOPRAZOLE CAPS
330 RAMOLIT
331 ETAGESIC SYR
332 LOSTACEF 250 SYR
333 LIFLAMAL 400
334 LEUKOPLAS 4,5
335 SELESDIAR
336 TROPIDRYL PLUS SYR
337 GRAFALIN 4MG TAB
338 TROPIDRYL EXP SYR
339 VITAMIN A (IPI)
340 CURVIPLEX SYR
341 NARMIG
342 LIAXON INJ
343 HUFADON TAB
344 GRANTUSIF TAB
345 GLYCERYL GUAICOLAT
346 KAOTIN SYR
347 ALLERGEN TAB
348 KAMOLAS DROPS 100 mg
349 MYCAZOLE CR
350 ANASTAN FORTE
351 CEFADROXIL 125 SYR
352 WINATIN
353 PACETIK 500
354 LAXANA
355 BROXAL ELIXIR 30ML
356 GRATAZON 0,5TAB
357 DOMIKADO TAB
358 GRAFALIN 2MG TAB
359 STESOLID SUPP 10MG
360 VITAZYM
361 ANELAT TAB
362 PRIX 25
363 BROADAMOX 500
364 ZEMINDO SYR
365 BEVITA SYR
366 IMUFOR TAB
367 DIASTRIX
368 PHAROLITH SACHET
369 FARGETIX 500MG TAB
370 GRAZEO 20MG
371 ANTASIDA TAB
372 METROLET TAB
373 VITAMIN C POT ( 250 )
374 TRANEC INJ
375 LAMBUCID 60ML SYR
376 OMERIC 300
377 PEDITOX
378 LYTERS 15ML
379 LICOKALK
380 BETAHISTINE 6MG
381 MULSANOL SYR
382 SIMVASTATIN 20 MG (G)
383 NUSAPLEX
384 PANTOCAIN T. MATA 2 %
385 OMEGTRIM SYR
386 ANDALAN INJ ( KB 1 BLN )
387 ETAFLUSIN SYR
388 NACL 0,9 % (WIDATRA)
389 TOKASID
390 NORIT 125 MG
391 ETAMOXUL SYR
392 GENTANAL INJ 80MG
393 SODIUM BICARBONAT (100 TAB )
394 SEINODINE 30ML
395 SIMVASTATIN 20MG ( G )
396 ANATON
397 SELEBROX 30 MG
398 FLUTROP SYR
399 XYLASTIN
400 DEXTAF TAB
401 VITAMIN B COM
402 PRIMADEX FORTE
403 AMOXICILIN 250 SYR
404 ERPHATRIM TAB
405 ETAMOXUL TAB
406 VITAMIN B COMPLEX
407 CEFIXIME SYR
408 INAMID TAB
409 KOLICGON
410 NACL 0,9 % SANBE
411 LITAXIME INJ
412 IFIDEX 0,75
413 LACTOR INJ
414 ERLAPECT 15 SYR
415 PARACETAMOL 120 SYR
416 CITOSAN FORTE
417 BIDIUM TAB
418 OMEYUS CAPS
419 MIRATRIM SYR
420 PROSTANAC 50
421 LEXCOMET 4 MG
422 GUAIFENESIN 100 MG
423 HOLIZINK SYR
424 RATNACAP
425 HOLICOS SYR
426 LOVIRES 400MG
427 NOVAGESIC 500MG
428 IFIDEX 0,5
429 NESTACORT CREAM
430 UNIVIT SYR
431 SELTIFORT KIDS SYR
432 BENODEX INJ
433 HUFAXOL 15 SYR
434 FASIDOL DROP
435 IFITAMOL 500 MG
436 FONDAZEN
437 CARDAPIN 5 MG
438 TRIFAMOL 500
439 RIAMYCIN SYR
440 BROXAL ELIXIR 15 ML
441 GENCEF 125 SYR
442 ERLAFLU SYR
443 MULSANOL GOLD SYR
444 GENCEF 500
445 ATMACID TAB
446 WINAPEN SYR
447 FORTEN 12,5 TAB
448 LICOGENTA CR
449 ZIPHA
1 AMOXICILLITAB/100 33000 330 1.00 660.00
2 YUSIMOX 5 TAB/100 37800 378 1.00 756.00
3 CEFADROKSITAB/100 68300 683 1.00 1366.00
4 GENCEF 500CAPS/100 74050 740.5 1.00 1481.00
5 LOSTACEF 5 TAB/50 42350 847 1.00 1694.00
6 CEFIXIM 10 TAB/50 70000 1400 1.00 2800.00
7 PHARMAVIXTAB/50 75000 1500 1.00 3000.00
8 CIPROFLOXATAB/100 52000 520 1.00 1040.00
9 CIPROFLOXATAB/50 20000 400 1.00 800.00
10 FLOXIGRA 5TAB/100 59250 592.5 1.00 1185.00
11 NOVAFLOX TAB/100 45800 458 1.00 916.00
12 COTRIMOXAZ
TAB/100 21250 212.5 1.00 425.00
13 FASIPRIM TAB/100 20000 200 1.00 400.00
14 ETAMOXUL TAB/100 20770 207.7 1.00 415.40
15 FASIPRIM F TAB/100 42300 423 1.00 846.00
16 PRIMADEX TAB/100 53910 539.1 1.00 1078.20
17 MILORIN 30TAB/50 67000 1340 1.00 2680.00
18 DOHIXAT 10TAB/100 31100 311 1.00 622.00
19 ERYRA FORTTAB/100 130000 1300 1.00 2600.00
20 OFLOXACIN TAB/50 58000 1160 1.00 2320.00
21 ZIDALEV 50 TAB/50 45000 900 1.00 1800.00
22 METRONIDATAB/100 21000 210 1.00 420.00
23 GRAFAZOL 5TAB/100 30000 300 1.00 600.00
24 FARIZOL 50 TAB/100 26100 261 1.00 522.00
25 METROLET TAB/100 63860 638.6 1.00 1277.20
26 KETOCONAZTAB/50 20965 419.3 1.00 838.60
27 SOLINFEC TAB/50 34250 685 1.00 1370.00
28 SOLATHIM TCAPS/100 87840 878.4 1.00 1756.80
29 DIONICOL 5TAB/100 89300 893 1.00 1786.00
30 ACYCLOVIR TAB/50 40635 1786 1.00 3572.00
31 ACIFAR 200 TAB/100 33700 337 1.00 674.00
32 ACYCLOVIR TAB/50 31430 628.6 1.00 1257.20
33 ACIFAR 400 TAB/30 20151 671.7 1.00 1343.40
34 LOVERES 4 TAB/30 23442 781.4 1.00 1562.80
35 AMBROXOLTAB/100 17100 171 1.00 342.00
36 BROXAL TAB/100 18000 180 1.00 360.00
37 MOLAPECT TAB/100 51200 512 1.00 1024.00
38 ROVERTON TAB/100 16800 168 1.00 336.00
39 BRONEX TAB/100 15560 155.6 1.00 311.20
40 GLYCERYL GTAB/100 14000 140 1.00 280.00
41 GLYCERYL GPOT/100 8580 85.8 1.00 171.60
42 GUAIFENESITAB/100 9000 90 1.00 180.00
43 ALPARA TAB/150 96000 640 1.00 1280
44 DAPYRIN FBTAB/100 79967 799.67 1.00 1599.34
45 ANATON TAB/100 27190 271.9 1.00 543.80
46 BROCON TAB/100 31800 318 1.00 636.00
47 DEXTRAL TAB/150 67700 451.3333 1.00 902.67
48 ELSIRON TAB/100 1.00 0.00
49 FLUCADEX TAB/100 1.00 0.00
50 GRANTUSIFTAB/100 37650 376.5 1.00 753.00
51 COLFIN TABTAB/100 56100 561 1.00 1122.00
POT/ 1000
52 DEXAMETHA 50600 50.6 50.60
53 CARBIDU 0, TAB/200 27800 139 1.00 278.00
TAB/100
54 ERMETHASO 9750 97.5 1.00 195.00
55 DEXAMETHA
TAB/150 23800 158.67 1.00 317.33
56 CARBIDU 0, TAB/200 30000 150 1.00 300.00
TAB/100
57 ERMETHASO 20100 201 1.00 402.00
58 METHYLPRETAB/100 36400 364 1.00 728.00
59 LEXCOMET TAB/100 39060 390.6 1.00 781.20
60 OMETILSONTAB/100 37500 375 1.00 750.00
61 RHEMAFAR TAB/100 30000 600 1.00 1200.00
62 PREDNISONPOT/ 1000 150000 150 1.00 300.00
63 INFLASON 5TAB/200 32200 161 1.00 322.00
64 DEXTEEM PTAB/100 27300 273 1.00 546.00
65 GRAFACHLOTAB/100 16200 162 1.00 324.00
66 DEXTAF TAB/100 15217 152.17 1.00 304.34
67 ALLERGEN TTAB/200 50000 250 1.00 500.00
68 ALLERON TAB/200 16060 80.3 1.00 160.60
69 ORPHEN TAB/200 17520 87.6 1.00 175.20
70 LORATADINETAB/50 21525 430.5 1.00 861.00
71 WINATIN TAB/100 27700 277 1.00 554.00
72 CETIRIZINE TAB/100 38300 383 1.00 766.00
73 CETIRIZINE TAB/50 14250 285 1.00 570.00
74 CETIRIZINE TAB/30 24100 804 1.00 1608.00
75 LERZIN KAP TAB/50 39400 788 1.00 1576.00
76 TRISELA TAB/50 18800 376 1.00 752.00
77 GABITEN TAB/100 30000 300 1.00 600.00
78 ALINAMIN FTAB/100 110000 1100 1.00 2200.00
79 AFOLAT TAB/100 20000 200 1.00 400.00
80 ANELAT TABTAB/100 14590 145.9 1.00 291.80
81 LICOKLAK TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
82 TRIMAKAL TAB/100 20000 200 1.00 400.00
83 ARKAVIT-C TAB/100 65000 650 1.00 1300.00
84 CAVIPLEX TAB/100 40750 407.5 1.00 815.00
85 CAVICUR TATAB/100 46700 467 1.00 934.00
86 ETABION CATAB/100 23200 232 1.00 464.00
87 SAMCOBIO CAPS/100 18900 189 1.00 378.00
88 NOVABION CAPS/100 21184 211.84 1.00 423.68
89 SELVIPLEX TTAB/ 100 37395 373.95 1.00 747.90
90 IMUFOR TA TAB/50 162500 3250 1.00 6500.00
91 VITAMIN C (POT/250 12100 48.4 1.00 96.80
92 VITAMIN C IPOT/100 4027 40.27 1.00 80.54
93 VITAMIN B TAB/100 13000 130 1.00 260.00
94 VITAMIN B POT/100 10000 100 1.00 200.00
95 LICONAM POT/ 1000 35000 35 1.00 70.00
96 ZECANEUR TAB/100 45750 457.5 1.00 915.00
97 NEURALGINTAB/100 78650 786.5 1.00 1573.00
98 OMEGESIC TAB/100 33400 334 1.00 668.00
99 NEURODEX TAB/200 102000 510 1.00 1020.00
100 VITAZYM TAB/100 90000 900 1.00 1800.00
101 SODIUM BICPOT/ 100 20000 20 1.00 40.00
102 URINTER TAB/100 490000 4900 1.00 9800.00
103 KEJIBELING TAB/ 100 91000 910 1.00 1820.00
104 ADROME TAB/100 20000 200 1.00 400.00
105 NEXITRA 50TAB/50 63030 1260.6 1.00 2521.20
106 FARSORBID TAB/100 15500 155 1.00 310.00
107 AMLODIPINE
TAB/30 5000 166.67 1.00 333.33
108 AMLODIPINTAB/50 20000 400.00 1.00 800.00
109 ACTAPIN 5 TAB/30 30000 1000 1.00 2000.00
110 ZEVASK 5M TAB/30 11391 3797 1.00 7594.00
111 AMLODIPINE
TAB/30 7000 233.33 1.00 466.67
112 ACTAPIN 10TAB/30 56736 1891.2 1.00 3782.40
113 CAPTROPIL TAB/100 12380 123.8 1.00 247.60
FARGOXIN 0TAB/100 15000 150 1.00 300.00
114 FARMOTEN TAB/100 20400 204 1.00 408.00
115 FORTEN 12,TAB/50 13620 2724 1.00 5448.00
116 CAPTROPIL TAB/100 10250 102.5 1.00 205.00
117 OTTORYL 25BOX/100 18690 186.9 1.00 373.80
118 FARMOTEN TAB/100 27200 272 1.00 544.00
119 FUROSEMIDTAB/100 13920 139.2 1.00 278.40
120 FARSIRETIC TAB/100 15900 159 1.00 318.00
121 GRALIXA 40TAB/100 23000 230 1.00 460.00
122 NIFEDIPINE TAB/100 13000 130 1.00 260.00
123 BETAHISTINTAB/30 30000 1000 1.00 2000.00
124 HISTIGO TAB/50 26508 530.16 1.00 1060.32
125 LEXIGO TAB/30 20000 666.67 1.00 1333.33
126 NARMIG TAB/50 40000 800 1.00 1600.00
127 SEREMIG TAB/50 32000 640 1.00 1280.00
128 PARACETAMO POT/100 6000 60 1.00 120.00
129 PARACETAMO TAB/100 17000 170 1.00 340.00
130 ERLAMOL T TAB/100 16000 160 1.00 320.00
131 EMTURNASTAB/100 15270 152.7 1.00 305.40
132 GRAFADON TAB/100 18350 183.5 1.00 367.00
133 ITRAMOL 5 TAB/100 15200 152 1.00 304.00
134 KAMOLAS 5TAB/100 44500 445 1.00 890.00
135 NOVAGESICTAB/100 13500 135 1.00 270.00
136 PACETIK 50 TAB/100 16750 167.5 1.00 335.00
137 FASIDOL 50 TAB/100 14100 141
138 EMTURNASTAB/100 17249 172.49 1.00 344.98
139 FASIDOL FOTAB/100 18000 180 1.00 360
140 ITAMOL FOTAB/100 23900 239 1.00 478.00
141 ASAM MEFETAB/100 17200 172 1.00 344.00
142 OPISTAN 50TAB/100 30600 306 1.00 612.00
143 MEFENAMICTAB/100 16000 160 320.00
144 MOLASIC 50TAB/100 30456 304.56 1.00 609.12
145 IBUPROFENTAB/100 15300 153 1.00 306.00
146 FARSIFEN TAB/100 18000 180 1.00 360.00
147 IBUPROFENTAB/100 27000 270 1.00 540.00
148 ZENTARIN 4TAB/100 31440 314.4 1.00 628.80
149 NOVAXIFENTAB/100 24800 248 1.00 496
150 TIAFEN 400 TAB/100 33000 330 1.00 660
151 LIFLAMAL 4TAB/100 25000 250 1.00 500
152 FARSIFEN P TAB/100 24500 245 1.00 490
153 MIRASIC PL TAB/100 28500 285 570
154 BIMACYL TAB/100 21300 213 1.00 426.00
155 RATNACAP TAB/100 25000 250 2.00 750.00
156 KETOPROFETAB/100 62700 627 1.00 1254.00
157 KETOPROFETAB/100 85000 850 1.00 1700.00
158 NATRIUM DITAB/50 16200 324 1.00 648.00
159 FENAREN T TAB/100 22040 220.4 1.00 440.80
160 KEMOREN TTAB/100 17400 174 1.00 348.00
161 RENADINACTAB/100 28000 280 1.00 560.00
162 ZELONA TAB/100 26500 265 1.00 530.00
163 PROSTANACTAB/50 17143 342.86 1.00 685.72
164 MELOXICAMTAB/50 66600 1332 1.00 2664.00
165 MELOXICAMTAB/20 17000 340 1.00 680.00
166 FLASICOX TAB/50 33000 660 1.00 1320.00
167 MELOGRA 1TAB/30 20844 694.80 1.00 1389.60
168 RHEMACOXTAB/20 16640 832 1.00 1664.00
169 MELOGRA 7TAB/30 15000 500 1.00 1000.00
170 PIROXICAM CAP/100 10500 105 1.00 210.00
171 FAXIDEN 10TAB/100 16700 167 1.00 334.00
172 PIROXICAM TAB/100 18780 187.8 1.00 375.60
173 FAXIDEN 20TAB/100 11300 113 1.00 226.00
174 GRAZEO 20 TB/100 16670 166.7 1.00 333.40
175 ONDANSENTAB/50 52100 10450 1.00 20900.00
176 OMEPRAZOL
TAB/30 13500 450.00 1.00 900.00
177 ETAGASTRINTAB/30 35991 1199.7 1.00 2399.40
178 LOKEV TAB/50 24000 480 1.00 960.00
179 LANACER C CAPS/20 13568 678.4 1.00 1356.80
180 REDUSEC CAPS/30 24720 824 1.00 1648.00
181 LANSOPRAZCAPS/20 12750 637.5 1.00 1275.00
182 LAZOL TAB/30 49500 1650.00 1.00 3300.00
183 ANTASIDA TTAB/100 11000 110 1.00 220.00
184 ATMACID T TAB/100 22680 226.8 1.00 453.60
185 RANITIDIN TAB/100 17600 176 1.00 352.00
186 GASELA TAB/100 20800 208 1.00 416.00
187 HUFADON TTAB/100 20000 200 1.00 400.00
188 GRAMETA TTAB/50 10600 106 1.00 212.00
189 VESPERUMTAB/100 21430 214.3 1.00 428.60
190 NILATIKA TAB/100 20000 200 1.00 400.00
191 AKITA TAB/100 21200 212 1.00 424.00
192 MOLAGIT TAB/150 73100 487.33 1.00 974.67
193 SELESDIAR TAB/100 28700 287 1.00 574.00
194 LACTO B PCS 6400 1.00 12800.00
L-BIO PCS 7391 1.00 14782.00
195 LOPERAMIDTAB/100 10650 106.5 1.00 213.00
196 BIDIUM TABTAB/100 10500 1.00 0.00
197 INAMID TABTAB/100 17950 1.00 0.00
198 NORIT 125 TAB/40 10000 250 1.00 500.00
199 ZINK 20 MGTAB/100 43000 430 1.00 860.00
200 ZIPHA TAB/30 54267 18069 1.00 36138.00
201 ORALIT PCS 800 1.00 1600.00
202 PHAROLITH SACHET 1400 1.00 2800.00
203 DULCOLAX TAB/10 16172 1617.2 1.00 3234.40
204 LAXANA TAB/100 30000 300 1.00 600.00
205 SPASMINALTAB/100 55000 550 1.00 1100.00
206 SCOPMA TAB/100 142040 1420.4 1.00 2840.80
207 SCOPMA PLTAB/100 133850 1338.5 1.00 2677.00
208 KOLICGON TAB/100 137090 1370.9 1.00 2741.80
209 SALBUTAMOL
TAB/100 11200 112 1.00 224.00
210 GRAFALIN TAB/100 11190 111.9 1.00 223.80
211 SALBUTAMOL
TAB/100 12400 124 1.00 248.00
212 GRAFALIN TAB/100 19520 195.2 1.00 390.40
213 BRONCHOSA
TAB/100 15616 156.16 1.00 312.32
214 GRAFASMA TAB/40 2000 500 1.00 1000.00
215 TEOSAL TAB/100 19100 191 1.00 382.00
216 ALLOPURINO
TAB/100 11700 117 1.00 234.00
217 ALOFAR 100TAB/100 20000 200 1.00 400.00
218 OMERIC 10 TAB/100 15350 153.5 1.00 307.00
219 ALLOPURINO
TAB/100 35400 354 1.00 708.00
220 ALOFAR 300TAB/100 38000 380 1.00 760.00
221 OMERIC 30 TAB/100 36966 369.66 1.00 739.32
222 GLIBENKLAM
TAB/100 17750 177.5 1.00 355.00
223 LATIBET TAB/100 15800 158 1.00 316.00
224 METFORMIN
TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
225 GLIKOS 500 TAB/100 19000 190 1.00 380.00
226 GLUDEPATI TAB/100 29900 299 598.00
227 SIMVASTATITAB/30 8500 283.33 1.00 566.67
228 SIMVASTATITAB/50 13500 270.00 1.00 540.00
229 LIPIVLAS 10TAB/100 42270 1409.00 1.00 2818.00
LIBROZIM TAB/30
230 SIMVASTATINTAB/50 42406 848.12 1.00 1696.24
231 SIMVASTATINTAB/30 8500 283.3333 1.00 566.67
232 FG TROCHE BOX/120 13500 1.00 27000.00
233 ETHAMBUTTAB/100 86040 860.4 1.00 1720.80
234 ISONIAZID TAB/1000 60000 60 1.00 120.00
235 INADOXIN FTAB/100 104000 1040 1.00 2080.00
236 PYRAZINAMTAB/100 28000 280 1.00 560.00
237 RIFAMPICINTAB/100 114600 1146 1.00 2292.00
238 AMBEVEN (BOX/100 148000 16605 1.00 33210.00
239 VALISANBE TAB/100 60000 6000 1.00 12000.00
240 VALISANBE TAB/100 125000 1500 1.00 3000.00
241 ETAMOX 125 FLS 4400 1.00 8800
242 OMEMOX 12 FLS 4022 1.00 8044
243 RAMOXYL SFLS 3900 1.00 7800.00
244 BINTAMOX 1FLS 7800 1.00 15600.00
245 NOVAMOX 1FLS 3704 1.00 7408.00
246 BROADAMOX FLS 9250 1.00 18500.00
247 CEFADROXILFLS 9000 1.00 18000.00
248 LIFADROX 1 FLS 9300 1.00 18600
249 LOSTACEF 1 FLS 9075 1.00 18150
250 GENCEF 125FLS 8000 1.00 16000
251 LIFADROX 2 FLS 12326 1.00 24652
252 LOSTACEF 2 FLS 13024 1.00 26048.00
253 CEDROX 250FLS 9600 1.00 19200.00
254 CEFIXIME S FLS 26187 1.00 52374.00
255 HELIXIM SY FLS 10525 1.00 21050
256 NOVACHLORFLS 5400 1.00 10800.00
257 MIRATRIM FLS 5330 1.00 10660.00
258 OMEGTRIMFLS 3606 1.00 7212.00
259 GITRI SYR FLS 3645 1.00 7290.00
260 ERYRA SYR FLS 12257 1.00 24514
261 DIONICOL SFLS 6100 1.00 12200
262 RIAMYCIN SFLS 6600 1.00 13200
263 THIAMFILEXFLS 9271 1.00 18542.00
264 FARIZOL SY FLS 4650 1.00 9300.00
265 OMENIZOL FLS 4296 1.00 8592.00
266 CAZETIN DRFLS 20850 1.00 41700.00
267 ANACETIN SFLS 6960 1.00 13920
268 BRONCHITINFLS 5870 1.00 11740
269 ETAFLUSIN FLS 4237 1.00 8474.00
270 FLUCADEX SFLS 8449 1.00 16898
271 FLUTROP SYFLS 4949 1.00 9898.00
272 QUANTIDEXFLS 4800 1.00 9600.00
273 REMCO SYRFLS 4980 1.00 9960
274 COPARCETINFLS 6546 1.00 13092
275 UNI BABY C FLS 5000 1.00 10000
276 OMECOUGHFLS 3900 1.00 19200
277 AMBROXOLFLS 2973 1.00 5946.00
278 BROXAL ELI FLS 10876 1.00 21752.00
279 BROXAL ELI FLS 12800 1.00 25600.00
280 ERLAPECT 1FLS 5520 1.00 11040.00
281 OBH SYR FLS 4300 1.00 8600.00
282 COUGH FREFLS 3834 1.00 7668.00
283 FENIDRYL S FLS 3417 1.00 6834.00
284 TROPIDRYL FLS 5123 1.00 10246.00
285 TROPIDRYL FLS 3500 1.00 7000.00
286 WINAPEN SFLS 1.00 0.00
287 ZEMINDO S FLS 35750 0.75 62562.50
288 LERZIN SYR FLS 5000 1.00 10000
289 TRISELA SYRFLS 5000 1.00 10000.00
290 BEVITA SYR FLS 44000 0.75 77000.00
291 CAVIPLEX S FLS 6400 1.00 12800
292 CAVICUR SYFLS 7300 1.00 14600
293 MULSANOL FLS 4750 1.00 9500.00
294 MULSANOL FLS 8776 1.00 17552.00
295 PACDIN VIT FLS 3700 1.00 7400.00
296 UNIVIT SYR FLS 3880 1.00 7760.00
297 FASIDOL DRFLS 9372 1.00 18744.00
