Sie sind auf Seite 1von 40

PHONE NUMBER NAME

1 0913 754 877 MAI HỒNG SƠN


2 0963 659 965 PHAN VĂN TÂN
3 0913 606 166 NGUYỄN HỒNG PHONG - TRẦN THỊ KHA LINH PHƯỢNG
4 098 200 13 39 NGÔ CHÍ MINH
5 0167 431 8522 BÙI THỊ PHƯỢNG
6 0917 538 116 TRẦN VĂN PHÚ
7 0978 210 111 MAI THỊ TÂM
8 0906 756 789 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG-NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
9 0983 421 886 CAO THỊ THÚY NGA
10 0908 691 523 LIÊU QUÝ
11 0933 919 679 CHÂU TRỌNG HIẾU
12 0908 120 306 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
13 0906 234 543 VÕ DUY PHÚ
14 0989 199 045 NGUYỄN ĐĂNG QUANG
15 0906 760 633 ĐẶNG THỊ THANH HÀ
16 0909 048 488 TRẦN THỊ TÁM
17 0918 860 968 NGUYỄN CHÍ CƯƠNG
18 0983 828 223 NGUYỄN BÌNH
19 0903 714 108 HOÀNG TRỌNG KIM
20 0943 061 073 PHẠM NHƯ TUẤN-DƯƠNG THỤY THÙY DUNG
21 01229 138 313 NGUYỄN ANH TUẤN-TRẦN THỊ KIM OANH
22 0913 680 013 NGUYỄN TRÍ DŨNG
23 0903 916 083 QUAN CHÍ DŨNG
24 0906 650 877 NGUYỄN HOÀNG TRUNG
25 0908 303 590 KIM GWANG SOO
26 0903 916 083 QUAN CHÍ DŨNG
27 0982 100 354 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
28 0903 068 579 ĐẶNG HỒ NHÂN-LÊ THỊ HỒNG HẠNH
29 0908 889 313 MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT
30 0909 229 993 PHẠM THỊ MAI TRANG
31 0903 116 323 NGUYỄN THỊ ÁNH SƯƠNG
32 0903 673 101 LƯƠNG HỒNG ĐỖ QUYÊN
33 0919 261 216 CAO HIỀN SĨ - DƯƠNG THỊ HUYỀN LINH
34 0903 857 714 HỒ HOÀNG HÙNG-PHẠM THỊ KIM QUYÊN
35 0908 644 959 NGUYỄN THƯỢNG HIẾU
36 0903 739 999 NGUYỄN ĐỖ NGỌC BĂNG CHÂU
37 0908 567 715 LÊ NGỌC BẰNG
38 0903 723 250 TRẦN MẠNH DŨNG
39 0903 992 246 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
40 0983 603 175 LÊ VĂN NINH
41 0903 911 761 HOÀNG TRỌNG KHIÊM
42 0904 447 335 HUỲNH LĂNG KIỀU
43 0903 910 406 NGUYỄN BẢO NHUNG
44 0903 835 630 CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀNG
45 0989 075 229 VŨ THANH BÌNH
46 0964 969 169 BÙI VĂN HIẾN
47 0903 942 408 PHAN VĂN PHÚC
48 0903 785 877 PHẠM THANH THÚY
49 0946 846 099 NGUYỄN THỊ KIM THANH
50 0986 205 558 NGUYỄN LƯƠNG TRUNG HIỀN-LÝ NGỌC HÀ
51 0909 676 561 NGUYỄN THÀNH THOẠI
52 0903 989 872 ĐÀO KHÁNH LIÊN
53 0913 809 333 NGUYỄN THỊ HỒNG THUÝ
54 0906 270 499 VÕ QUANG VINH - LÊ HỒNG NGA
55 0983 686 268 ĐẶNG CÔNG DANH
56 0903 721 895 PHAN THÀNH NGUYỆN
57 0903 808 380 LÊ THỊ KIM OANH
58 0982 140 037 NGUYỄN THỊ TÚY HỒNG
59 0168 878 4114 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
60 0936 311 077 CHU THANH LÃNG
61 0903 954 810 VÕ DUY SÁNG
62 0908 057 172 NGUYỄN THỊ CÁT TIÊN
63 0919 138 282 HOÀNG ĐÀO XUÂN HIỀN
64 0909 999 469 NGUYỄN THỊ QUỲNH
65 0908 387 541 LÝ MỸ NGỌC
66 0909 959 131 PHAN ĐỨC THẢO-HÀ THỊ KIM PHỤNG
67 0903 001 697 NGUYỄN THỊ THANH VÂN
68 0937 549 069 NGUYỄN HOÀNG LINH GIANG
69 0908 222 400 PHẠM THỊ MỸ THANH
70 0901 438 888 NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG - ĐÀO ANH THƯ
71 0988 535 636 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN
72 0913 729 597 NGUYỄN THỊ CÔNG TÂM
73 0907 015 634 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN
74 0985 707 177 LÊ THỊ NGỌC THÌN
75 0916 140 247 NGUYỄN THỊ BÍCH
76 0905 477 457 NGUYỄN LỆ QUYÊN
77 0903 737 575 ĐINH KIM QUY
78 0903 961 889 PHAN KIM OANH
79 0903 778 485 NGUYỄN VĂN SA
80 0918 002 148 CHÂU XI
81 0914 560 978 HỒ VĂN TÂN
82 0903 951 147 HOÀNG THỊ OANH
83 0903 618 818 VÕ NGUYỄN THANH TÂM
84 0918 873 929 HOÀNG THỊ THU HẰNG
85 0932 054 653 NGUYỄN TRỌNG TÀI-NGUYỄN NGỌC AN TÂM
86 0932 054 653 NGUYỄN TRỌNG TÀI-NGUYỄN NGỌC AN TÂM
87 0903 940 847 NGUYỄN TUẤN VIỆT-TẠ THỊ PHƯƠNG LAN
88 0908 866 511 NGUYỄN NỮ UYÊN THI
89 0903 334 217 NGUYỄN VĂN VIỆT-NGUYỄN THỊ NHẬT LINH
90 0907 027 204 NGUYỄN THỊ TÚ MỸ
91 0913 871 309 NGUYỄN THẾ HÙNG
92 0908 68 46 75 DỊP LÂM MAI
93 0903 220 210 PHẠM THỊ KIM HẠNH
94 0913 801 616 LƯU THÁI DŨNG
95 0909 858 727 NGUYỄN HOÀNG PHONG
96 0167 552 9472 PHAN QUANG TRUNG
97 0908 388 666 DƯƠNG TÚ THANH-MAI QUANG LINH
98 0918 040 423 THÁI HOÀNG QUỲNH - ĐOÀN THỊ KIM ANH
99 0908 291 280 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
100 0989 555 909 ĐẶNG ĐỨC QUANG-LÃ THỊ LAN
101 0903 914 225 ĐÀM VĂN TUẤN
102 0909 290 647 TĂNG TRỌNG CHÁNH
103 0905 375 311 MANIPIS DARWIN MENDOZA - VŨ THỊ HUYỀN DIỆU
104 01653 966 669 DƯƠNG THỊ MỸ DUNG
105 0918 771 762 VŨ THỊ CHANH
106 0979 832 732 ĐỖ THẾ THƯỜNG
107 0983 939 109 VŨ PHƯƠNG NGA
108 0903 052 488 TRỊNH TUẤN DŨNG
109 01689 079 879 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG
110 0906 329 389 LAI TUẤN TÀI
111 0917 318 106 LƯU THỊ HỒNG VÂN
112 0983 231 699 HOÀNG ANH DƯƠNG
113 0903 000 913 DƯƠNG HUỆ KHAI
114 0937 802 202 TỪ THỊ MINH CHÂU
115 0912 556 639 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
116 0904 526 506 PHAN PHƯƠNG THẢO
117 0913 170 855 NGUYỄN CHÍ TRUNG
118 0908 880 095 BÙI QUANG VŨ
119 0913 701 630 PHAN SONG BẢO THẮNG - ÔNG THỊ THANH HÀ
120 0938 774 545 CAO DUY THỊNH-NGUYỄN THỊ ANH THƯ
121 0903 906 447 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH
122 0908 411 114 HUỲNH THÚY VI
123 0912 556 639 NGUYỄN ANH TUẤN-NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
124 0983 397 044 NGUYỄN THÀNH TUYẾN
125 0388686866 VÕ THỊ BẢY
126 0936 997 777 NGUYỄN PHƯƠNG NAM
127 0908 964 004 NGUYỄN THỊ THU HẠNH
128 0962399999 TRẦN QUANG HÙNG