298 PARACETAMFLS 2380 1.00 4760.00
299 ETAGESIC S FLS 4051 1.00 8102.00
300 TROPIGESICFLS 3273 1.00 6546.00
301 RAMAGESICFLS 3409 1.00 6818.00
302 DAPYRIN SYFLS 5500 1.00 11000.00
ALPHAMO, FLS 6134 1.00 12268.00
303 GRAFADON FLS 5700 1.00 11400.00
304 OMESTAN SFLS 6500 1.00 13000.00
305 NOVASTAN FLS 7384 1.00 14768
306 ETAFEN SYRFLS 6000 1.00 12000.00
307 NOVAXIFENFLS 4650 1.00 9300.00
308 ORAPROFENFLS 4550 1.00 9100.00
309 INSIC SYR FLS 4026 1.00 8052.00
310 OMEDOM SFLS 4200 1.00 8400
311 HUFADON SFLS 4300 1.00 8600.00
312 ROSIDON S FLS 4500 1.00 9000.00
313 ANTASIDA DFLS 3819 1.00 7638.00
314 LAMBUCID FLS 6164 1.00 12328.00
315 PROPEPSA SFLS 64700 0.75 113225.00
316 KAOTIN SYRFLS 5366 1.00 10732.00
317 KANINA SYRFLS 3818 1.00 7636.00
318 NEO KAOMIFLS 4680 1.00 9360.00
319 PROZINK SYFLS 38368 1.00 48000.00
320 KOMPOLAX FLS 7500 1.00 15000
321 LAXADINE SFLS 40293 1.00 80586
322 ACYCLOVIR TUBE 3900 1.00 7800.00
323 ACIFAR CR TUBE 5900 1.00 11800.00
324 LACYVIR C TUBE 4600 1.00 9200.00
325 LOVIRES CR TUBE 6180 1.00 12360.00
326 ERLADERM TUBE 3988 1.00 7976.00
327 BIOPLACEN TUBE 16400 1.00 32800.00
328 BETAMETASTUBE 2500 1.00 5000.00
329 ORSADERMTUBE 3400 1.00 6800.00
330 SKIZON CR TUBE 6800 1.00 13600.00
331 DEXIGEN TUBE 6500 1.00 13000.00
332 GENTAMICI TUBE 2756 1.00 5512.00
333 LICOGENTA TUBE 3850 1.00 7700.00
334 GENALTEN TUBE 3055 1.00 6110.00
335 GENOINT SATUBE 5000 1.00 10000.00
336 GENTALEX TUBE 3200 1.00 6400.00
337 HYDROCORTTUBE 7413 1.00 14826.00
338 NESTACORTTUBE 5754 1.00 11508.00
339 HICO GEL TUBE 14314 1.00 28628.00
340 KETOCONAZTUBE 5600 1.00 11200.00
341 SOLINFEC TUBE 5700 1.00 11400.00
342 MICONAZOLTUBE 4800 1.00 9600.00
343 OXYTETRACY
TUBE 2600 1.00 5200.00
344 SALEP ICHT TUBE 3800 1.00 7600.00
345 ALLETEROL FLS 11500 1.00 23000.00
346 GENOINT T. FLS 8050 1.00 16100.00
347 ERLAMYCETIFLS 7725 1.00 15450.00
348 RECO T.MATFLS 8500 1.00 17000.00
349 LYTERS 15MFLS 29000 1.00 58000.00
350 PANTOCAINFLS 16139 1.00 32278.00
351 ERLAMYCETITUBE 6613 1.00 13226.00
352 GENOINT S TUBE 7550 1.00 15100.00
353 ERLAMYCETIFLS 5700 1.00 11400.00
354 RECO T. TE FLS 7988 1.00 15976.00
355 GOM FLS 6211 1.00 12422.00
356 SANMOL INFLS 68707 1.00 137414.00
357 PARACETAMFLS 27000 1.00 54000.00
358 KALTROFENSUPP 16000 1.00 32000.00
359 MYCROLAX SUPP 23100 1.00 46200.00
360 DULCOLAX SUPP 19000 1.00 38000.00
361 DUMIN 125SUPP 16500 1.00 33000.00
362 DUMIN 250SUPP 23000 1.00 46000.00
363 SUPERHOIDSUPP 4434 1.00 8868.00
364 STESOLID 5 SUPP 35000 1.00 70000.00
365 STESOLID S SUPP 55000 1.00 110000.00
366 VENTOLIN PCS 13000 1.00 26000.00
367 AMINOPHYLI
AMP 6000 1.00 12000.00
368 AMPICILLINVIAL 3800 1.00 7600.00
369 ASAM TRANAMP 7000 1.00 14000.00
370 ATS INJ AMP 145000 1.00 290000.00
371 BIOSAT INJ AMP 140000 1.00 280000.00
372 BENODON IVIAL 17000 1.00 34000.00
373 BUSCOPAN IAMP 10000 1.00 20000.00
374 CEFOTAXIME
VIAL 12500 1.00 25000.00
375 LITAXIME ININJ 14500 1.00 29000.00
376 CEFTRIAXONVIAL 14500 1.00 29000.00
377 CITICOLIN I AMP 12500 1.00 25000.00
378 CORTISON AVIAL 27000 1.00 54000.00
379 DEXA INJ AMP 4500 1.00 9000.00
380 DECADRIL I VIAL 10200 1.00 20400.00
381 DECAMIDON
VIAL 17000 1.00 34000.00
382 DECATOSIN AMP 6500 1.00 13000.00
383 EPINEPRINEAMP 10987 1.00 21974.00
384 FUROSEMIDE
AMP 3000 1.00 6000.00
385 GENTAMICIN
AMP 5000 1.00 10000.00
386 GENTANAL IVIAL 9500 1.00 19000.00
387 LIDOCAIN INAMP 3000 1.00 6000.00
388 BIOCOMBINAMP 7429 1.00 14858.00
389 MERSIBION AMP 5200 1.00 10400.00
VIAL
390 NEUROBORA 11000 1.00 22000.00
391 MYOMERGIN
AMP 4858 1.00 9716.00
392 KANAMYCINVIAL 12400 1.00 24800.00
393 KETOROLACAMP 12500 1.00 25000.00
394 LACTOR INJ INJ 9500 1.00 19000.00
AMP
395 ONDANSENT 8000 1.00 16000.00
AMP
396 PYTOMENAD 4400 1.00 8800.00
397 PEHACAIN I AMP 3200 1.00 6400.00
398 RANITIDIN IAMP 4500 1.00 9000.00
399 SOTATIC INJAMP 6500 1.00 13000.00
400 NORAGES INAMP 11000 1.00 22000.00
401 TRAMADOLAMP 6000 1.00 12000.00
402 TRANEX INJAMP 19000 1.00 38000.00
VIAL
403 CYCLOFEM KB 10150 1.00 20300.00
VIAL
404 CYCLOGESTO 7250 1.00 14500.00
VIAL
405 ANDALAN IN 9000 1.00 18000.00
VIAL
406 DEPO PROGE 8500 1.00 17000.00
407 BISOLVON FLS 92000 1.00 184000.00
408 NACL SANBELABU 19500 1.00 39000.00
409 ALKOHOL 1 FLS 28106 1.00 56212.00
410 AQUABIDESFLS 8000 1.00 16000.00
411 DEXTROSA 4FLS 10000 1.00 20000.00
412 GLUKOSA 5 LABU 10000 1.00 20000.00
413 H2O2 100 FLS 5200 1.00 10400.00
414 H2O2 1 LIT FLS 23175 1.00 46350.00
415 NACL 25 MLFLS 4675 1.00 9350.00
416 NACL 0,9 % FLS 11000 1.00 22000.00
417 POVIDON IOFLS 4500 1.00 9000.00
418 POVIDON IOFLS 70800 1.00 141600.00
419 RIVANOL 10FLS 3500 1.00 7000.00
420 RINGER LAKLABU 14000 1.00 28000.00
421 ABOCATH 1 PCS 4500 1.00 9000.00
422 ABOCATH 2 PCS 5700 1.00 11400.00
423 ABOCATH 2 PCS 5000 1.00 10000.00
424 ABOCATH 2 PCS 5000 1.00 10000.00
425 ABOCATH 2 PCS 7600 1.00 15200.00
426 BENANG SILPCS 12000 1.00 24000.00
427 BENANG CHPCS 13500 1.00 27000.00
428 BISTURI NOPCS 5000 1.00 10000.00
429 CELANA SU PCS 21900 1.00 43800.00
430 CHATETER NPCS 15000 1.00 30000.00
431 DELEE PCS 20000 1.00 40000.00
432 FLASH EARPCS 25000 1.00 50000.00
433 GUNTING APCS 110000 1.00 220000.00
434 HANDSCOON
BOX 77247 772.47 1.00 1544.94
435 HANDSCOON
PCS 9000 1.00 18000.00
436 INFUSET M PCS 175000 5000 1.00 10000.00
437 INFUSET MIPCS 7100 1.00 14200.00
438 JARUM HEAC
PCS 16400 1366.66667 1.00 2733.33
439 JARUM INSUPCS 5000 1.00 10000.00
440 JARUM LANBOX/100 25000 250 1.00 500.00
441 KASSA STERPCS 30000 1.00 60000.00
442 KASSA HYDRROLL 130000 1.00 260000.00
443 KAPAS GUL ROLL 30500 1.00 61000.00
444 KASSA GUL PCS 78000 7800 1.00 15600.00
445 KASSA GUL PCS 6545 1.00 13090.00
446 KERTAS PE PCS 11600 1.00 0.00
447 LEUKOPLAS PCS 67700 1.00 135400.00
448 LOMATUL PCS 19600 1.00 39200.00
449 MINORSET UNIT 250000 1.00 500000.00
450 MASKER TALBOX 25000 500 1.00 1000.00
451 ULTRASOUNTUBE 22000 1.00 44000.00
452 NEDLE 24 PCS/100 28000 280 1.00 560.00
453 NEDLE 27 PCS 700 1.00 1400.00
454 NASSAL AD PCS 15000 1.00 30000.00
455 NASSAL CA PCS 15000 1.00 30000.00
456 NASSAL ASPPCS 80000 1.00 160000.00
457 PLESTER WIROLL 45000 1.00 90000.00
458 PIPET DROPPCS 4000 1.00 8000.00
459 PLASTIK KLI PCS 8400 1.00 16800.00
460 PLASTIK KLI PCS 13500 1.00 27000.00
461 REGULATORUNIT 240000 1.00 480000.00
462 STETOSCOPUNIT 160000 160000 1.00 320000.00
463 SUNGKUP DPCS 15000 1.00 30000.00
464 SELANG NEBPCS 35000 1.00 70000.00
465 SPUIT 1 CC PCS 3300 1.00 6600.00
466 SPUIT 3CC PCS 104000 1040 1.00 2080.00
467 SPUIT 5 CC PCS 2200 1.00 4400.00
468 SPUIT 10 CCPCS 2500 1.00 5000.00
469 SPALEK PCS 5000 1.00 10000.00
470 SUFRA-TULEPCS 29100 1.00 58200.00
471 STIK URIC APOT/25 111800 4472 1.00 8944.00
472 STIK GLUCOPOT/25 120000 4800 1.00 9600.00
473 STIK CHOLE POT/10 220000 22000 1.00 44000.00
474 TENSI LAPA UNIT 300000 300000 1.00 600000.00
475 TERMOMETER
PCS 25054 1.00 50108.00
476 TESK PACK PCS 75000 1500 1.00 3000.00
477 TIANG INFUUNIT 120000 1.00 240000.00
478 TONIQUET PCS 15000 1.00 30000.00
479 TIMBANGAN
UNIT 85000 1.00 170000.00
480 UMBILICAL PCS 3500 1.00 7000.00
481 URIN BAG PCS 7000 1.00 14000.00
482 VASELIN SWPCS 8162 1.00 16324.00
483 WIMMERFIXROLL 45000 1.00 90000.00
POT CREAMPOT 321 1.00 642.00
484 WARM WATE
PCS 65000 1.00 130000.00
485 WARM WATE
PCS 65000 1.00 130000.00
HARGA BELI HARGA BELI MARGIN HARGA JUAL
NAMA OBAT & ALKES SEDIAAN
BOX (RP) SATUAN (RP) SATUAN (RP)
1 AMOXICILLIN 500 MG (G) TAB/100 33000 330 1.00 660.00
2 YUSIMOX 500 TAB/100 37800 378 1.00 756.00
3 CEFADROKSIL 500 MG (G) TAB/100 68300 683 1.00 1366.00
4 GENCEF 500 CAPS/100 74050 740.5 1.00 1481.00
5 LOSTACEF 500 TAB/50 42350 847 1.00 1694.00
6 CEFIXIM 100 TAB/50 70000 1400 1.00 2800.00
7 PHARMAVIX 100 TAB/50 75000 1500 1.00 3000.00
8 CIPROFLOXACIN 500 MG (GTAB/100 52000 520 1.00 1040.00
9 CIPROFLOXACIN 500 MG TAB/50 20000 400 1.00 800.00
10 FLOXIGRA 500 TAB/100 59250 592.5 1.00 1185.00
11 NOVAFLOX 500 TAB/100 45800 458 1.00 916.00
12 COTRIMOXAZOLE (G) TAB/100 21250 212.5 1.00 425.00
13 FASIPRIM TAB/100 20000 200 1.00 400.00
14 ETAMOXUL TAB/100 20770 207.7 1.00 415.40
15 FASIPRIM FORTE TAB/100 42300 423 1.00 846.00
16 PRIMADEX FORTE TAB/100 53910 539.1 1.00 1078.20
17 MILORIN 300 TAB/50 67000 1340 1.00 2680.00
18 DOHIXAT 100 TAB/100 31100 311 1.00 622.00
19 ERYRA FORTE TAB/100 130000 1300 1.00 2600.00
20 OFLOXACINE 400 MG TAB/50 58000 1160 1.00 2320.00
21 ZIDALEV 500 TAB/50 45000 900 1.00 1800.00
22 METRONIDAZOL 500 MG TAB/100 21000 210 1.00 420.00
23 GRAFAZOL 500 TAB/100 30000 300 1.00 600.00
24 FARIZOL 500 TAB/100 26100 261 1.00 522.00
25 METROLET TAB TAB/100 63860 638.6 1.00 1277.20
26 KETOCONAZOL 200 MG TAB/50 20965 419.3 1.00 838.60
27 SOLINFEC TAB/50 34250 685 1.00 1370.00
28 SOLATHIM TAB CAPS/100 87840 878.4 1.00 1756.80
29 DIONICOL 500 TAB/100 89300 893 1.00 1786.00
30 ACYCLOVIR 200 MG (G) TAB/50 40635 1786 1.00 3572.00
31 ACIFAR 200 TAB/100 33700 337 1.00 674.00
32 ACYCLOVIR 400 MG (G) TAB/50 31430 628.6 1.00 1257.20
33 ACIFAR 400 TAB/30 20151 671.7 1.00 1343.40
34 LOVERES 400 MG TAB/30 23442 781.4 1.00 1562.80
35 AMBROXOL TAB TAB/100 17100 171 1.00 342.00
36 BROXAL TAB/100 18000 180 1.00 360.00
37 MOLAPECT 30MG TAB/100 51200 512 1.00 1024.00
38 ROVERTON TAB/100 16800 168 1.00 336.00
39 BRONEX TAB/100 15560 155.6 1.00 311.20
40 GLYCERYL GUAICOLAT TAB/100 14000 140 1.00 280.00
41 GLYCERYL GUAICOLAT POT/100 8580 85.8 1.00 171.60
42 GUAIFENESIN TAB/100 9000 90 1.00 180.00
43 ALPARA TAB/150 96000 640 1.00 1280
44 DAPYRIN FB TAB/100 79967 799.67 1.00 1599.34
45 ANATON TAB/100 27190 271.9 1.00 543.80
46 BROCON TAB/100 31800 318 1.00 636.00
47 DEXTRAL TAB/150 67700 451.33333333 1.00 902.67
48 ELSIRON TAB/100 1.00 0.00
49 FLUCADEX TAB/100 1.00 0.00
50 GRANTUSIF TAB TAB/100 37650 376.5 1.00 753.00
51 COLFIN TAB TAB/100 56100 561 1.00 1122.00
52 DEXAMETHASON 0,5MG POT/ 1000 50600 50.6 50.60
53 CARBIDU 0,5 TAB/200 27800 139 1.00 278.00
54 ERMETHASON 0,5 TAB/100 9750 97.5 1.00 195.00
55 DEXAMETHASON 0,75MG TAB/150 23800 158.67 1.00 317.33
56 CARBIDU 0,75 TAB/200 30000 150 1.00 300.00
57 ERMETHASON 0,75 TAB/100 20100 201 1.00 402.00
58 METHYLPREDNISOLON 4 TAB/100 36400 364 1.00 728.00
59 LEXCOMET 4 MG TAB/100 39060 390.6 1.00 781.20
60 OMETILSON TAB/100 37500 375 1.00 750.00
61 RHEMAFAR 8 MG TAB/100 30000 600 1.00 1200.00
62 PREDNISON 5 POT/ 1000 150000 150 1.00 300.00
63 INFLASON 5 TAB/200 32200 161 1.00 322.00
64 DEXTEEM PLUS TAB/100 27300 273 1.00 546.00
65 GRAFACHLOR TAB/100 16200 1.00 0.00
66 DEXTAF TAB/100 15217 152.17 1.00 304.34
67 ALLERGEN TAB TAB/200 50000 250 1.00 500.00
68 ALLERON TAB/200 16060 80.3 1.00 160.60
69 ORPHEN TAB/200 17520 87.6 1.00 175.20
70 LORATADINE TAB TAB/50 21525 430.5 1.00 861.00
71 WINATIN TAB/100 27700 277 1.00 554.00
72 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G)TAB/100 38300 383 1.00 766.00
73 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/50 14250 285 1.00 570.00
74 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/30 24100 804 1.00 1608.00
75 LERZIN KAPS TAB/50 39400 788 1.00 1576.00
76 TRISELA TAB/50 18800 376 1.00 752.00
77 GABITEN TAB/100 30000 300 1.00 600.00
78 ALINAMIN F TAB TAB/100 110000 1100 1.00 2200.00
79 AFOLAT TAB/100 20000 200 1.00 400.00
80 ANELAT TAB TAB/100 14590 145.9 1.00 291.80
81 LICOKLAK TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
82 TRIMAKAL TAB/100 20000 200 1.00 400.00
83 ARKAVIT-C TAB/100 65000 650 1.00 1300.00
84 CAVIPLEX TAB/100 40750 407.5 1.00 815.00
85 CAVICUR TAB TAB/100 46700 467 1.00 934.00
86 ETABION CAPS TAB/100 23200 232 1.00 464.00
87 SAMCOBION CAPS/100 18900 189 1.00 378.00
88 NOVABION CAPS/100 21184 211.84 1.00 423.68
89 SELVIPLEX TAB TAB/ 100 37395 373.95 1.00 747.90
90 IMUFOR TAB TAB/50 162500 3250 1.00 6500.00
91 VITAMIN C (250) POT/250 12100 48.4 1.00 96.80
92 VITAMIN C ISI 100 POT/100 4027 40.27 1.00 80.54
93 VITAMIN B COMPLEX BOX TAB/100 13000 130 1.00 260.00
94 VITAMIN B COMPLEX POT POT/100 10000 100 1.00 200.00
95 LICONAM POT/ 1000 35000 35 1.00 70.00
96 ZECANEURON TAB/100 45750 457.5 1.00 915.00
97 NEURALGIN TAB/100 78650 786.5 1.00 1573.00
98 OMEGESIC TAB/100 33400 334 1.00 668.00
99 NEURODEX TAB/200 102000 510 1.00 1020.00
100 VITAZYM TAB/100 90000 900 1.00 1800.00
101 SODIUM BICARBONAT (BIC POT/ 100 20000 20 1.00 40.00
102 URINTER TAB/100 490000 4900 1.00 9800.00
103 KEJIBELING TAB/ 100 91000 910 1.00 1820.00
104 ADROME TAB/100 20000 200 1.00 400.00
105 NEXITRA 500 TAB/50 63030 1260.6 1.00 2521.20
106 FARSORBID 5 TAB/100 15500 155 1.00 310.00
107 AMLODIPINE 5 MG (G) TAB/30 5000 166.67 1.00 333.33
108 AMLODIPIN 5 MG TAB/50 20000 400.00 1.00 800.00
109 ACTAPIN 5 TAB/30 30000 1000 1.00 2000.00
110 ZEVASK 5MG TAB/30 11391 3797 1.00 7594.00
111 AMLODIPINE 10 MG (G) TAB/30 7000 233.33 1.00 466.67
112 ACTAPIN 10 TAB/30 56736 1891.2 1.00 3782.40
113 CAPTROPIL 12,5 MG (G) TAB/100 12380 123.8 1.00 247.60
FARGOXIN 0,25 TAB/100 15000 150 1.00 300.00
114 FARMOTEN 12,5 TAB/100 20400 204 1.00 408.00
115 FORTEN 12,5 TAB TAB/50 13620 2724 1.00 5448.00
116 CAPTROPIL 25 MG (G) TAB/100 10250 102.5 1.00 205.00
117 OTTORYL 25 BOX/100 18690 186.9 1.00 373.80
118 FARMOTEN 25 TAB/100 27200 272 1.00 544.00
119 FUROSEMID 40 MG (G) TAB/100 13920 139.2 1.00 278.40
120 FARSIRETIC TAB/100 15900 159 1.00 318.00
121 GRALIXA 40 TAB/100 23000 230 1.00 460.00
122 NIFEDIPINE 10 MG (G) TAB/100 13000 130 1.00 260.00
123 BETAHISTINE 6MG TAB/30 30000 1000 1.00 2000.00
124 HISTIGO TAB/50 26508 530.16 1.00 1060.32
125 LEXIGO TAB/30 20000 666.67 1.00 1333.33
126 NARMIG TAB/50 40000 800 1.00 1600.00
127 SEREMIG TAB/50 32000 640 1.00 1280.00
128 PARACETAMOL 500 (G) POT/100 6000 60 1.00 120.00
129 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 17000 170 1.00 340.00
130 ERLAMOL TAB TAB/100 16000 160 1.00 320.00
131 EMTURNAS TAB/100 15270 152.7 1.00 305.40
132 GRAFADON TAB/100 18350 183.5 1.00 367.00
133 ITRAMOL 500MG TAB TAB/100 15200 152 1.00 304.00
134 KAMOLAS 500 TAB/100 44500 445 1.00 890.00
135 NOVAGESIC TAB TAB/100 13500 135 1.00 270.00
136 PACETIK 500 TAB/100 16750 167.5 1.00 335.00
137 FASIDOL 500MG TAB/100 14100 141
138 EMTURNAS FORTE TAB/100 17249 172.49 1.00 344.98
139 FASIDOL FORTE TAB/100 18000 180 1.00 360
140 ITAMOL FORTE TAB/100 23900 239 1.00 478.00
141 ASAM MEFENAMAT 500 MG
TAB/100 17200 172 1.00 344.00
142 OPISTAN 500 TAB/100 30600 306 1.00 612.00
143 MEFENAMIC ACID TAB/100 16000 160 320.00
144 MOLASIC 500 TAB/100 30456 304.56 1.00 609.12
145 IBUPROFEN 200 MG (G) TAB/100 15300 153 1.00 306.00
146 FARSIFEN 200MG TAB/100 18000 180 1.00 360.00
147 IBUPROFEN 400 MG (G) TAB/100 27000 270 1.00 540.00
148 ZENTARIN 400 TAB/100 31440 314.4 1.00 628.80
149 NOVAXIFEN 400 TAB/100 24800 248 1.00 496
150 TIAFEN 400 TAB/100 33000 330 1.00 660
151 LIFLAMAL 400 TAB/100 25000 250 1.00 500
152 FARSIFEN PLUS TAB/100 24500 245 1.00 490
153 MIRASIC PLUS TAB/100 28500 285 570
154 BIMACYL TAB/100 21300 213 1.00 426.00
155 RATNACAP TAB/100 25000 250 2.00 750.00
156 KETOPROFEN 50 TAB/100 62700 627 1.00 1254.00