129 0903 346 903 TRƯƠNG NGỌC VIÊN CHÂU
130 0918 456 826 NGUYỄN THỊ XUÂN LINH
131 0903 926 687 BÙI TRƯỜNG KHÁNG
132 0904018999 VÕ THỊ BẢY
133 0962399999 TRẦN QUANG HÙNG
134 0902 393 889 VÕ THỊ THANH NGA
135 0976 465 185 PHẠM ĐÌNH TÂN
136 0908 809 960 HOÀNG THANH DƯƠNG
137 0936997777 NGUYỄN PHƯƠNG NAM
138 0919 021 135 HỒ MỸ HOA
139 0983 270 590 ĐỖ MẠNH HƯNG
140 0913 146 410 NGUYỄN LONG
141 0909 911 758 NGUYỄN VĂN THANH
142 0909 292 396 TRẦN THỊ KIM LÊN
143 0903 746 279 TRƯƠNG THẾ MẠNH
144 0933 348 785 NGUYỄN THÚY KIỀU
145 0908 233 637 PHAN THANH HẢI
146 0906 381 113 LÊ THỊ HỢP
147 0903 166 002 TRẦN THỊ THÚY ĐIỆP
148 0982 982 710 VŨ THỊ LAN
149 0903 905 555 LÊ KHẮC NHIÊN AN
150 0903 856 379 NGUYỄN BÍCH HẠNH
151 0914 942 989 NGUYỄN THỊ MINH THẢO
152 0937 062 715 NGUYỄN SINH TRƯỜNG- LÊ THỊ THÚY HUYỀN
153 0969 190 782 LÊ TRÍ DŨNG
154 0906 700 706 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM
155 0903 927 212 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG - NGUYỄN HUỲNH NHI
156 0978 868 627 BÙI THỊ YẾN THANH
157 0938 290 974 ĐỖ PHỤNG THỤY TRÂM
158 0909 933 478 NGUYỄN DUY TƯ - HOÀNG THỊ THÚY HẰNG
159 0909 125 906 PHÙNG HỮU LIỆT-NGUYỄN THỊ MINH NHI
160 0903 749 192 PHAN THỊ HỒNG HÀ
161 0938 012 775 NGUYỄN HỮU PHÚC
162 0989 361 673 NGUYỄN HẮC HẢI
163 0902 420 049 TRẦN THỊ BĂNG TUYẾT
164 0903 307 403 NGUYỄN ĐÌNH THẾ-LÊ THỊ Ý NHI
165 0903 801 123 PHẠM KHẮC KỶ
166 0983 003 482 THÁI KIM PHỤNG-TRẦN THỊ MAI TRÂM
167 0903 960 479 NGUYỄN KHẮC HOÀI AN
168 0908 802 807 BÙI TƯỜNG VI
169 0908 696 398 NGUYỄN HUY THẮNG
170 0913 460 020
171 0903 908 262 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO
172 0903 304 606 NGUYỄN HOÀI GIANG-NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ
173 0902 621 702 LÊ MINH DIỄM QUỲNH
174 0907 242 026 ĐẶNG THỊ MỸ HIỀN
175 0903 923 488 TRẦN HOÀNG VIỆT
176 0989 249 415 LẠI CAO PHƯƠNG MINH
177 0989 779 099 TRẦN THANH TÙNG (NGƯỜI GH: TRẦN THỊ DIỄM CHÂU)
178 0120 774 0516 PHẠM THỊ THANH THỦY
179 0938811611 NGÔ THU THÙY DƯƠNG
180 0918 906 687 KIỀU THỊ HIỀN
181 0909 480 245 TRẦN TÂN CHÂU
182 0938 459 845 NGUYỄN HOÀI NAM - HOÀNG THỊ NGỌC MINH
183 0905 131 614 NGUYỄN VŨ NGỌC ĐỨC
184 0902 788 759 NGUYỄN HỒNG PHÚC
185 0918 487 286 BÙI THỊ BÍCH HỒNG
186 0938 375 711 NGUYỄN TRÍ PHÙNG
187 01249 448 839 VŨ THỊ THU HIỀN
188 0908 112 605 ĐỖ THÀNH LONG
189 0916 698 804 NGUYỄN THANH PHƯƠNG
190 0903 739 156 LÊ THANH BÌNH
191 0914 873 853 ĐÀO DUY TÙNG
192 0933 527 808 ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG
193 0972 622 222 HUỲNH BẢO KHƯƠNG - HỒ THỊ HOÀNG TRANG
194 01202 095 503 NGUYỄN ĐỨC PHÚ
195 0903 949 119 TRẦN ANH MINH NHẬT - NGUYỄN THỊ THANH MAI
196 0913 942 099 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
197 0903 322 586 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN
198 0908 611 019 PHẠM TUẤN MINH
199 0918 914 325 HOÀNG KIM HUỆ
200 0936 991 991 DƯƠNG VIỆT TRÍ
201 0904 460 814 TRẦN NGUYÊN VƯƠNG
202 0918 636 466 TRẦN XUÂN PHƯƠNG TRÀ
203 0903 759 343 TRẦN HẢI VÂN
204 0936 482 599 ĐẶNG VIỆT HÙNG - BÙI THỊ THU HẰNG
205 0908 622 925 NGUYỄN NHỊ PHÚC DUYÊN
DATA2 DATA3 STATUS SENDTIME
anh k có tiền 15/02/2015 LB-10.14
knm 15/02/2015 LB-10.16
goi lai 15/02/2015 LB-10.17
k nhu cau 15/02/2015 LB-10.2
15/02/2015 LB-10.3
k nhu cau 15/02/2015 LB-10.4
k nhu cau 15/02/2015 LB-10.6
tb 25/02/2015 LB-10.8
dan hop 15/02/2015 LB-10.9
k nhu cau 15/02/2015 LB-11.1
k nhu cau 15/02/2015 LB-11.10
15/02/2015 LB-11.11
tmn 15/02/2015 LB-11.12
k nhu cau 15/02/2015 LB-11.15
knm' 15/02/2015 LB-11.17
kdt 15/02/2015 LB-11.2
k nc 15/02/2015 LB-11.3
knc 15/02/2015 LB-11.5
15/02/2015 LB-11.9
15/02/2015 LB-12.1
15/02/2015 LB-12.10
15/02/2015 LB-12.11
15/02/2015 LB-12.12
15/02/2015 LB-12.14
15/02/2015 LB-12.15
15/02/2015 LB-12.2
15/02/2015 LB-12.3
15/02/2015 LB-12.4
15/02/2015 LB-12.5
20/02/2015 LB-13.14
15/02/2015 LB-13.17
15/02/2015 LB-13.2
15/02/2015 LB-13.5
15/02/2015 LB-14.1
15/02/2015 LB-14.11
15/02/2015 LB-14.12
15/02/2015 LB-14.14
15/02/2015 LB-14.16
15/02/2015 LB-14.2
15/02/2015 LB-14.3
15/02/2015 LB-14.4
15/02/2015 LB-14.6
15/02/2015 LB-14.9
15/02/2015 LB-15.1
15/02/2015 LB-15.17
15/02/2015 LB-15.2
15/02/2015 LB-15.3
15/02/2015 LB-15.4
15/02/2015 LB-15.5
15/02/2015 LB-16.1
15/02/2015 LB-16.10
15/02/2015 LB-16.12
15/02/2015 LB-16.13
15/02/2015 LB-16.14
15/02/2015 LB-16.16
15/02/2015 LB-16.4
15/02/2015 LB-16.5
15/02/2015 LB-16.7
15/02/2015 LB-16.8
15/02/2015 LB-16.9
15/02/2015 LB-17.1
15/02/2015 LB-17.10
20/02/2015 LB-17.11
15/02/2015 LB-17.12
15/02/2015 LB-17.13
15/02/2015 LB-17.14
15/02/2015 LB-17.15
15/02/2015 LB-17.16
15/02/2015 LB-17.17
15/02/2015 LB-17.3
15/02/2015 LB-17.4
15/02/2015 LB-18.13
15/02/2015 LB-18.14
15/02/2015 LB-18.16
15/02/2015 LB-18.17
15/02/2015 LB-18.4
15/02/2015 LB-18.8
15/02/2015 LB-19.1
15/02/2015 LB-19.11
15/02/2015 LB-19.12
15/02/2015 LB-19.14
15/02/2015 LB-19.15
15/02/2015 LB-19.16
knc 15/02/2015 LB-19.3
15/02/2015 LB-19.8
15/02/2015 LB-19.9
knm 15/02/2015 LB-20.1
dan ban 15/02/2015 LB-20.10
tb 15/02/2015 LB-20.11
tb 15/02/2015 LB-20.14
kqt 15/02/2015 LB-20.16
tmn 15/02/2015 LB-20.2
k co 15/02/2015 LB-20.4
quan tâm căn hộ trong thành phố 15/02/2015 LB-20.5
knc 15/02/2015 LB-21.1
tb 15/02/2015 LB-21.12
15/02/2015 LB-21.14