157 KETOPROFEN 100 TAB/100 85000 850 1.00 1700.00
158 NATRIUM DIKLOFENAK 50 TAB/50 16200 324 1.00 648.00
159 FENAREN TAB TAB/100 22040 220.4 1.00 440.80
160 KEMOREN TAB TAB/100 17400 174 1.00 348.00
161 RENADINAC 50 MG TAB/100 28000 280 1.00 560.00
162 ZELONA TAB/100 26500 265 1.00 530.00
163 PROSTANAC 50 TAB/50 17143 342.86 1.00 685.72
164 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/50 66600 1332 1.00 2664.00
165 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/20 17000 340 1.00 680.00
166 FLASICOX TAB/50 33000 660 1.00 1320.00
167 MELOGRA 15 TAB/30 20844 694.80 1.00 1389.60
168 RHEMACOX 15 TAB/20 16640 832 1.00 1664.00
169 MELOGRA 7,5 TAB/30 15000 500 1.00 1000.00
170 PIROXICAM 10 MG (G) CAP/100 10500 105 1.00 210.00
171 FAXIDEN 10 TAB/100 16700 167 1.00 334.00
172 PIROXICAM 20 MG (G) TAB/100 18780 187.8 1.00 375.60
173 FAXIDEN 20 TAB/100 11300 113 1.00 226.00
174 GRAZEO 20MG TB/100 16670 166.7 1.00 333.40
175 ONDANSENTRON 4MG TAB/50 52100 10450 1.00 20900.00
176 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/30 13500 450.00 1.00 900.00
177 ETAGASTRIN TAB TAB/30 35991 1199.7 1.00 2399.40
178 LOKEV TAB/50 24000 480 1.00 960.00
179 LANACER CAPS CAPS/20 13568 678.4 1.00 1356.80
180 REDUSEC CAPS/30 24720 824 1.00 1648.00
181 LANSOPRAZOLE CAPS CAPS/20 12750 637.5 1.00 1275.00
182 LAZOL TAB/30 49500 1650.00 1.00 3300.00
183 ANTASIDA TAB TAB/100 11000 110 1.00 220.00
184 ATMACID TAB TAB/100 22680 226.8 1.00 453.60
185 RANITIDIN 150 MG (G) TAB/100 17600 176 1.00 352.00
186 GASELA TAB/100 20800 208 1.00 416.00
187 HUFADON TAB TAB/100 20000 200 1.00 400.00
188 GRAMETA TAB TAB/50 10600 106 1.00 212.00
189 VESPERUM 10 TAB/100 21430 214.3 1.00 428.60
190 NILATIKA TAB/100 20000 200 1.00 400.00
191 AKITA TAB/100 21200 212 1.00 424.00
192 MOLAGIT TAB/150 73100 487.33 1.00 974.67
193 SELESDIAR TAB/100 28700 287 1.00 574.00
194 LACTO B PCS 6400 1.00 12800.00
L-BIO PCS 7391 1.00 14782.00
195 LOPERAMID TAB/100 10650 106.5 1.00 213.00
196 BIDIUM TAB TAB/100 10500 1.00 0.00
197 INAMID TAB TAB/100 17950 1.00 0.00
198 NORIT 125 MG TAB/40 10000 250 1.00 500.00
199 ZINK 20 MG (G) TAB/100 43000 430 1.00 860.00
200 ZIPHA TAB/30 54267 18069 1.00 36138.00
201 ORALIT PCS 800 1.00 1600.00
202 PHAROLITH SACHET SACHET 1400 1.00 2800.00
203 DULCOLAX TAB TAB/10 16172 1617.2 1.00 3234.40
204 LAXANA TAB/100 30000 300 1.00 600.00
205 SPASMINAL TAB/100 55000 550 1.00 1100.00
206 SCOPMA TAB/100 142040 1420.4 1.00 2840.80
207 SCOPMA PLUS TAB/100 133850 1338.5 1.00 2677.00
208 KOLICGON TAB/100 137090 1370.9 1.00 2741.80
209 SALBUTAMOL 2 MG (G) TAB/100 11200 112 1.00 224.00
210 GRAFALIN 2MG TAB TAB/100 11190 111.9 1.00 223.80
211 SALBUTAMOL 4 MG (G) TAB/100 12400 124 1.00 248.00
212 GRAFALIN 4MG TAB TAB/100 19520 195.2 1.00 390.40
213 BRONCHOSAL TAB/100 15616 156.16 1.00 312.32
214 GRAFASMA TAB/40 2000 500 1.00 1000.00
215 TEOSAL TAB/100 19100 191 1.00 382.00
216 ALLOPURINOL 100 MG (G) TAB/100 11700 117 1.00 234.00
217 ALOFAR 100 TAB/100 20000 200 1.00 400.00
218 OMERIC 100MG TAB/100 15350 153.5 1.00 307.00
219 ALLOPURINOL 300 MG (G) TAB/100 35400 354 1.00 708.00
220 ALOFAR 300 TAB/100 38000 380 1.00 760.00
221 OMERIC 300 TAB/100 36966 369.66 1.00 739.32
222 GLIBENKLAMIDE 5 MG (G) TAB/100 17750 177.5 1.00 355.00
223 LATIBET TAB/100 15800 158 1.00 316.00
224 METFORMIN 500 MG (G) TAB/100 18750 187.5 1.00 375.00
225 GLIKOS 500 TAB/100 19000 190 1.00 380.00
226 GLUDEPATIC 500MG TAB/100 29900 299 598.00
227 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/30 8500 283.33 1.00 566.67
228 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/50 13500 270.00 1.00 540.00
229 LIPIVLAS 10 TAB/100 42270 1409.00 1.00 2818.00
LIBROZIM TAB/30
230 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/50 42406 848.12 1.00 1696.24
231 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/30 8500 283.33333333 1.00 566.67
232 FG TROCHES BOX/120 13500 1.00 27000.00
233 ETHAMBUTOL TAB/100 86040 860.4 1.00 1720.80
234 ISONIAZID TAB/1000 60000 60 1.00 120.00
235 INADOXIN FORTE TAB/100 104000 1040 1.00 2080.00
236 PYRAZINAMIDE TAB/100 28000 280 1.00 560.00
237 RIFAMPICIN 300 TAB/100 114600 1146 1.00 2292.00
238 AMBEVEN (JAMU) BOX/100 148000 16605 1.00 33210.00
239 VALISANBE 2 TAB/100 60000 6000 1.00 12000.00
240 VALISANBE 5 TAB/100 125000 1500 1.00 3000.00
241 ETAMOX 125 SYR FLS 4400 1.00 8800
242 OMEMOX 125 SYR FLS 4022 1.00 8044
243 RAMOXYL SYR FLS 3900 1.00 7800.00
244 BINTAMOX 125 SYR FLS 7800 1.00 15600.00
245 NOVAMOX 125 SYR FLS 3704 1.00 7408.00
246 BROADAMOX 250 SYR FLS 9250 1.00 18500.00
247 CEFADROXIL 125 SYR FLS 9000 1.00 18000.00
248 LIFADROX 125 SYR FLS 9300 1.00 18600
249 LOSTACEF 125 SYR FLS 9075 1.00 18150
250 GENCEF 125 SYR FLS 8000 1.00 16000
251 LIFADROX 250 SYR FLS 12326 1.00 24652
252 LOSTACEF 250 SYR FLS 13024 1.00 26048.00
253 CEDROX 250 SYR FLS 9600 1.00 19200.00
254 CEFIXIME SYR FLS 26187 1.00 52374.00
255 HELIXIM SYR FLS 10525 1.00 21050
256 NOVACHLOR SYR FLS 5400 1.00 10800.00
257 MIRATRIM FLS 5330 1.00 10660.00
258 OMEGTRIM SYR FLS 3606 1.00 7212.00
259 GITRI SYR FLS 3645 1.00 7290.00
260 ERYRA SYR FLS 12257 1.00 24514
261 DIONICOL SYR FLS 6100 1.00 12200
262 RIAMYCIN SYR FLS 6600 1.00 13200
263 THIAMFILEX SYR FLS 9271 1.00 18542.00
264 FARIZOL SYR FLS 4650 1.00 9300.00
265 OMENIZOL SYR FLS 4296 1.00 8592.00
266 CAZETIN DROP FLS 20850 1.00 41700.00
267 ANACETIN SYR FLS 6960 1.00 13920
268 BRONCHITIN SYR FLS 5870 1.00 11740
269 ETAFLUSIN SYR FLS 4237 1.00 8474.00
270 FLUCADEX SYR FLS 8449 1.00 16898
271 FLUTROP SYR FLS 4949 1.00 9898.00
272 QUANTIDEX SYR FLS 4800 1.00 9600.00
273 REMCO SYR FLS 4980 1.00 9960
274 COPARCETIN SYR FLS 6546 1.00 13092
275 UNI BABY COUGH SYR FLS 5000 1.00 10000
276 OMECOUGH SYR FLS 3900 1.00 19200
277 AMBROXOL 15MG SYR FLS 2973 1.00 5946.00
278 BROXAL ELIXIR 15 ML FLS 10876 1.00 21752.00
279 BROXAL ELIXIR 30ML FLS 12800 1.00 25600.00
280 ERLAPECT 15 SYR FLS 5520 1.00 11040.00
281 OBH SYR FLS 4300 1.00 8600.00
282 COUGH FREND SYR FLS 3834 1.00 7668.00
283 FENIDRYL SYR FLS 3417 1.00 6834.00
284 TROPIDRYL PLUS SYR FLS 5123 1.00 10246.00
285 TROPIDRYL EXP SYR FLS 3500 1.00 7000.00
286 WINAPEN SYR FLS 1.00 0.00
287 ZEMINDO SYR FLS 35750 0.75 62562.50
288 LERZIN SYR FLS 5000 1.00 10000
289 TRISELA SYR FLS 5000 1.00 10000.00
290 BEVITA SYR FLS 44000 0.75 77000.00
291 CAVIPLEX SYR FLS 6400 1.00 12800
292 CAVICUR SYR FLS 7300 1.00 14600
293 MULSANOL SYR FLS 4750 1.00 9500.00
294 MULSANOL DROP FLS 8776 1.00 17552.00
295 PACDIN VITCUR SYR FLS 3700 1.00 7400.00
296 UNIVIT SYR FLS 3880 1.00 7760.00
297 FASIDOL DROP FLS 9372 1.00 18744.00
298 PARACETAMOL SYR FLS 2380 1.00 4760.00
299 ETAGESIC SYR FLS 4051 1.00 8102.00
300 TROPIGESIC SYR FLS 3273 1.00 6546.00
301 RAMAGESIC SYR FLS 3409 1.00 6818.00
302 DAPYRIN SYR FLS 5500 1.00 11000.00
ALPHAMO, SYR FLS 6134 1.00 12268.00
303 GRAFADON SYR FLS 5700 1.00 11400.00
304 OMESTAN SYR FLS 6500 1.00 13000.00
305 NOVASTAN SYR FLS 7384 1.00 14768
306 ETAFEN SYR FLS 6000 1.00 12000.00
307 NOVAXIFEN SYR FLS 4650 1.00 9300.00
308 ORAPROFEN SYR FLS 4550 1.00 9100.00
309 INSIC SYR FLS 4026 1.00 8052.00
310 OMEDOM SYR FLS 4200 1.00 8400
311 HUFADON SYR FLS 4300 1.00 8600.00
312 ROSIDON SYR FLS 4500 1.00 9000.00
313 ANTASIDA DOEN SYR FLS 3819 1.00 7638.00
314 LAMBUCID 60ML SYR FLS 6164 1.00 12328.00
315 PROPEPSA SYR FLS 64700 0.75 113225.00
316 KAOTIN SYR FLS 5366 1.00 10732.00
317 KANINA SYR FLS 3818 1.00 7636.00
318 NEO KAOMINAL FLS 4680 1.00 9360.00
319 PROZINK SYR FLS 38368 1.00 48000.00
320 KOMPOLAX SYR FLS 7500 1.00 15000
321 LAXADINE SYR FLS 40293 1.00 80586
322 ACYCLOVIR CREAM TUBE 3900 1.00 7800.00
323 ACIFAR CREAM TUBE 5900 1.00 11800.00
324 LACYVIR CRM TUBE 4600 1.00 9200.00
325 LOVIRES CRM TUBE 6180 1.00 12360.00
326 ERLADERM N TUBE 3988 1.00 7976.00
327 BIOPLACENTON CREAM TUBE 16400 1.00 32800.00
328 BETAMETASON TUBE 2500 1.00 5000.00
329 ORSADERM CR 5 GRAM TUBE 3400 1.00 6800.00
330 SKIZON CRM TUBE 6800 1.00 13600.00
331 DEXIGEN TUBE 6500 1.00 13000.00
332 GENTAMICIN CREAM TUBE 2756 1.00 5512.00
333 LICOGENTA TUBE 3850 1.00 7700.00
334 GENALTEN CREAM TUBE 3055 1.00 6110.00
335 GENOINT SALEP KULIT TUBE 5000 1.00 10000.00
336 GENTALEX CREAM TUBE 3200 1.00 6400.00
337 HYDROCORTISON CREAM TUBE 7413 1.00 14826.00
338 NESTACORT CREAM TUBE 5754 1.00 11508.00
339 HICO GEL TUBE 14314 1.00 28628.00
340 KETOCONAZOL CREAM TUBE 5600 1.00 11200.00
341 SOLINFEC CRM TUBE 5700 1.00 11400.00
342 MICONAZOLE KRIM 2% TUBE 4800 1.00 9600.00
343 OXYTETRACYCLINE KRIM 3 TUBE 2600 1.00 5200.00
344 SALEP ICHTYOL TUBE 3800 1.00 7600.00
345 ALLETEROL T. MATA FLS 11500 1.00 23000.00
346 GENOINT T. MATA FLS 8050 1.00 16100.00
347 ERLAMYCETIN T. MATA FLS 7725 1.00 15450.00
348 RECO T.MATA FLS 8500 1.00 17000.00
349 LYTERS 15ML FLS 29000 1.00 58000.00
350 PANTOCAIN T. MATA FLS 16139 1.00 32278.00
351 ERLAMYCETIN SALEP MATATUBE 6613 1.00 13226.00
352 GENOINT SALEP MATA TUBE 7550 1.00 15100.00
353 ERLAMYCETIN T. TELINGA FLS 5700 1.00 11400.00
354 RECO T. TELINGA FLS 7988 1.00 15976.00
355 GOM FLS 6211 1.00 12422.00
356 SANMOL INFUS FLS 68707 1.00 137414.00
357 PARACETAMOL INFUS FLS 27000 1.00 54000.00
358 KALTROFEN SUPP SUPP 16000 1.00 32000.00
359 MYCROLAX SUPP SUPP 23100 1.00 46200.00
360 DULCOLAX SUPP SUPP 19000 1.00 38000.00
361 DUMIN 125 SUPP SUPP 16500 1.00 33000.00
362 DUMIN 250 SUPP SUPP 23000 1.00 46000.00
363 SUPERHOID SUPP SUPP 4434 1.00 8868.00
364 STESOLID 5 MG SUPP SUPP 35000 1.00 70000.00
365 STESOLID SUPP 10MG SUPP 55000 1.00 110000.00
366 VENTOLIN NEBU PCS 13000 1.00 26000.00
367 AMINOPHYLIN INJ AMP 6000 1.00 12000.00
368 AMPICILLIN INJ VIAL 3800 1.00 7600.00
369 ASAM TRANEXAMAT INJ AMP 7000 1.00 14000.00
370 ATS INJ AMP 145000 1.00 290000.00
371 BIOSAT INJ AMP 140000 1.00 280000.00
372 BENODON INJ VIAL 17000 1.00 34000.00
373 BUSCOPAN INJ AMP 10000 1.00 20000.00
374 CEFOTAXIME INJ VIAL 12500 1.00 25000.00
375 LITAXIME INJ INJ 14500 1.00 29000.00
376 CEFTRIAXONE INJ VIAL 14500 1.00 29000.00
377 CITICOLIN INJ AMP 12500 1.00 25000.00
378 CORTISON ACETAT INJ VIAL 27000 1.00 54000.00
379 DEXA INJ AMP 4500 1.00 9000.00
380 DECADRIL INJ VIAL 10200 1.00 20400.00
381 DECAMIDON INJ VIAL 17000 1.00 34000.00
382 DECATOSIN INJ AMP 6500 1.00 13000.00
383 EPINEPRINE INJ AMP 10987 1.00 21974.00
384 FUROSEMIDE INJ AMP 3000 1.00 6000.00
385 GENTAMICIN INJ AMP 5000 1.00 10000.00
386 GENTANAL INJ VIAL 9500 1.00 19000.00
387 LIDOCAIN INJ AMP 3000 1.00 6000.00
388 BIOCOMBIN INJ AMP 7429 1.00 14858.00
389 MERSIBION INJ AMP 5200 1.00 10400.00
390 NEUROBORAN INJ VIAL 11000 1.00 22000.00
391 MYOMERGIN INJ AMP 4858 1.00 9716.00
392 KANAMYCIN HJ INJ VIAL 12400 1.00 24800.00
393 KETOROLAC INJ AMP 12500 1.00 25000.00
394 LACTOR INJ INJ 9500 1.00 19000.00
395 ONDANSENTRON INJ AMP 8000 1.00 16000.00
396 PYTOMENADION INJ AMP 4400 1.00 8800.00
397 PEHACAIN INJ AMP 3200 1.00 6400.00
398 RANITIDIN INJ AMP 4500 1.00 9000.00
399 SOTATIC INJ AMP 6500 1.00 13000.00
400 NORAGES INJ AMP 11000 1.00 22000.00
401 TRAMADOL INJ AMP 6000 1.00 12000.00
402 TRANEX INJ AMP 19000 1.00 38000.00
403 CYCLOFEM KB INJ I BLN VIAL 10150 1.00 20300.00
404 CYCLOGESTON INJ VIAL 7250 1.00 14500.00
405 ANDALAN INJ 3 BLN VIAL 9000 1.00 18000.00
406 DEPO PROGESTIN KB INJ 3 VIAL 8500 1.00 17000.00
407 BISOLVON SOLUTION FLS 92000 1.00 184000.00
408 NACL SANBE LABU 19500 1.00 39000.00
409 ALKOHOL 1 LITER FLS 28106 1.00 56212.00
410 AQUABIDEST FLS 8000 1.00 16000.00
411 DEXTROSA 40 % 25 ML FLS 10000 1.00 20000.00
412 GLUKOSA 5% LABU 10000 1.00 20000.00
413 H2O2 100 ML FLS 5200 1.00 10400.00
414 H2O2 1 LITER FLS 23175 1.00 46350.00
415 NACL 25 ML FLS 4675 1.00 9350.00
416 NACL 0,9 % FLS 11000 1.00 22000.00
417 POVIDON IODINE 30 ML FLS 4500 1.00 9000.00
418 POVIDON IODINE 1 LITER FLS 70800 1.00 141600.00
419 RIVANOL 100 ML FLS 3500 1.00 7000.00
420 RINGER LAKTAT LABU 14000 1.00 28000.00
421 ABOCATH 18 PCS 4500 1.00 9000.00
422 ABOCATH 20 PCS 5700 1.00 11400.00
423 ABOCATH 22 PCS 5000 1.00 10000.00
424 ABOCATH 24 PCS 5000 1.00 10000.00
425 ABOCATH 26 PCS 7600 1.00 15200.00
426 BENANG SILK + JARUM PCS 12000 1.00 24000.00
427 BENANG CHROMIC + JARU PCS 13500 1.00 27000.00
428 BISTURI NO 10,11,15 PCS 5000 1.00 10000.00
429 CELANA SUNAT PCS 21900 1.00 43800.00
430 CHATETER NO 16 PCS 15000 1.00 30000.00
431 DELEE PCS 20000 1.00 40000.00
432 FLASH EAR PCS 25000 1.00 50000.00
433 GUNTING ALOGATOR PCS 110000 1.00 220000.00
434 HANDSCOON BOX 77247 772.47 1.00 1544.94
435 HANDSCOON STERIL PCS 9000 1.00 18000.00
436 INFUSET MAKRO PCS 175000 5000 1.00 10000.00
437 INFUSET MIKRO PCS 7100 1.00 14200.00
438 JARUM HEACTING NO 11,12
PCS 16400 1366.666666667 1.00 2733.33
439 JARUM INSULIN PCS 5000 1.00 10000.00
440 JARUM LANCET 26 BOX/100 25000 250 1.00 500.00
441 KASSA STERIL PCS 30000 1.00 60000.00
442 KASSA HYDROFIL ROLL 130000 1.00 260000.00
443 KAPAS GULUNG 500 GRAMROLL 30500 1.00 61000.00
444 KASSA GULUNG 5 CM PCS 78000 7800 1.00 15600.00
445 KASSA GULUNG 10 CM PCS 6545 1.00 13090.00
446 KERTAS PERKAMEN PCS 11600 1.00 0.00
447 LEUKOPLAS 7,4 PCS 67700 1.00 135400.00
448 LOMATUL PCS 19600 1.00 39200.00
449 MINORSET UNIT 250000 1.00 500000.00
450 MASKER TALI/ KARET BOX 25000 500 1.00 1000.00
451 ULTRASOUND GEL 250ML TUBE 22000 1.00 44000.00
452 NEDLE 24 ONEMAD PCS/100 28000 280 1.00 560.00
453 NEDLE 27 ONEMAD PCS 700 1.00 1400.00
454 NASSAL ADULT PCS 15000 1.00 30000.00
455 NASSAL CANULT PCS 15000 1.00 30000.00
456 NASSAL ASPIRATOR PCS 80000 1.00 160000.00
457 PLESTER WIMMER 7 X 4,5 ROLL 45000 1.00 90000.00
458 PIPET DROP PCS 4000 1.00 8000.00
459 PLASTIK KLIP 10 X 7 PCS 8400 1.00 16800.00
460 PLASTIK KLIP 13 X 8,7 PCS 13500 1.00 27000.00
461 REGULATOR OXYGEN UNIT 240000 1.00 480000.00
462 STETOSCOP UNIT 160000 160000 1.00 320000.00
463 SUNGKUP DEWASA PCS 15000 1.00 30000.00
464 SELANG NEBULIZER PCS 35000 1.00 70000.00
465 SPUIT 1 CC PCS 3300 1.00 6600.00
466 SPUIT 3CC PCS 104000 1040 1.00 2080.00
467 SPUIT 5 CC PCS 2200 1.00 4400.00
468 SPUIT 10 CC PCS 2500 1.00 5000.00
469 SPALEK PCS 5000 1.00 10000.00
470 SUFRA-TULE PCS 29100 1.00 58200.00
471 STIK URIC ACID POT/25 111800 4472 1.00 8944.00
472 STIK GLUCOSE POT/25 120000 4800 1.00 9600.00
473 STIK CHOLESTEROL POT/10 220000 22000 1.00 44000.00
474 TENSI LAPANGAN ( UNIT 300000 300000 1.00 600000.00
475 TERMOMETER DIGITAL PCS 25054 1.00 50108.00
476 TESK PACK PCS 75000 1500 1.00 3000.00
477 TIANG INFUS UNIT 120000 1.00 240000.00
478 TONIQUET PCS 15000 1.00 30000.00
479 TIMBANGAN CAMRY UNIT 85000 1.00 170000.00
480 UMBILICAL PCS 3500 1.00 7000.00
481 URIN BAG PCS 7000 1.00 14000.00
482 VASELIN SWAB PCS 8162 1.00 16324.00
483 WIMMERFIX 10 X 5 ROLL 45000 1.00 90000.00
POT CREAM 15 ML POT 321 1.00 642.00
484 WARM WATER BAG (HOT) PCS 65000 1.00 130000.00
485 WARM WATER BAG ( COOL)PCS 65000 1.00 130000.00
HARGA BELI HARGA BELI MARGIN HARGA JUAL
NO NAMA OBAT & ALKES
BOX (RP) SATUAN (RP) SATUAN (RP)

1 AMOXICILLIN 500 MG (G) 33000 330 1.00 660.00


2 YUSIMOX 500 35650 356.5 1.00 713.00
3 MOXIGRA 500MG 39700 397 1.00 794.00
4 CEFADROKSIL 500 MG (G) 76364 763.64 1.00 1527.28
5 GENCEF 500 74050 740.5 1.00 1481.00
6 LOSTACEF 500 42350 847 1.00 1694.00
7 CEFIXIM 100 70000 1400 1.00 2800.00
8 PHARMAVIX 100 75000 1500 1.00 3000.00
9 CIPROFLOXACIN 500 MG (G) 52000 520 1.00 1040.00
10 CIPROFLOXACIN 500 MG 20000 400 1.00 800.00
11 FLOXIGRA 500 59250 592.5 1.00 1185.00
12 NOVAFLOX 500 45800 458 1.00 916.00
13 COTRIMOXAZOLE (G) 19481 194.81 1.00 389.62
14 FASIPRIM 20000 200 1.00 400.00
15 ETAMOXUL 20770 207.7 1.00 415.40
16 FASIPRIM FORTE 42300 423 1.00 846.00
17 PRIMADEX FORTE 53910 539.1 1.00 1078.20
18 MILORIN 300 67000 1340 1.00 2680.00
19 DOHIXAT 100 31100 311 1.00 622.00
20 ERYRA FORTE 130000 1300 1.00 2600.00
21 OFLOXACINE 400 MG 58000 1160 1.00 2320.00
22 ZIDALEV 500 45000 900 1.00 1800.00
23 METRONIDAZOL 500 MG 17273 172.73 1.00 345.46
24 GRAFAZOL 500 30000 300 1.00 600.00
25 FARIZOL 500 26100 261 1.00 522.00
26 METROLET TAB 63860 638.6 1.00 1277.20
27 KETOCONAZOL 200 MG 20965 419.3 1.00 838.60
28 SOLINFEC 34250 685 1.00 1370.00
29 SOLATHIM TAB 87840 878.4 1.00 1756.80
30 DIONICOL 500 89300 893 1.00 1786.00
31 ACYCLOVIR 200 MG (G) 40635 1786 1.00 3572.00
32 ACIFAR 200 33700 337 1.00 674.00
33 ACYCLOVIR 400 MG (G) 31430 628.6 1.00 1257.20
34 ACIFAR 400 20151 671.7 1.00 1343.40
35 LOVIRES 400 MG 23442 781.4 1.00 1562.80
36 AMBROXOL TAB 17100 171 1.00 342.00
37 BROXAL 18000 180 1.00 360.00
38 MOLAPECT 30MG 51200 512 1.00 1024.00
39 ROVERTON 16800 168 1.00 336.00
40 OMEROXOL TAB 180700 1807 2.00 5421.00
41 BRONEX 15560 155.6 1.00 311.20
42 GLYCERYL GUAICOLAT 14000 140 1.00 280.00
43 GLYCERYL GUAICOLAT 8580 85.8 1.00 171.60
44 GUAIFENESIN 9000 90 1.00 180.00
45 ALPARA 79500 530 1.00 1060
46 DAPYRIN FB 79967 799.67 1.00 1599.34
47 ANATON 27190 271.9 1.00 543.80
48 BROCON 31800 318 1.00 636.00
49 DEXTRAL 67700 451.3333333333 1.00 902.67
50 ELSIRON 1.00 0.00
51 FLUCADEX 1.00 0.00
52 GRANTUSIF TAB 37650 376.5 1.00 753.00
53 COLFIN TAB 56100 561 1.00 1122.00
54 DEXAMETHASON 0,5MG 50600 50.6 50.60
55 CARBIDU 0,5 27800 139 1.00 278.00
56 ERMETHASON 0,5 9750 97.5 1.00 195.00
57 DEXAMETHASON 0,75MG 23800 158.67 1.00 317.33
58 CARBIDU 0,75 28900 144.5 1.00 289.00
59 ERMETHASON 0,75 20100 201 1.00 402.00
60 METHYLPREDNISOLON 4 36400 364 1.00 728.00
61 LEXCOMET 4 MG 39060 390.6 1.00 781.20
62 OMETILSON 37500 375 1.00 750.00
63 RHEMAFAR 8 MG 30000 600 1.00 1200.00
64 PREDNISON 5 150000 150 1.00 300.00
65 INFLASON 5 32200 161 1.00 322.00
66 DEXTEEM PLUS 27300 273 1.00 546.00
67 GRAFACHLOR 16200 162 1.00 324.00
68 DEXTAF 15217 152.17 1.00 304.34
69 ALLERGEN TAB 50000 250 1.00 500.00
70 ALLERON 17500 87.5 1.00 175.00
71 ORPHEN 17520 87.6 1.00 175.20
72 LORATADINE TAB 21525 430.5 1.00 861.00
73 WINATIN 27700 277 1.00 554.00
74 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G) 38300 383 1.00 766.00
75 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) 14250 285 1.00 570.00
76 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) 24100 804 1.00 1608.00
77 LERZIN KAPS 19350 387 1.00 774.00
78 TRISELA 18800 376 1.00 752.00
79 GABITEN 30000 300 1.00 600.00
80 ALINAMIN F TAB 110000 1100 1.00 2200.00
81 AFOLAT 20000 200 1.00 400.00
82 ANELAT TAB 14590 145.9 1.00 291.80
83 LICOKLAK 18750 187.5 1.00 375.00
84 TRIMAKAL 20000 200 1.00 400.00
85 ARKAVIT-C 65000 650 1.00 1300.00
86 CAVIPLEX 40750 407.5 1.00 815.00
87 CAVICUR TAB 46700 467 1.00 934.00
88 ETABION CAPS 23200 232 1.00 464.00
89 SAMCOBION 18900 189 1.00 378.00
90 NOVABION 18750 187.5 1.00 375.00
91 SELVIPLEX TAB 37395 373.95 1.00 747.90
92 IMUFOR TAB 162500 3250 1.00 6500.00
93 VITAMIN C (250) 12100 48.4 1.00 96.80
94 VITAMIN C ISI 100 4027 40.27 1.00 80.54
95 VITAMIN B COMPLEX BOX 13000 130 1.00 260.00
96 VITAMIN B COMPLEX POT 10000 100 1.00 200.00
97 LICONAM 35000 35 1.00 70.00
98 ZECANEURON 45750 457.5 1.00 915.00
99 NEURALGIN 78650 786.5 1.00 1573.00
100 OMEGESIC 33400 334 1.00 668.00
101 NEURODEX 102000 510 1.00 1020.00
102 VITAZYM 90000 900 1.00 1800.00
103 LIBROZYM
104 SODIUM BICARBONAT (BICNAT) 20000 20 1.00 40.00
105 URINTER 490000 4900 1.00 9800.00
106 KEJIBELING 91000 910 1.00 1820.00
107 ADROME 20000 200 1.00 400.00
108 NEXITRA 500 58000 1160 1.00 2320.00
109 FARSORBID 5 15500 155 1.00 310.00
110 AMLODIPINE 5 MG (G) 5000 166.67 1.00 333.33
111 AMLODIPIN 5 MG 11000 220.00 1.00 440.00
112 ACTAPIN 5 30000 1000 1.00 2000.00
113 ZEVASK 5MG 11391 3797 1.00 7594.00
114 AMLODIPINE 10 MG (G) 7000 233.33 1.00 466.67
115 ACTAPIN 10 56736 1891.2 1.00 3782.40
116 CAPTROPIL 12,5 MG (G) 12380 123.8 1.00 247.60
117 FARMOTEN 12,5 20400 204 1.00 408.00
118 FORTEN 12,5 TAB 13620 2724 1.00 5448.00
119 CAPTROPIL 25 MG (G) 10250 102.5 1.00 205.00
120 OTTORYL 25 18690 186.9 1.00 373.80
121 FARMOTEN 25 27200 272 1.00 544.00
122 FUROSEMID 40 MG (G) 13920 139.2 1.00 278.40
123 FARSIRETIC 15900 159 1.00 318.00
124 GRALIXA 40 23000 230 1.00 460.00
125 NIFEDIPINE 10 MG (G) 13000 130 1.00 260.00
126 FARGOXIN 0,25 15000 150 1.00 300.00
127 BETAHISTINE 6MG 30000 1000 1.00 2000.00
128 HISTIGO 26508 530.16 1.00 1060.32
129 LEXIGO 20000 666.67 1.00 1333.33
130 NARMIG 40000 800 1.00 1600.00
131 SEREMIG 30900 618 1.00 1236.00
132 PARACETAMOL 500 (G) 6000 60 1.00 120.00
133 PARACETAMOL 500 (G) 17000 170 1.00 340.00
134 ERLAMOL TAB 16000 160 1.00 320.00
135 EMTURNAS 15270 152.7 1.00 305.40
136 GRAFADON 18350 183.5 1.00 367.00
137 ITRAMOL 500MG TAB 15200 152 1.00 304.00
138 KAMOLAS 500 44500 445 1.00 890.00
139 NOVAGESIC TAB 13500 135 1.00 270.00
140 PACETIK 500 16750 167.5 1.00 335.00
141 FASIDOL 500MG 14650 146.5
142 EMTURNAS FORTE 17249 172.49 1.00 344.98
143 FASIDOL FORTE 18000 180 1.00 360
144 ITAMOL FORTE 23900 239 1.00 478.00
145 ASAM MEFENAMAT 500 MG (G) 17200 172 1.00 344.00
146 OPISTAN 500 30600 306 1.00 612.00
147 MEFENAMIC ACID 16000 160 320.00
148 MOLASIC 500 30456 304.56 1.00 609.12
149 IBUPROFEN 200 MG (G) 15300 153 1.00 306.00
150 FARSIFEN 200MG 18000 180 1.00 360.00
151 IBUPROFEN 400 MG (G) 27000 270 1.00 540.00
152 ZENTARIN 400 31440 314.4 1.00 628.80
153 NOVAXIFEN 400 24800 248 1.00 496
154 TIAFEN 400 33000 330 1.00 660
155 LIFLAMAL 400 25000 250 1.00 500
156 FARSIFEN PLUS 24500 245 1.00 490
157 MIRASIC PLUS 28500 285 570
158 BIMACYL 21300 213 1.00 426.00
159 RATNACAP 25000 250 2.00 750.00
160 KETOPROFEN 50 62700 627 1.00 1254.00
161 KETOPROFEN 100 85000 850 1.00 1700.00
162 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (G) 16200 324 1.00 648.00
163 FENAREN TAB 22040 220.4 1.00 440.80
164 KEMOREN TAB 17400 174 1.00 348.00
165 RENADINAC 50 MG 28000 280 1.00 560.00
166 ZELONA 19250 192.5 1.00 385.00
167 PROSTANAC 50 17143 342.86 1.00 685.72
168 MELOXICAM 15 MG (G) 66600 1332 1.00 2664.00
169 MELOXICAM 15 MG (G) 17000 340 1.00 680.00
170 FLASICOX 33000 660 1.00 1320.00
171 MELOGRA 15 20844 694.80 1.00 1389.60
172 RHEMACOX 15 16640 832 1.00 1664.00
173 MELOGRA 7,5 15000 500 1.00 1000.00
174 PIROXICAM 10 MG (G) 10500 105 1.00 210.00
175 FAXIDEN 10 16700 167 1.00 334.00
176 PIROXICAM 20 MG (G) 18780 187.8 1.00 375.60
177 FAXIDEN 20 11300 113 1.00 226.00
178 GRAZEO 20MG 16670 166.7 1.00 333.40
179 ONDANSENTRON 4MG 52100 10450 1.00 20900.00
180 OMEPRAZOLE 20 MG (G) 13500 450.00 1.00 900.00
181 ETAGASTRIN TAB 35991 1199.7 1.00 2399.40
182 LOKEV 24000 480 1.00 960.00
183 LANACER CAPS 13568 678.4 1.00 1356.80
184 REDUSEC 24720 824 1.00 1648.00
185 LANSOPRAZOLE CAPS 12750 637.5 1.00 1275.00
186 LAZOL 49500 1650.00 1.00 3300.00
187 ANTASIDA TAB 10390 103.9 1.00 207.80
188 ATMACID TAB 22680 226.8 1.00 453.60
189 RANITIDIN 150 MG (G) 17600 176 1.00 352.00
190 GASELA 20800 208 1.00 416.00
191 HUFADON TAB 20000 200 1.00 400.00
192 GRAMETA TAB 10600 106 1.00 212.00
193 VESPERUM 10 20100 201 1.00 402.00
194 NILATIKA 20000 200 1.00 400.00
195 NORVOM 14350 143.5 1.00 287.00
196 AKITA 21200 212 1.00 424.00
197 MOLAGIT 73100 487.33 1.00 974.67
198 SELESDIAR 28700 287 1.00 574.00
199 LACTO B 6400 1.00 12800.00
200 L-BIO 7391 1.00 14782.00
201 LOPERAMID 10650 106.5 1.00 213.00
202 BIDIUM TAB 10500 1.00 0.00
203 INAMID TAB 17950 1.00 0.00
204 NORIT 125 MG 10000 250 1.00 500.00
205 ZINK 20 MG (G) 43000 430 1.00 860.00
206 ZIPHA 54267 18069 1.00 36138.00
207 ORALIT 800 1.00 1600.00
208 PHAROLITH SACHET 1400 1.00 2800.00
209 DULCOLAX TAB 16172 1617.2 1.00 3234.40
210 LAXANA 30000 300 1.00 600.00
211 SPASMINAL 55000 550 1.00 1100.00
212 SCOPMA 142040 1420.4 1.00 2840.80
213 SCOPMA PLUS 102750 1027.5 1.00 2055.00
214 KOLICGON 137090 1370.9 1.00 2741.80
215 SALBUTAMOL 2 MG (G) 11200 112 1.00 224.00
216 GRAFALIN 2MG TAB 11190 111.9 1.00 223.80
217 SALBUTAMOL 4 MG (G) 12400 124 1.00 248.00
218 GRAFALIN 4MG TAB 19520 195.2 1.00 390.40
219 BRONCHOSAL 15616 156.16 1.00 312.32
220 GRAFASMA 2000 500 1.00 1000.00
221 TEOSAL 19100 191 1.00 382.00
222 ALLOPURINOL 100 MG (G) 11700 117 1.00 234.00
223 ALOFAR 100 20000 200 1.00 400.00
224 OMERIC 100MG 18250 182.5 1.00 365.00
225 ALLOPURINOL 300 MG (G) 35400 354 1.00 708.00
226 ALOFAR 300 38000 380 1.00 760.00
227 OMERIC 300 36966 369.66 1.00 739.32
228 GLIBENKLAMIDE 5 MG (G) 17750 177.5 1.00 355.00
229 LATIBET 15800 158 1.00 316.00
230 METFORMIN 500 MG (G) 18750 187.5 1.00 375.00
231 GLIKOS 500 19000 190 1.00 380.00
232 GLUDEPATIC 500MG 29900 299 598.00
233 SIMVASTATIN 10 MG (G) 8500 283.33 1.00 566.67
234 SIMVASTATIN 10 MG (G) 13500 270.00 1.00 540.00
235 LIPIVLAS 10 42270 1409.00 1.00 2818.00
236 SIMVASTATIN 20MG ( G ) 42406 848.12 1.00 1696.24
237 SIMVASTATIN 20MG ( G ) 8500 283.3333333333 1.00 566.67
238 FG TROCHES 13500 1.00 27000.00
239 ETHAMBUTOL 86040 860.4 1.00 1720.80
240 ISONIAZID 60000 60 1.00 120.00
241 INADOXIN FORTE 104000 1040 1.00 2080.00
242 PYRAZINAMIDE 28000 280 1.00 560.00
243 RIFAMPICIN 300 114600 1146 1.00 2292.00
244 AMBEVEN (JAMU) 148000 16605 1.00 33210.00
245 VALISANBE 2 60000 6000 1.00 12000.00
246 STESOLID 2 MG 96800 968 1.00 1936.00
247 VALISANBE 5 125000 1500 1.00 3000.00
248 STESOLID 5 MG 169400 1500 1.00 3000.00
249 ETAMOX 125 SYR 4400 1.00 8800
250 OMEMOX 125 SYR 4022 1.00 8044
251 RAMOXYL SYR 3900 1.00 7800.00
252 BINTAMOX 125 SYR 7800 1.00 15600.00
253 NOVAMOX 125 SYR 5000 1.00 10000.00
254 BRODAMOX 125 SYR 3700 1.00 7400.00
255 YUSIMOX 125 SYR 5000 1.00 10000.00
256 BROADAMOX 250 SYR 9250 1.00 18500.00
257 CEFADROXIL 125 SYR 9000 1.00 18000.00
258 LIFADROX 125 SYR 9300 1.00 18600
259 LOSTACEF 125 SYR 9075 1.00 18150
260 GENCEF 125 SYR 8000 1.00 16000
261 LIFADROX 250 SYR 12326 1.00 24652
262 LOSTACEF 250 SYR 13024 1.00 26048.00
263 CEDROX 250 SYR 9600 1.00 19200.00
264 CEFIXIME SYR 26187 1.00 52374.00
265 HELIXIM SYR 10525 1.00 21050
266 NOVACHLOR SYR 5400 1.00 10800.00
267 MIRATRIM 5330 1.00 10660.00
268 OMEGTRIM SYR 3606 1.00 7212.00
269 GITRI SYR 3572 1.00 7144.00
270 ERYRA SYR 12257 1.00 24514
271 DIONICOL SYR 6100 1.00 12200
272 RIAMYCIN SYR 6600 1.00 13200
273 THIAMFILEX SYR 9271 1.00 18542.00
274 FARIZOL SYR 4650 1.00 9300.00
275 OMENIZOL SYR 4296 1.00 8592.00
276 CAZETIN DROP 20850 1.00 41700.00
277 ANACETIN SYR 6960 1.00 13920
278 BRONCHITIN SYR 5870 1.00 11740
279 ETAFLUSIN SYR 4237 1.00 8474.00
280 FLUCADEX SYR 8449 1.00 16898
281 FLUTROP SYR 4949 1.00 9898.00
282 QUANTIDEX SYR 4800 1.00 9600.00
283 REMCO SYR 4980 1.00 9960
284 COPARCETIN SYR 6546 1.00 13092
285 UNI BABY COUGH SYR 5000 1.00 10000
286 OMECOUGH SYR 3900 1.00 19200
287 AMBROXOL 15MG SYR 3297 1.00 6594.00
288 BROXAL ELIXIR 15 ML 10876 1.00 21752.00
289 BROXAL ELIXIR 30ML 12800 1.00 25600.00
290 ERLAPECT 15 SYR 5520 1.00 11040.00
291 OBH SYR 4300 1.00 8600.00
292 COUGH FREND SYR 3834 1.00 7668.00
293 FENIDRYL SYR 3417 1.00 6834.00
294 TROPIDRYL PLUS SYR 5123 1.00 10246.00
295 TROPIDRYL EXP SYR 3500 1.00 7000.00
296 WINAPEN SYR 1.00 0.00
297 ZEMINDO SYR 35750 0.75 62562.50
298 LERZIN SYR 4525 1.00 9050
299 TRISELA SYR 5000 1.00 10000.00
300 BEVITA SYR 44000 0.75 77000.00
301 CAVIPLEX SYR 6400 1.00 12800
302 CAVICUR SYR 7300 1.00 14600
303 MULSANOL SYR 4750 1.00 9500.00
304 MULSANOL DROP 8776 1.00 17552.00
305 PACDIN VITCUR SYR 3700 1.00 7400.00
306 UNIVIT SYR 3880 1.00 7760.00
307 FASIDOL DROP 9372 1.00 18744.00
308 PARACETAMOL SYR 2380 1.00 4760.00
309 ETAGESIC SYR 9372 1.00 18744.00
310 TROPIGESIC SYR 2380 1.00 4760.00
311 RAMAGESIC SYR 3409 1.00 6818.00
312 DAPYRIN SYR 5500 1.00 11000.00
313 ALPHAMOL 120 SYR 6134 1.00 12268.00
314 GRAFADON SYR 5700 1.00 11400.00
315 OMESTAN SYR 6500 1.00 13000.00
316 NOVASTAN SYR 7384 1.00 14768
317 ETAFEN SYR 6000 1.00 12000.00
318 NOVAXIFEN SYR 4650 1.00 9300.00
319 ORAPROFEN SYR 4550 1.00 9100.00
320 INSIC SYR 4026 1.00 8052.00
321 OMEDOM SYR 4200 1.00 8400
322 HUFADON SYR 4300 1.00 8600.00
323 ROSIDON SYR 4500 1.00 9000.00
324 ANTASIDA DOEN SYR 2922 1.00 5844.00
325 LAMBUCID 60ML SYR 6164 1.00 12328.00
326 PROPEPSA SYR 64700 0.75 113225.00
327 KAOTIN SYR 5366 1.00 10732.00
328 KANINA SYR 3818 1.00 7636.00
329 NEO KAOMINAL 4680 1.00 9360.00
330 PROZINK SYR 38368 1.00 48000.00
331 KOMPOLAX SYR 7500 1.00 15000
332 LAXADINE SYR 40293 1.00 80586
333 ACYCLOVIR CREAM 3900 1.00 7800.00
334 ACIFAR CREAM 5900 1.00 11800.00
335 LACYVIR CRM 4600 1.00 9200.00
336 LOVIRES CRM 6180 1.00 12360.00
337 ERLADERM N 3988 1.00 7976.00
338 BIOPLACENTON CREAM 16400 1.00 32800.00
339 BETAMETASON 2500 1.00 5000.00
340 ORSADERM CR 5 GRAM 3400 1.00 6800.00
341 SKIZON CRM 6800 1.00 13600.00
342 DEXIGEN 6500 1.00 13000.00
343 GENTAMICIN CREAM 2756 1.00 5512.00
344 LICOGENTA 3850 1.00 7700.00
345 GENALTEN CREAM 3055 1.00 6110.00
346 GENOINT SALEP KULIT 5000 1.00 10000.00
347 GENTALEX CREAM 3200 1.00 6400.00
348 HYDROCORTISON CREAM 7413 1.00 14826.00
349 NESTACORT CREAM 5754 1.00 11508.00
350 HICO GEL 14314 1.00 28628.00
351 KETOCONAZOL CREAM 5600 1.00 11200.00
352 SOLINFEC CRM 5700 1.00 11400.00
353 MICONAZOLE KRIM 2% 4800 1.00 9600.00
354 OXYTETRACYCLINE KRIM 3% 2600 1.00 5200.00
355 SALEP ICHTYOL 3800 1.00 7600.00
356 ALLETEROL T. MATA 11500 1.00 23000.00
357 GENOINT T. MATA 8050 1.00 16100.00
358 ERLAMYCETIN T. MATA 7725 1.00 15450.00
359 RECO T.MATA 8500 1.00 17000.00
360 LYTERS 15ML 29000 1.00 58000.00
361 PANTOCAIN T. MATA 16139 1.00 32278.00
362 ERLAMYCETIN SALEP MATA 6613 1.00 13226.00
363 GENOINT SALEP MATA 7550 1.00 15100.00
364 ERLAMYCETIN T. TELINGA 5700 1.00 11400.00
365 RECO T. TELINGA 7988 1.00 15976.00
366 GOM 6211 1.00 12422.00
367 SANMOL INFUS 68707 1.00 137414.00
368 PARACETAMOL INFUS 27000 1.00 54000.00
369 KALTROFEN SUPP 16000 1.00 32000.00
370 MYCROLAX SUPP 23100 1.00 46200.00
371 DULCOLAX SUPP 19000 1.00 38000.00
372 DUMIN 125 SUPP 16500 1.00 33000.00
373 DUMIN 250 SUPP 23000 1.00 46000.00
374 SUPERHOID SUPP 4434 1.00 8868.00
375 STESOLID 5 MG SUPP 35000 1.00 70000.00
376 STESOLID SUPP 10MG 55000 1.00 110000.00
377 VENTOLIN NEBU 13000 1.00 26000.00
378 AMINOPHYLIN INJ 6000 1.00 12000.00
379 AMPICILLIN INJ 3800 1.00 7600.00
380 ASAM TRANEXAMAT INJ 7000 1.00 14000.00
381 ATS INJ 145000 1.00 290000.00
382 BIOSAT INJ 140000 1.00 280000.00
383 BENODON INJ 17000 1.00 34000.00
384 BUSCOPAN INJ 10000 1.00 20000.00
385 CEFOTAXIME INJ 12500 1.00 25000.00
386 LITAXIME INJ 14500 1.00 29000.00
387 CEFTRIAXONE INJ 14500 1.00 29000.00
388 CITICOLIN INJ 12500 1.00 25000.00
389 CORTISON ACETAT INJ 27000 1.00 54000.00
390 DEXA INJ 4500 1.00 9000.00
391 DECADRIL INJ 10200 1.00 20400.00
392 DECAMIDON INJ 17000 1.00 34000.00
393 DECATOSIN INJ 6500 1.00 13000.00
394 EPINEPRINE INJ 10987 1.00 21974.00
395 FUROSEMIDE INJ 3000 1.00 6000.00
396 GENTAMICIN INJ 5000 1.00 10000.00
397 GENTANAL INJ 9500 1.00 19000.00
398 LIDOCAIN INJ 3000 1.00 6000.00
399 BIOCOMBIN INJ 7429 1.00 14858.00
400 MERSIBION INJ 5200 1.00 10400.00
401 NEUROBORAN INJ 11000 1.00 22000.00
402 MYOMERGIN INJ 4858 1.00 9716.00
403 KANAMYCIN HJ INJ 12400 1.00 24800.00
404 KETOROLAC INJ 12500 1.00 25000.00
405 LACTOR INJ 9500 1.00 19000.00
406 ONDANSENTRON INJ 8000 1.00 16000.00
407 PYTOMENADION INJ 4400 1.00 8800.00
408 PEHACAIN INJ 3200 1.00 6400.00
409 RANITIDIN INJ 4500 1.00 9000.00
410 SOTATIC INJ 6500 1.00 13000.00
411 NORAGES INJ 11000 1.00 22000.00
412 TRAMADOL INJ 6000 1.00 12000.00
413 TRANEX INJ 19000 1.00 38000.00
414 CYCLOFEM KB INJ I BLN 10150 1.00 20300.00
415 CYCLOGESTON INJ 7250 1.00 14500.00
416 ANDALAN INJ 3 BLN 9000 1.00 18000.00
417 DEPO PROGESTIN KB INJ 3 BLN 8500 1.00 17000.00
418 DEPO NEO INJ 3 BLN 151500 6060 1.00 12120.00
419 BISOLVON SOLUTION 92000 1.00 184000.00
420 NACL SANBE 19500 1.00 39000.00
421 ALKOHOL 1 LITER 25000 1.00 50000.00
422 AQUABIDEST 8000 1.00 16000.00
423 DEXTROSA 40 % 25 ML 10000 1.00 20000.00
424 GLUKOSA 5% 10000 1.00 20000.00
425 H2O2 100 ML 5200 1.00 10400.00
426 H2O2 1 LITER 23175 1.00 46350.00
427 NACL 25 ML 4675 1.00 9350.00
428 NACL 0,9 % 11000 1.00 22000.00
429 POVIDON IODINE 30 ML 4500 1.00 9000.00
430 POVIDON IODINE 1 LITER 70800 1.00 141600.00
431 RIVANOL 100 ML 3500 1.00 7000.00
432 RINGER LAKTAT 14000 1.00 28000.00
433 ABOCATH 18 4500 1.00 9000.00
434 ABOCATH 20 5700 1.00 11400.00
435 ABOCATH 22 5000 1.00 10000.00
436 ABOCATH 24 5000 1.00 10000.00
437 ABOCATH 26 7600 1.00 15200.00
438 BENANG SILK + JARUM 12000 1.00 24000.00
439 BENANG CHROMIC + JARUM 13500 1.00 27000.00
440 BISTURI NO 10,11,15 5000 1.00 10000.00
441 CELANA SUNAT 21900 1.00 43800.00
442 CHATETER NO 16 15000 1.00 30000.00
443 DELEE 20000 1.00 40000.00
444 FLASH EAR 25000 1.00 50000.00
445 GUNTING ALOGATOR 110000 1.00 220000.00
446 HANDSCOON 45000 450 1.00 900.00
447 HANDSCOON STERIL 9000 1.00 18000.00
448 INFUSET MAKRO 175000 5000 1.00 10000.00
449 INFUSET MIKRO 7100 1.00 14200.00
450 JARUM HEACTING NO 11,12,13,14,15 16400 1366.6666666667 1.00 2733.33
451 JARUM INSULIN 5000 1.00 10000.00
452 JARUM LANCET 26 25000 250 1.00 500.00
453 KASSA STERIL 28000 1.00 56000.00
454 KASSA HYDROFIL 100000 1.00 200000.00
455 KAPAS GULUNG 500 GRAM 30500 1.00 61000.00
456 KASSA GULUNG 5 CM 78000 7800 1.00 15600.00
457 KASSA GULUNG 10 CM 6545 1.00 13090.00
458 KERTAS PERKAMEN 11600 1.00 23200.00
459 LEUKOPLAS 7,4 67700 1.00 135400.00
460 LOMATUL 19600 1.00 39200.00
461 MINORSET 250000 1.00 500000.00
462 MASKER TALI/ KARET 25000 500 1.00 1000.00
463 ULTRASOUND GEL 250ML 22000 1.00 44000.00
464 NEDLE 24 ONEMAD & BD 45000 450 1.00 900.00
465 NEDLE 27 ONEMAD 700 1.00 1400.00
466 NASSAL ADULT 15000 1.00 30000.00
467 NASSAL CANULT 15000 1.00 30000.00
468 NASSAL ASPIRATOR 80000 1.00 160000.00
469 PLESTER WIMMER 7 X 4,5 45000 1.00 90000.00
470 PIPET DROP 4000 1.00 8000.00
471 PLASTIK KLIP 10 X 7 8400 1.00 16800.00
472 PLASTIK KLIP 13 X 8,7 13500 1.00 27000.00
473 REGULATOR OXYGEN 300000 1.00 600000.00
474 STETOSCOP 160000 160000 1.00 320000.00
475 SUNGKUP DEWASA 15000 1.00 30000.00
476 SELANG NEBULIZER 35000 1.00 70000.00
477 SPUIT 1 CC 3300 1.00 6600.00
478 SPUIT 3CC 75000 750 1.00 1500.00
479 SPUIT 5 CC 2200 1.00 4400.00
480 SPUIT 10 CC 2506 1.00 5012.00
481 SPALEK 5000 1.00 10000.00
482 SUFRA-TULE 29100 1.00 58200.00
483 STIK URIC ACID 111800 4472 1.00 8944.00
484 STIK GLUCOSE 120000 4800 1.00 9600.00
485 STIK CHOLESTEROL 200000 20000 1.00 40000.00
486 TENSI LAPANGAN ( 300000 300000 1.00 600000.00
487 TERMOMETER DIGITAL 25054 1.00 50108.00
488 TESK PACK 100000 2000 1.00 4000.00
489 TIANG INFUS 120000 1.00 240000.00
490 TONIQUET 15000 1.00 30000.00
491 TIMBANGAN CAMRY 85000 1.00 170000.00
492 UMBILICAL 3500 1.00 7000.00
493 URIN BAG 7000 1.00 14000.00
494 VASELIN SWAB 8162 1.00 16324.00
495 WIMMERFIX 10 X 5 45000 1.00 90000.00
496 GELANG IDENTITAS PASIEN 100000 1000 1.00 2000.00
497 POT CREAM 15 ML 321 1.00 642.00
498 WARM WATER BAG (HOT) 65000 1.00 130000.00
499 WARM WATER BAG ( COOL) 65000 1.00 130000.00
500 PISPOT 30000 1.00 60000.00
GUDANG (OBAT KESELURUHAN)
JUMLAH OBAT MASUK DAN KELUAR PERIODE OKTOBER 2018