hien tai anh không đầu tư 15/02/2015 LB-21.15
knc 15/02/2015 LB-21.16
knm 21/02/2015 LB-21.17
knm 15/02/2015 LB-21.2
quan tâm nhung chưa muốn đầu tư 15/02/2015 LB-21.3
15/02/2015 LB-22.1
15/02/2015 LB-22.11
tb 15/02/2015 LB-22.15
KNC 15/02/2015 LB-22.16
15/02/2015 LB-22.17
TB 25/02/2015 LB-22.4
TMN 15/02/2015 LB-22.5
KNC 15/02/2015 LB-23.10
K QUAN T 28/02/2015 LB-23.11
KNC 15/02/2015 LB-23.14
TMN 15/02/2015 LB-23.15
khong nhu cau 15/02/2015 LB-23.16
knm 15/02/2015 LB-23.17
knm 15/02/2015 LB-23.6
anh bận quá 15/02/2015 LB-24.10
Gửi zalo anh đang kẹt vốn khi nào cần a liên hệ e 27/02/2015 LB-24.11
ANH K DAU TƯ 15/02/2015 LB-24.14
KHOÔNG ĐƯỢC GỌI CHO CHỊ NỮA NHA 15/02/2015 LB-24.15
KHONG QUAN TAM 15/02/2015 LB-24.17
chị khong biet MIK 15/02/2015 LB-24.5
không có nhu cầu 15/02/2015 LB-24.6
tb 15/02/2015 LB-25.1
tb 15/02/2015 LB-25.10
tb 15/02/2015 LB-25.11
may ban 15/02/2015 LB-25.12
may ban 15/02/2015 LB-25.13
tb 15/02/2015 LB-25.14
chị không có tiền 15/02/2015 LB-25.16
qtam nhưng k thíc phú quốc 15/02/2015 LB-25.17
knm 15/02/2015 LB-25.2
knm 15/02/2015 LB-25.3
tb 15/02/2015 LB-25.4
knm 15/02/2015 LB-25.5
knm 15/02/2015 LB-25.6
tb 15/02/2015 LB-25.7
knc 15/02/2015 LB-25.9
15/02/2015 LB-3.1
lộn số rồi 15/02/2015 LB-3.11
đan đi học k có tiền 15/02/2015 LB-3.2
knm 15/02/2015 LB-3.3
CHỊ KHÔN ĐẦU TƯ 15/02/2015 LB-3.8
NKNM 15/02/2015 LB-3.9
K ĐẦU TƯ 15/02/2015 LB-4.1
TMN 15/02/2015 LB-4.14
TMN 15/02/2015 LB-4.15
K QUAN TÂM 28/02/2015 LB-4.16
TẮT MÁY NGANG 26/02/2015 LB-4.17
K NGHE 15/02/2015 LB-4.2
chị không có tiền 15/02/2015 LB-4.3
thue bao 15/02/2015 LB-4.4
may ban 15/02/2015 LB-4.5
k nhu cầu 15/02/2015 LB-4.6
khach để máy k nghe 15/02/2015 LB-4.8
máy bận 15/02/2015 LB-4.9
tạm khóa 15/02/2015 LB-5.1
nghe tư vấn hỏi o dau chị không đàu tư xa 15/02/2015 LB-5.10
không có nhu cầu 15/02/2015 LB-5.12
chị không có tiền 15/02/2015 LB-5.13
HỎI về đầu tư gì 15/02/2015 LB-5.15
15/02/2015 LB-5.17
15/02/2015 LB-5.3
15/02/2015 LB-5.4
15/02/2015 LB-5.5
15/02/2015 LB-5.6
15/02/2015 LB-5.7
15/02/2015 LB-5.8
15/02/2015 LB-5.9
15/02/2015 LB-6.10
15/02/2015 LB-6.11
15/02/2015 LB-6.14
15/02/2015 LB-6.15
15/02/2015 LB-6.16
15/02/2015 LB-6.2
15/02/2015 LB-6.5
15/02/2015 LB-6.6
15/02/2015 LB-6.7
15/02/2015 LB-6.8
15/02/2015 LB-6.9
15/02/2015 LB-7.1
15/02/2015 LB-7.10
15/02/2015 LB-7.11
15/02/2015 LB-7.13
15/02/2015 LB-7.14
15/02/2015 LB-7.15
15/02/2015 LB-7.16
15/02/2015 LB-7.17
15/02/2015 LB-7.3
15/02/2015 LB-7.5
25/02/2015 LB-7.7
15/02/2015 LB-7.8
15/02/2015 LB-8.1
15/02/2015 LB-8.10
15/02/2015 LB-8.14
15/02/2015 LB-8.15
15/02/2015 LB-8.3
15/02/2015 LB-8.4
15/02/2015 LB-8.9
15/02/2015 LB-9.1
15/02/2015 LB-9.10
15/02/2015 LB-9.15
15/02/2015 LB-9.5
15/02/2015 LB-9.7
15/02/2015 LB-9.9
PHONE NUMBER NAME DATA3 STATUS SENDTIME
1 098 200 13 39 NGÔ CHÍ MINH LB-10.2
2 0978 210 111 MAI THỊ TÂM LB-10.6
3 0906 756 789 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG-NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA LB-10.8
4 0933 919 679 CHÂU TRỌNG HIẾU LB-11.10
5 0906 234 543 VÕ DUY PHÚ LB-11.12
6 0903 714 108 HOÀNG TRỌNG KIM LB-11.9
7 0943 061 073 PHẠM NHƯ TUẤN-DƯƠNG THỤY THÙY DUNG LB-12.1
8 01229 138 313 NGUYỄN ANH TUẤN-TRẦN THỊ KIM OANH LB-12.10
9 0913 680 013 NGUYỄN TRÍ DŨNG LB-12.11
10 0906 650 877 NGUYỄN HOÀNG TRUNG LB-12.14
11 0908 303 590 KIM GWANG SOO LB-12.15
12 0982 100 354 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH LB-12.3
13 0903 068 579 ĐẶNG HỒ NHÂN-LÊ THỊ HỒNG HẠNH LB-12.4
14 0908 889 313 MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT LB-12.5
15 0909 229 993 PHẠM THỊ MAI TRANG LB-13.14
16 0903 673 101 LƯƠNG HỒNG ĐỖ QUYÊN LB-13.2
17 0919 261 216 CAO HIỀN SĨ - DƯƠNG THỊ HUYỀN LINH LB-13.5
18 0903 857 714 HỒ HOÀNG HÙNG-PHẠM THỊ KIM QUYÊN LB-14.1
19 0903 739 999 NGUYỄN ĐỖ NGỌC BĂNG CHÂU LB-14.12
20 0908 567 715 LÊ NGỌC BẰNG LB-14.14
21 0903 671 760 PHẠM ĐÌNH QUỐC VĂN-ĐẶNG THANH KIM OANH LB-14.17
22 0903 992 246 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO LB-14.2
23 0983 603 175 LÊ VĂN NINH LB-14.3
24 0904 447 335 HUỲNH LĂNG KIỀU LB-14.6
25 0903 910 406 NGUYỄN BẢO NHUNG LB-14.9
26 0906 031 588 NGUYỄN VĂN HOÀNG LB-15.16
27 0946 846 099 NGUYỄN THỊ KIM THANH LB-15.5
28 0986 205 558 NGUYỄN LƯƠNG TRUNG HIỀN-LÝ NGỌC HÀ LB-16.1
29 0909 676 561 NGUYỄN THÀNH THOẠI LB-16.10
30 0903 989 872 ĐÀO KHÁNH LIÊN LB-16.12
31 0913 809 333 NGUYỄN THỊ HỒNG THUÝ LB-16.13
32 0906 270 499 VÕ QUANG VINH - LÊ HỒNG NGA LB-16.14
33 0983 686 268 ĐẶNG CÔNG DANH LB-16.16
34 0903 721 895 PHAN THÀNH NGUYỆN LB-16.4
35 0903 808 380 LÊ THỊ KIM OANH LB-16.5
36 0982 140 037 NGUYỄN THỊ TÚY HỒNG LB-16.7
37 0168 878 4114 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN LB-16.8
38 0936 311 077 CHU THANH LÃNG LB-16.9
39 0909 999 469 NGUYỄN THỊ QUỲNH LB-17.12
40 0908 387 541 LÝ MỸ NGỌC LB-17.13
41 0901 438 888 NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG - ĐÀO ANH THƯ LB-17.3
42 0913 729 597 NGUYỄN THỊ CÔNG TÂM LB-18.13
43 0907 015 634 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN LB-18.14
44 0985 707 177 LÊ THỊ NGỌC THÌN LB-18.16
45 0916 140 247 NGUYỄN THỊ BÍCH LB-18.17
46 0905 477 457 NGUYỄN LỆ QUYÊN LB-18.4
47 0903 737 575 ĐINH KIM QUY LB-18.8
48 0907 628 349 PHẠM THỊ LAN ANH LB-18.9
49 0903 961 889 PHAN KIM OANH LB-19.1