HARGA BELI HARGA BELI MARGIN


NO NAMA OBAT & ALKES SEDIAAN
BOX (RP) SATUAN (RP)
1 AMOXICILLIN 500 MG (G) TAB/100 33000 330 1.00
2 YUSIMOX 500 TAB/100 36500 365 1.00
3 MOXIGRA 500MG TAB/100 39700 397 1.00
4 RAMOXYL 500MG TAB/100 36900 369 1.00
5 BERLIMOX 500 TAB/100 38000 380 1.00
6 BROADAMOX 500MG TAB/100 50800 508 1.00
7 CEFADROKSIL 500 MG (G) TAB/100 76364 763.64 1.00
8 GENCEF 500 CAPS/100 70405 1408.1 1.00
9 LOSTACEF 500 CAPS/50 42350 847 1.00
10 CEFIXIM 100 CAPS/50 70000 1400 1.00
11 CEFIXIM 100 CAPS/100 93000 930 1.00
12 PHARMAVIX 100 CAPS/50 75000 1500 1.00
13 CIPROFLOXACIN 500 MG (G) TAB/100 52000 520 1.00
14 CIPROFLOXACIN 500 MG TAB/50 20000 400 1.00
15 FLOXIGRA 500 TAB/100 59520 1190.4 1.00
16 NOVAFLOX 500 TAB/100 45800 458 1.00
17 FLOXIFAR TAB/100 51500 515 1.00
18 ETAFLOX 500MG TAB/100 36500 365 1.00
19 COTRIMOXAZOLE (G) TAB/100 19481 194.81 1.00
20 FASIPRIM TAB/100 20000 200 1.00
21 ETAMOXUL TAB/100 20770 207.7 1.00
22 FASIPRIM FORTE TAB/100 42300 423 1.00
23 PRIMADEX FORTE TAB/100 53910 1078.2 1.00
24 MILORIN 300 CAPS/50 67000 670 1.00
25 DOHIXAT 100 CAPS/100 31100 622 1.00
26 ERYRA FORTE TAB/100 130000 2600 1.00
27 OFLOXACINE 400 MG TAB/50 58000 1160 1.00
28 ZIDALEV 500 TAB/50 45000 450 1.00
29 METRONIDAZOL 500 MG TAB/100 17273 172.73 1.00
30 GRAFAZOL 500 TAB/100 30000 300 1.00
31 FARIZOL 500 TAB/100 26100 261 1.00
32 METROLET TAB TAB/100 63860 638.6 1.00
33 KETOCONAZOLE TAB TAB/50 20965 209.65 1.00
34 SOLINFEC TAB/50 34250 685 1.00
35 TOKASID 200 TAB/50 40635 406.35 1.00
36 MYCAZOLE TAB TAB/50 46500 930 1.00
37 SOLATHIM TAB CAPS/100 87840 812.7 1.00
38 DIONICOL 500 TAB/100 89300 893 1.00
39 ACYCLOVIR 200 MG (G) TAB/50 40635 812.7 1.00
40 ACIFAR 200 TAB/100 33700 1123.333333333 1.00
41 ACYCLOVIR 400 MG (G) TAB/50 17100 570 1.00
42 ACYCLOVIR 400 MG (G) TAB/100 31430 628.6 1.00
43 ACIFAR 400 TAB/30 20151 201.51 1.00
44 LOVIRES 400 MG TAB/30 23442 781.4 1.00
45 AMBROXOL TAB TAB/100 28000 280 1.00
46 BROXAL TAB/100 18000 180 1.00
47 MOLAPECT 30MG TAB/100 51200 512 1.00
48 ROVERTON TAB/100 16800 168 1.00
49 OMEROXOL TAB TAB/100 180700 1807 1.00
50 BRONEX TAB/100 15560 103.7333333333 1.00
51 GLYCERYL GUAICOLAT TAB/100 14000 140 1.00
52 GLYCERYL GUAICOLAT POT/100 8580 85.8 1.00
53 GUAIFENESIN TAB/100 9000 90 1.00
54 ALPARA TAB/150 79500 530 1.00
55 DAPYRIN FB TAB/100 79967 533.1133333 1.00
56 ANATON TAB/100 27190 271.9 1.00
57 BROCON TAB/100 31800 318 1.00
58 CALORTUSIN TAB TAB/100 34800 348 1.00
59 DEXTRAL TAB/150 67700 677 1.00
60 ELSIRON TAB/100 27800 27.8 1.00
61 FLUCADEX TAB/100 50150 501.5 1.00
62 GRANTUSIF TAB TAB/100 37650 376.5 1.00
63 BROCHIFAR TAB TAB/100 39600 396 1.00
64 COLFIN TAB TAB/100 56100 561.00 1.00
65 DEXAMETHASON 0,5MG TAB/100 50600 506 1.00
66 CARBIDU 0,5 TAB/200 27800 139 1.00
67 ERMETHASON 0,5 TAB/100 9750 97.5 1.00
68 DEXAMETHASON 0,75MG TAB /100 23800 238 1.00
69 CARBIDU 0,75 TAB/200 28900 144.5 1.00
70 ERMETHASON 0,75 TAB /100 20100 100.5 1.00
71 TAZIMUT 0,75 TAB/100 15216 152.16 1.00
72 FARIDEXON 0,75 TAB/100 11000 110 1.00
73 METHYLPREDNISOLON 4 TAB/100 36400 364 1.00
74 LEXCOMET 4 MG TAB/100 39060 390.6 1.00
75 OMETILSON TAB/100 37500 375 1.00
76 RHEMAFAR 8 MG TAB/50 30000 600 1.00
77 PREDNISON 5 POT/1000 150000 150 1.00
78 INFLASON 5 TAB/200 32200 161 1.00
79 DEXTEEM PLUS TAB/100 29106 291.06 1.00
80 REMACORT TAB POT/100 9500 95 1.00
81 GRAFACHLOR TAB/100 16200 162 1.00
82 DEXTAF TAB/100 15217 152.17 1.00
83 ALLERGEN TAB TAB/200 50000 250 1.00
84 ALLERON TAB/200 17500 175 1.00
85 ORPHEN TAB/200 17520 87.6 1.00
86 LORATADINE TAB TAB/50 21525 804 1.00
87 WINATIN TAB/100 27700 277 1.00
88 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G) CAPS/100 38300 383 1.00
89 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/50 14250 285 1.00
90 CETIRIZINE TAB 10 MG (G) TAB/30 24100 803.3333333333 1.00
91 LERZIN KAPS CAPS/50 19350 193.5 1.00
92 TRISELA TAB/50 18800 376 1.00
93 GABITEN TAB/100 30000 300 1.00
94 ALINAMIN F TAB TAB/100 110000 1100 1.00
95 AFOLAT TAB/100 20000 200 1.00
96 ANELAT TAB TAB/100 14590 145.9 1.00
97 CALCIFAR TAB/100 15250 152.5 1.00
98 FOLAXIN TAB/100 23200 232 1.00
99 LICOKLAK TAB/100 18750 187.5 1.00
100 TRIMAKAL TAB/100 20000 200 1.00
101 NOVAKAL TAB/100 12250 122.5 1.00
102 ARKAVIT-C TAB/100 65000 650 1.00
103 CAVIPLEX TAB/100 40750 407.5 1.00
104 CAVICUR TAB TAB/100 46700 467 1.00
105 ETABION CAPS TAB/100 23200 232 1.00
106 SAMCOBION TAB/100 18900 189 1.00
107 NOVABION TAB/100 18750 187.5 1.00
108 RAMABION TAB TAB/100 35000 350 1.00
109 HUFABION TAB TAB/100 22000 220 1.00
110 SELVIPLEX TAB TAB/100 37395 373.95 1.00
111 IMUFOR TAB TAB/50 162500 5416.666666667 1.00
112 VITAMIN C (250) POT/250 12100 48.4 1.00
113 VITAMIN C ISI 100 POT/100 4027 40.27 1.00
114 VITAMIN B COMPLEX BOX TAB/100 13000 130 1.00
115 VITAMIN B COMPLEX POT POT/100 10000 100 1.00
116 LICONAM POT/1000 35000 35 1.00
117 ZECANEURON TAB/100 45750 45.75 1.00
118 NEURALGIN TAB/100 78650 786.5 1.00
119 OMEGESIC TAB/100 33400 334 1.00
120 NEURODEX TAB/100 102000 25500 1.00
121 VITAZYM TAB/100 90000 900.00 1.00
122 LIBROZYM TAB/100 85000 850 1.00
123 SODIUM BICARBONAT (BICNAT) TAB/30 20000 666.6666666667 1.00
124 URINTER TAB/30 490000 4900 1.00
125 KEJIBELING CAPS/20 91000 1820 1.00
126 ADROME SACCHET 20000 200 1.00
127 NEXITRA 500 TAB/50 58000 1160 1.00
128 FARSORBID 5 TAB/30 15500 1291.666666667 1.00
129 AMLODIPINE 5 MG (G) TAB/30 5000 166.6666666667 1.00
130 AMLODIPIN 5 MG TAB/50 11000 110 1.00
131 ACTAPIN 5 TAB/100 30000 300 1.00
132 ZEVASK 5MG TAB/30 11391 379.7 1.00
133 OMESIVASK 5MG CAPS/50 11500 115 1.00
134 ZENICARDO 5 AMP 11600 11000 1.00
135 GRAVASK 5MG TAB/4 11700 2925 1.00
136 SELESCARDIO 10MG TAB/50 12380 247.6 1.00
137 AMLODIPINE 10 MG (G) CAPS/20 7000 233.3333333 1.00
138 ACTAPIN 10 TAB/50 56736 383.3333333333 1.00
139 ZENICARDO 10 TAB/100 13500 135.00 1.00
140 OMESIVASK 10MG CAPS/30 13500 562.5 1.00
141 ZEVASK 10MG TAB/100 13500 135 1.00
142 CAPTROPIL 12,5 MG (G) TAB/100 12380 412.6666666667 1.00
143 FARMOTEN 12,5 TAB/50 20400 408 1.00
144 FORTEN 12,5 TAB TAB/50 13620 272.4 1.00
145 CAPTROPIL 25 MG (G) TAB/30 10250 341.6666666667 1.00
146 OTTORYL 25 TAB/100 18690 186.9 1.00
147 FARMOTEN 25 TAB/100 27200 544 1.00
148 PRIX 25 TAB/100 15000 150 1.00
149 FUROSEMID 40 MG (G) TAB/100 13920 139.2 1.00
150 FARSIRETIC TAB/100 15900 159 1.00
151 GRALIXA 40 TAB/100 23000 230 1.00
152 NIFEDIPINE 10 MG (G) TAB/100 13000 130.00 1.00
153 FARGOXIN 0,25 TAB/100 15000 150.00 1.00
154 BETAHISTINE 6MG TAB/100 30000 300 1.00
155 HISTIGO TAB/30 26508 530.16 1.00
156 LEXIGO TAB/100 20000 666.6666666667 1.00
157 NARMIG TAB/30 40000 1333.333333333 1.00
158 SEREMIG TAB/50 30900 618.00 1.00
159 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 6000 60 1.00
160 PARACETAMOL 500 (G) TAB/100 17000 170 1.00
161 ERLAMOL TAB TAB/100 16000 160 1.00
162 EMTURNAS 500MG TAB/100 15270 152.70 1.00
163 GRAFADON TAB/100 18350 183.5 1.00
164 ITRAMOL 500MG TAB TAB/100 15200 152 1.00
165 KAMOLAS 500 TAB/30 44500 2225.00 1.00
166 NOVAGESIC TAB TAB/100 13500 135 1.00
167 PACETIK 500 TAB/50 16750 335 1.00
168 FASIDOL 500MG TAB/100 14650 146.5 1.00
169 EMTURNAS FORTE TAB/100 17249 172.49 1.00
170 FASIDOL FORTE TAB/100 18000 180 1.00
171 ITAMOL FORTE FLS 23900 2390 1.00
172 ASAM MEFENAMAT 500 MG (G) TAB/100 17200 172 1.00
173 OPISTAN 500 TAB/100 30600 306 1.00
174 MEFENAMIC ACID TAB/100 16000 160 1.00
175 MOLASIC 500 TAB/50 30456 1015.2 1.00
176 CARGESIC 500MG TAB/100 18000 180 1.00
177 IBUPROFEN 200 MG (G) TAB/100 15300 153 1.00
178 FARSIFEN 200MG TAB/100 18000 180.00 1.00
179 IBUPROFEN 400 MG (G) TAB/100 27000 270 1.00
180 ZENTARIN 400 TAB/30 31440 1048 1.00
181 NOVAXIFEN 400 TAB/100 24800 248 1.00
182 TIAFEN 400 TAB/100 33000 330 1.00
183 LIFLAMAL 400 TAB/4 25000 250 1.00
184 FARSIFEN 400MG TAB/100 19200 192 1.00
185 FARSIFEN PLUS TAB/100 24500 245.00 1.00
186 MIRASIC PLUS TAB/100 28500 285.00 1.00
187 BIMACYL TAB/100 21300 213.00 1.00
188 RATNACAP CAPS/30 25000 500.00 1.00
189 KETOPROFEN 50 TAB/100 62700 627 1.00
190 KETOPROFEN 100 TAB/100 85000 850 1.00
191 ANREMA CAPS/50 21900 730 1.00
192 NATRIUM DIKLOFENAK 50 MG (G) TAB/100 16200 162 1.00
193 SAMCOFENAC TAB/100 22000 220 1.00
194 FENAREN TAB TAB/100 22040 220.4 1.00
195 KEMOREN TAB TAB/100 17400 174 1.00
196 RENADINAC 50 MG TAB/20 28000 1400 1.00
197 ZELONA TAB/100 19300 193 1.00
198 PROSTANAC 50 TAB/50 17143 342.86 1.00
199 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/100 66600 666 1.00
200 MELOXICAM 15 MG (G) TAB/20 17000 850 1.00
201 FLASICOX TAB/100 33000 330 1.00
202 MELOGRA 15 TAB/50 20844 1042.2 1.00
203 RHEMACOX 15 TAB/100 16640 166.4 1.00
204 MELOGRA 7,5 TAB/100 15000 150 1.00
205 PIROXICAM 10MG (G) TAB/100 10500 105.00 1.00
206 FAXIDEN 10 TAB/100 16700 167 1.00
207 PIROXICAM 20 MG (G) TAB/100 18780 187.8 1.00
208 FAXIDEN 20 TAB/100 25000 250 1.00
209 GRAZEO 20MG TAB/100 25000 250 1.00
210 GABAPENTIN 300 MG TAB/50 155000 3100 1.00
211 ONDANSENTRON 4MG AMP 25000 5000 1.00
212 ONDANSENTRON 4MG TAB/100 25228 252.28 1.00
213 OMEPRAZOLE 20 MG (G) TAB/30 13500 450 1.00
214 ETAGASTRIN TAB TAB/50 35991 1199.7 1.00
215 LOKEV TAB/50 24000 240 1.00
216 LANACER CAPS TAB/30 13568 452.2666667 1.00
217 REDUSEC TAB/30 24720 494.4 1.00
218 PROMEZOL 20 CAPS/20 11000 550 1.00
219 LANSOPRAZOLE CAPS TAB/20 16500 825 1.00
220 LAZOL TAB/30 49500 1650 1.00
221 DOBRIZOL TAB/100 28000 280 1.00
222 ANTASIDA TAB TAB/100 10390 103.9 1.00
223 ATMACID TAB TAB/100 22680 226.8 1.00
224 RANITIDIN 150 MG (G) TAB/100 17600 176 1.00
225 GASELA TAB/100 20800 208 1.00
226 GRASERIC TAB/100 29900 299 1.00
227 HUFADINE TAB/100 30000 300.00 1.00
228 HUFADON TAB TAB/100 20000 200 1.00
229 GRAMETA TAB TAB.50 10600 212 1.00
230 VESPERUM TAB TAB/50 20100 201 1.00
231 NILATIKA TAB/10 20000 200 1.00
232 NORVOM TAB/100 14350 287 1.00
233 AKITA TAB/100 21200 212 1.00
234 MOLAGIT POT/150 73100 487.3333333333 1.00
235 SELESDIAR CAPS/30 28700 1435 1.00
236 LACTO B TAB/100 6400 1.00
237 L-BIO TAB/100 8000 1.00
238 LOPERAMID TAB/100 10650 106.5 1.00
239 BIDIUM TAB TAB/30 10500 350 1.00
240 MIDIX TAB TAB/100 33000 330 1.00
241 INAMID TAB TAB/100 17950 179.5 1.00
242 NORIT 125 MG TAB/100 10000 100 1.00
243 ZINK 20 MG (G) TAB/100 43000 430 1.00
244 ZIPHA TAB/100 54267 542.67 1.00
245 ORALIT TAB/20 800 1.00
246 PHAROLITH SACHET PCS 1400 1.00
247 COMBANTRIN TABLET 250 CAPS/30 37300 746 1.00
248 COMBANTRIN LIQUID 10ML TAB/100 37750 377.5 1.00
249 DULCOLAX TAB SACCHET 16172 808.6 1.00
250 LAXANA TAB/100 30000 300.00 1.00
251 SPASMINAL TAB/100 55000 550.00 1.00
252 SCOPMA TAB/50 142040 1420.4 1.00
253 SCOPMA PLUS TAB/100 102750 1027.50 1.00
254 KOLICGON CAPS/30 137090 4569.666666667 1.00
255 SALBUTAMOL 2 MG (G) TAB/100 11200 224 1.00
256 GRAFALIN 2MG TAB TAB/30 11190 373 1.00
257 SALBUTAMOL 4 MG (G) TAB/30 12400 413.3333333333 1.00
258 GRAFALIN 4MG TAB TAB/100 19520 195.2 1.00
259 BRONCHOSAL 4MG TAB/100 15616 156.16 1.00
260 GRAFASMA TAB/100 2000 66.67 1.00
261 TEOSAL TAB/100 19100 191 1.00
262 ALLOPURINOL 100 MG (G) TAB/100 11700 117 1.00
263 ALOFAR 100 POT/40 20000 200 1.00
264 OMERIC 100MG TAB/100 18250 182.5 1.00
265 ALLOPURINOL 300 MG (G) TAB/100 35400 354 1.00
266 ALOFAR 300 AMP 38000 3800 1.00
267 OMERIC 300 TAB/100 36966 246.44 1.00
268 GLIBENKLAMIDE 5 MG (G) PCS 17750 3000 1.00
269 LATIBET PCS 15800 158 1.00
270 METFORMIN 500 MG (G) PCS 18750 187.5 1.00
271 GLIKOS 500 AMP 19000 3000 1.00
272 GLUDEPATIC 500MG TAB/100 29900 299 1.00
273 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/100 90000 900 1.00
274 SIMVASTATIN 10 MG (G) TAB/30 8500 9000 1.00
275 SIMVASTATAIN 10 MG CAPS/100 13500 135 1.00
276 SELVIM 10 PCS 17755 355.1 1.00
277 LIPIVLAS 10 TAB/100 42270 422.7 1.00
278 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/200 105000 525 1.00
279 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/100 42406 424.06 1.00
280 SIMVASTATIN 20MG ( G ) TAB/30 8500 340 1.00
281 FG TROCHES TAB/100 13500 1.00
282 ETHAMBUTOL TAB/100 86040 860.4 1.00
283 ISONIAZID PCS 60000 600 1.00
284 INADOXIN FORTE PCS 104000 10400 1.00
285 PYRAZINAMIDE TAB/100 28000 280 1.00
286 RIFAMPICIN 300 TAB/100 114600 1146 1.00
287 AMBEVEN (JAMU) TAB/100 129800 1298 1.00
288 VALISANBE 2 TAB/100 60000 5000 1.00
289 STESOLID 2 MG TAB/50 96800 3226.666666667 1.00
290 VALISANBE 5 TAB/100 125000 1250 1.00
291 STESOLID 5 MG TAB/100 169400 1694 1.00
292 ALPRAZOLAM 0,5MG TAB/100 187800 1878 1.00
293 ETAMOX 125 SYR FLS 4454 1.00
294 OMEMOX 125 SYR FLS 4022 1.00
295 RAMOXYL SYR FLS 3900 1.00
296 BINTAMOX 125 SYR FLS 7800 1.00
297 NOVAMOX 125 SYR FLS 5000 1.00
298 BRODAMOX 125 SYR FLS 3700 1.00
299 YUSIMOX 125 SYR FLS 5000 1.00
300 HOLIMOX 125SYR FLS 0 1.00
301 XILTROP 125 SYR FLS 13024 1.00
302 BROADAMOX 250 SYR FLS 9250 1.00
303 CEFADROXIL 125 SYR FLS 9000 1.00
304 LIFADROX 125 SYR FLS 9300 1.00
305 LOSTACEF 125 SYR FLS 9070 1.00
306 GENCEF 125 SYR FLS 8000 1.00
307 OPICEF 125 DRY SYR FLS 28900 1.00
308 LIFADROX 250 SYR FLS 12257 1.00
309 LOSTACEF 250 SYR FLS 6100 1.00
310 CEDROX 250 SYR FLS 5000 1.00
311 CEFIXIME SYR FLS 10876 1.00
312 HELIXIM SYR FLS 12800 1.00
313 CEFILA SYR drop FLS 58094 1.00
314 NOVACHLOR SYR FLS 5400 1.00
315 MIRATRIM FLS 5600 1.00
316 OMEGTRIM SYR FLS 5870 1.00
317 GITRI SYR FLS 4000 1.00
318 NOVATRIM SYR FLS 8449 1.00
319 GRAPRIMA SYR FLS 7500 1.00
320 FASIPRIM SYR FLS 9500 1.00
321 PRIMADEX SYR FLS 9000 1.00
322 ERYRA SYR FLS 9000 1.00
323 DIONICOL SYR FLS 6100 1.00
324 RIAMYCIN SYR FLS 6600 1.00
325 THIAMFILEX SYR FLS 9271 1.00
326 FARIZOL SYR FLS 4650 1.00
327 OMENIZOL SYR FLS 4296 1.00
328 CAZETIN DROP FLS 20850 1.00
329 ANACETIN SYR FLS 6960 1.00
330 BRONCHITIN SYR FLS 5870 1.00
331 ETAFLUSIN SYR FLS 4237 1.00
332 FLUCADEX SYR FLS 8449 1.00
333 FLUTROP SYR FLS 4949 1.00
334 QUANTIDEX SYR FLS 4800 1.00
335 REMCO SYR FLS 4980 1.00
336 COPARCETIN SYR FLS 6546 1.00
337 UNI BABY COUGH SYR FLS 5000 1.00
338 PACDIN BABY COUGH SYR FLS 5000 1.00
339 OMECOUGH SYR FLS 3900 1.00
340 PARATUSIN SYR FLS 15000 1.00
341 FLUTOP C SYR FLS 5000 1.00
342 PIM-TRACOL SYR FLS 9900 1.00
343 MUCERA DROP FLS 22200 1.00
344 AMBROXOL 15MG SYR FLS 22000 1.00
345 BROXAL ELIXIR 15 ML FLS 22000 1.00
346 ERLAPECT 15 SYR FLS 6500 1.00
347 MUCERA 15 SYR FLS 8776 1.00
348 MOALPECT 15MG SYR FLS 8000 1.00
349 ROVERTON SYR FLS 3880 1.00
350 BROXAL ELIXIR 30ML FLS 9372 1.00
351 ETABROXOL 30 SYR FLS 4909 1.00
352 MOLAPECT 30MG SYR FLS 6500 1.00
353 OBH SYR FLS 3958 1.00
354 COUGH FREND SYR FLS 4500 1.00
355 FENIDRYL SYR FLS 5500 1.00
356 TROPIDRYL PLUS SYR FLS 5123 1.00
357 TROPIDRYL EXP SYR FLS 3500 1.00
358 WINAPEN SYR FLS 9900 1.00
359 ZEMINDO SYR FLS 22200 1.00
360 BISOLVON SYR FLS 4916 1.00
361 LERZIN SYR FLS 4525 1.00
362 TRISELA SYR FLS 5000 1.00
363 LERZIN DROP FLS 16000 1.00
364 BEVITA SYR FLS 44000 1.00
365 CAVIPLEX SYR FLS 6400 1.00
366 CAVICUR SYR FLS 7300 1.00
367 CAVICUR +DHA+PREBIOTIK SYR FLS 7500 1.00
368 MULSANOL SYR FLS 4750 1.00
369 MULSANOL DROP FLS 8776 1.00
370 PACDIN VITCUR SYR FLS 3700 1.00
371 UNIVIT SYR FLS 3880 1.00
372 FASIDOL DROP FLS 5000 1.00
373 SANMOL DROP FLS 4500 1.00
374 PARACETAMOL SYR FLS 3819 1.00
375 ETAGESIC SYR FLS 9372 1.00
376 TROPIGESIC SYR FLS 2380 1.00
377 RAMAGESIC SYR FLS 3409 1.00
378 DAPYRIN SYR FLS 5500 1.00
379 ALPHAMOL 120 SYR FLS 6134 1.00
380 SANMOL SYR FLS 10500 1.00
381 UNI CETAMOL SYR FLS 6500 1.00
382 KAMOLAS SYR FLS 7500 1.00
383 OMEGRIP SYR FLS 9000 1.00
384 TAMANOPAN SYR FLS 4500 1.00
385 NOVAGESIC SYR FLS 15000 1.00
386 ITAMOL NEW SYR FLS 4500 1.00
387 CITOMOL 120 SYR FLS 8875 1.00
388 GRAFADON SYR FLS 9500 1.00
389 OMESTAN SYR FLS 14450 1.00
390 NOVASTAN SYR FLS 3300 1.00
391 ETAFEN SYR FLS 6500 1.00
392 NOVAXIFEN SYR FLS 4200 1.00
393 ORAPROFEN SYR FLS 3850 1.00
394 INSIC SYR FLS 3055 1.00
395 TIAFEN SYR FLS 5000 1.00
396 IBUPROFEN SYR FLS 11100 1.00
397 ZENTARIN SYR FLS 3850 1.00
398 FARSIFEN SYR FLS 4600 1.00
399 OMEDOM SYR FLS 3055 1.00
400 HUFADON SYR FLS 5000 1.00
401 ROSIDON SYR FLS 4000 1.00
402 VESPERUM SYR FLS 4500 1.00
403 GRAMETA SYR FLS 3300 2.00
404 ANTASIDA DOEN SYR FLS 4300 1.00
405 LAMBUCID 60ML SYR & 100ML FLS 7413 1.00
406 BUFANTACID F SYR FLS 4000 1.00
407 GASTRUCID 60ML SYR FLS 3050 1.00
408 HUFAMAG PLUS SYR FLS 5500 1.00
409 TRIOCID SYR FLS 4950 1.00
410 PROPEPSA SYR FLS 55000 1.00
411 SUCRALFATE SYR FLS 16500 1.00
412 KAOTIN SYR FLS 2990 1.00
413 KANINA SYR FLS 4447 1.00
414 NEO KAOMINAL FLS 5991 1.00
415 PROZINK SYR FLS 5000 1.00
416 ZINKID SYR FLS 27500 1.00
417 KOMPOLAX SYR FLS 7500 1.00
418 LAXADINE SYR FLS 4800 1.00
419 ACYCLOVIR CREAM FLS 4000 1.00
420 ACIFAR CREAM FLS 5000 1.00
421 LACYVIR CRM FLS 4500 1.00
422 LICOVIR CR FLS 4500 1.00
423 LOVIRES CRM FLS 3575 1.00
424 ERLADERM N FLS 8200 1.00
425 BIOPLACENTON CREAM FLS 15500 1.00
426 BETAMETASON FLS 8500 1.00
427 ORSADERM CR 5 GRAM FLS 4383 1.00
428 SKIZON CRM FLS 55000 1.00
429 NISAGON CREAM FLS 5850 1.00
430 SCABIMITE FLS 38500 1.00
431 DEXIGEN FLS 6613 1.00
432 GENTAMICIN CREAM FLS 3000 1.00
433 LICOGENTA FLS 35000 1.00
434 GENALTEN CREAM FLS 35000 1.00
435 GENOINT SALEP KULIT FLS 15000 1.00
436 GENTALEX CREAM FLS 4500 1.00
437 HYDROCORTISON CREAM FLS 6500 1.00
438 NESTACORT CREAM FLS 6500 1.00
439 HICO GEL TUBE 6500 1.00
440 KETOCONAZOL CREAM TUBE 3200 1.00
441 SOLINFEC CREAM TUBE 6500 1.00
442 MICONAZOLE KRIM 2% TUBE 14000 1.00
443 OXYTETRACYCLINE KRIM 3% TUBE 4434 1.00
444 SALEP ICHTYOL TUBE 3500 1.00
445 ALLETEROL T. MATA TUBE 9000 1.00
446 GENOINT T. MATA TUBE 4000 1.00
447 ERLAMYCETIN T. MATA TUBE 8200 0.50
448 RECO T.MATA TUBE 3800 1.00
449 LYTERS 15ML TUBE 2500 1.00
450 PANTOCAIN T. MATA TUBE 4450 1.00
451 ERLAMYCETIN SALEP MATA TUBE 3500 1.00
452 GENOINT SALEP MATA TUBE 5000 1.00
453 ERLAMYCETIN T. TELINGA TUBE 2500 1.00
454 RECO T. TELINGA TUBE 6500 1.00
455 GOM TUBE 6000 1.00
456 SANMOL INFUS TUBE 15000 1.00
457 PARACETAMOL INFUS TUBE 6500 1.00
458 KALTROFEN SUPP TUBE 6500 1.00
459 MYCROLAX SUPP TUBE 18750 1.00
460 DULCOLAX SUPP TUBE 5000 1.00
461 DUMIN 125 SUPP TUBE 16500 1.00
462 DUMIN 250 SUPP TUBE 19500 1.00
463 SUPERHOID SUPP TUBE 9500 1.00
464 STESOLID 5 MG SUPP TUBE 7000 1.00
465 STESOLID SUPP 10MG TUBE 8800 1.00
466 VENTOLIN NEBU TUBE 12000 1.00
467 AMINOPHYLIN INJ TUBE 17000 1.00
468 ASAM TRANEXAMAT INJ TUBE 6500 1.00
469 ATS INJ FLS 7429 1.00
470 BIOSAT INJ FLS 6500 1.00
471 BENODON INJ TUBE 9500 1.00
472 BUSCOPAN INJ TUBE 6500 1.00
473 SCOPAMIN INJ TUBE 115000 1.00
474 CEFOTAXIME INJ TUBE 12000 1.00
475 LITAXIME INJ FLS 9000 1.00
476 CEFTRIAXONE INJ AMP 19750 1.00
477 CITICOLIN INJ SUPP 12000 1.00
478 CORTISON ACETAT INJ SUPP 16500 1.00
479 DEXA INJ SUPP 22500 1.00
480 BENODEX INJ SUPP 5000 1.00
481 DECADRIL INJ SUPP 35000 1.00
482 DECAMIDON INJ SUPP 45000 1.00
483 DECATOSIN INJ SUPP 13000 1.00
484 EPINEPRINE INJ SUPP 4500 1.00
485 FUROSEMIDE INJ SUPP 35000 1.00
486 GENTAMICIN INJ AMP 145000 1.00
487 GENTANAL INJ VIAL 145000 1.00
488 LIDOCAIN INJ AMP 4000 1.00
489 LIDOX INJ AMP 28106 1.00
490 BIOCOMBIN INJ AMP 15811 1.00
491 MERSIBION INJ AMP 14000 1.00
492 NEUROTROPIC INJ AMP 14500 1.00
493 NEUROBORAN INJ AMP 14000 1.00
494 MYOMERGIN INJ VIAL 20000 1.00
495 KANAMYCIN HJ INJ VIAL 27000 1.00
496 KETOROLAC INJ VIAL 4000 1.00
497 LACTOR INJ AMP 11000 1.00
498 PANTOPRAZOL INJ AMP 15000 1.00
499 AMPICILIN INJ AMP 15000 1.00
500 ONDANSENTRON INJ AMP 3500 1.00
501 PYTOMENADION INJ AMP 6500 1.00
502 PEHACAIN INJ AMP 14000 1.00
503 RANITIDIN INJ AMP 4500 1.00
504 SOTATIC INJ AMP 5700 1.00
505 METOLON INJ AMP 5140 1.00
506 NORAGES INJ AMP 7600 1.00
507 TRAMADOL INJ VIAL 8000 1.00
508 TRANEX INJ AMP 3000 1.00
509 CYCLOFEM KB INJ I BLN AMP 3000 1.00
510 CYCLOGESTON INJ AMP 13250 1.00
511 ANDALAN INJ 3 BLN AMP 8000 1.00
512 DEPO PROGESTIN KB INJ 3 BLN AMP 15000 1.00
513 DEPO NEO INJ 3 BLN VIAL 40000 1.00
514 BISOLVON SOLUTION VIAL 73600 1.00
515 NACL SANBE VIAL 12500 1.00
516 ALKOHOL 1 LITER AMP 13000 1.00
517 AQUABIDEST AMP 40000 1.00
518 AQUABIDES 25ML AMP 6500 1.00
519 AQUABIDEST 50MG AMP 11000 1.00
520 DEXTROSA 40 % 25 ML AMP 15000 1.00
521 GLUKOSA 5% AMP 6500 1.00
522 H2O2 100 ML AMP 8500 1.00
523 H2O2 1 LITER VIAL 9000 1.00
524 NACL 25 ML VIAL 6545 1.00
525 NACL 0,9 % VIAL 95000 1.00
526 POVIDON IODINE 30 ML VIAL 9000 1.00
527 POVIDON IODINE 1 LITER VIAL 25000 1.00
528 RIVANOL 100 ML FLS 7904 1.00
529 RINGER LAKTAT LABU 8000 1.00
530 ABOCATH 18 PCS 4500 1.00
531 ABOCATH 20 PCS 5700 1.00
532 ABOCATH 22 PCS 5000 1.00
533 ABOCATH 24 PCS 5000 1.00
534 ABOCATH 26 PCS 7600 1.00
535 BENANG SILK + JARUM PCS 12000 1.00
536 BENANG CHROMIC + JARUM PCS 13500 1.00
537 BISTURI NO 10,11,15 PCS 5000 1.00
538 CELANA SUNAT PCS 21900 1.00
539 CHATETER NO 16 PCS 15000 1.00
540 DELEE PCS 20000 1.00
541 FLASH EAR PCS 25000 1.00
542 GUNTING ALOGATOR PCS 110000 1.00
543 HANDSCOON PCS 45000 1.00
544 HANDSCOON STERIL PCS 9000 1.00
545 INFUSET MAKRO PCS 5000 1.00
546 INFUSET MIKRO PCS 7100 1.00
547 JARUM HEACTING NO 11,12,13,14,15PCS 13667 1.00
548 JARUM INSULIN PCS 5000 1.00
549 JARUM LANCET 26 PCS 25000 250 1.00
550 KASSA STERIL PCS 28000 2800 1.00
551 KASSA HYDROFIL PCS 130000 1.00
552 KAPAS GULUNG 500 GRAM PCS 30500 1.00
553 KASSA GULUNG 5 CM PCS 78000 7800 1.00
554 KASSA GULUNG 10 CM PCS 6545 1.00
555 KERTAS PERKAMEN PCS 11600 1.00
556 LEUKOPLAS 7,4 GIDCARE PCS 45000 1.00
557 LOMATUL PCS 19600 1.00
558 MINORSET PCS 250000 250000 1.00
559 MASKER TALI/ KARET PCS 25000 250 1.00
560 ULTRASOUND GEL 250ML PCS 22000 1.00
561 NEDLE 24 ONEMAD & BD PCS 68000 1.00
562 NEDLE 27 ONEMAD PCS 25000 1.00
563 NASSAL ADULT PCS 15000 1.00
564 NASSAL CANULT PCS 15000 1.00
565 NASSAL ASPIRATOR PCS 80000 1.00
566 MASKER NEBU PCS 45000 1.00
567 PLESTER WIMMER 7 X 4,5 PCS 45000 1.00
568 PIPET DROP PCS 4000 1.00
569 PLASTIK KLIP 10 X 7 PCS 8400 1.00
570 PLASTIK KLIP 13 X 8,7 PCS 13500 1.00
571 REGULATOR OXYGEN PCS 300000 1.00
572 STETOSCOP PCS 130000 1.00
573 SUNGKUP DEWASA PCS 15000 1.00
574 SELANG NEBULIZER PCS 35000 1.00
575 SPUIT 1 CC PCS 3300 1.00
576 SPUIT 3CC PCS 750 1.00
577 SPUIT 5 CC PCS 2200 1.00
578 SPUIT 10 CC PCS 2506 1.00
579 SPUIT 20 CC PCS 1.00
580 SPALEK PCS 5000 1.00
581 SUFRA-TULE PCS 29100 1.00
582 STIK URIC ACID PCS 111800 4472 1.00
583 STIK GLUCOSE PCS 120000 4800 1.00
584 STIK CHOLESTEROL PCS 200000 20000 1.00
585 TENSI LAPANGAN ( PCS 130000 130000 1.00
586 TERMOMETER DIGITAL PCS 25054 1.00
587 TESK PACK PCS 100000 2000 1.00
588 TIANG INFUS PCS 120000 1.00
589 TONIQUET PCS 15000 1.00
590 TIMBANGAN CAMRY PCS 85000 1.00
591 UMBILICAL PCS 3500 1.00
592 URIN BAG PCS 7000 1.00
593 VASELIN SWAB PCS 8162 1.00
594 WIMMERFIX 10 X 5 PCS 45000 1.00
595 GELANG IDENTITAS PASIEN PCS 100000 1000 1.00
596 POT CREAM 15 ML PCS 321 1.00
597 WARM WATER BAG (HOT) PCS 65000 1.00
598 WARM WATER BAG ( COOL) PCS 65000 1.00
599 PISPOT PCS 30000 1.00
600 PINGSET ANATOMI PCS 175000 1.00
601 GUNTING AFF HEACTING PCS 25000 1.00
602 BENGKOK PCS 65000 1.00
603 RESOURCA INFRARED TERMOMETER PCS 7000 1.00
604 URINAL PEREMPUAN PCS 35000 1.00
605 URINAL LAKI-LAKI PCS 25000 1.00
606 NIRBEN BENGKOK PCS 65000 1.00
607 KORENTANG + TEMPAT PCS 75000 1.00
608 PARTUSET PCS 450000 1.00
609 HYPAPIX ALCARE 10X10 PCS 165000 1.00
610 CUTICAL CLASIC LOMATUL PCS 110000 11000 1.00
611 1.00
612 1.00
613 1.00
614 1.00
615 1.00
616 1.00
617 1.00
618 1.00
619 1.00
620 1.00
621 1.00
622 1.00
623 1.00
624 1.00
625 1.00
626 1.00
627 1.00
628 1.00
629 1.00
630 1.00
631 1.00
632 1.00
633 1.00
634 1.00
635 1.00
636 1.00
637 1.00
638 1.00
639 1.00
640 1.00
641 1.00
642 1.00
643 1.00
644 1.00
645 1.00
646 1.00
647 1.00
648 1.00
649 1.00
650 1.00
651 1.00
652 1.00
653 1.00
654 1.00
655 1.00
656 1.00
657 1.00
658 1.00
659 1.00
660 1.00
661 1.00
662 1.00
663 1.00
664 1.00
665 1.00
666 1.00
667 1.00
668 1.00
669 1.00
670 1.00
671 1.00
672 1.00
673 1.00
674 1.00
675 1.00
676 1.00
677 1.00
678 1.00
679 1.00
680 1.00
681 1.00
682 1.00
683 1.00
684 1.00
685 1.00
686 1.00
687 1.00
688 1.00
689 1.00
690 1.00
691 1.00
692 1.00
693 1.00
694 1.00
695 1.00
696 1.00
697 1.00
698 1.00
699 1.00
700 1.00
701 1.00
702 1.00
703 1.00
704 1.00
705 1.00
706 1.00
707 1.00
708 1.00
709 1.00
710 1.00
711 1.00
712 1.00
713 1.00
714 1.00
715 1.00
NILAI STOK