50 0903 778 485 NGUYỄN VĂN SA LB-19.11
51 0918 002 148 CHÂU XI LB-19.12
52 0914 560 978 HỒ VĂN TÂN LB-19.14
53 0903 951 147 HOÀNG THỊ OANH LB-19.15
54 0903 618 818 VÕ NGUYỄN THANH TÂM LB-19.16
55 0918 873 929 HOÀNG THỊ THU HẰNG LB-19.3
56 0932 054 653 NGUYỄN TRỌNG TÀI-NGUYỄN NGỌC AN TÂM LB-19.8
57 0932 054 653 NGUYỄN TRỌNG TÀI-NGUYỄN NGỌC AN TÂM LB-19.9
58 0908 68 46 75 DỊP LÂM MAI LB-20.2
59 0909 858 727 NGUYỄN HOÀNG PHONG LB-21.1
60 0908 104 560 LÊ ĐÔNG ANH TUẤN LB-21.11
61 0167 552 9472 PHAN QUANG TRUNG LB-21.12
62 0908 388 666 DƯƠNG TÚ THANH-MAI QUANG LINH LB-21.14
63 0909 290 647 TĂNG TRỌNG CHÁNH LB-21.3
64 0905 375 311 MANIPIS DARWIN MENDOZA - VŨ THỊ HUYỀN DIỆU LB-22.1
65 01653 966 669 DƯƠNG THỊ MỸ DUNG LB-22.11
66 0903 052 488 TRỊNH TUẤN DŨNG LB-22.4
67 01689 079 879 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG LB-22.5
68 0977 878 022 TRẦN THỊ NGỌC DÂN LB-23.1
69 0906 329 389 LAI TUẤN TÀI LB-23.10
70 0983 231 699 HOÀNG ANH DƯƠNG LB-23.14
71 0903 338 466 PHẠM THỊ THANH HUYỀN LB-23.2
72 0903 338 466 PHẠM THỊ THANH HUYỀN LB-23.3
73 0904 526 506 PHAN PHƯƠNG THẢO LB-23.6
74 0913 170 855 NGUYỄN CHÍ TRUNG LB-24.10
75 0908 880 095 BÙI QUANG VŨ LB-24.11
76 0938 774 545 CAO DUY THỊNH-NGUYỄN THỊ ANH THƯ LB-24.15
77 0919 510 242 DƯƠNG THẾ QUANG - TRẦN THỊ THU ANH LB-24.16
78 +65 8630 7941 TRƯƠNG CHÍ ĐỨC LB-24.4
79 0908 411 114 HUỲNH THÚY VI LB-24.5
80 0983 270 590 ĐỖ MẠNH HƯNG LB-3.1
81 0909 911 758 NGUYỄN VĂN THANH LB-3.2
82 0909 292 396 TRẦN THỊ KIM LÊN LB-3.3
83 0903 746 279 TRƯƠNG THẾ MẠNH LB-3.8
84 0908 233 637 PHAN THANH HẢI LB-4.1
85 0906 381 113 LÊ THỊ HỢP LB-4.14
86 0903 166 002 TRẦN THỊ THÚY ĐIỆP LB-4.15
87 0982 982 710 VŨ THỊ LAN LB-4.16
88 0903 905 555 LÊ KHẮC NHIÊN AN LB-4.17
89 0903 856 379 NGUYỄN BÍCH HẠNH LB-4.2
90 0914 942 989 NGUYỄN THỊ MINH THẢO LB-4.3
91 0937 062 715 NGUYỄN SINH TRƯỜNG- LÊ THỊ THÚY HUYỀN LB-4.4
92 0969 190 782 LÊ TRÍ DŨNG LB-4.5
93 0906 700 706 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM LB-4.6
94 0903 927 212 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG - NGUYỄN HUỲNH NHI LB-4.8
95 0978 868 627 BÙI THỊ YẾN THANH LB-4.9
96 0909 125 906 PHÙNG HỮU LIỆT-NGUYỄN THỊ MINH NHI LB-5.12
97 0903 749 192 PHAN THỊ HỒNG HÀ LB-5.13
98 0938 012 775 NGUYỄN HỮU PHÚC LB-5.15
99 0903 072 729 TẠ VŨ LAN CHI LB-5.16
100 0989 361 673 NGUYỄN HẮC HẢI LB-5.17
101 0902 420 049 TRẦN THỊ BĂNG TUYẾT LB-5.3
102 0903 307 403 NGUYỄN ĐÌNH THẾ-LÊ THỊ Ý NHI LB-5.4
103 0983 003 482 THÁI KIM PHỤNG-TRẦN THỊ MAI TRÂM LB-5.6
104 0903 960 479 NGUYỄN KHẮC HOÀI AN LB-5.7
105 0908 802 807 BÙI TƯỜNG VI LB-5.8
106 0913 878 389 NGUYỄN THANH TUẤN LB-6.1
107 0903 520 162 PHAN THỊ HỒNG XUÂN LB-6.10
108 0903 908 262 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO LB-6.11
109 0983 133 647 HUỲNH THỊ THANH THÚY LB-6.17
110 01285 160 062 DƯƠNG NGỌC ĐAN THANH LB-6.3
111 0989 249 415 LẠI CAO PHƯƠNG MINH LB-6.5
112 0989 779 099 TRẦN THANH TÙNG (NGƯỜI GH: TRẦN THỊ DIỄM CHÂU) LB-6.6
113 0938 459 845 NGUYỄN HOÀI NAM - HOÀNG THỊ NGỌC MINH LB-7.10
114 0902 788 759 NGUYỄN HỒNG PHÚC LB-7.13
115 0918 145 561 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI LB-7.2
116 0916 698 804 NGUYỄN THANH PHƯƠNG LB-7.3
117 0914 873 853 ĐÀO DUY TÙNG LB-7.7
118 0933 527 808 ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG LB-7.8
119 0936 966 166 BÙI THU HÀ - ĐÀO THỊ OANH LB-7.9
120 0972 622 222 HUỲNH BẢO KHƯƠNG - HỒ THỊ HOÀNG TRANG LB-8.1
121 0903 949 119 TRẦN ANH MINH NHẬT - NGUYỄN THỊ THANH MAI LB-8.14
122 0913 942 099 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG LB-8.15
123 0903 322 586 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN LB-8.3
124 0908 611 019 PHẠM TUẤN MINH LB-8.4
125 0918 914 325 HOÀNG KIM HUỆ LB-8.9
126 0936 991 991 DƯƠNG VIỆT TRÍ LB-9.1
127 0904 460 814 TRẦN NGUYÊN VƯƠNG LB-9.10
128 0918 636 466 TRẦN XUÂN PHƯƠNG TRÀ LB-9.15
129 0903 759 343 TRẦN HẢI VÂN LB-9.5
130 0936 482 599 ĐẶNG VIỆT HÙNG - BÙI THỊ THU HẰNG LB-9.7
131 0908 622 925 NGUYỄN NHỊ PHÚC DUYÊN LB-9.9
36 0903877181 NGUYỄN MINH TUẤN - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 15/02/2015 LD-4.5
52 0913.131513 TRẦN THỊ BẠCH YẾN 20/02/2015 LD-9.12
18 0935993666 NGUYỄN PHI BÃO - PHẠM THỊ QUỲNH ANH 15/02/2015 LD-20.5
4 0936363688 BÀNH KIM - QUÁCH THỤC NGHI 15/02/2015 LD-13.9
27 0937026611 NGUYỄN THỊ XUÂN 15/02/2015 LD-25.5
1 01674222888 PHẠM THANH HÀ 15/02/2015 LD-12.5
15 01674222888 PHẠM THANH HÀ 15/02/2015 LD-19.8
17 0989 876 176 NGUYỄN THÚY NGỌC 15/02/2015 LD-20.4
26 0120 301 9885 NGUYỄN THỊ VĨ 15/02/2015 LD-23.10
49 0164 723 2916 HUỲNH THỊ BÉ 15/02/2015 LD-7.9
25 0902 320 399 NGUYỄN THỊ CHUNG THỦY 15/02/2015 LD-22.5
38 0902 571 586 PHAN ĐẶNG THÁI SƠN 15/02/2015 LD-5.10
51 0903 705 769 NGUYỄN KHẮC TÂM UYÊN-NGUYỄN TỐ CHINH 15/02/2015 LD-8.6
50 0903 774 466 PHẠM QUỐC VIỆT-LÊ NGUYỄN NGUYÊN HẠNH 15/02/2015 LD-8.5
13 0903 787 365 BÙI THANH DUNG 15/02/2015 LD-17.8
37 0903 948 181 TRẦN QUỐC ANH - VÕ THỊ TUYẾT HỒNG 15/02/2015 LD-5.1
23 0903 980 271 NGUYỄN THỊ KIM THANH 20/02/2015 LD-21.7
43 0904 490 383 NGUYỄN HOÀNG VINH - TẠ THỊ PHƯƠNG CHI 28/02/2015 LD-6.5
46 0905 084 147 LÊ THỊ HAI 15/02/2015 LD-7.4
45 0906 609 245 NGUYỄN THỊ NGỌC NHO - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 15/02/2015 LD-7.2