Rp -
HARGA JUAL STOCK NILAI BELI JUMLAH OBAT MASUK BULAN O
SATUAN (RP) AWAL (Rupiah) 28-Sep-18 29-Sep-18 10/2/2018 10/4/2018
660.00 502 200
730.00 144
794.00
738.00 5
760.00 200
1016.00 100
1527.28 763
2816.20
1694.00 84
2800.00
1860.00 152
3000.00
1040.00 956
800.00
2380.80 317
916.00
1030.00
730.00
389.62 255
400.00 344
415.40
846.00 95
2156.40
1340.00 252
1244.00
5200.00 10
2320.00 20
900.00 21
345.46 238
600.00
522.00 743
1277.20
419.30 78
1370.00
812.70 14
1860.00 100
1625.40 154
1786.00 335
1625.40 100
2246.67 5
1140.00 126
1257.20
403.02 84
1562.80 5
560.00 1686 800
360.00
1024.00
336.00 549
3614.00
207.47 158
280.00
171.60 1988
180.00 500
1060.00
1066.23
543.80
636.00 863
696.00 200
1354.00 283
55.60 20
1003.00 54
753.00 463
792.00
1122.00
1012.00
278.00 1835
195.00 1355
476.00
289.00 762
201.00
304.32 378
220.00 200
728.00 345 100
781.20 3
750.00 575
1200.00
300.00
322.00 78
582.12 371 100
190.00 948
324.00 438
304.34
500.00 62
350.00 1644
175.20 926
1608.00
554.00 260
766.00
570.00 734
1606.67
387.00 1
752.00 179
600.00 33
2200.00
400.00 8
291.80
305.00 41
464.00 464
375.00 4
400.00 4
245.00
1300.00 280
815.00 655
934.00 356
464.00 9
378.00
375.00
700.00
440.00 366
747.90
10833.33 14
96.80 2057
80.54 690
260.00
200.00 4430
70.00 625
91.50 306
1573.00 181
668.00 110
51000.00 457
1800.00 103
1700.00 18
1333.33 181
9800.00 13
3640.00 140
400.00
2320.00 37
2583.33 65
333.33 49
220.00 9
600.00
759.40
230.00
22000.00
5850.00 209
495.20
466.67 487
766.67
270.00 30
1125.00
270.00 632
825.33 637
816.00
544.80
683.33 1525
373.80 11
1088.00 3
300.00 3
278.40 67
318.00 203
460.00
260.00 154
300.00
600.00
1060.32
1333.33 417
2666.67
1236.00 419
120.00
340.00 1465 2200
320.00
305.40
367.00
304.00
4450.00
270.00
670.00
293.00 175
344.98 1345
360.00 975
4780.00 6
344.00
612.00 416
320.00 654
2030.40
360.00 130
306.00 3
360.00 161
540.00 1328
2096.00
496.00 7
660.00 670
500.00
384.00 104
490.00 275
570.00
426.00
1000.00 78
1254.00 75
1700.00 10
1460.00
324.00
440.00 186
440.80 100
348.00
2800.00 10
386.00 4 200
685.72 3
1332.00 65
1700.00
660.00 157
2084.40
332.80
300.00
210.00 1312
334.00 220
375.60 297
500.00 38
500.00 112
6200.00 33
10000.00
504.56 61
900.00 12 180
2399.40
480.00 152
904.53
988.80
1100.00 40
1650.00 2 40
3300.00
560.00
207.80 1284
453.60 342
352.00 700
416.00 229
598.00 2
600.00 3
400.00 90
424.00
402.00 324
400.00 12
574.00 104
424.00 188
974.67 284
2870.00 7
12800.00 14
16000.00 10
213.00 1704
700.00 220
660.00
359.00 4
200.00 24
860.00 184
1085.34 9
1600.00
2800.00
1492.00 50
755.00 2
1617.20
600.00 177
1100.00 315
2840.80 13
2055.00 205
9139.33
448.00 192
746.00
826.67 390
390.40
312.32 110
133.33 4
382.00 98
234.00
400.00 302
365.00 464
708.00 5
13800.00 113
492.88 376
6000.00 628
316.00 286
375.00 258
6000.00
598.00 277
1800.00
18000.00 66
270.00
710.20 206
845.40
1050.00
848.12
680.00 71
27000.00 336
1720.80
1200.00
20800.00
560.00 100
2292.00 100
2596.00 100
10000.00
6453.33 75
2500.00
3388.00 95
3756.00 100
8908.00 117 100
8044.00
7800.00
15600.00
10000.00
7400.00
10000.00 4
0.00
26048.00 4
18500.00
18000.00
18600.00
18140.00 15
16000.00
57800.00 2
24514.00
12200.00 5
10000.00
21752.00 5
25600.00 36
116188.00
10800.00
11200.00 5
11740.00
8000.00
16898.00
15000.00
19000.00
18000.00 4
18000.00 6
12200.00 39
13200.00
18542.00 1
9300.00
8592.00 3
41700.00 6
13920.00 1
11740.00 5
8474.00
16898.00
9898.00 15
9600.00 3
9960.00
13092.00 9
10000.00 10 77
10000.00
7800.00
30000.00 4
10000.00 15
19800.00 3
44400.00 8
44000.00 12
44000.00
13000.00
17552.00
16000.00 35
7760.00 14
18744.00
9818.00
13000.00 5
7916.00 32
9000.00
11000.00 5
10246.00 2
7000.00 30
19800.00
44400.00
9832.00 1
9050.00 20
10000.00 1
32000.00 5
88000.00
12800.00 9
14600.00 8
15000.00 16
9500.00
17552.00
7400.00 14
7760.00
10000.00
9000.00
7638.00 17
18744.00
4760.00
6818.00
11000.00
12268.00
21000.00 66
13000.00 10
15000.00 2
18000.00
9000.00 15
30000.00
9000.00 6
17750.00 86
19000.00 40
28900.00 22
6600.00
13000.00
8400.00 6
7700.00
6110.00
10000.00
22200.00 4
7700.00
9200.00 15
6110.00
10000.00
8000.00
9000.00 2 5 12
9900.00 5
8600.00
14826.00 95
8000.00 3
6100.00 9
11000.00 9 6
9900.00 10
110000.00 30
33000.00 2
5980.00 25
8894.00 6
11982.00
10000.00 5
55000.00 5 3
15000.00 15
9600.00 14
8000.00 23
10000.00
9000.00
9000.00
7150.00
16400.00
31000.00 4 6
17000.00
8766.00 24
110000.00
11700.00
77000.00 4 3
13226.00
6000.00 56
70000.00
70000.00
30000.00 7
9000.00
13000.00 10
13000.00 2
13000.00
6400.00 9
13000.00 5
28000.00
8868.00
7000.00 2
18000.00
8000.00 2
12300.00 1 4
7600.00 1
5000.00
8900.00 5
7000.00 9
10000.00 2
5000.00 21
13000.00 2
12000.00 40
30000.00
13000.00
13000.00
37500.00 1 3
10000.00 1
33000.00 20
39000.00 23
19000.00 8
14000.00
17600.00
24000.00 30 20
34000.00 5
13000.00 2
14858.00
13000.00
19000.00
13000.00
230000.00 7
24000.00 70
18000.00
39500.00 89
24000.00
33000.00 3
45000.00 2
10000.00
70000.00 15
90000.00
26000.00 10
9000.00 4
70000.00
290000.00
290000.00
8000.00 29
56212.00
31622.00 72
28000.00
29000.00 10
28000.00 23
40000.00 6
54000.00 4
8000.00 72
22000.00
30000.00
30000.00 1
7000.00 59
13000.00 2
28000.00
9000.00 6 10 10 30
11400.00 5 5 25
10280.00
15200.00 6 10
16000.00
6000.00
6000.00
26500.00 33
16000.00 4
30000.00
80000.00 4
147200.00 1
25000.00
26000.00
80000.00
13000.00
22000.00 64
30000.00
13000.00 4
17000.00
18000.00
13090.00
190000.00 210 200
18000.00
50000.00 2
15808.00
16000.00 220 400
9000.00
11400.00
10000.00 84
10000.00 35
15200.00 25
24000.00 35
27000.00 32
10000.00 25
43800.00 62
30000.00 6
40000.00
50000.00
220000.00
90000.00 7
18000.00
10000.00 108
14200.00 58
27334.00 9
10000.00 5
500.00 178
5600.00 21
260000.00 1
61000.00
15600.00 11
13090.00
23200.00 5
90000.00 2
39200.00
500000.00
500.00 4
44000.00 1
136000.00 357
50000.00
30000.00 2
30000.00 2
160000.00
90000.00
90000.00
8000.00
16800.00 11
27000.00 11
600000.00
260000.00
30000.00
70000.00
6600.00 196
1500.00 508
4400.00 152
5012.00 4
0.00 1
10000.00
58200.00
8944.00 34
9600.00 66
40000.00 22
260000.00 1
50108.00
4000.00 554
240000.00
30000.00
170000.00
7000.00 50
14000.00 8
16324.00 4
90000.00
2000.00
642.00 8
130000.00
130000.00
60000.00
350000.00 1
50000.00
130000.00
14000.00
70000.00
50000.00
130000.00
150000.00
900000.00
330000.00
22000.00 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AT MASUK BULAN OKTOBER 2018
BIAYA OBAT

Rp 27,168,346
JML TOT NILAI BELI JML TOT

OBT MSK (Rupiah) STOCK 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10
200 66,000 702 150 80 120 110 50 10 45
0 0 144 30 20 30 30 3
0 0 0
0 0 5 5
200 76,000 200 10 10
100 50,800 100
0 0 763 6 24 78
0 0 0
0 0 84 6 6 12 18 24 12
0 0 0
0 0 152
0 0 0
0 0 956 47 76 93 63 84 53 52

0 0 0
0 0 317 18 12 6 6 6 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 255 13 16 6 6

0 0 344 6 6
0 0 0
0 0 95
0 0 0
0 0 252 16
0 0 0
0 0 10
0 0 20
0 0 21
0 0 238 6 10 30 24
0 0 0
0 0 743 4
0 0 0
0 0 78 5 8 4
0 0 0
0 0 14
0 0 100
0 0 154 14 10 4
0 0 335
0 0 100
0 0 5
0 0 126 10 10
0 0 0
0 0 84 10
0 0 5
800 224,000 2486 24 10 50 30 40 41 51
0 0 0
0 0 0
0 0 549 10 3
0 0 0
0 0 158
0 0 0
0 0 1988 43 64 70 63 60 24 18
0 0 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 863 56 62 40 38 24 44 36
0 0 200
0 0 283 2 13 10
0 0 20
0 0 54 3
0 0 463 6 36 18 24
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1835 15 6 10 10
0 0 1355 26 58 74 16 10 18 4
0 0 0
0 0 762 28 20 20 36 26
0 0 0
0 0 378 45 95 70 60 60 42
200 22,000 200 30
100 36,400 445 136 65 12 6 72 120
0 0 3
0 0 575 36 20 15 16
0 0 0
0 0 0
0 0 78
100 29,106 471 10 10 10
0 0 948
0 0 438 10
0 0 0
0 0 62
0 0 1644 3 3 14 10
0 0 926 34 53 24 20 22 18 18
0 0 0
0 0 260
0 0 0
0 0 734 14 52 65 26 22 14 4
0 0 0
0 0 1
0 0 179 6 10 6 34
0 0 33
0 0 0
0 0 8
0 0 0
0 0 41
0 0 464 6 10 12 6
0 0 4
0 0 4
0 0 0
0 0 280 12 12 22 12
0 0 655 23 18 6 6 6 20 18
0 0 356 10
0 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 366 6 28 6
0 0 0
0 0 14
0 0 2057
0 0 690 8 22 6 12 14
0 0 0
0 0 4430 46 22 34 33 40 16 42
0 0 625 6 6 9 10
0 0 306 8 50 6 6 6 44 40
0 0 181
0 0 110
0 0 457 6 18
0 0 103
0 0 18
0 0 181
0 0 13
0 0 140
0 0 0
0 0 37 13 3
0 0 65 4
0 0 49 24 20 4 4
0 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 209 4 6 16 48 26 4 20
0 0 0
0 0 487 6 54 4 4
0 0 0
0 0 30
0 0 0
0 0 632 6 4
0 0 637 6 6 16 10
0 0 0
0 0 0
0 0 1525 6 6 6 16
0 0 11
0 0 3
0 0 3
0 0 67 8 4 4 4
0 0 203 2 2
0 0 0
0 0 154 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 417 10 10 6 6 32 38
0 0 0
0 0 419 4 4 10 6
0 0 0
2,200 374,000 3665 117 96 169 151 227 153 148
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 175 30 50 40 30 25
0 0 1345
0 0 975
0 0 6
0 0 0
0 0 416 40 10 20 20 24
0 0 654 30 42 22 30 46 30 24
0 0 0
0 0 130
0 0 3
0 0 161
0 0 1328 42 106 78 96 88 60 6
0 0 0
0 0 7
0 0 670 10 60 20
0 0 0
0 0 104
0 0 275
0 0 0
0 0 0
0 0 78
0 0 75
0 0 10
0 0 0
0 0 0
0 0 186 34 104 44
100 22,040 100 10 10
0 0 0
0 0 10 6
200 38,600 204 6 72 72
0 0 3
0 0 65 32 6 13
0 0 0
0 0 157 16 30 10 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1312 12 30 18 88 70 6
0 0 220 40 20
0 0 297 6
0 0 38
0 0 112
0 0 33
0 0 0
0 0 61
180 81,000 192 8 4 42 26

0 0 0
0 0 152 38 31 54 27 2
0 0 0
0 0 0
40 22,000 40 4 6 10
40 33,000 42 6 10 4
0 0 0
0 0 0
0 0 1284 18 6 6 40 6
0 0 342
0 0 700 18 40 60 132 114 60 30
0 0 229 6 6 10 12 16
0 0 2
0 0 3
0 0 90 38 36 6 6 4
0 0 0
0 0 324 10 6 12 38 46 92 81
0 0 12
0 0 104 6
0 0 188 4 12 16 6 6 12
0 0 284 10 10 16
0 0 7
0 0 14 4 4 4
10 80,000 10
0 0 1704 7 6
0 0 220 10
0 0 0
0 0 4
0 0 24
0 0 184 12 16 4
0 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 50
0 0 2
0 0 0
0 0 177 3
0 0 315 18 24 16 14 22
0 0 13 6 6
0 0 205 16 6 40 6 6
0 0 0
0 0 192 4 10 12 16 4 6
0 0 0
0 0 390 12 18 18 6
0 0 0
0 0 110 10
0 0 4
0 0 98
0 0 0
0 0 302
0 0 464 10 4 6
0 0 5
0 0 113 10
0 0 376 4 10
0 0 628 5 10 5
0 0 286 20 6
0 0 258 20 20 26 10 20 10
0 0 0
0 0 277 10 10
0 0 0
0 0 66 4 12 20 8 4 4 12
0 0 0
0 0 206 27-Jan 9-Jan
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 71
0 0 336
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 100
0 0 100
100 129,800 100
0 0 0
0 0 75 2
0 0 0
0 0 95
0 0 100
100 445,400 217 12 21 19 11 12 8 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 44
0 0 0
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 15 1
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 5
0 0 0
0 0 5
0 0 36 1
0 0 0
0 0 0
5 28,000 5 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 42 1
0 0 6
0 0 39 1 3 4 3 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 3
0 0 6 1
0 0 1 1
5 29,350 5 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 15
0 0 3
0 0 0
0 0 91 3
87 435,000 87 5 3
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 15 1 2 1
0 0 3 1 1 1
0 0 8
0 0 12 3 1 4 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 35
0 0 14
0 0 0
0 0 0
0 0 5
0 0 32 1 2
0 0 0
0 0 5
0 0 2
0 0 30 1 3
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 20 2 1 1
0 0 1
0 0 5
0 0 0
0 0 9
0 0 8 1
0 0 16 1 11 1 3 3
0 0 0
0 0 0
0 0 14 2 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 17 4 75
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 66 2 21 2 1
0 0 10
0 0 2
0 0 0
0 0 15
0 0 0
0 0 6
0 0 86 1 1 1 4 2 1
0 0 40
0 0 22
0 0 0
0 0 0
0 0 6 4 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 41 3
0 0 0
15 69,000 15 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
19 85,500 19 22 2 3 2
5 16,500 5
0 0 0
0 0 95 5 7 8 18 18 3
0 0 3
0 0 9
6 33,000 15 4 5 3
10 49,500 10 5 1
30 1,650,000 30
2 33,000 2 1 1
0 0 25 1 1
0 0 6 3
0 0 0
0 0 5
3 82,500 8 2 1
0 0 15
0 0 14
0 0 23 12 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 93,000 10
0 0 0
0 0 24 2 11 3 3 2
0 0 0
0 0 0
3 115,500 7
0 0 0
0 0 56 1 2 3 3 3 1
0 0 0
0 0 0
0 0 7
0 0 0
0 0 10
0 0 2
0 0 0
0 0 91 3 1
0 0 5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 2 2
4 32,800 5 1 1
0 0 1
0 0 0
0 0 5
0 0 9
0 0 2
0 0 21 1 2 2 1
0 0 2
0 0 40 1 1 1 3 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 56,250 4
0 0 1
0 0 20 1 1 1
0 0 23
0 0 8
0 0 0
0 0 0
20 240,000 50 1 2 1 2
0 0 5
0 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 7 2
0 0 70 1 1 2
0 0 0
0 0 89 4 4
0 0 0
0 0 3
0 0 2 1
0 0 0
0 0 15 1
0 0 0
0 0 10
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 29 2 2 1 2 2
0 0 0
0 0 72 1
0 0 0
0 0 10
0 0 23 1
0 0 6
0 0 4
0 0 72 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 59 4 1
0 0 2
0 0 0
50 225,000 56 5 22 6 7 8 7
35 199,500 35 2 1 2 1
0 0 0
10 76,000 16 1 2 3 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 33 1
4 32,000 4 1
0 0 0
0 0 4 11 1
1 73,600 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 64 1 1
0 0 0
0 0 4
0 0 0
0 0 0 1
0 0 0
200 19,000,000 410
0 0 0
0 0 2
0 0 0
400 3,200,000 620 7 7 7 9 9 11 9
0 0 0
0 0 0
0 0 84 2 2 3 1 7 2
0 0 35 1 2 1 1
0 0 25 3 1 1 1
0 0 35 2 1
0 0 32 1 1 1 1
0 0 25 1
0 0 62 1 1 2 1
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 71
0 0 0
0 0 108 2 1 4 2 6 2
0 0 58 3 2 1 2
0 0 92
0 0 5
0 0 178 3 2 2 5 5 7 3
0 0 21 1 1 1
0 0 1 1
0 0 0
0 0 11 1
0 0 0
0 0 5
0 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 1
0 0 357 4 23 3 2 1
0 0 0
0 0 2
0 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 0 11 1
0 0 11 1 2 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 196 1 51 3 2 2
0 0 508 12 7 5 10 8 19 12
0 0 152 1 1 1 3 2
0 0 4 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 34 1 3 2 4 3
0 0 66 3 22 2 4 3 2
0 0 22 1 1 3 1 1 2
0 0 1
0 0 0
0 0 554 110 1 37
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 50
0 0 8
0 0 4 1
0 0 0 1
0 0 0
0 0 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH OBAT KELUAR BULAN OKTOBER 2018
TOBER 2018
TRANSAKSI PENJUALAN PENDAPATAN OBAT

Rp 128,420,580 Rp 9,487,018 Rp 19,027,836


NILAI JUAL STOK JML TOTAL NILAI BELI OBT KELUAR NILAI JUAL KELUAR

(Rupiah) OBAT KELUAR (Rupiah) (Rupiah)