42 0906 669 680 TRẦN NGUYỄN THU HIỀN 15/02/2015 LD-6.10
29 0907 086 858 HỒ NGỌC BẢO TRÂM 15/02/2015 LD-3.12
48 0907 650 011 PHẠM THỊ THU VÂN 15/02/2015 LD-7.6
39 0908 234 858 TRẦN LÊ UYÊN PHƯƠNG 15/02/2015 LD-5.4
40 0908 274 227 LÊ THỊ THU HƯƠNG 15/02/2015 LD-5.6
21 0908 362 866 ĐOÀN MẠNH HÀ 15/02/2015 LD-21.4
32 0908 740 122 ĐOÀN MINH NHẬT - NGUYỄN THỊ THU TRANG 15/02/2015 LD-3.9
22 0908 827 072 TRẦN THỊ THẢO 15/02/2015 LD-21.6
33 0909 321 231 VÕ THÙY VÂN 15/02/2015 LD-4.1
8 0909 789 889 HOÀNG VĂN DŨNG - BÙI THỊ PHONG LAN 15/02/2015 LD-14.9
3 0909 868 999 QUÁCH NGỌC BỬU CHƯƠNG 15/02/2015 LD-13.2
2 0909 906 865 NGUYỄN THÀNH HUY 20/02/2015 LD-13.10
16 0913 425 774 VĂN VIẾT THÀNH 15/02/2015 LD-20.3
19 0913 735 111 TRƯƠNG THỊ THÙY ANH 15/02/2015 LD-20.9
14 0913 749 272 HOÀNG VĂN - NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 15/02/2015 LD-17.9
35 0913 840 917 TRẦN THIÊN THANH-TRẦN THIÊN TRANG 15/02/2015 LD-4.3
53 0918 096 916 LÊ THỊ MINH HẢI 15/02/2015 LD-9.6
10 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM 15/02/2015 LD-17.4
11 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM 15/02/2015 LD-17.5
24 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM 15/02/2015 LD-21.9
6 0918 891 889 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 15/02/2015 LD-14.10
28 0933 038 379 ĐỖ VĂN HỒNG 15/02/2015 LD-3.1
47 0933 399 955 HUỲNH DƯ THÙY DƯƠNG 15/02/2015 LD-7.5
31 0936 482 599 ĐẶNG VIỆT HÙNG - BÙI THỊ THU HẰNG 15/02/2015 LD-3.6
30 0937 223 689 TẠ VĂN QUYẾT 15/02/2015 LD-3.5
34 0937 727 258 TRẦN ANH SƠN-HOÀNG THỊ HƯƠNG THÚY 15/02/2015 LD-4.12
41 0938 742 557 DƯƠNG QUYẾT THẮNG - NGUYỄN THỊ VIỆT LAN 15/02/2015 LD-5.8
7 0945 453 917 TRẦN THẠCH LINH 15/02/2015 LD-14.8
9 0949 220 168 ĐINH CÔNG TIẾN 15/02/2015 LD-15.8
5 0968 909 707 TRẦN QUANG TRUNG 15/02/2015 LD-14.1
44 0973 651 005 HUỲNH THỊ HỒNG VÂN 01/02/2015 LD-6.7
20 0983 838 698 PHẠM LÝ TRÍ KHANH 15/02/2015 LD-21.11
12 0989 209 286 BÙI XUÂN HỒNG - NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 15/02/2015 LD-17.7
PHONE NUMBER NAME DATA2 DATA3 STATUS
SENDTIME
53 0913.131513 TRẦN THỊ BẠCH YẾN LD-9.12
18 0935993666 NGUYỄN PHI BÃO - PHẠM THỊ QUỲNH ANH LD-20.5
3 0936363688 BÀNH KIM - QUÁCH THỤC NGHI LD-13.9
4 0936363688 BÀNH KIM - QUÁCH THỤC NGHI LD-13.9
17 0989 876 176 NGUYỄN THÚY NGỌC LD-20.4
26 0120 301 9885 NGUYỄN THỊ VĨ LD-23.10
50 0164 723 2916 HUỲNH THỊ BÉ LD-7.9
38 0165 271 1974 TRƯƠNG HỮU TÂN - ĐỖ THỊ KIM AN LD-5.3
25 0902 320 399 NGUYỄN THỊ CHUNG THỦY LD-22.5
37 0902 571 586 PHAN ĐẶNG THÁI SƠN LD-5.10
52 0903 705 769 NGUYỄN KHẮC TÂM UYÊN-NGUYỄN TỐ CHINH LD-8.6
51 0903 774 466 PHẠM QUỐC VIỆT-LÊ NGUYỄN NGUYÊN HẠNH LD-8.5
15 0903 787 365 BÙI THANH DUNG LD-17.8
36 0903 948 181 TRẦN QUỐC ANH - VÕ THỊ TUYẾT HỒNG LD-5.1
23 0903 980 271 NGUYỄN THỊ KIM THANH LD-21.7
44 0904 490 383 NGUYỄN HOÀNG VINH - TẠ THỊ PHƯƠNG CHI LD-6.5
47 0905 084 147 LÊ THỊ HAI LD-7.4
46 0906 609 245 NGUYỄN THỊ NGỌC NHO - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH LD-7.2
43 0906 669 680 TRẦN NGUYỄN THU HIỀN LD-6.10
29 0907 086 858 HỒ NGỌC BẢO TRÂM LD-3.12
49 0907 650 011 PHẠM THỊ THU VÂN LD-7.6
39 0908 234 858 TRẦN LÊ UYÊN PHƯƠNG LD-5.4
41 0908 274 227 LÊ THỊ THU HƯƠNG LD-5.6
21 0908 362 866 ĐOÀN MẠNH HÀ LD-21.4
32 0908 740 122 ĐOÀN MINH NHẬT - NGUYỄN THỊ THU TRANG LD-3.9
22 0908 827 072 TRẦN THỊ THẢO LD-21.6
33 0909 321 231 VÕ THÙY VÂN LD-4.1
8 0909 789 889 HOÀNG VĂN DŨNG - BÙI THỊ PHONG LAN LD-14.9
2 0909 906 865 NGUYỄN THÀNH HUY LD-13.10
40 0912 218 765 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN-NGUYỄN VĂN DŨNG LD-5.5
19 0913 735 111 TRƯƠNG THỊ THÙY ANH LD-20.9
16 0913 749 272 HOÀNG VĂN - NGUYỄN THỊ THANH NHÀN LD-17.9
35 0913 840 917 TRẦN THIÊN THANH-TRẦN THIÊN TRANG LD-4.3
9 0914 843 843 GIANG HOÀNG HẢI LD-15.3
10 0914 843 843 GIANG HOÀNG HẢI LD-15.4
54 0918 096 916 LÊ THỊ MINH HẢI LD-9.6
12 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM LD-17.4
13 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM LD-17.5
24 0918 169 529 NGUYỄN THANH LÂM LD-21.9
6 0918 891 889 NGUYỄN THỊ THU HIỀN LD-14.10
27 0933 038 379 ĐỖ VĂN HỒNG LD-3.1
48 0933 399 955 HUỲNH DƯ THÙY DƯƠNG LD-7.5
31 0936 482 599 ĐẶNG VIỆT HÙNG - BÙI THỊ THU HẰNG LD-3.6
30 0937 223 689 TẠ VĂN QUYẾT LD-3.5
34 0937 727 258 TRẦN ANH SƠN-HOÀNG THỊ HƯƠNG THÚY LD-4.12
42 0938 742 557 DƯƠNG QUYẾT THẮNG - NGUYỄN THỊ VIỆT LAN LD-5.8
7 0945 453 917 TRẦN THẠCH LINH LD-14.8
11 0949 220 168 ĐINH CÔNG TIẾN LD-15.8
5 0968 909 707 TRẦN QUANG TRUNG LD-14.1
45 0973 651 005 HUỲNH THỊ HỒNG VÂN LD-6.7
20 0983 838 698 PHẠM LÝ TRÍ KHANH LD-21.11
14 0989 209 286 BÙI XUÂN HỒNG - NGUYỄN TRƯỜNG SƠN LD-17.7
PHONE NUMBER NAME DATA3 STATUS SENDTIME
1 NGUYỄN VĂN PHI VÂN LD-12.9
28 PHÙNG QUÁN - TRẦN THỊ HỒNG NHUNG LD-3.11
PHONE NUMBER NAME DATA3 STATUS SENDTIME
1 0913 727 934 VÕ THỊ BÍCH HƯỜNG LA-10.1
2 0906 733 781 MAI THỊ TRANG-NGUYỄN THANH PHƯƠNG LA-10.11
3 0913 637 741 TRẦN QUỲNH THƯ LA-10.3
4 0912061719 TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM LA-10.4
5 0907 767 375 NGUYỄN ĐÌNH KHẢ-NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN LA-10.5
6 0903 036 677 LÊ CẨM CUỐN LA-10.7
7 0903 307 777 TRIỆU THỊ LÀNH LA-10.8
8 0903 603 086 PHẠM THỊ BÍCH HẢI LA-11.1
9 01224 313 410 NGUYỄN VĂN HUẤN LA-11.10
10 0938 382 627 TRẦN VŨ THẮNG-ĐỖ THỊ MINH THI LA-11.2
11 01224 313 410 NGUYỄN MINH HƯƠNG LA-11.3
12 0909 279 738 NGUYỄN TRUNG NGHĨA LA-11.4
13 0909 837 979 NGUYỄN TÚ TRINH LA-11.5
14 0938 262 345 NGUYỄN HẠ THẢO ANH LA-11.6
15 0906 986 867 VŨ THẾ PHÁP-NGUYỄN THANH VY LA-11.8
16 0903 392 938 PHAN THANH THỦY LA-12.1
17 0903 753 125 NGUYỄN TIẾN THÀNH LA-12.10
18 0989 102 797 HỒ LI NƯƠNG LA-12.11
19 0913 914 560 LÊ NHỤY THÙY TRANG LA-12.12
20 0903 848 075 PHẠM VĂN CÁT TƯỜNG LA-12.3
21 0907 201 225 NGUYỄN HỮU LÂN LA-12.4
22 0127 364 6068 NGÔ THỊ THỦY LA-12.5
23 0908 213 588 VĂN THỊ MẠNH LA-12.6
24 01662 664 121 TRỊNH THỊ BÍCH NGỌC LA-12.7
25 0904 326 447 HOÀNG DIỄM HỒNG LA-12.8
26 0918 746 500 TRẦN MINH THỤY - TĂNG THỊ CẨM DƯƠNG LA-13.10
27 0909 486 766 NGUYỄN THỤY MINH THƯ LA-13.11
28 0912 021 345 HOÀNG MINH QUANG - NGUYỄN BÌNH MINH LA-13.5
29 0989 891 678 NGUYỄN THỊ LĨNH LA-13.7
30 0983 242 528 PHẠM THỊ MỸ HẠNH LA-13.8
31 0909 666 350 NGUYỄN DIỆU UYÊN LA-13.9
32 0917 810 506 DƯƠNG HOÀNG BẢO NGHI LA-14.10
33 0982848838 LÊ HOÀNG CHÍ TRUNG LA-14.2
34 0914 010 978 VÕ KHẮC TRUNG LIỆT LA-14.3
35 0983 777 983 LÊ QUÍ QUÂN LA-14.4
36 0918 073 713 BÙI THỊ MINH HẰNG-BÙI THỊ BÍCH HƯỜNG LA-14.5
37 0938 832 862 ĐÀM TUYẾT VY LA-14.6
38 0938 848 275 KRUTOV ANDREY - TRƯƠNG NGỌC BÍCH TUYỀN LA-14.7
39 0938 246 939 DƯƠNG HOÀNG BẢO VI LA-14.8
40 0903 930 432 BÙI VĂN DŨNG LA-14.9
41 0902 912 668 LÊ MINH PHƯƠNG LA-15.10

0902 326 881


42 NGUYỄN NGỌC SƠN LA-15.11
43 0903 375 886 DIỆP MỸ LỆ LA-15.3
44 0913 381 608 TÔN NỮ PHƯƠNG VINH LA-15.6
45 0908 221 013 TRANG THANH LY LA-15.7
46 0912 251 585 NGUYỄN THỊ NHƯ TÂM LA-15.8
47 0908 253 220 NGUYỄN ANH TUẤN LA-15.9
48 0914 272 297 NGUYỄN THU HỒNG LA-16.12
49 0903 602 678 NGUYỄN THỊ THU NGA LA-16.3
50 0903002474 PHẠM LÊ VÂN LA-16.4
51 0916 320 076 PHẠM NGỌC MAI CHINH LA-16.5
52 0903 641 647 PHAN THỊ THỦY TIÊN LA-17.10
53 0903 652 680 NGUYỄN THÀNH ĐẬU LA-17.11
54 0909 442 408 NGUYỄN TIẾN DŨNG LA-17.12
55 0983 060 971 HÀ THỊ THU MINH LA-17.3
56 0903 326 106 LƯƠNG LÊ PHƯƠNG ANH LA-17.4
57 0916 168 080 LÊ QUANG TỐ LA-17.5
58 0903 659 759 TRẦN MỘNG THÚY VY LA-17.6
59 0938 131 597 HỒ THỊ THANH DUNG LA-17.7
60 0989 003 002 CAO THỊ VÂN THỦY LA-17.9
61 0902 832 102 NGUYỄN VIỆT NGA LA-18.1
62 0913
0907 192
044 601
409 BÙI THỊ NGA LA-18.10

63 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANUFOOD LA-18.4


64 0913 820 018 LƯU THỊ HỒNG XUÂN LA-18.5
65 0932 809 608 TRẦN THỊ HƯƠNG HUYỀN LA-18.6
66 0908 782 326 NGUYỄN NGỌC TUYẾN LA-18.8
67 0938 289 023 CHUNG THỊ THANH TÂM LA-18.9
68 0907 633 633 LÊ NGỌC CHÂU LA-19.12
69 0989 177 139 HOÀNG THỊ XUYÊN LA-19.2
70 0986 745 238 PHAN THỊ HÀ VY LA-19.3
71 0963 212 223 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN LA-19.9
72 0913 747 488 HUỲNH THU THỦY LA-20.10
73 0908 123 360 NGUYỄN ĐỖ TUẤN PHƯƠNG LA-20.11
74 0988 335 380 MAI NGUYỄN PHƯỢNG ANH LA-20.3
75 0986 286 091 NGUYỄN THỊ HOÀNG LA-20.4
76 0982 287 784 NGUYỄN QUỐC QUỲNH KHÔI LA-20.5
77 0908 153 445 NGUYỄN PHƯỚC CHUNG LA-21.10
78 0903 836 161 LỤC BỬU MINH LA-21.11
79 NGUYỄN ĐỨC TRUNG-NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ LA-21.3
80 0913 820 440 NGUYỄN KIM ĐÔNG LA-21.8
81 0984 408 855 HOÀNG THUÝ HÒA LA-21.9
82 0906 884 880 BÙI NGỌC DUY AN LA-22.11
83 0988 885 800 HUỲNH THỊ GIA LỘC LA-22.3
84 0903 735 791 NGUYỄN ĐỖ DIÊN-VŨ THỊ BÍCH NGỌC LA-22.4
85 0938 509 199 LÊ THỊ HUỆ LA-22.5
86 0913 108 172 PHẠM HẢI NAM - VÕ THỊ TỴ LA-22.6
87 0909 234 734 HỒ TRỌNG MINH-VÕ THỊ NGỌC LA-22.7
88 0903002474 PHẠM LÊ VÂN LA-22.8
89 01689 990 878 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ LA-23.1
90 0909 945 017 HUỲNH ĐỨC CƯỜNG-TRẦN THỊ THU TÂM LA-23.10
91 0168 999 0878 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ LA-23.2
92 0908 021 195 NGUYỄN VĂN TÌNH-NGUYỄN THỊ THANH HOA LA-23.3
93 0934 042 597 ĐÀO HÙNG HẠNH LA-23.4
94 PHAN VĂN TÙNG LA-23.5
95 0918149494 ĐẶNG HUY QUỐC CƯỜNG LA-23.6
96 0918 490 496 NGUYỄN TRẦN THẢO VI LA-23.9
97 0918 224 117 PHAN QUỐC HƯNG LA-24.10
98 0903 954 928 NGUYỄN THỊ KIM CÚC LA-24.11
99 0984 092 299 PHẠM LÊ NGỌC ĐAN LA-24.3
100 0934 990 999 NGUYỄN QUỐC TUẤN - NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT LA-24.6
101 0906 816 675 HỒ LÊ KHÔI -VŨ THỊ NGỌC QUỲNH LA-24.8
102 0906 688 118 NGUYỄN ĐỨC SƠN LA-24.9
103 01222607878 VŨ THỊ HUYỀN DIỆU LA-25.6
104 0933 377 784 ĐOÀN THỊ ÁNH MỸ LA-25.7
105 0945 401 000 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯỜNG LA-4.1
106 0948 111 879 NGUYỄN ANH THƯ LA-4.10
107 0939 146 985 LÊ THỊ PHƯỢNG LIÊN LA-4.11
108 0984 096 907 CAO ANH DŨNG-HỒ THỊ NGỌC HUỆ LA-4.12
109 0937 930 052 CAO NGỌC BÍCH TRÂM ( CAO TRAM NGOC BICH ) LA-4.3
110 0989 010 168 TRẦN ANH TUẤN - TRẦN THỊ KIM HUÊ LA-4.4
111 0989 030 939 NÔNG TÚ QUYÊN LA-4.5
112 0933 365 123 NGUYỄN THỊ THU CÚC LA-4.7
113 0913 917 710 LÊ VĂN THÂN LA-4.9
114 0909 824 755 HUỲNH KHẮC TRÍ LA-5.1
115 0909 224 318 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG LA-5.10
116 0908 786 758 PHAN NHƯ VŨ LA-5.11
117 0977 920 905 VÕ THU XUÂN LA-5.12
118 0903 786 936 NGUYỄN KIM NGÂN HÀ LA-5.7
119 0937 584 568 LÊ BÁ CHI LA-5.8
120 0903 935 777 NGUYỄN HỮU QUỲNH LÂM LA-5.9