231,660 565 186450 372900
52,560 113 41245 82490
0 0 0 0
1,845 5 1845 3690
76,000 20 7600 15200
50,800 0 0 0
582,657 108 82473.12 164946.24
0 0 0 0
71,148 78 66066 132132
0 0 0 0
141,360 0 0 0
0 0 0 0
497,120 468 243360 486720
0 0 0 0
377,357 60 71424 142848
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49,677 41 7987.21 15974.42
68,800 12 2400 4800
0 0 0 0
40,185 0 0 0
0 0 0 0
168,840 16 10720 21440
0 0 0 0
26,000 0 0 0
23,200 0 0 0
9,450 0 0 0
41,110 70 12091.1 24182.2
0 0 0 0
193,923 4 1044 2088
0 0 0 0
16,353 17 3564.05 7128.1
0 0 0 0
5,689 0 0 0
93,000 0 0 0
125,156 28 22755.6 45511.2
299,155 0 0 0
81,270 0 0 0
5,617 0 0 0
71,820 20 11400 22800
0 0 0 0
16,927 10 2015.1 4030.2
3,907 0 0 0
696,080 246 68880 137760
0 0 0 0
0 0 0 0
92,232 13 2184 4368
0 0 0 0
16,390 0 0 0
0 0 0 0
170,570 342 29343.6 58687.2
45,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274,434 300 95400 190800
69,600 0 0 0
191,591 25 16925 33850
556 0 0 0
27,081 3 1504.5 3009
174,320 84 31626 63252
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
255,065 41 5699 11398
132,113 206 20085 40170
0 0 0 0
110,109 130 18785 37570
0 0 0 0
57,516 372 56603.52 113207.04
22,000 30 3300 6600
161,980 411 149604 299208
1,172 0 0 0
215,625 87 32625 65250
0 0 0 0
0 0 0 0
12,558 0 0 0
137,089 30 8731.8 17463.6
90,060 0 0 0
70,956 10 1620 3240
0 0 0 0
15,500 0 0 0
287,700 30 5250 10500
81,118 189 16556.4 33112.8
0 0 0 0
72,020 0 0 0
0 0 0 0
209,190 197 56145 112290
0 0 0 0
194 0 0 0
67,304 56 21056 42112
9,900 0 0 0
0 0 0 0
1,600 0 0 0
0 0 0 0
6,253 0 0 0
107,648 34 7888 15776
750 0 0 0
800 0 0 0
0 0 0 0
182,000 58 37700 75400
266,913 97 39527.5 79055
166,252 10 4670 9340
2,088 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80,520 40 8800 17600
0 0 0 0
75,833 0 0 0
99,559 0 0 0
27,786 62 2496.74 4993.48
0 0 0 0
443,000 233 23300 46600
21,875 31 1085 2170
14,000 160 7320 14640
142,357 0 0 0
36,740 0 0 0
11,653,500 24 612000 1224000
92,700 0 0 0
15,300 0 0 0
120,667 0 0 0
63,700 0 0 0
254,800 0 0 0
0 0 0 0
42,920 16 18560 37120
83,958 4 5166.6666666667 10333.3333333333
8,167 52 8666.6666666667 17333.3333333333
990 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
611,325 124 362700 725400
0 0 0 0
113,633 23 5366.6666666667 10733.3333333333
0 0 0 0
4,050 0 0 0
0 0 0 0
85,320 10 1350 2700
262,869 38 15681.3333333333 31362.6666666667
0 0 0 0
0 0 0 0
521,042 34 11616.6666666667 23233.3333333333
2,056 0 0 0
1,632 0 0 0
450 0 0 0
9,326 20 2784 5568
32,277 4 636 1272
0 0 0 0
20,020 6 780 1560
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
278,000 102 68000 136000
0 0 0 0
258,942 24 14832 29664
0 0 0 0
623,050 1061 180370 360740
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25,638 175 25637.5 51275
231,999 0 0 0
175,500 0 0 0
14,340 0 0 0
0 0 0 0
127,296 114 34884 69768
104,640 224 35840 71680
0 0 0 0
23,400 0 0 0
459 0 0 0
28,980 0 0 0
358,560 476 128520 257040
0 0 0 0
1,736 0 0 0
221,100 90 29700 59400
0 0 0 0
19,968 0 0 0
67,375 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
39,000 0 0 0
47,025 0 0 0
8,500 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40,920 182 40040 80080
22,040 20 4408 8816
0 0 0 0
14,000 6 8400 16800
39,372 150 28950 57900
1,029 0 0 0
43,290 51 33966 67932
0 0 0 0
51,810 62 20460 40920
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
137,760 224 23520 47040
36,740 60 10020 20040
55,777 6 1126.8 2253.6
9,500 0 0 0
28,000 0 0 0
102,300 0 0 0
0 0 0 0
15,389 0 0 0
86,400 80 36000 72000
0 0 0 0
36,480 152 36480 72960
0 0 0 0
0 0 0 0
22,000 20 11000 22000
34,650 20 16500 33000
0 0 0 0
0 0 0 0
133,408 76 7896.4 15792.8
77,566 0 0 0
123,200 454 79904 159808
47,632 50 10400 20800
598 0 0 0
900 0 0 0
18,000 90 18000 36000
0 0 0 0
65,124 285 57285 114570
2,400 0 0 0
29,848 6 1722 3444
39,856 56 11872 23744
138,403 36 17544 35088
10,045 0 0 0
89,600 12 76800 153600
80,000 0 0 0
181,476 13 1384.5 2769
77,000 10 3500 7000
0 0 0 0
718 0 0 0
2,400 0 0 0
79,120 32 13760 27520
4,884 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37,300 0 0 0
755 0 0 0
0 0 0 0
53,100 3 900 1800
173,250 94 51700 103400
18,465 12 17044.8 34089.6
210,638 74 76035 152070
0 0 0 0
43,008 52 11648 23296
0 0 0 0
161,200 54 22320 44640
0 0 0 0
17,178 10 1561.6 3123.2
267 0 0 0
18,718 0 0 0
0 0 0 0
60,400 0 0 0
84,680 20 3650 7300
1,770 0 0 0
429,400 10 38000 138000
92,661 14 3450.16 6900.32
1,884,000 20 60000 120000
45,188 26 4108 8216
48,375 106 19875 39750
0 0 0 0
82,823 20 5980 11960
0 0 0 0
594,000 64 576000 1152000
0 0 0 0
73,151 38 13493.8 26987.6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24,140 0 0 0
4,536,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28,000 0 0 0
114,600 0 0 0
129,800 0 0 0
0 0 0 0
242,000 2 6453.3333333333 12906.6666666667
0 0 0 0
160,930 0 0 0
187,800 0 0 0
966,518 94 418676 837352
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20,000 4 20000 40000
0 0 0 0
52,096 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
136,050 1 9070 18140
0 0 0 0
57,800 0 0 0
0 0 0 0
30,500 0 0 0
0 0 0 0
54,380 0 0 0
460,800 1 12800 25600
0 0 0 0
0 0 0 0
28,000 2 11200 22400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36,000 3 27000 54000
54,000 0 0 0
237,900 12 73200 146400
0 0 0 0
9,271 0 0 0
0 0 0 0
12,888 0 0 0
125,100 1 20850 41700
6,960 1 6960 13920
29,350 2 11740 23480
0 0 0 0
0 0 0 0
74,235 0 0 0
14,400 0 0 0
0 0 0 0
58,914 4 26184 52368
435,000 8 40000 80000
0 0 0 0
0 0 0 0
60,000 0 0 0
75,000 4 20000 40000
29,700 3 29700 59400
177,600 0 0 0
264,000 12 264000 528000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280,000 0 0 0
54,320 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32,500 0 0 0
126,656 3 11874 23748
0 0 0 0
27,500 0 0 0
10,246 0 0 0
105,000 4 14000 28000
0 0 0 0
0 0 0 0
4,916 0 0 0
90,500 4 18100 36200
5,000 0 0 0
80,000 0 0 0
0 0 0 0
57,600 0 0 0
58,400 1 7300 14600
120,000 10 75000 150000
0 0 0 0
0 0 0 0
51,800 3 11100 22200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64,923 16 61104 122208
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
693,000 8 84000 168000
65,000 0 0 0
15,000 0 0 0
0 0 0 0
67,500 0 0 0
0 0 0 0
27,000 0 0 0
763,250 10 88750 177500
380,000 0 0 0
317,900 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25,200 6 25200 50400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
44,400 4 44400 88800
0 0 0 0
69,000 1 4600 9200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
85,500 11 49500 99000
16,500 0 0 0
0 0 0 0
704,235 59 437367 874734
12,000 0 0 0
27,450 0 0 0
82,500 12 66000 132000
49,500 6 29700 59400
1,650,000 0 0 0
33,000 2 33000 66000
74,750 2 5980 11960
26,682 3 13341 26682
0 0 0 0
25,000 0 0 0
220,000 3 82500 165000
112,500 0 0 0
67,200 0 0 0
92,000 6 24000 48000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
155,000 0 0 0
0 0 0 0
105,192 12 52596 105192
0 0 0 0
0 0 0 0
269,500 0 0 0
0 0 0 0
168,000 13 39000 78000
0 0 0 0
0 0 0 0
105,000 0 0 0
0 0 0 0
65,000 0 0 0
13,000 0 0 0
0 0 0 0
28,800 5 16000 32000
32,500 1 6500 13000
0 0 0 0
0 0 0 0
7,000 0 0 0
0 0 0 0
8,000 2 8000 16000
41,000 2 16400 24600
3,800 0 0 0
0 0 0 0
22,250 0 0 0
31,500 0 0 0
10,000 0 0 0
52,500 6 15000 30000
13,000 0 0 0
240,000 8 48000 96000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75,000 0 0 0
5,000 0 0 0
330,000 3 49500 99000
448,500 0 0 0
76,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
600,000 6 72000 144000
85,000 0 0 0
13,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
805,000 2 230000 460000
840,000 4 48000 96000
0 0 0 0
1,757,750 8 158000 316000
0 0 0 0
49,500 0 0 0
45,000 1 22500 45000
0 0 0 0
525,000 1 35000 70000
0 0 0 0
130,000 0 0 0
18,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
116,000 9 36000 72000
0 0 0 0
1,138,392 1 15811 31622
0 0 0 0
145,000 0 0 0
322,000 1 14000 28000
120,000 0 0 0
108,000 0 0 0
288,000 1 4000 8000
0 0 0 0
0 0 0 0
15,000 0 0 0
206,500 5 17500 35000
13,000 0 0 0
0 0 0 0
252,000 37 166500 333000
199,500 6 34200 68400
0 0 0 0
121,600 8 60800 121600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
437,250 1 13250 26500
32,000 1 8000 16000
0 0 0 0
160,000 3 120000 240000
73,600 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
704,000 2 22000 44000
0 0 0 0
26,000 0 0 0
0 0 0 0
0 1 9000 18000
0 0 0 0
38,950,000 0 0 0
0 0 0 0
50,000 0 0 0
0 0 0 0
4,960,000 59 472000 944000
0 0 0 0
0 0 0 0
420,000 17 85000 170000
175,000 5 25000 50000
190,000 6 45600 91200
420,000 3 36000 72000
432,000 4 54000 108000
125,000 1 5000 10000
1,357,800 5 109500 219000
90,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
315,000 1 45000 90000
0 0 0 0
540,000 17 85000 170000
411,800 8 56800 113600
123,003 2 27334 54668
25,000 0 0 0
44,500 27 6750 13500
58,800 3 8400 16800
130,000 1 130000 260000
0 0 0 0
85,800 1 7800 15600
0 0 0 0
58,000 0 0 0
90,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,000 0 0 0
22,000 0 0 0
24,276,000 15 1020000 2040000
0 0 0 0
30,000 0 0 0
30,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 4000 8000
92,400 1 8400 16800
148,500 4 54000 108000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
646,800 14 46200 92400
381,000 73 54750 109500
334,400 8 17600 35200
10,024 1 2506 5012
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
152,048 13 58136 116272
316,800 18 86400 172800
440,000 9 180000 360000
130,000 0 0 0
0 0 0 0
1,108,000 148 296000 592000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
175,000 0 0 0
56,000 0 0 0
32,648 1 8162 16324
0 1 45000 90000
0 0 0 0
2,568 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
175,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
110,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
RANGE :A7:BZ7000
STOK AKHIR NAME : STOK

Rp 9,540,818 Rp 95,510,362
LABA KOTOR STOCK NILAI STOK AKHR

(Rupiah) AKHIR (Rupiah)


186450 137 45210
41245 31 11315
0 0 0
1845 0 0
7600 180 68400
0 100 50800
82473.12 655 500184.2
0 0 0
66066 6 5082
0 0 0
0 152 141360
0 0 0
243360 488 253760
0 0 0
71424 257 305932.8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7987.21 214 41689.34
2400 332 66400
0 0 0
0 95 40185
0 0 0
10720 236 158120
0 0 0
0 10 26000
0 20 23200
0 21 9450
12091.1 168 29018.64
0 0 0
1044 739 192879
0 0 0
3564.05 61 12788.65
0 0 0
0 14 5688.9
0 100 93000
22755.6 126 102400.2
0 335 299155
0 100 81270
0 5 5616.6666666667
11400 106 60420
0 0 0
2015.1 74 14911.74
0 5 3907
68880 2240 627200
0 0 0
0 0 0
2184 536 90048
0 0 0
0 158 16389.8666666667
0 0 0
29343.6 1646 141226.8
0 500 45000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
95400 563 179034
0 200 69600
16925 258 174666
0 20 556
1504.5 51 25576.5
31626 379 142693.5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5699 1794 249366
20085 1149 112027.5
0 0 0
18785 632 91324
0 0 0
56603.52 6 912.96
3300 170 18700
149604 34 12376
0 3 1171.8
32625 488 183000
0 0 0
0 0 0
0 78 12558
8731.8 441 128357.46
0 948 90060
1620 428 69336
0 0 0
0 62 15500
5250 1614 282450
16556.4 737 64561.2
0 0 0
0 260 72020
0 0 0
56145 537 153045
0 0 0
0 1 193.5
21056 123 46248
0 33 9900
0 0 0
0 8 1600
0 0 0
0 41 6252.5
7888 430 99760
0 4 750
0 4 800
0 0 0
37700 222 144300
39527.5 558 227385
4670 346 161582
0 9 2088
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8800 326 71720
0 0 0
0 14 75833.3333333333
0 2057 99558.8
2496.74 628 25289.56
0 0 0
23300 4197 419700
1085 594 20790
7320 146 6679.5
0 181 142356.5
0 110 36740
612000 433 11041500
0 103 92700
0 18 15300
0 181 120666.666666667
0 13 63700
0 140 254800
0 0 0
18560 21 24360
5166.6666666667 61 78791.6666666667
8666.6666666667 -3 -500
0 9 990
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
362700 85 248625
0 0 0
5366.6666666667 464 108266.666666667
0 0 0
0 30 4050
0 0 0
1350 622 83970
15681.3333333333 599 247187.333333333
0 0 0
0 0 0
11616.6666666667 1491 509425
0 11 2055.9
0 3 1632
0 3 450
2784 47 6542.4
636 199 31641
0 0 0
780 148 19240
0 0 0
0 0 0
0 0 0
68000 315 210000
0 0 0
14832 395 244110
0 0 0
180370 2604 442680
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25637.5 0 0
0 1345 231999.05
0 975 175500
0 6 14340
0 0 0
34884 302 92412
35840 430 68800
0 0 0
0 130 23400
0 3 459
0 161 28980
128520 852 230040
0 0 0
0 7 1736
29700 580 191400
0 0 0
0 104 19968
0 275 67375
0 0 0
0 0 0
0 78 39000
0 75 47025
0 10 8500
0 0 0
0 0 0
40040 4 880
4408 80 17632
0 0 0
8400 4 5600
28950 54 10422
0 3 1028.58
33966 14 9324
0 0 0
20460 95 31350
0 0 0
0 0 0
0 0 0
23520 1088 114240
10020 160 26720
1126.8 291 54649.8
0 38 9500
0 112 28000
0 33 102300
0 0 0
0 61 15389.08
36000 112 50400
0 0 0
36480 0 0
0 0 0
0 0 0
11000 20 11000
16500 22 18150
0 0 0
0 0 0
7896.4 1208 125511.2
0 342 77565.6
79904 246 43296
10400 179 37232
0 2 598
0 3 900
18000 0 0
0 0 0
57285 39 7839
0 12 2400
1722 98 28126
11872 132 27984
17544 248 120858.666666667
0 7 10045
76800 2 12800
0 10 80000
1384.5 1691 180091.5
3500 210 73500
0 0 0
0 4 718
0 24 2400
13760 152 65360
0 9 4884.03
0 0 0
0 0 0
0 50 37300
0 2 755
0 0 0
900 174 52200
51700 221 121550
17044.8 1 1420.4
76035 131 134602.5
0 0 0
11648 140 31360
0 0 0
22320 336 138880
0 0 0
1561.6 100 15616
0 4 266.6666666667
0 98 18718
0 0 0
0 302 60400
3650 444 81030
0 5 1770
100000 103 391400
3450.16 362 89211.28
60000 608 1824000
4108 260 41080
19875 152 28500
0 0 0
5980 257 76843
0 0 0
576000 2 18000
0 0 0
13493.8 168 59656.8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 71 24140
0 336 4536000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 100 28000
0 100 114600
0 100 129800
0 0 0
6453.3333333333 73 235546.666666667
0 0 0
0 95 160930
0 100 187800
418676 123 547842
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20000 0 0
0 0 0
0 4 52096
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9070 14 126980
0 0 0
0 2 57800
0 0 0
0 5 30500
0 0 0
0 5 54380
12800 35 448000
0 0 0
0 0 0
11200 3 16800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
27000 1 9000
0 6 54000
73200 27 164700
0 0 0
0 1 9271
0 0 0
0 3 12888
20850 5 104250
6960 0 0
11740 3 17610
0 0 0
0 0 0
0 15 74235
0 3 14400
0 0 0
26184 5 32730
40000 79 395000
0 0 0
0 0 0
0 4 60000
20000 11 55000
29700 0 0
0 8 177600
264000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 35 280000
0 14 54320
0 0 0
0 0 0
0 5 32500
11874 29 114782
0 0 0
0 5 27500
0 2 10246
14000 26 91000
0 0 0
0 0 0
0 1 4916
18100 16 72400
0 1 5000
0 5 80000
0 0 0
0 9 57600
7300 7 51100
75000 6 45000
0 0 0
0 0 0
11100 11 40700
0 0 0
0 0 0
0 0 0
61104 1 3819
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
84000 58 609000
0 10 65000
0 2 15000
0 0 0
0 15 67500
0 0 0
0 6 27000
88750 76 674500
0 40 380000
0 22 317900
0 0 0
0 0 0
25200 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
44400 0 0
0 0 0
4600 14
0 0 0
0 0 0
0 0 0
49500 8 36000
0 5 16500
0 0 0
437367 36 266868
0 3 12000
0 9 27450
66000 3 16500
29700 4
0 30 1650000
33000 0 0
5980 23 68770
13341 3 13341
0 0 0
0 5 25000
82500 5 137500
0 15 112500
0 14 67200
24000 17 68000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 10 155000
0 0 0
52596 12 52596
0 0 0
0 0 0
0 7 269500
0 0 0
39000 43 129000
0 0 0
0 0 0
0 7 105000
0 0 0
0 10 65000
0 2 13000
0 0 0
16000 4 12800
6500 4 26000
0 0 0
0 0 0
0 2 7000
0 0 0
8000 0 0
8200 3 24600
0 1 3800
0 0 0
0 5 22250
0 9 31500
0 2 10000
15000 15 37500
0 2 13000
48000 32 192000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 4 75000
0 1 5000
49500 17 280500
0 23 448500
0 8 76000
0 0 0
0 0 0
72000 44 528000
0 5 85000
0 2 13000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
230000 5 575000
48000 66 792000
0 0 0
158000 81 1599750
0 0 0
0 3 49500
22500 1 22500
0 0 0
35000 14 490000
0 0 0
0 10 130000
0 4 18000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36000 20 80000
0 0 0
15811 71 1122581
0 0 0
0 10 145000
14000 22 308000
0 6 120000
0 4 108000
4000 71 284000
0 0 0
0 0 0
0 1 15000
17500 54 189000
0 2 13000
0 0 0
166500 19 85500
34200 29 165300
0 0 0
60800 8 60800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13250 32 424000
8000 3 24000
0 0 0
120000 1 40000
0 1 73600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
22000 62 682000
0 0 0
0 4 26000
0 0 0
9000 -1 -9000
0 0 0
0 410 38950000
0 0 0
0 2 50000
0 0 0
472000 561 4488000
0 0 0
0 0 0
85000 67 335000
25000 30 150000
45600 19 144400
36000 32 384000
54000 28 378000
5000 24 120000
109500 57 1248300
0 6 90000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
45000 6 270000
0 0 0
85000 91 455000
56800 50 355000
27334 7 95669
0 5 25000
6750 151 37750
8400 18 50400
130000 0 0
0 0 0
7800 10 78000
0 0 0
0 5 58000
0 2 90000
0 0 0
0 0 0
0 4 1000
0 1 22000
1020000 342 23256000
0 0 0
0 2 30000
0 2 30000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4000 -1 -4000
8400 10 84000
54000 7 94500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
46200 182 600600
54750 435 326250
17600 144 316800
2506 3 7518
0 1 0
0 0 0
0 0 0
58136 21 93912
86400 48 230400
180000 13 260000
0 1 130000
0 0 0
296000 406 812000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 50 175000
0 8 56000
8162 3 24486
45000 -1 -45000
0 0 0
0 8 2568
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 175000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 10 110000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NO NAMA OBAT HARGA/SATUAN 50 GRAFACHLOR 300
1 AMOXICILLIN 500 MG (G) 400 51 ALLERGEN TAB 1000
2 YUSIMOX 500 1500 52 ALLERON 1000
3 CEFADROKSIL 500 MG (G) 770 53 ORPHEN 100
4 LOSTACEF 500 2000 54 WINATIN 1000
5 PHARMAXIL 500 2000 55 CETIRIZINE KAPS 10 MG (G) 500
6 CEFIXIM 100 3500 56 LERZIN KAPS 1500
7 CEFIXIM 100 3500 57 TRISELA 1500
8 CIPROFLOXACIN 500 MG (G) 500 58 CALCIFAR 1000
9 CIPROFLOXACIN 500 MG 500 59 FOLAXIN 1000
10 FLOXIGRA 500 2000 60 ARKAVIT-C 1000
11 FLOXIFAR 2000 61 CAVIPLEX 1000
12 COTRIMOXAZOLE (G) 500 62 CAVICUR TAB 1000
13 FASIPRIM 1500 63 ETABION CAPS 1000
14 PRIMADEX 1500 64 HUFABION TAB 1000
15 FASIPRIM FORTE 2000 65 VITAMIN C (250) 50
16 PRIMADEX FORTE 2000 66 VITAMIN B COMPLEX POT 50
17 MILORIN 300 3600 67 LICONAM 50
18 METRONIDAZOL 500 MG 500 68 VITAMIN B6 50
19 FARIZOL 500 1500 69 ZECANEURON 500
20 KETOCONAZOLE TAB 650 70 NEURODEX 2000
21 SOLINFEC 1500 71 VITAZYM 2000
22 TOKASID 200 1500 72 LIBROZYM 2000
23 MYCAZOLE TAB 1500 73 SODIUM BICARBONAT (BICNAT50
24 SOLATHIM TAB 2000 74 URINTER 10500
25 DIONICOL 500 2000 75 KEJIBELING 4000
26 ACYCLOVIR 200 MG (G) 650 76 NEXITRA 500 1500
27 ACYCLOVIR 200 MG (G) 650 77 FARSORBID 5 1000
28 ACIFAR 200 1500 78 AMLODIPINE 5 MG (G) 350
29 ACYCLOVIR 400 MG (G) 650 79 GRAVASK 5MG 2000
30 ACYCLOVIR 400 MG (G) 650 80 AMLODIPINE 10 MG (G) 500
31 ACIFAR 400 1500 81 ACTAPIN 10 3000
32 AMBROXOL TAB 300 82 ZEVASK 10MG 3000
33 ROVERTON 1000 83 CAPTROPIL 12,5 MG (G) 300
34 GLYCERYL GUAICOLAT 65 84 CAPTROPIL 25 MG (G) 300
35 GUAIFENESIN 1000 85 OTTORYL 25 1000
36 ALPARA 1500 86 PRIX 25 1000
37 BROCON 400 87 FUROSEMID 300
38 DEXTRAL 1500 88 FARSIRETIC 1000
39 FLUCADEX 1500 89 NIFEDIPINE 10 MG (G) 1000
40 GRANTUSIF TAB 400 90 HISTIGO 1500
41 CARBIDU 0,5 1000 91 SEREMIG 1500
42 ERMETHASON 0,5 300 92 PARACETAMOL 500 (G) 300
43 CARBIDU 0,75 1000 93 FASIDOL 500MG 1000
44 ERMETHASON 0,75 300 94 EMTURNAS FORTE 300
45 METHYLPREDNISOLON 4 300 95 FASIDOL FORTE 1000
46 OMETILSON 1000 96 ASAM MEFENAMAT 500 MG (G300
47 INFLASON 5 1000 97 OPISTAN 500 1000
48 DEXTEEM PLUS 1000 98 MEFENAMIC ACID 300
49 REMACORT TAB 50 99 IBUPROFEN 400 MG (G) 300