121 0903 751 454 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH LA-6.1
122 0949 010 666 BÙI HOÀNG ĐỒNG LA-6.4
123 0908 101 798 NGUYỄN THỊ LỊCH SA LA-6.5
124 0909 661 001 CÔNG TY TNHH EPIS LA-6.6
125 0908 246 579 ĐẶNG MỸ ANH LA-6.9
126 0903 678 723 TRẦN THỊ QUỲNH BÔI LA-7.1
127 0909 364 600 BÙI TRỌNG ĐỨC LA-7.10
128 0129 367 0485 NGUYỄN ANH KIỆT-TRẦN THỊ BỒNG LAI LA-7.3
129 0908 445 585 TRẦN LỆ LINH LA-7.5
130 0908 322 632 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG ANH LA-7.6
131 0983 567 749 BÙI CÔNG MINH LA-7.7
132 0919 234 450 ĐỖ NGỌC THƠ LA-7.8
133 0903 330 199 LÊ THỊ NGỌC HÂN LA-7.9
134 0936 333 279 PHẠM THANH TRÚC LA-8.1
135 0982 349 999 NGUYỄN THỊ DUYÊN LA-8.11
136 0908 582 102 TRẦN VĂN THẮNG-LÊ THỊ HUY HOÀNG LA-8.4
137 0903 906 924 ĐỖ NGỌC TRINH LA-8.5
138 0945 505 986 LƯU TUẤN HIỆP LA-8.6
139 0903 985 965 NGUYỄN ÁNH TUYẾT LA-8.7
140 0902 962 121 NGUYỄN VĂN ĐẠO LA-9.10
141 NGUYỄN THỊ VÒNG LA-9.11
142 0969 289 868 NGUYỄN MINH PHƯƠNG LA-9.3
143 0943 393 868 NGUYỄN THU HIỀN LA-9.4
144 0943 393 868 NGUYỄN THU HIỀN LA-9.5
145 0942 222 684 TRẦN QUỐC THẮNG LA-9.6
146 0909238382 NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG LA-9.7
147 0903 002 474 PHẠM LÊ VÂN LA-9.8
148 0903 355 252 NGUYỄN ÁNH HỒNG LA-9.9
PHONE NUMBER NAME DATA2 DATA3 STATUS
1 0913 727 934 VÕ THỊ BÍCH HƯỜNG 15/03/2015 LA-10.1
2 0906 733 781 MAI THỊ TRANG-NGUYỄN THANH PHƯƠNG 15/03/2015 LA-10.11
3 0913 637 741 TRẦN QUỲNH THƯ 15/03/2015 LA-10.3
4 0912061719 TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 15/03/2015 LA-10.4
5 0907 767 375 NGUYỄN ĐÌNH KHẢ-NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 15/03/2015 LA-10.5
6 0903 036 677 LÊ CẨM CUỐN 15/03/2015 LA-10.7
7 0903 307 777 TRIỆU THỊ LÀNH 15/03/2015 LA-10.8
8 0903 603 086 PHẠM THỊ BÍCH HẢI 15/03/2015 LA-11.1
9 01224 313 410 NGUYỄN VĂN HUẤN 15/03/2015 LA-11.10
10 0938 382 627 TRẦN VŨ THẮNG-ĐỖ THỊ MINH THI 15/03/2015 LA-11.2
11 01224 313 410 NGUYỄN MINH HƯƠNG 15/03/2015 LA-11.3
12 0909 279 738 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 15/03/2015 LA-11.4
13 0909 837 979 NGUYỄN TÚ TRINH 15/03/2015 LA-11.5
14 0938 262 345 NGUYỄN HẠ THẢO ANH 15/03/2015 LA-11.6
15 0906 986 867 VŨ THẾ PHÁP-NGUYỄN THANH VY 15/03/2015 LA-11.8
16 0903 392 938 PHAN THANH THỦY 15/03/2015 LA-12.1
17 0903 753 125 NGUYỄN TIẾN THÀNH 15/03/2015 LA-12.10
18 0989 102 797 HỒ LI NƯƠNG 15/03/2015 LA-12.11
19 0913 914 560 LÊ NHỤY THÙY TRANG 15/03/2015 LA-12.12
20 0903 813 929 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 15/03/2015 LA-12.2
21 0903 848 075 PHẠM VĂN CÁT TƯỜNG 15/03/2015 LA-12.3
22 0907 201 225 NGUYỄN HỮU LÂN 15/03/2015 LA-12.4
23 0127 364 6068 NGÔ THỊ THỦY 15/03/2015 LA-12.5
24 0908 213 588 VĂN THỊ MẠNH 15/03/2015 LA-12.6
25 01662 664 121 TRỊNH THỊ BÍCH NGỌC 15/03/2015 LA-12.7
26 0904 326 447 HOÀNG DIỄM HỒNG 15/03/2015 LA-12.8
27 0918 746 500 TRẦN MINH THỤY - TĂNG THỊ CẨM DƯƠNG 15/03/2015 LA-13.10
28 0909 486 766 NGUYỄN THỤY MINH THƯ 15/03/2015 LA-13.11
29 0912 021 345 HOÀNG MINH QUANG - NGUYỄN BÌNH MINH 15/03/2015 LA-13.5
30 0989 891 678 NGUYỄN THỊ LĨNH 15/03/2015 LA-13.7
31 0983 242 528 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 15/03/2015 LA-13.8
32 0909 666 350 NGUYỄN DIỆU UYÊN 15/03/2015 LA-13.9
33 DƯƠNG HOÀNG BẢO NGHI 15/03/2015 LA-14.10
34 0982848838 LÊ HOÀNG CHÍ TRUNG 15/03/2015 LA-14.2
35 0914 010 978 VÕ KHẮC TRUNG LIỆT 15/03/2015 LA-14.3
36 0983 777 983 LÊ QUÍ QUÂN 15/03/2015 LA-14.4
37 0918 073 713 BÙI THỊ MINH HẰNG-BÙI THỊ BÍCH HƯỜNG 15/03/2015 LA-14.5
38 0938 832 862 ĐÀM TUYẾT VY 15/03/2015 LA-14.6
39 0938 848 275 KRUTOV ANDREY - TRƯƠNG NGỌC BÍCH TUYỀN 15/03/2015 LA-14.7
40 0938 246 939 DƯƠNG HOÀNG BẢO VI 15/03/2015 LA-14.8
41 0903 930 432 BÙI VĂN DŨNG 15/03/2015 LA-14.9
42 0902 912 668 LÊ MINH PHƯƠNG 15/03/2015 LA-15.10
43 0902 326 881 NGUYỄN NGỌC SƠN 15/03/2015 LA-15.11
44 0903 375 886 DIỆP MỸ LỆ 15/03/2015 LA-15.3
45 0913 381 608 TÔN NỮ PHƯƠNG VINH 15/03/2015 LA-15.6
46 0908 221 013 TRANG THANH LY 15/03/2015 LA-15.7
47 0912 251 585 NGUYỄN THỊ NHƯ TÂM 15/03/2015 LA-15.8
48 0908 253 220 NGUYỄN ANH TUẤN 15/03/2015 LA-15.9
49 0914 272 297 NGUYỄN THU HỒNG 15/03/2015 LA-16.12
50 0903 929 251 ĐỖ ĐỨC CHIẾN 15/03/2015 LA-16.2
51 0903 602 678 NGUYỄN THỊ THU NGA 25/03/2015 LA-16.3
52 0903002474 PHẠM LÊ VÂN 15/03/2015 LA-16.4
53 0916 320 076 PHẠM NGỌC MAI CHINH 15/03/2015 LA-16.5
54 0903 641 647 PHAN THỊ THỦY TIÊN 15/03/2015 LA-17.10
55 0903 652 680 NGUYỄN THÀNH ĐẬU 15/03/2015 LA-17.11
56 0909 442 408 NGUYỄN TIẾN DŨNG 15/03/2015 LA-17.12
57 0983 060 971 HÀ THỊ THU MINH 15/03/2015 LA-17.3
58 0903 326 106 LƯƠNG LÊ PHƯƠNG ANH 15/03/2015 LA-17.4
59 0916 168 080 LÊ QUANG TỐ 15/03/2015 LA-17.5
60 0903 659 759 TRẦN MỘNG THÚY VY 30/03/2015 LA-17.6
61 0938 131 597 HỒ THỊ THANH DUNG 15/03/2015 LA-17.7
62 0989 003 002 CAO THỊ VÂN THỦY 15/03/2015 LA-17.9
63 0902 832 102 NGUYỄN VIỆT NGA 15/03/2015 LA-18.1
64 0913 192 601 BÙI THỊ NGA 15/03/2015 LA-18.10
0907 044 409

65 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANUFOOD 15/03/2015 LA-18.4


66 0913 820 018 LƯU THỊ HỒNG XUÂN 15/03/2015 LA-18.5
67 0932 809 608 TRẦN THỊ HƯƠNG HUYỀN 15/03/2015 LA-18.6
68 0908 782 326 NGUYỄN NGỌC TUYẾN 15/03/2015 LA-18.8
69 0907 633 633 LÊ NGỌC CHÂU 15/03/2015 LA-19.12
70 0989 177 139 HOÀNG THỊ XUYÊN 15/03/2015 LA-19.2
71 0986 745 238 PHAN THỊ HÀ VY 15/03/2015 LA-19.3
72 0909 182 246 HỒ VIẾT TRÍ 15/03/2015 LA-19.5
73 0963 212 223 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 15/03/2015 LA-19.9
74 0913 747 488 HUỲNH THU THỦY 15/03/2015 LA-20.10
75 0908 123 360 NGUYỄN ĐỖ TUẤN PHƯƠNG 15/03/2015 LA-20.11
76 0988 335 380 MAI NGUYỄN PHƯỢNG ANH 15/03/2015 LA-20.3
77 0986 286 091 NGUYỄN THỊ HOÀNG 15/03/2015 LA-20.4
78 0982 287 784 NGUYỄN QUỐC QUỲNH KHÔI 15/03/2015 LA-20.5
79 0908 153 445 NGUYỄN PHƯỚC CHUNG 15/03/2015 LA-21.10
80 0903 836 161 LỤC BỬU MINH 15/03/2015 LA-21.11
81 81803631638 NGUYỄN ĐỨC TRUNG-NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 15/03/2015 LA-21.3
82 0913 820 440 NGUYỄN KIM ĐÔNG 15/03/2015 LA-21.8
83 0984 408 855 HOÀNG THUÝ HÒA 15/03/2015 LA-21.9
84 0988 885 800 HUỲNH THỊ GIA LỘC 15/03/2015 LA-22.3
85 0903 735 791 NGUYỄN ĐỖ DIÊN-VŨ THỊ BÍCH NGỌC 15/03/2015 LA-22.4
86 0938 509 199 LÊ THỊ HUỆ 15/03/2015 LA-22.5
87 0913 108 172 PHẠM HẢI NAM - VÕ THỊ TỴ 15/03/2015 LA-22.6
88 0909 234 734 HỒ TRỌNG MINH-VÕ THỊ NGỌC 15/03/2015 LA-22.7
89 0903002474 PHẠM LÊ VÂN 30/03/2015 LA-22.8
90 01689 990 878 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ 15/03/2015 LA-23.1
91 0909 945 017 HUỲNH ĐỨC CƯỜNG-TRẦN THỊ THU TÂM 15/03/2015 LA-23.10
92 0168 999 0878 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ 15/03/2015 LA-23.2
93 0908 021 195 NGUYỄN VĂN TÌNH-NGUYỄN THỊ THANH HOA 15/03/2015 LA-23.3
94 0934 042 597 ĐÀO HÙNG HẠNH 15/03/2015 LA-23.4
95 PHAN VĂN TÙNG 25/03/2015 LA-23.5
96 0918149494 ĐẶNG HUY QUỐC CƯỜNG 15/03/2015 LA-23.6
97 0918 490 496 NGUYỄN TRẦN THẢO VI 15/03/2015 LA-23.9
98 0918 224 117 PHAN QUỐC HƯNG 15/03/2015 LA-24.10
99 0903 954 928 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 15/03/2015 LA-24.11
100 0984 092 299 PHẠM LÊ NGỌC ĐAN 15/03/2015 LA-24.3
101 0934 990 999 NGUYỄN QUỐC TUẤN - NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 15/03/2015 LA-24.6
102 091 394 16 62 PHẠM THÁI NGỌC TRÂM 15/03/2015 LA-24.7
103 0906 816 675 HỒ LÊ KHÔI -VŨ THỊ NGỌC QUỲNH 15/03/2015 LA-24.8
104 0906 688 118 NGUYỄN ĐỨC SƠN 15/03/2015 LA-24.9
105 0938 005 587 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 15/03/2015 LA-25.5
106 01222607878 VŨ THỊ HUYỀN DIỆU 15/03/2015 LA-25.6
107 0945 401 000 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯỜNG 15/03/2015 LA-4.1
108 0948 111 879 NGUYỄN ANH THƯ 15/03/2015 LA-4.10
109 0939 146 985 LÊ THỊ PHƯỢNG LIÊN 15/03/2015 LA-4.11
110 0984 096 907 CAO ANH DŨNG-HỒ THỊ NGỌC HUỆ 15/03/2015 LA-4.12
111 0937 930 052 CAO NGỌC BÍCH TRÂM ( CAO TRAM NGOC BICH ) 15/03/2015 LA-4.3
112 0989 010 168 TRẦN ANH TUẤN - TRẦN THỊ KIM HUÊ 15/03/2015 LA-4.4
113 0989 030 939 NÔNG TÚ QUYÊN 15/03/2015 LA-4.5
114 0935 244 648 VÕ QUANG DUY 15/03/2015 LA-4.6
115 0933 365 123 NGUYỄN THỊ THU CÚC 15/03/2015 LA-4.7
116 VŨ THẾ PHÁP 15/03/2015 LA-4.8
117 VŨ THẾ PHÁP 15/03/2015 LA-4.8
118 0913 917 710 LÊ VĂN THÂN 15/03/2015 LA-4.9
119 0909 824 755 HUỲNH KHẮC TRÍ 15/03/2015 LA-5.1
120 0909 224 318 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 15/03/2015 LA-5.10
121 0908 786 758 PHAN NHƯ VŨ 15/03/2015 LA-5.11
122 0977 920 905 VÕ THU XUÂN 15/03/2015 LA-5.12
123 0903 786 936 NGUYỄN KIM NGÂN HÀ 15/03/2015 LA-5.7
124 0937 584 568 LÊ BÁ CHI 15/03/2015 LA-5.8
125 0903 935 777 NGUYỄN HỮU QUỲNH LÂM 15/03/2015 LA-5.9
126 0903 751 454 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH 15/03/2015 LA-6.1
127 0949 010 666 BÙI HOÀNG ĐỒNG 15/03/2015 LA-6.4
128 0908 101 798 NGUYỄN THỊ LỊCH SA 15/03/2015 LA-6.5
129 0909 661 001 CÔNG TY TNHH EPIS 15/03/2015 LA-6.6
130 0122 443 5709 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 15/03/2015 LA-6.7
131 0908 246 579 ĐẶNG MỸ ANH 15/03/2015 LA-6.9
132 0903 678 723 TRẦN THỊ QUỲNH BÔI 15/03/2015 LA-7.1
133 0909 364 600 BÙI TRỌNG ĐỨC 15/03/2015 LA-7.10
134 0928 883 663 GIÊNG HÒA BÌNH - NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 15/03/2015 LA-7.2
135 0129 367 0485 NGUYỄN ANH KIỆT-TRẦN THỊ BỒNG LAI 15/03/2015 LA-7.3
136 0908 445 585 TRẦN LỆ LINH 15/03/2015 LA-7.5
137 0908 322 632 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG ANH 15/03/2015 LA-7.6
138 0983 567 749 BÙI CÔNG MINH 15/03/2015 LA-7.7
139 0919 234 450 ĐỖ NGỌC THƠ 15/03/2015 LA-7.8
140 0903 330 199 LÊ THỊ NGỌC HÂN 15/03/2015 LA-7.9
141 0936 333 279 PHẠM THANH TRÚC 15/03/2015 LA-8.1
142 0982 349 999 NGUYỄN THỊ DUYÊN 15/03/2015 LA-8.11
143 0908 582 102 TRẦN VĂN THẮNG-LÊ THỊ HUY HOÀNG 15/03/2015 LA-8.4
144 0903 906 924 ĐỖ NGỌC TRINH 15/03/2015 LA-8.5
145 0945 505 986 LƯU TUẤN HIỆP 15/03/2015 LA-8.6
146 0903 985 965 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 15/03/2015 LA-8.7
147 0902 962 121 NGUYỄN VĂN ĐẠO 15/03/2015 LA-9.10
148 NGUYỄN THỊ VÒNG 15/03/2015 LA-9.11
149 0969 289 868 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 15/03/2015 LA-9.3
150 0943 393 868 NGUYỄN THU HIỀN 15/03/2015 LA-9.4
151 0943 393 868 NGUYỄN THU HIỀN 15/03/2015 LA-9.5
152 0942 222 684 TRẦN QUỐC THẮNG 15/03/2015 LA-9.6
153 0909238382 NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG 15/03/2015 LA-9.7
154 0903 002 474 PHẠM LÊ VÂN 15/03/2015 LA-9.8
155 0903 355 252 NGUYỄN ÁNH HỒNG 15/03/2015 LA-9.9
SENDTIME